Husk mig
▼ Indhold

Danmarks Radio inviterer klimabenægter i studiet!Side 3 af 4<1234>
06-12-2012 12:42
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Men der er nok en anden - måske mere sandsynlig - udlægning(?):

Da polariseringen af klimadebatten for alvor tog fart, har han formentligt snart indset, at hans platform for udbredelse af 'hovedbudskabet' ville blive langt bredere, hvis han udadtil 'hoppede på (C)AGW vognen': "Jeg tror på den hellige, almindelige global(isered)e opvarmning, forårsaget af (syndig) menneskelig CO2-udledning" - så det har han herefter 'bare' gjort! {måske!}


Jeg kan en formentlig endnu mere sandsynlig forklaring: Lomborg har faktisk i modsætning til visse andre en IQ på +80, så derfor indså han hurtigere end disse visse andre, at det var uholdbart i længden at satse på den strategi, der hed at vedblive med at benægte skolebogsfysik mht. den "yderst tvivlsomme" drivhuseffekt.

Måske har han også så meget mellem ørerne, at han godt kan se, at det f.eks ser tåbeligt ud at henvise til ønskekvisteksperter, pendulsvingere, amatørbloggere og folk med falske titler for at vedblive med at postulere en stor "videnskabelig" uenighed, ligesom han måske igen ikke er ubegavet eller/og uvidende nok til at kunne vedblive med at ignorere videnskaben og f.eks sluge naive kurvetilpasninger fra blogs råt.

- ingen vil vel fornægte medborgeres ret til at blive klogere, vel CBH


Bestemt ikke. Jeg har vist blot endnu til gode at se det i praksis for visse medborgeres vedkommende. Men ingen er jo forpligtede udover sine evner.

Redigeret d. 06-12-2012 12:43
RE: Fjernvarme06-12-2012 12:42
Frank123
★★☆☆☆
(384)
Her hvor jeg bor bruger vi Dong som naturgasleverandør. Det koster mig ca. 7.500kr p.a. i opvarmning og varmt vand her i mit parcelhus.
I nabobyen bruger de det lokale fjernvarmeværk.
Svend Auken og en lang række eksperter har, gennem årene, regnet og divideret på det geniale i sådant et lokalt fjernvarmeværk.
I 2011 kostede det, i nabobyen, i gennemsnit godt 31.000,00kr pr. husstand (parcelhus) for varme og varmt vand.
Nu skulle man tro at nabobyen ville blive koblet på naturgas, eller en anden alternativ løsning for at bringe de stakkels menneskers varmeregning ned.
Nej, vi der har den billige løsning skal nu have fjernet vor gasforsyning og installationer med fare for at skulle yde erstatning til Dong. Dernæst skal vi betale en meget høj tilslutningsafgift til nabobyens fjernvarmeværk og efterfølgende betale skyhøje varmeregninger i solidaritet med nabobyen.
Vi skal også selv betale for fjernelsen af gasinstallationen og desuden betale for etablering af fjernvarmeinstallationen.
PS.: Jeg har tingyst at jeg ikke må bruge brændeovn i mit hus. Nu får jeg det da, Gud ske lov, lov til det igen, fordi fjernvarmeværket givetvis skal omstilles til biobrændsel. Der bliver bare 15km til min brændeovn


Er der ikke nogen af alle Jer eksperter der kan forklare mig hvorfor jeg ikke kan se det geniale i det her ragnarok?
06-12-2012 13:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg forstår stadig ikke din pointe her...en udnyttelsesgrad på ~30% til elproduktion er selvfølgelig langt fra imponerende, men det fremgår ikke af dine tal, om der ikke ud af de 75 TWh også er gået en del til fjernvarme? -Når man ser på 2010 i de ovenfor viste grafer, så er der ikke noget, som ser usædvanligt ud for netop det år?


JO men det er jo sådan lige som det der er problemet (at der ydes strøm sammen med fjernvarme)!

Problemet er:

1) Værkerne omsætter brændsler til fjernvarme, når de ikke kan yde strøm. Ved for kul-værkerne, ved at lede dampen forbi turbinen og for gasværkerne at brænde gassen af i en kedel.

2) Værkerne laves om! Typisk ved at afmontere turbiner, eller de bygges om så de yder mindre strøm og mere varme som f.eks. H C Ørsted. Nye værker konstrueres, så de ikke yder særlig meget strøm. Værkerne nye som gamle bruges også i sommerhalvåret hvorefter der bare fyres flere brændsler ind i værkerne for den el som der er brug for, og der bortventileres mere spild til naturen.


Betydelige dele af landets energitunge produktion er flyttet til udlandet. NU flytter Dalum Papir i Odense til udlandet, som har et meget stort energiforbrug. OG alt dette har givet markante reduktioner af energiforbruget, men hvor produktionen i Kina og andre steder i verden, med sikkerhed har virket til øget co2-udledning pga ringere og mindre effektiv produktion.

Og det sammen med at der i dag tilføres fjernvarme- og el-produktionen hele 25 Twh brændsler årligt som er fossilfri, så ender kulforbruget for 2012 på den gale side af 40 Twh og det efter at møllerne kommer til at yde omkring 11 Twh for hele året.


Konklusionen er: Vi har flyttet meget energitung industri til udlandet og herved øget udledningen af co2 for denne produktion i f.eks. Kina. Vi har tilført energisystemet meget store mængder fossilfrie energikilder og det samlede fossile energiforbrug (varme og strøm) har herefter udvist en (meget) svag faldende tendens over de senere år!

Det er simpelthen ikke godt nok!
Redigeret d. 06-12-2012 13:09
06-12-2012 13:36
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Vi har flyttet meget energitung industri til udlandet og herved øget udledningen af co2 for denne produktion i f.eks. Kina.

Ja, det nævner folk igen&igen. Det er ganske sikkert korrekt, men ud fra de viste data ovenfor ser det ud til at være en relativt beskeden effekt. Det kunne være rart med bedre data -- eller bare data overhovedet.

Vi har tilført energisystemet meget store mængder fossilfrie energikilder og det samlede fossile energiforbrug (varme og strøm) har herefter udvist en (meget) svag faldende tendens over de senere år!

-En svagt faldende tendens, på trods af, at BNP er steget betydeligt i samme periode. Hvis vi kunne trække andre lande i den retning, ville det være herligt

Redigeret d. 06-12-2012 13:37
06-12-2012 14:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
eller bare data overhovedet.


Man kan downloade statistik her se http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Aarsstatistik/Sider/Forside.aspx

Energiforbrug af forskellige energityper fra Excel-fil se http://nhsoft.dk/work/FG23/Nov/Tab2011.htm

Det samlede udviklingsforløb af energiforbrug (Tj) i erhvervslivet (ex strøm) fra 1976 til 2011 seSiden energiforbruget topper i 1997 har der været en markant reduktion...
Redigeret d. 06-12-2012 14:12
06-12-2012 14:16
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@delphi

Men, de data viser jo ikke noget om hvorvidt reduktionen kommer pga bedre energi-effektivitet eller fordi energitunge erhverv er flyttet til udlandet...
Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:04
06-12-2012 14:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men, de data viser jo ikke noget om hvorvidt reduktionen kommer pga bedre energi-effektivitet eller fordi energitunge erhverv er flyttet til udlandet..


Nej! Men du bekymre dig altså ikke om at der i månederne Januar og Februar fyres 5000 ton kul ind i Studstrupværket dagligt som omsættes til fjernvarme i Århus se Link fordi flere og flere kobles på fjernvarmesystemet i Århus og nedlægger det miljøvenlige oliefyr til fordel for fjernvarme hvor energien kommer fra kul som udleder betydelig mere co2 end olie og særlig problematisk er det når der tilmed er tab i fjernvarmenettet..

Det er altså i orden at fastholde kulforbruget til varme og el og udvande andre sektorer i samfundet og deres reduktion i energiforbruget, når bare det samlede energiforbrug er svagt faldende!

Eller hvergang en fjernvarmebruger i Århus omlægger til fjernvarme så er den sikre effekt at der skal fyres mere kul ind i Studstrupværket og det er i orden når bare andre dele af samfundet reducerer energiforbruget/co2-udledningen lidt mere.
Redigeret d. 06-12-2012 14:43
06-12-2012 15:10
helios
★★☆☆☆
(314)
Det er vel folk, der vedblivende gentager faktuelt forkerte påstande omkring klimavidenskab - enten af 1) økonomisk/politisk forblændethed, 2) uhæderlighed eller 3) ren og skær ubegavethed?

- passer fint på C. Bugge Harder, hvis den definition er OK. Her synes jeg at 2) og 3) passer fint.

Jeg mente ellers det var folk, der benægtede at den globale opvarmning er stagnerende på trods af klimamodellernes estimater?
Jeg er ikke tilfreds med svaret - det er for overfladisk. lad os få nogle mere vidende på banen. Hvem er det, der benægter vi har et klima?
06-12-2012 21:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer Haldrup skrev:
Som det efterhånden burde fremgå, så er jeg ret bedøvende ligeglad med om de lokale implementeringer af den overordnede energipolitik er 110% Den Bedste Løsning, Altid. Jeg håber selvfølgelig, og regner også med, at de lokale ingeniører og virksomheder gør deres bedste, men jeg er mest interesseret i de store linier. Og på de store linier er vores lille land blevet meget mere energi-effektivt og meget, Meget bedre til at begrænse den udledte CO2 per BNP-enhed. Men selvfølglig er der stadig plads til forbedringer i vores forsyningssystem, og plads til at optimere på energi-samarbejdet med vores naboer.


Kristoffer

Det er netop problemet, du påstår, at Danmark på de store linier er blevet mere energieffektive, men er det nu hele sandheden - eller skyldes ændringen i energiforbrug i forhold til BNP, at vi har været utrolig "dygtige" til at få sendt energitung produktion ud af landet.

Hvad hjælper det, hvis vi har været utrolig energieffektive i en årrække, hvis den nuværende energi- / klimapolitik reelt gør os utrolig energiineffektive ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-12-2012 21:33
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@Boe Carslund-Sørensen

Du (og andre) skal være aldeles hjertens velkomne til at finde dokumentation/data som viser, at vi réelt blot har eksporteret energiforbruget. Der er, så vidt jeg kan se, ikke noget i det materiale som jeg har fundet frem og vist her som understøtter den tolkning, men det betyder jo ikke, at det ikke kan være sådan. Så jeg står aldeles ved min generelle pointe, at vi er blevet meget, meget mere energi-effektive i vores produktion og energiforbrug. Men, by all means, prove me wrong if you can!

Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:06
06-12-2012 21:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
at vi er blevet meget, meget mere energi-effektive i vores produktion og energiforbrug


Over de sidste 25 År er Silkeborgs Fjernvarmes antal af forbrugere mere end fordoblet og afsætning af fjernvarme er tilsvarende øget og naturgas og navnlig olie til opvarmning i boligmassen er udskiftet med fjernvarme.

PÅ kraftvarmeværket tabes 35 Mw når anlægget yder 80 Mw fjernvarme. Når de 80 Mw sendes ud i byen tabes 25 % i fjernvarmenettet. Så når boligmassen modtager 60 Mw så tabes der samlet 55 Mw i silkeborg.

Tab fra kraftværket i Silkeborg seOg det har virkelig kostet et betydeligt antal milliarder, dels at lave kraftvarmeanlægget og fjernvarmerør i byen.

En ting er ihvertfald sikkert, og det er, at det antal boliger som har udskiftet oliefyret med fjernvarme i Silkeborg over de senere år, at der er energiforbruget næsten fordoblet og dermed miljøbelastningen fra denne opvarmning!
Redigeret d. 06-12-2012 22:03
06-12-2012 22:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det her er virkeligheden i dagens Danmark seDecentral og central kraftværkers samlede afsatte produktion sammen med møllerne og forbrug en måned i 2011 for Jylland og Fyn.

Kraftværkerne pumper simpelthen alt det strøm ud i el-nettet de kan, og mere end el-forbrug, fordi de skal yde fjernvarme og uafhængig af mølleproduktionen.

Og først når udlandsforbindelserne ikke kan aftage mere produktion, når møllernes produktion stiger, lukker kraftværkerne ned, og overgår så til at yde fjernvarme, ved at omsætte brændslerne til varme!

Et så helt igennem ekstraordinær ressourcespild af format!
Redigeret d. 06-12-2012 22:14
06-12-2012 22:27
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
at vi er blevet meget, meget mere energi-effektive i vores produktion og energiforbrug


Over de sidste 25 År er Silkeborgs Fjernvarmes osv. osv....

Jeg tror dårligt, at ord kan beskrive HVOR ligeglad jeg er med Silkeborgs valg af energiforsyningsmodel


Det er meget nuttet og alt muligt, at du sådan brænder for den lokale implementering af energipolitikken, og fortsæt du endelig med det. Men personligt foretrækker jeg at forholde mig til de større perspektiver, og her er det ret tydeligt at en massiv forbedring af vores energi-effektivitet (Joule/BNP-enhed) har fundet sted. -Det kan sikkert gøres endnu bedre, og skriv du da endelig til din lokale folketingspolitiker, kraftværksingeniør, medlem af kommunalbestyrelsen eller whoever du mener bør høre på dig. Jeg er sikker på, at du har tænkt nogle dybe tanker, som ikke er faldet de kære ingeniører ind, de, med deres lange teoretiske uddannelser, computermodeller og hvad har vi... just don't expect ME to care
06-12-2012 22:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer Haldrup skrev:
Du (og andre) skal være aldeles hjertens velkomne til at finde dokumentation/data som viser, at vi réelt blot har eksporteret energiforbruget. Der er, så vidt jeg kan se, ikke noget i det materiale som jeg har fundet frem og vist her som understøtter den tolkning, men det betyder jo ikke, at det ikke kan være sådan. Så jeg står aldeles ved min generelle pointe, at vi er blevet meget, meget mere energi-effektive i vores produktion og energiforbrug. Men, by all means, prove me wrong if you can!


Lukkede værfter
Aros Maritime, Århus – lukkede 2009
Aabenraa Værft A/S, Aabenraa – konkurs 2007
Aalborg Værft, Aalborg – lukkede 1988
Burmeister & Wain, København – lukkede 1996
Danyard, Frederikshavn (tidl. H.V. Buhls Skibsværft og Frederikshavn Værft & Tørdok) – lukkede 1999
Helsingør Skibsværft, Helsingør (Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S) – lukkede 1983
Holbæk Skibsværft, Holbæk – lukkede 2007
Nakskov Skibsværft, Nakskov – lukkede 1986
Johs. Kristensens Skibsbyggeri, Hvide Sande – lukkede 1995
Nordsøværftet, Ringkøbing – lukkede 1997
Odense Stålskibsværft, Lindø, Odense – Gradvis nedtrapning af medarbejdere fra 2009 til 2012, og helt lukket i 2012, efter sidste skib blev færdigbygget.
Orlogsværftet, København – lukkede 1991
Royal Denship, Århus – lukkede 2009
Svendborg Værft, Svendborg – lukkede 2001
Århus Flydedok, Århus – lukkede 1999
Århus Værft, Århus – lukkede 2007

Udvikling i energiforbrug -
http://www.climateminds.dk/index.php?id=650

Danske jernstøberier
http://www.business.dk/industri/sensation-nyt-jernstoeberi-aabner-i-danmark-vil-give-kina-baghjul


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-12-2012 22:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@Boe Carslund-Sørensen

Ja, ingen er vel i tvivl om, at den del af den danske industri i praksis er lukket ned over de seneste årtier. Men, for at hæve diskussionen fra det værtshusagtigt-kvalitative til det kvantitative og solide er det nødvendigt at redegøre kvantitativt for 1) Denne type firmaers (nok store) energiforbrug og 2) Om den produktion som de stod for er flyttet eller er grundlæggende fjernet.

Blot at opremse en række lukkede firmaer indenfor værftsindustrien er...lidt primitivt, og bidrager ikke meget til en seriøs diskussion, synes jeg.
Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:07
06-12-2012 22:52
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer

Kunne det tænkes, at din holding til hvad en seriøs diskussion afhænger af, om du får medhold eller ej ?Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-12-2012 23:03
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@Boe Carslund-Sørensen

Nope, min holdning er mest påvirket af hvem der kan præsentere de mest solide data til bakke op om et synspunkt -- omend formuleringsevne også spiller en rolle


(og nej, en liste over lukkede virksomheder er ikke "solide data" i en kvantitativ diskussion om energiforbrug...)
Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:09
06-12-2012 23:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg tror dårligt, at ord kan beskrive HVOR ligeglad jeg er med Silkeborgs valg af energiforsyningsmodel

Det er meget nuttet og alt muligt, at du sådan brænder for den lokale implementering af energipolitikken


JA! Men nu har det hele jo en konsekvens!

Danmarks samlede energiforbrug er 807.000 Tj i 2011, og af vedvarende energi er der brugt 176.000 Tj, hvor en betydelig del er importeret træ.

Se under bruttoforbrug se http://nhsoft.dk/work/FG23/Nov/Tab2011.htm

Og netop meget af den energieffektivisering som sker i den danske energisektor kommer netop fra denne vedvarende energi som tilføres energisystemet, som altså afspejles i diverse statistikker mm...

Bla. ønsker Randers Fjernvarme at hente 750.000 ton træ i Ghana til fjernvarmeproduktion se http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressemeddelelser/Biomasse%20fra%20Gahna.aspx

Dong henter meget træ i Balticum, Rusland og central Europa.

Dels udleder træ 25 % mere co2 end kul og virker selv sagt til at lægge pres på verdens skove ved de enorme mængder som det danske energisystem efterspørger...

Årligt nedlægges 7,3 MIo ha skov på verdensplan ca. Danmarks areal 2 gange i følge Naturstyrelsen/FAO se http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Fakta/VerdensSkove/
Redigeret d. 06-12-2012 23:41
06-12-2012 23:55
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Dels udleder træ 25 % mere co2 end kul...

Jeg havde egentligt ikke tænkt mig at gå yderligere ind i diskussionen om forskellige forsyningsmodeller, men den lille kommentar var så dum, at jeg ikke kunne lade være:

OM jeg fatter, at et menneske, der indædt forsøger at debattere klimavidenskab, kan være SÅ clueless om noget så fundamentalt i kulstofkredsløbet er mig aldeles ubegribeligt. -Den CO2, som bliver frigivet når man brænder et stykke træ, er jo netop den samme, som træet har optaget i sin levetid. Så med mindre man brænder virkeligt, virkeligt gamle træer af i stort antal i de danske kraftværker, og det gør man ikke, ja så ER træ til en rigtigt god tilnærmelse CO2-neutralt brændsel. -Med mindre, selvfølgelig, at man bruger træ fra storskala-afskovning uden genbeplantning...og det tror jeg sjovt nok ikke at man gør, for det ville fandeme være dumt
07-12-2012 00:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer

Prøv lige at se denne udsendelse:

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/IT_teknik/Bioenergi_loesning_eller_molbohistorie.htm


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-12-2012 00:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg havde egentligt ikke tænkt mig at gå yderligere ind i diskussionen om forskellige forsyningsmodeller, men den lille kommentar var så dum, at jeg ikke kunne lade være:


JO hvad skal man sige!

Hvis man rydder 100 ha i Balticum, som giver 5000 M^3 træ som giver 2500 Ton træ som indeholder 10000 mwh energi, som afgiver 4,7 mio ton co2.

Det tager ca 10 timer at omsætte denne energi i Avedøre værket!

HVis 75 % af skovarealet genplantes i Balticum så vil træerne optage 5 % af de 4,7 ton co2. inden for de første 15 - 25 År afhængig af vækstbetingelser, træart mm.

Dette har den virkning at co2-indholdet i atmosfæren fra det afbrændte træ er større end hvis man havde valgt kul inden for de første 15 - 25 år.

Inden for 50 år vil halvdelen af co2'en være optaget og fuld voksen vil træerne optage 75 % (igen afhængig af vækstbetingelser træart mm) af den udledte co2 fra Avedøre værket!

Først om 75 eller 100 år vil de fuldt udvoksede træer havde optaget 75 % den udledte co2 fra kraftværket og først til den tid er brændslet co2-neutral for det træ som kom fra det areal som blev genplantet i forhold til at skifte kul ud med træet.

Men så mangler der 25 % skov i Balticum..

Og så skal der også tages høje for det kul og navnlig tørv som bruges i Blaticum til at tørre træet og producerer træpiller!
Redigeret d. 07-12-2012 00:16
07-12-2012 00:21
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@delphi

Vi kan hurtigt blive enige om, at det er en fjollet ting at afbrænde 75-100 år gamle træer i vores kraftværker, med mindre det pågældende træ er et spildprodukt fra anden produktion. -Er det virkeligt det, som der er tale om? Afskover man gamle træer med det ene formål at brænde dem af i Danmark?
Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:10
07-12-2012 00:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er det virkeligt det, som der er tale om? Afskover man gamle træer med det ene formål at brænde dem af i Danmark?


Yep! Og ikke nok med det, det er overvejende det som få dit BNP/Joule-forhold til at se godt ud....
07-12-2012 00:29
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Er det virkeligt det, som der er tale om? Afskover man gamle træer med det ene formål at brænde dem af i Danmark?


Yep!

[citation needed]

-Har du en kilde?
07-12-2012 09:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
-Har du en kilde?


Det her er Studstrupværket seVærket forbruger 200 ton kul i timen når det yder 700 mw el. Ved skift til træ forbruges 400 ton.

Det her er Danmarks tætteste skovområde ved Friisenborgskovene ved Hammel sebilledet repræsenterer et areal på 10 x 10 Km hvis 40 % af arealet er dækket med skov er det 40 Km^2 = 4000 ha.

Ved 50 m^3 træmasse pr. Ha. Afgiver arealet ved afdrift 100.000 ton træ eller træ til 10 dages drift i studstrup..

Hvis det er løvtræ tager det 100 år inden træet har optaget co2'en som afgives fra kraftværket og hvis det er nåletræ vel 40 år
07-12-2012 10:42
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
-Har du en kilde?

[Fine billeder og tom snak]

Jeg takker for det pæne billede af Studstrupværket, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se hvorledes det (vældigt fine!) billede dokumenterer, at der der fyres med gamle træer, som er fældet til det formål?
Redigeret d. 07-12-2012 10:42
07-12-2012 11:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg takker for det pæne billede af Studstrupværket, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se hvorledes det (vældigt fine!) billede dokumenterer, at der der fyres med gamle træer, som er fældet til det formål?


JA! Meget fint billede..

Når man skal udskifte op til 50 Twh energi fra kul årligt inden 2020 i forlængelse af det netop indgåede energiforlig...Når der skal bruges op til 5 Gw el-effekt fra de centrale værker som kræver 3125 ton træ i timen..

I forlængelse af de udmeldinger der kommer fra det officielle danamrk Energistyrelse, Dansk Energi mm herunder navnlig Vattenfall og Dong som driver de store kraftværker, her ønsker man certifikater om at træet kommer fra bæredygtig skovdrift (hvad det så er for noget)..

Men når de centrale værker yder fuld effekt så taler vi om at der nedlægges skovearealer på størrelse med Friisensborgskovene og denne træmængde omsættes på 30 - 40 timer i værkerne...

Men i en situation hvor der ryddes og nedlægges et skovareal på næsten 2 gange danmarks areal årligt på verdensplan, som altså ikke genplantes, er man så ikke meget naiv og tro at man kan efterspørge så enorme mængder og det vil ikke ha nogen indflydelse på forholdet, hvor der flyttes kulstof fra træ op i atmosfæren fordi træet ikke genplantes og i det omfang der sker genplantning at væksten selvsagt er langsommelig...

Årligt nedlægges 7,3 MIo ha skov på verdensplan som ikke genplantes ca. Danmarks areal 2 gange i følge Naturstyrelsen/FAO se http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Fakta/VerdensSkove/
Redigeret d. 07-12-2012 11:04
07-12-2012 11:03
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@delphi

JaJa, det er fint nok alt sammen, men har du dokumentation for din påstand ovenfor, at man afskover gamle træer med det ene formål at brænde dem af? -Du svarede et rungende "Ja" da jeg spurgte om det var tilfældet, så du må vel have dokumentation for den påstand? -Og med "dokumentation" mener jeg ikke "pæne landskabsbilleder", bare hvis du skulle være i tvivl

Redigeret af branner d. 17-04-2013 18:11
07-12-2012 11:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JaJa, det er fint nok alt sammen, men har du dokumentation for din påstand ovenfor, at man afskover gamle træer med det ene formål at brænde dem af? -Du svarede et rungende "Ja" da jeg spurgte om det var tilfældet, så du må vel have dokumentation for den påstand? -Og med "dokumentation" mener jeg ikke "pæne landskabsbilleder", bare hvis du skulle være i tvivl


KU' du ikke skaffe noget dokumentation omkring hvordan Energiselskabet Verdo i RAnders i praksis udgår at de 750.000 Ton energiselskabet ønsker at hente i Ghana som træ fra Gummiplantager at det ikke i praksis er fra regnskov som ender i skibslasterne når de begiver sig til kraftværket i RAnders..

Aftale om at hente 750.000 ton træ i Ghana se http://www.verdo.dk/privat/nyheder/pressemeddelelser/biomasse%20fra%20gahna.aspx

FAttigdom i Ghana se http://www.globalis.dk/Lande/Ghana/(show)/indicators/(indicator)/478/(country2)

Uanset hvor mange certifikater Verdo har med selskaberne som varetager fældning og afskibning i Ghana så viser erfaringerne med rovdrift på tømmer fra verdens regnskove med alt tydelighed at hvis der er et marked for tømmeret så bliver det med sikkerhed fældet og særlig når der er stor fattigdom og lokale kan dyrke jorden efter afdrift i en kort årrække indtil jorden er udhungret og ubrugelig!
07-12-2012 11:49
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
KU' du ikke skaffe noget dokumentation omkring hvordan Energiselskabet Verdo i RAnders ...

Nope, cant be bothered


-Og jeg påstår da, i modsætning til dig, heller ikke hverken det ene eller det andet omkring dette firma og deres forretningsmetoder.
07-12-2012 12:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
-Og jeg påstår da, i modsætning til dig, heller ikke hverken det ene eller det andet omkring dette firma og deres forretningsmetoder.


JA Men bare denne graf for udviklingen i industriens energiforbrug seog grafen for udvikling i BNP at disse grafer udviser et forløb i BNP grafens favør, så er du glad.

Og det vil til fulde ske når mere og mere træ hentes i Afrika (som ifølge de opgørelsesmetoder som bruges kommer til at fremstå som energieffektivisering) og så i øvrigt svines bort i energisystemer som i randers, Silkeborg som bruger det dobbelte energi af det nødvendige...
07-12-2012 12:24
Jakob
★★★★★
(9148)
.
@Kosmos


Når du nu skriver om udgifter til internationale klimatopmøder, så må du vel også have tænkt på, at det faktisk er skeptikerne i forhold til bæredygtighed og GW, som er uenige med den videnskabelige konsensus og derfor dem, der er hovedansvarlige for, at de store beløb er blevet brugt.
Havde skeptikerne ikke skabt tvivl og stukket så mange kæppe i hjulet, så havde der ikke været så meget at være uenige om, og derfor ville langt færre møder sandsynligt for længst have kunnet skabe resultater.


Om penge er blevet spildt på vedvarende energiteknologi er vanskeligt at gøre op.
Vi kunne givet have brugt pengene anderledes og fået mere vedvarende energikapacitet ud af dem i dag.
Men på lidt længere sigt bliver det mere vanskeligt at afgøre.
Hvis vi havde investeret senere og mindre i f.eks. vindmøller, så var der skabt mindre udvikling, og vi havde nok ikke haft meget industri i dag til at give gode tilbud på vindmøller.
Jeg vil nærmere mene, at vi har investeret for lidt og for sent, fordi opgaven nu haster mere, og vi har endnu ikke nået at udvikle de meget holdbare og støjsvage store vindmøller, som er optimalt egnede til at opstille meget tæt på boliger. Det betyder, at flere vindmøller kommer ud på havet, og det er meget mere bekosteligt og mindre bæredygtigt. Igen en betydelig ekstra udgift, som visse skeptikere må bære en stor del af ansvaret for.
.
07-12-2012 18:40
Kosmos
★★★★★
(5366)
...have tænkt på, at det faktisk er skeptikerne i forhold til bæredygtighed og GW, som er uenige med den videnskabelige konsensus og derfor dem, der er hovedansvarlige for, at de store beløb er blevet brugt
'
- dét tager jeg som (skabs)skeptiker gerne (en passende del af) på min kappe!
Og så tænker jeg på alle de fantasillioner, der kunne have været hældt overbord, hvis 'warmista'en intet modspil havde fået!


Hende 'Hjulmanden' m/k (= DRs udsendte til Doha) fortalte iøvrigt i morges, at den samlede 'klimaaflad' (kompensation til 'u'-landene for 'klimaændringer'!) i årene 2012-15 (var det vist?) androg Gkr. 100/år.

Jeg vil nærmere mene, at vi har investeret for lidt og for sent,...
- det si...iger du altså ikke??
07-12-2012 21:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Regeringens ambitiøse klimaplan skader miljøet

Omstilling til grøn energi giver ringere vandmiljø og øget luftforurening, viser ny analyse af klimaplan. Ministeren erkender det og lover ændringer.

I søndags blev Danmark kåret som verdens klimaduks ved FN's klimatopmøde i Doha på grund af vores ambitiøse klima- og energiplan.

Men nu viser nye beregninger fra tre danske universiteter, at planens massive satsning på træ, halm, raps og anden biomasse har store skadevirkninger for miljøet.

http://politiken.dk/klima/ECE1833812/regeringens-ambitioese-klimaplan-skader-miljoeet/


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-12-2012 23:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg vil nærmere mene, at vi har investeret for lidt og for sent,...


Anholt møllepark: NU viser det sig at den kostede 7 mia eller det er det DONG skal betale Siemens mf for 'Hardwaren'... DONG får 21 mia, betalt af de danske el-forbrugere..

Hvis nu vi i en håndevending får de 21 mia forhøjet til f.eks. 42 MIa.. Vil det så ikke hjælpe, så der virkelig bliver slået til Søren....
07-12-2012 23:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hende 'Hjulmanden' m/k (= DRs udsendte til Doha) fortalte iøvrigt i morges, at den samlede 'klimaaflad' (kompensation til 'u'-landene for 'klimaændringer'!) i årene 2012-15 (var det vist?) androg Gkr. 100/år.


Det er en dygtig pige, hende der Hjulmand inde fra DR! Godt det var hende de sendte til Doha...

Der skal altså nogle fatasilioner ned til de fattige mennesker, når Hjulmand hun sir' det!
Redigeret d. 08-12-2012 00:08
08-12-2012 00:14
Kosmos
★★★★★
(5366)
Der skal altså nogle fatasilioner ned til de fattige mennesker, når Hjulmand hun sir' det!

- netop! Og hvis I så Deadline 2230, blev I vidner til, hvorledes vor stakkels ex-klummeskriver må arbejde over i Doha, i håb om - trods alle odds, men til fæles bedste - at nå klimamæssig 'Qatarsis'!
08-12-2012 00:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
ex-klummeskriver


Yep!Han kæmper (på vor vegne) på ren overtid, for at de forarmede østater skal ha' nogle fatasilioner, når de nu rammes af AGW, og det af Voooores AGW... Vi slemme bæster som har sat de stakkels mennekser i denne situation....
08-12-2012 09:03
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Direktør i Concito Thomas Færgeman er efterfølgende enig med intervieweren om at FAKTA har overgået de forhandlinger der foregår.

Det er vel hele klimadebatten i en nøddeskal!!!
God humor! ("Fakta" = 4 graders tp-stigning år 2050)


Intervieweren spørger også, hvad vi gør, hvis/når der ikke kommer en aftale i DOHA:

Tja - vi kunne jo have lyttet til Bjørn Lomborgs råd:
Forskning, forskning og atter forskning, så vil vi heller ikke være så fattige den dag det går op for resten af befolkningen, at AGW ikke er problemet.


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
08-12-2012 14:01
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Og så blev min tråd hijacked...
Side 3 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Danmarks Radio inviterer klimabenægter i studiet!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Henrik Svensmark på Radio 24-79121-03-2018 18:47
Radio Merkur og sammensværgelsen015-05-2017 22:02
Har du en mening om DR's klima-udsendelser i tv og radio i sidste uge – og vil du dele den med129-10-2009 11:50
Demonstration/aktion mod Amagerværket samt helt til grint radio-interview521-09-2009 23:42
Paneldebat på radio nu eller BBC TV til marts030-01-2009 18:01
NyhederDato
Statsministeren inviterer udenlandske ledere25-10-2009 23:04
USA inviterer til klimaforberedelse28-04-2009 08:31
Schwarzenegger inviterer til klimatræf før FN-møde i Polen29-09-2008 17:11
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik