Husk mig
▼ Indhold

Den nyeste forskning viser....Side 11 af 26<<<910111213>>>
17-05-2013 18:37
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Størrelsen af den naturlige variation relativt til det antropogene bidrag er jo netop hvad hele debatten her drejer sig om og endnu er dette fuldstændig ukendt, med mindre du tilfældigvis ved noget som ingen andre i verden ved? Pt. er der ingen måde hvorpå man kan adskille dette, fordi man ikke engang ved hvad fortegn feedbacken fra fx vanddamp og skyer har.

Tilsyneladende findes der en endnu ukendt naturlig variabel, som er af præcis samme størrelsesorden, men med modsatrettet virkning som det antropogene bidrag og åbenbart kun har virket siden år 2000 eller også har CO2 ganske enkelt ikke den påståede effekt.

25% af den totale CO2-emmision har antageligt ikke været af betydning og det kræver altså en overordentlig god forklaring før vi smadrer vores egen økonomi og lader Kina overtage den globale dagsorden. Alt andet ville være naivt at kræve med mindre man er forblændet af ideologi og allerede har dømt CO2 skyldig på trods af manglende beviser.
17-05-2013 20:09
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
For nu at vende tilbage til trådens titel, så viser den nyeste forskning ganske enkelt at IPCC overdriver klima sensitiviteten:


Desuden viser satellitdata at der ikke findes tegn på den påståede positive feedback fra vanddamp:


Disse to simple kendsgerninger er nok en ganske god forklaring på hvorfor IPCC's modellering skyder så langt over virkelighedens observationer:


Derfor er der intet som tyder på at vi kan forvente temperaturer som kommer bare i nærheden af hvad de var tilbage i sidste mellemistid, hvor mennesket åbenbart ikke havde problemer.

Hvorfor er det egentlig at der er nogle klimaekstremister som absolut insisterer på at vi er på vej imod en global klimakrise og skal stoppe med at bruge fossile brændstoffer når man med sikkerhed ved følgende:

1) Langt flere mennesker dør af kulde end af varme*.
2) Det er mere energikrævende at opvarme boliger end at nedkøle dem*.
3) Økonomisk vækst er direkte korreleret med energiforbrug og olie er pt. den eneste mulighed Ulande har for at komme op på vestlig standard*.
4) Jorden er ganske enkelt er blevet grønnere i løbet af de sidste årtier, som en direkte følge af øget CO2-udledning*.


*Referencer:
1) Healy 2003. Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors. The Journal of Epidemiology and Community Health 57, 784-789.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732295/pdf/v057p00784.pdf

2) Sivak 2013. Air conditioning versus heating: climate control is more energy demanding in Minneapolis than in Miami. Environmental Research Letters 8.
http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/014050/article

3) Brown et al. 2011. Energetic limits to economic growth. Bioscience 61, 19-26.
http://www.aibs.org/bioscience-press-releases/resources/Davidson.pdf

4) Donohue et al. 2013. CO2 fertilisation has increased maximum foliage cover across the globe's warm, arid environments. Geophysical Research Letters (in press).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50563/abstract
17-05-2013 20:41
SRJ
★★★☆☆
(462)
kristofferszilas skrev:
SRJ skrev:

Furthermore it is determined that human emissions explain the entire observed long term trend with a residual that is indistinguishable from zero, ...


Det lyder umiddelbart som om en hel del forskere sidder godt begravet i deres egen sci-fi computerverden og ikke har kontakt med reelle observationer af virkeligheden.

Siden år 2000 har afbrænding af fossile brændstoffer tilført mere end 100 milliarder tons kulstof til atmosfæren, hvilket udgør omkring 25% af al menneskeskabt CO2 der nogensinde er produceret.
I samme periode er der ikke observeret nogen signifikant global temperaturændring.

Er man en 'benægter' hvis man stiller spørgsmålstegn ved deres model på grundlag af denne observation eller er det egentlig ikke dem som nu er benægterne når de så tydeligt ignorere faktuelle data?


Citatet stammer fra Richardsons kommentar til Humlums artikel, og handler om hvorvidt stigningen i CO2 er menneskeskabt eller ej.
Den "long term trend" der nævnes er i CO2-kontrentrationen, og det fremgår jo også tydeligt af enheden for stigningsgraden, som er opgivet i ppm / år.
Richardson har baseret sin analyse på de samme data som Humlum et. al så din kommentar om en sci-fi verden er heller ikke passende for dette citat. De data som Humlum brugte er NOAA's globale CO2 dataserie, der dækker perioden 1980-nu - lidt mærkeligt valg når der nu eksisterer en dataserie fra 1958.


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
17-05-2013 20:47
SRJ
★★★☆☆
(462)
kristofferszilas skrev:
Desuden viser satellitdata at der ikke findes tegn på den påståede positive feedback fra vanddamp:
Det er god skik at huske henvisninger til sine figurer. Den figur du viser her er fra Clive Best's blog.

Sidst i hans indlæg står flg. disclaimer som er vigtig at få med:

update 22/4: There is no inherent reason why atmospheric water content should be correlated with CO2 content. However, models typically assume a constant relative humidity so that if surface temperatures rise (AGW) then so does the total H2O content in the atmosphere. This post highlights the lack of correlation between the measured CO2 levels and the measured H2O levels in the atmosphere.

The instrument accuracy of the NVAP-M data has been questioned in the comments. If it can really be shown that systematic errors still dominate the data, then no firm conclusions can be drawn as yet.------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
18-05-2013 13:40
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Jeg antog selvfølgelig at der i citatet "human emissions explain the entire observed long term trend" blev henvist til temperaturudviklingen, hvilket ville være direkte usandt. At CO2 koncentrationen pt. er fuldstændigt domineret af det antropogene bidrag er der vist ingen som betvivler.

Her er et andet eksempel på en måleserie af vanddamp (dog kun for 35-45 grader N) fra Solomon et al. (2010) i Science:
Der ses ingen nævneværdig variation udover en lille stigning op til et markant fald efter år 2001. En rimelig tolkning af dette ville ganske enkelt være at vanddamp opfører sig præcist som alle andre gasser, nemlig ved at have invers opløselighed i oceanerne som funktion af temperaturen. Til forskel fra andre gasser kondenserer vand dog i atmosfæren og danner skyer, som dermed øger albedoen og virker kølende. Med andre ord en negativ feedback der virker som en termostat, hvilket forklarer hvorfor jorden aldrig har haft en løbsk drivhuseffekt.
18-05-2013 22:42
Theis
★★☆☆☆
(150)
kristofferszilas skrev:
Tilsyneladende findes der en endnu ukendt naturlig variabel, som er af præcis samme størrelsesorden, men med modsatrettet virkning som det antropogene bidrag og åbenbart kun har virket siden år 2000 eller også har CO2 ganske enkelt ikke den påståede effekt.

Man behøver ikke opfinde en eller anden mystisk naturlig variabel for at forklare de seneste års temperaturudvikling. Foster & Rahmstorf har vist, at når man blot korrigerer for de tre kendte naturlige bidrag (ENSO, aerosoler og solen), så er der ikke nogen opbremsning i temperaturudviklingen fra 1979-2010:

the warming rate is steady over the whole time interval

hvilket kan ses i figuren:


Dana Nuccitelli gennemgår her nogle nye studier, der forklarer, hvordan den tilsyneladende opbremsning i lufttemperaturen skyldes accelereret havopvarmning.

Så selvom jeg, da også godt kan lide et mysterium, så er der altså ikke et her.
18-05-2013 23:59
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Selv hvis man vælger at se bort fra at Rahmstorf er en ekstremt biased klimahysteriker, som er dybt involveret i IPCC's politiske program for at omdistribuere verdens økonomiske ressourcer, så er det lidt svært at tage hans model seriøst. Han antager at 'aerosol optical thickness data' (AOD), 'total solar irradiance' (TSI) og 'ENSO by the multivariate el Niño index' (MEI) kan forklare temperaturplateauet til og med år 2010:Det kan da godt være at han har været i stand til at justere sine parametre til at give dette fit frem til år 2010, men når vi ser på de nyeste data for disse variable er det jo åbenlyst at dette ikke kan forklare temperaturplateauet, fordi både MEI og TSI er steget markant siden 2010:

Ifølge Rahmstorfs model burde man have forventet øget temperaturer siden 2010, hvilket man som bekendt ikke har observeret. Med andre ord, der er en rigtig god grund til at klimaforskere er meget forvirrede over det nuværende temperaturplateau, fordi det slet ikke kan forklares med "state-of-the-art" modeller:At blive med at lade som om der er fuldstændig styr på hvordan klimaet opfører sig er rent selvbedrag. 'Business as usual' indenfor klimamodellering er altså bare ikke godt nok og der kræves nogle fundamentale revisioner af modellerne, hvis vores forståelse af dette komplekse system skal forbedres. En god start ville være at indbygge andre solare variationer end bare TSI.
19-05-2013 10:30
Theis
★★☆☆☆
(150)
kristofferszilas skrev:
Selv hvis man vælger at se bort fra at Rahmstorf er en ekstremt biased klimahysteriker, som er dybt involveret i IPCC's politiske program for at omdistribuere verdens økonomiske ressourcer,

Ja, lad os se bort fra det, når nu trådens navn er som den er og ikke "Måske er der også en lille bitte smule politisk ideologi bag min modstand mod klimavidenskaben" :-)

kristofferszilas skrev:
Det kan da godt være at han har været i stand til at justere sine parametre til at give dette fit frem til år 2010, men når vi ser på de nyeste data for disse variable er det jo åbenlyst at dette ikke kan forklare temperaturplateauet, fordi både MEI og TSI er steget markant siden 2010:

Så nu mangler vi måske kun at finde den naturlige mekanisme, der kan forklare temperaturudviklingen siden 2010, så er der da ikke langt igen, når diskussionen startede med, at du ikke kunne forklare den siden år 2000. To år virker som lidt kort tid til at drage store konklusioner om ukendte naturlige mekanismer.

Dertil er jeg ikke enig med dig i, at MEI-værdierne siden 2010 som du viser, burde resultere i temperaturstigninger ifølge F&R's model. Din figur ser meget blå ud efter 2010. F&R's undersøgelse fandt, at MEI påvirker de globale temperaturer med et lag på 2-5 måneder (tabel 1 i deres artikel). Man skal derfor forskyder MEI-værdierne med dette antal måneder. Siden 2010 har vi haft La Nina i 2010-2011, 2011-2012 og når værdierne forskydes nogle måneder bliver resultatet at både 2011 og 2012 var påvirket af La Nina.

Med hensyn til TSI, så kan man for det første se af værdierne på y-aksen af den figur, du viser fra F&R, at TSI ikke påvirker temperaturerne så meget som MEI (skalaen går kun fra -0,05 til 0,1, mens skalaen for MEI går fra -0,2 til 0,2). Dertil er vi rigtig nok på vej mod et solmaksimum, men et maksimum, der er betydelig mindre end de foregående solmax:


I den figur du viser for TSI kan man se, at de nuværende TSI-værdier nogenlunde svarer til værdierne i 2003, mens det forrige solmax lå nogle år tidligere. Det ses også af F&R-figuren du viser, at TSI påvirkede temperaturen mere i årene 2000-2002 end i 2003. Alt i alt ville man på baggrund af de nuværende værdier for TSI kun forvente en svag varmepåvirkning efter F&R's model.

Samlet set har jeg stadig svært ved at se mysteriet og savnet af en forklaring på de seneste års temperaturudvikling.
19-05-2013 12:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
"Cloud -Experiment"
Nyt fra CERN om kosmisk stråling.

http://science.orf.at/stories/1717291/
Redigeret d. 19-05-2013 12:33
19-05-2013 14:37
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
'Multidecadal Oscillation' påvirker tydeligvis klimaet på kort tisskala:


Her er der er meget fin præsentation, som viser at dette faktisk ikke er indbygget i de nuværende klimamodeller:
http://www.tims.ntu.edu.tw/download/talk/20120918_2297.pdf

På lang tidsskala påvirkes klimaet dog mere af solen (rent empirisk og endnu ikke forstået i detaljer og derfor måske "den endnu ukendte variable"):


Flere forskellige estimater (hvoraf dette bare er ét) tyder på at solen er på vej ind i en inaktiv periode:


Så mon ikke det er på tide at indbygget begge disse variable i modellerne, hvis man vil beholde bare en smule troværdighed i klimavidenskaben i stedet for hovedløst at fremskrive opvarmning udelukkende på baggrund af CO2?
19-05-2013 22:19
SRJ
★★★☆☆
(462)
kristofferszilas skrev:
Jeg antog selvfølgelig at der i citatet "human emissions explain the entire observed long term trend" blev henvist til temperaturudviklingen, hvilket ville være direkte usandt. At CO2 koncentrationen pt. er fuldstændigt domineret af det antropogene bidrag er der vist ingen som betvivler.


Jo det er netop hvad Humlum et. al betvivler i deres artikel - en artikel du henviste til i dette indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/den-nyeste-forskning-viser--d12-e1540-s200.php#post_34528


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
19-05-2013 22:45
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Man kan som bekendt godt henvise til en artikel uden at være enig i hvert et punkt af forfatternes tolkning, men deres data viser jo netop det velkendte faktum at ændringer i CO2 sker EFTER ændringer i temperatur. Humlum nævner netop dette i deres highlights:
"Changes in global atmospheric CO2 are lagging 11–12 months behind changes in global sea surface temperature.
Changes in global atmospheric CO2 are lagging 9.5–10 months behind changes in global air surface temperature
."

Som nævnt ovenfor skyldes sådan en sammenhæng at gasser har invers opløselighed i oceanerne som funktion af temperatur. En ganske simpel relation som enhver med bare et minimalt kendskab til kemi vil vide. Den årlige variation i temperatur og plantevækst forklarer jo netop sådanne fluktuationer i en ellers antropogent domineret udvikling:
20-05-2013 11:07
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kristofferszilas skrev:
Den årlige variation i temperatur og plantevækst forklarer jo netop sådanne fluktuationer i en ellers antropogent domineret udvikling:


Plantevækstens optag af CO2 er uden betydning. Og menneskets bidrag til stigningen er under 5%.


20-05-2013 12:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Et nyt studie af forskerteamet Otto et al. viser,at den globale temperatur de næste 50-100 år ikke vil stige så meget,som tidlligere forudsagt i IPCCs rapport fra 2007.

I det nye studie forudsiger man indtil 2050 kun en temperatur stigning på mellem 0,9 og 2,0gr.C,i forh. til den førindustrielle tid.
Man forklarer den langsommere opvarmning med dels en større varmeoptagelse af oceanerne,dels en aftagende solaktivitet samt et forøget antal partikler i atmosfæren,som reflekterer solens stråling.

Forskningsresultatet kan læses i "Nature Geoscience" og også i "SpiegelOnline-Wissenschaft"
Både DR og TV2 kom også med denne nyhed her til morgen.

Hvorfor den globale temperatur ikke er steget i 16 år og ikke i fremtiden vil stige så meget,som tidligere prognosticeret,kan være begrundet i nogle af de ovenfor anførte årsager og her vil "Cloud Experiment" i CERN i den nærmeste fremtid nok afdække en del mere om skyernes og aerosolernes indflydelse på klodens temperatur.

Det nye forskningsresultat og forskernes bemærkninger dertil,viser med al tydelighed,hvor mangelfulde de hidtidige modelberegninger har været og,hvor famlende videnskaben stadig står mht. at kunne forklare den fremtidige udvikling og dannelsen af Jordens klima.
20-05-2013 15:28
Kosmos
★★★★★
(5375)
Man forklarer den langsommere opvarmning med dels en større varmeoptagelse af oceanerne,dels en aftagende solaktivitet...

- så har DR åbenbart fået noget galt i halsen (i så fald ej heller første gang!):

En gruppe forskere mener, at havet optager mere kuldioxid end forventet, og at det er årsagen til, at den hastige stigning i temperaturerne er bremset
20-05-2013 15:52
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kjeld Jul skrev:
Et nyt studie af forskerteamet Otto et al. viser,at den globale temperatur de næste 50-100 år ikke vil stige så meget,som tidlligere forudsagt i IPCCs rapport fra 2007.

I det nye studie forudsiger man indtil 2050 kun en temperatur stigning på mellem 0,9 og 2,0gr.C,i forh. til den førindustrielle tid.
Man forklarer den langsommere opvarmning med dels en større varmeoptagelse af oceanerne,dels en aftagende solaktivitet samt et forøget antal partikler i atmosfæren,som reflekterer solens stråling.

Forskningsresultatet kan læses i "Nature Geoscience" og også i "SpiegelOnline-Wissenschaft"
Både DR og TV2 kom også med denne nyhed her til morgen.

Hvorfor den globale temperatur ikke er steget i 16 år og ikke i fremtiden vil stige så meget,som tidligere prognosticeret,kan være begrundet i nogle af de ovenfor anførte årsager og her vil "Cloud Experiment" i CERN i den nærmeste fremtid nok afdække en del mere om skyernes og aerosolernes indflydelse på klodens temperatur.

Det nye forskningsresultat og forskernes bemærkninger dertil,viser med al tydelighed,hvor mangelfulde de hidtidige modelberegninger har været og,hvor famlende videnskaben stadig står mht. at kunne forklare den fremtidige udvikling og dannelsen af Jordens klima.

Et interessant studie, og noget af en tour-de-force i data-analyse!

Det er også interessant, at studiet hviler på en række af de klimamodeller, som du omtaler så nedlandende. Ligeledes er det interessant, at forfatterne finder omtrent den samme klimasensistivitet for årtiet 2000-2009 som for de foregående årtier, på trods af at du&dine meningsfæller påstår at "opvarmningen er stoppet" i det årti.

-Hvis du virkelig tror på, at opvarmningen er stoppet og at GCM-modellerne er så ringe, så burde du på ingen måde stole på dette studie.
20-05-2013 16:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Haldrup

Ja,for en alarmist er det da noget af et tilbageslag.
20-05-2013 16:58
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kjeld Jul skrev:
@ Haldrup

Ja,for en alarmist er det da noget af et tilbageslag.
What? -Hvis deres studie viser sig at holde vand, så er det da i DEN grad gode nyheder, at klima-sensitiviteten ligger i den lave ende af de forventede intervaller! Det er ret gode nyheder for mange mennesker i de varme lande, hvis det holder, så hvordan det kan være et tilbageslag kan jeg ikke lige se?
20-05-2013 17:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
at klima-sensitiviteten ligger i den lave ende af de forventede intervaller!


Højt uddannet menneske fra KU, bruger det Danske Sprog...
20-05-2013 18:52
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
I det nye studie forudsiger man indtil 2050 kun en temperatur stigning på mellem 0,9 og 2,0gr.C,i forh. til den førindustrielle tid.


Og hvilken temperatur stigning har vi så oplevet siden den førindustrielle tid og til og med 2013?


20-05-2013 19:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og hvilken temperatur stigning har vi så oplevet siden den førindustrielle tid og til og med 2013?


Ja hvis det er med udgangspunkt i 1910 som er førindustriel tid så er vi jo godt på vejVel minimum 1,2 K.
21-05-2013 21:29
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kristoffer Haldrup skrev:
Kjeld Jul skrev:
Et nyt studie af forskerteamet Otto et al. viser,at den globale temperatur de næste 50-100 år ikke vil stige så meget,som tidlligere forudsagt i IPCCs rapport fra 2007.

I det nye studie forudsiger man indtil 2050 kun en temperatur stigning på mellem 0,9 og 2,0gr.C,i forh. til den førindustrielle tid.
Man forklarer den langsommere opvarmning med dels en større varmeoptagelse af oceanerne,dels en aftagende solaktivitet samt et forøget antal partikler i atmosfæren,som reflekterer solens stråling.

Forskningsresultatet kan læses i "Nature Geoscience" og også i "SpiegelOnline-Wissenschaft"
Både DR og TV2 kom også med denne nyhed her til morgen.

Hvorfor den globale temperatur ikke er steget i 16 år og ikke i fremtiden vil stige så meget,som tidligere prognosticeret,kan være begrundet i nogle af de ovenfor anførte årsager og her vil "Cloud Experiment" i CERN i den nærmeste fremtid nok afdække en del mere om skyernes og aerosolernes indflydelse på klodens temperatur.

Det nye forskningsresultat og forskernes bemærkninger dertil,viser med al tydelighed,hvor mangelfulde de hidtidige modelberegninger har været og,hvor famlende videnskaben stadig står mht. at kunne forklare den fremtidige udvikling og dannelsen af Jordens klima.

Et interessant studie, og noget af en tour-de-force i data-analyse!

Det er også interessant, at studiet hviler på en række af de klimamodeller, som du omtaler så nedlandende. Ligeledes er det interessant, at forfatterne finder omtrent den samme klimasensistivitet for årtiet 2000-2009 som for de foregående årtier, på trods af at du&dine meningsfæller påstår at "opvarmningen er stoppet" i det årti.

-Hvis du virkelig tror på, at opvarmningen er stoppet og at GCM-modellerne er så ringe, så burde du på ingen måde stole på dette studie.

DMI har også samlet den historie op, og sat den i fint perspektiv:

http://beta.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2013/nye-bud-paa-fremtidens-opvarmning/
22-05-2013 14:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I april 2013 blev der i "Nature Climate Change" bragt en artikel af klimaforskerne Virginie Guemas et al.,hvor de gjorde sig tanker om,hvorfor den globale temperatur ikke var steget.
Dette forskerteam er tilknyttet IPCC,og som bekendt har ikke en eneste af IPCCs modeller forudsagt,at der ville komme et opvarmningsstop,som nu har varet i 16år.
Forskerteamet har nu fundet en elegant måde,at løse dette IPCC problem på,idet de gennemførte en "retrospektiv" dvs. tilbagevirkende forudsigelse for de senere år.
Er det den nye linie IPCC vil følge for at forbedre deres succes kvote?
Virginie Guemas og hans kolleger vælger,som redningskrans,at pege på,at den manglende varme i atmosfæren er optaget i oceanerne.Men hvorfor har IPCCs modeller ikke forudsagt denne varmeoptagelse?
Havet er en integreret del af modellerne og alligevel opstår en så eklatant fejl?
Eller,blev CO2s klimasensitivitet nærmere sat for højt i modellerne?

Overraskende afslutter Virginie Guemas et al. deres artikel med denne bemærkning:
The ability to predict retrospektively this slowdown not only strengthens our confidence in the robustness of our climate models,but also enchances the socio-economic relevance of operational decadel climate predictions.

Real satire som dette,viser,hvor langt klimaforskningen allerede har fjernet sig fra god videnskabelig paksis.I en hver anden videnskabelig diciplin,ville et sådan stykke papir ikke være blevet godkendt.
Den manglende validitet af en retrospektiv forskning har været kendt i mange år,her kan som eksempel,henvises til in interessant samtale mellem fysikerne Fermi og Dyson.

http://www.pm-magazin.de/a/wie-man-wissenschaft-betreibt

Det er forståeligt,at man bliver skeptisk overfor udsagn af IPCC og tror mindre og mindre på deres modelberegninger og prognoser for fremtidens klima.
22-05-2013 19:14
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Theis skrev:
Man behøver ikke opfinde en eller anden mystisk naturlig variabel for at forklare de seneste års temperaturudvikling. Foster & Rahmstorf har vist, at når man blot korrigerer for de tre kendte naturlige bidrag (ENSO, aerosoler og solen), så er der ikke nogen opbremsning i temperaturudviklingen fra 1979-2010:
Skepticalscience har netop afvist metoden af Foster & Rahmstorf (2011), som de ellers brugte til at konstruere en video, som er blevet vist vidt og bredt på diverse alarmistfora for at berolige deres tilhængere:

"Over the winter vacation we produced a video which tried to explain the contributions to the recent temperature trend based on the best evidence available at the time, however the rapid pace of development in this area has thrown significant doubt on the conclusions. While the video has significant educational content, the conclusions do not reflect a scientific consensus, so we will be withdrawing it and will work on an updated version.
...
However this approach can give misleading results if significant influences on temperature are missing from the analysis, or if wrong influences are included."


http://www.skepticalscience.com/has_the_rate_of_surface_warming_changed.html
RE: Ubalanceret indlæg23-05-2013 13:00
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kristofferszelas

Igen et ubalanceret indlæg fra din side.

Der vil altid være diskussioner om empiriske analyser af f.eks. temperaturudviklingen.

Det Skeptical Science gør opmærksom på er , at der måske skal tilføjes/fjernes flere faktorer til at kunne forklare temperaturudviklingen og at der foregår et arbejde med at undersøge dette.

Du har gentagne gange hævedet, at der mangler nogle mekanismer i forståelse af klimaet. SkS forsøger at undersøger dette mht. temperaturudviklingen. Hvad er din reaktion? At hyle op!

Du tolker SkS indlæg negativt, men det er i virkeligheden et lille skridt fremad i forståelse af klimaet. Det er den naturvidenskabelig process - man opsamler data og tester hypoteser. Hvis der er afvigelse , forsøger man at finde/udbygge modellerne og processen gentages...
23-05-2013 13:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Du tolker SkS indlæg negativt, men det er i virkeligheden et lille skridt fremad i forståelse af klimaet. Det er den naturvidenskabelig process - man opsamler data og tester hypoteser


Foster og Rahmstorfs curvefitting har ingen værdi, den er et rent og skært propaganda-påhit som skulle vise, at der skam ikke er noget galt med forudsigelserne om katastrofal global opvarmning.

Jeg kan godt forstå, at propagandasiden SKS nu trækker i land, for den artikel, du, theis, bugge og andre har trukket frem, er selvfølgelig allererede til grin:

Man behøver ikke opfinde en eller anden mystisk naturlig variabel for at forklare de seneste års temperaturudvikling. Foster & Rahmstorf har vist, at når man blot korrigerer for de tre kendte naturlige bidrag (ENSO, aerosoler og solen), så er der ikke nogen opbremsning i temperaturudviklingen fra 1979-2010:


Hvordan er det nu det står til efter 2010 med tre ovennævnte faktorer, der angiveligt skulle have holdt temperaturen nede:

ENSO? neutral
Solen? vi har netop passeret sol-MAX!
Aerosoller? Den nyeste IPCC-rapport AR5 nedjusterer den negative aerosol-forcing kraftigt.

Ingen af de tre faktorer holder temperaturen nede, så hvad sker der?Du kan godt se, at deres tåbelige curvefit ikke holdt ret længe, ikk' kfl?

OT: Du har fået slået op, hvad en konspirationsteori er ikke ?
Redigeret d. 23-05-2013 13:36
23-05-2013 16:07
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
ENSO har været neutral/positiv i mere end et år, Her er MEI for 2012 og 2013 ifølge NOAA:

2012 -1.045 -.706 -.417 .058 .706 .903 1.139 .579 .271 .103 .166 .037
2013 .042 -.163 -.171 .009
23-05-2013 16:49
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nielsen

Du har udelukkende en politisk indgangsvinkel til klimadiksussionen.

Hele dit ordvalg bidrager til denne opfattelse, som f.eks. "katastrofal global opvarmning" ,"skært propaganda-påhit ","propagandasiden SKS","selvfølgelig allererede til grin","konspirationsteori ".

Du bidrager ikke med nogen viden inden for klimadiskussionen ud over dine politisk holdninger.

Jeg gider ikke diskuterer politik.

Hvis du har nogle naturvidenskabelige argumenter eller viden , vil jeg hellere end gerne gå ind i en debat med dig. Derigennem håber jeg selvfølgelig at kunne lære noget nyt.
Redigeret d. 23-05-2013 16:58
23-05-2013 17:21
Kosmos
★★★★★
(5375)
N A Nielsen:
Hvordan er det nu det står til efter 2010 med tre ovennævnte faktorer, der angiveligt skulle have holdt temperaturen nede:

ENSO? neutral
Solen? vi har netop passeret sol-MAX!
Aerosoller? Den nyeste IPCC-rapport AR5 nedjusterer den negative aerosol-forcing kraftigt.

Ingen af de tre faktorer holder temperaturen nede, så hvad sker der?


kfl:
Du bidrager ikke med nogen viden inden for klimadiskussionen ud over dine politisk holdninger

- ahem!
RE: igen og igen23-05-2013 17:37
kfl
★★★★★
(2167)
Der gjort flere forsøg på at forklare temperaturudviklingen, som f.eks. her Foster and Rahmstorf Measure the Global Warming Signal . Det er muligt i denne artikel at se , hvor stor indflydelse de omtalte faktorer har på den globale temperatur.

Der er nu kommet ny forskning frem, der måske antyder, at de omtalte faktorer ikke er tilstrækkelig til at forklare temperaturudviklingen. Dette betyder, at der nu starter en ny cirkel, hvor man forsøger at forstå hvorfor, der er en afvigelser i forhold til observationer, og at opstille nye hypoteser.

Dette er blot et eksemple på at naturvidenskabelig forskning er en iterativ proces, der i princippet aldrig holder op.

Overfor dette kommer du kun med nogle politisk synspunkter.
Redigeret d. 23-05-2013 17:41
23-05-2013 18:38
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Den pågældende artikel af Foster og Rahmstorf bidrog lige præcis intet til at forklare temperaturudviklingen. Som forskning er den værdiløs. Det var en tåbelig, politisk motiveret artikel.

Dette er blot et eksemple på at naturvidenskabelig forskning


Overhovedet ikke. Det er ikke andet end politik i videnskabelige klæder.


Overfor dette kommer du kun med nogle politisk synspunkter.


LOL - Hvis du vil gøre din poseren troværdig, skulle du undgå ustandseligt at henvise til Cook og Nuccitellis propagandaside, Skeptical Science.

Du har fået slået op, hvad en konspirationsteori er ikke, kfl?
23-05-2013 18:48
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
Den pågældende artikel af Foster og Rahmstorf bidrog lige præcis intet til at forklare temperaturudviklingen. Som forskning er den værdiløs. Det var en tåbelig, politisk motiveret artikel.

Dette er blot et eksemple på at naturvidenskabelig forskning


Overhovedet ikke. Det er ikke andet end politik i videnskabelige klæder.


Overfor dette kommer du kun med nogle politisk synspunkter.


LOL - Hvis du vil gøre din poseren troværdig, skulle du undgå ustandseligt at henvise til Cook og Nuccitellis propagandaside, Skeptical Science.

Du har fået slået op, hvad en konspirationsteori er ikke, kfl?

Jeg må indrømme, at jeg stiller mig uforstående overfor dine påstande om at dette eller hint stykke klimaforskning i form af en videnskabelig artikel eller lignende er "politisk motiveret". Hvad mener du egentligt med dette udtryk?

Mener du virkelig, at de titusinder af folk, som i de seneste årtier har arbejdet professionelt med klimaforskning alle er "politisk motiverede", hvad det så end dækker over? -Jeg kender en lille brøkdel af de her folk fra min studietid, og de er, præcis som alle andre fysik-forskere, drevet af en ubændig nysgerrighed og et stort ønske om at forstå en lille bid af universet rigtigt, rigtigt godt. Nogen form for "politisk motivation" til at studere is/oceanografi/klimadynamik, endsige "bedrive propaganda" har jeg aldrig nogensinde, ever, hørt fra nogen af dem.
23-05-2013 19:49
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kristoffer:
Mener du virkelig, at de titusinder af folk, som i de seneste årtier har arbejdet professionelt med klimaforskning alle er "politisk motiverede", hvad det så end dækker over?


Nej, jeg mener, at Foster og Rahmstorfs artikel er et eksempel på politisk motiveret "forskning". Det kan jeg naturligvis ikke bevise, da jeg ikke kan granske F og R's hjerte og nyrer. Artiklens ligegyldige resultater (undtagen til propagandabrug), accept af mærkeligt ufysisk lag på 1 måned for solforcingen og at de pågældende forfattere blogger på Realclimate hhv Tamino støtter stærkt min tolkning, mener jeg.

Michael Mann om Realclimates politiske formål i Climategate:

"... the important thing is to make sure they're [the skeptics] loosing the PR battle. That's what the site [Real Climate] is about."


Klimaforskningen er politisk inficeret og der sker en skævvridning i retning af katastrofal AGW. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er god, hæderlig forskning også indenfor den gren af videnskaben, men som kfl blankt at benægte den politiske indflydelse i klimaforskningen og i særlig grad indenfor den FN-institution, der hedder IPCC er at stikke sig selv og andre blår i øjnene. Det er efter min mening ikke tilfældigt, at estimaterne for klimasensitivitetén hidtil har været for høje og nu meget langsomt og under stor modstand ser ud til at være på vej ned. Prøv at se, hvordan Nic Lewis' kalkulation af klimasenstitviteten blev behandlet på SkS. Nu er det så IPCC-forskere som lead author Alexander Otto og andre (heriblandt Nic Lewis), som med en lignende fremgangsmåde når frem til en lavere klimasensitivitet. Det kan man håbe vil gøre sin virkning.
Redigeret d. 23-05-2013 19:56
23-05-2013 19:58
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
Kristoffer:
Mener du virkelig, at de titusinder af folk, som i de seneste årtier har arbejdet professionelt med klimaforskning alle er "politisk motiverede", hvad det så end dækker over?


Nej, jeg mener, at Foster og Rahmstorfs artikel er et eksempel på politisk motiveret "forskning". Det kan jeg naturligvis ikke bevise, da jeg ikke kan granske F og R's hjerte og nyrer. Artiklens ligegyldige resultater (undtagen til propagandabrug), accept af mærkeligt ufysisk lag på 1 måned for solforcingen og at de pågældende forfattere blogger på Realclimate hhv Tamino støtter stærkt min tolkning, mener jeg.

Michael Mann om Realclimates politiske formål i Climategate:

"... the important thing is to make sure they're [the skeptics] loosing the PR battle. That's what the site [Real Climate] is about."


Klimaforskningen er politisk inficeret og der sker en skævvridning i retning af katastrofal AGW. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er god, hæderlig forskning også indenfor den gren af videnskaben, men som kfl blankt at benægte den politiske indflydelse i klimaforskningen og i særlig grad indenfor den FN-institution, der hedder IPCC er at stikke sig selv og andre blår i øjnene. Det er efter min mening ikke tilfældigt, at estimaterne for klimasensitivitetén hidtil har været for høje og nu meget langsomt og under stor modstand ser ud til at være på vej ned. Prøv at se, hvordan Nic Lewis' kalkulation af klimasenstitviteten blev behandlet på SkS. Nu er det så IPCC-forskere som lead author Alexander Otto og andre (heriblandt Nic Lewis), som med en lignende fremgangsmåde når frem til en lavere klimasensitivitet. Det kan man håbe vil gøre sin virkning.

Igen: Hvad mener du med "politisk motiveret" og "politisk inficeret"?
23-05-2013 20:34
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
[Om Foster&Rahmstorf's artikel]
...accept af mærkeligt ufysisk lag på 1 måned for solforcingen ...

Nu griber jeg blot lige fat i denne, for at illustrere at du vist ikke har meget begreb om hvordan forskning faktisk foregår i virkelighedens verden...

-I enhver data-analyse af bare rimelig kompleksitet foretages der mere-eller-mindre subjektive valg. Valg, som nogen vil være enige i, og andre uenige i. Det bedste man kan gøre som forfatter til en videnskabelig artikel er, at beskrive de valg man har foretaget, og hvilke konsekvenser det har haft for ens analyse. F&R har i deres analyse valgt at behandle de tre forcering helt ens, dvs. alle forceringerne har en lag-tid som en fit-parameter og i resultaterne rapporterer de så hvad best-fit værdien af dette lag var. Og det viser sig så, at for 3 af de 5 undersøgte temperaturserier er lag-tiden for solforceringen forskellig fra nul med den mindst mulige margin i deres analyse, nemlig een måned.

F&R har altså gjort præcis som de skulle: De har foretaget et teknisk valg i deres analysearbejde, og de har beskrevet resultatet af dette valg. Det er så aldeles op til læseren at vurdere, om de har truffet det rigtige valg, og om resultatet er pålideligt. -Rent personligt ville jeg have foretrukket at de havde foretaget en mere finkornet analyse af denne parameter og at de havde rapporteret usikkerheden på resultatet, så man som læser kan vurdere, om een måneds lag-tid rent faktisk er signifikant forskelligt fra nul måneders lag-tid. Og det er så en ting jeg kan have i baghovedet under min læsning og fortolkning af deres artikel.

Ovenstående er bare eet lille eksempel på hvordan videnskabeligt arbejde foregår, og hvordan subjektive valg altid indgår i analysearbejdet. Den slags er der som regel rigtigt mange eksempler på i blot en enkelt artikel, og gode artikler gør det klar for læseren hvilke resultater der er en konsekvens af sådanne valg, og hvilke resultater som bunder i den observerede eller modellerede fysik. Om F&R er det "sidste ord" på dette område aner jeg ikke, jeg tvivler, men man kan så vidt jeg kan se på ingen måde klandre dem for at spille med lukkede kort og feje ting ind under gulvtæppet. Det er pretty much "business as usual" når det kommer til videnskabeligt arbejde, og som kfl har påpeget adskillige gange ovenfor, så er videnskabeligt arbejde en rodet, inkrementær proces hvor man lige så stille og roligt bevæger sig henimod en bedre forståelse efterhånden som der kommer flere data på bordet eller bedre modeller i spil.
23-05-2013 20:49
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
...
Solen? vi har netop passeret sol-MAX!

...
Ingen af de tre faktorer holder temperaturen nede, så hvad sker der?

Som det med tydelighed fremgår af F&R's artikel, så har vi i de seneste år netop befundet os i et minimum for den totale indstrålede energi fra solen, TSI. Du henfører sikkert til solaktiviteten i forhold til solpletter, men det er ikke det, som er relevant for denne diskussion.

Det er faktisk en betydelig styrke i F&R's artikel, at de genfinder den fra andre, uafhængige, målinger velkendte TSI-udvikling i deres analyse, selvom den ikke indgår som en input-parameter!
23-05-2013 21:51
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Hvad jeg mener med politisk motiveret?
Jeg ved ikke om du bare spiller dum, men lad mig uddybe. Jeg mener, at artiklen af Foster og Rahmstorff er skrevet med samme motivation som artikler til Skeptical Science eller Realclimate er skrevet. Med Michael Manns ord:

"... the important thing is to make sure they're [the skeptics] loosing the PR battle. That's what the site [Real Climate] is about."


Tilslutningen til politiske tiltag for at reducere CO2-udledning er selvfølgelig helt afhængig af, at der faktisk er global opvarmning.

Kristoffer H:
F&R har altså gjort præcis som de skulle: De har foretaget et teknisk valg i deres analysearbejde, og de har beskrevet resultatet af dette valg. Det er så aldeles op til læseren at vurdere, om de har truffet det rigtige valg, og om resultatet er pålideligt.

Lagget er jo ikke et valg, som forskerne foretager, i så fald havde de uden tvivl ikke valgt een måned. Den ene måneds lag er et sært, ufysisk resultat af analysen, og et sikkert tegn på, at øvelsen ikke er andet end dårlig curve-fitting. Alligevel skal det med vold og magt publiceres.

Skal vi lige høre, hvad James Hansen siger om lagget mellem solaktivitet og temperatur:
Because of the ocean's thermal inertia, global temperature change caused by solar variability lags solar irradiance by about 18 months.


Og så er der denne din kommentar:

Som det med tydelighed fremgår af F&R's artikel, så har vi i de seneste år netop befundet os i et minimum for den totale indstrålede energi fra solen, TSI. Du henfører sikkert til solaktiviteten i forhold til solpletter, men det er ikke det, som er relevant for denne diskussion.

Øh hvad? Ved du ikke, at variationen i solaktiviteten (antal og størrelse af solpletter) er det, der giver variationen i TSI? Lige omkring den mørkere solplet er der et område med forøget udstråling. Det er det, der får TSI til at være højest når solaktiviteten kulminerer ved sol-max.

Til din orientering - jeg har erfaring med videnskabeligt arbejde.
23-05-2013 22:37
kfl
★★★★★
(2167)
"Til din orientering - jeg har erfaring med videnskabeligt arbejde. ". Hvad består denne erfaring i ?
23-05-2013 22:46
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
Hvad jeg mener med politisk motiveret?
Jeg ved ikke om du bare spiller dum, men lad mig uddybe. Jeg mener, at artiklen af Foster og Rahmstorff er skrevet med samme motivation som artikler til Skeptical Science eller Realclimate er skrevet. Med Michael Manns ord:

"... the important thing is to make sure they're [the skeptics] loosing the PR battle. That's what the site [Real Climate] is about."


Tilslutningen til politiske tiltag for at reducere CO2-udledning er selvfølgelig helt afhængig af, at der faktisk er global opvarmning.

Så, med "politisk" mener du "med fokus på at vise, at de selvudnævnte, såkaldte skeptikere, er galt afmarcheret i deres misinformationskampagne"? Eller mener du med "politisk" at forfatteren skulle have en eller anden sær motivation (hvilken?!?) for at plædere for reduceret CO2-udledning, en motivation som altså ikke er begrundet i et ønske om et rimeligt stabilt klima i de kommende mange årtier?

-Hvis sidstnævnte, så ville det være rart hvis du kunne komme op med et motiv for dette, eller bare en sandsynliggørelse af, at det er rigtigt. Udover dine egne små konspirationsteorier, forstås...


Kristoffer H:
F&R har altså gjort præcis som de skulle: De har foretaget et teknisk valg i deres analysearbejde, og de har beskrevet resultatet af dette valg. Det er så aldeles op til læseren at vurdere, om de har truffet det rigtige valg, og om resultatet er pålideligt.

Lagget er jo ikke et valg, som forskerne foretager, i så fald havde de uden tvivl ikke valgt een måned. Den ene måneds lag er et sært, ufysisk resultat af analysen, og et sikkert tegn på, at øvelsen ikke er andet end dårlig curve-fitting. Alligevel skal det med vold og magt publiceres.

Som jeg skriver, så er det valg at inkludere et lag som en fri parameter for sol-forceringen, frem for bare at sætte den til nul. Det havde været jo faktisk været en del nemmere, men også knapt så "ærligt". -Forfatterne har i stedet valgt at gøre det som de nu een gang har, og så kan vi som læsere tage stilling til det valg og resultatet. Det er, imho, som det bør være, og jeg er på ingen måde overrasket over, at denne artikel er kommet igennem peer-review til et relevant, omend middelmådigt, fagblad.

Skal vi lige høre, hvad James Hansen siger om lagget mellem solaktivitet og temperatur:
Because of the ocean's thermal inertia, global temperature change caused by solar variability lags solar irradiance by about 18 months.

Juryen er vist stadig ude på hvad lag-tiden egentlig er. Både lidt googlen rundt og et par søgninger i de relevante artikel-databaser giver blandede svar, alt imellem 0 måneder og 22 måneder, alt efter hvordan og hvem man spørger.

Og så er der denne din kommentar:

Som det med tydelighed fremgår af F&R's artikel, så har vi i de seneste år netop befundet os i et minimum for den totale indstrålede energi fra solen, TSI. Du henfører sikkert til solaktiviteten i forhold til solpletter, men det er ikke det, som er relevant for denne diskussion.

Øh hvad? Ved du ikke, at variationen i solaktiviteten (antal og størrelse af solpletter) er det, der giver variationen i TSI? Lige omkring den mørkere solplet er der et område med forøget udstråling. Det er det, der får TSI til at være højest når solaktiviteten kulminerer ved sol-max.

Beklager, jeg misforstod dig og formulerede mig dårligt (=forkert). Ganske som du skriver er der en direkte (men svag) sammenhæng imllem solaktivitet/pletter og TSI, men i de seneste 5-10 år har denne sammenhæng givet lavere indstråling end middelværdien. Sammenlign evt. F&R's figur 7c med denne figur:

Til din orientering - jeg har erfaring med videnskabeligt arbejde.

Nemt at påstå, svært at underbygge, når man gemmer sig bag et par initialer...

Redigeret d. 23-05-2013 23:00
23-05-2013 22:51
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Kristoffer Haldrup
Du skriver i dit indlæg:
"Som det med tydelighed fremgår af F&R's artikel, så har vi i de seneste år netop befundet os i et minimum for den totale indstrålede energi fra solen, TSI."
HUM!!!
Kan det nu være rigtigt?
Ikke ifølge LASP.
OK det var lavt ved sol minimum i 2009 men er steget i samme takt som SC24 har udviklet sig mod sol maksimum. SC24 er jo som bekendt meget lille i sit maksimum. Ikke desto mindre har TSI udviklet sig i opadgående retning og ikke nedad.
Side 11 af 26<<<910111213>>>

Deltag aktivt i debatten Den nyeste forskning viser....:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Svensmark overdriver betydningen af egen forskning...1522-10-2020 07:38
Henrik Svensmarks forskning8707-12-2019 05:26
Er fri forskning truet?7903-07-2013 18:02
Artikler
Hvad skal der gøres for at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi?
NyhederDato
Ny forskning: Skovene kan tilpasse sig15-11-2010 08:21
Meget lidt forskning i klimatilpasning31-03-2009 08:52
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik