Husk mig
▼ Indhold

COP18 2012Side 1 af 212>
COP18 201210-12-2012 21:10
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Hermed en opsummering af resultaterne fra COP18


http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/12/09/170033.htm
Citat:
--------------------------------------
09. Dec. 2012

På FN's klimakonference i Doha (COP18) blev verdens lande enige om at forlænge den nuværende klimaaftale, Kyoto-protokollen, med otte år frem til 2020.

Samtidig blev en langvarig strid om penge til klimatilpasning i de fattige lande udskudt til 2013.

Her er en gennemgang af de vigtigste punkter i aftalen:

Den nuværende globale klimaaftale blev forlænget til 2020. Ifølge den oprindelige Kyoto-protokol skal knap 40 industrilande reducere deres CO2-udledning.
Problemet med aftalen er, at langtfra alle lande har forpligtet sig. Samtidig står de lande, der er omfattet af aftalen, for mindre end 15 procent af det globale udslip.
Ulandene har ingen reduktionsmål for drivhusgasser. Det samme gælder store vækstøkonomier som Kina, Indien og Brasilien.
Landene er efter mødet et skridt tættere på at lægge en køreplan, så alle verdens lande i 2015 kan enes om en ny global klimaaftale, der skal træde i kraft i 2020. Forhandlingerne fortsætter i 2013.
Med køreplanen håber landene, at det bliver muligt at vedtage en aftale i 2015, hvor alle lande forpligter sig til reduktioner.
Aftalen i Doha betyder, at landene vil forsøge at gøre klimakonferencerne i 2014 og 2015 til vigtige vendepunkter.

Her var der ingen synlig fremgang i forhandlingerne:

Klimafinansieringen skal nå op på 100 milliarder dollar i 2020. Det er den økonomiske støtte, der gives til verdens fattigste lande, så de kan håndtere klimaforandringer.
Iagttagere siger, at der absolut ikke er sket fremskridt i forhold til en beslutning om finansieringen.
Det eneste, der står i aftalen, er, at man skal arbejde videre med finansieringen næste år.
--------------------------------------Er det mere end nul og en fis..?
Nej, det er det ikke.


Hvad kan vi gøre for at sparke gang i sagerne..?
.
11-12-2012 12:34
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
COP18 - Hvorlænge vil Kyoto-farcen fortsætte???

Canada, Rusland og Japan har meldt fra. USA & Kina støtter ikke op!
Hvornår kommer der nytænkning i vores hjemlige andedam/Europa. Skal der ikke snart nye boller på suppen, eller tager vi lige 10 år til ,eller kan vi måske nøjes med 2 år, idet klimakonferencerne i 2014 og 2015 forventes at blive vigtige vendepunkter!?

Naturligvis er klimatopmøderne et fint sted hvor vore politikere, repræsentanter for WWF, NGO´er mm. kan blive ved med at "pudse deres glorie", men til hvilken nytte?

Jeg har personligt svært ved at se logikken i de fortsatte klimatopmøder. Tror man virkelig, at dette fortsat er den rigtige vej at gå, ikke mindst set i lyset af "den manglende opvarmning" de seneste 16 år. Hvad skulle gøre videnskaben mere troværdig idag end for 16 år siden, som kan overbevise resten af verden om behovet for forandring???
Såfremt AGW-hypotesen er korrekt, da vil alene Kinas udledning frem til 2020 være katastrofal, kun A-kraft vil kunne rokke markant ved dette!

Velvidende, at jeg er skeptiker, vil jeg tillade mig at give følgende råd:
Hvis jeg troede på AGW-hypotesen, så ville jeg enten satse på A-kraft eller gøre Bjørn Lomborg til leder af klimatopmøderne.
Idet jeg er skeptiker, vil jeg foretrække, at pengene bliver brugt til forskning og udvikling af energi, der forurener mindre eller slet ikke. (NB:CO2 er i min forståelse ikke forurening!)


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
11-12-2012 12:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NB:CO2 er i min forståelse ikke forurening!


Nej! Det håber jeg da ikke... Har det i kroppen dagligt!
11-12-2012 13:42
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
NB:CO2 er i min forståelse ikke forurening!


Nej! Det håber jeg da ikke... Har det i kroppen dagligt!

Sammen med saltsyre, urinsyre, myresyre, kvælstofilter og meget andet godt, som er en del af vores stofskifte, men som det er en træls ting at have for meget af i naturen.
11-12-2012 14:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Sammen med saltsyre, urinsyre, myresyre, kvælstofilter og meget andet godt, som er en del af vores stofskifte, men som det er en træls ting at have for meget af i naturen.


Når det kommer til at svine sig selv til er naturen nu ikke tilbageholdende se

11-12-2012 16:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg er skeptisk overfor AGW teorien;
men skulle forskerne af denne hypotese få ret,er det jo allerede nu for sent at bremse CO2 emissionen,så de max. 2 gr. temperaturstigning kan overholdes.

De store udledere,som Kina,Indien,Brasilien m.fl.,vil jo fortsætte deres væksttempo og ikke nedsætte deres energibehov og brugen af fossile brændsler(i Kina bliver der taget et nyt kulkraftværk i brug hver uge),så CO2 emissionen vil jo være stigende de næste 30 år eller mere.

Såfremt dette scenarie er forventelig,ville jeg foreslå, at lade forebyggende foranstaltninger,til imødegåelse af de store klimakatastrofer,som alarmisterne har bebudet,financere via Verdensbanken.

COP19 og de fremtidige kapitalslugende klimakonferencer,skulle helt aflyses,og istedet skulle der oprettes et globalt kriseberedskab,som skulle lede og organisere etableringen og opførelsen af diger mm,omkring de lavtliggende kystområder og store byer,opbygge fødevarelagre,og sørge for,at befolkningerne fra de oversvømmede ø-stater kan få nye levesteder,der vil være nok at tage fat på.

Jeg tror dog ikke på denne katastrofale klimaudvikling p.gr. af AGW.

Klimaforskerne er næsten alle enige i,at en fordopling af CO2 vil give en temperatur
stigning på ca. 1,1 gr.,nogle(Lindzen),mener kun 0,5-0,7 gr.
CO2 klimasensitiviteten kan derfor ikke alene give en katastrofal temperatur stigning.
Der,hvor uenigheden mellem klimaforskerne opstår,er spørgsmålet om vanddamps indflydelse på klimasensitiviteten.
Der forskes derfor intensivt i vanddamps- og skyernes indvirkning på den globale temperatur,og her har man endnu ikke fundet et endegyldigt svar.
Også Henrik Svensmarks teori om kosmisk strålings dannelse af lave skyer,er ikke færdig udforsket.
Solen spiller den overordnede rolle i hele klimaproblematikken,og her er mange uafklarede områder bl.a. mht. UV-stråling og ozons indflydelse(Kilifarska).
Også oceanernes påvirkning og styring af klimaforandringerne er langt fra udforsket.

De fleste af de her omtalte klima påvirkninger,er der slet ikke taget højde for i IPCCs rapporter,her koncentrerer man sig næsten udelukkende om den menneskeskabte CO2s påvirkning.
Der er ingen grund til at tro,at IPCCs næste rapport i 2013-AR5-vil være en undtagelse.
Redigeret d. 11-12-2012 16:29
11-12-2012 16:44
Bjarne Bisballe
★☆☆☆☆
(75)
Jeg er skeptiker fordi jeg ikke kan få kurverne for CO2-koncentration, den globale opvarmning og havstigningerne til at hænge sammen med AGW-teorien. Så kort kan det siges.
Jeg vil foreslå at man lader havene stige fx 5 cm fra nuværende niveau og så til den tid se på, hvor mange år der gik. Hvis det viser sig at være under ti år, skal vi i gang med nogle tiltag. Indtil da skal der forskes intensivt i alternative energikilder, det er aldrig spildt.
Redigeret d. 11-12-2012 17:34
11-12-2012 18:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Indtil da skal der forskes intensivt i alternative energikilder, det er aldrig spildt.


Se, det er jo spørgsmålet?

Om ca. 50 år har vi fusionsenergi, hvis ikke før. Ofte accelerer tingene langt hurtigere end forventet med den slags. Når vi er der, vil energiproblematikken være løst for evig og mangel på energi, ren historie.

Energireserverne skal derfor blot holde i ca. 50 år hvilket kun burde afføde et eneste problem, nemlig at finde ud af hvordan vi fremskaffer den på den til enhver tid sikreste og billigste måde. Enhver dyr løsning er det samme som spild, som kun kan retfærdiggøres hvis der er tale om forbedret sikkerhed. Så set i rette sammenhæng kan der hurtigt opstå et uhensigtsmæssigt spild i jagten på alternative energikilder.
11-12-2012 19:33
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Morten Riber skrev:
Om ca. 50 år har vi fusionsenergi, hvis ikke før.

Tro på det


-Det er måske DEN forudsigelse indenfor Fysikken, som er slået oftest fejl: "Om XX år har vi fusionsenergi". Sørgeligt, men sandt. Det viser sig desværre hele tiden, at være en hel del sværere at holde styr på fusionsplasmaer end man sådan lige går og tror...:/
11-12-2012 19:57
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Undskyld mig, men kan I ikke godt se, at det er lidt "godaw mand økseskaft" at starte en tråd om, hvordan vi får sparket gang i de internationale klimaforhandlinger, og så svarer folk med deres personlige AGW teorier..?

@ Palle Miliam

Jeg ved ikke, hvorfor du savner Lomborg. Det er jo i forvejen hans ønske om at forsinke omstillingen til vedvarende energi og bruge pengene til andre ting, som er det totalt dominerende.
Jeg har hørt et forslag om, at man kan vælge at droppe USA i forhandlingerne og i stedet bruge alt krudtet på Kina.
Idéen må så være at lade USA tilbage på broen, når skibet sejler, og det vil de ikke finde sig i, og så kommer de alligevel også med.
Kunne det evt. være en effektiv vej frem..?

.
11-12-2012 23:07
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kristoffer Haldrup skrev:
Morten Riber skrev:
Om ca. 50 år har vi fusionsenergi, hvis ikke før.

Tro på det


-Det er måske DEN forudsigelse indenfor Fysikken, som er slået oftest fejl: "Om XX år har vi fusionsenergi". Sørgeligt, men sandt. Det viser sig desværre hele tiden, at være en hel del sværere at holde styr på fusionsplasmaer end man sådan lige går og tror...:/


Kære Kristoffer,

måske er det i virkeligheden et underbelyst emne, du sætter fingeren på: Folk med forståelse for klima/miljø på Morten Riber-niveau holder ofte meget af at tale om "dommedagsprofetier" ("de påstod, at DDT ødelagde rovfugles æggeskaller, at der ville opstå huller i ozonlaget og at vi ville se menneskeskabt opvarmning"!) -

- men hvor mange optimistisk-jubelidiotiske forudsigelser fra den samme slags mennesker er slået fejl i de sidste 30-40 år? "Historien er slut med Murens Fald, fra nu af bliver alle lande liberale demokratier", "En vaccine mod HIV er lige om hjørnet", "månelandingerne er blot et startskud til storstilet rum-turisme om få årtier" og "vi har fusionskraft om 10/20/50 år" osv. osv.)...........
Redigeret d. 11-12-2012 23:13
11-12-2012 23:11
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@ Jacob

Jeg savner skam ikke Lomborg, men jeg tror, at han kan gøre mere for Jer end blot vedligeholde Kyoto-aftalen, derfor var dette faktisk et progressivt forslag til, hvordan I kan komme videre, mere A-kraft bliver jo nok ikke til noget!
Nu fortsætter det hele blot i samme spor med håbet om COP19 & 20 vil blive afgørende. Det virker mildest talt meget naivt.

At Lomborg med cost-benefit analyser kan vise, hvor pengene gør mest gavn samt ikke glemmer verdens øvrige problemer, taler jo kun til mandens fordel. Nok er dette en klimadebat, men hvem vil være med til at redde klimaet om fx. 1000 år, hvis de er døde i morgen af sult eller sygdom?!

Jeg har hørt et forslag om, at man kan vælge at droppe USA i forhandlingerne og i stedet bruge alt krudtet på Kina.
Idéen må så være at lade USA tilbage på broen, når skibet sejler, og det vil de ikke finde sig i, og så kommer de alligevel også med.
Kunne det evt. være en effektiv vej frem..?


Det diskuterede John Nordbo (WWF) og Lidegaard faktisk igår i P1Debat, hvor det tydeligt fremgik, at Nordbo mente dette, mens Lidegaard ikke troede derpå.

http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2012/12/10150921.htm


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
11-12-2012 23:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Palle Miliam skrev:
Jeg har hørt et forslag om, at man kan vælge at droppe USA i forhandlingerne og i stedet bruge alt krudtet på Kina.
Idéen må så være at lade USA tilbage på broen, når skibet sejler, og det vil de ikke finde sig i, og så kommer de alligevel også med.
Kunne det evt. være en effektiv vej frem..?


Det diskuterede John Nordbo (WWF) og Lidegaard faktisk igår i P1Debat, hvor det tydeligt fremgik, at Nordbo mente dette, mens Lidegaard ikke troede derpå.

http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2012/12/10150921.htm


Faktisk en ganske sjov indstilling alt den stund, at USA har reduceret deres CO2-udledning med ca. 17 %-point mod EUs CO2-reduktion på ca. 10 %-point i forhold til CO2-udledning jf. Kyoto aftalen.

USA har opnået en stor CO2-reduktion ved at udskifte importeret fossil energi med natur- / skiffergas, mens EU roder rundt i sandkassen med vindmøller, biogas mv. Ikke fordi jeg mener, at vi total skal droppe udviklingen af vind- eller bioenergi - for det får vi i høj grad brug for, når el energiforbrug en gang i fremtiden skal skaffes uden de fossile energikilder.

Jeg er også af den opfattelse, at kernekraft er et overstået kapitel i Danmark, det vil udover kernekraftværkerne også kræve et meget stærkere elnet pga. forskellen mellem et 1,2 GW kulkraftværk og et 2,4 GW eller større kernekraftværk.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 11-12-2012 23:48
12-12-2012 00:21
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
NB:CO2 er i min forståelse ikke forurening!


Nej! Det håber jeg da ikke... Har det i kroppen dagligt!


Delphi + Palle,

hvis I bruger 12 sekunder på at reflektere over det, kan I forhåbentlig selv ved nærmere eftertanke se, hvorfor denne optik er faktuelt forkert. Ellers kan man prøve at følge jeres logik lidt:

"stivkrampebakterier er i min optik ikke farlige, jeg har dem i kroppen dagligt"

"alkohol er i min optik ikke farligt, jeg drikker det hver dag"

"gylle er i min optik ikke forurening, vi smider tonsvis af det på markerne hvert år"

og tænke lidt over, om man stadig synes, at det er et godt argument.


Som Kristoffer er inde på, og som Paracelsus korrekt sagde for snart 500 år siden:

Alle Ding' sind Gift, und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist.


- og det samme gælder for forurening: Det handler om stoffets mængde (og om, hvor det findes, og hvilken virkning, det har der). Det giver ganske enkelt ingen mening at tale om, hvorvidt CO2, afføring eller DDT er forurening "i sig selv", og det er helt fuldstændig ligegyldigt i den forbindelse, om et stof er naturligt forekommende eller ej. Jeg har selv arbejdet med de miljøfremmede ("unaturlige") pesticider BAM og diuron, men ingen af dem har nogen kendt skadevirkning i de mængder, jeg har været udsat for. Omvendt kender jeg masser af meget naturligt forekommende pesticider og andre ubehagelige indholdsstoffer i svampe og planter, som jeg ved Gud nødigt ville udsættes for selv i meget små mængder. Jeg har med god grund været laangt mere påpasselig med at bruge handsker og vaske fingre efter at have plukket gift-slørhatte eller skarntyder, end jeg har efter at have siddet i stinkskabet med fingrene i BAM-forurenet jord.
Og når man har set sin del iltsvind/fiskedød og overgroede sumpe/højmoser pga. det meget naturlige stof nitrat:- eller kigger på, hvordan det øgede indhold af det utroligt naturlige stof CO2 virker på dyr med kalkskaller i havene:- så får jeg simpelthen lyst til at kaste mig ud fra Øresundsbroen med noget tungt om benene, når man for 117. gang skal høre på variationer over temaet: "jeg syns´ lissom ikke, at CO2 er forurening, for det er da heelt naturligt".

Jeg tror, at diskussionen stammer fra, at man i USA kun kan regulere noget, hvis det er juridisk defineret som "forurening" af deres svar på Miljøstyrelsen ("Environmental Protections Agency") - og derfor har industriens lobbygrupper ikke overraskende sat alt ind på at forhindre, at noget blev erklæret for at falde ind under definitionen. Og argumentet om, at denne eller hin substans skam slet ikke var forurening, fordi det var helt "naturligt", har ofte virket forbløffende godt, selvom de fleste mennesker ret hurtigt vil kunne indse, hvor tåbeligt dette argument egentlig er - alene ved at bruge deres sunde fornuft.

Forurening er alt, der optræder i mængder på steder, hvor det giver uønskede virkninger. Hvis man har en "optik", der går ud på, at CO2 ikke kan falde herindunder, fortæller det sådan set kun, at man ikke ved, hvad forurening egentlig er, eller/og ikke har taget et lille kig på den skinbarlige virkelighed og tænkt sig lidt om. Der er egentlig ikke så meget at diskutere her.
Redigeret d. 12-12-2012 00:35
12-12-2012 01:21
Morten Riber
★★★★★
(2298)
måske er det i virkeligheden et underbelyst emne, du sætter fingeren på: Folk med forståelse for klima/miljø på Morten Riber-niveau holder ofte meget af at tale om "dommedagsprofetier" ("de påstod, at DDT ødelagde rovfugles æggeskaller, at der ville opstå huller i ozonlaget og at vi ville se menneskeskabt opvarmning"!) –


Det er fuldstændig rigtigt. Min forståelse for klima og miljø befinder sig på et langt højere niveau end Bugges, men niveauforskellen begrænser sig ikke kun til miljø og klima. Derfor er det også helt ude i skoves som der videre skrives. Jeg skriver ingenlunde om dommedagsprofetier. De sager må CBH med sit slæng selv hænge på. Jeg skriver med fortrøstningsfuld tillid til menneskehedens succes nu og i fremtiden, og om at de nødvendige løsninger nok skal indfinde sig i rigelig god tid til at dommedag altid vil udeblive. Den krusning vi oplevet her og nu, med agendaen mod Co2'en forsinker blot fremskridtene med en 10-15 år eller noget i den retning. Det er bestemt slemt nok, for millioner af mennesker lider under det, men for at forstå den fulde betydning, er vi nødt til at se på det samlede billede af menneskehedens formåen. Der billede lader meget stå tilbage at ønske og her går meget få fri. Videnskabens bidrag er således kun sporadisk, de forskellige religioners bidrag verden over, ligeledes. Det som kommer ud af diverse politiske holdninger, det både de højreorienterede som de venstreorienterede holder heller ikke til en at komme under den skarpe lup, og taler vi om menigmand er gennemsnittet stort 100 % optaget med at følge tidens trender og at være politisk korrekte. Altså no hurra der. Hvis ikke menneskeheden hang så meget i bremsen på alle andre felter ville agendaen mod CO2 gøre en langt større og afgørende forskel, men som det forholder sig, kan det mere betegnes som en af mange faktorer som trække ned, heldigvis blandet med mange faktorer som trækker op.
12-12-2012 02:34
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg ville af og til ønske, at jeg var bedre til bare at lade folks vrangforestillinger og småtosserier tale for sig selv, men man er vel kun et menneske:

Min forståelse for klima og miljø befinder sig på et langt højere niveau end Bugges, men niveauforskellen begrænser sig ikke kun til miljø og klima.


Et par perler fra "Morten Riber":

Morten Riber: Vandrer mod Lyset" [er] en bog der udgiver sig for at være dikteret menneskeheden, fra oversanselig side, bl.a. Guds tjenere. Gud selv står bag hele bogen som også betegnes, "genvejen", fordi den slår bro mellem den oversanselige verden og vores jordiske verden. Under bogens fremkomst er meget mørke blevet besejret. [...]Vandrer mod Lyset er i modsætning til alle mulige andre bøger logisk funderet[...]

[Som det fremgår af Vandrer mod Lysets citater om mørkehobe og lysomhyldning] har vi ingen grund til at frygte at forandringerne i klimaet vil blive voldsommere nu og i tiden fremover.


Kort og godt, sagt på en anden og mere jordnær måde: En tilfældig tosse med for meget fritid har bildt sig ind at modtage oversanselige budskaber, skrevet en lige så tilfældig bog og kaldt den "Vandrer mod lyset": Den virkede åbenbart logisk og smuk for en "Morten Riber", og der står noget i den om lysomhyldning og mørkehobe - så derfor er global opvarmning ikke et problem. Eller noget.


Og videre:

Morten Riber:[...]vi [er] altså nødt til at erkende at vi reinkarneres – ikke som køer og insekter – men mennesker. [...]Når jeg hælder til den antagelse at Gud ikke længere inkarnerer engle med høj intelligens skyldes en konklusion jeg drager ud fra forskellige citater fra værket og ud fra den antagelse at Bispebrevet (BB ) er ganske ægte.

Gud ville inkarnerer nogle meget intelligente ånder til at lede kirken efter den var blevet reformeret. Med støtte fra bogen ville de kunne løfte verdensordenen over i en helt ny æra. Desværre blev boget ikke imødekommet, og så er det igen svært. Selvfølgelig var det en kæmpe sejer at Ardor (Satan) vendte tilbage til Gud sammen med sine kumpaner, så typer som Hitler og Stalin ikke længere forpester verden, i hvert fald ikke under ledelse af Satan. [...]


Reinkarnation af engle med eller uden høj intelligens og Satans genkomst er sandt nok "viden" på i et så højt luftlag, at jeg slet, slet ikke kan være med, så det skal jeg undlade at kommentere yderligere.


Men - når talen falder på noget jordisk, er det nemmere at vurdere "Morten Ribers" niveau. Og her kan han tydeligvis ikke skrive mere end få linjer uden at afsløre en nærmest komisk uvidenhed. På et spørgsmål om "hvad siger de isotopiske data omkring årsagen til co2-udslippet"?

svarede han:

[...]co2 frigives fra havet når det opvarmes af solen. Jeg har efterprøvet det med sodavanden i køleskabet og det passer. [...] Gad vide om der ikke også ville være langt varmere på Venus hvis der virkelig skulle være drivhuseffekt deroppe.


Jeg kan som tidligere gymnasielærer sige, at jeg kun havde meget få elever (og ikke én 1- års studerende biolog, der havde svært ved at forstå, at CO2-stigningen ikke er frigivet fra havet, når de kiggede på et skema som f.eks dette:og kunne se, at havet netto optager CO2 fra atmosfæren - det afgiver det ikke. Og mht. "ingen drivhuseffekt på Venus" (med 96,5% CO2) er det så åbenlyst komisk ubegavet, at det ikke fortjener yderligere kommentarer.

Jeg ved ikke meget om "Vandrer mod lyset" eller reinkarnation af intelligente engle. Men jeg ved, at en elev, der kom med de sidste par betragtninger i f.eks biologi eller geografi ville have svært ved at bestå en simpel obligatorisk gymnasieeksamen (og dumpe til enhver eksamen på 1.år på universitetet) - og det er heller ikke overraskende, at en mand, der tror på den slags nonsens og i ramme alvor præsenterer det som seriøse argumenter i en debat omkring videnskab og facts, også har så ringe dømmekraft/selverkendelse, når det gælder mere faktuelle forhold.
Redigeret d. 12-12-2012 02:36
12-12-2012 12:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@CBH

Lige for at nævne det!

Du må lige så sikkert, som ammen i kirken, være af den faste overbevisning som den langt overvejende del af befolkning, at det er skadeligt at ryge, og man dør før af denne aktivitet!
¨
Men ser du! Det er ikke rigtigt og langt fra!

For det rette 'forståelses-forum' hvori aktiviteten rygning skal forstås, er:

Medlem af den danske befolkning går i en sovs af aldeles håbløshed og aldeles mangel på livsgnist og livsmod. Befolkningen følger, som en flok lemminger på vej ud over kanten, aldeles ligegyldige pejlemærker i deres liv, som er alt ødelæggende for deres sind og fysik!

Og hele hysteriet omkring AGW passer perfekt ind i denne livsnedbrydende tendens!

Derimod individer som har livsgnisten, og som kan tage vare på eget liv, og har en vision for sig selv og det samfund hvori de virker, det er fuldstændig uden betydning om disse individer ryger 20 Cecil daglig, for livlængden.

HVorimod de andre junk-medlemer af samfundet som har parkeret selve live i deres kollektive hysteri om alt mellem himmel og jord, de går jo til grunde som korthuset der påvirkes af en sagte vind!
Redigeret d. 12-12-2012 13:04
12-12-2012 12:17
Jakob
★★★★★
(9319)
.


Palle Miliam skrev:
At Lomborg med cost-benefit analyser kan vise, hvor pengene gør mest gavn samt ikke glemmer verdens øvrige problemer, taler jo kun til mandens fordel. Nok er dette en klimadebat, men hvem vil være med til at redde klimaet om fx. 1000 år, hvis de er døde i morgen af sult eller sygdom?!


Du falder i pengefælden med begge ben.
De kortsigtede økonomiske beregninger tager ikke højde for klimaets og miljøets renter.

Og hvis du tænker på historien, så ville du have større tillid til menneskets offervilje. Det handler om at gøre problemet klart og skabe kampgejst, så skal offerviljen nok vise sig.
Tænk på invasionen i Normandiet. Hvem ville dog være med til at redde verden fra en diktator, hvis de kunne dø af det samme dag..? ..... Det var der faktisk mange, som gerne ville, og de kom endda i tusindvis fra USA.
Palle Miliam skrev:
Jeg har hørt et forslag om, at man kan vælge at droppe USA i forhandlingerne og i stedet bruge alt krudtet på Kina.
Idéen må så være at lade USA tilbage på broen, når skibet sejler, og det vil de ikke finde sig i, og så kommer de alligevel også med.
Kunne det evt. være en effektiv vej frem..?


Det diskuterede John Nordbo (WWF) og Lidegaard faktisk igår i P1Debat, hvor det tydeligt fremgik, at Nordbo mente dette, mens Lidegaard ikke troede derpå.

http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2012/12/10150921.htmJeps, du fandt kilden.

Men jeg tror, at vi kan spare os ethvert forsøg på at påvirke resten af verden, så længe vi ikke har fejet for vores egen dør, og det har vi slet ikke gjort endnu.
http://www.klimadebat.dk/forum/martin-lidegaard-hos-clement-paa-dr1-d12-e2205.php


Men med hensyn til USA, så er der måske også en bedre vej at gå frem for at isolere dem.
Jeg så Dan Jørgensen fortælle, at USA skylder Kina 16.000 milliarder dollars.
I det lys er det måske vel meget at forlange, at USA skal sponsorere Kinas omstilling til vedvarende energi.


Hvis USA skal med, som den største aktive spiller, så tvivler jeg på, at magt, eksklusion eller en kamp om penge kan gøre tricket hurtigt.
Hvis den store kæmpe skal bringes til at rykke for alvor, så er den eneste chance nok at røre de amerikanske hjerter.

Så er spørgsmålet bare, hvordan det gøres så ægte og stærkt, at det vil virke, før det er for sent.

Nogle gode forslag..?Jeg har hele tiden ment, at det første skridt må være, at vi fejer for vores egen dør og viser et godt eksempel.
F.eks. ved at omstille til ca. 200% vedvarende energi med vindkraft ( en stor del til eksport, så reelt måske kun 90% i DK ) på 5 år.
Og derforuden ophøre med at udvinde olie.
Og i det hele taget omstille landet til bæredygtig økologisk drift.

Men det er nok ikke engang tilstrækkeligt, så hvad mere kan vi gøre..?
Måske flytte al dansk ulandshjælp til USA med en bøn om, at de vil gå ind i kampen for fremtidsmennesket ved at begrænse deres råstofforbrug og ophøre med at skade klimaet..?
.
12-12-2012 14:38
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
delphi skrev:rygning er ikke farligt..........'forståelses-forum'.....den danske befolkning går i en sovs af aldeles håbløshed og aldeles mangel på livsgnist og livsmod..... lemminger på vej ud over kanten.... hysteriet omkring AGW.........individer som har livsgnisten, og som kan tage vare på eget liv, og har en vision for sig selv og det samfund hvori de virker, det er fuldstændig uden betydning om disse individer ryger 20 Cecil daglig, for livlængden.......junk-medlemer af samfundet.....parkeret selve live i deres kollektive hysteri om alt mellem himmel og jord....... går jo til grunde som korthuset .........yakkediyakkediyak


Blot til din oplysning: 1) AGW handler om noget, der hedder "fakta", og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du tror eller føler mht. livsmod eller mangel på samme 2) folk, der ryger 20 Cecil dagligt, dør i gennemsnit 10 år tidligere end ikke-rygere - og nej, det er stort set fuldstændig uden betydning i denne sammenhæng, hvad folk ellers har af visioner for sig selv og samfundet eller ej (hvis man hører til dem, der tror på statistik og videnskab, naturligvis).

Ellers tror jeg faktisk, at dette er det mest idiotiske indlæg, jeg nogensinde har læst på klimadebat.dk, og det siger ellers ikke så lidt.........

Redigeret d. 12-12-2012 14:41
12-12-2012 14:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
AGW handler om noget, der hedder "fakta", og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du tror eller føler mht. livsmod eller mangel på samme


@CBH

KOrrekt og de fakta om AGW begrænser sig så vidt jeg kan se, til et simpelt forsøg som dette se Link og det forhold at gennemsnitstemperaturen over de sidste 100 år er steget 0,6 - 0,8 grad.

Men når du så begynder at tilføje tror og meninger til disse sparsomme fakta, så er det jo, at det så åbenlyst går galt.

For hvor mange gange før i Jordens 'nære' historie er temperaturen ikke steget 0,8 grad eller mere. Hvor mange gange før er indlandsisen og havisen nord om Grønland ikke smeltet og betydelig mere end den er i dag.

Osv osv..
Redigeret d. 12-12-2012 14:56
12-12-2012 14:57
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Delphi,

alt dette er der som fremhævet +100000 gange på disse sider massevis af forskning, der har kigget på, og det handler ikke om "tro" eller "meninger", men om facts og forskning.

Længere er den ikke. Hvert et ord, du skriver, er desværre ren støj og spild af alles tid. Beklager.
12-12-2012 15:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
alt dette er der som fremhævet +100000 gange på disse sider massevis af forskning, der har kigget på, og det handler ikke om "tro" eller "meninger", men om facts og forskning.


Selvfølgelig og de forskere som mener det modsatte de er købt og betalt af olieindustrien!
12-12-2012 15:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@CBH

Af de mange fakta og pålidelig forskning du refererer til, kunne du ikke ud fra det store og pålidelige grundlag, som altså er den sande viden, ikke lige forklarer hvordan skydækket det mon styres, når temperatur som følge af AGW stiger på jorden.

Eller når fordampningen fra verdens have stiger, og der kommer mere vanddamp i atmosfæren, hvad er det så der styrer, at det gennemsnitlige skydække ikke stiger over året! FLere skyer virker til at der ikke kommer så meget energi fra solen ned på jorden.

Det må du da let kunne forklarer, når du nu har så mange sande fakta!
Redigeret d. 12-12-2012 15:47
12-12-2012 17:34
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Reinkarnation af engle med eller uden høj intelligens og Satans genkomst er sandt nok "viden" på i et så højt luftlag,


Jeg har aldrig, og Johanne Agerskov ej heller skrevet om Satans genkomst. Jeg kunne ikke drømme at udstede om dommedagsprofetier. Det er ren digtning fra CBH's side. Hele indlægget bærer præg af at være både sjusket og overfladisk. I virkeligheden mistænker jeg CBH for at misunde mig at have et omfattende, positivt livssyn og dertil hørende menneskesyn. Det er jo tydeligt at CBH er helt blank desangående, eller også er det hovedsageligt inspireret af, ja netop Satan selv. Det forklarer jo digtningen om hans genkomst.
12-12-2012 17:44
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
delphi skrev:
alt dette er der som fremhævet +100000 gange på disse sider massevis af forskning, der har kigget på, og det handler ikke om "tro" eller "meninger", men om facts og forskning.


Selvfølgelig og de forskere som mener det modsatte de er købt og betalt af olieindustrien!


Delphi,

hvis disse forskere har noget peer-reviewet forskning at basere deres meninger på, så lad os endelig diskutere det. Men drop alt det fjolleri med lommepsykologiske sammenligninger tilsat kontrafaktisk nonsens mht. rygning - det er til grin. Uanset om du er glad, vred, flegmatisk, kolerisk, føler dig som et viljeløst redskab i højere magters hænder eller som selvsikker herre over egen skæbne, så koster det dig i gennemsnit 10 år af dit liv at ryge 20 Cecil om dagen. (Min kone røg 20 smøger i hovedet på mig de første 4-5 år af vores samliv, og jeg kunne ikke drømme om at blande mig i dit eventuelle valg - men lad venligst være med at prøve at benægte virkeligheden og fortælle mig, at det ikke generer andre eller er usundt, for det er det).

På samme måde: Det er ligegyldigt, hvad folk pga. diverse personlige egenskaber tror eller ej mht. menneskeskabt opvarmning - drivhusgasser virker alligevel ved at absorbere infrarød stråling. Hvor stor denne virkning er, afgøres vha. forskning. Hvilke mentale forhold, der gør folk mere eller mindre tilbøjelige til at tro på dette eller hint, er sikkert interessant for psykologer eller antropologer, men det er helt ligegyldigt for den videnskabelige side af sagen.
12-12-2012 17:52
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg har aldrig, og Johanne Agerskov ej heller skrevet om Satans genkomst.[...] Det er ren digtning fra CBH's side.


Jeg skulle måske hellere have skrevet "Satans tilbagevenden til Gud"? Hvis du ikke har skrevet om det, så forstår jeg ikke din sætning her:

Morten Riber:[...]vi [er] altså nødt til at erkende at vi reinkarneres – ikke som køer og insekter – men mennesker. [...] Selvfølgelig var det en kæmpe sejer at Ardor (Satan) vendte tilbage til Gud sammen med sine kumpaner,...


Og ja, jeg oplever faktisk af og til følelsen af misundelse over, hvor enkelt det hele må være for folk som dig. Ligesom jeg også af og til ser på min lille søn og tænker, hvor meget nemmere og overskueligere det var at være knap 3 år og ikke behøve at gøre sig de store tanker. Men det er dog altid relativ en kortvarig følelse......
12-12-2012 18:42
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Så stopper det. Ikke mere diskussion om satans genkomst, reinkarnation af engle eller Cecils skadelige virkning i denne tråd. Tråden handler om COP18, hvis nogen skulle have glemt det.
12-12-2012 19:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
På samme måde: Det er ligegyldigt, hvad folk pga. diverse personlige egenskaber tror eller ej mht. menneskeskabt opvarmning - drivhusgasser virker alligevel ved at absorbere infrarød stråling. Hvor stor denne virkning er, afgøres vha. forskning. Hvilke mentale forhold, der gør folk mere eller mindre tilbøjelige til at tro på dette eller hint, er sikkert interessant for psykologer eller antropologer, men det er helt ligegyldigt for den videnskabelige side af sagen.


@CBH

JO! Kan du ikke selv se hvor latterlig det hele er! Der er vel ingen som sætter noget spørgsmåltegn ved at co2'en afsætter ekstra effekt i lufthavet når den infrarøde stråling skal ud gennem lufthavet fra jorden..

OG at et hav af videnskabsmænd kan se dette og lige så mange laver peer-review på dette ligefremme fænomen, det gør da bare det hele endnu mere pinlig!

For der er et hav af andre faktorer som giver den samlede energiomsætning i en planets atmosfære, og dermed gennemsnitstemperaturen på denne planet!
Redigeret d. 12-12-2012 19:48
13-12-2012 09:55
Kosmos
★★★★★
(5374)
Tråden handler om COP18, hvis nogen skulle have glemt det

- vel 'talt', admin!
13-12-2012 10:44
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kan du ikke selv se hvor latterlig det hele er! Der er vel ingen som sætter noget spørgsmåltegn ved at co2'en afsætter ekstra effekt i lufthavet når den infrarøde stråling skal ud gennem lufthavet fra jorden..

OG at et hav af videnskabsmænd kan se dette og lige så mange laver peer-review på dette ligefremme fænomen, det gør da bare det hele endnu mere pinlig!

For der er et hav af andre faktorer som giver den samlede energiomsætning i en planets atmosfære, og dermed gennemsnitstemperaturen på denne planet!


Ja, der er et hav af andre faktorer, og hele dette "hav" har en samlet, kendt virkning, der er kvantitativt mindre end den, der kan måles direkte fra drivhusgasser. Her kan du se en kvantificering af alle kendte naturlige kræfters bidrag ifht. de menneskelige overfor temperaturerne (og både de naturlige og menneskelige sammen):Hvis dette er forkert eller utilstrækkeligt, skal videnskaben nok selv finde ud af det. Hvis man kan identificere en faktor, der ikke er indeholdt, og som man mener er kraftigere end de 2,4 W/m2 fra drivhusgasserne, så må man lave nogle beregninger, der viser dette, og sende dem ind - så har vi et nyt grundlag for diskussionen.

Men at der er et "hav af andre faktorer", ved alle godt, og det er derfor irrelevant at spilde folks tid med at fremhæve dette, som om det var et genialt og dræbende argument. Man gør i det hele taget som lægmand oftest bedst i lade være med at tro, at ens bittebittesmå meninger og "sunde fornuft" er gyldige modargumenter. Al snak omkring "livgnist" og lignendes betydning eller "lemminger ud over kanten" er bortforklaringer, der som regel bruges af folk, der enten ikke kan eller ikke gider kigge lidt på kendsgerningerne. Lad os derfor, som Branner rigtigt siger, fokusere på, hvordan man bedst finder en grimasse, der kan passe, mht. disse kendsgerninger. Jeg er som sagt enig i, at hverken COP18, COP19 eller COP143 bliver vejen frem, så lad os hellere diskutere, hvad man så alternativ kan stille op.
Redigeret d. 13-12-2012 10:45
13-12-2012 12:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
så lad os hellere diskutere, hvad man så alternativ kan stille op.


Stimuler den svage vækst i Europa ved at anvende billigst og bedst energi, (også fossil) så vi får en stærk økonomi og stærke regeringer. Dermed kan vi bedst takle de problemer vi stilles overfor uanset de nu skyldes menneskeskabte eller naturlige klimaforandringer. Også vores muligheder for at bidrage med en hjælpende hånd længere ude i verden vil være langt bedre...
13-12-2012 13:10
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Billig energi må være en vækst motor...

Mærsk investerer op til 60 milliarder om året - mere end hvad velfærdssamfundet kan magte på trods af en omsætning på 1000 milliarder.

En stor del af Mærsk investeringerne placeres i dog udlandet - man bygger bl. ikke skibe mere i DK .

Hvis vi f.eks. tog bygningen af et containerskib - brød planen ned i atomer og kortlagde præcis hvilke forhindringer samfund og arbejdsmarkedsvilkår sætter for at bygge skibene på Lindø - FJERNEDE dem. F.eks - energiafgifterne. Og så begyndte at bygge skibe igen.

Samtidigt skulle Mærsk så love ( højt og helligt - over djævlens og demonernes lig) at sætte filtre / sejl, wath ever, på skibene - så de ikke sviner med partikler.

Bygningen af skibe skaber en underskov af småindustri - og giver troen tilbage til hele industrien på at det kan lade sig gøre at producere i DK.

Vækst skabes af det arbejdende folk, der med nallerne skaber værdi. Akademikere skaber alene - og i bedste fald - forudsætninger for vækst.

Men AGW har hidtil alene skabt forhindringer for vækst i vesten.
13-12-2012 18:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@pifpafpuf

Tja - EU har nu også andel i at forhindre vækst !

Bla. har EU besluttet, at EU-landene ikke må give statstilskud til bla. skibsværfter, ja der kan end ikke oprettes støttde arbejdspladser på skibsværfterne.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:21
13-12-2012 18:51
Kosmos
★★★★★
(5374)
Bla. har EU besluttet, at EU-landene ikke må give statstilskud til bla. skibsværfter, ja der kan end ikke oprettes støttde arbejdspladser på skibsværfterne

- formentligt også en helt nødvendig beslutning, så længe EU (nogenlunde) opretholder sit indre marked (uden hvilket der næppe ville være meget grundlag for EF/U overhovedet!):
Hvis landene uhindret skal kunne handle indbyrdes, må enhver form for subsidiering i sagens natur være bandlyst!
13-12-2012 18:54
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@CBH

Du forbliver blind over for AGW-hypotesens problemer, hvad evidensbaseret videnskab angår, derfor forventer jeg naturligvis ikke at kunne gøre dig yderligere oplyst, men grunden til min skepsis står fortsat ved magt og forstærkes år for år, derfor vil jeg naturligvis heller ikke forvente at andre lande pludselig skulle få den opfattelse, at CO2-kvoter er et gode. AGW-videnskabsfolkene formår ganske enkelt ikke på et videnskabeligt sagligt niveau at argumentere for dette. Kun hysteriske skræmmekampagner og lignende har haft en vis succes ofte kommende fra folk der tydeligvis intet begreb har om mangelfuld evidens. Det holder bare ikke i længden!!!


Evidensen mangler fortsat:
Forklar med videnskabelig evidens hvorfor en temperaturstigning til dato på ca. 1 grad celsius efter den koldeste tid de seneste 5-8000 år omkring 1850 er så alarmerende, når kun perioden fra 1975 til nu har været påvirket i betydelig grad af CO2, hvoraf de seneste 16 år ikke har vist stigning i den globale temperatur.
Forklar hvorfor AGW-forskerne har fundet sig nødsaget til at forklare den manglende opvarmning de seneste år med Ocean Heat Content under 700 m´s dybde, hvor Argo bøjerne ikke når ned, ja faktisk et sted hvorfra vi ingen pålidelige data har, som kan bevise dette.
Forklar hvorfor vi ikke nu blot er i endnu en varmeperiode som alt andet lige er det mest plausible grundet mangelfuld evidens for alt andet, hvis man blot gider studere de geologiske data, der modsat de fleste andre grafer vist her på sitet (incl. det i øverste venstre hjørne) går mere end 150 år tilbage i tiden!

Hvis evidensen var så fantastisk for AGW-hypotesens bekræftigelse, så må det også være muligt at sige hvor mange år endnu, der skal gå uden global opvarmning før hypotesen er falcifiseret, nogle sagde sidste år, men lad os da bare få et nyt bud, så kan COP14,15,16 osv. fortsætte indtil da, uanset hvad, så vil CO2 fortsat stige i perioden, BRIK-landene er garanter herfor!

Sålænge pædagogikken indenfor klimavidenskabens AGW-tilhængere er så ringe at selv andre videnskabsfolk uden for "kliken" ikke kan forstå, hvad de har gang i, lige sålænge vil det være et håbløst projekt.
Og ja, der findes rigtig mange videnskabsfolk udenfor AGW-kliken, som ikke begriber hvad de har gang i, dem lytter jeg også til!

Når alt det er sagt så ønsker jeg naturligvis fortsat at mine skattekroner går til det bedst tænkelige, her er udvikling af vedvarende energi ikke nogen dum idé, men at forklare børn i børneudsendelser om faren ved at spise kød grundet skadelig CO2-effekt virker yderst tåbeligt, derfor tillod jeg at kalde CO2 for ikke forurenende, det fik du straks fordrejet igen, men du glemte lige at stille spørgsmålet hvilken koncentration. Det er debatten i en nøddeskal. Selv ilt er skadeligt i den forkerte koncentration over den forkerte mængde tid hos det forkerte individ og således kan diskussionen fortsætte i en uendelighed.


@ Jacob

Pengefælden er ikke noget man falder i, det er noget man kommer i, hvis ikke man bruge sin sunde fornuft.
Jeg misunder din naive tro om, at fattige folk gerne går med i "sagen" hvis blot den er god nok og lader deres familier sulte ihjel. Jeg deler dog ikke din optimisme deri!
Var det kun de vestlige lande der skulle løse den nuværende problematik, var det en anden sag, men med al den fattigdom sult og nød der findes i den virkelige verden, har klimaet ikke første prioritet, sorry!!!


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
13-12-2012 19:12
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Lad os sige vi anvendte atomkraft overalt i verden under rimelig hensyntagen til storbyer, jordskælvszoner ol. Bare det alene ville give os mere end nok energi indtil fusionsenergien var på plads. Brugte vi den billige ressource målrettet kunne processen endda speedes op. Hvad stod vi så med efterfølgende? Bagsiden af medaljen kender vi. Atomaffaldet. På den gode side ville vi stå med et velfungerende verdenssamfund uden rigtig fattigdom og med udsigt til uendelig energi, vel vidende at atomaffaldet var en del at prisen for alle herlighederne. Mon ikke vores børnebørn, og efterfølgende slægter, så ville kunne klare at passe godt på atomaffaldet med en kærlig tanke på de mange herligheder de overtog til gengæld?
13-12-2012 20:03
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Jeg taler ikke om subsidier - men om omlægninger.

Novo har vist, ved omlægninger af produktionen, at de kan producere i DK - lønsomt. Det eneste de ikke kan er at bygge nye fabrikker i DK. Omkostninger ved nyopførsler er for store. Muligvis lønomkostninger?

I princippet burde konsekvensen heraf være, at vi flyttede alle i socialtboligbyggeri og på overførsel til kina fordi byggeomkostninger for socialtboligbyggeri og leveomkostninger generelt er lavere end i DK.

Det ville sænkeskattetrykket( og dermed lønpresset) for de arbejdende. Det er reelt meget smartere at sende de arbejdsløse til Kina i stedet for arbejdspladserne....

Talk about socialdumping....

Nej selvfølgelig ikke - men feks. inden for IT har man nogle steder valgt at rykke it afdelingen ud til brugerne - istedet for at rykke it afdelingen til asien. Det mest omkostningstunge var kommunikationen om specs og prioriteringer - ikke lønnen når der reelt blev arbejdet.

Så hvis det for Novo er afgørende at bygningsregulativer bliver ændret, for IT afdelinger at kommunikationen forandres, og for Mærsk måske er afgørende at energiafgifter og andre skatter bliver sænket for at skibe bliver bygget.

Så er det den vej vi skal - og det er ikke et subsidie at fjerne regulativer og sænke skatter.

Og her har mantraet om at vi skal spare på energien - og FT derfor pålægger os store afgifter for at begrænse energiforbruget - ingen mening.

Hvorfor skal vi spare på energien?
Redigeret d. 13-12-2012 20:05
13-12-2012 20:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
pifpafpuf skrev:
Jeg taler ikke om subsidier - men om omlægninger.


Hvilke omlægninger taler du om ? Tidligere skrev du om skibsbyggeri i Danmark - altså hvor hovedparten af al medgået materiale skal imporeres enten som råmaterialer eller forarbejdede materialer - mon ikke vi i stedet skulle satse på produktion i Danmark, der ikke kræver så massiv import - det var/er vel det, der var/er baggrunden for "videnssamfundet".

Hvorfor skal vi spare på energien?


Vi skal spare på de energikilder, der er ved at forsvinden - men vi skal ikke spare på de energikilder, der løbende bliver "fornyet".


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-12-2012 23:13
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Hvorfor ikke udnytte komparative fordele og importere mere billig råstål fra Rusland og udvide produktionen af valsede stålplader i Frederiksværk til brug for skibsbyggeri.

Det kunne nemt være sådan at hvis energiafgifterne blev sat ned, så blev det mere attraktivt at valse i Frederiksværk og mere attraktivt at købe pladerne til Lindø?,

Det jeg mener er at vi - DK - burde sætte et mål om at bygge skibe i DK igen. Og så gennemgå processen fra start til slut - hvad forhindrer os i at producere? For producerer vi først skibe igen - så ved vi alle typer af produktion kan gennemføres rentabelt i DK.

Så det er en vidensopgave. Hvad skal der til?

Lige nu ønsker vi vækst - men vækst skabes af produktion - produktion kræver energi - vi pålægger dog erhvervslivet energiafgifter - vi begrænser dermed brugen af energi og dermed også produktionen - og hæmmer dermed også væksten.

Det hænger ikke sammen.
13-12-2012 23:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er desværre mere indviklet end som så !

Derfor var det befriende at høre Claus Hjort sige, at vi skal have tyske lønninger og svensk skat - desværre bliver det svært at gennemføre, da de sociale bidrag i Sverige betales af arbejdsgiveren ved siden af lønnen, hvilket omsat til danske forholde vil betyde en reduktion af lønomkostningerne med ca. 50 % af de socialebidrag, der i dag betales af den enkelte via skattebetalingen.

Energitung produktion betaler kun ganske enkelte energiafgifter - så der opnås ikke ret meget ved at nedsætte energiafgifterne - hvis vi ellers ser bort fra, at lønmodtagerne kræver kompensation for stigende energiafgidter via lønnen - hvilket så igen gør, at øgede energiafgifter vender tilbage til virksomhederne med en faktor 2 eller mere.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten COP18 2012:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik