Husk mig
▼ Indhold

Coronavirus, frihandel, flyrejser og fornuftig klimapolitik.Side 14 af 32<<<1213141516>>>
28-01-2021 13:40
Jakob
★★★★★
(9256)
­@delphi

Både Danmark og Norge har et betydeligt lavere smittetal end Sverige.
Hvorfor tror du så egentlig, at Sverige har lukket grænsen til begge lande, hvis de selv er åhh så immune, som du forsøger at give indtryk af..?
Jeg har allerede forklaret det flere gange. Kan du ikke forstå det, eller vil du ikke forstå det.?
Hvis du ikke kan, så vil jeg godt prøve igen. Men hvis du ikke vil, så spilder du både min og din og læsernes tid med at sprede et fejlagtigt og vildledende budskab.
@pifpafpuf

Der har allerede været adskillige gode lejligheder til at delevaluere forløbet for at blive klogere og forbedre indsatsen imod smitte. Men det er desværre meget lidt, vi har set til det. Det ser nærmere ud til, at de samme dumheder bliver ved med at gentage sig selv i en kamp om at genåbne mest muligt for tidligt, hvor det i stedet burde handle om først at lære at udrydde smitten, så alle derefter kan færdes trygt igen.
Den endelige evaluering af pandemien kan nok tidligst begynde år 2024, når de fattige lande også er blevet vaccineret. Men det kan sagtens være for optimistisk, fordi virus kan nå at ændre sig til noget endnu værre mange gange inden da.
­
28-01-2021 14:20
Jakob
★★★★★
(9256)
­
For første gang i Coronapandemiens historie ser det ud til, at USA nu ligefrem også kan bidrage med et trick, som kan hjælpe med at bekæmpe smitte i Danmark:

27. jan. 2021
­https://www.dr.dk/nyheder/indland/i-usa-begynder-de-bruge-mundbind-ad-gangen-det-er-logisk-det-vil-vaere-mere
I USA begynder de at bruge to mundbind ad gangen: 'Det er logisk, at det vil være mere effektivt'
Både præsident Biden og landets coronageneral Fauci er set iført to mundbind i stedet for et.


Jeg mener nok, at vi straks bør gribe idéen og føre den ud i livet, hvor det er muligt.

Der findes masker, som nogle håndværkere bruger, som er bedre end almindelige mundbind. Man må ikke bære dem så længe, fordi de yder en del modstand, og de har en udåndingsventil, så de ikke beskytter omgivelserne. Men monterer man et almindeligt mundbind udenpå, så er problemet med ventilen løst lige på en studs.


Bør vi gå skridtet videre og søge efter en velegnet brille til supplement.?­
28-01-2021 22:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så for pokker nu rykkes der. Der ansættes 700 mand til smitteopsporing som skal være i funktion 15/2 https://www.atp.dk/nyheder-og-indblik/atp-skal-hjaelpe-staten-med-smitteopsporing

Så kommer foråret snart og det er lige meget.

En massive test for smitte, smitteopsporing sammen med karantæne af smittede er et meget effektivt værktøj til at minimere smitteudbredning.

Når man er så bekymret for smitte i samfundet hvorfor har man så ikke lang tid før fået dette op i omdrejninger så man kunne have sparet ekstremt bekostelig lockdowns..
RE: Corona 29-Jan-202129-01-2021 11:11
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Det oprindelige indlæg med denne graf.

Statistikbanken opdaterer deres data hver fredag. Der var et par smårettelser til data for 2020 i den seneste opdatering. De vedhæftede grafer er opdateret med nyeste data pr. dags dato.

Vedhæftet er øverst opdateret graf til og med uge 53, 2020.
Grafen viser totalt antal døde pr. uge i Danmark uanset årsag.

Nogle år har 52 uger, andre har 53.
Nederst vises total antal døde for de første 52 uger for alle år siden 2007.
Flere år havde flere døde i de første 52 uger end i 2020 - senest i år 2018, hvor der var en større influenzaepidemi.

Data: www.statistikbanken.dk/DODC2
Tilknyttet billede:

29-01-2021 12:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så er bevist! Alle eksperter frarådede nedlukning!

Fra Berlingske:

Statsminister Mette Frederiken har gentagne gange slået fast, at den store nedlukning af Danmark skete på anbefaling fra »en bred myndighedsgruppe«.

Men de konkrete planer om den helt store nedlukning synes imidlertidig snarere at komme fra regeringen og Statsministeriet.

Sådan lyder en af de centrale konklusioner i en knap 600 sider lang granskningsrapport om coronakrisen første fase, der centrerer sig om statsminister Mette Frederiksens historiske nedlukning af landet.

Efter et halvt års granskning har et hold eksperter anført af Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitetnu, netop fremlagt sin redegørelse om, hvad der skete bag murene i Statsministeriet, på Christiansborg og hos sundhedsmyndighederne før, under og efter nedlukningen i marts 2020.

Det er sket på et møde med Folketingets Udvalget for Forretningsordenen fredag formiddag.

Planen om nedlukning kom således ikke fra i AC-gruppen, som er en stab bestående af højtstående embedschefer, konkluderer rapporten.

Den kom heller ikke fra National Operativ Stab (NOST), som er en krisestab på tværs af myndigheder, der koordinerer indsatsen mod corona.

Og heller ikke fra hos sundhedsmyndighederne, konkluderer eksperterne:

»Det er i dette kapitel sandsynliggjort, at den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt i AC-gruppen, i NOST eller i Sundhedsstyrelsen. Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut,« hedder det bl.a. i rapporten.

Dermed peger pilen for nedlukningsplanerne på Mette Frederiksen og Statsministeriet:

»I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndtering, som Statsministeriet udøver fra og med 27. februar tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts i al væsentlighed er konciperet i Statsministeriet,« hedder det i rapporten »Håndteringen af covid-19 i foråret 2020«.

Udførelsen af den omfattende nedlukning skete dog efterfølgende heller ikke i modstrid med sundhedsmyndighederne, hedder det. Altså, da først beslutningen var truffet fra politisk hold, modsatte man sig det ikke, må man forstå.

»Det er udredningsgruppens klare vurdering, at man i regeringen og Statsministeriet ikke blot efterspørger rådgivning fra sundhedsmyndighederne, men også inddrager den rådgivning,
man modtager herfra, i beslutningsprocessen. Man er blot på afgørende punkter uenig i den
retning, som i den første fase af forløbet bliver udstukket af Sundhedsstyrelsen i samarbejde
med Statens Serum Institut,« skriver eksperterne.

Uenigheden bliver imidlertid ikke kommunikeret ud i forbindelse med det afgørende pressemøde, der blev udgangspunktet for den efterfølgende indsats mod coronaepidemien.

»Den uenighed, som hersker omkring dette væsentlige aspekt af den delvise nedlukning den 11. marts 2020, bliver imidlertid ikke kommunikeret klart til ofentligheden på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts 2020. Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i bl.a. daginstitutioner,
skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling. Den redegørelse for forløbet op til nedlukningen, som er givet i rapportens kapitel 9, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet den 11. marts 2020,« hedder det i rapporten.

Kritik af regeringen og myndigheder
Centralt for redegørelsen fra Jørgen Grønnegård Christensen og ekspertgruppen har været at undersøge forløbet omkring selve de politiske beslutninger samt det beslutningsgrundlag, som myndighederne gav statsministeren og hendes regering forud for nedlukningen i marts.

Der har ikke været tale om en egentlig kommissionsundersøgelse, men snarere en redegørelse, der kan sammenlignes med de historiske krigsudredninger, der er lavet om Danmarks militære engagement i eksempelvis Irak og Afghanistan.

Ekspertgruppen har således ikke haft til formål at placere et ansvar, ligesom man ikke har haft adgang til at afhøre vidner men alene til udleverede dokumenter.

Det var tilbage i juni, at det blev besluttet at nedsætte ekspertgruppen, og dengang var det tre måneder siden, at coronaepidemien ramte Danmark og førte til, at politikerne i al hast skulle vedtage lovgivning, hvis lige ikke er set siden besættelsestiden, og som har fået stor betydning for såvel sundhedssystemet som samfundsøkonomien og for borgernes frihedsrettigheder.

Der har undervejs i coronakrisen været kritik af regeringen og myndighederne for blandt andet skiftende teststrategier, manglende værnemidler og en generel undervurdering af coronaepidemien, da den nærmede sig Danmark.

Samtidig er Mette Frederiksen blevet heftigt kritiseret af politikere og eksperter for processen omkring hastelovgivningen, regeringens egenrådighed samt dele af de nye lovregler, ligesom statsministeren er blevet beskyldt for at skubbe sundhedsfaglige anbefalinger foran sine politiske beslutninger.

Ydermere er det kommet for dagens lys, at der helt frem til selve det historiske pressemøde 11. marts, da Mette Frederiksen meddelte, at store dele af samfundet blev lukket ned, har været uenighed mellem regeringen og dens rådgivere på den ene side og sundhedsmyndighederne på den anden.

Advarselslamper eller lav risiko
Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan samtaler med en lang række centrale kilder samt en gennemgang af perioden frem til ankomsten af patient nul natten til 27. februar og nedlukningen af landet to uger senere tegner et billede af et forløb, der har båret præg af manglende tillid og uenigheder om coronatruslens potentielle omfang mellem de danske sundhedsmyndigheder og regeringsapparatet.

Mellem en regering og dens embedsmænd, som insisterede på at vise politisk handlekraft over for en usynlig trussel, der havde vokset sig større og større i løbet af januar og nu efter vinterferien var ankommet til Europa og til Danmark. Og på den anden side sundhedsmyndighederne med anbefalinger, der hvilede på den tilgængelige fagkundskab og gode erfaringer med tidligere epidemier.

Så sent som tirsdag den 10. marts, dagen før det historiske pressemøde, offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et dokument med mulige tiltag mod covid-19. Dokumentet blev siden omtalt som sundhedsmyndighedernes »værktøjskasse«.

Værktøjskassen indeholdt ingen deciderede nedlukningsscenarier. I stedet pegede Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut på blandt andet god håndhygiejne, hjemmearbejde samt beskyttelse af ældre og sårbare personer som »hovedprioriteringer af tiltag«.

Fredag eftermiddag finder en høring sted om det dramatiske forløb fra begyndelsen af 2020.
Redigeret d. 29-01-2021 13:02
29-01-2021 13:28
John Niclasen
★★★★★
(6360)
knap 600 sider lang granskningsrapport om coronakrisen første fase, der centrerer sig om statsminister Mette Frederiksens historiske nedlukning af landet.

Interessant!

Giv gerne link til avisartiklen.
Det vil også være godt at få adgang til den rapport.

Og det vil være informativt at vide hvilke partier, der stemte for epidemiloven. Om ikke andet så som vejledning, hvem man ikke skal stemme på.
29-01-2021 13:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og mere fra Berlingske:

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm blev sandsynligvis brugt til at legitimere regeringens strategi og en lang, lang række af vidtgående beslutninger for at stoppe covid-epidemien i foråret 2020.

Det fremgår af en rapport fra den særlige ekspertgruppe, der havde til opgave at undersøge myndighedernes håndtering af covid-19. Rapporten blev fredag offentliggjort.

Rapporten slår fast, at Søren Brostrøm flere gange forsøgte at undgå at deltage i de pressemøder, hvor regeringens ministre meddelte sig om regeringens strategi, og at han var uenig i flere af regeringens tiltag, blandt andet nedlukningen af skoler og daginstitutioner, der blev offentliggjort på det historiske pressemøde den 11. marts 2020.

Men det lykkedes som bekendt ikke.

Rapporten slår fast, at Søren Brostrøm sandsynligvis blev påbudt at stille op, så Mette Frederiksen og regeringen bedre kunne legitimere regeringens strategi, blandt andet om at lukke stort set hele samfundet ned.

»Udredningsgruppen har overvejet, om Sundhedsstyrelsens direktør med sin blotte tilstedeværelse på pressemødet den 11. marts 2020 og med sin deltagelse i en række andre covid-19-relaterede pressemøder er placeret i en position, hvor hans rolle som regeringens øverste sundhedsfaglige rådgiver bliver brugt som led i en politisk legitimeringsstrategi. Der er i det udleverede materiale flere eksempler på, at Sundhedsstyrelsens direktør har forsøgt at undslå sig deltagelse i regeringens pressemøder« (...) »hvor regeringen og sundheds- og ældreministeren skulle bekendtgøre tiltag af mere politisk karakter. Det samme gælder i øvrigt for ledelsen i Statens Serum Institut, om end der ikke her ser ud til at have været en tilsvarende intern diskussion om deltagelsen.

Ekspertgruppen hæfter sig også ved, at uenigheden mellem Søren Brostrøm og regeringen skjules.

»Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i blandt andet daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling.«

Undersøgelsesgruppen, under ledelse af professor Jørgen Grønnegaard Christensen, konstaterer, at i et system som det danske, der »bygger på ministerstyre, jf. ovenfor, nødvendigvis være sådan, at embedsmænd deltager på pressemøder, hvis de bliver bedt om det. Deres deltagelse på de covid-19-relaterede pressemøder kan dog ikke tages som indtægt for, at de har anbefalet de tiltag, der meldes ud. De deltager her på regeringens vegne«, fremgår det.

Det fremgår klart af rapporten, at til trods for, at statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 11. Marts 2020 fik tilkendegivet, at den nærmest fuldkomne lukning skete på »myndighedernes anbefaling«. Så er det i ugevis konstant Statsministeriet, der nærmest totalt styrer myndighedernes indsats – og også træffer beslutningen om at lukke landet, uden at det er anbefalet af andre myndigheder.

»Vi skal hellere handle i dag, end fortryde i morgen. Vi skal sætte ind dér, hvor det virker. Hvor smitten spredes mest. Det er i dér, hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner. Aktivitetstilbud, arrangementer. I den kollektive trafik.

Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet den 11. Marts 2020.

Den 10. Marts 2020 – dagen før nedlukningen – sender departementschef Barbara Bertelsen fra STtaministeriet en mail til sine departementschefkolleger, hvori hun skriver:

»De næste dage bliver afgørende ift. at formå i tide at have modet, agiliteten og handlekraften til uden tøven at træffe de rigtige beslutninger til at formindske og forsinke smitteudbredelsen mest muligt for at undgå at få kompromitteret kapaciteten på sygehusene. Og ikke mindst til effektivt at eksekvere på beslutningerne i virkeligheden. Det sidste bliver vi som kollektiv nødt til at kaste alle kræfter og al kreativitet i at lykkes med. Uden skelen til ressortfnidder og frigjort fra enhver form for silotænkning. [...]. Det er vigtigt, at vi alle besidder den samme sense of urgency – og sikrer, at vores respektive medarbejdere og samlede systemer også besidder sense of urgency i hele kæden ud til virkeligheden. Vi ER hastigt på vej op ad den eksponentielle kurve nu. Det er ikke længere noget, vi laver scenarier for eller planlægger for. [...] Men hvis vi allesammen gør, alt hvad vi kan, så hurtigt som vi overhovedet kan, skal det nok lykkes at bringe Danmark igennem de kommende svære dage og uger. Både målt i menneskeliv og i samfundsøkonomi.« Og tæt på midnat, natten til den 11. Marts sender hun en kopi af en artikel i Berlingske, der offentliggøres den 11. Marts 2020, og som

Kort efter midnat natten til den 11. marts sendte departementschefen i Statsministeriet en e-mail til departementschefen i Justitsministeriet, blandt andet med en artikel fra Berlingske vedhæftet – »Epidemiekspert: Vi burde have lukket for Norditalien tidligere.«

Artiklen i Berlingske er bygget op om et interview med den tidligere direktør for Statens Serum Institut Niels Strandberg Pedersen, som blandt andet mener, at man allerede den 25. februar skulle have indført skærpet overvågning af alle rejsende fra det norditalienske område« – og dagen efter, og formentlig først dér træffes beslutningen i Statsministeriet. Danmark skal lukkes.

Undersøgelsesgruppen konstaterer, at »den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt« i Rigspolitiets Nationaloperative Stab, NHST, i gruppen af højtstående embedsmænd, den såkaldte AC-Gruppe, »eller i Sundhedsstyrelsen.

Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut. I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndteringen, som Statsministeriet udøver fra og med den 27. februar, tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet den 11. Marts i al væsentlighed er konciperet i Statsministeriet«, fremgår det.
29-01-2021 13:44
Jakob
★★★★★
(9256)
­28. feb. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mutationerne-har-aendret-spillereglerne-b117-slukker-haabet-om-en-genaabning-inden
'Mutationerne har ændret spillereglerne': B117 slukker håbet om en genåbning inden foråret
Vores sundhedsvæsen har været spidsbelastet i to måneder, siger Søren Brostrøm.
--
- Det er desværre nødvendigt at forlænge nedlukningen af Danmark med tre uger. Det vil sige til og med 28. februar.
Det er især den britiske coronavariant B117, som betyder, at det ifølge myndighederne vil være for risikabelt med en genåbning. På pressemødet sagde statsministeren desuden, at vi ikke skal forvente en genåbning, der går lige så hurtigt som i foråret.
- Den nye mutation spreder sig, selv med de meget omfattende restriktioner, der gælder i Danmark.
- Vi har set, hvor hurtigt den nye mutation kan bringe tingene ud af kontrol. Derfor kan vi ikke lempe på restriktionerne. Selv når vi får vaccineret flere, må vi gå forsigtigt frem, sagde Mette Frederiksen.


Jeg mener, at det er en klog udmelding, og ingen ved, hvordan foråret vil forløbe med vejret som joker og en virus, som er betydeligt mere smitsom.

Det er godt, at der er ansat mere personale til smitteopsporing. Men hvis de ikke har de rette værktøjer til at finde alle smittekæder og følge dem til ende med karantæne, så vil det gavne for lidt.
Hvis det går for langsomt med at lægge rør ind i et hus, så hjælper det heller ikke meget at ansætte 700 smede, hvis de kun har en afgrater at arbejde med og ikke må bruge rørtænger eller skære gevind.


Det ser desværre ud til, at vores kære Folketing har for travlt med ligegyldige rigsretssager til at finde eksperter og sætte dem på arbejde. Men vi må savne, at der politisk arbejdes mere for at finde endnu bedre råd imod smitte.

Det har f.eks. undret, at covid-19 patienterne bliver mere syge om vinteren.
Det kan næsten kun være miljøbetinget, og det burde i så fald være muligt at finde forklaringen, og den vil måske også kunne hjælpe med at begrænse smitten.
Er det sollys eller luftfugtighed eller noget tredje.?
­­
29-01-2021 13:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
John Niclasen skrev:
knap 600 sider lang granskningsrapport om coronakrisen første fase, der centrerer sig om statsminister Mette Frederiksens historiske nedlukning af landet.

Interessant!

Giv gerne link til avisartiklen.
Det vil også være godt at få adgang til den rapport.

Og det vil være informativt at vide hvilke partier, der stemte for epidemiloven. Om ikke andet så som vejledning, hvem man ikke skal stemme på.


Bag en betalingsvæg:

https://www.berlingske.dk/politik/brostroem-tvunget-til-at-deltage-i-pressemoeder

https://www.berlingske.dk/politik/eksperter-om-historisk-nedlukning-myndigheder-anbefalede-ikke-mette
29-01-2021 13:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er godt, at der er ansat mere personale til smitteopsporing. Men hvis de ikke har de rette værktøjer til at finde alle smittekæder og følge dem til ende med karantæne, så vil det gavne for lidt.


Det er da fuldstændig spild af tid og penge. Nu er der så meget smitte ude i samfundet at det ikke giver mening at starte smitteopsporing den 15/2.
29-01-2021 14:19
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Selfølgelig skal det evalueres om Mette Mink har iværksat diverse tiltag efter eget forgodtbefindende - løgn er jo også en væsentlig del af anklagen mod Støjberg.

Men jeg må erkende at jeg er nået dertil hvor jeg egentlig hellere vil vide mere om de 'manglende' kræfttilfælde sidste år - blev de konverteret til for sene diagnosticeringer - eller faldt antallet af kræfttilfælde som følge af nedlukningen?

Og hvad med skilsmisserne og børnefødslerne? Også her burde der snart være nyt.

Og hvor mange dødsulykker i morgentrafikken er der sparet?

Det er klart at nedlukningen af min lokale støvsugerposebutik med maks 2-3 kunder ad gangen og lidt sidesalg af rengørings og vinduespudserartikler virker komplet idiotisk - men jeg er mere usikker på frisørerne - og især negle- og skønhedssalonerne - er det berettiget at lukke dem?

Vi ved de jo ikke.

Jeg synes dog eksperimentet er spændende - ikke mindst fordi jeg ikke mener vi har fundet en optimal samfundsmodel efter kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i stort tal for 50 år siden.

Familierne har været hårdt spændt for i de 50 år - men hvad virker - hvad virker ikke nu?
Fokus på smitten alene er i mine øjne forfejlet nu hvor vi er 1 år inde i epidemien...

Og hvorfor min interesse - De mennesker i min familie , der har levet suverænt længst, er de kvinder der aldrig havde et arbejde uden for hjemmet. Herefter kommer de mænd , der havde en kone i hjemmet.

Resten, mænd som kvinder, er døde som fluer af diverse sygdomme og de fleste inden pensionering.

Jeg plæderer ikke for at kvinder skal tilbage til veganergryden - jeg plæderer for at vi finder en mere optimal samfundsmodel , der fokuserer på familiernes velbefindende.
Redigeret d. 29-01-2021 14:21
29-01-2021 14:53
Jakob
★★★★★
(9256)
­29. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/corona-udredning-brostroem-tavs-om-konflikt-med-statsministeriet
Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen og Statsministeriet var på konfliktkurs, da coronapandemien ramte Danmark for snart et år siden.
Det fremgår af en ekspertudredning, som har kulegravet forløbet.
Brostrøm selv afviser i dag at kommentere konflikten.
Rapporten kortlægger, at Sundhedsstyrelsen mente, at de havde ansvaret for håndteringen at corona. Overfor det synspunkt stod Statsministeriet, der ville have styr på, hvad der skete.
"Sundhedsstyrelsen kunne formodentlig have fået et mere konstruktivt og frugtbart samspil med regeringen, Statsministeriet og andre myndigheder, hvis styrelsen tidligere i forløbet havde anerkendt, at håndteringen af covid-19 ikke primært er en sag for Sundhedsstyrelsen – og Statens Serum Institut – alene", står i rapporten.


Jeg ser intet væsentligt nyt i dette.

Jeg mener, at det har været tydeligt hele vejen, at Sundhedsstyrelsen har ligget på den slappe side i smittebekæmpelsen. De blev taget med bukserne nede, og de har knapt fået dem trukket op over knæene endnu. Vi må derfor prise os meget lykkelige for, at vi i det mindste har haft en Regering, som har taget politisk ansvar og udvist en vis form for handlekraft. Ellers var vi endt med svenske, italienske eller engelske tilstande.

SSI har i mine øjne gjort det langt bedre end Sundhedsstyrelsen. Men den daværende direktør Kåre Mølbak fik tæv, fordi han blandede sig for meget i Sundhedsstyrelsens arbejde, f.eks. da han først begyndte at tale om de sociale bobler, som i dag er blevet et af de vigtigste værktøjer i smittebekæmpelsen.

SSI fik også tæv for deres risikovurdering i forhold til minkmutationer. Eksterne såkaldte eksperter stod nærmes på nakken af hinanden for at bedyre, at mutationerne ikke havde betydning for vaccinerne, og det samme har været tilfældet ikke mindst med B117. Men se så her:


28. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/ny-vaccinekandidat-er-89-procent-effektiv-ifoelge-studie
Ny vaccinekandidat er 89 procent effektiv ifølge studie
Coronavaccinen fra firmaet Novavax, som EU er i forhandlinger med, er næsten 90 procent effektiv.
Det viser medicinalvirksomhedens fase 3-studie ifølge Ritzau.
De nye resultater, der viser en effektivitet på 89,3 procent, er baseret på 15.000 forsøgspersoner i Storbritannien og forventes at danne grundlag for firmaets ansøgning om betinget godkendelse i Storbritannien og EU.
Mod mutationen B117 er vaccinen 85,6 procent effektiv, oplyser Novavax.


Ca. 4% lyder måske ikke af meget, men det er faktisk en betydelig forringelse, og for andre vacciner kan det kombineret med B117's større smitteevne måske blive afgørende dårligt nyt, som kan betyde, at pandemien ikke kan stoppes med vaccinen. Og videre må man gå ud fra, at det kan skabe bedre betingelser for, at virus kan mutere igen til noget, som svækker vaccinerne endnu mere.Hvis Danmark skal ruste sig til at bekæmpe de nye pandemier, så mener jeg stadig, at der er behov for et nyt ministerium for sygdomsforebyggelse, og dertil skal der oprettes en helt ny styrelse, som især i forhold til smittebekæmpelse skal være særdeles magtfuld. Den skal med et fingerknips lyn hurtigt kunne slå alarm og sætte alle andre myndigheder plads, så smitten bekæmpes effektivt.
­­
29-01-2021 16:38
Jakob
★★★★★
(9256)
­29. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/et-voldsomt-tillidsbrud-venstre-kritiserer-statsministerens-ageren-i-nedlukning
'Et voldsomt tillidsbrud': Venstre kritiserer statsministerens ageren i nedlukning
Det er nogle ganske alvorlige konklusioner, der kommer frem i den rapport om myndighedernes coronahåndtering, som en udredningsgruppe har lavet.
Det mener Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen.
- Det her er et udtryk for et voldsomt tillidsbrud til danskerne, hvor man bare må tage ned, at det statsministeren siger, det kan man ikke regne med. Det er meget alvorligt. Særligt når vi står i en krise.
Det fremgår, at regeringen og sundhedsmyndighederne var uenige om, hvorvidt en lukning af daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner var nødvendig, hvilket ikke blev kommunikeret klart af regeringen.


Hvis Sundhesstyrelsen mente, at Regeringen var på helt forkert kurs, så kunne den blot sige det på pressemødet, som det f.eks. skete, da Regeringen under den første bølge besluttede at skærpe grænsekontrollen. Dengang gjorde Søren Brostrøm opmærksom på, at det ikke var på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, så det er ikke fordi han har haft mundkurv på.

Statsministeren har også gang på gang stået ved, at der i nedlukningen har været tale om politiske beslutninger.
Anbefalingerne fra myndighederne har med andre ord været underlagt politiske fortolkninger, og man må være både døv og blind, hvis man ikke har opdaget det.

Jeg synes desværre, at mere og mere tyder på, at Venstre har udviklet sig til et utilregneligt og undergravende lusepusterparti, som tydeligt ikke har rygrad eller evne til at tage et seriøst medansvar for at beskytte civilbefolkningen i katastrofesituationer, som pandemier påfører Danmark.
­
29-01-2021 18:24
Jakob
★★★★★
(9256)
­


@pifpafpuf


Pyha, der er mange ting at forholde sig til.

pifpafpuf skrev:
Selfølgelig skal det evalueres om Mette Mink har iværksat diverse tiltag efter eget forgodtbefindende - løgn er jo også en væsentlig del af anklagen mod Støjberg.


Jeg ser ikke, at der har været tale om vildledning og endnu mindre løgn.
Af de utallige politiske beslutninger, som det har været nødvendigt at træffe i forbindelse med pandemien, bliver det vanskeligt at finde eksempler på noget, som er bedre funderet i en myndighedsanbefaling end aflivningen af minkene. Jeg har tidligere i tråden lagt et link til SSI-rapporten, hvis du vil fordybe dig i baggrunden. Husk også venligst, at der var politisk flertal for beslutningen, så hvis du vil søge efter løgn, så må du nærmere finde den hos dem, der har påstået, at Statsministeren opførte sig som en magtfuldkommen og enevældig diktator.


pifpafpuf skrev:
Men jeg må erkende at jeg er nået dertil hvor jeg egentlig hellere vil vide mere om de 'manglende' kræfttilfælde sidste år - blev de konverteret til for sene diagnosticeringer - eller faldt antallet af kræfttilfælde som følge af nedlukningen?


Ja, det bør undersøges grundigt, men det er måske for tidligt at gøre det nu.
Jeg tror dog ikke, at du behøver at være i tvivl om, at det hovedsageligt skyldes for meget smitte, så kapaciteten på sygehusene har været nedsat, og færre har haft lyst til at gå til lægen og bede om at blive sendt rundt i systemet for at få en diagnose.
Så hvis du alene vil give nedlukningen skylden, så må årsagen nok være, at den har været for svag og for kortvarig.


pifpafpuf skrev:
Og hvad med skilsmisserne og børnefødslerne? Også her burde der snart være nyt.


Skilsmissetallet er steget. Om det er godt eller skidt, ved jeg ikke.
Det kan måske have reduceret fødselstallet lidt, men det gjorde den økonomiske krise også.
Til gengæld har flere købt hus, og det kan måske øge fødselstallet i de kommende år.
Jeg tror, at det er for tidligt at evaluere på.


pifpafpuf skrev:
Det er klart at nedlukningen af min lokale støvsugerposebutik med maks 2-3 kunder ad gangen og lidt sidesalg af rengørings og vinduespudserartikler virker komplet idiotisk - men jeg er mere usikker på frisørerne - og især negle- og skønhedssalonerne - er det berettiget at lukke dem?


Efter min mening JA.!

Jeg har fokus på smittebekæmpelse frem for genåbning. Men hvis jeg var ejer af din butik, så ville jeg overveje at indrette den evt. i samarbejde med Arbejdstilsynet på en måde, så jeg kunne ekspedere en enkelt kunde af gangen efter telefonisk aftale og med mindst 4 meters afstand under hele ekspeditionen. Og hvis kunden ønsker at afprøve en støvsuger, så skal det være udenfor evt. i en åben carport. Osv.. for at forebygge smitte.
Nedlukningsreglerne er ikke så nuancerede endnu, fordi det er for kompliceret, så det er langt fra sikkert, at det vil føre til en tilladelse til at åbne før andre tilsvarende butikker, men det vil udtrykke ansvarlig tænkning, og det kan måske forberede fremtiden og tilmed være rigtig god reklame.


pifpafpuf skrev:
Jeg synes dog eksperimentet er spændende - ikke mindst fordi jeg ikke mener vi har fundet en optimal samfundsmodel efter kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i stort tal for 50 år siden.

Familierne har været hårdt spændt for i de 50 år - men hvad virker - hvad virker ikke nu?
Fokus på smitten alene er i mine øjne forfejlet nu hvor vi er 1 år inde i epidemien...

Og hvorfor min interesse - De mennesker i min familie , der har levet suverænt længst, er de kvinder der aldrig havde et arbejde uden for hjemmet. Herefter kommer de mænd , der havde en kone i hjemmet.

Resten, mænd som kvinder, er døde som fluer af diverse sygdomme og de fleste inden pensionering.

Jeg plæderer ikke for at kvinder skal tilbage til veganergryden - jeg plæderer for at vi finder en mere optimal samfundsmodel , der fokuserer på familiernes velbefindende.


Det kan nok også være meget interessant, men jeg har svært ved at se, hvordan du på nuværende tidspunkt kan udtrække data fra pandemien, som seriøst kan hjælpe med at belyse det.
Skilsmisserne på grund af pandemier kan måske godt komme til at koste på levealderen. Jeg mener, at enlige mænd gennemsnitligt lever 7 år kortere end mænd i parforhold. Men finder de en bedre partner, så kan det måske blive en gevinst.
Om pandemien har nedbragt stressniveauet og på den måde forlænger liv, fordi flere går hjemme, kan nok også blive vanskeligt at afgøre. Ændret livsførelse kan stresse, og sygeplejerskerne er nok blevet betydeligt mere stressede. Nærmest enhver forandring kan stresse i en periode. En ferie kan stresse, og man kan blive mere stresset af det, som man ikke får gjort, end af det som man har travlt med.

Smittebekæmpelsen er i visse sammenhænge slået fejl flere gange. Netop derfor er det også så livsvigtigt, at vi nu får det lært ordentligt og undgår mere slinger i valsen.
­
29-01-2021 18:40
Jakob
★★★★★
(9256)
­Brønderslev scorer.!

Der er endnu plads til store forbedringer, men de har taget et kæmpe tigerspring på vej til medaljerækken:

29. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/banke-banke-paa-i-broenderslev-bliver-beboere-tilbudt-en-lyntest-i-doeren
Banke-banke på: I Brønderslev bliver beboere tilbudt en lyntest i døren
I Brønderslev Kommune har man haft gode erfaringer med at banke på dørene i boligområdet Forskerparken og tilbyde en lyntest for corona.
I området har 85 procent anden etnisk baggrund end dansk. For nogle af beboerne kan der stå både praktiske og sprogmæssige barrierer i vejen for at få lavet en test, fortæller projektleder i boligselskabet Abas Khalaf.
Blandt de 78 beboere, der tog imod tilbuddet om en test i områdets fælleshus, blev seks testet positive. Ingen havde symptomer i forvejen.
- Vi har effektivt lukket seks smittekæder ned. Så allerede der har effekten af indsatsen været virkelig god.

­
29-01-2021 19:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob skrev:
­Brønderslev scorer.!

Der er endnu plads til store forbedringer, men de har taget et kæmpe tigerspring på vej til medaljerækken:

29. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/banke-banke-paa-i-broenderslev-bliver-beboere-tilbudt-en-lyntest-i-doeren
Banke-banke på: I Brønderslev bliver beboere tilbudt en lyntest i døren
I Brønderslev Kommune har man haft gode erfaringer med at banke på dørene i boligområdet Forskerparken og tilbyde en lyntest for corona.
I området har 85 procent anden etnisk baggrund end dansk. For nogle af beboerne kan der stå både praktiske og sprogmæssige barrierer i vejen for at få lavet en test, fortæller projektleder i boligselskabet Abas Khalaf.
Blandt de 78 beboere, der tog imod tilbuddet om en test i områdets fælleshus, blev seks testet positive. Ingen havde symptomer i forvejen.
- Vi har effektivt lukket seks smittekæder ned. Så allerede der har effekten af indsatsen været virkelig god.

­


Det er jo meget betryggende!

6 ud af 78 er 8 % som var smittet i Brønderslev og som ikke havde symptomer. Og som et øjebliksbillede for hele danmark vil det sige at 400.000 bærer rundt på sygdommen uden at være syge, eller vide at de er smittet. Her er det jo vigtig at understrege at når man er smittet så går der 14 dage 3 uger og så er man smittefri og rask hvis man har været syg. Men nu er immunforsvaret alarmeret og klar til at håndtere smitten eller man er immun.

Det officielle smittetal er 250.000 som er testet positive hvor mange er raske og har ikke haft symptomer og ganske få har været under behandling. Men som med testen i Brønderslev afslører så er det langt flere som har eller har haft smitten uden at vide det.Men det forhold der går 14 dage 3 uger efter man smittet til man er smittefri om man er syg eller man ikke mærker sygdommen siger jo at mange i befolkningen nu har eller har haft smitten og de er immune. Netop derfor vil smitteudbredelsen nu fremadrettet falde, og samfundet skal selvfølgelig åbnes, og skulle have været det for længst.
Redigeret d. 29-01-2021 19:42
30-01-2021 12:12
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Skilsmissetallet er steget. Om det er godt eller skidt, ved jeg ikke.
Det kan måske have reduceret fødselstallet lidt, men det gjorde den økonomiske krise også.
Til gengæld har flere købt hus, og det kan måske øge fødselstallet i de kommende år.
Jeg tror, at det er for tidligt at evaluere på.

Tak for dine forsøg på svar Jakob - men det er, som du også nævner, helt sikkert for tidligt at gøre scoreboardet op nu. Jeg vil forsøge at følge op på statistikkerne som de flyder ind de næste måneder. Det er spændende data.
30-01-2021 12:20
Jakob
★★★★★
(9256)
­@delphi

Og sådan kan du regne helt forkert igen..
Prøverne er udtaget i et område, hvor de ufundne smittede mest sandsynligt har været stærkt overrepræsenterede.
Det vil jo nok være uetisk at hævde, at nogle af dem faktisk havde symptomer, men ikke ville indrømme det, fordi de så skulle stå til regnskab for, hvorfor de ikke allerede havde ladet sig teste eller var gået i selvisolation.
Men de positive prøver kan være taget i inkubationstiden, før sygdommen er brudt ud.

Brønderslev har taget et fremragende initiativ, som bør udbygges og udbredes.
I mine øjne bør det nok også udbygges, så enhver borger nemt kan bestille en hjemmetest i døren og blive tilbudt både en lyntest og den langt mere pålidelige PCB-test. Og er en prøve positiv, så skal en effektiv smitteopsporing selvfølgelig straks sættes i værk.
­
30-01-2021 12:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja men nu tog man juni måned 2020 en test af 50.000 borgere i Stockholm hvor man testede for antistoffer altså om personen havde været smittet og havde dannet antistoffer og 14 % havde antistoffer.

Og det er selvsagt langt højere i dag.

Indlæggelserne på de Svenske sygehuse har nu i over en uge lagt konstant på omkring 4850 https://www.icuregswe.org/en/data--results/covid-19-in-swedish-intensive-care/
Redigeret d. 30-01-2021 12:44
30-01-2021 12:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når 40 - 45 % af befolkningen er immune så overvindes smitten se https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-07-17-svenske-myndigheder-mener-40-procent-kan-vaere-immune-i-stockholm

Dødsantallet har lagt helt i bund i Sverige den sidste ugeOg nye tilfældeAlt tyder på at immumiteten nu slår igennem i landet og Sverige har 'toppet'.

Årligt dødsantal i landet


Redigeret d. 30-01-2021 13:05
30-01-2021 13:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
John Niclasen skrev:
knap 600 sider lang granskningsrapport om coronakrisen første fase, der centrerer sig om statsminister Mette Frederiksens historiske nedlukning af landet.

Interessant!

Giv gerne link til avisartiklen.
Det vil også være godt at få adgang til den rapport.

Og det vil være informativt at vide hvilke partier, der stemte for epidemiloven. Om ikke andet så som vejledning, hvem man ikke skal stemme på.


Vær så artig.. En moppedreng på 600 sider https://www.ft.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/haandtering-af-covid19-foraar-2020.ashx
Redigeret d. 30-01-2021 13:51
RE: Håndtering af covid-19 Rapport30-01-2021 14:58
John Niclasen
★★★★★
(6360)
delphi skrev:
Vær så artig.. En moppedreng på 600 sider https://www.ft.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/haandtering-af-covid19-foraar-2020.ashx

Tak!

Der er et par interessante grafer i Bilag 3 for Norge. Øverst fra side 476 i rapporten, hvor der står:

Som fgur 7 illustrerer, steg antallet af covid-19-dødsfald markant med stigende alder. Blandt de døde var gennemsnitsalderen 82 år, medianalderen 84 år. Der var ingen dødsfald i aldersgruppen 0-19 år. 89 pct. af de døde havde mindst én underliggende kronisk sygdom.

Og nederst fra side 494 og 495 i rapporten:

Udviklingen i arbejdsløsheden gennem 2020 vises i fgur 9. Antallet af arbejdssøgende steg dramatisk fra ca. 100.000 til tæt ved 450.000 fra uge 10 til uge 15. Siden er ledigheden gået gradvis ned, men den er stadig på et langt højere niveau, end før covid-19-krisen startede. Den 6. oktober er der registreret 103.500 fuldtidsledige, hvilket udgør 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Medtager man de deltidsledige, er der 194.800 personer i alt, hvilket udgør 6,9 pct. af arbejdsstyrken.

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-01-2021 14:59
30-01-2021 15:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er et par interessante grafer i Bilag 3 for Norge. Øverst fra side 476 i rapporten, hvor der står:
Som fgur 7 illustrerer, steg antallet af covid-19-dødsfald markant med stigende alder. Blandt de døde var gennemsnitsalderen 82 år, medianalderen 84 år. Der var ingen dødsfald i aldersgruppen 0-19 år. 89 pct. af de døde havde mindst én underliggende kronisk sygdom.
Ja præcis det som læserbrevet i Berlingske længere oppe i tråden her, slår til lyd for.

I øvrigt kunne det være interessant at følge udviklingen i selvmord den kommende tid. Arbejdsløshed personlig konkurser mm. trigger selvmord.
Redigeret d. 30-01-2021 15:28
31-01-2021 11:24
Jakob
★★★★★
(9256)
­delphi skrev:
I øvrigt kunne det være interessant at følge udviklingen i selvmord den kommende tid.Ja, det er tænkeligt, at det tal er stigende. Men det ser ud til, at trenden mere går i retning af at slå andre ihjel:

30. jan 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kanonslag-ved-men-black-demonstration-i-aarhus
Kanonslag ved Men in Black-demonstration i Aarhus
Gruppen Men in Black demonstrerer her til aften i Aarhus blandt andet mod coronarestriktionerne.
Demonstranterne bevæger sig rundt i den centrale del af byen, hvor de også har lagt deres vej forbi politigården.
Her er der blevet kastet med kanonslag, men ellers har Østjyllands Politi ikke meldt om alvorlig uro i løbet af aftenen.
­
31-01-2021 11:29
Jakob
★★★★★
(9256)
­delphi skrev:
Dødsantallet har lagt helt i bund i Sverige den sidste uge


Det er kedeligt, når debatten kører i ring, og fakta bliver ignoreret.
Du svarede aldrig på, hvorfor Sverige har lukket grænsen til Danmark og Norge.
https://www.klimadebat.dk/forum/coronavirus-frihandel-flyrejser-og-fornuftig-klimapolitik--d7-e3780-s520.php#post_81758­
31-01-2021 11:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob skrev:
­delphi skrev:
Dødsantallet har lagt helt i bund i Sverige den sidste uge


Det er kedeligt, når debatten kører i ring, og fakta bliver ignoreret.
Du svarede aldrig på, hvorfor Sverige har lukket grænsen til Danmark og Norge.
https://www.klimadebat.dk/forum/coronavirus-frihandel-flyrejser-og-fornuftig-klimapolitik--d7-e3780-s520.php#post_81758­


Er det ikke danamrk og Norge der har lukket grænserne. Det giver da ingen mening at Sverige gør det.

Men igen ledelsen i Danmark vedr. lukning har overhovedet ikke haft nogen realitetssans.
31-01-2021 11:42
Jakob
★★★★★
(9256)
­Jakob skrev:
­
29. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/et-voldsomt-tillidsbrud-venstre-kritiserer-statsministerens-ageren-i-nedlukning
'Et voldsomt tillidsbrud': Venstre kritiserer statsministerens ageren i nedlukning
Det er nogle ganske alvorlige konklusioner, der kommer frem i den rapport om myndighedernes coronahåndtering, som en udredningsgruppe har lavet.
Det mener Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen.
- Det her er et udtryk for et voldsomt tillidsbrud til danskerne, hvor man bare må tage ned, at det statsministeren siger, det kan man ikke regne med. Det er meget alvorligt. Særligt når vi står i en krise.
Det fremgår, at regeringen og sundhedsmyndighederne var uenige om, hvorvidt en lukning af daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner var nødvendig, hvilket ikke blev kommunikeret klart af regeringen.


Hvis Sundhedsstyrelsen mente, at Regeringen var på helt forkert kurs, så kunne den blot sige det på pressemødet, som det f.eks. skete, da Regeringen under den første bølge besluttede at skærpe grænsekontrollen. Dengang gjorde Søren Brostrøm opmærksom på, at det ikke var på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, så det er ikke fordi han har haft mundkurv på.

Statsministeren har også gang på gang stået ved, at der i nedlukningen har været tale om politiske beslutninger.
Anbefalingerne fra myndighederne har med andre ord været underlagt politiske fortolkninger, og man må være både døv og blind, hvis man ikke har opdaget det.

Jeg synes desværre, at mere og mere tyder på, at Venstre har udviklet sig til et utilregneligt og undergravende lusepusterparti, som tydeligt ikke har rygrad eller evne til at tage et seriøst medansvar for at beskytte civilbefolkningen i katastrofesituationer, som pandemier påfører Danmark.

­Nu er De Konservative også med på holdet, så vi kan kende deres flaksende og undergravende coronapolitik igen:

30. jan 2021
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/soeren-pape-vi-er-blevet-vildledt
Søren Pape: Vi er blevet vildledt
Formand og politisk leder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, føler sig vildledt af Mette Frederiksen, der den 11. marts lukkede landet ned.
Det skriver han på Facebook.
Statsministeren igangsatte nedlukningen efter anbefalinger fra myndighederne, hed det dengang.
'Vi blev bedt om at tilgive fejl, men vildledning er over stregen! Det er kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede nedlukningen. Forstå mig ret, jeg støttede nedlukningen i marts. Men jeg vil ikke føres bag lyset,' skriver Søren Pape blandt andet.
En granskningsrapport har konkluderet, at nedlukningen på pressemødet blev annonceret på en sådan facon, at anbefalingen måtte komme fra sundhedsmyndighederne.
Mette Frederiksen har afvist kritikken.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kritik-af-nedlukning-faar-mette-frederiksen-til-svare-tilbage-vi-har-ikke-oensket


Måske De Konservative også skulle have taget sig tid til at lytte til pressemøderne og have fokuseret på, hvordan smitte bekæmpes frem for alt muligt andet.
­­­
31-01-2021 12:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Smittetallene er nu så lave, at den voldsomme nedlukning vi har p. t. ikke giver mening.
31-01-2021 12:27
Jakob
★★★★★
(9256)
­delphi skrev:

Er det ikke danamrk og Norge der har lukket grænserne. Det giver da ingen mening at Sverige gør det.
21. dec 2020
https://www.dr.dk/nyheder/udland/sverige-lukker-graensen-mod-danmark-frygter-danskere-paa-juleshopping
Sverige lukker grænsen mod Danmark: Frygter danskere på juleshopping
Der er frygt for, at en ny variant af coronavirus spreder sig.25. januar 2021
http://trendsandtravel.dk/sverige-lukker-til-norge/
Sverige lukker til Norge
--
Sveriges lange grænse til Norge vil foreløbig være lukket indtil den 14. februar, oplyste den svenske regering søndag.
Efter fundet af den britiske Corona virus i Oslo besluttede Norges regering lørdag at lukke shopping centre i selve hovedstaden og i ti byer omkring den.
Det fik svenskerne til at frygte, at nordmændene ville køre i store antal til nabolandet for at købe ind – og derved slæbe virussen med. Derfor den hurtige beslutning om at lukke grænsen.
Regeringen i Stockholm anbefalede samtidig alle svenskere til at undlade rejser til Norge, medmindre de var meget nødvendige. Forretningsrejser er f.eks. undtaget.
Sverige har tidligere lukket sine grænser til Danmark og for rejser til og fra Storbritannien....
Du må forstå det sådan, at Sverige stadig er meget langt fra at opnå flokimmunitet, især overfor en mere smitsom mutant som B117.
Videre må du forstå, at f.eks. mutanten fra Brasislien kan smitte igen, og hvis den først inficerer Sverige, så vil den delvise flokimmunitet, som de har ofret så mange menneskeliv for at opnå, være spildt. Pandemien vil blot starte forfra igen med en ny mutant.
Derforuden er der en mere smitsom mutant fra Sydafrika, som også evner at svække virkningen af vaccinerne.


Danmarks strategi, som arbejder på at bekæmpe og udrydde smitte, er den eneste rigtige, vi skal blot blive endnu dygtigere til det, og der kan næppe være tvivl om, at det vil gå nemmere med at højne moralen og blive dygtigere, hvis man undlader at undergrave den danske model ved f.eks. at opstylte en forfejlet svensk strategi som et forbillede.
­
31-01-2021 12:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Corona eller Covi19 kan vi ikke udrydde. Den er komme for at blive. Det kan vi lige så indse. Vi slipper derfor ikke for at få oparbejdet en såkaldt flokimmunitet. Om den så kommer via vaccine eller på anden måde er sådan set lige gyldigt.
31-01-2021 12:44
Jakob
★★★★★
(9256)
­


Jørgen Petersen skrev:
Corona eller Covi19 kan vi ikke udrydde. Den er komme for at blive. Det kan vi lige så indse. Vi slipper derfor ikke for at få oparbejdet en såkaldt flokimmunitet. Om den så kommer via vaccine eller på anden måde er sådan set lige gyldigt.


Og dermed må det vist med al uønskelig tydelighed igen være gået op for alle, at det er ligegyldigt for dig, hvor mange danskere, der bliver syge og mister livet.
­
31-01-2021 12:58
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Har lige oplevet at se en ung mand blive kørt på hospitalet fra en af naboopgangene - afhentet i rumdragter - desinficering af udstyr på gaden inden afkørsel.
Det er rystende selvom jeg naturligvis ikke kender manden og kender hans øvrige sygdomshistorik.
Verden bliver ikke normal foreløbig.
31-01-2021 13:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Her tager du helt fejl. Jeg kigger ikke kun på corona, men på alle mulige sygdomme, som man kan blive ramt af.
31-01-2021 14:52
Jakob
★★★★★
(9256)
­


@Jørgen Petersen

Hvis jeg skal forholde mig til det, du skriver, så tager jeg ikke fejl, og du spilder min tid, når jeg skal forklare de samme simple sammenhænge om og om igen for dig.

Jørgen Petersen skrev:
Vi slipper derfor ikke for at få oparbejdet en såkaldt flokimmunitet. Om den så kommer via vaccine eller på anden måde er sådan set lige gyldigt.


Hvis den ikke kommer fra vaccine, så må det være fra sygdom, som dræber danskere og skaber utryghed og skader effektiviteten på hospitalerne, som også skal bekæmpe andre sygdomme.
Og jeg må forstå på citatet, at det sådan set er lige gyldigt for dig.­
31-01-2021 15:00
Jakob
★★★★★
(9256)
­
Det er nemmest at slukke en brand, mens den er lille.

Det er uklogt at tro, at man bedre kan bekæmpe store brande, hvis man ikke engang kan bekæmpe de små.

I Danmark ulmer det stadig over det hele efter en julestorbrand, som endnu ikke er slukket, og mutanterne, som gemte sig i storbranden, er endnu ikke nedkæmpet.
Det er som en mosebrand, hvor der virkelig skal slukkes i dybden, hvis branden skal slukkes.
Man kan frygte, at den løsslupne julemåned vil hævne sig mindst til påske.

Hvis man mener, at nedlukningen i Danmark er voldsom, så har man intet forstået. Vi har f.eks. ikke oplevet udgangsforbud, vi anvender mere anbefalinger og sparsom rådgivning end påbud, og industrien buldrer stadig derudaf, og arbejdsløsheden er faldende.
Som i begyndelsen af 2. Verdenskrig er der endda stadig plads til danskere, som fraterniserer med fjenden, og renegater, som laver støvletramp i gaderne, og det ser ud til, at der desværre også går lang tid endnu, før frihedskæmperne for alvor begynder at vågne op og bliver kreative og aktive i kampen imod besættelsesmagten, som har inficeret Danmark.


Men vi nærmer os forhåbentlig alligevel snart et meget spændende sted, hvor vi skal vise, at vi mestrer at slukke de små brande, før de bliver store.
Vi kan nok ikke forhindre, at nye brande opstår, men målet må være at overvåge og slukke dem helt med opsporing, så snart de opstår.
Og for hver dag smittetallet falder på landsplan, får vi større kapacitet til at slukke de små brande, og det bliver nemmere at fange mutanterne.


Ugerne går, og lokalt er der stadig ikke andre end Brønderslev, der har scoret med en ny taktik.
https://www.klimadebat.dk/forum/coronavirus-frihandel-flyrejser-og-fornuftig-klimapolitik--d7-e3780-s520.php#post_81799

Eller måske foregår der mange andre super gode fremskridt indenfor udvikling af adfærdsregler, smitteopsporing og karantænearbejde, men som pressen endnu blot ikke har haft tid til at interessere sig for.?
­
31-01-2021 16:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Glem ikke at der er rigtig mange sygdomme, som er langt farligere og langt mere dødelig end corona.
RE: Frygt for Virus31-01-2021 18:46
John Niclasen
★★★★★
(6360)
pifpafpuf skrev:
Har lige oplevet at se en ung mand blive kørt på hospitalet fra en af naboopgangene - afhentet i rumdragter - desinficering af udstyr på gaden inden afkørsel.
Det er rystende selvom jeg naturligvis ikke kender manden og kender hans øvrige sygdomshistorik.
Verden bliver ikke normal foreløbig.

Der er 7 grupper af virus iflg. Baltimore klassifikation.
Der er indtil nu identificeret 117 virusfamilier, hvoraf der i 24 virusfamilier kendes virus, der inficerer mennesket. (Se: Udbredelse)
Luftvejsinfektion forårsaget af Coronavirus hos mennesker blev første gang rapporteret i 1966 af Hamre og Procknow i USA. (Kilde: Infections with human coronaviruses NL63 and OC43 among hospitalised and outpatient individuals in São Paulo, Brazil)

Vira muterer hele tiden. Det er derfor, mange mennesker blive syge af f.eks. influenza igen og igen.

Der er rige muligheder for, at magthavere fremover kan tyrannisere m.h.t. virus.
(Måske de ikke var tilfredse med mængden af frygt, de forsøger at sætte i befolkninger m.h.t. katastrofal menneskeskabt global opvarmning, og så nu vil forsøge sig med frygt for virus i nogle årtier fremover!?)
31-01-2021 20:09
Jakob
★★★★★
(9256)
­
31. jan. 2021
https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-efter-paene-smittetal-smaa-boern-boer-kunne-komme-tilbage-i-skole-snart
Den mere smitsomme coronamutation fra Storbritannien spreder sig nemlig fortsat og udgør i øjeblikket 13,1 procent af alle positive prøver. I uge 1 udgjorde den fire procent.
- Jokeren er den engelske variant B117, men på trods af at den bliver mere og mere hyppig, har vi stadig kontrol over situationen.


Det kommer da så sandelig blandt andet an på, hvad kontakttallet er for B117. Når vi bekæmper smitte med alle de forberedte værktøjer fra værktøjskassen, og vi stadig ikke har banket kontakttallet for B117 et godt stykke ned under 1, så mener jeg, at det er en usandhed af værste skuffe at fortælle folket, at vi har situationen under kontrol.
På SSI's hjemmeside kan jeg ikke finde en frisk beregning for B117 kontakttallet, men det sidste var over 1:

Senest redigeret den 26. januar 2021
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/nyt-kontakttal-for-virusvariant-b117
Nyt kontakttal for virusvariant B.1.1.7
Kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 estimeres til 1,07. Dermed er det stadig over 1 under de nuværende restriktioner.


På SSI hjemmesiden kan man endvidere se, at selvom det går den rigtige vej, så er vi ikke engang sluppet helt af med minkmutanten endnu:
Senest redigeret den 27. januar 2021
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-for-smitte-med-minkvarianten-i-danmark
Helgenom-sekventering viser, at smitten med minkvarianten nu er på et meget lavt niveau i alle regioner.

­­
RE: Influenza 31-Jan-202131-01-2021 20:56
John Niclasen
★★★★★
(6360)
I fortsættelse af Corona 29-Jan-2021 29-01-2021 11:11.

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20, så vi er godt inde i influenza-sæsonen, og

det ser ud til, influenza stort set er udryddet i Danmark!

Kilde: Influenza - ugens opgørelse @ SSI.

Jeg har personligt nu ikke haft en eneste sygedag i to år.
Det har jeg aldrig tidligere prøvet i mit liv.

Jeg har forsøgt at påpege denne sæsons influenza-kurve (laboratoriepåvist influenza) med en rød pil på vedhæftede graf. Det kan være svært at få øje på, men det er den vandrette mørke streg nede ved nul.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 31-01-2021 20:58
01-02-2021 12:40
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Ganske udmærket gennemgang af indicier for at virus slap ud af laboratoriet i Wuhan under overskriften:

"Steve Hilton unveils new evidence linking COVID-19 origins to US-funded research in China" på Fox. (URL kan ikke kopieres)

Det er næppe slut med den historie, der åbenbart starter med infektion af minearbejdere i en flagermusgrotte - og afstedkommer amerikansk sponsoreret forskning i disse virusvarianter.

Hovedsagen er at de amerikanske sundhedsmyndigheder , incl Fauci , er meget tilbageholdende , nærmest obstruerende , når journalister spørger til projektbeskrivelser og pengestrømme til laboratoriet.
Side 14 af 32<<<1213141516>>>

Deltag aktivt i debatten Coronavirus, frihandel, flyrejser og fornuftig klimapolitik.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
IPCC-chef: "Klimapolitik Omfordeling af Velstand, Ikke Milieupolitik". Thunberg Gore/Soros Rob024-01-2020 20:25
FNs Fordrejede Klimapolitik og Teknokratiets CO2-Økonomi205-12-2019 01:48
Er klimapolitik religion..?4505-12-2019 01:40
Hvad er jeres holdning til Co2 neutrale flyrejser?025-03-2019 09:52
(Aktuel) fransk klimapolitik305-12-2018 10:56
Artikler
Flytrafik
Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?
EUs klimapolitik - en succeshistorie? (Mernilds Klumme, januar 2009)
Klimapolitik (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Slut med billige flyrejser i fremtiden10-09-2009 09:52
Hedegaard samler tænketank om huller i klimapolitik17-11-2008 05:33
LO får sin første klimapolitik19-08-2008 07:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik