Husk mig
▼ Indhold

Covid-19 År 2020


Covid-19 År 202028-12-2021 11:27
John Niclasen
★★★★★
(6120)
Denne tråd skal benyttes til at vise data omkring Covid-19 for år 2020 med udgangspunkt i Danmark. (Den kan evt. udvides til andre lande.)

Covid-19 nåede Danmark i starten af år 2020, og den siddende regering besluttede at lukke Danmark ned første gang i uge 11, 2020.

Ingen danskere var endnu vaccineret mod corona virus i 2020. Det begyndte man først på i 2021, da vaccinerne blev tilgængelige. (Vaccinerne er ikke traditionelle vacciner, men mRNA vacciner.)

I starten af år 2021 var data for hele året, 2020, tilgængelige, og regeringen og det øvrige folketing havde potentielt viden til rådighed for videre handlinger og restriktioner ang. Covid-19.

Flg. graf fra indlægget, Corona 8-Feb-2021, viser aldersfordelingen for de danskere, der pr. 6-Feb-2021 var døde med Covid-19.Grafen er dannet ud fra data i tabel 3.1 på flg. side hos Statens Serum Institut:
Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

I tabellen er det vigtigt at lægge mærke til komorbiditet.

Statens Serum Institut skriver:
Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

De registrerede døde har altså i høj grad følgesygdomme, da procentdelen med komorbiditet er høj, typisk over 50% for de forskellige aldersgrupper.

Aldersgrupperne er:

Gr. Alder
1. 0-9
2. 10-19
3. 20-29
4. 30-39
5. 40-49
6. 50-59
7. 60-69
8. 70-79
9. 80-89
10. 90+

Som man ser af grafen, er der kun de ældre generationer, der dør med Covid-19 i Danmark. Gennemsnitsalderen er over 80 år, hvilket er normalt i Danmark, hvor man kan forvente at leve til så høj en alder.

Spørgsmålet er, om der så dør flere eller færre end i tidligere år for disse generationer. Dette er essentiel viden, når man skal beslutte, hvad man videre skal gøre, da corona virus ikke bare forsvinder.
RE: Folketal efter alder28-12-2021 11:29
John Niclasen
★★★★★
(6120)
Der fødes ikke lige mange danskere hvert år. Der er store og små årgange, ligesom indvandring spiller ind.

I vedhæftede grafer har jeg plottet folketal efter alder i Danmark, øverst for 1. kvartal, 2008, og nederst for 1. kvartal 2021, der er lige efter afslutningen af år 2020, som denne tråd handler om.

De røde pile angiver nogle store årgange, som blev født lige efter 2. verdenskrig, hvor der var et baby boom. Man ser, at der fra 2008 til 2021 er sket en markant reduktion af disse årgange. Når store årgange når en høj alder, kan man derfor forvente en stigning i antallet af døde.

Derfor er man nødt til at se på dødsrater i stedet for totalt antal døde. Man kan f.eks. se på antallet af døde pr. 1000 danskere i en given aldersgruppe.

Af graferne kan man også se den største aldersgruppe i Danmark nogen sinde. Det er årgang 1966, som er toppen oppe omkring 90.000 danskere.

Af graferne kan man desuden se indvandring. Toppen i øverste graf omkring 10-15 års alderen var omkring 70.000 individer. I 2021 er denne top vokset til omkring 80.000 indvivider for hver årgang.

Data: FOLK1A @ Statistikbanken
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 50-54 årige, 365 dage28-12-2021 11:36
John Niclasen
★★★★★
(6120)
I stedet for kun at se på dem, som er døde med Covid-19, kan man se på totalt antal døde. Hvis der er en dødelig pandemi, vil man kunne se det i dødsraterne for de forskellige aldersgrupper.

Af grafen i 1. indlæg kan man se, at der først er fra alderen 50 år og opefter, at man ser nævneværdig antal døde med Covid-19. Jeg vil derfor vise data fra alderen 50 år og opefter i dette og flg. indlæg.

Data i statistikbanken for antal døde er angivet for aldersgrupper a 5 år, f.eks. 50-54 årige, 55-59 årige, osv.

Data til at danne graferne findes her:
FOLK1A @ Statistikbanken
DODC1 @ Statistikbanken

Vedhæftede grafer viser øverst for aldersgruppen, 50-54 årige, antallet af danskere i gruppen. I midten ses totalt antal døde danskere i denne gruppe for hele året på 365 dage. Nederst ses dødsraten som antallet af døde pr. 1000 danskere i aldersgruppen, 50-54 årige.

Dødsraten for et år beregnes som:

dødsrate = total_døde / antal * 1000

, hvor antal er antallet af danskere i gruppen det enkelte år, som ses af øverste graf. Med andre ord er nederste graf dannet ved at dividere midterste graf med øverste graf og ganget med 1000.

Skudår har 366 dage. Derfor har jeg for skudår summeret antallet af døde for alle 366 dage det år, divideret med 366 og ganget med 365. Dermed er antallet af døde for skudår nedjusteret, så det kan direkte sammenlignes med antallet af døde i år, som ikke er skudår og derfor har 365 dage.

I øverste graf ses en top omkring år 2017-2018. Dette er de store årgange i slutningen af 60'erne omkring 1966, hvor der var et baby boom.

Da der er en stigning i antallet af danskere i alderen 50-54 årige fra år 2008 og frem til år 2018, vil man forvente, at der også er en stigning i totalt antal døde. Det er der dog ikke, som man ser af midterste graf. Danskerne lever længere, så færre dør i alderen 50-54 år, selvom folketallet stiger. Dette giver så også en faldende dødsrate, som man ser i nederste graf.

År 2020 havde totalt færrest antal døde i alderen 50-54 år, og år 2020 havde også den laveste dødsrate af alle år siden 2008.

I kommende indlæg vil jeg se på ældre aldersgrupper, startende med de 55-59 årige.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 55-59 årige, 365 dage28-12-2021 11:44
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 55-59 årige ser man øverst, at der er en stigning i antallet frem mod år 2020.

Man vil derfor forvente en stigning i totalt antal døde i denne aldersgruppe. Der er dog generelt et fald, som man ser i midterste graf. Danskerne lever længere.

Og nederst ser man, at der også er et fald i dødsraten for de 55-59 årige.

År 2020 var det år med totalt færrest antal døde i alderen 55-59 år. Og det var også det år med den laveste dødsrate.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 60-64 årige, 365 dage28-12-2021 11:54
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 60-64 årige ser man øverst en top i antallet i 2008. Dette er de store årgange lige efter 2. verdenskrig, hvor der var et baby boom.

I midten ser man, at der er et fald i totalt antal døde i alderen 60-64 år frem mod 2020. Og nederst ser man ligeledes et fald i dødsraten frem mod år 2020.

År 2020 var det år med totalt færrest antal døde i alderen 60-64 år, ligesom år 2020 havde den laveste dødsrate siden år 2008.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 65-69 årige, 365 dage28-12-2021 12:04
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 65-69 årige ser man øverst en top i antallet omkring år 2013-2014. Dette er de store årgange lige efter 2. verdenskrig, hvor der var et baby boom.

I midten ser man, at der også er en stigning i det totale antal døde i alderen 65-69 år frem mod 2012, og derefter et fald frem mod år 2020.

År 2017 og år 2020 havde begge få antal døde, de færreste for disse årgange siden år 2008. Nederst ser man, at år 2017 havde den laveste dødsrate for de 65-69 årige efterfulgt af år 2020 på 2. pladsen. Alle andre år havde højere dødsrater.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 70-74 årige, 365 dage28-12-2021 12:14
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 70-74 årige ser man øverst en top i antallet omkring år 2018-2019. Dette er de store årgange lige efter 2. verdenskrig, hvor der var et baby boom.

I midten ser man, at der også er en stigning i det totale antal døde i alderen 70-74 år frem mod 2018, og derefter et fald frem mod år 2020.

Man ville måske forvente en nogenlunde flad graf for dødsraten, men man ser et klart fald i dødsraten frem mod år 2020. Danskerne lever længere og længere.

År 2020 havde den laveste dødsrate af alle år siden 2008, selvom år 2020 langt fra havde det færreste totale antal døde i denne aldersgruppe. Det skyldes, at antallet i gruppen er steget over årene, som man ser øverst.

Derfor er det essentielt at se på dødsraten og ikke blot på totalt antal døde, hvis man skal sige noget om en evt. påvirkning fra Covid-19.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 75-79 årige, 365 dage28-12-2021 12:25
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 75-79 årige ser man øverst en stigning i antallet frem mod år 2020.

I midten ser man et mindre fald i det totale antal døde frem mod år 2014-2015 og derefter en markant stigning frem mod år 2020, der havde flest totale antal døde i denne aldersgruppe.

Man ville måske forvente en stigning i dødsraten frem mod år 2020, men man ser faktisk et fald. Dette skyldes, at folketallet stiger hurtigere end antallet af døde i denne aldersgruppe. Danskerne levere længere og længere.

År 2020 havde den laveste dødsrate, selvom år 2020 også havde flest døde i denne aldersgruppe. Derfor er det essentielt at se på dødsraten og ikke blot på totale antal døde, når man skal vurdere en evt. påvirkning fra Covid-19.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 80-84 årige, 365 dage28-12-2021 12:33
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 80-84 årige ser man øverst en stigning i antal individer frem mod år 2020.

I midten ser man først et fald i det totale antal døde frem mod år 2014 og derefter en stigning frem mod år 2020, der havde næst-flest totale antal døde i denne aldersgruppe kun overgået af år 2009.

Nederst ser man et fald i dødsraten frem mod år 2020. Dette skyldes, at folketallet stiger hurtigere fra år 2014 og frem end antallet af døde i denne aldersgruppe. Danskerne lever længere og længere.

År 2020 havde den laveste dødsrate, selvom år 2020 også havde næst-flest døde i denne aldersgruppe. Derfor er det essentielt at se på dødsraten og ikke blot på totale antal døde, når man skal vurdere en evt. påvirkning fra Covid-19.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 85-89 årige, 365 dage28-12-2021 12:42
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 85-89 årige ser man øverst en stigning i antal individer frem mod år 2020, det år der havde klart flest danskere i denne aldersgruppe siden år 2008.

I midten ser man først et fald i det totale antal døde frem mod år 2014 og derefter en stigning frem mod år 2020.

Nederst ser man et fald i dødsraten frem mod år 2020. Dette skyldes, at folketallet stiger hurtigt i denne aldersgruppe, især de seneste år. Danskerne lever længere og længere.

År 2020 havde den næst-laveste dødsrate, kun overgået af år 2019, der havde en lidt lavere dødsrate end år 2020 for denne aldersgruppe.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 90-94 årige, 365 dage28-12-2021 12:58
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 90-94 årige ser man øverst en stigning i antal individer frem mod år 2020. Danskerne lever længere og længere.

I midten ser man en stigning i det totale antal døde frem mod år 2020.

Man ville måske forvente nogenlunde den samme dødsrate over årene, men nederst ser man generelt et fald i dødsraten.

Der er en høj alder i denne aldersgruppe, og den indeholder kun godt en halv procent af befolkningen. Derfor ser man ikke en helt så pæn faldende kurve for dødsraten.

År 2020 havde den 5.-laveste dødsrate. År 2018, der havde en influenzaepidemi, havde en klart højere dødsrate end 2020 for denne aldersgruppe.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 95-99 årige, 365 dage28-12-2021 13:05
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 95-99 årige ser man øverst en stigning i antal individer frem mod år 2020.

I midten ser man en stigning i det totale antal døde frem mod år 2020, dog med en top i år 2018.

Nederst ser man generelt et mindre fald i dødsraten over årene, dog med en top i år 2018, hvor der var en invluenzaepidemi. Danskerne lever længere og længere.

År 2020 havde den næst-laveste dødsrate, kun overgået af år 2014. År 2018, der havde en influenzaepidemi, havde en klart højere dødsrate end 2020 for denne aldersgruppe og den højeste for alle årene siden 2008.
Tilknyttet billede:

RE: Døde i Danmark 100+ årige, 365 dage28-12-2021 13:17
John Niclasen
★★★★★
(6120)
For de 100+ årige ser man øverst en stigning i antal individer frem mod år 2020.

I midten ser man en stigning i det totale antal døde frem mod år 2020, dog også med en næsten lige så høj top i år 2017.

Vi er i den mindste aldersgruppe med kun godt 1000 individer, hvilket er under 0,2 promille af befolkningen. Man kan derfor ikke forvente helt så pæne kurver som ved de yngre aldersgrupper.

Nederst ser man, at år 2009 havde den laveste dødsrate, og at året efter, år 2010, havde den højeste af alle årene siden år 2008.

År 2020 havde nogenlunde samme dødsrate som årene 2012, 2013, og 2018. Årene 2010, 2011, 2017, og 2019 havde højere dødsrate end år 2020.

Der er ikke noget, der tyder på, at Covid-19 skulle have en markant påvirkning af dødsraten i år 2020 for den ældste aldersgruppe heller.

Tag viden fra denne tråd og spred den til så mange, du kender og møder, som muligt. Måske vi ad denne vej kan få stoppet det vanvid, regeringen (og folketinget også i nogen grad) påfører os i form af restriktioner og begrænsninger i vores frihed.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-12-2021 13:21
RE: Dødsrater i Danmark 50-100+07-01-2022 10:44
John Niclasen
★★★★★
(6120)
I vedhæftede grafik har jeg samlet alle graferne over dødsrate for årene 2008-2020. Øverste række har de 50-54 årige og de 55-59 årige, og nederst er de 100+ årige.

I de fleste aldersgrupper (over 50 år) havde 2020 den laveste eller blandt de laveste dødsrater.
Tilknyttet billede:

RE: Forbrug af Fossile Brændstoffer11-10-2022 12:25
John Niclasen
★★★★★
(6120)
Det er interessant at se, hvordan Covid-19 indvirkede på landenes ændringer i forbrug af fossile brændstoffer i forhold til året før.

Øverst ændringen i forbrug af fossile brændstoffer for 2020 i forhold til 2019.
Nederst ændringen i forbrug af fossile brændstoffer for 2021 i forhold til 2020.

Der er enighed om, at Covid-19 kom fra Kina.
Samme Kina fortsætte med at forbruge flere fossile brændstoffer end året før, på trods af denne virus.

Iran ser heller ikke ud til at have været påvirket.

Der er ikke data for store dele af Afrika og andre steder, men her er man heller ikke de store forbrugere af fossile brændstoffer.

Især vestlige økonomier (incl. Japan og Australien), Sydafrika, Indien, Thailand, Indonesien, Brasilien, og Rusland blev påvirket.

Kilde: Annual change in fossil fuel consumption @ Our World in Data
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-10-2022 12:45
RE: Ændring i udledning af CO211-10-2022 12:31
John Niclasen
★★★★★
(6120)
I fortsættelse af ovenstående indlæg.

Covid-19 indvirkning på udledning af CO2 er også tydelig.

Vedhæftede kort viser ændringen i udledning af CO2 i 2020 i forhold til året før, 2019. Man ser, at Kina blot kørte videre. Det samme var tilfældet for Iran og en række lande omkring.

Især USA, Mexico, Tyskland, Japan, Indien, Indonesien, og Rusland havde et fald i udledningen af CO2. Alle øvrige lande havde mindre fald i udledningen af CO2.

Kilde: Year-on-year change in CO2 emissions, 2020 @ Our World in Data
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-10-2022 12:32
Deltag aktivt i debatten Covid-19 År 2020:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik