Husk mig
▼ Indhold

CopMax Luft/vand-varmepumpe AS14S-DPNHESide 3 af 4<1234>
25-10-2020 21:13
Vognbygger
☆☆☆☆☆
(2)
Ohøj.

Jeg kan ikke finde ud af den ST04 funktion! Mit anlæg kører fint temperaturen op til setpunktet. Men det starter lidt efter hvad vej vinden blæser. Det eneste jeg kan se den gør rimelig konsekvent er at starte omkring 9 grader under setpunkttemperaturen, uanset hvad jeg sætter ST04 til. I en vejledning for et COPMAX jordvarmeanlæg, (som jeg nu ikke kan finde), stod der noget i retningen af at når st02 er opnået sættes RTc = aktuel returløbstemperatur. Og anlægget ville starte når RTc var faldet med værdien fra ST04. Det giver en smule mening i forhold til mit anlæg, men alligevel ikke.
Min inletføler er placeret i bunden af akku tanken. Måske er det her fejlen ligger, da start temperaturen bliver meget lav?
Kan se det har været vendt i tråden. men kan ikke lige finde forklaring på min undren.
26-10-2020 09:03
Jakob
★★★★★
(9256)
­@Vognbygger

Jeg kender ikke din opstilling, og jeg ved meget lidt om styringen, så jeg kan umiddelbart ikke hjælpe dig.
Jeg mener, at der må være to eksterne følere, og det er vigtigt, at de placeres rigtigt.
Grundlæggende den ene til buffertank, og den anden til varmtvandsbeholder. Hvilken af dem du betegner som "inletføler", ved jeg ikke.
Bunden af buffertanken kan måske også være et vidt begreb.
Jeg vil selvfølgelig gerne se et billede af din opstilling og måske diskutere det lidt videre, men med ringe udsigt til hjælp, så forstår jeg godt, hvis du ikke gør mere ved det.
Du må nok spørge eksperten om det. Eller måske kan bvv hjælpe om nogle uger, når han er blevet udlært.
­
26-10-2020 11:34
Vognbygger
☆☆☆☆☆
(2)
Inlet føleren er akkumuleringstankens temperatur, som jeg ser det.

Jeg har flyttet føleren til midt på akku tanken og det giver en bedre drift, vurderet over de timer der er gået siden i går.
Det er en 300L akkutank. Jeg bruger ikke VVB, da der er en anden løsning for dette.
Jeg ser lige tiden an. Men det virker til at føleren for inlet temp skal side i den varme ende af akku tanken. Det har de ikke har oplyst særligt tydeligt i manualen syntes jeg. Omvendt så var driften af anlægget også mærkelig med føleren i toppen af tanken. Her oplevede jeg at den altid kørte over setpunkts temperaturen. Jeg antager det skyldtes at der er en minimum driftstid for varmepumpen.
26-10-2020 15:53
Jakob
★★★★★
(9256)
­


@Vognbygger

Følerplaceringen på tegningen på side 10 i manualen måtte gerne have været bedre forklaret.
Hvis det ser ud, som det gjorde hos mig, så medfølger der to kvejl grå ledning, som i den ene ende er forbundet til styringen, og i den anden ende har de hver en føler med et lille skilt (se nedenstående billede). På skiltet kan man læse, om den pågældende føler er beregnet til buffertank eller varmtvandsbeholder.

Jeg ved ikke, om det er en super god idé, men hvis du gerne vil kunne tvangsstyre temperaturen mere præcist, så skulle det ikke forbavse mig, om et tip kan være at anbringe vvb-føleren i buffertanken og samtidigt ændre driftsformen til varmtvandsproduktion ved at indstille styringen til at køre med HW Unit ON og AC status(heat) OFF.


­
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 26-10-2020 15:55
30-10-2020 18:29
Jakob
★★★★★
(9256)
­Jeg er endnu ikke helt overbevist om, at "Inlet" og "Outlet", som der kan vises temperaturer for i styrigsdisplayet, ikke begge er baseret på interne følere.
Hvis nogen kan se det i manualen, så må de gerne forklare det nærmere (B1 og B2).


Nedenstående billede er blot til uddybende forklaring på tricket til mere præcis styring af fremløbstemperaturen.
Varmtvandsføleren anbringes, hvor man ønsker, at varmepumpen skal måle fremløbstemperaturen.
HW status sættes til ON, og så er det i fremtiden under dette HW unit, at man justerer varmepumpens start og stop temperatur.
Det er kun, som jeg husker det, så hvis nogen leger med det, må de gerne be- eller afkræfte og evt. supplere.


­
Tilknyttet billede:

RE: 11 – Ledningstræk og tilslutning til varmerør fordeler21-11-2020 09:48
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
Fokus har indtil nu været på udførelsen af fittings omkring:

* Tilslutning på varmepumpen.
* Tilslutning til varmeveksler,
* Sammenkobling af varmeveksler og akkutank
* Tilslutning for akkutank til sammenkobling med varmeanlægget.

Et større arbejde forestod med at pakke den endelige samling af de valgte fittings. Det tager faktisk lang tid med pakgarn og paksalve og ikke mindst store rørtænger til at skrue delene sammen i den rigtige rækkefølge. Her fornemmer man vigtigheden ved brug af unioner.

Først trak jeg de to varmeslanger mellem pumpen og varmeveksleren. Jeg valgte at isolere dem godt med skum isolering. Jeg valgte også at trække to pex rør fra afløbene ved sikkerhedsventilerne ud gennem muren. Endelig lagde jeg to tom rør til elektronik gennem åbningen i muren. Det ene til PLC styringen samt de to varmefølere, hvoraf jeg dog kun skal benytte den ene, da jeg ikke har varmtvandsproduktion med varmepumpen. Den anden er til den fleksible el ledning ind til hovedafbryderen.

Så trak jeg de to lange forbindelsesledninger, jeg tror de endte på 23 meter. Fra husets varmefordeling til akkutanken. Rørledningerne går igennem den fælles mur for de to huse, samt gennem etageadskillelsen fra 1. sal til stue etagen. Det er godt nok noget genstridigt arbejde, når man skal lave det ene mand! Jeg købte en pex rulle på 50 meter. Den vil sno sig og nægte at blive rullet ud! Jeg turde ikke klippe den over før jeg var 100% sikker på, at den passede men heller ikke var unødvendig lang.
Nå, nå det lykkedes da til sidst, men da havde jeg også måttet løbe mange gange fra den ene ende til den anden. Tro mig!
Samtidigt trak jeg en fem leder 13A kabel (5x1,5mm2) fra el tavlen ud til hovedafbryder ved akkutanken. Den kan trække op til 8,5 kW.

Med det på plads gik jeg i gang med at udbygge husets rør fordeler. Jeg også er i gang med at installere et gulvvarmeanlæg, her har jeg købt et 4 kreds anlæg med Wavin AHC9000 styring, så fordeleren skal udbygges med fire nye tilslutninger. To til gulvvarmen og to til rørene ud til varmepumpen.

Endelig kan gulvvarme sættet og varmepumpe sættet kobles sammen – dog endnu uden vand.

Bo
Tilknyttet billede:

RE: Et hurtigt spørgsmål til Jakob29-11-2020 09:58
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
@Jakob

Da jeg ikke skal lave varmtvand vil jeg gerne som noget af det første ind i service modulet og ændre SF05.

Umiddelbart nåede jeg frem til: "Hvad er password til servicemodulet egentlig?" Nå, efter nøje studie af manualen opdagede jeg den som parameter UI01 i standard opsætningen af servicemodulet.

Så jeg vil lige spørge om der er andre funktioner jeg bør ændre fra starten?
Hvad med køling? Jeg mener, at jeg kun skal bruge den til opvarmning.

Vedlægger lige en oversigt af anlægget.

Bo
Tilknyttet billede:

29-11-2020 13:40
Jakob
★★★★★
(9256)
­@bbv


Jeg ved ikke nok om styringen til at give dig sikre svar, så alt, hvad jeg skriver om den, er med forbehold.
Jeg vil anbefale dig at spørge vvs-eksperten. Det er ikke altid, at jeg har været tilfreds med de svar, de har givet, men når de har fået præcise spørgsmål, har de som regel altid været flinke til at svare på mail.
Måske vil du også spørge dem om, hvor det er bedst, at du anbringer de to eksterne følere i din opstilling.

Et password til service kan du nok finde nederst på side 24, men jeg ville ikke pille ved indstillingerne derinde uden at være helt sikker på, at det er nødvendigt.
Jeg tror ikke, at du skal bruge password for at sætte varmtvandsfunktionen ud af kraft.
Jeg mener, det er tilstrækkeligt, at HW status sættes til OFF

Og hvis AC status(heat) står til ON, så tror jeg ikke, at den køler. Men før du starter den, så stiller du jo nok også temperaturen, så den næppe vil finde anledning til at køle.
Jeg kan umiddelbart ikke komme i tanke om mere forberedelse angående styringen. Du har jo nok husket at forvarme kompressorolien. Og kølervæske og udluftning har jo ikke noget med styringen at gøre.

­
RE: 12 – Elektriker besøg – og lidt om vand01-12-2020 22:55
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
El skal udføres af en autoriseret elektriker.
Elektrikeren har været på besøg og monteret en elmåler samt tilsluttet installationskablet til hoved tavlen. Ligeledes satte han en nød hoved afbryder op ude ved varmepumpen. Til sidst blev selve varmepumpen tilsluttet.
Jeg blev bedt om at trække et 16A kabel (5x2.5mm2) hvilket jeg selvfølgelig gjorde.

Nu har jeg jo valgt at tilføje en "ekstra" kreds, i det jeg har indskudt en varmeveksler mellem varmepumpen og mit interne varmefordelings system. Det er for at kun denne ekstra kreds skal køre med godt rent vand tilført anti-frost middel. Det burde sikre en længere og bedre ydelse af varmepumpen. Der skal også nok pludselig komme en relativ kold vinter og går lokalområdets strøm samtidigt, håber jeg at varmepumpen holder til det.

Dette vand bør være blødt kalkfri vand - bwt vand. Vores lokaler vand her på Als er hårdt, dvs. med meget kalk, så jeg begyndte at kikke mig om efter bwt vand. Pludselig bliver jeg gjort opmærksom på, at regnvand er kalkfri vand. Altså kogte jeg 10 liter regnvand – for at komme af med eventuelle bakterier – og filtrerede det gennem kaffefiltre. Så tilføjede jeg 15-20 % antifrost middel.
Med en haveslange pumpe og en boremaskine pumpede jeg det på systemet med ca. 1 atm tryk.

Anlægget er nu klart. Der kom lys i kontrolpanelet. Det måtte lige vente til næste dag med fuld strøm på før jeg måtte tage det i brug.

Nu er til at studerer manualen og lære kontrolpanelet at kende.
Tilknyttet billede:

RE: Svar til spørgsmål om CopMax02-12-2020 19:02
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
Hej,

@Vognbygger
@Jakob (ikke mindst indlæg 14-03-2019)

Jeg vil sige det straks. Jeg er lægmand og på ingen måder specielt god til varmepumper. Jeg er kun lige gået i gang med styringen og manualen.
Her er mine observationer.

Varmepumpen har to styringer. AC styring og HW styring. De kan køre hver for sig eller sammen.

Vi vil gerne lave varmt vand med varmepumpen til en buffertank. Vi benytter ikke varmvandsbeholderen (vvb).
Varmepumpen indstilling kan aflæses på første ikon på kontrolpanelet.

Den kan lave (side 11):
Opvarmning - med vand (AC ON køling slået fra) Tre lodrette varmebølger
Afkøling – med vand (AC ON opvarmning slået fra) Et sne krystal ikon.
Varmt forbrugs vand (HW ON) Et vandhane ikon.
Varmt forbrugs vand OG opvarmning (AC ON OG HW ON) Vandhane ikon / varmebølger
Varmt forbrugs vand OG afkøling (AC ON OG HW ON) Vandhane ikon / sne krystal
(Det er faktisk den anden sidste indstilling der oprindelig passer til Vognbyggerens 300L tank med indbygget vvb, havde du ønsket at lave varmt vand

Du kan altså bruge AC styringen og buffersensoren ELLER benytte HW styringen og varmtvand sensoren til det og lade som om din buffertank er en stor varmvands beholder.

Når du nævner ST04 i dit første indlæg betyder det, at du kører med AC er ON og HW er OFF. Det ville jeg også starte ud med.
Med andre ord, du vil bruger varmepumpen til produktion af opvarmning eller afkøling.

Hvis du ikke skal bruge den til afkøling kan du lige så godt gå ind i service modulet og specificere at køling er uinteressant og slå det fra en gang for alle. Køling er til computer rum og kølige lokaler mm, hvor der løber koldt vand rundt i slangerne. Du skal heller ikke lave varmt brugsvand.
Det gøres (side 23) ved:
Start med at stoppe varmepumpen.
Set AC OFF og gå ind under "Parameter" og indtast koden for "Service" (6945)
E03 SF01: Unit type: Only heating
E04 SF05: En. Hot water: NO
Esc ud.
Start varmepumpen igen.

Når vi nu har valgt AC opvarmning af vand, styres det af ST02 og ST04 (og EV04). Havde du valgt afkøling styres det af ST01 og ST03 (og EV03). I princippet: en max temperatur og en delta temperaturværdi.

Kontrolpanelet har dog også en anden måde, en formel baseret styring på side 18-19-20. Det hedder vejrkompensation og kan vælges til på SF04. Anlægget vil da styre efter ST05 og ST06. Det er en temperatur og en hældningskoefficient og så temperaturen udenfor (OT).

Nå, men tilbage til almindelig AC opvarmning. De vigtige temperaturer er værdierne RT "inlet", vandets temperatur til varmepumpen og ST "outlet", vandets temperatur fra varmepumpen. RT måles med buffersensoren og ST måles ude i varmepumpen. Vi kan med værdierne ST02 og ST04 styre hvilket interval pumpen skal køre i.

Standardværdien for ST02 er 40º C og ST04 er 3º C , dvs. at pumpen vil varme på vandet indtil ST "outlet" når 40º C (ST02). Så vil pumpen gå i "Standby" indtil RT "inlet" temperaturen (falder under ST02 – (St04+EV04), altså: 40 – (3+5) = 32

Vi skal fylde en buffertank så godt som muligt. Den er varmest i toppen hvorfra vi bruger vandet til opvarmning og koldere i bunden.

Set fra varmepumpens perspektiv tager vi kold vand fra bunden og fylder varmt ind i toppen. Den vil sende varm vand ind indtil den når ST02 (40). Så vil den gå i dvale indtil temperaturen i bunden, det vand der skal varmes igen, har tabt ST04 (8) grader under ST02 (32) . Altså bør buffersensoren sidde i bunden.

Valget af ST02 og ST04 kan afhænge af hvilken varme man vil have og hvor stor buffertank man har.

Jeg har radiatorer og gulvvarme og har indtil videre valgt ST02=48,5 og ST04=4.
Under "User" har jeg sat:
S02: Setpoint. ST02: Heating 48.5
S03: Reg. Diff. ST04: Heating 4.0
Mener unit lige skal stoppes og startes igen for at bruge de nye værdier.

Så når der skal kikkes på varmepumpens start og stop:
Når den varmer "Unit on" kikker du på Outlet (ST) - hvornår stopper den.
Når den venter "Standby" kikker du på Inlet (RT) - hvornår starter den.

Håber I kan bruge det.
Redigeret d. 02-12-2020 19:05
04-12-2020 11:12
Jakob
★★★★★
(9256)
­


@bbv

For mig ser det ud til, at I har anbragt reparationsafbryderen inde i huset. Bør den ikke sidde udvendigt, så reparatør og brandfolk kan komme til den uanset, om huset er aflåst.?

Har du fundet ud af, hvor i dit diagram du præcist vil anbringe de to eksterne følere.?
­
04-12-2020 21:01
Jakob
★★★★★
(9256)
­


@bbv

Når jeg nu igen er så godt igang med at plage dig med spørgsmål, så må jeg også hellere spørge om, hvordan elektrikeren fandt frem til, at 16A er tilstrækkeligt.?­
05-12-2020 11:18
Jakob
★★★★★
(9256)
­Jeg har opdaget, at vvs-eksperten nu også har fremlagt et diagram til dem, der ønsker at kombinere et pillefyr med en varmepumpe.

De kalder den en "hybrid":
https://www.vvs-eksperten.dk/sites/vvs-eksperten.dk/files/2019-04/346150207_hybrid_anlaeg_diagram_0.pdf

Men læg mærke til, at diagrammet kun gælder en opstilling, hvor varmepumpen er med inverter.
Jeg ved ikke helt, hvilken forskel inverteren gør, men det kan måske være værd at undersøge, hvis man vil den vej.
Umiddelbart giver det ikke anledning til ændringer i min opstilling, fordi jeg mener, at den kan give en endnu bedre sikring imod overophedning af varmepumpens kreds.
­
06-12-2020 13:51
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
Hej,

@Jakob

Ja jeg valgte at anbringe afbryderen inden døre. Elektrikeren var ikke specielt fikseret på, at den skal sidde udvendig. Det er fint nok med mig. Elektrikeren var forbi to gange. Første gang lige for at tag bestik af situationen. Her satte han faktisk afbryderen op med den 13A ledning jeg først havde trukket. Jeg kunne mærke på ham at han generelt mente, at et sådan mindre kraftværk burde sidde på en 16A sikring. Derfor valgte jeg selv at trække ledningen om, nu hvor det var forholdsvis let. Det kostede mig lige 500kr. til ny ledning.

Jeg mener at man skal lytte til elektrikeren. Han fortalte mig for øvrigt også, da jeg lige bad ham kikke på mine spot i køkkenet, at det var ulovligt. Jeg havde godt nok købt downlight ledning og troede det var i fineste orden. Men nej. Der manglede jord, der skal trækkes med rundt. Og de almindelige spot jeg havde brugt var ikke gode nok. Han sagde at det er en klassiker ved el check rapport. De åbner lige en spot og ser, hvorledes det er lavet. Det bliver ofte dyrt.

Derfor er der bestilt nye spots af mærket BLUE-DL 66 G2 og indkøbt ny V90 ledning med jord. Det er en total ommer! 1.350kr. Men jeg kan stadig nå at tage noget af gulvet på første sal op og lave det om. Pyh ha, det var godt han kom forbi i tide.

Nå, det var et mindre men lærerigt sidespring.

Som sagt, bruger jeg ikke HW funktionen. Derfor ligger min varmvandsføler bare ubenyttet. Buffersensoren har jeg monteret i 140L tanken. Der er et rør som jeg også har vist på min skitse. Jeg startede med at proppe den godt op i tanken, men efter at have tænkt over det valgte jeg at flytte den ned mod bunden, hvor det kølige returvand tages fra.
Hvis jeg en dag lige vil prøve at bruge HW programmet til at lave varmt vand til min buffertank, så er det varmvandsensoren der skal over i buffertanken. Det er disser to følere, der mærker "Inlet" temperaturen.

Jeg mener bare at inverteren er en mindre forbedring på varmepumper, der gør at de kører lidt bedre og måske lidt mere økonomisk.

Jeg regner jo med at registrere mit hus om til ren el opvarmning på BBR registeret, når jeg får mit olie fyr fjernet.
Mens jeg stadig har det i standby, der er 400L på tanken, forsøger jeg at finde ud af om varmepumpen vil kunne varme hele mit hus på 200m2 op. Så fuld tryk for det hele, så er der 20 grader over det hele. Radiatorer ligger på 37-38 grader. Det ser ud til at køre. "Setpoint" 49 grader, elforbrug ca. 50 kWh i døgnet. Nu trapper jeg så lidt ned på varmepumpen for at vurdere ydelsen. Ikke mindst når det bliver koldere. Til sidst, når det bliver koldere, brænder jeg resten af olien af.

Jeg regner jo med at skulle betale mindre efter 4.000 kWh, som el opvarmet hus. 4.000 kWh er ca. 10.000kr. Jeg håber at ende på ca. 15.000kr for et fuldt opvarmet hus. Et sådant hybrid anlæg vil vel tale imod en sådan registrering? Det ville ellers være rart at have en sådan svend stående i standby.

Bo
06-12-2020 23:21
Jakob
★★★★★
(9256)
­@bbv

De laver ofte om i de strømpriser til varmepumper. Men sidst, jeg undersøgte det, var kravet for at få rabat, at hovedopvarmningsformen skulle være EL.
Så jeg tror ikke, at man bliver snydt for billig strøm til varmepumpen, fordi man har en hybridløsning med et pillefyr, der kan hjælpe med at holde huset varmt på de koldeste dage.

Men går det, som jeg politisk insisterer på, så vil en god hybridløsning i fremtiden i langt højere grad blive belønnet end straffet.
Klima- og miljømæssigt er det ikke hensigtsmæssigt at give stor rabat på strøm, når det ikke blæser og vindmøllerne står stille, og kul og gas skal producere strømmen. Derfor må vi hungre efter et system, som varierer EL-rabatten alt efter hvor meget eller hvor lidt strøm vindmøllerne producerer.
Ud over forsyningssikkerhed er min forventning til, at den politik bliver gennemført faktisk den vigtigste grund til, at jeg har forberedt mit centralvarmeanlæg til hybrid drift. Men til min store skuffelse ser det ud til, at politikken lader vente på sig lidt endnu.
Hvis elektrikeren er med på, at reparationsafbryderen sidder inde, så må det jo være godt nok.
Men jeg kan ikke helt få 16A til at hænge sammen med en 14kW varmepumpe, som også har EL-patroner indbygget.

På side 40 i manualen kan du læse dette:

Max operating current: 11.7 (20.8) A

Hvad mon det betyder.?
Angående følerne, så ville jeg også montere varmtvandsføleren om ikke for andet så for at afprøve den.
Placering af føleren til buffertanken ville jeg være noget i tvivl om. Hvis pumpen imellem veksler og buffertank går i stå, hvad sker der så.? Måske ville jeg ud fra den bekymring foretrække at anbringe den på vekslerens returside til varmepumpen. Men har du spurgt vvs-eksperten, så må de jo stå inde for placeringen.
­­
RE: 13 – Så kører AS14S-DPNHE02-01-2021 15:19
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
@Vognbygger
@Jakob

Godt Nytår!

Som man har kunnet læse i debatten blev varmepumpen sat i drift 1. december 2020. Jeg var selvfølgelig meget spændt på om den virkede som beskrevet.

Ville den virkelig være i stand til at varme mit gamle hus fra 1796 på ca. 200m2 op? Der er indtil videre installeret 11 radiatorer og 3 gulvvarme systemer.
Gode store dobbelte radiatorer, der er til lavtemperatur vand.
Og så den lange tilslutnings ledning på 23 meter hver vej! Og så også tabet over varmeveksler, da jeg ønskede en lille kreds med kølemiddel i.

Svaret er: JA! Vi har sådan set ligget på 3-6 grader i december og mit hus har konstant ligget på 19-20 grader.
Prisen på sådan en hel "lun – og dog kold" vintermåned har været 1300 kWh eller små 3.000 kr.

Når varmepumpen har været i gang har den trukket 3-4 kWh. Det skulle en trefaset 16A gruppe vel nok klare.
Jeg vil sige, at det ikke var blevet billigere, hvis jeg havde kørt på mit oliefyr. Jeg har dog 400L på tanken som jeg regner med at brænde af i januar-februar.

Jeg har kørt varmepumpen som AC opvarmning med et Setpoint (ST02) på 46 grader og temperaturforskel (ST04) på 2,6 grad.
Her ved man helt sikkert at varmepumpen (altid!) stopper når den når 46,1 grad og burde (ikke altid!) starte op igen når Inlet – altså temperaturen i akkumulator tanken, der flyder ind i husets varmesystem - falder til 38,4 grader. Somme tider trigger den ikke den temperatur – hvilket jeg ikke helt forstår – men går først i gang ved 35-36 grader.

1. januar har jeg programmeret om for at se, hvorledes temperatur kompensation køre. Dvs. at SF04 er blevet sat til YES og så har jeg valgt at sætte ST05 til 27 grader og hældningskoefficienten ST06 til 0,8. Her er jeg straks meget mere usikker, når systemet rekommandere et "Act" Setpoint på 51,7 grader eller højere og hvor er tændingstemperaturen? Og det hele afhænger af hvad ude temperaturen er. Ah..., her kan jeg bedre lide en fast Setpoint og en nogenlunde fast opstarts temperatur. Manualer er bestemt ikke verdens bedste.

På det sidste er jeg også blevet plaget af AL17 alarmer. "Indoor flow alarm." Hvorfor ved jeg endnu ikke og forstår den heller ikke rigtigt. Det er en af disse alarmer man kan se i alarm historikken og som fjerner sig selv. Her må jeg spørge tilbage til vvs-eksperten, når åbnings- og arbejdstimerne bliver gennemskuelige.

Ellers vil jeg afslutte denne lille række af indlæg, der gerne skulle hjælpe andre, der påtænker at anskaffe en luft til vand varmepumpe og er lidt gør-det-selv minded.

Det er i hvert fald billigere og det virker tilsyneladende rimelig godt.

Bo
Redigeret d. 02-01-2021 15:24
03-01-2021 01:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@BBV

se https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/kef/tv?s=20191&m=tv.6539&as

Hvis de her DTU folk får 'magt som de har agt' så bør du med de nye afgifter og pso kunne få din strøm til 0,8 kr/KWh inkl. moms, hvis varmepumpen må stoppes et par timer når der er tryk på nettet, så den overvejende bruger den ledige kapacitet i el-nettet. Dvs. de varmerening for de 1300 KWh strøm vil ende omkring 1000 kr. Du skal registrere dit hus som el-varmehus for at du kan få den afgiftsfri strøm.

El-selskabet skal via en SMS kunne starte og stoppe varmepumpen inden for nogle tidsrammer du har udstukken.
Redigeret d. 03-01-2021 01:15
03-01-2021 11:57
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
@delphi

Tak. Det har hele tiden været meningen at få registreret huset om til el opvarmning. Inden jeg gik i gang med varmepumpen har jeg søgt Ørsted om tilskud. Jeg har dog ikke taget kontakt med dem endnu og meldt tilbage for jeg har jo stadig ikke brækket mit oliefyr ned. Det har været rart at have det som en forsikring, indtil jeg er blevet eftertrykkelig overbevist om at jeg har en varmepumpe, der står og kører stabilt - som var det "fjernvarme".

Nu følger jeg ikke klimadebatten, dertil har jeg for travlt med meget andet, men det er da rart at høre at det går den rigtige vej - bliver billigere, og at andre følger den debat. Jeg regner jo også med at mit 6 kWh solpanel vil kunne hjælpe til i forår- og efterårsmånederne.

Mit bidrag til klimadebatten har blot været, at følge op på @Jakob 's indlæg her, med endnu et eksempel fra start til slut på gør-det-selv installation, hvis man har tiden og tålmodigheden til et sådant projekt. Det betaler sig!

Bo
Redigeret d. 03-01-2021 11:58
03-01-2021 12:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du skal via kommunen registrere dit hus så det står som el-opvarmet i BBR så skal du ikke betale afgift af strømmen, og så koster strømmen mellem 1 - 1,20 kr/Kwh.
Det som i øjeblikket er i hørig som sikkert vedtages er at net-tarifferne stiger til det tredoblte mellem 17 og 20 og herunder mellem 07 og 09. Og uden for det tidsrum falder nettariffen som er omkring 20 øre/KWh i dag.

Allerede i dag kan du via dit el-selskab købe strøm på el-markedet som betyder at du i lange perioder når møllerne forsyner kan få penge for at aftage strøm.

I stedet for solceller ville jeg overveje en elpatron som denne 10 KW til 4000 kr. og så en stor tank vandSå kan du varme dit hus for under 5000 kr årligt og du hjælper med at indpasse mere møllestrøm.
Redigeret d. 03-01-2021 12:50
03-01-2021 12:56
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Hvis drivmiddel til opvarmning er registreret som el i BBR, betales den lave afgift af årligt forbrug over 4000kWh. Hvis du har solceller kan du reducere de 4000kWh med den energi fra solcellerne, du ikke selv bruger og derfor sender ud på elnettet.

...hvis jeg har forstået det ret.
03-01-2021 14:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NU har det danske samfund lige tabt 24 mia. til et Englandskabel før det kommer i drift i 2023.

I den forbindelse er det jo fuldstændig tåbelig at Bo ikke for længe siden har installeret noget eludstyr som kunne forbruge strøm når der er overskud i nettet, som supplement til hans oliefyr, så man kunne have sparet de 24 mia.
04-01-2021 13:16
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
@Peder Kruse

Det var en interessant oplysning. Jeg producerede, godt nok i 2019, til nettet 4.918 kWh på mit solpanel og fik via 88 øre ordningen 4.328 kr. udbetalt for salget. Jeg mente, som du også nævner, at man må betale fuld pris for de første 4000kwh, hvilket jeg hele tiden har synes ikke var så god en business, men dog kunne reducere regningen med indkomsten fra el produktionen.
Men når du nu nævner at produktionstallet kan bruges til reduktion, så stiller sagen sig jo helt anderledes. Så taler vi jo om at jeg kun, for 2019, ville have fået en regning på knap 1000kwh til fuld pris, før rabatten sætter ind.
Hvor sikker er du på at reglerne er sådan.

@delphi

Måske er Bo ikke så tåbelig. Sommeren 2018 koblede jeg mit solpanel anlæg til. Ultimo 2019 installerede jeg en luft til luft varmepumpe, med tilskud som supplerende varmekilde til mit oliefyr. I gennem de sidste 5 år har jeg renoveret alle mine radiatorer til nye dobbelte 0,6 m2 (altså 1,2 m2 pr stk.) overflade. Dem har jeg gerne 2 af i rum på 20 m2. De er alle individuelle i loop til fordeler og alle installationer er skjulte. De er store og gode til lav fremløbstemperatur.
Alle ydervægge er isoleret med 100 mm isolering og taget er fornyet med nyt tegltag med fast ventileret undertag og 300mm isolering.
Varmtvandsproduktion er pt. på 2 stk. 30L el vandvarmer.

Det har været en rejse i gennem meget ombygning, men nu kroner varmepumpen luft-vand værket og med en BBR registrering til el er jeg vel ved at være igennem. Lige nu ombygges badeværelser, og senere køkken, til gulvvarme.

Bo
Redigeret d. 04-01-2021 13:19
04-01-2021 17:54
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
@bbv

Nej jeg er stået af i forhold til regler og forordninger og tilskud og fradrag og EU bestemmelser omkring solceller og elvarme, så jeg er slet ikke sikker på noget som helst c",)

Det var langt mere overskueligt i 2010 - 2011 da vi investerede i 10kW solceller,

Du kan selv prøve at tolke det vanvittige lovkompleks her
06-01-2021 09:01
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
Tak
@Peder Kruse

Det link synes jeg er helt fint og til at forstå. Det ser klart ud til, at man kan reducere 4.000kWh grænsen med sit ubrugte producerede kWh, der er levereret ud i nettet.

Hvis andre læser det anderledes - vil jeg gerne vide det!

Jeg er straks gået i gang med at registrere mit hus til el varmepumpe på BBR. Når det er klart, kan jeg bede mit net selskab (el leverandør) "Vindstød" om at registrere, at jeg benytter el som hoved varmekilde.

Det lover godt
03-04-2021 01:38
Jakob
★★★★★
(9256)
­bbv skrev:
Jeg regner jo med at registrere mit hus om til ren el opvarmning på BBR registeret, når jeg får mit olie fyr fjernet.
Mens jeg stadig har det i standby, der er 400L på tanken, forsøger jeg at finde ud af om varmepumpen vil kunne varme hele mit hus på 200m2 op. Så fuld tryk for det hele, så er der 20 grader over det hele. Radiatorer ligger på 37-38 grader. Det ser ud til at køre. "Setpoint" 49 grader, elforbrug ca. 50 kWh i døgnet. Nu trapper jeg så lidt ned på varmepumpen for at vurdere ydelsen. Ikke mindst når det bliver koldere. Til sidst, når det bliver koldere, brænder jeg resten af olien af.


Hvordan er det så gået.?
Kunne du se en forskel på EL-måleren, da det blev rigtig vinter.?
Kommer du til at savne dit oliefyr eller et pillefyr på de koldeste dage.?
­
25-04-2021 09:03
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
Hej @Jakob,

Meddelelsen fra Klimadebat om svar på indlæg røg lige i spam kurven.

Ja, hvordan gik det så?

Jeg tog straks fat på BBR registreringen.
Pr. 11. januar er ejendommen registreret om til varmepumpe.
Huset er registreret til 217 m2.

Varmepumpen trækker ca. 4 kwh når den kører.
3 stk. cirkulationspumper kører døgnet rundt.
Normalt har jeg ca. 20 grader. De koldeste dage kan VP knapt holde 18 grader.

Jeg har brugt lidt under den halve mængde brænde som normalt.
Brændeovnen er god til lige at lave op til 23-24 grader hygge temperatur.
Den er på 8 kwh og dækker normalt 80 m2, 2 stuer, køkken og et værelse.

Måned - VP kwh - Olie (l) - Afregnet Elforbrug (kwh)
December - 1291 - 0 - 1494
Januar - 1212 - 190 - 1338
Februar - 914 - 100 - 1007
Marts - 1051 - 100 - 1056
April (25.) 841 - 0 - 761

Hvis jeg får lejlighed til senere at overveje et pille fyr, det kræver jo plads og skorsten, så kunne det udmærket være en mulighed.

Men nu er sommeren her. Hvem gider så at tænke på pille fyr, varmepumper etc.

Vi vil bare ud i haven - ud i solen!
Der er mange projekter, der presser sig på i denne tid.

Om kort tid starter jeg renoveringen af et 170 års tegl tag.
Det bliver med fast undertag og tagpap samt underventileret.
To skorstenspiber skal genopføres og en tredje fjernes.
Rygning og grater skal lægges i mørtel.

Bo
Redigeret d. 25-04-2021 09:08
27-06-2021 15:53
soren_p
☆☆☆☆☆
(1)
Jeg har også en luft/vand varmepumpe fra VVS eksperten, min har et tomgangsforbrug om sommeren på en af faserne på180W, jeg tror at de 150W kommer fra det folievarmelegeme som sidder omkring kompressorhuset for at holde olien varm. Det bliver til et tab på 1300kWh om året. Derudover sidder der en varmetråd som holder den isfri når temperaturen nærmer sig 0 bruger varmepumpen 230W i tomgangstab. Er der nogen som har lavet tilsvarende målinger?
Mvh.
Søren
14-10-2021 11:06
bbv
☆☆☆☆☆
(33)
@Jakob
@Peder Kruse

Hej. Her er lige en kort opdatering.

Det er helt klart, at staten er interesseret i at få udfaset så mange oliefyr som muligt.

Derfor søgte jeg også "tilskud til energiforbedringer" hos daværende DongEnergy. Min ansøgning blev godkendt og jeg blev stillet i udsigt at kunne få i alt: 6.787 kr. Derfor gik jeg i gang med at købe min CopMax hos VVS-Eksperten.

I har måske fulgt med i denne installation og min registrering i BBR. Men da jeg vendte tilbage til DongEnergy, der nu havde skiftet navn til Ørsted og havde solgt hele den del af forretningen til SEAS-NVE, fik jeg blot en lang næse. For ordningen var lukket i mellemtiden. De beklager og siger at det var min egen skyld, da jeg ikke tidligere har indsendt regning for installation. Jeg troede, at det var et tilskud jeg fik og selv måtte installere den.

Resultatet er, at jeg nu for egne midler – uden statens påskønnelse – har udfaset mit oliefyr. Det er lidt surt og utaknemmeligt af staten.

VVS-Eksperten har her pr 14. oktober netop lukket en tilskudsordning, der for mit køb af en varmepumpe pakke nu ville have givet mig omkring 9.000 kr. VVS-Eksperten siger endda at det tilskud var uafhængig af staten. Det var en kampagne de selv finansierede.

Nå, men snakken med SEAS Energi udløste så spørgsmålet om jeg får reduceret elafgift? Jeg ved det ikke! Jeg formoder at det er noget af det Peder Kruse talte om. Kort tid efter at jeg havde installeret mit solcelle anlæg blev jeg kontaktet af Vindstød, der mente at hvis jeg flyttede over og brugte dem som lokal netselskab, ville jeg kunne spare mest.
Men hvad er reduceret elafgift? Er det noget med at man kan fratrække den ubrugte produktion på solanlægget fra de 4.000 kvh eller er det noget med at prisen falder helt ned til 1 øre (0.01 kr.) pr kwh (Prøv at google: reduceret elafgift 2021)? Igen, jeg ved det ikke helt. Nu har jeg taget kontakt til Vindstød.

PS. Det blev 1. juli inden jeg kom i gang med mit tagprojekt. Jeg er færdig med den ene side og er begyndt på den anden side, men jeg bliver ikke færdig i år. Måske næste sommer? Ting tar' tid.

Bo
14-10-2021 12:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men hvad er reduceret elafgift?


Reduceret afgift er at du ikke betaler el-afgift til varmeforsyning, som er lidt over 80 øre/KWh for strøm på dit alm. forbrug. Eller alt strøm over 4000 kwh/år betaler man et meget lille afgiftsbeløb måske 1 øre/Kwh.

Du skal registrerer dit hus i BBR som el-opvarmet og oplyse dit el-selskab om forholdet og de trækker ikke afgift af dit strømforbrug over de 4000 KWh når du betaler for den strøm du bruger til din varmepumpe.

Det kan meget vel være 5000 kr. du sparer årligt.
RE: CopMax går i overheat20-10-2021 11:09
Jørgen Nørlev
☆☆☆☆☆
(5)
@Jakob
@bbv

Tak for gode indlæg Jakob og Bo, tror jeg det var. Jeg har STORE problemer med min AS07V Copmax, som blev installeret af en professionel for mange måneder siden. Den har kørt utilfredsstillende, og VVS-eksperten er ikke indstillet på at tage den tilbage. Min flinke kølemontør har brugt utallige timer på at vente på svar fra VVS-eksperten. Maskinen kører nu men går i overheat 4-8 gange i døgnet. Den starter op igen men når at gå helt ned på 30 grader, og så føles huset ikke særlig varmt. På en beskrivelse indlagt i kassen med varmepumpen angives, at for en rørlængde op til 40 m (mellem buffertank og varmepumpe begge veje) kan en indvendig diameter på 20 mm accepteres. Jeg har en pex-slange som indvendigt måler 20.4 mm - ledningstrækket er i alt under 30 m. VVS-eksperten påstår, at det er længere en tilladeligt, og de hævder at det er årsag til problemerne, og vil ikke yde yderligere hjælp med mindre varmepumpen bliver placeret lige ved side af akku-tanken. Er der andre her som har lignende problemer ?
20-10-2021 11:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis den går i overheat, så er det fordi der ikke strømmer nok vand gennem kondensator. Hvis ellers rør og pumper er dimensioneret korrekt, så kan det kun skyldes luft i systemet.
20-10-2021 11:47
Jørgen Nørlev
☆☆☆☆☆
(5)
Tak for svar Delphi. Jeg er enig. Bortset fra at der formodentlig også kan være en fejl i styringen. Vi har luftet ud i flere måneder og automatiske udluftere er monteret.

Jeg glemte at skrive, at VVS-eksperten oplyser at en flow på 1500 l/h er nødvendigt. Jeg har forhørt mig lidt omkring hos nogle VVS-ere, som angiver, at et sædvanligt flow i en husinstallation er 300-500 l/h.

Som VVS-eksperten skriver: Placer pumpen på et solidt fundament, tilslut rør og fjernkontrol og du er kørende. Det er bare ikke min erfaring og jeg er derfor interesseret i at høre om andres - måske især @Jakob - erfaringer.
20-10-2021 11:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kan du se om cirkulationspumpen bruger strøm, og hvor meget den bruger?
20-10-2021 11:56
Jørgen Nørlev
☆☆☆☆☆
(5)
Udover cirkulationspumpen indbygget i CV er der en ekstra monteret på installationen. Og når der åbnes op er der varme på den fjerneste radiator inden man kan nå at løbe hen til den. Jeg er sikker på det ikke er reduceret flow.
20-10-2021 12:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
HVis du cirkulerer 1000 l vand i en time som varmes 5 grader så vil varmeanlægget afsætte ca. 4,3 KW..

Varmer varmepumpen ikke ind i en akkumuleringstank som buffer og huset varmes fra tanken??

Hvis varmepumpen slår ud på overheat eller overtryk i kondensatoren og der strømmer vand gennem varmepumpen så skal der opstå noget voldsomt varmt vand umiddelbart fra varmepumpen eller i det varme rør fra varmepumpen. Gør der det?
Redigeret d. 20-10-2021 12:06
20-10-2021 13:08
Jørgen Nørlev
☆☆☆☆☆
(5)
Ja det er rigtigt: I følge https://www.formel.dk/Referencedata/Materialedata_vand_opvarmning_flow.htm giver 5 grader differens, 1000 l/h en afsat varme på 5.84 kWh. Jo varmepumpen er tilsluttet akkumuleringstanken gennem rør som opfylder kravene. Og der er som nævnt 2 pumper i serie. Men min betalte kølemontør som har over 20 års erfaring har nu brugt over 50 timer på sagen. Og har ikke flere skud i bøssen.
20-10-2021 13:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej der vil jeg også sige, der er ikke flere løsningsmodeller!

Når den slår ud på overheat, er det varme rør fra varmepumpen så meget varm?
23-10-2021 10:20
Jakob
★★★★★
(9256)
­@Jørgen Nørlev

Jeg ved nok desværre for lidt til at kunne hjælpe dig.
Det er selvfølgelig bedst for at minimere tab, at der er kort afstand imellem VP og buffertank.
Er afstanden for lang, så kan der nok også blive behov for tykkere rør og/eller måske en hjælpepumpe.

Men ligger det lige på grænsen til at kunne fungere, så ville jeg nok i første omgang prøve at øge trykket lidt på trykekspansionen og holde øje med, om det gør en forskel.
Har du prøvet det.?

Der er også noget i beskrivelsen af din opstilling, som undrer mig.
Har du 2-strengs anlæg og frostvæske på hele molevitten.?
Jeg tvivler på, at du har to serieforbundne cirkulationspumper. Jeg tror nærmere, at du har den indbyggede VP-cirkulationspumpe, som sørger for cirkulation imellem VP og buffertank, og derforuden har du en anden cirkulationspumpe, som sender varmt vand fra buffertanken og ud i radiatorerne. Er det ikke sådan.?

Hvis det ellers cirkulerer, som det skal uden luft, og følerne er placeret rigtigt, så mener jeg nok, at det udelukkende burde være et spørgsmål om at indstille styringen for at få VP'en til at starte ved den ønskede temperatur.
­­
23-10-2021 14:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sådan må opstillingen være udlagt seHvis der virkelig løber vand gennem varmepumpen, som der vil gøre hvis pumpen bruger strøm så kan VP ikke slå ud på overheat.

Styringen måler kun på temp. i akku-tanken og beder varmepumpen og at levere energi til at varme tanken.

Når varmepumpen slår ud på overheat så må afgangsrøret være varm, som indikerer at der ikke løber tilstrækkelig vand, gennem VP-en.
Redigeret d. 23-10-2021 15:03
26-10-2021 12:51
Jakob
★★★★★
(9256)
­
@bbv


Måske har du nu også opdaget, at skrotningsstøtten mest er en gave til velhavende borgere, som ikke selv vil have beskidte fingre.?
Jeg mener, at skrotningsstøtten skaber en uheldig forplumring af markedet, som fører til dårligere løsninger, overophedning og prisstigninger, og stort set det samme gælder med hensyn til håndværkerfradraget.

Hvis VVS-Eksperten er ophørt med at kopiere statens skrotningsstøtte, så forstår jeg det godt, og jeg vil håbe, at pengene i stedet bliver brugt bedre til at give større rabatter på varmepumper og fittings m.v. til kunderne.


Staten kan passende vise sin taknemmelighed ved at øge afgiften på fossilt brændsel og lade det slå igennem på EL-prisen hos forbrugerne, så fossilstrøm faktisk bliver dyrere end vindstrøm.
Så ville du nok med økonomisk fordel kunne udskifte din oliebrænder med en pillebrænder uden tilskud og derved både få billigere og bedre varme og samtidigt hjælpe klimaet, når det blæser for lidt.

Jeg tror stadig på, at det kommer. Alt andet må være for tåbeligt.
I år har en almindelig husstand betalt ca. 5.000 kr mere for EL, fordi vindmøllerne ikke har produceret nok strøm, når forbruget var der.
Men fordi den momentane EL-pris hos private borgere altid er den samme uanset vejret, så får de gode borgere, som har sparet på strømmen, når der ikke var vind, ingen belønning. De får i stedet en del af regning fra dem, der har forbrugt fossilstrømmen.

Det er dybt frustrerende og uretfærdigt, og prøv at tænke på, hvor meget hybridanlæg, der kan bygges for 5000 kr pr. år..!

Det kan også undre, at VVS-eksperten ikke forsøger at presse mere på for at fremme indførelse af de variable EL-priser blandt andet ved at tilbyde smarte produkter, som kan forberede kundernes anlæg til en sådan fremtid. Man skulle tro, at det ville være sjovere for firmaet at sælge et pillefyr eller en pillebrænder og mere styring frem for at betale kunderne for at skrotte.
Med gavn for klima og stat og 5.000 kr pr. år til at forrente en pillefyrsinstallation, så kan de nærmest ikke undgå at få tilfredse kunder.
Det er stærke argumenter, som politikerne skal tilbagevise for at kunne afslå at indføre variable EL-priser i nær fremtid.

Eller hva'..?

­
Side 3 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten CopMax Luft/vand-varmepumpe AS14S-DPNHE:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
CopMax High Power Luft til Vand varmepumpe2510-04-2024 22:44
Valg af Varmepumpe..?17526-11-2023 17:50
Ny el generator og motorcykel der kører på vand (og HH+)429-09-2023 08:39
CopMax regulering006-12-2021 20:00
CO2s opløselighed i vand1122-10-2021 14:44
Artikler
Hvad er en luft til vand-varmepumpe?
Luft til vand-varmepumper
Luft til luft-varmepumper
Varmepumper
NyhederDato
Danmarks største varmepumpe sat i gang03-09-2009 21:31
To Google-søgninger svarer til en kedel vand - måske13-01-2009 05:33
Global opvarmning gør nu vand til god investering18-08-2008 08:56
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik