Husk mig
▼ Indhold

COP 25.Side 1 af 212>
COP 25.15-11-2019 08:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Dette år er værtsbyen Madrid.
Chile organiserer konferencen.
Det skulle have været i Chile, men pga. uro der ,blev det flyttet til Spanien.
Konferencen er fra d. 2.dec. - 13.dec 19.
Som sædvanligt vil der komme op mod 50.000 delegerte,klimaforskere, politikere,journalister og andre fra civilsamfundet .
De kommer tilrejsende med fly fra hele verden og skal indlogeres og bespises.
CO2 udslippet taler vi ikke om.
På konferencen skal der gøres status siden mødet og aftalen i Paris 2015, samt aftales et regelsæt for opfølgning og kontrol af indholdet i aftalen.
En strammere kontrol når det drejer sig om CO2 emissionen er også nødvendigt - aftalen skrider noget.
Siden 2015 er CO2 udledningen steget med 1,8 mia. ton - hovedparten af stigningen kommer fra Kina og Indien, USAs udslip er stort set uændret, i EU er det faldet en smule.
Iflg. IEA vil emissionen til 2050 stige med 8 mia. ton.

Det skal bemærkes, at politikerne i Danmark har en målsætning om; at reducere CO2 udledningen til 2030 fra 72 mio.ton til 23 mio. ton.

Tankevækkende.
Redigeret d. 15-11-2019 08:03
15-11-2019 09:54
Kosmos
★★★★★
(5391)
Tankevækkende

- ja, mon ikke?
16-11-2019 10:45
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Tænker af og til.... var jeg en alien hvis intelligens var 1000 lysår over menneskets. Så ville jeg slå mig på låret og grine så tårerne trillede. Tænke det her er bedste underholdning i hele Galaksen.

-Tá vores eget folkemøde. Hvem fløj ikke ?

-Tá det årlige, eller er det 1/2 årlige flytte cirkus i EU, (Brus. - Stars.).

-Politiker der er aktiv fortaler i miljødebatten, der kører taxi fremfor at cykle. Fordi m/k har råd til det.


Og sådan kan vi blive ved....
16-11-2019 15:35
Jakob
★★★★★
(9343)
­Når et land som Danmark, som sagtens kunne omstille langt hurtigere, fortsat står i fodslæbende stampe i suppedasen, så er der nok ikke noget at sige til, at andre lande i en langt vanskeligere situation også nøler.

Konklusionen må stadig være den samme og mere end nogensinde: Danmark skal se at få jobbet gjort.


Det er også værd at understrege, at den nuværende politiske målsætning for Danmark kun gælder egen produktion, og det er slet ikke godt nok.
Hvis man vil betegne Danmark som et fossilfrit land, når der samtidigt importeres utallige varer, som er produceret på fossilt brændsel i andre lande, så føjer man blot endnu mere løgn til dansk klima- og miljøpolitik.
Når staten har rejst de landvindmøller, som er nødvendige til egen produktion, så mangler vi stadig ca. 50% ekstra til at forsyne blandt andet Tyskland, så vi kan købe en tysk EL-traktor uden at forbruge fossilt brændsel. Eller vi må selv bygge en traktorfabrik, som kun forbruger VE.


Det ville ellers være smart, hvis Danmark kunne smide de sidste fossile fabrikker ud af landet, som vi begyndte på det i 70'erne, og så efterfølgende bare stå og forarges over alle de andre landes problemer med at producere varer til os.
Faktisk er det mest tankevækkende nok, hvordan nogen i et oplyst land kan finde på at hævde deres nation overfor andre på denne hykleriske måde, som det foregår i dag.
­
16-11-2019 16:00
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Der skal ske drastiske ting, så vi får vendt udviklingen. Det er ikke nok bare at stabilisere CO2 udledningen på globalt plan. Den skal reduceres markant i de lande, der har forpligtiget sig til det i Paris-aftalen. Det tager 29 timer og 35 minutter med toget til Madrid og 3 timer og 20 minutter med fly, så der er praktiske grunde til at tage flyet som dansker. Men hvis topmødet havde lagt i Hamborg ville jeg klart synes, at det var dårlig stil at tage flyet fra København frem for toget. Kan kun anbefale internationale togrejser på kortere afstande. Det er en fantastisk måde at rejse på.
16-11-2019 19:28
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Når staten har rejst de landvindmøller, som er nødvendige til egen produktion, så mangler vi stadig ca. 50% ekstra til at forsyne blandt andet Tyskland, så vi kan købe en tysk EL-traktor uden at forbruge fossilt brændsel. Eller vi må selv bygge en traktorfabrik, som kun forbruger VE.


Man kan godt have sin egen private mening om landvindmøller. Jeg synes ikke, at de vindmøller, der er i mit nærområde, er et problem. Men i energiforliget fra sidste år indgået af samtlige partier lægges der op til, at antallet af landvindmøller skal reduceres. Man vil i stedet satse på udbygningen af havvindmølleparker.

https://ing.dk/artikel/energiforlig-alle-partier-enige-nye-havvindmoelleparker-55-pct-ve-2030-213182
16-11-2019 20:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg billiger fuldt ud, at man ikke satser på mere landvind i Danmark, men vil koncentrere sig om havvind .
Havmøllerne skal blot ikke være i indre danske farvande, og så langt ud i Nordsøen,at de ikke kan ses fra kysten.
I Tyskland er modstanden mod flere landmøller også voksende.
17-11-2019 07:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jeg må ærligt tilstå, at jeg ikke forstår den stærkt klagende vindmølle modstand.
Der blev påstod store prisfald i deres sommerhuse, hvis der blev rejst vindmøller 10 km fra land, udokumenteret.
Det resulterede i at møllerne flyttedes lidt længere ud, hvilket betød en 3 ciffret millionomkostninger, som kommer til at blive betalt af forbrugerne.

Det samme gælder landmøllerne. Rigtigt mange vil gerne have mere vindkraft opsat, men politikerne bøjer sig for de klagende, men lytter ikke til dem, der ikke klager.
Det har ikke meget med demokrati at gøre.

Dermed ikke sagt, at placeringerne ikke skal gennemarbejdet, at der ikke er placeringer, der ikke kan anvendes, de nærmeste beboere måske må købes ud, men den politiske frygt fra de klagende er da kommet op i øjenhøjde.
17-11-2019 09:11
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Såfremt man har set, hvordan vindmøller har ødelagt naturen og skamridder store dele af Nord Tyskland, kan man nok bedre forstå, at den danske landbefolkning sætter hælene i, og protesterer mod en yderligere udbygning af landmøller.
I Danmark ønsker man ikke tilsvarende tilstande,som i Tyskland, hvor naturen , fugle, flagermus og menneskene ,der bor i det åbne land er de nødlidende og må bære følgevirkningerne både fysisk og økonomisk.
17-11-2019 09:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Det samme kan jo siges om motorveje:
Såfremt man har set, hvordan motorveje har ødelagt naturen og skamrider hele verden, kan man nok bedre forstå...., ....

Men helt enig i, at vi skal lave Nordsøen om til et gigantisk forsyningscenter for havvind for Nordeuropa.

Men også her er klagerne jo sikkert klar med deres underskriftsindsamlinger...
17-11-2019 11:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Selvom man skamrider naturen med motorveje for at forbedre infrastrukturen,skal man ikke overlappe dette skamridt med vindmøller, dette gælder både til lands og til havs .
Vi skal heller ikke have lavet Nordsøen om til et industriområde i lighed med det tidligere Ruhrgebiet.
Der findes andre skånsomme måder for naturen; at fremstille elektricitet på, end at ødelægge naturen med vindmøller- og, lad os tage solceller og " brændglas " med.
Redigeret d. 17-11-2019 11:18
24-11-2019 21:45
Jakob
★★★★★
(9343)
­Jeg ved ikke, hvordan man opnår seriøs respekt for meningsdannere, som med den ene hånd er bekymrede for klima, miljø og økonomi, men med den anden hånd vil de med afsæt i arbitrære formler undergrave velfærdsstaten ved at fravælge den billigste og mest bæredygtige energiproduktion. Måske mener de, at vi bør skrue Danmark tilbage til middelalderen og på det grundlag med nogle millioner flere mennesker at brødføde forsøge at opretholde velfærdsstaten..??

Det er udbygning med landvindmøller, som for alvor kan drive Danmarks omstilling bæredygtigt frem. Ingen anden energiform kommer i nærheden af at give ligeså meget god omstilling for pengene.
Det er ikke noget, som nogen har fundet på for at være irriterende eller onde. Det er blot et faktum, som realister må forholde sig til.Kjeld Jul skrev:
Selvom man skamrider naturen med motorveje for at forbedre infrastrukturen,skal man ikke overlappe dette skamridt med vindmøller, dette gælder både til lands og til havs .


Jeg har nok lidt svært ved at se det som et stort problem, at havvindmøllerne overlapper motorveje. Men det sete afhænger selvfølgelig af øjnene, der ser.
Der findes i forvejen en lov, som forhindrer landvindmøllernes skyggekast på offentlig vej. Måske er det på tide, at du gør en indsats for, at den samme lov kommer til at gælde for havet, så havvindmøllerne ikke bliver til fare for din bilkørsel.


Kjeld Jul skrev:
Selvom man skamrider naturen med motorveje for at forbedre infrastrukturen,skal man ikke overlappe dette skamridt med vindmøller


Hvis f.eks. Fur har 100 km veje og fylder 22 km2, hvor mange landvindmøller er der så plads til på Fur..?

Jeg vil gerne se din formel og udregning for, hvordan antal veje og antal vindmøller skal forholde sig til hinanden.
Hvis vi kan få plads til betydeligt flere landvindmøller ved at fjerne nogle veje, så må det være en oplagt idé at se nærmere på.Hvis nogle fynboer i ti år har gjort stor skade ved at mene, at de skal bestemme, at der ikke må opstilles mange landvindmøller i Jylland. Så må det nok for at få balance i politikken og energien være på tide at vende bøtten og lade nogle jyder med den modsatte indstilling bestemme, hvor mange landvindmøller, der skal opstilles på Fyn.

­­
25-11-2019 07:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Tråden skulle omhandle det kommende COP 25, indirekte også vindkraft, derfor kan en fortsættelse af dette emne godkendes.
Såfremt man har rejst i Tyskland og set, hvordan store naturområder er tilplastret og skæmmet af vindmøller, håber man sandelig ikke, at vi får tilsvarende tilstande og natur ødelæggelser i Danmark.
I Tyskland har der aldrig været større protester mod vindmøller end nu, der er mere end 1000 borger initiativer.
Et andet problem, som er omfattende er forureningen med skrot fra udtjente møller,især deponierne af glasfiber vinger.
Det store firma Enercon fyrer mere end 1500, fordi der bliver givet færre tilladelser til opførelse af landmøller, samtidig er statssubsidier til møllerne stærk reduceret, hviket gør, at mølledrift er blevet mindre lønsomt.
Tilladeldelse til nye møller er ikke større end ved århundredskiftet.
Enercon står for opførelsen af halvdelen af Tysklands 30000 møller .

NB
Som ærkejyde, ønsker jeg da ikke Jylland spoleret af landvind møller
Redigeret d. 25-11-2019 08:56
25-11-2019 09:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Alle ser vindmøller i landskabet, ingen ønsker det bliver "for meget".
Jeg bor i landzone og vi har 3 møller ikke langt herfra. Hver gang jeg ser dem i landskabet glædes jeg over, hvor godt de passer ind i et smukt og kuperet landskab. De forsyner os med stort set CO2 fri energi, når det blæser.

Ørsted foreslår en kæmpe havvindmøllepark på Rønne banke.
Der er ingen tvivl om, at kæmpe havvindmølleparker en dag vil blive en realitet.
Godt for klimaet, godt for arbejdspladser, godt for indtægter til staten.
25-11-2019 11:41
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Når det redder menneskeliv, hvergang en landvindmølle opstilles i Danmark, hvor vigtigt er det så, at vindmøllen samtidigt opleves som en berigelse for den selvbestaltede landskabsarkitekts udsigt..?

Det må være et relevant spørgsmål, også i Tyskland.­
25-11-2019 14:57
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Jeg håber sørme at der til cop 25 kan fokuseres på ny udvikling. Tænk at vores alternativ til vindmøller lader til at være vindmøller


At fokus også rettes mod, hvordan vi hver især bruger vores ressourcer. Fx disponibel indkomst. At det skal fremgå af varedeklarationer om produkt er produceret med vedvarende energi. At FB, GOOGLE, APPLE og lign.. bidrager langt mere til vedvarende energi. At man begynder at belønne dem, der gør en forskel. For det virkeligt få der gør noget af dem selv. Ikke mindst hvis det betyder form for afsavn
25-11-2019 15:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Peter Villadsen skrev:
Alle ser vindmøller i landskabet, ingen ønsker det bliver "for meget".
Jeg bor i landzone og vi har 3 møller ikke langt herfra. Hver gang jeg ser dem i landskabet glædes jeg over, hvor godt de passer ind i et smukt og kuperet landskab. De forsyner os med stort set CO2 fri energi, når det blæser.

Ørsted foreslår en kæmpe havvindmøllepark på Rønne banke.
Der er ingen tvivl om, at kæmpe havvindmølleparker en dag vil blive en realitet.
Godt for klimaet, godt for arbejdspladser, godt for indtægter til staten.


I Tyskland er der ikke meget Morten Korch over møllelandskabet - smukke integrerede møller i det smukke landskab .
25-11-2019 16:37
Joba
☆☆☆☆☆
(30)
Hvad nu hvis "alle" husstande/borgere i velstillede lande brugte 5-10 % mindre strøm. Slukkede for havedammen, belysning af "huset", havegangen, indkørslen, kunne nøjes med et tv i normal str. og kun tændte for sammen når der var udsendelser man viste interesse for. Kunne "nøjes" med et akvarie i ikke oversize.... Alt skal tilsyneladende bare være mere og større og nyere... hvorfor.. fordi vi kan, (vi blevet for rige
)
Husker de bil frie søndage, mener jeg det var. Vi kunne spille bold på vejene, familier gik tur på vejene og hilste på hinanden. Der var en speciel stemning, det var jo så anderledes. Dengang kunne man, hvorfor kan man ikke i dag ?
Så kan der måske også undværes lidt vindmøller. Pengene kan vi sende til tredje verdenslande, eller endnu bedre forære dem nogle vindmøller
01-12-2019 16:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det Europæiske Parlament vedtog op til COP 25 en resolution, som anerkender kernekraft som et af midlerne til bekæmpelse af klimaændringer.
Polen planlægger at opføre flere kernekraftværker de næste dekader, til erstatning for kulkraftværker.
09-12-2019 07:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Idag kommer klimaminister Dan Jørgensen og sætter skik på forhandlingerne, og viser ,hvordan klimaspørgsmålet skal håndteres.
Det er den danske udlægning.
Skal vi le eller græde?
09-12-2019 08:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Kjeld Jul skrev:
Idag kommer klimaminister Dan Jørgensen og sætter skik på forhandlingerne, og viser ,hvordan klimaspørgsmålet skal håndteres.
Det er den danske udlægning.
Skal vi le eller græde?


Glæde os over, at vi er oplyste og ansvarlige mennesker.
(Ihvertfald nogen af os)
09-12-2019 10:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Glæde os over, at vi er oplyste og ansvarlige mennesker.
(Ihvertfald nogen af os)


Ja Dan kan så videreføre det svineri hans forgænger Svend Auken igangsatte.

Danmark er det eneste vestlige land som har øget sin Co2 udledning overvejende pga. flere møller og solceller.

Maindriver for øget co2 udledning er industriproduktioner som flyttes til udlandet og energiforbruget øges. Møller og Solceller som er installeret over de sidste 30 år har fået brændselsforbruget til at eksplodere ved landets kraftværker.

Flere og flere fjernvarmerør virker til at øge energiforbruget grundet tab i nettet. 2100 boliger i Hobro skiftede i 2016 individuel gasfyr ud med fjernvarme til 121 eller 60.000 kr pr husstand og energiforbruget øges med 25 % og co2 udledningen fordobles fra det træ der sejles ind fra Rusland.

Da Svend Auken igangsatte udbygningen med møller øger han også fjernvarmeudbygningen og fjernvarme som skal have spildvarme fra en elproduktion som er i konkurrence med flere og flere møller så går det virkelig galt og brændselsforbruget ved landets kraftvarmeværker er eksploderet lige siden til den strøm de producerer.
Redigeret d. 09-12-2019 10:39
09-12-2019 14:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Danmark bryster sig ved, at vi er i den grønne " førertrøje, fordi vi har den mest ambitiiøse målsætning om at reducere CO2 udledningen med 70% i forhold til 1990 til 2030.
Ingen kan fortælle, hvordan dette mål opnås .
Iflg. FNs opgørelsesmetode skal vi ikke beregne CO2 udledningen fra afbrændingen af flis og træpiller i kraftværkerne herfra kommer mindst ,iflg. DANSK ENERGI, 20 mio ton i 2018.
Selv uden biomasse er det utopisk at tro, Danmark kan reducere fra 52mio ton i 2018 til 23 mio ton i 2030.
Danmarks klimaaftryk er kun symbolsk - Kina udleder mindst 13 mia ton i 2019.
Såfremt man når ned på reduktions målet, vil det kun være sket med tal fusk.
Heldigvis ser det ud til, at klimasensitiviteten er mindre end skønnet af IPCC .
Redigeret d. 09-12-2019 14:26
09-12-2019 15:14
Kosmos
★★★★★
(5391)
Heldigvis ser det ud til, at klimasensitiviteten er mindre end skønnet af IPCC

- dette er der dog nu ved at blive 'rettet op på'!
:

While the results from only around 31 CMIP6 models have been published so far, it is already evident that a number of them have a notably higher climate sensitivity than models in CMIP5. This higher sensitivity contributes to projections of greater warming this century – around 0.4C to 0.9C warmer than similar scenarios run in CMIP5 – though these warming projections may change as more models become available..
09-12-2019 16:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En dansk undersøgelse -;" hvem af ministrene klarer sig bedst" - viser ,at kun 7% siger Dan Jørgensen.
Hvordan mon han klarer sig i Madrid?
09-12-2019 18:13
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hvordan mon han klarer sig i Madrid?

- ikke godt at vide(?) Hvilken målestok for hans 'succes' vil du foreslå?
09-12-2019 18:35
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Man kunne fremhæve hans offervilje ved at iføre sig håndjern og fodlænke indtil 2050, uanset om videnskaben bliver naturvidenskabelig inden da.
09-12-2019 18:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
Hvordan mon han klarer sig i Madrid?

- ikke godt at vide(?) Hvilken målestok for hans 'succes' vil du foreslå?


Et berettiget spørgsmål - er meget i tvivl.
09-12-2019 19:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Kjeld Jul skrev:
Danmark bryster sig ved, at vi er i den grønne " førertrøje, fordi vi har den mest ambitiiøse målsætning om at reducere CO2 udledningen med 70% i forhold til 1990 til 2030.
Ingen kan fortælle, hvordan dette mål opnås .
Iflg. FNs opgørelsesmetode skal vi ikke beregne CO2 udledningen fra afbrændingen af flis og træpiller i kraftværkerne herfra kommer mindst ,iflg. DANSK ENERGI, 20 mio ton i 2018.
Selv uden biomasse er det utopisk at tro, Danmark kan reducere fra 52mio ton i 2018 til 23 mio ton i 2030.
Danmarks klimaaftryk er kun symbolsk - Kina udleder mindst 13 mia ton i 2019.
Såfremt man når ned på reduktions målet, vil det kun være sket med tal fusk.
Heldigvis ser det ud til, at klimasensitiviteten er mindre end skønnet af IPCC .


Desværre er det en and opfundet af klimaskeptikere, at klimasensitiviteten skulle være specielt lav.
Det er som rygerne, der mener at det lige netop er dem, der ikke får lungekræft, ingen seriøse kilder kommer til den konklusion, desværre.

Nu er der jo en rivende udvikling igang. Virksomheder, stat, kommuner, forskningsinstitutioner og borgere arbejder mod et fælles fremtidigt mål.

Da John F Kennedy annoncerede, at USA ville landsætte mennesker på månen var begrundelsen: we dont do it because it's easy, but because it's hard.
Ingen kendte de detaljerede løsninger på månefærden, men visionen startede udviklingen, der blev en stor succes.

Ligeså med CO2 reduktionerne - vi kan, når vi vil.
10-12-2019 08:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At sige at klimasensitiviteten ligger imellem 1,5 og 4,5 er det samme som at sige at man ikke ved hvor stor den er.

Hvis jeg f.eks. siger, at det tager imellem 1,5 og 4,5 time at køre fra punkt A til punkt B, så er det det samme som at sige, at jeg ikke ved hvor lang tid det tager at køre dette stykke vej.
10-12-2019 10:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen skrev:
At sige at klimasensitiviteten ligger imellem 1,5 og 4,5 er det samme som at sige at man ikke ved hvor stor den er.

Hvis jeg f.eks. siger, at det tager imellem 1,5 og 4,5 time at køre fra punkt A til punkt B, så er det det samme som at sige, at jeg ikke ved hvor lang tid det tager at køre dette stykke vej.


Du har ret i, at det store spænd i IPCCs skøn/ gæt, afspejler den store usikkerhed mht.. den naturlige variabilitet og feedbacks, som udløser af temperaturændringer.
14-12-2019 19:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
COP25 lakker mod enden.
Hensigtserklæringen indgået af ca. 180 lande i Paris i 2015, er ved at gå op i limningen.
Det bliver til en mere eller mindre uforpligtende aftale.
Dette COP ligner de forrige.
Dan Jørgensen tog hjem inden afslutningen - EUs klimakommissær Frans Timmermann, må jo ikke have ment , at Dan Jørgensen var til større nytte og hjælp for at få er bedre resultat.
Redigeret d. 14-12-2019 19:07
14-12-2019 19:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dette vil så være den bedste nyhed, som vi har fået på dette område i længe.
14-12-2019 19:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen skrev:
Dette vil så være den bedste nyhed, som vi har fået på dette område i længe.


Ja mange danskere bilder sig ind, at Danmark og klimaministeren spiller en hovedrolle.
14-12-2019 20:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Dette vil så være den bedste nyhed, som vi har fået på dette område i længe.


Ja mange danskere bilder sig ind, at Danmark og klimaministeren spiller en hovedrolle.


Danmark er jo foregangsland: Sejler alverdens skoves træ ind til danske kraftværker og brænder det af.
Redigeret d. 14-12-2019 20:35
14-12-2019 21:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Kjeld Jul skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Dette vil så være den bedste nyhed, som vi har fået på dette område i længe.


Ja mange danskere bilder sig ind, at Danmark og klimaministeren spiller en hovedrolle.


Danmark er jo foregangsland: Sejler alverdens skoves træ ind til danske kraftværker og brænder det af.


Ja - Danmarks duksestatus falmer noget - førertrøjen kan vi godt pakke ned.
14-12-2019 23:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Danmark er i førertrøjen nu, hvor vi endeligt slap af med en bagstræberisk regering, der ikke udrettede meget godt på klimaområdet.
Det har jo intet med cop at gøre.
Australien, Brasilien, USA og andre bagstræber lande skal nok komme.op i omdrejninger - de skal blot have mere ekstremregn, hurricanes og hedebølger, så vil stemningen skifte til fordel for livet på jorden og imod de kortsigtede interessers tyranni.
Redigeret d. 14-12-2019 23:57
15-12-2019 00:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Danmark er i førertrøjen nu, hvor vi endeligt slap af med en bagstræberisk regering, der ikke udrettede meget godt på klimaområdet.
Det har jo intet med cop at gøre.
Australien, Brasilien, USA og andre bagstræber lande skal nok komme.op i omdrejninger - de skal blot have mere ekstremregn, hurricanes og hedebølger, så vil stemningen skifte til fordel for livet på jorden og imod de kortsigtede interessers tyranni.


En udvikling vedr. Hurricanes for USA som ser fuldstændig harmløs udOg


https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-tropical-cyclone-activity
15-12-2019 07:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Verdens CO2 udledning omkring 57 mia.ton I 2018.
Verdens største udledere:
Kina 33%
USA 15%
EU 10%
Indien 10%
Andre:
Tyskland 2%
Frankrig 3/4%
Danmark 0,1%
15-12-2019 07:45
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Delphi: dit problem er, at du fornægter forskning og ikkec læser det, vi andre læser nemlig hvad nyeste forskning finder frem til.
Derfor bliver dine grafer og kurver kun brugt til at overbevise dig selv, kosmos, Jørgen Petersen om, at i lever i en boble af uforandret eller endog lyserød verden, hvor alt er som det plejer at være.

Men som anti forsker, delphi, hvordan læser du så følgende
[https://www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_2019/orkaner-er-blevet-stoerre-staerkere-og-mere-oedelaeggende-for-usa-viser-nyt-studie-fra-niels-bohr-institutet/
Redigeret d. 15-12-2019 08:00
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten COP 25.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
COP 1171101-11-2017 10:32
COP 221221-11-2016 12:52
ClimateGate - COP 15 - Politik1211-05-2010 18:58
COP 15-vejrudsigt502-12-2009 21:36
Artikler
COP (Conference of the Parties)
Før COP 15 - hvad kan vi forvente? (Lidegaards Klumme, december 2009)
NyhederDato
Nedtælling til COP 16 – starter mandag26-11-2010 05:45
FN tvivler på tilslutning til COP-15-aftalen21-01-2010 05:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik