Husk mig
▼ Indhold

Dansk konsensus om landvindmøllerSide 1 af 3123>
Dansk konsensus om landvindmøller22-03-2019 13:22
Jakob
★★★★★
(9343)
­
§1

Vi er alle enige om, at landvindmøller skal opstilles, og de skal være kæmpe store, og de skal opstilles i et overvældende antal.
Vi nedlægger ikke VVM undersøgelserne, men derudover må ingen mere modsætte sig, at landvindmøller opstilles, med mindre det er i eget lokalområde ( max ca. 1 km afstand fra bopæl ). Og hvis nogen gør det alligevel, så betragter vi dem som moralske tabere og udskud på samme måde, som vi betragter personer, der taler for spirituskørsel.


§2

Lokalt er det derimod OK at protestere imod opstilling af en landvindmølle. Det er kun naturligt og rimeligt, at den enkelte borger vil forsøge at beskytte værdien på sin ejendom. Protesten vil blive taget ad notam, og den pågældende beboelse vil efterfølgende blive observeret med hensyn til gener.


§3

Gennem nogle år ( max ca. 10 år ) efter opstillingen skal erstatningen til naboer udmåles, og vindmøllens plads bliver tinglyst.


Sådan.
­
22-03-2019 13:31
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Er du i gang med at skrive en ny grundlov?
I så fald: Hvad så med Kirken og Kongehuset?
Er du helt sikker på, at du ikke er folketingspolitiker? (jeg behøver vist ikke at nævne partiet)
22-03-2019 14:49
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Vi nedlægger ikke VVM undersøgelserne, men derudover må ingen mere modsætte sig, at landvindmøller opstilles, med mindre det er i eget lokalområde ( max ca. 1 km afstand fra bopæl ).


Der er en god demokratisk tradition for, at enhver borger, der har interesse i et lokalområde og har meninger om effekterne af opstillingen af vindmøller, kan ytre sig. Se eksempelvis følgende høringssvar i Lejre Kommune:

https://www.lejre.dk/media/2611/vindmoeller-sammenfatning-af-hoeringssvar.pdf

Jeg synes, at det er en god idé at opstille landvindmøller i områder, hvor der er plads til dem. Men det er vigtigt, at alle borgere skal kunne kommentere på processen. Alle lokale interessanter med interesse i området skal selvfølgelig kunne høres - også ud over den 1 kilometer, som du foreslår.
22-03-2019 16:31
Jakob
★★★★★
(9343)
­


@Jesper-Midtfyn

Du har selvfølgelig ret, at 1 km er for firkantet, men brugt rigtigt mener jeg nok, at det må være en god tommelfingerregel. Det kan måske få nogle til at overveje en ekstra gang, om de har en tilstrækkelig vigtig interesse i sagen, før de siger nej til specifikke landvindmøller langt væk og kører en længere generel og fordummende national kampagne imod landvindmøller.
­
22-03-2019 17:55
Jakob
★★★★★
(9343)
­

§4

For alle nyopstillede landvindmøller større end 1 MW gælder i Danmark, at den danske stat skal være hovedaktionær.


Tænk på alle de ledninger, som vore forfædre sled sig invalide på at grave ned.
Det er vel nok langt de fleste politikere, som i dag fortryder, at dette ledningsnet blev solgt til USA, som nu tjener store penge på at danskerne benytter det.
Det er noget skidt, når man på den måde forsøger at opbygge en velfærdsstat ved at bryde den ned.

Lad os ikke begå samme fejl med landvindmøllerne.

Lad os erkende, at det bliver dyrt i begyndelsen, fordi det skal blive stort og godt og langvarigt.
Vi vil gøre det rigtigt, og sammen med statens indkøb af kvalitets landvindmøller tilkøbes der også renoveringssæt og reservedele, som lægges på lager på forsvarets mobiliseringsstationer. Dette kan give noget at stå imod med og hjælpe en bæredygtig vugge til vugge cyklus godt på vej.

Jeg erkender, at §4 involverer et bekosteligt planøkonomisk arbejde, og på den måde er den temmelig ideologi følsom.
Men det kan være vanskeligt at se, hvordan en borgelig liberal politik på dette felt skulle kunne byde ind med et bedre alternativ.
­
24-03-2019 20:33
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Vi har en god planlægningsproces og et fornuftigt lovgrundlag med hensyn til at opstille landvindmøller i kommunerne, og vi kan selvfølgelig fortsætte udviklingen med et fornuftigt afsæt i de nuværende retningslinjer.

Der er en række hensyn, der skal tages med hensyn til opstillingen af anlæg til vedvarende energi som vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg eller geotermisk energi, der potentielt set kan påvirke et større område.

Hvad landvindmøller angår, er der eksempelvis tale om, at der kan optræde visuelle effekter, der kan ses på flere kilometer i forhold til en ejendoms udsigt. Der kan i denne sammenhæng forekomme en mindre forringelse i huspriserne på ejendomme i de aktuelle områder på op til 3 kilometer, ifølge Vindinfo.

http://vindinfo.dk/loebende-orientering/ny-undersoegelse-husejere-kompenseres-for-vaerditab-fra-vindmoeller.aspx

Visuelle effekter i omkringliggende nærmiljøer er ofte omtalt i lokalplanlægning. Man kan se, hvordan man formidlede planlægningsprocessen med at opstille nye landvindmøller i Sønderborg Kommune med henblik på en helhedsorienteret planlægning for nye vindmøller ved Mintebjerg.

Sønderborg Kommune:

http://www.projectzero.dk/Files/files/dokumenter/Miljørapport-VVM%20Mintebjerg-møller.pdf

De visuelle effekter for en placering 3.5 kilometer væk for den potentielle opstilling af nye vindmøller er angivet på side 51.

Der er selvfølgelig i dette tilfælde også flere borgere, der kan blive påvirket af et anlæg til vedvarende energi inden for få kilometers afstand, om end der er tale om en mindre påvirkning set fra denne afstand.

Desuden kan der også være påvirkninger på andre måder, når man planlægger forskellige former for anlæg til vedvarende energi. En tilkørselsvej til et biogasanlæg kan eksempelvis blive trafikbelastet og kan påvirke borgere længere nede af vejen, så det er en god idé at være helhedsorienteret i sit miljøsyn.

Synes at de nuværende retningslinjer fungerer relativt godt, som de er i øjeblikket og synes ikke, at der er nogen grund til en yderligere indskrænkning på området.
24-03-2019 22:04
Jakob
★★★★★
(9343)
­Den gamle holdning og de gamle regler er gode til at vise hensyn, og danskerne er glimrende til at organisere sig nationalt og se ud som om, at de gør noget for andre, som mest handler om deres egne private interesser. Det eneste store problem er, at landvindmøllerne ikke kommer op, eller det går alt for langsomt, og der rejses for få.

Den nye konsensus lægger op til, at landvindmøllerne skal boome i en 5-årig periode.

Fordelene ved et boom kan være ganske store, selvom det bliver lidt mere kontant overfor de berørte naboer.

Det vil f.eks. hjælpe klimaet hurtigere og sætte industrien op i et højere og mere effektivt gear, så landvindmølle økonomien bliver endnu bedre.
Størrelsen på de enkelte erstatninger må også blive mere overkommelig, når alle kommer i samme båd.

Vedligehold, vugge til vugge cyklus og dermed forsyningssikkerhed, vil også blive nemmere, når en stor del af vindmølleparken består af vindmøller af samme årgang og samme fabrikat.

Industrien har allerede masser af erfaringer og ved i dag temmelig præcist, hvor problemerne vil opstå med hensyn til støj og flimmer, og befolkningens nye konsensus betyder jo ikke, at der ikke mere skal vises hensyn. Den skal blot give politikerne mere plads at røre sig på, så de får en chance for at få jobbet gjort frem for at stå i stampe i årtiers sejpineri og være tvunget til at vælge dyrere og dårligere løsninger, som svækker velfærdsstatens fundament.
­
25-03-2019 08:21
Jakob
★★★★★
(9343)
­Så ingen glemmer det, bør konsensus måske udsættes for denne grundlæggende og lettere banale tilføjelse:

§0

En landvindmølle, som står stille, generer ingen.
§4 skal blandt andet betyde, at staten ( = demokratiet ) altid suverænt bestemmer, om en landvindmølle skal være i drift eller ej.
Dette medfører i overensstemmelse med §0, at gener i et givet område altid efterfølgende vil kunne reguleres af demokratiet.
­­
30-03-2019 10:24
Jakob
★★★★★
(9343)
­
Dansk konsensus om landvindmøller:

§0

En landvindmølle, som står stille, generer ingen.


§1

Vi er alle enige om, at landvindmøller skal opstilles, og de skal være kæmpe store, og de skal opstilles i et overvældende antal.
Vi nedlægger ikke VVM undersøgelserne, men derudover må ingen mere modsætte sig, at landvindmøller opstilles, med mindre det er i eget lokalområde ( max ca. 1,1 km afstand fra bopæl ). Og hvis nogen gør det alligevel, så betragter vi dem som moralske tabere og udskud på samme måde, som vi betragter personer, der taler for spirituskørsel.


§2

Lokalt er det derimod OK at protestere imod opstilling af en landvindmølle. Det er kun naturligt og rimeligt, at den enkelte borger vil forsøge at beskytte værdien på sin ejendom. Protesten vil blive taget ad notam, og den pågældende beboelse vil efterfølgende blive observeret med hensyn til gener.


§3

Gennem nogle år ( max ca. 10 år ) efter opstillingen skal erstatningen til naboer udmåles, og vindmøllens plads bliver tinglyst.


§4

For alle nyopstillede landvindmøller større end 1 MW gælder i Danmark, at den danske stat skal være hovedaktionær.­
02-04-2019 01:40
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Tilliden til vindmøller er dum. Når møllerne ikke giver nok energi så livet er meget dårligt for alle. Målet med marxismen er, at alle skal være helt fattige og ulykkelige. Det gør livet retfærdigt og lige for alle.

Kulbrinter giver al den nødvendige energi, altid.
04-04-2019 09:11
Jakob
★★★★★
(9343)
­
IBDaMann skrev:
Tilliden til vindmøller er dum. Når møllerne ikke giver nok energi så livet er meget dårligt for alle.


Det lyder som en meget udenlandsk formulering midt i en snak om en dansk konsensus.
Jeg har aldrig hørt danskerne klage over stille vejr med mindre de dyrker sejlsport eller surfing eller stanken af gylle og kulbrinteproduktion ikke er til at holde ud.


Målet med marxismen er, at alle skal være helt fattige og ulykkelige. Det gør livet retfærdigt og lige for alle.


Hvis målet med dette udsagn er at bevise sin uvidenhed, så lykkes det meget godt.
Men hvis borgerne i et land bliver enige om at spare i en periode for at øge omstillingshastigheden i retning af et økologisk bæredygtigt samfund, så er der ingen grund til at tro, at det vil gøre dem ulykkelige. Det vil tværtimod gøre dem stolte, kloge og dygtige.


Kulbrinter giver al den nødvendige energi, altid.


Jeg ved ikke, hvad marxister mener om den vildfarelse. Men jeg er sikker på, at russerne vil elske den.

­
04-04-2019 09:57
Frank123
★★☆☆☆
(384)
Danmarks samlede vindmølle kapacitet er p.t. 5.721MW.

Lige nu blæser der i følge meteorologisk definition en frisk vind ( 9 sekundmeter ) og det giver p.t. en samlet produktion på godt 24% af møllernes samlede produktionskapacitet eller nøjagtigt 1.415MW.

Hvad gør vi så den 13, 14. og 17 april når nu DMI varsler næsten vindstille disse dage?

Hvor meget skal det blæse for at produktionen bliver, lad os sige bare halvdelen, 50%?
04-04-2019 13:12
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Frank123 skrev:
Danmarks samlede vindmølle kapacitet er p.t. 5.721MW.

Lige nu blæser der i følge meteorologisk definition en frisk vind ( 9 sekundmeter ) og det giver p.t. en samlet produktion på godt 24% af møllernes samlede produktionskapacitet eller nøjagtigt 1.415MW.

Hvad gør vi så den 13, 14. og 17 april når nu DMI varsler næsten vindstille disse dage?

Hvor meget skal det blæse for at produktionen bliver, lad os sige bare halvdelen, 50%?

Det er også et af de spørgsmål jeg hele tiden stiller mig selv. Hvad nytter det, at vi snart har 6 MW kapacitet fra vindmøllerne, hvis det ikke blæser?
Jeg har måske ikke deltaget længe nok i dette forum, men det forekommer mig, at ingen vindmølle entusiast her, har lyst til at svare uddybende på det spørgsmål.
Når vi når frem til en vindmølle kapacitet på, lad os sige 12 MW, så er 100% af produktionen ved vindstille stadig 0 Watt timer.
Det er uforståeligt for mig, hvordan vore konventionelle kraftværker skal kunne køre optimalt, når de aldrig må slukke for kedlerne, fordi vinden kan lægge sig uden varsel.
05-04-2019 07:55
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Selvfølgeligt gør vindkraft en stor forskel.
Kedlerne står jo ikke på kulkraftværket og kører med fuld belastning når Danmark forsynes hovedsageligt med vindkraft.
Hvordan er det lykkedes Danmark siden 1990'erne at nedsætte vores CO2 udledninger samtidigt med, at vi har haft vækst?
Det skyldes bla. Svend Aukens initierede arbejde med at integrere vindkraft med vandkraft og andre energikilder.
Derudover, så skaber intermitterende energikilder masser af innovation.
Uden stor innovation som vindkraft er en del af, havde vi ikke idag haft GW batterier, elbiler, nye former for energilagring, konvertering af el til gas mmm.
Så vindkraften skal ses som en brik i en gigantisk og nødvendig omlægning væk fra de skadelige fossile brændstoffer og mod mere klimavenlige teknologier.
05-04-2019 09:38
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
CO2 udledningen i Danmark steg i 2018.
Mere kul ( biomasse ), mindre vind og et højere energiforbrug betyder at det faktiske CO2 udslip steg med 1,3%.
Kilde: INGENIØREN.

I Tyskland steg CO2 udslippet også i 2018
Tyskland har 30000 vindmøller.
Havde Tyskland ikke haft de termiske kul- og gaskraftværker, samt fået hjælo fra kernekraftværkerne i Frankrig og Schweiz ;havde strømforsyningen i flere perioder været i knæ
05-04-2019 10:52
Jakob
★★★★★
(9343)
­Frank123 skrev:
Hvad gør vi så den 13, 14. og 17 april når nu DMI varsler næsten vindstille disse dage?Den slags bekymringer har jeg læst om i mere end 10 år, og jeg er kommet med utallige forslag til at løse problematikken.
Men blot for at sikre mig, at bekymringen ikke er ren paranoia fantasi, så lad mig for en ordens skyld bede dig komme med nogle eksempler indenfor disse 10 år, hvor vindmøllerne kombineret med stille vejr har forhindret, at I kan gøre præcist, som I altid har gjort..?Hvor meget skal det blæse for at produktionen bliver, lad os sige bare halvdelen, 50%?


Når du har fundet tallet, og der er enighed om konsensus, så kan du glæde dig over udsigten til, at få år senere kan det blive 100% ved samme vindstyrke.

Hvis man er bekymret, fordi Danmark er dårlig til at lagre vindenergien, så spørg regeringen. Så vidt, jeg kan se, har den de sidste 10 år ikke fundet det relevant at bruge en krone på forskning i energilagring, så det må vel være rimeligt at antage, at den har helt styr på det.
­
05-04-2019 11:15
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Selvfølgeligt gør vindkraft en stor forskel.
Kedlerne står jo ikke på kulkraftværket og kører med fuld belastning når Danmark forsynes hovedsageligt med vindkraft.
Hvordan er det lykkedes Danmark siden 1990'erne at nedsætte vores CO2 udledninger samtidigt med, at vi har haft vækst?

Ud over din diskutable bemærkning om vores faldende CO2 udledning, så er det også en myte, at kulkraftværker bare kan køre i tomgang, når det blæser. De skal producere fjernvarme af spildvarmen fra elproduktionen. Desuden har jeg ikke påstået, at vindkraft ikke gør en stor forskel.
En løsning kunne selvfølgelig være, at lade overskudsproduktionen fra vindmøller opvarme vandet i vore fjernvarmeværker, i stedet for at sælge elektriciteten med tab på elmarkedet. Men det vil stadig ikke løse problemet med at holde kedlerne varme, indtil vinden lægger sig.
Redigeret d. 05-04-2019 11:39
05-04-2019 17:22
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-12-06-fakta-om-danmarks-udledning-af-drivhusgasser-samt-energiforbrug

Uddrag: Med en enkelt undtagelse fra 2015 til 2016 har udslippet af drivhusgasser inklusive international transport udviklet sig modsat BNP siden 2009. Dermed er det i perioden lykkedes at skabe stigende økonomisk vækst og samtidig sænke udslippet af drivhusgasser. En stor del af faldet i udslip af drivhusgasser skyldes grøn omstilling, hvilket her især omfatter skift til energityper med mindre CO2-udledning og energieffektivisering.
05-04-2019 17:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Iflg Danmarks Energistatistik steg CO2 udledningen i 2018 med 1,3%.
Der er endda tvivl om udledningen fra biomassekraftværkerne er indregnet?
05-04-2019 18:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Udledningerne er steget pga regeringens lempelser af afgifter på større biler og manglende handling på transport og landbrugs områderne.
05-04-2019 18:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Dansk Statistik begrunder det med at energiforbruget steg med 0,2%,og kulforbruget steg med 1,9% i 2018 i forh til 2017.
Man undlader at oplyse forbruget af biomasse og udledningen af CO2?
05-04-2019 21:12
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Kjeld Jul skrev:
Dansk Statistik begrunder det med at energiforbruget steg med 0,2%,og kulforbruget steg med 1,9% i 2018 i forh til 2017.
Man undlader at oplyse forbruget af biomasse og udledningen af CO2?


Det må du jo så finde ud af hvorfor biomasse ikke indgår i stigningen.
06-04-2019 07:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg har fået oplyst, at man slår vind,sol og biomasse sammen under VE,dvs CO2 udledningen fra biomasse mangler i opgørelsen.
06-04-2019 08:16
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Og hvad er så udledningen fra biomasse?
vi skal selvfølgeligt have tallene fra kul gas og olie afbrænding også samt andre udledninger for at kunne sammenligne.
06-04-2019 09:41
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Og hvad er så udledningen fra biomasse?

Det er et spørgsmål, som er næsten umuligt at besvare. Det forudsætter nemlig, at vi ved om f. eks. træpillerne, som bliver brugt til fremstilling af el. er fremstillet på en bæredygtig måde. Hvis vi udelukkende anvendte dansk biomasse kunne vi selv kontrollere det, men mange træpiller bliver importeret fra f. eks. USA, Polen og andre lande fordi vi simpelthen ikke har tilstrækkelig biomasse i Danmark, som er udnævnt til en af Verdens største importører af træpiller. Tænk engang hvis alle andre lande også ville anvende træpiller. Se f. eks. denne artikel fra Ingeniøren

https://ing.dk/artikel/danmark-importerer-traepiller-skove-saa-store-sjaelland-fyn-tilsammen-213893
Redigeret d. 06-04-2019 10:09
06-04-2019 11:53
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Generelt kan man sige om CO2 udledningen fra fremstillingen, transporten og afbrændingen af biomasse, at den er lige så stor eller større end fra afbrændingen af kul, fordi CO2 udledningen pr. gigaJoule er større for træ end for kul. Nettoresultatet, hvad angår CO2 regnskabet, er afhængigt af, om der bliver plantet nyvækst, dér hvor der bliver fældet skov. Her er vi nødt til at stole på garantierne fra vore udenlandske leverandører af flis og træpiller. En anden artikel fra Ingeniøren:

https://ing.dk/artikel/kronik-traepiller-versus-kul-den-groenne-forsknings-baeredygtighed-166391
Redigeret d. 06-04-2019 11:57
06-04-2019 13:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Krutzou skrev:
Generelt kan man sige om CO2 udledningen fra fremstillingen, transporten og afbrændingen af biomasse, at den er lige så stor eller større end fra afbrændingen af kul, fordi CO2 udledningen pr. gigaJoule er større for træ end for kul. Nettoresultatet, hvad angår CO2 regnskabet, er afhængigt af, om der bliver plantet nyvækst, dér hvor der bliver fældet skov. Her er vi nødt til at stole på garantierne fra vore udenlandske leverandører af flis og træpiller. En anden artikel fra Ingeniøren:

https://ing.dk/artikel/kronik-traepiller-versus-kul-den-groenne-forsknings-baeredygtighed-166391


Er helt enig.
Den største del af biomassen/ flis og træpiller til de danske kraftværker ,kommer med skib fra Norge,Batikum og Rusland .
Om skovdriften i Rusland er bæredygtig er tvivlsom.
Under alle omstændigheder går der op mod 50 år inden CO2 udledningen er neutraliseret ved ny tilvækst
Redigeret d. 06-04-2019 13:03
07-04-2019 10:43
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Så er der selvfølgelig lige problemet med afgiftsfritagelsen på træflis/piller. Den vil frem til 2025 have kostet statskassen 68 milliarder kr. Det beløb kunne man måske have brugt til at opføre et par atomkraftværker for, mens man havde holdt fast i kulafbrændingen.

https://ing.dk/artikel/udskaeldte-traepiller-undgaar-afgifter-kunne-have-betalt-fem-energiforlig-213802
Redigeret d. 07-04-2019 10:44
07-04-2019 12:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Krutzou skrev:
Så er der selvfølgelig lige problemet med afgiftsfritagelsen på træflis/piller. Den vil frem til 2025 have kostet statskassen 68 milliarder kr. Det beløb kunne man måske have brugt til at opføre et par atomkraftværker for, mens man havde holdt fast i kulafbrændingen.

https://ing.dk/artikel/udskaeldte-traepiller-undgaar-afgifter-kunne-have-betalt-fem-energiforlig-213802


Blandt flertallet af danske politikere er ordet kernekraft tabu.
Regeringen vil nu sende politikere i byen for at påvirke Eurotom til at dreje væk fra forskning i en videre udvikling i fissionsteknologi
Kernekraft er det eneste alternativ til fossil energi.
Både IPCC,IEA og EU har valgt at støtte forskning i fissions teknologi.
07-04-2019 12:52
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jeg er da udmærket klar over tabuet. Men når et tabu får lov til at diktere dumhed, så er jeg stået af. (Skrevet af en, som har været aktiv i modstanden imod atomkraft, men som er blevet klogere.)
07-04-2019 14:07
Jakob
★★★★★
(9343)
­Måske vi skal spørge metalarbejderne på jernstøberiet ( de er storforbrugere af strøm ), om de er uenige i konsensus, og om vi derfor hellere skal starte et knæk dyrt og risikobetonet atomkraftværk for deres skyld, når vinden lægger sig en sommerdag med 30'C varme, eller om de evt. godt kan leve med at få fleksfri engang imellem, når det er sådan en dejlig dag..?Det er en smule tankespind, fordi det tager så lang tid at starte et atomkraftværk, at det nok er begyndt at blæse igen forinden. Men, at vi med den rette indstilling hos alle nemt vil kunne reducere energiforbruget betydeligt i stille vejr, må være hævet over enhver tvivl.­
07-04-2019 14:13
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
­
Det er en smule tankespind, fordi det tager så lang tid at starte et atomkraftværk, at det nok er begyndt at blæse igen forinden. Men, at vi med den rette indstilling hos alle nemt vil kunne reducere energiforbruget betydeligt i stille vejr, må være hævet over enhver tvivl.

Ja, og jo længere vi bruger på at diskutere om Solen står op i Øst, jo længere tager det at bygge et atomkraftværk.
07-04-2019 15:12
Frank123
★★☆☆☆
(384)
Vindmøllestrøm = Green energy?

Danmarks samlede vindmølle produktionskapacititet er 5.721MW.
I dette hellige øjeblik er vindmølleproduktion på siger og skriver 306MW Trehundredeog seks MW. DVS. Møllerne producerer ca 5,5 % af deres kapacitet.

Jeg er bange for at vore konventionelle kraftværker må køre på fuld hammer for elforbruger ligger på ca. 3.350MW.

Desværre kan vore kraftværker ikke følge med så for at dække vort elforbrug importerer vi i øjeblikket 1.500mw.

Hvad er det der så genialt ved den her løsning?
07-04-2019 15:53
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Det geniale ligger i, at interessegrupper, frelste og andre religiøse kan få folk til at tro på, at vi er på den rette vej i kampen mod klimaet.
Redigeret d. 07-04-2019 15:58
07-04-2019 16:16
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Vi skal have meget mere vindkraft.
Sammen med vandkraft, akraft er det genialt og vejen ud af ekstremt overdrevne CO2 udledninger.
Det driver samtidigt en udvikling af energilagringsmetoder, som de kommende generationer, vil få stor glæde af.
Endvidere er der store eksportindtægter forbundet med vindkraftudviklingen.
Et stort win for danskerne.
08-04-2019 12:34
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Vi skal have meget mere vindkraft.
Sammen med vandkraft, akraft er det genialt og vejen ud af ekstremt overdrevne CO2 udledninger.

Jeg kan ikke undgå en vis forbløffelse over, at du nævner A-kraft som en af de fremtidige løsninger på vort energibehov.
Skal jeg opfatte det sådan, at du synes det er fint, hvis vi forventer, at andre lande skal producere energi til os fra A-kraft, så vi selv kan undgå A-kraftværker? Ligesom vi jo heller ikke har mulighed for vandkraft her hjemme.
Vi er jo blevet tilbudt at købe Ringhals Værket ved Göteborg. Synes du vi skulle slå til og købe det?
Redigeret d. 08-04-2019 12:35
08-04-2019 13:08
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Det bringer mig så tilbage til fortællingen om manden som ikke ville købe en paraply. Hans påstand var, at når det regnede, kunne han bare gå ind under et træ. Når han blev spurgt, om hvad han så ville gøre, når regnen, efter et stykke tid, sivede igennem løvet, sagde han, at han så ville gå hen under et andet træ.
På samme måde kan vi naturligvis ikke regne med at andre lande kan forsyne os med energi, fordi deres eget energiforbrug vil stige i takt med vort eget.
08-04-2019 13:28
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Krutzou skrev:
Peter Villadsen skrev:
Vi skal have meget mere vindkraft.
Sammen med vandkraft, akraft er det genialt og vejen ud af ekstremt overdrevne CO2 udledninger.

Jeg kan ikke undgå en vis forbløffelse over, at du nævner A-kraft som en af de fremtidige løsninger på vort energibehov.
Skal jeg opfatte det sådan, at du synes det er fint, hvis vi forventer, at andre lande skal producere energi til os fra A-kraft, så vi selv kan undgå A-kraftværker? Ligesom vi jo heller ikke har mulighed for vandkraft her hjemme.
Vi er jo blevet tilbudt at købe Ringhals Værket ved Göteborg. Synes du vi skulle slå til og købe det?


Synes du at alle lande skal have atomkraft, fordi nogen lande har det?
Vi er leverandør af billigere energi til lande med vandkraft. Herved er el fra vandkraft tilgængelig den anden vej, når det ikke blæser.
Det er enkel ukompliceret tankegang og teknologi uden kæmpe sikkerhedsapparat og årtusinder lagre af radioaktivt affald.

Anerkender du, at vi udvikler os, når vi finder nye måder at producere energi på?
At udvikling er nye muligheder, arbejdspladser og eksportindtægter, som vi alle har brug for, hvis vores velstand skal sikres?
Eller vil du efter 50 års indsats skrotte vindkraften, nedlægge arbejdspladserne og få eksperter fra udlandet hertil, så de kan rådgive og implementere a-kraftværker ?
Hvor skal de måske 2 værker du forestiller dig ligge?

Jeg kender iøvrigt ikke prisen for Ringhals, men svenskerne vil nok tage sig rigeligt betalt, så det er nok ikke nogen farbar vej.
08-04-2019 14:33
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Synes du at alle lande skal have atomkraft, fordi nogen lande har det?

I betragtning af den berøringsangst mod atomkraft der har bredt sig i Europa, så ja. Selvfølgelig skal vi have vore egne atomkraftværker. Alt andet ville være hyklerisk. Hvor de skal ligge kan vi jo først beslutte, hvis vi vedtager at opføre dem.

Jeg har aldrig anset atomkraft for andet end en overgangsløsning, mens vi venter på bedre metoder til at producere og lagre energi. I ventetiden bør vi selvfølgelig producere energi på en måde som giver mindst mulig klimabelastning. Derfor er jeg tilhænger af atomkraft. Dine påstande om årtusinders lagring af a-affald vidner kun om, at du ikke har sat dig ind i den forskning og udvikling som har fundet sted de sidste 25-30 år

Det kan ikke have forbigået din opmærksomhed, at jeg vægter forsyningssikkerhed meget højt. Den får vi ikke med nogen af de nuværende, vedvarende energikilder. Indtil da, må vi være pragmatiske, udnytte alle muligheder i energiproduktionen og spørge os selv, om vi vil finde os i den kendsgerning at forsyningssikkerheden med vindmøller, solpaneler og vandkraft, blæser i vinden, kun virker om dagen og kun er til stede, når der er nedbør nok. Med andre ord: Skal vekselstrøm til at betyde noget, som kun er til stede af og til. Den omdefinering af ordet, er jeg sikker på, at ingen vil acceptere.

Med hensyn til Ringhals så har du nok ret. Jeg tror, at svenskerne vil hævne sig på os, fordi vi solgte dem en lyserød elefant da de købte PostDanmark
Redigeret d. 08-04-2019 14:56
08-04-2019 17:33
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Krutzou skrev:
Jakob skrev:
­
Det er en smule tankespind, fordi det tager så lang tid at starte et atomkraftværk, at det nok er begyndt at blæse igen forinden. Men, at vi med den rette indstilling hos alle nemt vil kunne reducere energiforbruget betydeligt i stille vejr, må være hævet over enhver tvivl.

Ja, og jo længere vi bruger på at diskutere om Solen står op i Øst, jo længere tager det at bygge et atomkraftværk.


Jeg tvivler nok lidt på, at du kan dokumentere en sammenhæng imellem de to ting.­
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Dansk konsensus om landvindmøller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Konsensus er sandhed?1229-12-2019 17:41
Fundamenter til landvindmøller - Udvikling..?3314-10-2019 18:29
Når lokale 2019 landvindmøller ønskes opstillet028-09-2019 08:14
Så se dog at få de landvindmøller bygget..!1109-08-2014 12:52
Konsensus om den aktuelle temp.stigning?5312-08-2013 18:13
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik