Husk mig
▼ Indhold

Den nye vækkelseSide 2 af 2<12
27-02-2008 21:57
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Du leverer et udmærket eksempel på, hvorfor man skal være varsom med at citere Lubos Motl - det er en gammel avisand med James Hansen og istiderne i 70erne.

Så vidt jeg kan se, er det eneste faktuelle indhold i dette, at Rasool og Schneider havde lånt et computerprogram lavet af James Hansen, der kunne kvantificere so2s (sulfats) negative forcing. Det lader unægtelig ikke til at have karakter af en forudsigelse om en snarlig istid for mig at se........???????


Og bortset fra det forudsiger Rasool og Schneider heller ingen istid - de beregner blot forskellige temperaturscenarier for, hvad der kunne ske, hvis atmosfærens so2-indhold steg til det fem-tidobbelte. Det sket som bekendt ikke, så ud fra dette kan man ikke engang sige, at Rasool og Schneider tog fejl?

Det lyder lidt som, at Motl og konsorter ikke bare har fået en lille fjer til at blive til fem høns - de har også selv opfundet den lille fjer til at begynde med........
04-03-2008 20:02
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
IPCC!!!! TAGER DE FEJL.

Med den viden vi har om hurtige klimaskift fra iskerneboringer

Med de dokumenterede og selvoplevede temperaturstigninger og temperaturniveauer vi har haft de sidste ti år.

Med de stigninger vi har haft i vores CO2 emissioner og som en konsekvens heraf voldsomt stigende CO2 koncentrationer i atmosfæren.

Når vi nu ved at CO2 er en drivhusgas der medfører opvarmning og det er noget vi kan eftervise i enhver folkeskoles fysiklokale.

Når vi er nødt til at bruge forsigtighedsprincippet som et selvfølgeligt redskab i vores klima og energipolitik

Og ikke mindst når nu IPCC og dens stab af videnskabsmænd dokumenterer at det er mere end 90% sikkert at mennesket er ansvarligt for hovedparten af den globale opvarmning de sidste 30 år.

Er det så ikke rimeligt at vores politikere i Danmark og EU har sat klimaet højest på den politiske dagsorden?

Jo konkluderer de fleste.

Jeg er ikke så sikker. Jeg tror at IPCC forregner sig.

Global opvarmning handler om jordens energibalance. Hvis vi får global opvarmning så er det fordi Jordens energibalance ændrer sig. Når vi flytter kulstof, lagret i form af fossile brændstoffer i jorden ,op i atmosfærenså forstyrres balancen og vi får det varmere.

Problemet er bare at vi ikke ved hvor meget. Vi har ikke styr på energibalancen. Vi laver målinger af temperaturen rundt omkring for at få et indtryk af om der sker ændringer i jordens varmebalance. Disse målinger kan være gode til at sige noget om hvad der sker lokalt (måske), men de kan ikke bruges til at sige noget om jordens varmebalance og slet ikke hvis man lægger dem sammen, prøver at vægte dem og dividerer med deres antal. Så får man noget der hedder den globale gennemsnitstemperatur. Og!!!

Hvad så hvis alle tempemperaturmålinger i jordsystemet viser en lille stigning. Altså hvis vi havde uendeligt med termometre som blev placeret overalt på jorden, i havet , i dybhavet, inde i bjergene og ovenpå bjergene. Ja så var det ikke nok til at beregne energibalancen. Vi skulle også undersøge andre energiformer: Hvor meget is er smeltet eller frosset, hvor meget vanddamp er fordampet eller fortættet, hvor hurtigt flytter havstrømmene i havet sig , hvor meget og hvor voldsomt blæser det. Har man undersøgt alt dette kan man (måske) sige lidt mere om hvordan energierne er flyttet rundt i systemet og om der er sket en forskydning i balancen.

Lad mig prøve at give nogle enkle illustrationer til opklaring.
Sæt to glas vand på bordet, det ene med en isblanding ved 0 grader, det andet med
iskoldt vand dog uden is ved 0 grader. Udsæt dem for stuetemperatur i 5 min og mål temperaturen. Selv om de har stået i det samme klima reagerer de helt forskelligt . Glasset med isblandingen vil fortsat være 0 grader forudsat at der stadig er is i , mens den anden blanding vil blive opvarmet til f.eks. 5 eller måske 10 grader.

Et andet eksempel tag et glas vand med 10 grader varmt vand og bland det med et glas med en tyk isblanding på 0 grader. Gennemsnitstemperaturen vil være 10 plus nul divideret med 2 = 5 grader . Bland de to og gennemsnitstemperaturen falder til 0 grader. En parallel til geografien: Store mængder drivis blæser sydpå i Nordatlanten og blander sig med varmere vandmasser sydfra. og gennemsnitstemperaturen vil falde i det pågældende område. Alt sammen uden at systemet iøvrigt er blevet påvirket.

Et andet illustrerende eksempel: To klimastationer på samme nordlige breddegrad oplever samme solstråling i en periode og har samme skydække. Den ene ligger på Grønlands Østkyst , den anden i Sibirien langt væk fra havet.
Kolde vinde blæser fra Indlandsisen og en stor del af solens stråler reflekteres tilbage af isen, en kold havstrøm i nærheden bidrager til at holde temperaturen nede.
I Sibirien er der vindstille og solen bager ned på mørke bjerge og store skove. Temperaturen stiger voldsomt.

Med andre ord jordsystemet og dets temperaturreaktion er meget komplekst og afhænger af lokale geologiske ,geografiske atmosfærefysiske, oceaniske, biologiske og andre forhold der er meget komplekst at redegøre for og næsten umuligt at forudsige variationer i der ligger meget ud over 5 dage.
Afhængig af hvordan mine klimastationer er beliggende og hvordan jeg vælger at vægte dem vil jeg få helt forskellige resultater når jeg beregner min gennemsnitstemperatur.

Et tredie eksempel:En periode med meget kolde temperaturer ved Sydgrønland og Labrador resulterer i en voldsom dybvandsdannelse og store mængder havvand trækkes op i Nordatlanten og fører til opvarmning af store områder. Eller omvendt : En varm periode i ovennævnte område øger smeltning af havis og gletcheris , pumpen svækkes og store områder i Nordatlanten køles. Hele billedet forstyrres af El Nino og forskydning mellem høj og lavtryk i Nordatlanten. Det tager så ca. 1000 år at udveksle de enorme vandmasser der fra Labrador tager hele rejsen ned til Australien og hjem igen.

Hvordan kan det så være at vi kan sige noget om at der har været perioder hvor temperaturerne rundt om på kloden har været betydeligt lavere og højere end idag også globalt set. Det hænger sammen med at vi kan spore varmekrævende økosystemer med enorm udbredelse og perioder med voldsomt isdække og store ændringer i havniveau.

Men at postulere en global temperaturstigning på 0,7 grader med afsæt i en konstrueret "middeltemperatur" der er mere end 100 år gammel forekommer rimelig hypotetisk.

IPCC ved godt alle de her ting det undrer mig så bare tilsvarende at de tør udtale sig så skråsikkert.

Ja men er det så ikke alligevel ok at vi med en aktivistisk indstillet klimaminister bare handler og gør en hel masse godt for klimaet og miljøet.
Hvis vi handler på et forkert og helt utilstrækkeligt grundlag, opstiller vi nogle uhensigtsmæssige mål ,så handler vi delvist i blinde og prioriterer forkert.

Hvad kan vi så gøre ved det. Istedet for at satse på at problemet kan reduceres til at begrænse CO2 udslippet,var det måske en ide yderligere at øge bevillingerne til klimaforskning og få kortlagt flere hemmeligheder om havstrømme , iskerner, CO2, kosmisk stråling, mindske unødig udtømning af begrænsede ressourcer, begrænse forurening og ikke mindst fattigdom overalt hvor den findes.
Det hele kunne godt ende med at vi supplerede en vindmølleeksport til Kina med nogle højeffektive , lavt forurenende kulkraftværker ala det DONG forsøger at sælge til Tyskland samtidig med at vi istedet for at købe varm luft sendte flere penge til Læger uden Grænser.

Mvh Birger

Birger
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Den nye vækkelse:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik