Husk mig
▼ Indhold

Danmark som en af verdens værste miljøsyndere


Danmark som en af verdens værste miljøsyndere08-02-2007 19:03
Randolph
☆☆☆☆☆
(1)
Medregnes dansk international skibsfart, hører Danmark nu til blandt de allerstørste "udledere" af drivhusgasser, målt per indbygger. Den voldsomme vækst i dansk international skibsfart og den deraf følgende vækst i energiforbruget er et forhold, som hidtil har været totalt ignoreret i klimadebatten. Ifølge Danmarks Rederiforenings seneste opgørelser (nov. 2006) ejer danske redere nu verdens 10. største handelsflåde - og har samtidigt verdens 5. største nybygningsprogram.

Regeringen vedtog i 2006 en handlingsplan om "Danmark som Europas førende søfartsnation", og planen er en succes. Som energi i transportsektoren anvendes stort set udelukkende fossilt brændsel - og transport er derfor energi- og klimaproblematikkens smertensbarn. Regeringens handlingsplan for dansk søfart er medvirkende til at forøge transportsektorens energiforbrug, og derved forstørres Danmarks globale fodaftryk.

Statsministeren udtalte i åbningstalen den 3. oktober 2006, at "Gennem de sidste 25 år er dansk økonomi vokset med mere end 50 pct., uden at vi har øget vores energiforbrug. Det er der mange, som misunder os og gerne vil lære af". Anvendes målestokken bruttoenergiforbruget pr. BNP-enhed, inklusiv skibsfartens energiforbrug, er energiforbruget pr. bruttonationalproduktenhed, modsat statsministerens udtalelse, kraftigt stigende.

Skibsfartens energiforbrug kan ikke umiddelbart ses i de officielle statistikker og opgørelser - men en kobling af data fra Energistyrelsen og Danmarks Miljøøkonomiske Regnskab samt oplysninger fra Danmarks Rederiforening viser følgende for år 2004:

Ifølge Danmarks Miljøøkonomiske Regnskab fra Danmarks Statistik var skibsfartens samlede energiforbrug i 2004 på 333.638 TJ ved en tonnage på 7.395.000 brutto tonnage (BT). Men hvis hele den dansk opererede og dansk ejede skibsfart, som ifølge Danmarks Rederiforening er 40 mio. BT, tages med, viser et groft overslag, at det totale energiforbrug for den dansk opererede/ejede skibsfart er ca. 1.804 PJ, svarende til ca. 44 mil. tons olie per år (hvoraf ca. 90 % er tung fuelolie). Denne energimængde er ca. 3 gange større end Danmarks samlede indenrigsenergiforbrug!

Skibsfartens energiforbrug kan på glimrende vis illustreres ved Informations forsidebillede (1.2.07) af et containerskib fra A P Møller-gruppen. Et sådant skib, der repræsenterer det mest energioptimale i moderne skibsdesign, kan forbruge 470.000 liter brændstof per døgn, svarende til forbruget i en større dansk provinsby - og eksempelvis A P M-gruppen, en af giganterne i international skibsfart, disponerer over mere end 500 containerskibe.

På denne baggrund er det uforståeligt, at skibsfartens energiforbrug og udslip af drivhusgasser ikke nævnes i regeringens nye energiplan, offentliggjort den 19. januar 2007. Hvis Danmark, ud over at være verdensmester på energieffektivitet og søfart, også skal være med i ligaen af verdens mest innovative samfund, er miljø- og energikrav vejen frem - også for en sektor som søfarten. Søfarten er, ligesom luftfarten, ikke omfattet af Kyoto-protokollen og CO2-udslippet er helt ureguleret - søfarten bør derfor snarest indlemmes i et bindende regelregime, såsom Kyoto-protokollen. En førerposition iblandt bærerne af verdenshandelen forpligtiger, og Danmark bør derfor være væsentlig mere aktiv og innovativ på miljøområdet i de relevante internationale politiske fora.

Danmark profiterer jo på søfartserhvervet, og derfor tilskrives energiforbruget i et vist omfang også Danmark.

Skibsfarten er f.eks. langt mere kapitalintensiv end industrien og har et stort råvareforbrug, især i form af skibe og brændstof. Trods et stort bidrag til dansk økonomi i form af valutaindtjening. (valutaindsejling 2005, 140 mia. kr.), udgør skibsfartens bidrag til samfundets samlede værditilvækst knap 2 pct,.

Hvordan energiforbruget bør fordeles i mellem de involverede parter er endnu ikke afklaret, forholdet er ret så komplekst og spørgsmålet diskuteres fortsat. Der bør selvfølgelig laves en retfærdig fordelingsnøgle for energiforbruget imellem afskiberlande, modtagerlande og skibenes/redernes flagstater, etc.

Den seneste rapport fra FN's Klimapanel (IPPC) konkluderer, at klimaændringerne er menneskeskabte. Alt tyder nu på, at Planeten ikke tåler globaliseringens virkninger i dens nuværende form - med den enorme transport af varer og mennesker.

Link til en god undersøgelse af bl.a nogle tekniske aspekter i søfartens klimaforhold.

http://www.hwwa.de/Forschung/Klimapolitik/docs/Archiv/Bode_Krause_Michaelowa[/small]

(Ovennævte indlæg blev bragt i Information den 3. feb. 2007)
Redigeret d. 08-02-2007 20:31
RE: Søfart09-02-2007 21:34
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Randoph har vist fået noget galt i halsen.
Man kan da ikke måle forurening i forhold til ejernationens indbyggertal. Man må da måle i forhold til ton-kilometer, og i forhold til andre transportmidlers energiforbrug.
Transport med skib har tidligere været det mest økonomiske, og er det formentlig stadig.
Deltag aktivt i debatten Danmark som en af verdens værste miljøsyndere:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Bilen er den værste klimasynder24-02-2010 08:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik