Husk mig
▼ Indhold

Dansk energipolitik er massemord.Side 10 af 13<<<89101112>>>
26-02-2018 20:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)


Fakta er at 22 Mw vindmøller inkl. kablet i land ved Samsø kostede 230 mio.

Her 5 års produktion og omkostning til vedligehold

År..............Produktion (kW)............Driftsomk.* (Dkr).............øre/kWh
2006:..............121.851.497.......................6.358.611....................5,22
2007:..............115.008.687.......................6.283.639....................5,46
2008:..............107.872.975.......................5.437.125....................5,04
2009:..............100.390.165.....................13.335.178..................13,28
2010:................93.732.830.......................5.042.912....................5,38
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 års gennemsnit:.........................................................................6,88
====================================================

Så skal møllen så forsikres og afskrives og forrentes.

220 Mio koster over 20 år til 2 % i rente 13,5 mio. Parken har en gennemsnitlig årlig produktion på 107.000 Mwh og dermed en produktionspris vedr. kapital på 12,5 øre/KWh.

Dvs. vedligehold og kapital udgør over de 5 år og ved 20 års afskrivningstid en elpris på 19,38 øre/KWh.

Der er hertil nogle yderligere omkostninger til f.eks. forsikring.


Og netop denne forsikring kom i brug vedr. dette havari på parken seMen vi ligger med en produktionspris omkring 20 øre/KWh. alt inkl. Men møllerne de står perfekt og yder en årsvirkning bedre en 50 %
Redigeret d. 26-02-2018 20:47
28-02-2018 15:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Avedøre kraftvarmeværket kører ft næsten med fuldlast, og forbrænder træpiller, i døgnet ankommer der et skib med 6000 ton piller, derudover brænder msn halm.
Der udledes i tonsvis af sundhedsskadelig røg og der skabes miljøskadelige restprodukter.
Formålet ved at gå fra kulforbrænding til fyring med træpiller var primært at reducere CO2 udledningen og dernæst at begrænse udslippet af skadelig røg - ingen af disse hensigter er opnået - man kunne ligesågodt have beholdt kulfyring - den sundhedsskadelige røg er der stadig,og CO2 emissionen er ikke formindsket,samtidig er det dyrere at fyre med træpiller end med kul.
Det er uforståeligt,at man ikke byggede værket om fra kul til den renere gasfyring for de mange mia kr
Redigeret d. 28-02-2018 15:55
28-02-2018 19:25
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Avedøre kraftvarmeværket kører ft næsten med fuldlast, og forbrænder træpiller, i døgnet ankommer der et skib med 6000 ton piller,


...og man tænker naturligvis - til hvor mange dage har de i reserve?
28-02-2018 20:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

...og man tænker naturligvis - til hvor mange dage har de i reserve?


Den silo som pillerne er iStørrelse ??
28-02-2018 20:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:

...og man tænker naturligvis - til hvor mange dage har de i reserve?


Den silo som pillerne er iStørrelse ??


Den rummer 65000 tons.
28-02-2018 21:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den rummer 65000 tons


Som indeholder 325.000 MWh. Jeg vil gætte på at værket yder omkring 1000 MW det betyder at der er til 325 timer i siloen, eller til 13 dage.
28-02-2018 23:37
Jakob
★★★★★
(9324)
­
Jakob skrev:
­Jvf. trådens første indlæg:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringen-vil-sende-kullene-pa-pension-i-2030?publisherId=9426318&releaseId=11796771
I Danmark er der tre store, vigtige kulfyrede kraftværksblokke tilbage på henholdsvis Fynsværket (af Fjernvarme Fyn) og Nordjyllandsværket (ejet af Aalborg energikoncern). Esbjergværket (ejet af Ørsted) er også kulfyret. Ørsted (dengang DONG Energy) meldte d. 2. februar 2017 ud, at det senest i 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på Ørsteds kraftværker, hvilket også gælder Esbjergværket.Måske det kunne være en god idé at oprette en ny teknologi tråd: "Kulfyring i Aalborg slutter" og en tilsvarende for Fyn: "Kulfyring på Fyn slutter" og så linke til dem herfra..?


Uanset, hvor mange varmepumper vi installerer, så skal der stadig energi til at drive dem, og når kul forsvinder, hvor får vi så energien fra, og hvordan indretter vi forsynings projektet, så det redder flest mulige liv, uden at vi lider for store tab og går fallit.Oplagt må det være, at det helst skal gå hurtigt, og Danmark er et landvindmølleland, som allerede har evnen til at udfase kulkraft med vindkraft, og i dag kan man se, at den stærke mangel på vilje til at bruge evnen energipolitisk fører til massedød.

Hvor længe kan vi forsvare at se på dette uden at handle..?!
Så jeg prøver lige igen at trække tråden tilbage på det primære spor:

I kommer vidt omkring, men husk nu, at bjørnen skal skydes, før skindet kan garves.


Denne drejebog er skabt med henblik på at skyde både bjørnen og papagøjen:


http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916

For Danmarks fremtid kan det ikke gøres bedre, vel..?
Der eksisterer ganske enkelt ikke et bedre alternativ for Danmark til sikker og økonomisk energiforsyning, vel..?


Hvis der gør, så vil jeg gerne, at I opsummerer det og bukker det i neon for mig.
­­


­
Jeg har nu startet denne tråd om Nordjyllandsværket:
http://www.klimadebat.dk/forum/kulfyring-i-aalborg-slutter-hvordan--d20-e3380.php#post_66424

Men som sagt mener jeg ikke, at kul udfasningen i Aalborg haster nær så meget som denne plan:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916


Når det handler om at redde liv ved at udfase kul, så bør vi kunne få mere valuta for pengene ved at udfase tysk kul frem for Nordjyllandsværket, som er verdens mest effektive og ligger et sted med god ventilation.
Derforuden er meget mere landvindmøllestrøm et afgørende redskab også mht. udfasning af kul i Aalborg.
Man skal så, før man kan høste, om jeg så må sige.

Hvis man endelig vil, så haster det måske faktisk meget mere med Fynsværket..?


­
Tilknyttet billede:

01-03-2018 07:32
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
eller til 13 dage.

Man begynder at forstå hvorfor sikkerheden i Baltikum ligger den danske regering på sinde.
01-03-2018 14:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man begynder at forstå hvorfor sikkerheden i Baltikum ligger den danske regering på sinde.Mener nu også der hentes en del i Rusland
01-03-2018 14:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Man begynder at forstå hvorfor sikkerheden i Baltikum ligger den danske regering på sinde.Mener nu også der hentes en del i Rusland


Ja flere lande i Europa er afhængig af energiforsyninger fra Rusland,tildels biomasse/træoiller, men særdeles naturgas til Tyskland (40% af gassen kommer fra Rusland )og Benelux.
Polen har opsagt leveringsaftalen for gas med Rusland;og får siden juli 17 LPG -gas med tankskibe fra USA.
Danmark havde også haft mulighed for leverancer af gas fra Norge og USA og omstilling fra kulfyring til gasfyring - en kombination af gasturbiner og dampturbiner.
01-03-2018 15:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
gasturbiner og dampturbiner.


Combined Cycle https://www.youtube.com/watch?v=KVjtFXWe9Eo

Det menes kraftværkstypen kan komme op og yde 65 % el af gassen.

Gasturbinen som yder måske 70 % af det samlede el-output kan være på nettet inden for 5 min fra go. Dampsystemet kommer så 15 - 20 min. efter.
Redigeret d. 01-03-2018 15:01
01-03-2018 15:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
gasturbiner og dampturbiner.


Combined Cycle https://www.youtube.com/watch?v=KVjtFXWe9Eo

Det menes kraftværkstypen kan komme op og yde 65 % el af gassen.

Gasturbinen som yder måske 70 % af det samlede el-output kan være på nettet inden for 5 min fra go.
Dampsystemet kommer så 15 - 20 min. efter.


Netop , så havde man red. CO2 emissionen med 50%( i forh t kul )og haft en renere forbrænding ( partikel filre nedbringer Nox og SO2)+ en hurtig energiomstilling.
01-03-2018 16:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Netop , så havde man red. CO2 emissionen med 50%( i forh t kul )og haft en renere forbrænding ( partikel filre nedbringer Nox og SO2)+ en hurtig energiomstilling.


Nej Nej!

Kulkraftværket leverede 80 % af strømmen til en region og gasturbiner eller gasmotorer leverede resten. Co2 udledningen var 10 mio ton.

NU installeres møller som producerer 50 % af el-behovet og der er sammenfald med strømforbruget for 98 % af mølleproduktionen, og kun meget sjælden må møllerne stoppes.

Gaskraftværker med en virkningsgrad på 60 % indsættes for resten af el-behovet og nu udleder den samme el-produktion kun 1,7 mio. ton.
Redigeret d. 01-03-2018 16:58
01-03-2018 16:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Man sælger ideen med at ombygge Avedøre værket til.de " grønne" politikere ved at sige man reducerer CO2 emissionen med 500000 tons om året realiteten er at forbrændingen af træpiller giver den samme CO2 udledning som med kul - var man gået over til gas, havde udledningen været 250000 om året,samt med en mindre sundhedsskadelig røg.
01-03-2018 20:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kjeld

Jeg mener endda at Træ det udleder 25 % mere co2 end kul.

Men argumentet er jo at man bruger udtønningstræ fra unge skove, savsmul fra savværker eller anden spildtræ.

Men så spørger jeg bare hvor blev træet så brugt før det blev sejlet til Danmark ??

Det blev da brugt i papirindustrien, brændt af i lokale fjernvarmeværker eller på anden måde havde en plads i den skovøkonomiske 'værdikæde'. Og det betyder jo at når træet sejles til DK for at brændes af så hentes der enten mere træ i skoven eller brændes der fossiler.
Redigeret d. 01-03-2018 20:59
01-03-2018 23:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kjeld

Et meget ofte brugt synspunkt vedr. de meget store mængder træ som brændes af vedr. co2-udledninger er forholdet om at de Europæiske skove øger træmassen og dermed opbygger de kulstof når der optages co2.

SeUdviklingen i opbygningen af vedmasse i de Svendske skove fra https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/swedish-forestry.pdf

Men enhver må da kunne forstå hvis man udtage mere og mere træ så reduceres stigningen i vedmasse i forhold til hvad den ville være hvis ikke man udtog så meget træ. OG dermed flytter man jo mere kulstof op i atmosfæres som co2 end ellers.
Redigeret d. 01-03-2018 23:59
02-03-2018 08:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja Delphi - det kan man da kalde en grøn.revolution.
02-03-2018 08:34
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Når os mennesker har gravet så meget dødt plantemateriale op i form af kul, olie og gas, og brændt det af, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren er to eller tre gange det nuværende niveau, så vil der også være meget meget mere grønt plantemateriale på Jorden. Ørkernerne vil være stærkt reduceret eller helt væk.

Det vil til den tid virkelig kunne betale sig at omdanne planter (eller alger) til f.eks. biofuel.

Vi løber derfor aldrig tør for olie og alle de produkter, der kan skabes af olie, så som benzin til forbrændingsmotorer.

Og man vil have nok til at dække behovet for varme og elektricitet.
Derfor kan man stadig godt benytte kernekraft og vandkraft i det omfang, man finder nyttigt, og hvad der nu bedst kan betale sig.

Nem adgang til billig energi i rigelige mængder er forudsætningen for trivsel.
Det er godt, hvad vi gør for Jorden, når vi genanvender solenergien, der er gemt i kul, olie og gas.

Livet på Jorden er kulstofbaseret, så mere kulstof i atmosfæren og oceaner betyder mere liv.
02-03-2018 08:44
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
John Niclasen skrev:
Når os mennesker har gravet så meget dødt plantemateriale op i form af kul, olie og gas, og brændt det af, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren er to eller tre gange det nuværende niveau, så vil der også være meget meget mere grønt plantemateriale på Jorden. Ørkernerne vil være stærkt reduceret eller helt væk.

Det vil til den tid virkelig kunne betale sig at omdanne planter (eller alger) til f.eks. biofuel.

Vi løber derfor aldrig tør for olie og alle de produkter, der kan skabes af olie, så som benzin til forbrændingsmotorer.

Og man vil have nok til at dække behovet for varme og elektricitet.
Derfor kan man stadig godt benytte kernekraft og vandkraft i det omfang, man finder nyttigt, og hvad der nu bedst kan betale sig.

Nem adgang til billig energi i rigelige mængder er forudsætningen for trivsel.
Det er godt, hvad vi gør for Jorden, når vi genanvender solenergien, der er gemt i kul, olie og gas.

Livet på Jorden er kulstofbaseret, så mere kulstof i atmosfæren og oceaner betyder mere liv.


Videnskabelig?
02-03-2018 08:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
Ja Delphi - det kan man da kalde en grøn.revolution.


Eller noget gement svineri.
02-03-2018 08:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Kjeld Jul skrev:
Ja Delphi - det kan man da kalde en grøn.revolution.


Eller noget gement svineri.

ENIG !!!
02-03-2018 13:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Et af Frankrigs største kraftværker i Provence er også omstillet fra kul til fyring med 720000 tons træpiller om året.
Værket får subsidier af EU - 70 mio Euro/år over 20 år.
En mindre del af træpillerne kommer fra skove i Europa,den største del bliver importeret fra USA.
Skovene bliver ødelagte;halvdelen af den vedvarende energi i Europa kommer fra træ/træpiller/flis v. hj af en arkaisk teknologi - altsammen i klimaets navn.
Redigeret d. 02-03-2018 13:33
02-03-2018 16:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
720000 tons


Citat fra Link: Drax will use seven to eight million tonnes of wood pellets annually.

Så vidt jeg husker, så er det kun 40 % af kraftværket der er lavet om til træ. Dvs. når kraftværket er fuldt ombygget til at fyre med træ, så taler vi altså om mere end en fordobling af træforbruget
02-03-2018 16:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
720000 tons


Citat fra Link: Drax will use seven to eight million tonnes of wood pellets annually.

Så vidt jeg husker, så er det kun 40 % af kraftværket der er lavet om til træ. Dvs. når kraftværket er fuldt ombygget til at fyre med træ, så taler vi altså om mere end en fordobling af træforbruget


Det lyder jo lovende.
02-03-2018 16:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det lyder jo lovende.


JO for pokker! Så er 7 % af englands strøm 'fossilfri'.
02-03-2018 16:30
Jakob
★★★★★
(9324)
­Men hvordan går det så nu for denne tråds skribenter med at udvikle en dansk energipolitik, som kan spare masser af menneskeliv..??
Redigeret af branner d. 26-05-2019 21:21
02-03-2018 16:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld ved du hvor meget træafbrænding det miljøbelaster i forhold til kul ??
Redigeret af branner d. 26-05-2019 21:21
02-03-2018 16:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Iht. de links, jeg henviste til tidligere i denne tråd,er det næsten det samme.
Det er derfor gas ville være at foretrække frem for træ.
Gas udleder også sundhedsskadelige NOx og SO2,men effektive partikelfiltre fjerner en stor del.
Samtidig udledes der 50% mindre CO2 - til glæde for de klima forskrækkede.
Redigeret d. 02-03-2018 16:54
02-03-2018 17:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Denne skov som har stået i dette sumpområde i North Carolina er fældet, trykket i piller, sejlet til Europa og brændt af.Det vil ta' rigtig mange år før dette område igen er bevokset med træ, hvor der altså er det samme træmassevolumen som før fældningen. Og ind til det sker om mange mange år så er der netto flytte kulstof op i atmosfæren som co2.
Redigeret d. 02-03-2018 17:14
02-03-2018 17:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Denne skov som har stået i dette sumpområde i North Carolina er fældet, trykket i piller, sejlet til Europa og brændt af.Det vil ta' rigtig mange år før dette område igen er bevokset med træ, hvor der altså er det samme træmassevolumen som før fældningen. Og ind til det sker om mange mange år så er der netto flytte kulstof op i atmosfæren som co2.


Det er en skændsel - det kunne være interessant med en kommentar fra klimaalarmisterne og miljøforkæmperne her på sitet - men de er tavse.
02-03-2018 17:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er en skændsel - det kunne være interessant med en kommentar fra klimaalarmisterne og miljøforkæmperne her på sitet - men de er tavse.


I gamle dage samlede man papir ind for at genanvende det, for at beskytte de svenske skove. I dag fælder vi 10 gange papirforbruget, sejler træet den halve klode rundt, brænder det af og flytter enorme mængder kulstof op i atmosfæren som co2.
Redigeret d. 02-03-2018 18:04
02-03-2018 20:17
Jakob
★★★★★
(9324)
­Kjeld Jul skrev:
Det er en skændsel - det kunne være interessant med en kommentar fra klimaalarmisterne og miljøforkæmperne her på sitet - men de er tavse.Har du bare ikke set alle de svar, som allerede er serveret for dig..?


Et par stykker fra crank:

http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s240.php#post_66080
- skal nok lige præcisere, at biobrændsel, der stammer fra skovrydning, bioethanol o.s.v. selvfølgelig heller ikke bør foretrækkes som erstatning for det fossile brændsel.


http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s200.php#post_65859
Ja, det er nok ikke det mest miljøvenlige. Og det er jo endnu en god grund til at favorisere massiv støtte til vind og sol!Og et fra mig:

http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s320.php#post_66274
vil kunne gøre det bedre ved blot i tilstrækkeligt omfang at forfølge denne enkle og konkrete plan:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916
Resten vil komme "af sig selv", når vindstrømmen først bliver rigelig. Også biobrændsel vil blive udsat for en kraftig udfasning.

­­
03-03-2018 15:34
Jakob
★★★★★
(9324)
­http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s280.php#post_66136
Kjeld Jul skrev:
Jeg synes det er helt absurd at diskutere om dansk energipolitik fører til massemord.
Man kan diskutere om energi tiltagene er rigtige, og om en omlægning fra kul til fyring med biobrændsel er mindre sundhedsskadelig - men hvor mange dødsfald den ene eller anden fyringsmetode indebærer, er vanskeligt at opgøre.
Man må i hvert fald være ignorant af en helt særlig klasse, hvis man efter denne tråd ikke kan se, at man skal tælle til mange, når det handler om kul.


­
03-03-2018 15:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Her taler vi om fyringsmetode - kul vs træ - iflg. links er træfyring ligeså sundhedsskadelig som forbrænding af kul - hvor mange der er døde af kulrøg hhv. røg fra træpiller/flis,ved jeg ikke - findes der i det hele taget specifikke tal som kan henføres til danske kraftværker?
Den største del af den sundhedsskadelige røg over dansk område, kommer fra kulkraftværker i Polen og Tyskland.
Redigeret d. 03-03-2018 16:05
03-03-2018 16:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Bemærkelsesværdigt er det, at i de perioder hvor der er sket en massiv udbygningen af kulkraften og kulforbruget, er der samtidigt sket en markant stigning i den gennemsnitlige levealder. Dette gælder i rigtigt mange lande igennem det tyvendeårhundrede, herunder også Danmark.

Tilsvarende kan man også konstatere, at i rigtig mange lande i fjernøsten er både levestandarden og den gennemsnitlige levealder steget betydeligt i de sidste mange årtier sideløbende med stigningen i kulforbruget. Som tidligere nævnt er det udbygningen af kulkraft rigtigt godt til at bekæmpe fattigdom. Og det er netop fattigdom og dertilknyttede problemer, som gør at folk dør alt for tidligt.

Kjeld Jul har således fuldstændig ret når han påpeger, at det er helt absurd at påstå, at dansk energipolitik fører til massemord.
03-03-2018 16:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kul er faktisk et meget rent brændsel for så vidt at der ikke ses på co2. Og co2 slår som sagt ikke ihjel. Men det gør Nox og andre partikler som forurener luften fra afbrædingen.

Energistyrelsens opgørelse over forskellige brændsler partikelafgivelse se


NOx, PM og SO2 er de egentlig skadelige ting i røggassen. Som som det ses er kul et af de bedre brændsler som altså kræver alle de filtreringsmetoder der i dag er på et kulkraftværk i Danmark.

Den fulde tabel kan ses på side 20 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2017.pdf
Redigeret d. 03-03-2018 16:37
03-03-2018 17:39
Jakob
★★★★★
(9324)
­Da Nürnbergprocessen begyndte var Hermann Göring oplagt til at forsvare det 3. Rige i kraft af alle de gode fremskridt, de havde opnået.

Men da han så billeder og film af deres politiks uhyrligheder fra KZ lejrene, brød han sammen og måtte holde hånden op foran ansigtet, og senere endte han med at begå selvmord i sin celle.
Hvordan reagerer de politiske klimabenægtere i dette forum, når de gentagende gange ser dokumentation for den massedød, som deres energipolitik har stået eller står for..?

Er de større psykopater end Hermann Göring..?

Eller måske de blot er lidt cement debile og trænger til at se endnu flere billeder..?
­
03-03-2018 17:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob! Er det de grønne fanatikere som bare skal gøre noget som er ekstremt dyrt for samfundet, og som øger partikelforureningen som vi har set med udfasning af kul til fordel for træ, hvor miljøbelastningen på alle parametre er stigende herunder også co2. Er det dem du hentyder til med en analog til Mr Göring ??
03-03-2018 19:42
Jakob
★★★★★
(9324)
­


@delphi


Jeg ved godt, at du kom sent ind i tråden. Men prøv alligevel at læse den forfra, bare det første indlæg, please.
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354.php#post_64493


Personligt mener jeg, at man må være langt mindre intelligent og/eller mere psykopatisk pervers end Göring, hvis man på baggrund af ovenstående diagram vil betale mere for kulkraft end for vindkraft.

Og som du kan se, er du indtil videre den eneste, der ( omend med små forbehold ) har støttet denne plan, og intet andet troværdigt alternativ er blevet fremlagt:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916


Alt for mange vælgere plaprer om energi, mens mennesker i tusindvis dør af deres forstokkede politik.
Vi må for pokker da stille større krav til stam skribenterne i en offentlig dansk debat om energi..!?
­
03-03-2018 20:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob!

Jeg er overbevist om at hvis fattige kinesere som driver kulminer og ekstrem farlige kulkraftværker i Kina, skulle drive vindmøller lige så 'uansvarlig' som de driver kulværker og skovler kul, så ville der dø minimum ligeså mange ved vindkraft som ved den nuværende kulkraft.
Redigeret d. 03-03-2018 20:17
Side 10 af 13<<<89101112>>>

Deltag aktivt i debatten Dansk energipolitik er massemord.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik