Husk mig
▼ Indhold

Danmark i undtagelsestilstand 2017Side 2 af 5<1234>>>
23-11-2015 21:43
Jakob
★★★★★
(9348)
­@Boe Carslund-Sørensen

Jeg synes, at du skrev lidt kryptisk, og nu er du noget stille. Du skal selvfølgelig have den tid, du har brug for. Men er det bare et spørgsmål om at vække dig fra EU cirkulærer, så kan det lige nu se ud til for mig, at ingen har givet dig kendskab til nogle beredskabsplaner, så hvis der bliver energikrise og undtagelsestilstand igen, så bliver du taget med bukserne nede om hælene, og dekreterne kommer til at flyve med 200 km/t fra ministerierne hen over hovederne på de danske energiforbrugere..?

­­
24-11-2015 16:06
Jakob
★★★★★
(9348)
­crank skrev:
Her i FrankrigInspirerende vending, når de afholder COP.
Hvad mener du om, at Danmark halverer sit CO2 udslip år 2017 hele året..?Jeg tænker, om du evt. kan vejre stemningen for, om sådan en idé kan brede sig blandt græsrødder i Frankrig.

Du kan måske tænke dig det sådan, at nogle lande gør det frivilligt så godt som muligt år 2017, og så skal det lægge pres på alle andre lande for at gå med på et tilsvarende projekt år 2019.

Eller har du en bedre idé..?


Jeg er så småt begyndt at pusle lidt med det. Jeg mener nok også, at det burde være en kæmpe god gave for de videnskabelige resultater.
Men indtil videre går det ikke så strygende med at konkretisere det, som jeg havde troet:
http://www.climate-debate.com/forum/total-global-co2-stop-scientific-value-d6-e824.phpDu må endelig også gerne skrive om det her, hvis du ser eller hører om noget andet "klimarevolutionært", som vi måske bør forberede os på at kunne indføre hurtigt i Danmark.

­­
25-11-2015 17:36
Jakob
★★★★★
(9348)
­Skal vi have graviditetsforbud..?


Jeg synes i hvert fald, at vi bør tage fat på sagen og køre nogle forsøg.

Det behøver ikke være så hårdt, men mere for at lære af det og fornemme, hvor godt befolkningen vil spille med på det og hvilke grupper og metoder, der evt. giver de mindste eller største problemer osv.

Skal jeg starte lidt forsigtigt, så vil jeg nok begynde med at foreslå, at så længe, der er undtagelsestilstand, så skal enhver søge om en avlstilladelse, før vedkommende må tillade sig selv at blive gravid og gennemføre svangerskabet.
Hvis man ikke har sikret sig en avlstilladelse og alligevel avler et barn, så skal der vanke en straf.

Hvor stor den straf skal være, har jeg ikke noget forslag til lige nu, men måske andre har. Evt. nogle tusser i bøde..?
Jeg ser det nok sådan, at jo flere gange Danmark øver undtagelsestilstand og jo før vi starter, jo mildere kan vi tillade os at begynde, og det må være godt for læringsprocessen både for folket og den udøvende magt.

­­
25-11-2015 22:59
Jakob
★★★★★
(9348)
­Skal vi have kødløse dage..?


Hvis vi forestiller os, at undtagelsestilstanden skal stå på i et år med et halveret CO2 udslip, så kan spørgsmålet om kød nok også blive en varm kartoffel.

Det mest oplagte vil måske være at begynde med at reducere bestanden af slagtedyr markant..?

­­
26-11-2015 18:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://klimaraadet.dk/nyheder/groen-omstilling-skal-ske-med-omtanke


Grøn omstilling skal ske med omtankeNyhed

26. november 2015

Danmark står over for en historisk stor omstilling, når vi ligesom resten af EU skal reducere drivhusgasudledningen markant frem mod 2050. Klimarådet peger i en ny rapport på en række problemer, som skal løses, hvis de klimapolitiske mål skal indfries samtidig med, at omkostningerne til omstillingen skal holdes nede.
.

Danmark skal frem mod 2050 omstilles til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser. Klimarådet har i sin første rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik set nærmere på, hvor vi står i forhold til at nå målet om et lavemissionssamfund, og hvad der er de største udfordringer i de kommende år for den grønne omstilling i Danmark. På den baggrund kommer Klimarådet med en række anbefalinger, der skal sikre en balanceret omstilling i løbet af de næste 35 år.

"Klimarådet har udarbejdet en rapport med analyser og anbefalinger, der vedrører de klimapolitiske udfordringer ved omstillingen til et samfund med lave udledninger af drivhusgasser. Danmark kan godt blive uafhængig af fossile brændsler med de teknologier, der er til rådighed, men det kræver, at vi tænker os om, hvis det skal gøres uden store omkostninger for samfundet," siger Klimarådets formand Peter Birch Sørensen.

Omstillingen skal gå på to ben

Omstillingen til et samfund med meget lave udledninger kræver både en markant udbygning med vedvarende energikilder og en omfattende elektrificering af samfundet. Klimarådets analyser viser, at det er nødvendigt med et højere tempo i udbygningen for at nå målet i 2050, men det er vigtigt, at udbygningen og elektrificeringen sker parallelt, hvis omstillingen skal ske på en måde, så vi får udnyttet den vedvarende energi effektivt.

Biomasse får en vigtig rolle i fremtidens energisystem, men Klimarådet finder det voksende forbrug af biomasse til produktion af energi problematisk, da udviklingen afspejler en stor skævhed i afgiftssystemet. Denne udvikling fremmer ikke den elektrificering, der er nødvendig for at skabe et omkostningseffektivt og sammenhængende energisystem.

Udbygningen med vedvarende energi medvirker samtidig til, at de decentrale kraftvarmeværker står over for store økonomiske udfordringer de kommende år. Fjernvarmeproduktionen kan allerede i dag med samfundsøkonomisk fordel ske ved hjælp af varmepumper, og behovet for elproduktion på kraftvarmeværker vil falde markant i takt med omstillingen til el produceret med vedvarende energi. Fremover kan de eksisterende kraftvarmeværker fungere som backup-kapacitet til elproduktion, men der vil være behov for at gentænke, om det på længere sigt vil være mere hensigtsmæssigt at investere i andre typer produktionsanlæg.

Danmark er på rette vej, men ikke i front

Danmark har et godt udgangspunkt for den grønne omstilling og er på rette vej i forhold til at opfylde de internationale klimamålsætninger for 2020. Samtidig står det også klart, at der kræves en yderligere indsats for at nå målene for både 2030 og 2050.

Klimarådet har analyseret den danske klimaindsats sammenlignet med indsatsen i vores omkringliggende lande. Analysen viser, at selvom Danmark har opnået en forholdsvis stor reduktion i sin udledning af drivhusgasser, så er reduktionerne i høj grad drevet af lav økonomisk vækst og ikke alene en aktiv klimaindsats. Den danske omstilling er altså ikke langt foran alle andre, som der er en udbredt opfattelse af. Faktisk ligger Danmark kun i et midterfelt af ambitiøse lande på klimaområdet.

Troværdige målsætninger er afgørende

Klimarådet har analyseret omkostningerne ved opfyldelse af målsætningen om 40 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Analysen viser, at der kan være en samfundsøkonomisk gevinst ved at fastholde 40-procentsmålsætningen.

Selvom det ikke er afgørende for muligheden for at opfylde det langsigtede klimapolitiske mål for 2050, om reduktionen i 2020 bliver 37 pct. eller 40 pct., kan en opfyldelse af 40-procentsmålsætningen styrke den politiske troværdighed om det langsigtede klimamål for 2050. Det kan styrke tilliden blandt de investorer, der skal foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for, at målet kan nås.

Klimarådets rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik samt tilhørende faktaark kan downloades i menuen.

Fakta om Klimarådet
→Folketinget har med Klimaloven fra juni 2014 vedtaget, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi.
→Klimarådet er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, der blev oprettet med Klimaloven og er nedsat i 2015.
→Rådets opgave er at rådgive om, hvordan 2050-målet nås på en omkostningseffektiv måde, og at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.


Læs mere om Klimarådet på www.klimaraadet.dkEnergipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-11-2015 19:44
Jakob
★★★★★
(9348)
­


@Boe Carslund-Sørensen

Det var et langt interessant citat, men uden forklaring.
Hvad er der i det, som du mener med fordel kan bruges til en dansk undtagelsestilstand for klima og bæredygtighed år 2017..?­
26-11-2015 20:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-

Såfremt Jeg tolker dit budskab rigtig,er Jeg enig.
26-11-2015 20:57
Jakob
★★★★★
(9348)
­


Bliver det næsten helt "poetisk" nu, hvor bøf måske må dømmes ud af menuen i flere uger her ....

­
28-11-2015 13:11
Jakob
★★★★★
(9348)
­
Det kan umiddelbart godt virke lidt bremsende at læse om den langsigtede energipolitik, når emnet handler om hurtig omstilling.

Men på den anden side, er det selvfølgelig også ganske rimeligt både at sammenholde og søge sammenfletning med det langsigtede.
Det bør efter min mening blot nødigt bremse spontane idéer, som måske ikke umiddelbart passer ind.

Lad mig komme med et eksempel:

Omstillingen til et samfund med meget lave udledninger kræver både en markant udbygning med vedvarende energikilder og en omfattende elektrificering af samfundet. Klimarådets analyser viser, at det er nødvendigt med et højere tempo i udbygningen for at nå målet i 2050, men det er vigtigt, at udbygningen og elektrificeringen sker parallelt, hvis omstillingen skal ske på en måde, så vi får udnyttet den vedvarende energi effektivt.


Det mener jeg nok er ganske fornuftigt på de præmisser, det er skrevet.

En af præmisserne er, at ingen på nettet bør mærke problemer med energiforsyningen.

Men der må man blot forstå en undtagelsestilstand for klima sådan, at imens den står på, så er den præmis ikke mere gældende.

Hvis der er meget vind, så kan vi bede strømslugende virksomheder om at arbejde i døgndrift, og når vinden lægger sig, så kan vi sende arbejdsstyrken hjem uden løn eller på vejrligsdage, eller hvad vi nu kan finde på.
Skulle der mangle folk, så kan vi ligefrem benytte forsvarets mobiliseringsstyrke.Alt med omtanke, men hvorfor vente yderligere 30 år på vigtige resultater, som måske kan komme meget hurtigere og nemmere på en anden måde, hvis man i en periode træner befolkningen lidt mere seriøst op til det..?

­
01-12-2015 22:21
Jakob
★★★★★
(9348)
­
­Fjernvarmeproduktionen kan allerede i dag med samfundsøkonomisk fordel ske ved hjælp af varmepumper


Det er også god læsning.

Tager det mere end få dage at installere en varmepumpe på et fjernvarmeværk..?

Om det så tager nogle uger, så kan det stadig godt være en vigtig muskel i tigerspringet for større bæredygtighed.
Og faktisk måske også en vigtig forudsætning for, at vi tilsvarende hurtigt kan udbygge vindkraften, imens der er undtagelsestilstand.
­
­
06-12-2015 21:04
Jakob
★★★★★
(9348)
­

­
Danmark halverer sit CO2 udslip år 2017 hele året..?

­­Her noget mere relevant stof om forsøget:

http://www.klimadebat.dk/forum/globalt-50-co2-stop-i-et-aar-d13-e2880.php#post_47565


Hvis vi kan udrydde MRSA i samme omgang, så er det nok værd at tage med.

­
06-12-2015 21:07
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Jakob >
Planlægger du dit eget statskup?


.
06-12-2015 23:00
Jakob
★★★★★
(9348)
­@crank

Nej, men jeg håber selvfølgelig, at planlægningen er så god, at den bliver kuppet af demokratiet.


Mere sandsynligt er det dog nok max, at idéer vil blive plukket og slidt op, før en undtagelsestilstand bliver en realitet.
Og det er faktisk noget demotiverende at tænke på, for netop det, at vi samtidigt løfter i flok, giver mulighed for nogle gode synergieffekter, som man ellers ikke kan opnå.
­
14-12-2015 13:24
Jakob
★★★★★
(9348)
­


@crank

Du kan også roligt regne med, at din idé med klaphatte allerede er snuppet af en politiingeniør, som nu sidder og tegner på en radiostyret model til motorcykelhjelme.­

­
14-12-2015 13:30
Jakob
★★★★★
(9348)
­­Men det ser ud til, at vi mangler en masse vindmøller eller må ønske konstant storm, hvis vi skal få vindstrøm nok til nogensinde at kunne sætte EL-forbruget frit uden at bruge fossilt brændsel..?

http://www.emd.dk/el/
­
Redigeret d. 14-12-2015 13:31
20-12-2015 00:23
Jakob
★★★★★
(9348)
­
Hyl een gang højt i sirenen i Vestdanmark, der er rigeligt vindstrøm lige nu..!!

Lørdag aften ca. 10 m/s
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 20-12-2015 00:24
22-12-2015 18:45
Jakob
★★★★★
(9348)
­Man kan måske også godt glæde sig lidt over, at det ikke er lige nu, vi holder udtagelsestilstand for klimaet.

Beskeden til masseinformation kunne tænkes at være:

De lover god vind de næste tre dage, så vi må aflyse julen og i stedet 24/7 holde fuld fart på den energikrævende industri.

God Jul.­
Tilknyttet billede:

01-01-2016 13:36
Jakob
★★★★★
(9348)
­
Til gengæld burde det nye år starte med to hyl i sirenen.
Sluk for så meget som muligt og læg dig i hængekøjen med en god bog.
Eller hvis du stadig ønsker at fastholde undtagelsestilstanden som en ond tid, så er der evt. også mulighed for at vælge en dårlig bog.


Der er næsten ingen vindenergi i dag.
I følge grafen ser det ud til, at vi ligefrem er gået energibankerot.
Jeg ved ikke, hvad der udfylder det tomme rum, så ingen mangler strøm.http://www.emd.dk/el/
Tilknyttet billede:

10-01-2016 12:28
Jakob
★★★★★
(9348)
­Det må være oplagt at benytte undtagelsestilstanden til at udpege mange flere små og store landvindmøllepladser.

Hvis man f.eks. ønsker at bygge en husstandsvindmølle, så er det kun en opringning til forsvarskommandoen, og så vil der allerede dagen efter komme en trop på besøg for at hjælpe alle parter med at finde det bedste sted til møllen.


­
10-01-2016 12:34
Jakob
★★★★★
(9348)
­Flere relevante spørgsmål at beskæftige sig med i forbindelse med en undtagelsestilstand:


Det må som sagt ligge lige for at udrydde MRSA og måske også andre dårligdomme.
I naturen kan der måske blive tale om klapjagt på blandt andet bjørneklo, pileurt, hyben, mårhund, vildkat og vaskebjørn.Hvordan er det danske energisystem sikret imod solstorm og EMP..?

Hvis det sker om vinteren i høj sne og 10 graders frost, vil mange borgere så dø af kulde..?

Har vi et backupsystem, som bør testes..?Har vi evakueringsplaner og gensidige flygtningeaftaler for diverse klimabegivenheder, og er der noget i det, som vi behøver at teste..?

1 times varsel til at evakuere Fyn på grund af en komet. Er det noget, som befolkningen behøver at træne eller forberede sig på..?

­
21-09-2016 23:57
Jakob
★★★★★
(9348)
­Jakob skrev:
­udrydde MRSA og måske også andre dårligdomme.
I naturen kan der måske blive tale om klapjagt på blandt andet bjørneklo, pileurt, hyben, mårhund, vildkat og vaskebjørn.Foruroligende nyt om MRSA:
http://www.klimadebat.dk/forum/statens-serums-institut-mrsa-status-for-2015-en-moerkelygte--d13-e3039.php#post_51975


Og måske også om pileurt:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaoekologisk-koekkenhave-d24-e1514-s120.php#post_54784­
06-10-2016 21:42
Jakob
★★★★★
(9348)
­­

Økologisk landbrugsomstilling i et snuptag.Alle taler om økologi, men ingen gør noget ved det...


Prøv at se her:
http://www.globalis.dk/Statistik/OEkologisk-landbrug/(country)/194/

For 16 år siden talte man om, at det var godt, at landbruget var i færd med at omstille til økologisk driftsform.
Dengang var 6,0% konverteret.

For tre år siden talte man om, at det er godt, at landbruget er i færd med omstille til økologisk driftsform.
Dengang var 6,3% konverteret.

Altså en økologisk fremgang på sølle 0,3% på 13 år, og det bringer Danmark ind på en vissen 17. plads langt bagefter lande som Portugal, Estland, Italien, Østrig, Slovenien osv..!

Der sker reelt ingenting i Danmark ud over, at spredningen af gift og sygdomme i år vil nå nye højder.Ska' det fortsætte, eller skal vi vende bøtten..?!
Det er nok dyrt og kan gøres uhyre kompliceret, men prøv at overveje dette enkle princip:

Ved årsskiftet udfases alt konventionelt landbrug, som vi kender det i dag.


I stedet indfører vi Statskontrolleret Økologisk Landbrug i forskellige versioner:


Økologisk Landbrug Version 0.0 må stadig benytte kemikalier til dyrkning af jorden, men kun på streng dispensation og med offentlig registrering af det enkelte landbrug og det specifikt afgrænsede område. Dyrene skal være sunde og raske.

Økologisk Landbrug Version 1.0 har været kemikaliefri i mindst et år.

Økologisk Landbrug Version 2.0 har været kemikaliefri i mindst fire år.

Økologisk Landbrug Version 3.0 har været kemikaliefri i mindst seks år.

Økologisk Landbrug Version 4.0 har været kemikaliefri i mindst otte år og producerer bæredygtig vedvarende energi til langt ud over eget forbrug.

Økologisk Landbrug Version 5.0 ....

Osv...

Så har embedsmændene et system, som de kan lege med og bygge på, og vi får som borgere en større tryghed med kemikaliefri dansk føde og et renere miljø.

Det må være oplagt, at et landbrug, som kører Version 0.0 , er et landbrug i krise, og det må tildeles ekstra konsulenthjælp.

I stedet for, at landmænd går ned på de nye krav ( f.eks. når en version 0.0 besætning skal aflives, fordi den kræver uønsket medicin eller er usund pga MRSA ), kan staten opkøbe dele af landmandens areal, og økologiske konsulenter kan hyre landmanden til at passe områderne efter deres forskrifter. Staten udsteder obligationer til meget lav rente, så omkostningerne kan dækkes villigt af den omstillingsparate befolkning.


Lad os gøre det til et folkekrav..!
Det første år, mens der er undtagelsestilstand, kan fødevareimporten standses og hjemmemarkedet styrkes, og fordrer det derefter en "Daxit", så må vi tage den med også.
Vi vil af med alle de mistænkelige gifte, som i dag påtvinges os alle, og vi er villige til at betale prisen for det.

Hellere fattig og sund end rig og syg..!Kom nu tøser.

­­
19-10-2016 11:05
Jakob
★★★★★
(9348)
­
De, der mener, at denne debat om en fredelig undtagelsestilstand minder for meget om krig, bør måske læse dette om den nuværende fredstid:


http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-landbrug-og-agent-orange-d13-e3111.php#post_55744
kfl skrev:
Kan Dansk Landbrug selv fremstille Agent Orange?
Svar: Ja helt legalt og ganske let

Man skal blot købe Mustang Forte, der forhandles gennem Dow AgroSciences Danmark A/S og Metaon, der forhandles gennem Nufarm Deutschland GmbH og blande det i et bestemt forhold.

Metaxon indeholder 750 MCPA g/liter.
Mustang Forte indeholder 5 g/l florasulam, 180 g/l 2,4-D,10 g/l aminopyralid.

Hvis man derfor tager én del Metaxon og 4.17 dele Mustang Forte, ja så har du Agent Orange plus nogle spild produkter. Med hensyn til indholdet af Dioxin kan jeg ikke garanterer, men der vil sandsynligvis være nogle rester tilbage fra produktionsprocessen.

Både producenterne af Metaxon og Mustang Forte har sagt god for, at de to produkter kan sammenblandes. I øvrigt kan man blot henvise til erfaringerne fra Vietnamkrigen.

Nu kan danske landmænd lege Vietnamkrig, når de sprøjter løs.

­
04-12-2016 14:24
Jakob
★★★★★
(9348)
­
Nu er vi i december 2016, og med den nye regeringsdannelse er der vist ikke noget, som tyder på, at denne undtagelsestilstand bliver til noget i 2017..?


Men hvis nogen skulle mene, at der er for lidt stof at tage fat på, når der skal ryddes op i Danmark og driften gøres bæredygtig, så kan man evt. se, hvordan det gik mit teoretiske forsøg på at opbygge "det gode grønne samfund", da vi kom til lossepladserne:
http://www.klimadebat.dk/forum/det-gode-groenne-samfund-d7-e2250.php#post_40737

Der venter en gigantisk opgave..!
­­
31-12-2016 17:21
Jakob
★★★★★
(9348)
­
http://www.klimadebat.dk/forum/groen-vaekst-d12-e2962-s40.php#post_57453


Nogle vil betegne ovenstående smeltevandsbillede som en skræmmekampagne, mens andre vil se det som en yderligere anledning til at bremse en uheldig udvikling og skrue op for sneglefart tempoet i omstillingen til mere bæredygtig drift.

Danmarks eksistens som nationalstat er truet, og hvis vi skal redde landet og vinde tid, så skal der handles massivt og hurtigt.

2050 energiplanen gennemfører vi på et par år, og derefter rykker vi stort ud i verden og sparker r...!!

( Det burde vi gøre under alle omstændigheder, kortet er mest beregnet til dem, der motiveres bedre af pisk end af god moral. )Men smeltevandsbilledet bør også vække tanker om klimaflygtninge:

http://www.klimadebat.dk/forum/hvad-goer-vi-ved-klimaflygtninge-d7-e1087-s40.php#post_56912
Jakob skrev:
­Når vi tænker klima, så burde det blive nemmere, fordi på sigt kan alle få brug for alle.
Hvis klimaet bliver varmere, så kan der bo flere mennesker nærmere polerne, men hvis det bliver koldere, så vil de hellere nærme sig ækvator.


Jeg husker, at Karsten Lauritsen (V) engang sagde, at det i fremtiden især skulle være Afrika, som dansk nødhjælp skulle koncentrere sig om.
Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, men momentet er oplagt at udnytte i synergi med et projekt, som på visse betingelser går ud på at købe ( evt. langtidsleje ) et stykke isoleret Afrika, som vi kan indrette til "evakueringsland".
Tilsvarende bør Danmark selvfølgelig også købe et område på Grønland, så vi er dækket godt ind begge veje.

­


Disse områder bør etableres snarest, og de skal kunne bevogtes og forsvares militært om nødvendigt.
Men det største arbejde må nok blive landvindmøllerne:


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591-s40.php#post_57071
Jakob skrev:
­
Angående de ca. 4-5.000 kæmpe store (min.6MW) landvindmøller, som i de kommende år bør opstilles i Danmark.
( Ja 1.500 stk er for lidt, når vi også skal have varmeforsyning og transport med, og der også skal være til eksport til hungrene nabolande. )


Sørg nu for at finde de rette betingelser.


Staten bør eje vindmøllerne
­
­­­


osv...


Så jeg venter egentlig bare på, at sirenen lyder kl. 00.00 fordi Danmark er gået i undtagelsestilstand, så vi kan få løst de her "småproblemer" i en fart, mens der forhåbentlig endnu er tid.


Danskerne skal selv bevare Danmark..!


Godt nytår til alle..!
PS:
Bliver vi snydt for hurtig og massiv handling for større bæredygtighed, fordi politikerne er for sløve, så må det næste nok blive en appel til samtlige græsrodsbevægelser om at gå delvist i undtagelsestilstand for klima år 2018, 2019,.....
31-12-2016 19:23
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
­

Nogle vil betegne ovenstående smeltevandsbillede som en skræmmekampagne, mens andre vil se det som en yderligere anledning til at bremse en uheldig udvikling og skrue op for sneglefart tempoet i omstillingen til mere bæredygtig drift.


Der er intet som tyder på at ovenstående er andet en en useriøs skræmme kampanile. Selvom en naturlig havstigning på 2,5m er en mulighed.
31-12-2016 21:34
Jakob
★★★★★
(9348)
­kulden-varmen skrev:
Der er intet som tyder på at ovenstående er andet en en useriøs skræmme kampanile. Selvom en naturlig havstigning på 2,5m er en mulighed.


Det er vist nok nærmere 60-70 meter, hvis isen smelter, og der ikke sker yderligere opvarmning.

Prøv også at se her:

http://www.klimadebat.dk/forum/jordskaelv-d13-e475.php#post_46896
De store ismasser bliver til vand, som løber ud i havene, men det fordeles slet ikke jævnt.
Ismassens massetiltrækningskraft samler i dag en stor ekstra mængde havvand omkring Grønland, men når isen forsvinder, så forsvinder denne tiltrækningskraft også, så disse store vandmængder nu foruden smeltevand kan løbe andre steder hen.
Og sådan får vi forskellige havstigninger forskellige steder alt efter hvilken is, der smelter.


Og især videoen kan være god medicin imod skråsikker benægtelse:

Jerry Mitrovica, Harvard University
https://www.youtube.com/watch?v=RhdY-ZezK7w


Vi må forvente større havstigning i Danmark end mange andre steder i verden.
­
­
31-12-2016 21:45
Jakob
★★★★★
(9348)
­


http://www.klimadebat.dk/forum/overbefolkning-familieplanlaegningens-kunst-d7-e3169.php#post_57136
crank skrev:

Tilbyd gratis prævention og info til alle på Jorden i første omgang.
Også selvom det koster en krig.Ja, det kan man da overveje og måske planlægge..
Man kunne måske forestille sig, at Danmark gik til FN sikkerhedsrådet med henblik på at skabe tilladelse til at krænke luftrum for at nedkaste kondomer..?


­
01-01-2017 01:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
­
kulden-varmen skrev:
Der er intet som tyder på at ovenstående er andet en en useriøs skræmme kampanile. Selvom en naturlig havstigning på 2,5m er en mulighed.


Det er vist nok nærmere 60-70 meter, hvis isen smelter, og der ikke sker yderligere opvarmning.


Hvis Vest Antarktis bryder sammen ligesom i tidlig-middelalder så får vi en havstigning på 2,5m i Danmark. Hvorefter havet falder igen fordi der så samler sig mere sne på Antarktis.

Øst Antarktis brød sammen for flere millioner år siden. Det er usandsynligt at dette vil inden for de nærmeste årtusinder.

Grønlands indlandsis er ikke så nem at smeltet fordi nedbøren vokser når Klimaet bliver varmere. Den har derfor tidligere overlevet i et 8 grader varmere klima.
01-01-2017 12:46
Jakob
★★★★★
(9348)
­Jeg tror umiddelbart ikke, at forum råder over en klimabenægter, som er kompetent til at dementere billedet.

Det vil nok være mere konstruktivt at studere, hvilke andre steder det også vil ramme, og så se at finde nogle mulige allierede.
Jeg skønner, at det er naivt at tro, at resten af verden er ligeså bekymret for oversvømmelse, som dem det truer med at gå ud over.
Det har vi allerede set flere eksempler på, og i takt med, at katastroferne indtræffer, vil verdensborgere i stigende grad blot drage et lettelsens suk, når det ikke er deres eget land, det går ud over. Man kan ikke være sikker på, at der er så mange internationale kræfter og overskud til at hjælpe hinanden, som der er i dag.http://www.klimadebat.dk/forum/groen-vaekst-d12-e2962-s40.php#post_57453

­
01-01-2017 13:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Prøv en gang at tænke dig om, inden at du hamrer løst på tastaturet. Det du her henviser til, er da så urealistik, som noget kan være.

Der er således mange, som har en helt anden vurdering at risikoen for kraftige havniveaustigninger end dig. Prøv f.eks. at kigge på priserne på huse og sommerhuse i første række helt nede ved vandet. Her tænkes der på huse, som kun ligger få meter over daglig vande. Priserne på huse med en sådan beliggenhed er som bekendt høj. Det er således enten dig, eller også er det ejerne/køberne til sådanne huse, som har misforstået risikoen for havniveaustigninger. Det er således åbentlyst, at du og ejerne/køberne til disse huse har en helt forskellig vurdering af risikoen for kraftige havniveaustigninger.
01-01-2017 15:31
Jakob
★★★★★
(9348)
­Undskyld, jeg glemmer helt at takke for de mange motiverende klapsalver til min nytårstale.

http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-i-undtagelsestilstand-2017-d7-e2874-s40.php#post_57480

Der lød ingen sirener.
Men hvis vandet for alvor kommer, så må det i Danmarks risikovurdering nok regnes for uhjælpeligt for sent at reducere CO2 koncentrationen.
­
­
01-01-2017 16:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvorfor er det lige, at næsten alle andre har en helt anden risiko-vurdering end dig?

I følge dig må ejere af huse og sommerhuse (som kun ligger få meter over daglig vande) være meget ubegavede, hvis ikke de sætter disse hus til salg omgående.
01-01-2017 18:08
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
­Jeg tror umiddelbart ikke, at forum råder over en klimabenægter, som er kompetent til at dementere billedet.
­


Eller også er din holdning en religiøs dyrkelse alarmismen.

Du har glemt at tage højde for at vandstanden i verdenshavene falder når vandet koger i overfladen. Og vandet koger inden den sidste is er væk, på grund af den kraftigere solindstråling ved ækvator.
01-01-2017 18:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En religiøs dyrkelse af alarminen. Det er faktisk meget rammende sagt.
07-01-2017 00:05
Jakob
★★★★★
(9348)
­kulden-varmen skrev:
Du har glemt at tage højde for at vandstanden i verdenshavene falder når vandet koger i overfladen. Og vandet koger inden den sidste is er væk, på grund af den kraftigere solindstråling ved ækvator.


Den etablerede videnskab er ikke i tvivl om, at havene 100% sikkert vil komme til at koge en dag.
Og ønsker man at kloge i, hvordan det ser ud med havstigninger på vejen dertil, så er her et link, hvor jeg efterspørger svar:
31-12-2016 12:06
http://www.klimadebat.dk/forum/solens-liv-og-jordens-doed--d12-e816.php#post_57472

Måske lidt tankevækkende, at alle de, der ellers er så sikre på alt muligt om klima, ikke har svaret for længst.
Men det kan selvfølgelig være, at de blot ikke synes, at det er interessant, eller at det er så vanskeligt og religiøst, at det tilkommer kirken at afklare...


­
Redigeret d. 07-01-2017 00:07
07-01-2017 13:37
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

Rent lavpraktisk, iden din verden koger væk, kan du så forholde dig til følgende:

Midt i en (i flg. alarmisterne) vanvittig global opvarmning og med NASAs udsagn om at 2016 er det varmeste år nogenside, kan du så forklare at:

10 polakker døde af kulde i nat.
desuden døde 3 marokkaner, 3 bulgarer, 3 italienere, en del, ikke opgivet hvor mange, i Tyrkiet og sågar også i Grækenland.
07-01-2017 15:55
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Frank123 skrev:
@Jakob

Rent lavpraktisk, iden din verden koger væk, kan du så forholde dig til følgende:

Midt i en (i flg. alarmisterne) vanvittig global opvarmning og med NASAs udsagn om at 2016 er det varmeste år nogenside, kan du så forklare at:

10 polakker døde af kulde i nat.
desuden døde 3 marokkaner, 3 bulgarer, 3 italienere, en del, ikke opgivet hvor mange, i Tyrkiet og sågar også i Grækenland.


Kulde medføre bestemt flere dødsfald end varme gør, derfor er sidstnævnte klart at fortrække, men den lille opvarmning vi har set er ikke nok til at rykke ret meget.
Hvis klimaet gør som de har gjort i fortiden, så skal vi vidst nyde den varmeperiode vi befinder os i.

http://theconversation.com/cold-weather-is-a-bigger-killer-than-extreme-heat-heres-why-42252

jeg tror hvis man havde givet folk der levede under maunder minimum valget mellem at leve dengang under nogle af historiens mest grumme og barske vintre og så vores varme stabile klima, så tror jeg de vil vælge vores varme og stabile klima og det ville jeg også når man ser hvad man dengang fik af vintre og somre!

http://www.telegraph.co.uk/news/weather/8968354/Worst-winters-of-last-2000-years.html

1683-1684

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wea.789/pdf

1708-1709

https://www.newscientist.com/article/mg20126942-100-1709-the-year-that-europe-froze/


Til indlægget ved jeg ikke hvad der er et videnskabeligt faktum at havet skulle koge over, den må jeg sætte mig underne overfor hvordan det skal forstås med hensyn til teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning.

Mvh.
Redigeret d. 07-01-2017 16:04
17-02-2019 09:16
Jakob
★★★★★
(9348)
­Kosmos skrev:
Mindre taktfulde debattører kunne finde på at inddrage distriktspsykiatriens utilstrækkelige ressourceallokering i debatten!


Undtagelsestilstand er faktisk beregnet til at blive indført, når nationens sikkerhed er truet.
Og truet må man nok sige, at den er, når videnskaben skønner, at den grundet menneskeskabt forurening vil blive udslettet flere 1000 år tidligere, end naturen oprindeligt havde lagt i kortene.Men jeg må indrømme, at jeg er nysgerrig efter at vide, hvad du så i denne forbindelse mener, at de mindre taktfulde debattører kunne finde på at inddrage med hensyn til USA's præsident..?Der er varslet undtagelsestilstand ( = national nødsituation = state of emergency ) i USA:

15. feb. 2019
https://www.dr.dk/nyheder/udland/korrespondent-republikanere-frygter-boomerang-effekt-ved-undtagelsestilstand
Sent i aftes bekræftede Det Hvide Hus, at præsident Trump vil erklære undtagelsestilstand for at finansiere sin grænsemur.
Trækket kommer, efter at præsidenten har sagt ja til at underskrive Kongressens finanslov, der ikke indeholder præsidentens ønskede milliarder til en mur langs grænsen til Mexico.
Budskabet fra Det Hvide Hus er, at en national undtagelsestilstand skal stoppe, hvad de betegner som en sikkerhedsmæssig og humanitær krise ved grænsen.
­
12-05-2019 09:15
Henning Petersen
☆☆☆☆☆
(25)
Tro det eller lad være, men den af Jakob erklærede klimaundtagelsestilstand er nu blevet et tema i folketingsvalget: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/alternativet-vil-erklaere-klimanoedsituation-det-er-ikke-et
Side 2 af 5<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Danmark i undtagelsestilstand 2017:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Græsrodsbevægelser i undtagelsestilstand 201912501-05-2020 13:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik