Husk mig
▼ Indhold

Dansk Landbrug og Agent Orange


Dansk Landbrug og Agent Orange11-10-2016 19:59
kfl
★★★★★
(2167)
Dansk Landbrug og Agent Orange
I USA's kamp mod Vietcon foretog det amerikanske luftvåben en afløvning af junglen i Vietnam. Dette sket i periode 1965-1970 bl.a. ved hjælp med midlet Agent Orange. I denne periode sprøjtede man ca. 12 millioner gallons af Agent Orange over Vietnam. Midlet Agent Orange består af lige dele 2,4-D og MCPA samt Dioxin, som dog var et spildprodukt i produktionsprocessen.

Alle 3 midler – specielt Dioxin -, er under mistanke for både at være et karcinogen og at medføre fosterskader. Der er rædselsfulde eksempler fra Vietnam.

Både i 2,4-D og MCPA kan/er forurenet med dioxin fra produktionsprocessen.

Begge stoffer sælges i stor skala i USA.

2,4-D er ved at få en renæssance i kombination med Glyphosat i produktet Enlist Duo, som skulle være effekt til bekæmpe de planter, der er resistente overfor Glyphosat.

Hvorledes kommer Dansk Landbrug ind i billede?
Både 2,4-D og MCPA benyttes i dag af dansk landbrug. Man kan med en satirisk tone hævde, at Dansk Landbrug er klar til en ny afløvningskrig. Dog ved jeg ikke hvilket land det skal gå ud over.

Du kan læse mere om MCPA og 2,4-D i de følgende link:

MCPA – udbredelser og anvendelsen

2,4-D – udbredelser og anvendelsen

Fund af 2,4-D og MCPA i foder og fødevare
Fødevarestyrelsen udfører et omfattende og ønskeligt arbejde med at undersøge for forekomster af pesticider i foderstoffer og fødevarer. Du kan selv læse resultaterne af deres arbejde i de følgende rapporter

Fødevarestyrelsen: Pesticidrester i fødevarer 2014.

Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2015

Rapportens konklusion er:

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der f orekommer i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at indtag af frugt og grøntsager har en sundhedsfremmende effekt.


Fødevarestyrelsen: Pesticidrester I foder 2007-2014.

Denne rapport opsummerer alle analyser af pesticidrester i foder, som er gennemført af foderkontrollen under Fødevarestyrelsen og tidligere Plantedirektoratet i perioden fra september 2007 til udgangen af 2014.

Rapportens konklusion er:

Kontrollen med pesticider i foder i perioden 2007 til 2014 tyder således på, at foderprodukter med for høje niveauer af pesticider sjældent forekommer på det danske marked, og at pesticidrester i foder dermed næppe udgør en sundhedsrisiko for dyrene eller for mennesker, der indtager produkter fra disse dyr.


For at fjerne enhver tvivl om disse analyser er udført korrekt, burde man via et landkort vise, hvor prøverne er udtaget samt en tidsakse. Hele Danmark/alle kommuner burde være med i analyserne og man burde have understreget, at ingen i landbrugets top har været med eller haft indflydelse på, hvor og hvornår prøverne er udtaget.

Ser man på de roller som Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet, Statens Serum Institut og SEGES har haft i de seneste landbrugs-sager, dvs. Landbrugspakken og MRSA, hvor man har trynet forskere på Århus Universitet og DTU til, at holde vigtigt informationer tilbage, ja så burde jeg være i tvivl om rigtigheden af de angivne konklusioner. Indtil videre vil jeg betragte dem som pålidelige.

Nu ser jeg specielt på 2,4-D og MCPA. Derfor har jeg udtrukket resultaterne for disse produkter i følgende tabel sammen med Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb:Foderstoffer
Det fremgår, at der kun er 2 tilfælde ud af 1447 prøver, hvor der er påvist 2,4-D og ingen tilfælde ud af 1420 prøver er der fundet MCPA.

Der er i foder fundet spor af Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb i 30 %, 42 % og 0.5 % af prøverne.

Fødemidler
Det fremgår, at der kun er 5 tilfælde ud af 1884 prøver, hvor der er påvist 2,4-D og ingen tilfælde ud af 1915 prøver er der fundet MCPA.

Når det gælder danske fødevarer er fundet spor af Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb i 9 %, 3 % og 0.5 % af prøverne.

Det ser ud til, at der generelt er fundet flere pesticider i udenlandske fødevarer end i danske.

Alle fødevareprøver er under de fastlagte maksimumsgrænseværdier. Dette kunne lede til konklusionen, at alt er, som det skal være, og der ingen risiko fra pesticider for danske forbrugere ved spise danske fødevarer.

Men er det nu så enkelt? Svaret er formodentlig nej.

Pesticider påvirker den humankrop forskelligt. For nogle pesticider er der en træskelværdi effekt, for andre er der en lineær effekt og endelig kan der være en coctail effekt.

Tærskel effekt
Der er nogen der mener, at der er en tærskelværdi i de fleste levende organismer, således at små koncentrationer af pesticider ingen skadevirkning har. Der er tale om en bufferkapacitet. Først ved koncentrationer over træskelværdien, vil der frembringes en sygdomstilstand. Hvis vi ser på allergener, kan selv en meget lille dosering få store konsekvenser, idet den humane krop kan reagere voldsom på et allergen. For nogle kemikalier gælder, at der ved små koncentrationer er der en helbredende virkning og først ved større koncentrationer, er der en giftvirkning.jf

"The right dose differentiates a poison and a remedy." -Paracelsus


Lineære effekt
Når det drejser sig om cancer, mener nogen, at der er proportionalitet med eksponering og risikoen for at udvikle cancer. Dette gælder helt ned til små doser. Andre mener, at der er tale om en træskelværdi.

Cocktail-effekt
Der er formodninger om, at med forekomsten af to eller flere pesticider i blodet, kan der ske en interaktion mellem disse stoffer. Dette kan i nogle tilfælde forårsage cancer eller fødselsskader. Indtil nu er dette ikke bevist, men der er indikationer herfor i jf.Pascale Mollier:The coctail effects of pesticide

Hvis alle pesticiders virkning på den humane krop først indtræder når koncentrationen er over en tærskelværdi og man har ansat den rigtige træskelværdi, samt at der ikke findes en cocktail effekt, skulle alt være OK. Imidlertid viser analyser fra USA af fødselsdefekter og kræftdødsfald, at der er nogle lidt skræmmende perspektiver ved brugen af 2,4-D og MCPA.

Fødselsdefekter USA
I publikationen[1] er der foretaget en undersøgelse af forekomsten af fødsels defekter i de hvede- producerende stater i USA. Mere end 85% af arealet med hvede behandles med MCPA eller 2,4-D.

Man har sammenlignet 147 landbrugsområder og udvalgt 73 områder med en lille hvedeproduktion og 74 områder med en stor hvedeproduktion, hvor man primært har sprøjtet med 2,4-D og MCPA. En sammenligning mellem disse grupper viser total set ingen forskel mht. fødselsdefekterne. Ses man på de enkelte diagnoser, er der signifikant forskelle samtidig med, at der er forskelle mellem drenge og piger.Dina M Schreinemachers konkludere: These results are especially of concern because of widespread use of chlorophenoxy herbicides.


Cancer Mortality in Four Northern Wheat-Producing States
I publikationen[2] er der foretaget en analyse af kræftdødsfald i 4 hvede producerende stater i USA. Idet mere end 90% af hvedearealet behandles med 2,4-D og MCPA anvendes hvedearealet, som en proxy for eksponering af disse stoffer.

Konklusionen af undersøgelsen er:

Dina M Schreinemachers konkludere These results suggest an association between cancer mortality and wheat acreage in counties of these four states


Jeg har ikke nået at studere denne artikel endnu, men det kommer....

Bemærkning:
Hvis man vil søge mere viden om de omtalte bekæmpelsesmidler, kan man søge på: SEGES Middelbase, 2,4-D, MCPA, birth defects, cancer, dixoin, contamination, EPA


links
[1]Dina M Schreinemachers:Birth malformations and other adverse perinatal outcomes in four U.S. Wheat-producing states.

[2]Dina M Schreinemachers:Cancer Mortality in Four Northern Wheat-Producing States

[3]EPA:2,4-D

[4]NPIC:2,4-D Facts sheet

[5]The National Toxics Network (NTN): High levels of dioxin in 2,4-D herbicide used in Australia

[6]What's Wrong With 2,4-D Herbicide?

[7]Millions of Pounds of Toxic Dioxin, 2,4-D Herbicide, to Flood US Farmland

[8]Youtube: Agent Orange kemikaliet 2,4-D, fundet i begge "Madmagasinet Bitz & Frisk"-værters urin

[9]url=http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/Risks_of_herbicide_2_4_D.pdf]Lars Neumeister:The risks of the herbicide 2,4-D[/url]

NB
Det er et kompliceret emne, som jeg har kastet mig ud i uden nogen forudsætninger. Håber på at få et kvalificeret modspil fra biologer og læger.

Link til relevante artikler modtages gerne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 11-10-2016 20:07
RE: Kan Dansk Landbrug selv fremstille Agent Orange?16-10-2016 16:59
kfl
★★★★★
(2167)
Kan Dansk Landbrug selv fremstille Agent Orange?
Svar: Ja helt legalt og ganske let

Man skal blot købe Mustang Forte, der forhandles gennem Dow AgroSciences Danmark A/S og Metaon, der forhandles gennem Nufarm Deutschland GmbH og blande det i et bestemt forhold.

Metaxon indeholder 750 MCPA g/liter.
Mustang Forte indeholder 5 g/l florasulam, 180 g/l 2,4-D,10 g/l aminopyralid.

Hvis man derfor tager én del Metaxon og 4.17 dele Mustang Forte, ja så har du Agent Orange plus nogle spild produkter. Med hensyn til indholdet af Dioxin kan jeg ikke garanterer, men der vil sandsynligvis være nogle rester tilbage fra produktionsprocessen.

Både producenterne af Metaxon og Mustang Forte har sagt god for, at de to produkter kan sammenblandes. I øvrigt kan man blot henvise til erfaringerne fra Vietnamkrigen.

Nu kan danske landmænd lege Vietnamkrig, når de sprøjter løs.
24-10-2016 15:27
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg bedt om aktindsigt i om Miljøministeriet har testet 2,4-D og MCPA for Dioxin:

Esben Lunden Larsen
Miljø-og Fødevareministeriet

Har danske myndigheder foretaget en kontrol af om herbicider, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA, er forurenet med Dioxin ?

Baggrunden for spørgsmålet:

Jeg har bemærket, at Dansk Landbrug anvender bekæmpelsesmidler, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Disse virkstoffer indgik i afløvningsmidlet Agent Orange i forholdet 1:1 sammen med en forurening med Dioxin.

Agent Orange blev benyttet under Vietnamkrigen med skrækkelige resultater for befolkningen til følge.

I princippet kan danske landmænd selv fremstiller Agent Orange ved at blande Metaxon og Mustang Forte i et passende forhold, idet producenterne garanterer, at disse produkter kan blandes.

Der er forlydender på nettet om, at der stadigvæk sker en forurening med Dioxin i produktionsprocessen af både 2,4-D og MCPA.

Det er blandt andet omtalt her:

"Four Corners investigation finds dangerous dioxins in widely used herbicide 2,4-D
An urgent review is underway after a Four Corners investigation found elevated
levels of dangerous dioxins in a generic version of 2,4-D, one of Australia's most widely used herbicides."

Four Corners Dangerous Diaoxoin

Som yderligere begrundelse for spørgsmålet, se følgende link:

Dansk Landbrug og Agent Orange

Via dette link findes salgsstatistikker, produkter, afgrøder, arealer og link til litteraturen om disse virkstoffer.

Jeg kan oplyse, at Deres bror Frans Lunde Larsen anvender både 2,4-D og MCPA i landbrugsproduktionen.

Det drejser sig om anvendelse på et areal med Vårbyg på i alt 87.46 ha. Dette fremgår af Sprøjtejournalen 2014, der er vedlagt.

Det må være i alles interesse at få afklaret, om der sker en forurening med Dioxin, via virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Set i lyset af de mange lidelser Agent Orange forårsagede i Vietnamkrigen, er der et etisk/moralsk problem i, at Dansk Landbrug i princippet anvender Agent Orange.

Frans Lunde Larsens Sprøjetjournal 2014

Mvh
KFL
Redigeret d. 24-10-2016 15:30
RE: Toxipedia03-11-2016 09:59
kfl
★★★★★
(2167)
I TOXIPEDIA har jeg fundet følgende om 2,4-D og MCPA:

2,4-D

Role in Agent Orange
The herbicide and defoliant Agent Orange, by far the most toxic of the Army's Rainbow Herbicides, was widely used in the Vietnam War to destroy foliage in an effort to expose the enemy by destroying their cover. It was roughly a mixture of two chemicals, 2,4-D and 2,4,5-T. 2,4,5-T becomes contaminated with dioxin during its production. Though 2,4-D composed 50% of Agent Orange, the health effects of Agent Orange are related to the dioxin (EXOTOXNET, 1996).


Precautions
According to the EPA, 25% of samples of 2,4-D were contaminated with dioxin (2,3,7,8-TCDD), which is mutagenic, carcinogenic, and causes reproductive problems at very small doses (CDC NIOSH, 2005).


Jeg ved ikke om informationen om 25% af alle stikprøver forurening med Dioxin er gældende i dag, men jeg formoder dette.

Effect on Animals and Organisms
2,4-D is slighly toxic to wildfowl, moderately toxic to birds, and highly disruptive to honeybees (EXTOXNET, 1996).
Several notable toxicity experiments have been conducted uniquely on animals. Important results with possible human applications include: decreased litter size in animals drinking 2,4-D contaminated water, contaminated breast milk in 2,4-D-contaminated mothers (in both rats and goats), and effects on neurotransmitters, brain size, and development of neural connections in lab animals (CDC NIOSH, 2005).


MCPA

Precautionary Notes
Pregnant women should take special care to avoid exposure to MCPA. If you are using a chemical variant of MCPA, understand the personal and environmental repercussions that differ from MCPA acid. Keep MCPA away from the eyes.


Jeg har ikke kunnet finde noget om, der er en cocktail effekt af de to komponenter af Agent Orange 2,4-D og MCPA. Der kan være tale om en forstærket virkning som herbicid, men også en en forstærket virkning på miljø og mennesker.
RE: Vindbåren forurening med 2,4-D08-11-2016 17:47
kfl
★★★★★
(2167)
Vindbåren forurening med 2,4-D
Prosulfocarb har den ubehagelig egenskab, at den fordamper og forurener nærliggende frugtplantager. Dette er omtalt her Så tungt falder giftregnen over de danske kommuner. Det samme gælder 2,4-D, ifølge udsendelse Four Corners: Chemical Time Bomb, se fra 37 minutter og 40 sekunder og fremad.

Jeg har ikke kunnet finde nogen information om drift af 2,4-D i miljøstyrelsens hjemmeside Bekæmpelsesmidddelbase. Her står der om produktet Catch/Mustang Forte:

Anvendelse Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vårhvede (ikke durumhvede) og vårhavre og ikke senere end 2 måneder før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


Det er et generelt problem med drift af 2,4-D både i Australien og USA, men det afhænger af den kemiske formulering af produktet. CATCH/Mustang Forte har en ester-formulering. Denne formulering fremmer netop en drift af 2,4-D.

Se her omtalen af nyintroduktionen af 2,4-D.2,4-D vender tilbage. Her står der:

I Catch forekommer 2,4-D som en ester og ikke som et salt, og midlet er 99,9 procent rent. I den gamle form var der urenheder, som var en del af problemet med midlet," siger Jesper Hildebrandt.
.

Mon "urenheder" betyder Dioxin?
09-11-2016 12:27
kfl
★★★★★
(2167)
Følgende artikel er informativ mht. 2,4-D:

What's Wrong With 2,4-D Herbicide? 2/12/2014 1:35:00 PM

The Threat of 2,4-D Herbicide Drift
One of the characteristics that has limited 2,4-D use in the past is that it will injure or kill many broad-leafed crops, including cotton, soybeans, tomatoes, roses, grapes, fruit trees, and many other home garden crops. It does not have a history of safe use, but rather of one drift accident after another. According to a story in the Des Moines Register, drift from 2,4-D used by farmers after World War II is one of the reasons the Midwest lost its grape industry. More recently, Wisconsin grape growers have lost vineyards to 2,4-D drift, and 250,000 acres of Arkansas cotton were damaged by 2,4-D drift in 2012. In California, 15,000 acres of the San Joaquin Valley were accidentally treated with a fog of 2,4-D in the same year.
09-11-2016 12:35
kfl
★★★★★
(2167)
The risks of the herbicide 2,4-D

There are particular concerns for users (such as farmers), rural communities and ecology in those regions where these plants are grown and sprayed with 2,4-D:

· Currently the use of 2,4-D is restricted to certain applications. In future, much larger areas will be sprayed with this herbicide, especially if 2,4-D herbicide resistant plants are grown. It is known that 2,4-D (as well as dicamba) are highly volatile and will drift by wind to other fields.

· There are many mixtures of 2,4-D that can be applied, but only some of these mixtures were investigated for risks to the environment and human health. There are strong indications that the risks of several formulations have been underestimated.

· Dermal absorption after direct contact with 2,4-D (such as sprayers) is a matter of serious concern, being underestimated so far.

· Despite relevant findings, there is insufficient investigation into the effects of 2,4-D salts and esters on the potential endocrine effect on aquatic insects and the potential negative effects on human male fertility.

· Adverse effects for users (such as farmers) and the environment caused by contamination with dioxin cannot be excluded.
....
.....
....
RE: Vin/2,4-D10-11-2016 17:06
kfl
★★★★★
(2167)
Danske Vinavler - and mås gerne se med - se her:

Avoiding 2,4-D Injury to Grapewines

Quick Facts
* 2,4-D is a commonly used herbicide for broadleaf control in agriculture, roadsides, and lawns
* Grapes are very sensitive to 2,4-D exposure
* Effects of exposure may last one or more seasons
* Several factors determine the extent of injury to grapes exposed to 2,4-D
* Growers and applicators alike can take steps to prevent exposure to 2,4-D
* There are other causal agents to consider when diagnosing herbicide injury to grapes
...

This brochure was created as a joint project between Colorado Environmental Pesticide Safety Education, Western Colorado Research Center, Colorado Department of Agriculture, and the Colorado Wine Industry Development Board.
Redigeret d. 10-11-2016 17:06
RE: 2,4-D og livet..10-11-2016 22:15
davidsvarrer
☆☆☆☆☆
(26)
Det er egentligt ganske enkelt...

De store kemikaliegiganter såsom for eksempel Monsanto har bevisligt og bevidst fokuseret på salg af deres kemikalier, og har bevidst, aktivt og med kraft, markedsført påstande om visse af deres kemikaliers absolutte ufarlighed imod bedre vidende, imod faglig, og statsligt kendte fakta, og har bostaveligt anvendt enhver tænkelig metode til at foregøgle deres stoffers ufarlighed, mens de udmærket har vidst, at denne ufarlighed er en lodret løgn. Seneste bevis på stammen er, at efter mere end 20 års kamp fra miljøorganisationer, og efter tab af utælleligt antal tusinder af menneskeliv, rykkede Roundup ind på Californiens liste over kræftfremkaldende stoffer.

Derfor er det ganske ganske enkelt; der er statistisk signifikant kongruens imellem antallet af kræfttilfælde og brug af sprøjtemidler. Der er i hundredvis af enkeltsager bevist kausalitet.

Derfor er den eneste konklusion, at du kan ikke stole på en skid. De data som er til stede vedr. Minimumsgrænseværdier kan du ikke stole på, og du kan ikke stole på dine egne myndigheder, der også er under massivt lobbyist pres for at fordreje virkeligheden, nemlig at de der sprøjtemidler - de er altså stort set allesammen dødsensfarlige - ikke at du behøver st gå i panik, slet ikke, men du skal holde op med at bruge dem, og holde op med at stole på myndighedernes lallesnak om ufaelighed, for du har ikke indsigt i den process de brugte for at godkende produktets ufarlighed.

Herunder korrupte metoder.
10-11-2016 23:00
Kosmos
★★★★★
(5374)
- and mås gerne se med -

- og hvad betyder så dét (på dansk)??
11-11-2016 11:39
kfl
★★★★★
(2167)
Tryk fejl ..... Kosmos altid parat til at drille

Redigeret d. 11-11-2016 11:40
16-11-2016 09:57
kfl
★★★★★
(2167)
kfl skrev:
Jeg bedt om aktindsigt i om Miljøministeriet har testet 2,4-D og MCPA for Dioxin:

Esben Lunden Larsen
Miljø-og Fødevareministeriet

Har danske myndigheder foretaget en kontrol af om herbicider, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA, er forurenet med Dioxin ?

Baggrunden for spørgsmålet:

Jeg har bemærket, at Dansk Landbrug anvender bekæmpelsesmidler, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Disse virkstoffer indgik i afløvningsmidlet Agent Orange i forholdet 1:1 sammen med en forurening med Dioxin.

Agent Orange blev benyttet under Vietnamkrigen med skrækkelige resultater for befolkningen til følge.

I princippet kan danske landmænd selv fremstiller Agent Orange ved at blande Metaxon og Mustang Forte i et passende forhold, idet producenterne garanterer, at disse produkter kan blandes.

Der er forlydender på nettet om, at der stadigvæk sker en forurening med Dioxin i produktionsprocessen af både 2,4-D og MCPA.

Det er blandt andet omtalt her:

"Four Corners investigation finds dangerous dioxins in widely used herbicide 2,4-D
An urgent review is underway after a Four Corners investigation found elevated
levels of dangerous dioxins in a generic version of 2,4-D, one of Australia's most widely used herbicides."

Four Corners Dangerous Diaoxoin

Som yderligere begrundelse for spørgsmålet, se følgende link:

Dansk Landbrug og Agent Orange

Via dette link findes salgsstatistikker, produkter, afgrøder, arealer og link til litteraturen om disse virkstoffer.

Jeg kan oplyse, at Deres bror Frans Lunde Larsen anvender både 2,4-D og MCPA i landbrugsproduktionen.

Det drejser sig om anvendelse på et areal med Vårbyg på i alt 87.46 ha. Dette fremgår af Sprøjtejournalen 2014, der er vedlagt.

Det må være i alles interesse at få afklaret, om der sker en forurening med Dioxin, via virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Set i lyset af de mange lidelser Agent Orange forårsagede i Vietnamkrigen, er der et etisk/moralsk problem i, at Dansk Landbrug i princippet anvender Agent Orange.

Frans Lunde Larsens Sprøjetjournal 2014

Mvh
KFL


Her er svaret fra miljøministerietKære KFL

Miljøminister Esben Lunde Larsen har bedt Miljøstyrelsen takke for og besvare din henvendelse af 20. oktober 2016 om herbicider der indeholder 2,4-D og MCPA.

Før et herbicid kan markedsføres i Danmark skal det godkendes af Miljøstyrelsen. Godkendte herbicider må kun indeholde aktivstoffer (f.eks. 2,4-D og MCPA) fra producenter, der er godkendt i EU.

For at få godkendt en producent af et aktivstof i EU, skal det dokumenteres, at aktivstoffet fremstillet af producenten ikke indeholder urenheder (f.eks. dioxin) i mængder, der vurderes miljø- eller sundhedsskadelige. Dette er dokumenteret for de produkter der er godkendt i Danmark.

Miljøstyrelsen har senest kontrolleret herbicider indeholdende aktivstoffet MCPA i 2012 og aktivstoffet 2,4-D i 2014. Der blev i den forbindelse ikke kontrolleret specifikt for indhold af dioxin i produkterne, men kravene til aktivstofindhold var overholdt.

Med venlig hilsen
Krestine Greve

Krestine Greve
Pesticider og Genteknologi
kregr@mst.dk

Ministry of Environment and Food
The Danish Environmental Protection Agency l Strandgade 29 l 1401 København K l Tlf. +45 72 54 40 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk


Bemærkning:

Jeg vil selvfølgelig takke Miljøminister Esben Lunde Larsen for svaret og samtidig fremhævde sidste afsnit i besvarelsen:

Miljøstyrelsen har senest kontrolleret herbicider indeholdende aktivstoffet MCPA i 2012 og aktivstoffet 2,4-D i 2014. Der blev i den forbindelse ikke kontrolleret specifikt for indhold af dioxin i produkterne, men kravene til aktivstofindhold var overholdt.


Man har ikke kontrolleret for indhold af DIOXIN selv om der har været rapporter om at MCPA og 2,4-D indeholder DIOXIN, f.eks. i Australien.

Dette i sig selv er også en nyhed.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: Vingårde ødelægges i Texas af 2,4-D20-11-2016 15:56
kfl
★★★★★
(2167)
Store erstatning til

Monsanto's Pesticide May Kill $2 Billion Wine Industry

Dow and Monsanto's failed glyphosate-resistant crops have caused cotton farmers in Texas to reach for a new concoction of chemicals, namely 2,4-D and dicamba. They are threatening the viability of vineyards across Texas.

The $2 billion wine and grape industry won't be able to compete with the pesticide-heavy farms that surround their vineyards if wine lovers and GMO-free supporters don't act. Due to the prevalence of superweeds created by Monsanto's RoundUp, farmers are trying to eradicate them with new chemicals that create pesticide drift, often mutating vines on neighboring vineyards for multiple seasons of wine growing.

2,4-D chemicals have already put one farmer, Monty Dixon, president-elect of the Texas Wine and Grape Growers Association, out of business. When nearby wheat fields were sprayed with the chemical, his plants were damaged for more than one season. Dixon explains:

"It's not just the clusters of grapes you see hanging that are harmed. It's next year's cluster and the cluster the year after that. You get a dose, it mutates the vines."


Redigeret d. 20-11-2016 15:56
Deltag aktivt i debatten Dansk Landbrug og Agent Orange:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Solcelleintegration i økologisk landbrug803-05-2024 13:50
Dybt fortroligt landbrug215-12-2020 22:44
Landbrug & Fødevare om bier021-03-2019 12:13
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...5530-11-2017 11:09
Tvivlsindustrien og Bæredygtig Landbrug306-02-2017 10:12
Artikler
Landbrug
Fødevarer og landbrug (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Energi-konference: Mindre CO2 fra landbrug og boliger19-11-2008 08:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik