Husk mig
▼ Indhold

De forkerte veje


De forkerte veje27-10-2013 10:29
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Da klimapolitik for nogle år siden blev et varmt emne i medierne, må jeg indrømme, at jeg fandt et håb i det for en bedre fremtid for verden.
NU var lejligheden der endelig til at komme de ikke bæredygtige fossile energikilder til livs og konvertere til ren bæredygtig vedvarende energi, så vi i hvert fald på det område kunne få rettet en meget alvorlig paradigmefejl og efterlade en bedre og langt mere sikker verden til de kommende generationer.

Men hvad skete der så..?

I stedet for at tage tyren ordentligt ved hornene og udbygge vildt og voldsomt med bæredygtig vedvarende energi, så har de klimapolitiske valg været præget af alle mulige andre ting.
Alle mulige snydetricks, som før ville have været endnu mere odiøse end almindelig kulafbrænding, bliver nu undersøgt og præsenteret som nødvendige i klimaets navn.


CO2 deponering, så vi kan fortsætte med at afbrænde kul. Det fordrer 30% større kulforbrug, men havde det været økonomisk rentabelt, så var det allerede blevet praksis i stor skala.

Mere atomkraft, fordi et atomkraftværk ikke har en skorsten, som udleder CO2.
Herunder udvinding af Uran på Grønland, hvor der nu er fri adgang, fordi vi har ødelagt det eksisterende klima i området.

Boring efter skifergas, fordi afbrænding af gas udleder mindre CO2 end afbrænding af kul.

Boring efter olie med stor rabat for at få udviklet den teknologi, som kan udvinde den sidste olie, som er vanskelig at få fat på. Det forsvares med, at indtægterne skal bruges til en elektisk jernbane for klimaets skyld.

Afbrænding af enorme mængder biomasse.


Ovenstående er i store træk den nye "bærende" energipolitik med alverdens uheldige bivirkninger til følge, mens sol- bølge- og vindkraft ikke udbygges i et nævneværdigt omfang.
Det er som om, der er gået pamperi i klimapolitikken, og alle skal have en luns af tilskudskagen, og så betyder det mindre, om metoden er bæredygtig og har et nationalt og globalt perspektiv.
Har jeg ret..?
Og derforuden krydres der med en sort vækstplan, og Danmarks befolkning tillades fortsat at vokse med hjælp udefra.

Jeg må sige, at jeg finder den samlede pakke ganske uspiselig, og jeg tror, at det kommer til at koste Danmark meget dyrt på sigt.
I mine øjne er det danske folketing dumpet i energi- og klimapolitik, og de trækker desværre miljøpolitikken med ned.


Danmark bryster sig af verdens mest ambitiøse klimaenergiplan.
Men hvem tror seriøst på, at det lykkes at gøre Danmark fossilfrit år 2050..?
Jeg gør ikke, og jeg er heller ikke imponeret over tidsrammen.
Jeg mener, at det ville være langt nemmere og billigere at opnå et 80-90% fossilfrit Danmark på 10 år, og det ville pynte langt mere på virkelighedens CO2 regnskab end urealistiske mål på et stykke papir 30 år ude i fremtiden. Men det ville forudsætte, at der beslutsomt blev valgt effektive og bæredygtige veje i stor skala. Og altså ikke en masse afveje, biveje og omveje, som koster kassen og giver en masse andre ubehagelige bivirkninger uden at bidrage særlig meget til at nå målet.

Jeg ved godt, at mange nok går og håber på, at der bliver udviklet en solcelle på størrelse med en tennisbold, som intet koster, og som bare kan flyde rundt på havet og samle energi nok til hele Danmarks energiforbrug. Og en husstandsvindmølle med særlige vinger, så den kan opstilles i Hvide Sande og skabe vesten læ for hele Danmark, mens den producerer strøm nok til hele EU.
Men tro mig, det kommer ikke til at ske. Vi kan vente til dommedag og i mellemtiden forbruge alle de langtidsholdbare energikilder uden at komme det mål mærkbart nærmere. Mest sandsynligt vil ventetiden kun gøre råstofferne til landvindmøllebygning betydeligt dyrere, og dine børnebørn vil komme til at stå med ryggen imod muren, fordi alle andre muligheder er forbrugt af dig og din spæk fede unddragergeneration, som satte umådeholden velfærd og hensynsløst luksusforbrug højere end efterkommernes mulighed for overlevelse.


Tænk over det.
.
27-10-2013 16:19
Mik AidtProfilbillede☆☆☆☆☆
(1)
Hej Jakob,

Du har helt ret.

Måske lige bortset fra små detaljer, som for eksempel når du skriver at afbrænding af gas udleder mindre CO2 end afbrænding af kul. Det er en myte, som gas-udvindings-industrien har været god til at bilde politikerne ind, men der er ikke hold i den. Adskillige videnskabelige rapporter har vist, at når man opstiller det samlede regnskab og inkluderer hvad der foregår af metan-udslip ved gasboringerne m.m., så er skifergas ikke mindre belastende for atmosfæren og klimaet end kul er.

Så ja, skifergas-boringer er da noget at det mest forrykte, man næsten kan forestille sig at investere penge i - eftersom det både forurener grundvandet og ødelægger klimaet, og eftersom både Frankrig og Skotland har vist vejen og helt forbudt det vanvid.

Det samme gælder de fortsatte boringer og søgning efter olie for at finansiere en togplan. Det er ren galmatias som udfolder sig her, og det er kun fordi befolkningen er slumrende apatisk og uengageret mht klimaproblemet, at der ikke har lydt en proteststorm imod den slags politiske studehandler. Det er urent trav - og dybt umoralsk.

Mht de andre 'omveje' du nævner, er der nuancer mht hvor tåbelige de er, men du har helt ret i, at de alle repræsenterer forskellige former for omveje, som vi kommer til at spilde penge og tid på - i stedet for at gå direkte mod målet om en CO2-fri energiproduktion.

I Australien har en organisation der hedder Beyond Zero Emissions udgivet en rapport for tre år siden - http://media.bze.org.au/ZCA2020_Stationary_Energy_Report_v1.pdf - som helt har ændret den australske energisektors måde at tale om disse ting på. Rapporten siger grundlæggende, at det ikke vil være dyrere for australierne at skifte over til 100% vedvarende energi end det bliver bare at fortsætte som nu med 'business as usual' og fossile brændsler.

Vi skal holde for øje, at det, som vi oplever lige i disse år er en form for 'gold rush'. Mange olie-gas-og-kul selskaber er begyndt at mærke lugten i bageriet og de kan godt se i krystalkuglen at der ikke kommer til at gå så frygteligt længe, før de vil blive begrænset i deres virke - enten via direkte lovgivning eller via forhøjede skatter, og så videre - og derfor har alle pludselig fået EKSTRA travlt med at se hvor meget kul, gas og olie de kan nå at udvinde, inden "porten lukker i".
Alle - det gælder erhvervsfolk såvel som politikerne - forsøger at rage til sig og score gevinster, så meget som de kan, fordi de ved, at klokken har slået 'fem minutter i tolv'.

Men dem og deres gold rush - det skal ikke få os til at glemme alle de rigtigt gode ting, som sker overalt på planeten på samme tid. Selv i Kina, som gang på gang opstilles som skræmmeeksemplet på, hvorfor det ikke nytter noget hvis "lille Danmark" gør en indsats på CO2-feltet, så længe kineserne bare bliver ved med at pulse mere og mere kul ud i atmosfæren.

The International Renewable Energy Alliance (REN Alliance) har blandt andet udgivet denne her rapport - http://www.ren21.org/Portals/0/documents/Resources/GSR/2013/GSR2013_lowres.pdf (PDF)  http://www.ren21.org/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx (info-side) - som fortæller en række solstrålehistorier om, hvordan verden ER i fuld gang med at omstille sig til vedvarende energikilder, og at eksempelvis Kina - i modsætning til den opfattelse de fleste har af landet - er et at de lande i verden, der tager de allerstørste skridt i øjeblikket med at investere massivt i vedvarende energi.

USA er også med i toppen af statistikkerne. Ja, selv Indien. 
Se eksempelvis graferne på side 45 og side 50.

For mig at se er det vigtigt, at vi alle bidrager til at italesætte, underbygge og bygge videre på DEN fortælling. Fordi disse tal viser, at det nytter noget - og vi ER på rette vej allerede - og vi behøver ikke alt for mange omveje.

Tallene viser, at danskerne så langt fra står alene om at skride til handling - dette er noget en STOR del af menneskeheden står sammen om i disse år.

Vi har brug for at kommunikere om disse ting - på facebook, i læserbrev, i interviews, etc - og få politikerne til at forstå disse ting. Men det kommer de nok først for alvor til, den dag hvor der er et bredt (eller ihvertfald bredere) folkeligt krav om at få sat ordentligt skub i tingene og få ryddet ud i alle de dumme, omkostelige omveje til målet.

Jeg har kun fulgt 'klimakampen' på nært hold i de seneste 10 måneder, men jeg må sige, at selvom det er et meget broget billede at skulle forholde sig til, så oplever jeg, at det er som om at skuden er ved at vende lige i disse måneder.
Det bliver mere og mere tydeligt for folk hvem der er skurkene - og hvad det er vi skal gøre for at få kloden på ret kurs igen for så vidt klimaet angår.

At det først og fremmest handler om at vi alle som individer må begynde at tage affære og "se klart". For først når vi i stort tal gør det, får vi politikerne til at gøre det samme.

Tag nu for eksempel den her Carbon Manifesto tale, som David Suzuki har lavet for nylig. (http://climatesafety.info/?p=5034 ). Her er efter min mening en mand, der har "set klart". Det har taget lang tid, og meget tom CO2-snak har fået lov at løbe under broen, men gradvist synes vi at være ankommet til det punkt, hvor folk udtaler sig meget eksplicit og præcist om klimaproblemet - og det er langt fra kun David Suzuki, der gør det.

Det ser jeg som et godt tegn. Det er noget af det, som er nødvendigt, hvis vi skal have en bredere del af befolkningen til at engagere sig i disse spørgsmål - og til helt konkret at gå igang med at reducere sit personlige CO2-fodaftryk og stille krav til politikerne om at gøre det samme.

Tilsidst: så du den her? :
Mosaic - 19 October 2013:
100% Renewable Energy Isn't Theoretical, It's Reality
100% renewable energy to some may sound like nothing more than a pipe dream, but in reality, it already exists.  By Jeremy Gottlieb
https://joinmosaic.com/blog/100-renewable-energy-isn't-theoretical-it's-reality

Billedet af Samsøs energiforsyning synes jeg ganske godt viser, at vi lever i en overgangstid, hvor vi bliver nødt til at acceptere, at så længe vi ikke er dygtige nok til at LAGRE energien (og eftersom energi fra sol og vind kommer i varierende mængder, der ikke matcher tidspunkterne for vores højeste energiforbrug) må vi have diverse overgangsløsninger til at kompensere for det problem. Som årene går, vil lagringsproblemet helt sikkert blive løst, og så kan vi skille os af med overgangsløsningerne.
Mon ikke det er sådan vi skal se det - og det er vel ikke så skidt endda.
Med andre ord: lidt tolerance over for eksempelvis bio-energi vil nok være nødvendig i nogle år endnu. Men det ændrer ikke ved, at vi nok skal nå målet, hvis bare vi fortsætter med samme energi og engagement, som der rent faktisk er rigtigt mange mennesker rundt om på planeten der lige nu lægger i at få udviklingen ind på det rette spor.

Men ja. Jeg tænker også videre over det! Tak for dit indlæg, Jakob.
27-10-2013 21:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Billedet af Samsøs energiforsyning synes jeg ganske godt viser, at vi lever i en overgangstid


Nej billedet af Samsø viser et helt igennem ekstrem miljøsvineri uden sammenhæng med bare nogenlunde 'acceptabel opførsel' på energiområdet.

Uanset hvad så skal man ikke bare brænde kul af, fordi man nu syntes det er noget man bare skal. Kul indeholder mange skadelige ting som bly, cadmium, radioaktive partikler når det afbrændes..

5000 ton gennem studstrupværket sidste år se Link ikke om måneden eller ugen... Nej om dagen.. Eller 13 fuldt lastet lastbiler med 16 ton gennem værket hver time, eller en lastbil-fuld hver 4 minut.

Alt kullets energi omsættes til fjernvarme da der ikke er brug for strøm når møller og kraftvarmeværker yder strøm til el-nettet.

FRa fjernvarmens udviklingscenter se side 7 Link

I 2010 er strømbehovet efter møllerne har afsat produktion omkring 25 Twh fra kraftværkerne. Man ender i 2010 med at brænde 100 Twh og langt overvejende kul og hertil lidt gas. Herefter ender man med at afsætte 32 Twh fjernvarme efter et betydelig tab i fjernvarmenettet.

Altså et så helt igennem exorbitant miljøsvineri drevet frem af grøn teknologi som nu det på Samsø.

H C Ørstedværket Grøn regnskab se LinkEt særligt slemt år 2003 når værket at bruge 1,484 Twh naturgas og yder 173.000 Mwh strøm og en helt masse varme til københavn.. Det er 11,6 % af gassens energi som yder strøm resten er tab og fjernvarme. Samlet tab fra værket er hele 15 % i 2003. Altså en fjernvarmebruger i København som modtager fjernvarme fra H C Ørsted miljøbelaster mere end et olie eller gasfyr gør, pga. tabet i fjernvarmenettet..

Og det eneste der er galt er at Samsø og andre VE projekter bare uhæmmet dumper deres produktion ud i el-nettet og følgerne er at kraftværkerne laves så de yder mindre strøm og der fyres bare med fossilenergi ind i dem om sommeren hvor der ikke er brug for varme men strøm....
Redigeret d. 27-10-2013 21:28
Deltag aktivt i debatten De forkerte veje:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nye veje i miljø- og klimapolitikken812-04-2024 13:29
Klimamodellerne forkerte?4109-04-2018 12:27
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik