Husk mig
▼ Indhold

Den sidste olie


Den sidste olie28-02-2013 22:10
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
De sidste dage har man kunne høre vores såkaldte klima minister sige 'den sidste olie skal vrides ud af Nordsøen'. Hvad?? Det er ikke min Martin Lidegård der siger sådan.


hvad er der sket? Fatter han og alle hans dyre embedsmænd pludselig intet som helst? Hvad nytter alle de mange taler om klima når han kan sige sådan om 'den sidste olie'.

Fatter i ikke at det er fuldstændigt ligemeget med co2 kvoter eller renere biler eller mere effektive kræftværker eller grønne regnskaber eller latterlige klima medarbejdere hvis der ikke er enighed om det helt grundlæggende. At kulstof ikke må komme op af undergrunden??! Det er en forbrydelse mod planeten at hive meget mere kul og olie op. Alligevel tales der som om alle bare er enige om at det hele nok skal blive fyret af på den ene eller anden måde alligevel! Så er det jo ligegyldigt. Bare et dumt teater. Hvad siger vores tidligere klumme skribent til sit forsvar hva? PINLIGT. PINLIGT. PINLIGT.

Keep the coal in the hole!

Keep the oil in the soil!


The time for doubt is over!
28-02-2013 22:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
miljoegrisen skrev:
De sidste dage har man kunne høre vores såkaldte klima minister sige 'den sidste olie skal vrides ud af Nordsøen'. Hvad?? Det er ikke min Martin Lidegård der siger sådan.


Spis nu lige kul til - ja rn stor del af din føde er kul (C)Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
28-02-2013 22:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Miljøgris

Du skal forvente minimum en 3-dobling af verdens samlede co2-udledning om bare 30 år.

Verdens største forbruger af fossilenergi og navnlig kul, Kina. Kina's vækst i udledning af co2 seSe den nærmest eksplosive vækst i brugen af kul.
Redigeret d. 28-02-2013 22:49
28-02-2013 23:00
John Niclasen
★★★★★
(6516)
Martin Lidegaard i TV-avisen 28/2-2013:

"Vismændene glemmer, at vi ikke bare har nogle klima-politiske mål, vi har altså også et ønske om at blive uafhængige af den meget store import af fossile brændstoffer, som både Danmark og Europa har."

Danmark? Vi er mere end selvforsynende med fossile brændstoffer og energi i Danmark. Mht. olien, som denne tråd omtaler, havde vi ved seneste opgørelse for 2011 en selvforsyningsgrad på 155%. Dvs. vi producerer ca. 1 1/2 gange, hvad vi har brug for, dvs. vi netto eksporterer olie:

Nøgletal - Danmark - 2011
Det kan også ses af Danmarks Statistik, hvor det dog er lidt mindre gennemskueligt.

Hvorfor? Hvorfor siger han vismændene imod? Hvorfor ikke bare sige det lige ud, som det er? Vi kan jo nemt selv checke tallene nu om dage. (Den tidligere regering var vist ikke meget bedre på dette område omkring misinformation ang. klima, CO2 og lign.)
28-02-2013 23:08
John Niclasen
★★★★★
(6516)
En nær ven sendte mig et interessant citat tidligere i dag:

Der bliver ikke regeret til gavns, før de kommer til at regere, der ikke har lyst til det.
- Platon
28-02-2013 23:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
"Vismændene glemmer, at vi ikke bare har nogle klima-politiske mål, vi har altså også et ønske om at blive uafhængige af den meget store import af fossile brændstoffer, som både Danmark og Europa har."


Hvorfor smider man så, så enorme pengebeløb i et biogasprojekt som i helt igennem uhørt grad ikke får noget nævneværdigt brugbar energi ud af de enorme ressourcer i form af halm, affald, biomasse, som ender i et stort køre-rundt-system uden nogen nævneværdig udfasning af fossilenergi.

Hvis man havde været villig til at spare de enorme milliard-beløb kunne der have været udfasset langt mere fossilenergi og nettopriserne på energi kunne være sænket i forhold til fossilenergi, når den altså er vedvarende!


Men der er vist noget i denne øvelse som er vigtig seSå må det koste det blege (for skatteydernes og energiforbrugernes penge)!
Redigeret d. 28-02-2013 23:30
01-03-2013 00:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi - nu er biogas noget af det mere klimavenlige, som vi kan foretage, samtidig er det også regulerbar. For ved at omsætte gylle mv. til biogas undgår vi at metanen slipper uforbrændt ud i atmosfæren. Så selv om afbrænding af biogas udleder CO2, så skal vi udlede ca. 23 gange mere CO2 fra afbrændingen af metanen, før CO2-regnskabet går i nul.

Om biogassen skal afbrændes i kraftvarmeværker, når vindmøllernes elproduktion kan dække behovet for el - er en helt anden sag, men hvis jeg bestemte, så skulle biogassen opgraderes og anvendes til el-/varmeproduktion, når behovet for el er større end vindmøllernes elproduktion og til transportformål, når vindmøllernes elproduktion kan dække behovet for el. På den måde vil vi opnå en større reduktion af CO2-udledningen, og det vil nok også være en billigere løsning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-03-2013 11:30
Jakob
★★★★★
(9320)
.


@miljoegrisen


Det var på tide, du vågnede op.

Vagten er din nu..
01-03-2013 12:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi - nu er biogas noget af det mere klimavenlige, som vi kan foretage, samtidig er det også regulerbar. For ved at omsætte gylle mv. til biogas undgår vi at metanen slipper uforbrændt ud i atmosfæren. Så selv om afbrænding af biogas udleder CO2, så skal vi udlede ca. 23 gange mere CO2 fra afbrændingen af metanen, før CO2-regnskabet går i nul.


@Boe.

Nu er det ikke særlig klimavenlig i min verden, at opstille en gasmotor i Vinderup, som modtager biogas fra Måbjerg! Pris for motor 50 mio, som yder 6 mw fjernvarme og 5 Mw el. Fordi når det er biogas motoren i Vinderup modtager, så er el-produktionen garanteret 1,15 kr/kwh uanset om der er brug for strøm eller ej! OG derfor producerer motoren overvejende ubrugelig strøm, som på ingen måde virker i synergi med møllestrømmen.. Som i praksis har den betydning at landets samlede energisystem får igen fossilenegi udfaset!

Når Måbjerg-projektet er fuldt udbygget med både biogas, affaldsforbrænding, og produktion af bioethanol, så tilføres der anlægget samlet (årligt):

50.000 ton renovation.

400.000 ton halm.

650.000 ton biomasse (gylle, majs mm)

46.000 ton Erhvervsaffald.

Og endelig et el-forbrug til processen på 95.000 Mwh.

Ud af alt det får man:


73.000 M^3 Bioethanol.

400.000 Mwh fjernvarme..

125.000 Mwh el.

Biogas som omsættes til fjernvarmen og el-produktion: 99 mio M^3 biogas = 650.000 Mwh! Energi som afbrændes ved Vinderup fjernvarmeværk og på Måbjergværket og yder fjernvarme til Struer og Holstebro.

Eller det hører simplethen ingen steder hjemme at bruge så mange penge for at sløse så enorme mængder (sparsom) biomasse bort! Eller i praksis ender man med at forsyne Vinderup, Struer og Holstedbro med fjernvarme, og så overvejende dumpe strøm ud i el-nettet som fortrænger møllestrømmen.

Til sammenligning kan kommercielle varmepumpesystemer og møllestrøm yde fjernvarme efter princippet her se
Vand fryses til is og varmepumper øger energien fra faseovergangen til fjernvarme, og det ved at 4 doble strøm til fjernvarme.

Hvis Vinderup fjernvarme havde valgt varmepumper og is, i stedet for en gasmotor som overvejende producerer når strømmen er ubrugelig, så havde etableringsprisen været minimum 1/3 af en gasmotor, og møllestrøm fra kommercielle møller til 300 kr/Mwh og bruttovarmeprisen inden afskrivning af varmepumperne, er under 75 kr/Mwh for varme, når varmepumperne 4-dobler strøm til varme.. Og da varmeværket kun skal afskrive 1/3 af gasmotorløsningen bliver fjernvarmeprisen meget lav.

Og nu kunne alle de ressourcer, som nu planlægges omsæt i Måbjerg-projektet, omsættes i store rationelle kraftværker, som virklig får noget brugbar energi (el) ud af halm, biomasse og biogas.

VEd at satse på møllestrømmen på en måde, så varmepumper omsætter den strøm som umiddelbart ikke kan bruges i el-nettet og varmepumperne afsætter fjernvarme i tanke eller damme, så byerne også kan forsynes med varme når møllerne ikke yder strøm. Når det så kombineres med at varmeværker vælger den billigere varmepumpeløsning, så de ikke har behov for strømproduktion, så kan møllerne og vandkraft fra norge nyttegøre deres produktion som ikke umiddelbart lader sig gemme. JA! Så bliver varmen meget billig og fossilfri samtidig med at landets el-behov også er fossilfri.

Sådan et projekt i Hobro til erstatning for naturgas se http://nhsoft.dk/work/FG23/Sep/Punkt_82.pdf

Pris 254 mio, for at forsyne 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro syd.

Sammen med det bestående gamle fjernvarmeområde som forsynes fra et affaldsforbrændingsanlæg vil 4000 fjernvarmebrugere samlet i Hobro lægge beslag på over 130.000 Mwh flis og affald årligt.

Af flismængden som tilflyder det nye anlæg vil der produceres 14 % el som selvsagt er overvejende ubrugelig når 80 % af landets fjernvarmerør skal forsynes med varme som spild fra el-produktionen.

Det er simpelthen en så ekstrem dyr måde at udfase fossilenergi på, og hovedrystende og særdeles inkompetent måde at gøre det på.

Fordi ved en krafttig udbygning med vind, vil der uden problem kunne være afsætning så 60 % af el-forbruget kommer direkte fra vind, som i praksis betyder, at ved udveksling navnlig med de norske vandmagasiner, at 80 % af el-behovet kommer fra vind.

Men dette er jo kun muligt hvis vind kan afsættes når altså vinden blæser, og ikke konflikter med et fjernvarmeværket i Hobro som yder en minimal strømproduktion af enorme mængder biomasse!


Alene til fjernvarmeværker og fliskedler, solvarme og tilsvarende forventes det alene at der investeres 5 mia bare i 2013, som i praksis vil lægge beslag på enorme mængder biomasse, som kunne udfase langt mere fossilenergi, hvis man var indstillet på at 'få noget for pengene'...
Redigeret d. 01-03-2013 13:12
02-03-2013 02:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Nu er det ikke særlig klimavenlig i min verden, at opstille en gasmotor i Vinderup, som modtager biogas fra Måbjerg! Pris for motor 50 mio, som yder 6 mw fjernvarme og 5 Mw el. Fordi når det er biogas motoren i Vinderup modtager, så er el-produktionen garanteret 1,15 kr/kwh uanset om der er brug for strøm eller ej! OG derfor producerer motoren overvejende ubrugelig strøm, som på ingen måde virker i synergi med møllestrømmen.. Som i praksis har den betydning at landets samlede energisystem får igen fossilenegi udfaset!


Delphi

Prøv at læse hvad jeg skrev, før du svarer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-03-2013 11:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi

Prøv at læse hvad jeg skrev, før du svarer.


Gylle fra en Ko eller en gris indeholder en vis mængde kulstof. Hvis det bringes ud på marken omdannes en mikroskopisk del til metan, som altså frigives til atmosfæren som en drivhusgas! Og gyllens kulstof ender i praksis i de planter som gror på marken.

Hvis gyllen i et biogasanlæg opvarmes til en procestemperatur på 50 c' så afgiver gyllen en minimal del metan og langt fra hele kulstoftmængden er omsat til metan.

Hvis biogasproduktionen optimeres med katalysatorer som energiafgrøder eller fedtholdigt affald optages (næsten) hele kul-stofmængden i gyllen via katalysatorens 'hjælp', og kulstoffet ender i Metanet.

Når gasmotoren i Vinderup i omtalte fremstilling, givet taber 3- 5 % af metanet som uforbrændt via motoren så vil jeg antage at alene dette udslip er større end hvis gyllen ikke var afgasset i biogasanlægget.

Set i den sammenhæng er det umådelig vigtigt at biogassen bruges med omhu og virkelig udfaser fossilenergi et andet sted i energisystemet!
Redigeret d. 02-03-2013 11:17
04-03-2013 21:51
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
I køre bare frem med jeres gamle holdninger.


Fatter I ikke alvoren? Mens I diskuterer hvordan vi hiver den sidste olie op smelter isen og vandet stiger. Ministrens olieplatforme er grunden til at mennesker dør af klimaændringerne. Det er faktisk så simpelt... nogen gange er der bare brug for at det bliver sagt selvom det lyder hårdt.

Der brug for en hel anden tankegang omkring jordens resurser. Kul og olie og gas er en fredet naturarv som bare ikke må hives op. Det er en moralsk forbrydelse at hive mere op nu. Vi skal ikke diskutere hvordan det skal fyres af eller hvem der skal have lov. Det skal slet ikke fyres af!
04-03-2013 22:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
miljoegrisen skrev:
I køre bare frem med jeres gamle holdninger.


Fatter I ikke alvoren? Mens I diskuterer hvordan vi hiver den sidste olie op smelter isen og vandet stiger. Ministrens olieplatforme er grunden til at mennesker dør af klimaændringerne. Det er faktisk så simpelt... nogen gange er der bare brug for at det bliver sagt selvom det lyder hårdt.

Der brug for en hel anden tankegang omkring jordens resurser. Kul og olie og gas er en fredet naturarv som bare ikke må hives op. Det er en moralsk forbrydelse at hive mere op nu. Vi skal ikke diskutere hvordan det skal fyres af eller hvem der skal have lov. Det skal slet ikke fyres af!


Hvis undergangen er nær, så må du i gang med at bygge en ark, da det politiske system ikke kan håndtere en katastrofe. Det gælder også den anden vej hvis vi rammes af en super-vukan som starter en ny istid.


05-03-2013 00:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hvis undergangen er nær, så må du i gang med at bygge en ark


...og husk; det skal bygges uden at bruge af jordens resourcer.
05-03-2013 00:20
Kosmos
★★★★★
(5375)
...og husk; det skal bygges uden at bruge af jordens resourcer

-samt males grøn (på ydersiden)!
05-03-2013 01:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
miljoegrisen skrev:
Der brug for en hel anden tankegang omkring jordens resurser. Kul og olie og gas er en fredet naturarv som bare ikke må hives op. Det er en moralsk forbrydelse at hive mere op nu. Vi skal ikke diskutere hvordan det skal fyres af eller hvem der skal have lov. Det skal slet ikke fyres af!


miljoegrisen

Hvad skal så dække klodens voksende behov for energi ?

Vindmøller ? Vandkraft ? Bølgekraft ?

Og hvem, har du tænkt dig, skulle betale for de der lyksaligheder ?

Mit bud på hvem der kommer til at betale, er, u-landene - måske ikke dem vi pt. betegner som u-lande, men nok nærmere de i-lande, der kun er blevet et i-land ved at udnytte andres naturgivne ressourcer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-03-2013 12:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og hvem, har du tænkt dig, skulle betale for de der lyksaligheder ?


Det tror jeg ikke miljøgrisen har tænkt over, det skal bare være sådan! Det står i den hellige miljø-bibel!
09-03-2013 17:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Interessant artikel om den billige naturgas og el-produktion fra denne gas se

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-17/electricity-declines-50-in-u-s-as-shale-brings-natural-gas-glut-energy.html

The cost, including construction, to produce one megawatt hour of gas-fueled electricity was $62.37 an hour in the third quarter of 2011, which was less expensive than coal, wind and solar generators, according to data compiled by Bloomberg.


62 $ for en megawatt-time det forekommer da ikke særlig billig..
27-03-2013 22:22
Jakob
★★★★★
(9320)
.
miljoegrisen skrev:
Fatter i ikke at det er fuldstændigt ligemeget med co2 kvoter eller renere biler eller mere effektive kræftværker eller grønne regnskaber eller latterlige klima medarbejdere hvis der ikke er enighed om det helt grundlæggende. At kulstof ikke må komme op af undergrunden??! Det er en forbrydelse mod planeten at hive meget mere kul og olie op. Alligevel tales der som om alle bare er enige om at det hele nok skal blive fyret af på den ene eller anden måde alligevel! Så er det jo ligegyldigt. Bare et dumt teater. Hvad siger vores tidligere klumme skribent til sit forsvar hva? PINLIGT. PINLIGT. PINLIGT.

Keep the coal in the hole!

Keep the oil in the soil!
Hvis du er på vej til at nå frem til, at dansk klimapolitik er en forløjet bedragerisk størrelse, som det næppe er værd at have med at gøre, så forstår jeg dig faktisk godt.

Det handler aktuelt heller ikke kun om den sidste olie og det sidste kul.


Men også om den sidste skifergas:

http://ing.dk/skifergas
Citat:
------------------------------
Tilhængere drømmer om billig energi og milliarder af kroner til statskassen. Modstandere frygter for miljøet og en opbremsning i grøn teknologisatsning. Energiministeren tager den endelige beslutning. Kom og vær med til at diskutere, hvad vi skal vælge.
------------------------------


Og så har de i øvrigt også kortlagt, hvor de kan hente det sidste kulstof fra muldjorden. ( se tilknyttet billede ).


.
Tilknyttet billede:

11-04-2014 11:11
Jakob
★★★★★
(9320)
.
Desværre må vi regne med, at den nyeste nye klimaminister ser på den sidste olie på samme måde som den forrige..
Tilknyttet billede:

19-04-2014 13:49
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Der er jo en rigtig god grund til at prøve at hente al den olie vi kan i Nordsøen, så vi ikke skal betale for dyr importeret olie.
Olieselskaberne klager i hvert fald ikke over den nuværende situation:


Men det kan da være at tiden er moden til at se på mulighederne for skifergas i Danmark?
Kyoto Univ. develops new shale gas method

21-04-2014 22:06
Jakob
★★★★★
(9320)
.@kristofferszilas


Jeg har svært ved at forstå, hvordan skat på olie kan få prisen på råolie til at stige.
En højere oliepris i kraft af skat burde reducere efterspørgslen, og mindre efterspørgsel burde få råolieprisen til at falde.
Hvis råolieprisen alligevel stiger, så tyder det på, at efterspørgslen stadig er stigende i forhold til det aktuelle udbud, og at der derfor klimapolitisk er lagt meget for lidt skat på fossilt brændsel ( en skat, som kunne bruges til omstilling til VE ).
Hvis jeg ikke har misforstået dit indlæg, så er du nået frem til det stik modsatte, og jeg vil derfor gerne bede dig uddybe dine mellemregninger, hvis du kan..?
.
22-04-2014 09:03
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Prisen på olie kommer ikke til at falde, fordi alle de lavt-hængende frugter er blevet plukket og der skal investeres mere og mere for at åbne nye felter. Samtidigt stiger efterspørgslen fra udviklingsøkonomier, så prisen kommer til at stige så længe der stadig er oliereserver:


Pointen i fotoet er vist bare at olieindustrien er fuldstændig ligeglad med hvad de bliver pålagt af beskatning, fordi skatterne skal jo betales af forbrugeren i sidste ende og det påvirker ikke efterspørgslen på nogen måde fordi udbuddet aldrig kommer til at overstige dette. Jo mere hysteri der er omkring brugen af olie, jo mere dyrebart bliver det at få adgang til. Så ja, skatterne er for lave, men det ændrer jo ikke ved at Danmark har brug for fossile brændstoffer, uanset om de kommer fra den danske undergrund eller Saudi-Arabien.
Enten kan vi acceptere at vore reserver er sluppet op eller også vi kan udnytte fracking-technologi og åbne helt nye reserver i skifer, som ikke ellers var mulige.
CO2-kvoter er blot endnu et marked for spekulanter og har igen effekt på efterspørgsel af olie.
25-04-2014 23:11
Jakob
★★★★★
(9320)
.@kristofferszilas


På billedet står der:
http://s11.postimg.org/51ti0xv03/Carbon_credits.jpg
"So they bought this whole CO2-story and bumped up the price on crude oil"


Jeg går ud fra, at der med "they" menes "de politiske magthavere"..?
Men prisen på råolie uden CO2-skat er altså også stigende, og det kan skyldes, at de politiske magthavere ikke for længe siden har lagt mere skat på olie og brugt pengene på at udbygge sektoren for vedvarende energi.

Nærmest uanset hvilken energikilde, som ikke er vedvarende, så må man økonomisk regne med stigende priser i takt med, at depoterne tømmes.

En klog og rabiat udbygning med vindmøller på land er nok det bedste, vi kan gøre.

Men hvad det angår, så er den nuværende regering desværre meget slap i koderne.
Vi så det også allerede under den tidligere regering, at de var for slappe og imod, da der skulle opføres et vindmøllecenter i Østerild.
Det var faktisk især Venstre, De Konservative og KD, der trak læsset dengang.
Hvis de har vilje til at gøre det ca. 3.000 gange mere rundt omkring i landet, så fortjener de næsten at få regeringsmagten igen.Men hvad angår den sidste olie, så er alle danske partier vist desværre endnu ganske enige om, at den skal pumpes op, selvom FN beder de rige lande om at lade kul og olie blive i jorden.
Har jeg ret, så er det dermed et samlet folketing, som på denne måde gør Danmarks klimapolitik til grin og skamme..
28-04-2014 11:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
klog og rabiat udbygning med vindmøller


Hvad er en rabiat udbygning
28-04-2014 13:17
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvad er en rabiat udbygning

- det må betyde en gal (forrykt) udbygning(?), jf. rabies.

Men hvordan den så samtidigt kan være klog, må guderne vide!

Redigeret d. 28-04-2014 13:18
RE: Prisen29-04-2014 13:15
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Men hvad angår den sidste olie, så er alle danske partier vist desværre endnu ganske enige om, at den skal pumpes op, selvom FN beder de rige lande om at lade kul og olie blive i jorden.


Det er ellers muligt at udskyde den katastrofale menneskeskabte opvarmning med to år.

Prisen for at den globale opvarmning udskydes fra 2100 til 2102 er kun at alt kul, naturgas og olie skal blive i jorden.


04-05-2014 06:51
Jakob
★★★★★
(9320)
.Hvis vi skal erstatte de andre energikilder med vindkraft fra landvindmøller, så skal der opstilles så mange flere, at jeg godt tør love, at nogle vil finde det rabiat.
Mere ligger der såmænd ikke i det udtryk.@delphi

Hvor mange af de største landvindmøller fra Østerild mener du, at vi skal opstille for at dække hele Danmarks energiforbrug..?

Regner du rigtigt, så vil du være tæt på svaret.
.
Deltag aktivt i debatten Den sidste olie:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Skal Danmark udnytte olie- og gasforekomsterne i Nordsøen.?2531-01-2023 20:20
Olie i Grønland429-09-2022 23:33
Judith Curry flyder i olie og vand208-02-2020 22:47
BP: Olie vil peake sidst i 2030'erne2823-03-2018 17:38
Projekt opgave - Olie - Problemformulering908-12-2015 19:50
Artikler
Olie
NyhederDato
Gylle skal omdannes til olie i Nordjylland04-03-2010 05:54
Vi bruger mindre olie og kul30-09-2009 08:15
Billig olie lammer den grønne revolution06-01-2009 07:45
Ekspert: Kul vil erstatte olie19-12-2008 08:06
Olie fra alger? – Bill Gates tror på det23-09-2008 07:26
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik