Husk mig
▼ Indhold

De norske klimarealister og varmepausenSide 1 af 3123>
De norske klimarealister og varmepausen28-12-2020 17:45
kfl
★★★★★
(2167)
De norske klimarealister og varmepausen
De norske klimarealister har angrebet de norske skolebøger for at være med Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff. I denne publikation er der et afsnit, der omhandler "Varmepause og temperatur rekorder". Du kan finde det i Bilag E."Varmepausen og rekordårene 2014-2017" side 78-82".

Klimarealisternes hjerteblod
Historisk har både de norske og danske klimarealister hævdet, at den globale opvarmning stoppede i 1998. Dette er bl.a. kommet til udtryk i artiklen "Global varmepause i mer enn 20 år", der er bragt på de norske klimarealisters hjemmeside i 22.august 2018. I denne artikel er der vist følgende grafI artiklen står der:

Satellittmålinger av global temperatur (med sort) fra University of Alabama in Huntsville sammenlignes her med fremskrivninger av temperatur fra IPCC (med blått). Observert temperaturtrend mellom april 1995 og september 2015 er bare på 0,002 grader per år, mens modellert trend fra IPCC er 10 ganger så stor, et dramatisk og alvorlig avvik.


Jeg går ud fra, at der er anvendt en version af UAH efter 2018, således at temperaturserien indeholder alle korrektioner fra 1992 og med 2018. Der står kun anført, at der er tale om en IPCC-fremskrivning og intet andet. Derfor har jeg ikke mulighed at foretage en afstemning.

Prof Ole Humlum og prof Johannes Krüger, der både er med i de dansk og de norske klimarealister, hævder, at den globale opvarmning stoppede i 1998. Ole Humlum har flere steder hævdet, at han var den første til opdagede dette. Det er formodentlig baggrunden for Klimarealisternes påstand. Dette er Klimarealisternes hjerteblod.

Påstanden om varmepausen kan hidrøre fra, at man har baseret sig temperatur-serierne RSS og UAH. Der begge har været fejlbehæftede i en sådan grad, at UAH har haft 11 betydende ændringer siden 1992. Disse ændringer har undervejs ændret trenden på temperaturudviklingen. Desuden ser det ud til, at Klimarealisteren og for den sags skyld også prof Ole Humlum har en ringe indsigt i statistik og den tilfældige variation af temperaturtidsserier.

Efter fremkomsten af påstanden om at den globale opvarmning stoppede i 1998, har bl.a. Skeptical Science gjort opmærksom på, der var tale om tilfældige naturlige udsving og at den global opvarmning vil fortsætte, men dette er afvist af klimareslisterne.Klimarealisterne tog fejl mht., at den globale opvarmning stoppede i 1998. Det forsøger de nu på, at skrive sig ud af ved at klandre El Nino/La Nina og CICERO for en uvidenskabelig adfærd samt ved underlødige statistiske analyser.

Klimarealisterne underbygger deres argumentation ved at se på perioderne 1998-2014 og 2002-2012 i forbindelse med UAH temperaturmåleserien. Der er efter min opfattelse tale om alt for korte tidsperioden til at kunne sige noget.

Her er en graf for perioden 1998-2014. Der beregnet en ikke signifikant trend 0.0041 Celcius/år. Det er åbenbart, at der i år 1998 er ekstraordinær stor observation.Denne figur svarer til Figur E.1 på side 78, dog er det muligt, at der mangler noget i forhold til de skriver. Data fra 2014 er ikke med deres grafer.

Man kan selvfølgelig frygte at tallene fra 1998 kan påvirke trenden signifikant, men følgende figur viser tallene fra 1999-2015. Der er ikke påvist en signifikant trend.På grund af den forholdsvise store variation, er der ikke konstateret nogen trend for en kort tidsperiode på 1999-2014.

Klimarealisterne har også undersøgt perioden 2002-2012.Denne figur svarer til Figur E.2 på side 78, dog er det muligt, at der mangler noget i forhold til det diskriver. Data fra 2014 er ikke med på grafen.

Der er tilsyneladende en signifikant negativ trend på -0.11 Celcius/år. Den anvendte analyse model ikke er korrekt. Den forudsætter uafhængig normal-fordelte målinger. Dette er ikke tilfældet.

Hvis man ser på en ARIMA(2,0,0)+en trend ser billedet lidt anderledes ud:Denne model forklarer 53% af den samlede variation og der er ikke en signifikant trend.

Klimarealisterne skriver:
Cicero: «Det er ingen varmepause, bare en viss utflating»

Hvis vi går inn på satellittmålingene fra UAH ser vi at i perioden fra 1998 til 2014 foreligger en negativ trend. Gjennomsnittstemperaturen sank i perioden.

Hvis vi går inn på målingene fra HadCRUT ser vi at i perioden fra 2002 til 2012 foreligger en negativ trend. Gjennomsnittstemperaturen sank i perioden.


I begge tilfælde er der tale om ikke signifikante ændringer.

Ses derimod over hele tidsperioden 1978-2020, kan ARIMA-modellen forklare 79% af al variation. Der en signifikant voksende trend på 0.14 Celcius /år.Der er ikke en jævn udvikling i temperaturen. Et billede på den kan være, at det ligner et bjerglandskab med høje tinder, dybe dale, klippeskrænter og voldsomme floder og hvor det hele tiden går lidt opad. Dette kan frembringes med en ARIMA-model+en trend. Disse modeller har en hukommelse.

Konklusion
På alle måder har klimarealisterne fejlet både med den oprindelig påstand om, at den globale opvarmning stoppede i 1998 og mht. deres statistiske analyser, som er helt forkerte.

De forsøger, at klandre CICERO for noget Klimarealisterne mener de har sagt eller skrevet, men som stammer fra klimarealisternes misforståelse.

De giver et vrangbillede af temperaturudviklingen. De viser kun et meget selektivt udsnit af hele temperaturudviklingen.

Problemet er, at de vil fortsætter med at hævde det de nu hævder, og der er få folkeskole lærer, der er i stand til at afslører klimarealisternes bedrag.

NB:
Hvis jeg skal være venligt ved Klimarealisterne, ja så har de set på alt for korte tidsperioder uden en statistik viden samt på fejlbehæftede temperatur serier , dvs. UAH og RSS.

Der er flere emner i Klimarealisterens artikel, som jeg kommer tilbage på et eller andet tidspunkt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 28-12-2020 17:56
29-12-2020 16:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klimadebatten er desværre fyldt med fejl, manipulation og misinformation. De værste til at svindle, manipulere, misinformere og bedrage er ikke klimarealisterne. Det er derimod dem der siger følgende:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
29-12-2020 16:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://argo.ucsd.edu/science/global-phenomenon/

Det eneste pålidelige målesystem vedr. energiopbygning i jordens klimasystemer vi har i dag, som er til at ta' og føle på, eller hvor der ikke er tale om administrativ svindel, og det er ARGO-systemet

Og den samlede opsamling af energi i oceanernes vandmasserne er reelt aftagende/stagnerende seOg 0 - 700 sammen med 700 - 2000 M seSelv om artiklen taler om kontant opvarmning, så aftager vandmasserne under 700 M ikke energi, så der er reelt tale om aftagende opvarmning af oceanernes vandmasser, som kun kan tolkes derhen at den globale opvarmning er aftagende. Eller temperaturen i lufthavet over vandmasserne er aftagende.
Redigeret d. 29-12-2020 17:10
29-12-2020 17:57
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Data from the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) shows that the average global sea surface temperature – the temperature of the upper few metres of the ocean – has increased by approximately 0.13°C per decade over the past 100 years. A 2012 paper published in the journal Geophysical Research Letters revealed that the deep ocean is also affected, with one third of the excess heat absorbed 700 m below the sea surface. Modelling studies published in IPCC's 2013 Report predict that there is likely to be an increase in mean global ocean temperature of 1-4oC by 2100.Så opvarmning også af dybhavet, som angivet
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-12-2020 18:05
29-12-2020 18:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Igen skal vi huske at varme alle dage har været en fordel og kulde altid har været en ulempe.
29-12-2020 18:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
Igen skal vi huske at varme alle dage har været en fordel og kulde altid har været en ulempe.


Benægtelse er en stor menneskelig mangel på rummelighed
29-12-2020 21:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som nævnt så har varme alle dage har været en fordel og kulde har altid været en ulempe.

Her kan man bl.a. læse om de historiske problemer foranlediget af kulde:
https://www.klimadebat.dk/forum/kulde-sult-og-hungersnoed-d12-e3915.php#post_80762
29-12-2020 21:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som det ses, er den globale kornhøst steget kraftigt som følge af GW. Specielt er produktionen af majs steget meget kraftigt. Dette er den gjort fordi det nu er muligt at dyrke majs (som giver et højere udbytte end byg og hvede) længere i mod nord.
Tilknyttet billede:

29-12-2020 21:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses det hvordan man forventer, at hvededyrkningen vil rykke i mod nord i Nordamerika, som følge af GW. Dette vil betyde, at det samlede areal, der er egnet til korndyrkning, vil blive kraftigt udvidet.
Tilknyttet billede:

29-12-2020 22:15
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det blå område er et stenet, skovklædt område, der huser masser af vildt.

Det bliver aldrig til hvedemarker selvom bønder kan have hede drømme om det.
29-12-2020 22:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det blå område er et stenet, skovklædt område, der huser masser af vildt.

Det bliver aldrig til hvedemarker selvom bønder kan have hede drømme om det.


Et område som i store træk var som Danmark før skovrydningerneHvor der er udmærket til at avle korn.
29-12-2020 23:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Canada : et område som Sverige.
Her kan der ikke dyrkes meget korn.
29-12-2020 23:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses udviklingen i Canadas produktion af korn- og foderstoffer. Udviklingen taler for sig selv.
Tilknyttet billede:

29-12-2020 23:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Canada : et område som Sverige.
Her kan der ikke dyrkes meget korn.


https://en.wikipedia.org/wiki/International_wheat_production_statistics

Canada er verdens sjette største kornproduceret og producerer 2/3 af USA' produktion, så der må være gode bonitetsforhold. Så når der kommer varmere vækstbetingelser og skoven fjernes så kan der dyrkes korn, også under nordligere himmelstrøg.
Redigeret d. 29-12-2020 23:26
29-12-2020 23:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Canada er som det ses et land der virkelig har haft glæde af den opvarmning, som er der er sket frem til i dag.
30-12-2020 00:40
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Tak fordi i deler så rigeligt af jeres uvidenhed, benægtere.
30-12-2020 07:54
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Hvis du ikke kan eller vil indse, at varme har rigtig mange fordel, så er det dig der er benægter. Så er det dig som bevist holder dig i uvidenhed.

Problemet er, at hvis du begyndte at indse (og dermed acceptere) fordelene ved et varmere klima, så ville du miste dit grundlag for den alarmistiske tilgang til dette emne.
30-12-2020 08:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Hvis du ikke kan eller vil indse, at varme har rigtig mange fordel, så er det dig der er benægter. Så er det dig som bevist holder dig i uvidenhed.

Problemet er, at hvis du begyndte at indse (og dermed acceptere) fordelene ved et varmere klima, så ville du miste dit grundlag for den alarmistiske tilgang til dette emne.


@Jørgen Petersen,

Du er altså ekstremt langsomt opfattende.
Og stråmændene og konspirationsteorierne er dine eneste "argumenter".

Fortæl mig, hvor har jeg benægtet, at CO2 fertilisering ikke eksisterer?
At varmeregningen ikke falder lidt med mere varme?
At udbyttet i nogen områder stiger, som følge af mere varme?

Trægheden hos dig kommer, når der skal sammenlignes fordele og ulemper, der står benægteren helt af.
Benægteren vedkender sig kun fordele, og indrømmer ingen ulemper.

Fakta er, at ulemperne langt overskygger fordelene, men benægterens evne til at forstå er så religiøst inficeret, at hjernen ikke fungerer normalt og ikke kan forstå, at der eksisterer bare en eneste negativ impact af øget varme.

Sæt dig f.eks ind i koralrevs evne til at håndtere øget varme, og du ville forstå, hvis ikke det religiøse filter er så tykt, at intet kan trænge igennem.
Redigeret d. 30-12-2020 08:16
30-12-2020 08:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Korallerne har det godt. Det kan man bl.a. læse om her:

https://klimarealisme.dk/2020/12/28/korallerne-har-det-godt/

I øvrigt er de ældste koralrev over 50 mio. år gamle. Da det i den mellemliggende periode har været markant varmere end nu, så virker det underligt, hvis ikke koralrevene skulle kunne tåle en lidt varme.
30-12-2020 08:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Bemærkes skal det, at de negative sider ved GW er blevet blæst vanvittigt meget op igennem de sidste årtier. Disse problemer er således blev blæst fuldstændigt ud af proportioner.

Børn og unge mennesker er på dette område således blevet skræmt fra vid og sans uden grund. Kort sagt så sker der en masse manipulation, misinformation og fordrejning hos dem der siger følgende:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skov og naturbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.

Og du tager ikke afstand fra disse vanvittige skræmmekampagner.
30-12-2020 08:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her kan man i øvrigt læse om hvordan det var under den sidste del af stenalderen og under bronzealderen, hvor det var væsentligt varmere end nu. Dengang var det meget grønnere og tilsvarende mere frodigt end det er nu p. g. a. varmen.

https://www.dandebat.dk/klima7.htm
30-12-2020 09:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Bemærkes skal det, at de negative sider ved GW er blevet blæst vanvittigt meget op igennem de sidste årtier. Disse problemer er således blev blæst fuldstændigt ud af proportioner.

Børn og unge mennesker er på dette område således blevet skræmt fra vid og sans uden grund. Kort sagt så sker der en masse manipulation, misinformation og fordrejning hos dem der siger følgende:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skov og naturbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.

Og du tager ikke afstand fra disse vanvittige skræmmekampagner.


Nu kommenterer jeg normalt ikke på overfladiske udokumenterede strøtanker.
Så hvorfor mener du, jeg skal "tage afstand" fra det?
Al misinformation tager jeg helt generelt afstand fra, også de fordrejninger, som du strør om med dig i en uendelighed uden at komme videre.
30-12-2020 09:22
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
Korallerne har det godt. Det kan man bl.a. læse om her:

https://klimarealisme.dk/2020/12/28/korallerne-har-det-godt/

I øvrigt er de ældste koralrev over 50 mio. år gamle. Da det i den mellemliggende periode har været markant varmere end nu, så virker det underligt, hvis ikke koralrevene skulle kunne tåle en lidt varme.


Når din eneste kilde er dem, der bekræfter din religion, så kommer du aldrig videre i dit liv.
Så enkelt er det.
30-12-2020 10:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Overdrivelserne, manipulationen, misinformationen og fordrejninger på følgende område er så store og grove, at man nødvendigvis må tage afstand fra dem.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skov og naturbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
30-12-2020 11:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det kører i ring for dig og du kommer ikke videre.
Det er møg kedeligt, at du kun kan de samme 8 fraser.
30-12-2020 12:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Overdrivelserne, manipulationerne, misinformationen og fordrejninger på følgende område er så store og grove, at man nødvendigvis må forholde sig dem.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skov og naturbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
30-12-2020 14:09
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
@Jørgen Petersen
Du ønskes et godt nytår med ønsket om et lærerigt 2021
30-12-2020 14:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Overdrivelserne, manipulationerne, misinformationen og fordrejninger på følgende område er så store og grove, at man nødvendigvis må forholde sig dem.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skov og naturbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.


Jørgen, at overbevise de forvirrede mennesker er som at smide vand på en gås!
Redigeret d. 30-12-2020 14:44
30-12-2020 15:07
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Også du, Delphi ønskes et godt nytår med håb om, at du i det nye år vil læse forskningen, så du også forstår indholdet.
30-12-2020 16:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja der er meget forskning derude. Man skal bare forstå at vælge det rigtige!
30-12-2020 17:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Ja, jeg forstår du har valgt Ole Humlum, Ole Humlum og Ole Humlum.
Mit valg er de 1000vis af andre forskere, der findes.
30-12-2020 17:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ikke udlukkende der er meget fin forskning bla. de etablerede såkaldte klimaforskere. Problemstillingen er i højere grad hvordan man tolker denne forsknings resultater, som er det helt store problem, for klimaindustriens medløbere.
Redigeret d. 30-12-2020 17:22
30-12-2020 18:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jens Olaf Pepke Pedersen svar på Bugge Harders påstande vedr. konsensusforholdet om der er konsensus fra 97 % af alle forskere om at co2 forårsager AGW eller er hovedårsagen vedr. global opvarmning https://www.altinget.dk/energi/artikel/pepke-kritik-bygger-paa-misinformation-og-mistaenkeliggoerelse
Redigeret d. 30-12-2020 18:26
30-12-2020 23:19
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
US Extreme weather costs.

https://insideclimatenews.org/news/29122020/billion-dollar-weather-disasters-climate-change-wildfire-hurricane-storms/?fbclid=IwAR22yMaQ3nUrFNXTlrJ6HuYG6SI-UgADnbxQvS3RYZO5clHkIrdoO8WPEUM
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-12-2020 23:20
31-12-2020 00:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I 2019 var USA' GDP 21.427 mia. $ https://tradingeconomics.com/united-states/gdp Dvs. at 50 mia. $ til klimarelaterede ulykker i US er 2,3 promille af US' BNP gået til at udbedre klimarelaterede ulykker.

Når der korrigeres for øget bebyggelse i kystzoner, større vedmasse i skovene i dag i forhold til 1980 og andelen af ulykkerne i forhold til BNP i 1980, så er der med garanti også her tale om et betydeligt fald i 'klimarelaterede' udgifter, i dag i forhold til 1980.
Redigeret d. 31-12-2020 00:09
31-12-2020 08:08
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Når der korrigeres for, at siden 80erne er sket en udvikling mod bedre bygninger, bedre materiel, bedre kommunikation, så er stigningen mindre end de skader, der ville have været sket, hvis niveauet fra 80'erne var fastholdt igennem perioden.

Det er vigtigt at se på antallet af klimarelaterede hændelser, hvor der er sket en 4 dobbling på bare 40 år, mens temperaturen er steget blot 1 grad.
Vi går mod en 3 graders stigning i dette århundrede og klimarelaterede omkostninger og dødsfald vil derfor fremover fortsat stige yderligere.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 31-12-2020 08:19
31-12-2020 08:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er rendyrket manipulation og skræmmekampagne, som du laver. Det der betyder noget er menneskeliv. Derfor er den bedste måde at opgøre skaderne på ud fra antallet af tabte menneskeliv, og her er udviklingen ganske klar. Se selv.
Tilknyttet billede:

31-12-2020 08:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her.
Tilknyttet billede:

31-12-2020 08:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I øvrigt har delphi ret, når man opgøre tabene i hård valuta, så skal tabene opgøres som en andel af BPN. Også giver det lige pludselig et helt andet billede.

Det næste er at det giver ingen mening at opgøre tallene for et enkelt land, som f.eks. USA. Skal man opgøre disse tal, så skal det være på globalt niveau. Det skyldes, at der ofte er tilfældige udsving, som herved giver et misvissende billede.
Redigeret d. 31-12-2020 09:00
31-12-2020 10:19
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det er rendyrket manipulation og skræmmekampagne, som du laver. Det der betyder noget er menneskeliv. Derfor er den bedste måde at opgøre skaderne på ud fra antallet af tabte menneskeliv, og her er udviklingen ganske klar. Se selv.


Det er jo ikke dig, Jørgen Petersen, der bestemmer, hvordan en skade virkning vurderes.
Økonomi, menneskeliv, memnneskelige omkostninger, ødelæggelse af biodiversitet er alle parametre, der indgår.

Som jeg tidligere forgæves har forsøgt at forklare benægterne:
Det er ligeså vigtigt at se på de regionale ændringer, når vi ser på klimaændringer og dens konsekvenser. Det forventes, at de fattige lande rammes langt hårdere end et land som USA.
Så at forklare de sidste 40 års stigning i klimarelaterede omkostning med, at det bare er nogle trillioner ud af trilliarder i et US budget giver ingen mening.

Vi kender ikke fremtiden, men en stigning på 3 grader kan blive både omkostningsfuld og medføre større lidelse end en benægter kan forstå.
Det er ikke kun mig, der siger det.
Forskningen anbefaler at reducere udledninger, så vi ikke når over 1,5-2 grader, hvor de 1,5 grader mål allerede er for sent at nå.

Det er jo ikke blot for sjov, at verdens lande er enige om Paris aftalen, så prøv nu at forstå, at benægtelse er spild af tid og ikke giver nogen mening, med den viden vi har i dag.
Redigeret d. 31-12-2020 10:20
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten De norske klimarealister og varmepausen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimarealister Netværk ?2509-01-2021 16:55
Klimarealister, arkæologi og the Heartland Institute2503-01-2021 21:47
De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på3025-12-2020 14:16
De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser eller mangel på samme4924-12-2020 16:32
Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"1612-12-2020 02:14
Artikler
Klimaet i Norge
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik