Husk mig
▼ Indhold

Den Store LøgnSide 34 af 64<<<3233343536>>>
24-11-2017 17:59
Kosmos
★★★★★
(5366)
A. Hvordan udvikler klimaet sig på jorden
B. hvad er ÅRSAG til klimaforandringer

- hvis du kigger her, vil du se, at det faktisk også er den opdeling, vor kære (og fremsynede) admin i sin tid foretog!


I praksis er det nok svært at opretholde en sådan skarp opdeling i kommentarsporene - men når man opretter nye emner, bør kategorierne respekteres.
Tilknyttet billede:

24-11-2017 18:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Årsagen til den globale temperaturstigning er gassen CO2,en såkaldt "klimagas";det er en kendsgerning ,som er accepteret af den brede videnskab.
Påvirkningen af klimaet tager sit udgangspunkt i Arrhenius formel: delta F=,5,35*ln (560/280)=3,7W/m2
F = forcing
5,35 W/m2 = CO2 absorbtionskonstant
560 ppm= det aktuelle CO2 niveau i atmosfæren
280 ppm CO2 niveauet i udgangspunktet.
Af formlen ses,at CO2 effekten er logaritmisk aftagende .

Et sort legeme,Jorden er ikke et sort legeme,har en følsomhed på omkring 0,25-0,3 K pr.W/ m2.
Vi kan derfor sætte en nedre grænse for Jordens sensitivitet på: 3,7 W/m2 * 0,25-0,30 = 1K.
Da Jorden ikke er et sort legeme begynder uenighederne nu blandt klimaforskerne.
Vi har masser af tilbagekoblingsmekanismer,både positive og negative.
Albedo effekten fra is,sand,aerosoler,høje og lave skyer,vanddamp - og alle disse forhold ændrer sig efter temperaturen.
Den samlede sensitivitet ved en øgning af drivhuseffekten på 3,7W/m2 bliver derfor et resultat af den samlede sum af alle disse tilbagekoblingsmekanismer.
Konklusion:
CO2 har kun en opvarmning på ca. 1K ved en CO2 fordobling,det er tilbagekoblings mekanismerne der forøger effekten med ca. 100%
Fx.,når vi taler om max. 2 C temperaturstigning,kommer kun ca. 1C fra CO2 alene
Redigeret d. 24-11-2017 19:13
24-11-2017 20:10
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Hej kjeld
Gad vide hvordan man når en sådan formel med naturlig logaritme? er det et laboratorieforsøg?

Har I set en samlet oversigt på drivhuseffekt: 78% Nitrogen, 21% ilt plus en mængde vanddamp (ikke skyer, bare damp, naturligvis varierer vanddampen fra sted til sted og med temperatur)

Kan godt se at fordampning af vand fra ocean "koster" 2270KJ pr Kg og når dette vand danner iskrystaller højt oppe vil der frigives samme varmemængde plus smeltevarme 334KJ. Jo det er en fin varmepumpe, men drivhuseffekten af den damp, der forbliver damp burde også med.
professoren i 24/7 udsendelsen påstod at drivhusvirkningen af CO2 øges ved øget temperatur, men det indgår ikke i Kjelds formel. Det noget fortidigt, hvor temp (målt, hvordan) var 10 grader højere end i dag. I den mundfuld talte professoren ikke om vanddamp, men ved en højere temp er der altså plads til meget mere vand i atmosfæren, så måske var det ikke CO2, der virkede stærkere dengang i EOCÆN.
24-11-2017 20:17
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Kosmos skrev:
A. Hvordan udvikler klimaet sig på jorden
B. hvad er ÅRSAG til klimaforandringer

- hvis du kigger her, vil du se, at det faktisk også er den opdeling, vor kære (og fremsynede) admin i sin tid foretog!


I praksis er det nok svært at opretholde en sådan skarp opdeling i kommentarsporene - men når man opretter nye emner, bør kategorierne respekteres.


Konsekvenser af klimaændring, altså smeltet permafrost, kartofler på Grønland, grænsen for hvededyrkning rykker nordpå er uhyre interessante spørgsmål, der bør adskilles fra . ER DER OVERHOVEDET TALE OM KLIMAFOANDRING, hvordan måles globale gennemsnitstemperaturer etc etc.

Min bøn går nok mere på at bevare et gran af objektivitet, thi alarmisterne (undskyld ordet) er vel nødt til at få isen på Grønland til at smelte for at opretholde troen på global opvarmning, mens vi "benægtere" i grunden kunne sige, ja isen smelter, isbjørnene får hedeslag, men det kunne skyldes meget andet end CO2 fra vore skorstene.
24-11-2017 21:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Niels-
Vsnddamp indgår også i formlen.
Ts= klimasensitiviteten * 5.35* ln (402/336)
Ts = temperaturstigning fra 1979 til oktober 2017 = o,60 C
2017.402 ppm,1979 336 ppm.
TS = 2,2/3,7 * 5,35 * ln (402/336) = 0,60 C
Dvs temperaturstigningen svarer til 2,2C ved en fordobling af CO2 fra 280 til 560 ppm.
Ca.1,1C kommer fra vanddamp og andre tilbagekoblingsmekanismer.
Redigeret d. 24-11-2017 21:19
24-11-2017 21:58
Kosmos
★★★★★
(5366)
Ca.1,1C kommer fra vanddamp og andre tilbagekoblingsmekanismer

- så er vi nok ovre i det mere spekulative:

1. Mængden af vanddamp i atmosfæren varierer (modsat CO2 mfl.) kraftigt med tid, såvel som med sted.
2. Som forklaret af Pepke i det tidligere omtalte interview på 'Radio24syv' giver vanddamp anledning til såvel 'drivhuseffekt' som til afkøling, det sidste takket være skyernes albedo, der reflekterer solenergien tilbage til rummet.
Redigeret d. 24-11-2017 21:58
25-11-2017 09:11
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er korrekt Kosmos, - temperaturstigningen på ca. 1,1 C er summen af både de positive og negative tilbagekoblinger,og fordelingen af de enkelte påvirkninger er ren spekulation,også hvormeget der skyldes vanddamp.
Redigeret d. 25-11-2017 09:15
25-11-2017 12:53
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I årene 2013 til 15 stagnerede CO2 udledningen i verden,i 2016 faldt den endda en smule.
I 2017 er udledningen igen steget.
Årsagen er Kina,hvor emissionen i 2017 steg med 400 mio ton.
Kulproduktionen steg med 5,7%.
Selvom man lukkede gamle kulkraftværker,blev der samtidigt bygget nye og mere moderne kraftværker,forsynet med mere effektive kulfiltre
Først fra 2030 har Kina stillet i udsigt at reducere CO2 udledningen
I USA og Europa er udledingen faldet lidt,men det kan ikke kompensere for Kinas stigende emission.
Da Trump trak USA ud af Paris aftalen,roste Merkel/Marcron & co Kina for at ville leve op til aftalen, men de gjorde regning uden vært,så længe Kina prioriterer deres egen økonomiske vækst højst,fortsætter de deres CO2 udledning med næsten uformindsket styrke.
Forskellen på Trumps vækst -og energipolitik og Kinas ,er vanskelig at få øje på.
Det var jo netop det Trump havde forudset.
Redigeret d. 25-11-2017 12:56
25-11-2017 14:49
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Tak for din analyse, Kjeld.

For øvrigt er Danmark jo ikke bedre. (Selvom det ikke ændrer det store billede)..


25-11-2017 16:25
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Kosmos skrev:
2. Som forklaret af Pepke i det tidligere omtalte interview på 'Radio24syv' giver vanddamp anledning til såvel 'drivhuseffekt' som til afkøling, det sidste takket være skyernes albedo, der reflekterer solenergien tilbage til rummet.

Vand er også årsag til afkøling tæt ved jordoverfladen, når vand fordamper. Senere fortætter denne vanddamp højere i atmosfæren og danner skyer, som stråler energi væk fra Jorden, da skyerne har en temperatur og dermed udsender varmestråling.

Hvis man forsøger at hæve temperaturen tæt ved jord- og havoverfladen, så vil der ske forøget fordampning. Det er en effektiv metode til at sende energi væk, da det kræver 540 kalorier at fordampe blot 1 gram vand.Fordampning sker ikke kun ved 100 C, som man kan foranlediges til at tro ud fra figuren. Vand findes både i flydende form og som vanddamp ved temperaturer under 100 C. Ude til venstre på figuren er der angivet "Water and Vapor".

Jeg har desuden lyst til at spørge Pepke, hvordan og hvorfor temperaturen faldt hurtigt igen efter den periode, de undersøgte, men jeg har ikke haft tid til det endnu.
25-11-2017 17:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Forskerne ved Max Planck Institut,Thorsten Mauritzen og Bjørn.Stevens ,har eftervist ,at Richsrd Lindzens og Roy Spenzers Iris teori passer,og bevirker en afkøling og giver en mindre klimsensitivitet.
Redigeret d. 25-11-2017 18:22
25-11-2017 21:15
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Den herlige albedo effekt virker jo kun om dagen. jeg bonderøv hygger mig i lune overskyede nætter, men finder tørklædet frem, når jeg skal se på stjerner.

Iøvrigt har det jo været en kold, klam og tåget dag, hvor Albedo effekten har virket, men derudover afgiver mit legeme vist 27 gange så megen varme til vand som til tør luft.

For mig er det stadig uforståeligt, at alarmisterne, unskyld ordet aldrig jamrer over afbrænding af kulbrinte, der giver cirka 2 H2O for hvert Kultveilte.
Når denne fossile vanddamp fortættes uden for mit hus. Ja jeg kan se vandråberne fra mit gasfyr, så frigives 2270 KJ fossil varme pr KG vanddamp og det her i næsehøjde.
Mediernes manglende omtale af vanddamp har for mig været rigeligt til at tvivle på alle de kloge laboratorie modeller.
25-11-2017 21:25
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Når vi nu er ved de tvivlsomme videnskabelige sandheder. Har lige set at en professor har spenderet et halvt år på at studere nogle beregninger over landbrugets udvaskning af nitrat og fosfat og fundet fejl, der stiller regeringens landbrugspakke i et dårligt lys.

Det har irriteret mig, at medierne konsekvent siger ALGER, thi ved lidt rundspørgen har jeg det indtryk, at folk i almindelighed opfatter alger som det grønne slimagtige på plankeværket eller som giftige blå grøn alger, der blomstrer op i havet på varme dage. Godt her ved man at alger også er blæretang og alverdens andre vandplanter, som er forudsætningen for dyrisk liv i havet. Og her ved man selvfølgelig, at algerne danner ilt, når de vokser og forbruger ilt, når de rådner, men i medierne tales der kun om iltsvind ved forrådnelse, ikke om det første.

I mine øjne vil mere nitrat og fosfat gavne livet i vort moderlige hav, fuldstændig som også kultveilte virker i samme retning. Hvis vi fik vand til det solstegte månelandskab (en Crank) så ville endnu mere være vundet og vi vil prise røgen fra vore kraftværker som livgivende.

Jeg er bareså træt af vore propagandistiske medier, undskyld.
25-11-2017 21:38
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
.

Ja. Hvem kan regne ud, hvor mange millioner tons vanddamp, der, om dagen, produceres af pattedyr?

V


.


25-11-2017 21:53
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Niels >

Hvis 1000 kg dyr udånder 50 liter vanddamp
må 2.000.000.000.000 kg. dyr udånde 100.000.000.000 liter.
Altså 2.000.000.000 tons pattedyr udånder 100 millioner tons vanddamp om dagen?
Det er bare et hurtigt slag på tasken; men spørgsmålet går vel mere på, om det har en betydning for klimaet?


(Og, hvor meget vanddamp fortætter hvor hurtigt, hvorhenne?)
.Redigeret d. 25-11-2017 21:57
26-11-2017 11:51
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
crank skrev:
Niels >

Hvis 1000 kg dyr udånder 50 liter vanddamp
må 2.000.000.000.000 kg. dyr udånde 100.000.000.000 liter.
Altså 2.000.000.000 tons pattedyr udånder 100 millioner tons vanddamp om dagen?
Det er bare et hurtigt slag på tasken; men spørgsmålet går vel mere på, om det har en betydning for klimaet?


(Og, hvor meget vanddamp fortætter hvor hurtigt, hvorhenne?)
.


Spørgsmålet er interessant og din graf er interessant. Har tidligere rejst spørgsmålet om balance mellem dyr og planter, thi kultveilte fra dyr optages i planter, der danner ilt og dyrene æder planterne og forbruger ilt.

Tamdyrene overgår altså de vilde dyr og vi dyrker planter, som er egnet til dyrefoder, måske sker der en forrykning af balancen, fordi en større procentdel af planterne ædes frem for at gå i langsom formuldning (holder på kultveilte)
Angående vanddamp bør du nok hellere se på vore træer. Et velvoksent birketræ opsuger .... lad os sige 10.000 liter vand i døgnet og fordamper samme mængde. I en krimi i går aftes hørte jeg, at der i Østrig alene er 65 milliarder træer, det bliver skam til megen vanddamp
26-11-2017 13:48
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Kjeld Jul skrev:
Forskerne ved Max Planck Institut,Thorsten Mauritzen og Bjørn.Stevens ,har eftervist ,at Richsrd Lindzens og Roy Spenzers Iris teori passer,og bevirker en afkøling og giver en mindre klimsensitivitet.


Det er store ord, men helt forkert udlægning af, hvad forskerne selv mener.

Det forskerne ved Max Planck siger er, at under givne forudsætninger, kan iris effekten forklare nogen unøjagtigheder i klimamodellerne.
Undersøgelsen er fra 2015.
I 2017 har andre forskere fundet, at iris effekten er ubetydende, og at det er andre årsager end iris effekten, der påvirker skydannelsen.

https://isccp.giss.nasa.gov/Rossow_Symposium/pdf/B1_Su.pdf
Redigeret d. 26-11-2017 13:50
26-11-2017 14:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mauritzen og Stevens viser med deres model,at klimasensiviteten bliver formindsket med 2,2 til 2,5 C.
26-11-2017 14:48
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Kjeld Jul skrev:
Mauritzen og Stevens viser med deres model,at klimasensiviteten bliver formindsket med 2,2 til 2,5 C.


Hvor læser du det? Og som du måske ved, så arbejder forskere ikke med kategoriske udtalelser, men med forslag, der måske bekræftes af andre, eller måske forkastes.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015NatGe...8..346M
26-11-2017 15:01
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Her er en undersøgelse fra 2016, der tager udgangspunkt i en sammenligning med PETM tidens øgede temperaturer kombineret med højere CO2 niveau i atmosfæren på samme tidspunkt.
Undersøgelsen foreslår øget klimasensitivitet med øget temperatur.
Kjeld Jul fortæller vidt og bredt, at det modsatte er tilfældet?
Og overser, at der faktisk er andre, der modsiger hans påstande.


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL069243/full
26-11-2017 15:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nå Niels,det er nok at tage munden for fuld ,at sige" jeg vidt og bredt"
Jeg henviser til Mauritzen og Stevens undersøgelser og modelforsøg fra april 2015.
Det gav anledning til store diskussioner blandt forskerne,Dressler afviste straks resultatet,andre forskere mente det gav anledning til en videre forskning i den retning.
27-11-2017 13:36
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Med til Den Store Løgn hører også misforstået fysik blandt såkaldte klimaforskere, politik og manipulation af data. Manipulationen er så ekstrem i nogle tilfælde, at man må snakke om korrumpering af videnskaben.

Tony Heller har en let forståelig video om atmosfærefysik og sammenligner Jorden med vores naboplaneter, Venus og Mars. Han tilføjer nogle observationer her fra Jorden og påviser noget af den manipulation, der foregår.

Goldilocks And The Three Planets : A Global Warming Fairy Tale

Via Hellers blog: New Video : Goldilocks And The Three Planets : A Global Warming Fairy Tale
Tilknyttet billede:

RE: Back Radiation, Clive Best04-12-2017 14:53
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Med til Den Store Løgn hører også pseudovidenskabelige forklaringer på drivhuseffekten - forklaringer som inkluderer begreber som back radiation.

Clive Best er en videnskabsmand med PhD i højenergifysik, som har brugt tid på at sætte sig grundigt ind i fysikken bag energistrømme i atmosfæren.

Clive Best skriver i en kommentar d. 29-Mar-2016:

Convection and Latent heat drive the thermodynamics of heat loss from the surface and generate the lapse rate. Greenhouse gases just set the scale height of radiative cooling to space. Back radiation is a complete red herring which explains nothing.

Denne udlægning er i overensstemmelse med vedhæftede diagram fra NASA over Jordens energi budget.

Kilde: Global Energy Budget
Tilknyttet billede:

04-12-2017 17:27
Kosmos
★★★★★
(5366)
udmærket tale af Benny Peiser, hvor han argumenterer mod et 'krav' om at 'afkøle kloden i stedet for at opvarme (stimulere) økonomien'

- video fra forelæggelsen; man kan ikke betegne ordstyrerens/tilhørernes 'velkomst' som specielt varm og hjertelig!
04-12-2017 17:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Alarm- 15m havstigning i 2500.

http://dailycaller.com/2017/11/24/liberal-writer-warns-an-ice-apocalypse-is-coming-heres-why-you-should-be-skeptical/
Redigeret d. 04-12-2017 17:45
04-12-2017 18:26
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Kosmos skrev:
udmærket tale af Benny Peiser, hvor han argumenterer mod et 'krav' om at 'afkøle kloden i stedet for at opvarme (stimulere) økonomien'

- video fra forelæggelsen; man kan ikke betegne ordstyrerens/tilhørernes 'velkomst' som specielt varm og hjertelig!

Vigtig video!

Jeg fik en besked om "unsecure link", da jeg klikkede på den. I så fald prøv evt. dette link:

http://www.thegwpf.org/gwpftv/?tubepress_item=cPF-0rrTefs
04-12-2017 19:06
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Flot energi regnskab.
Når jeg adderer på indkommende energi passer de 100 %, 51 %absorberet i hav og land i form af? dyr/planter, øget hav temperatur?. 6% reflekteret af atmosfære, 20%af skyer osv.

Har lidt mere svært ved energi afgang.
04-12-2017 19:18
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Niels Olsen skrev:
Når jeg adderer på indkommende energi passer de 100 %, 51 %absorberet i hav og land i form af? dyr/planter, øget hav temperatur?Solenergi absorberes af hav, land, planter (og dyr i mindre grad). At solenergi absorberes af havet betyder ikke, at temperaturen i havet stiger af den grund. Hvis havet sender lige så meget energi op igen, så er temperaturen uændret. Det samme med andre elementer, der absorberer energi.

. 6% reflekteret af atmosfære, 20%af skyer osv.
Har lidt mere svært ved energi afgang.

Varm luft stiger til vejrs. Derved sender der energi væk fra jordoverfladen og de nedre luftlag. Varme overføres også ved, at molekyler støder sammen (konduktion). Dette er de 7%.

Flydende vand fordamper til vanddamp, som stiger til vejrs og danner skyer. Det kræver en masse energi at gå fra flydende vand til vanddamp. Dette er de 23%.

Noget af varmestrålingen fra hav og land (og planter) absorberes af atmosfæren på sin vej op. Dette er 15%.

Noget varme stråler fra jordoverfladen og de nedre luftlag direkte til rummet. Dette er 6%.
04-12-2017 20:18
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Direkte fra jord sendes 6% direkte til rummet, mens 15% optages af CO2, vanddamp og andre gasser som, i grunden hvad, er der tale om kvantespring? Så er der vanddamp med fordampnings og smeltevarme, der frigøres i atmosfæren, hvorfra den varme vel så er en del af de 64%, der stråles til rummet fra skyer og atmosfære. Kort de udgående procenter lader sig vist ikke addere til 100. Burde måske kun svare til de 49% af det indgående, som ikke absorberes af oceaner og jord, tjah. Gad vide hvor store varmemængder solen afleverer med blivende effekt målt i Gigajoule.
04-12-2017 22:28
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Niels Olsen skrev:
Direkte fra jord sendes 6% direkte til rummet, mens 15% optages af CO2, vanddamp og andre gasser som, i grunden hvad, er der tale om kvantespring?

3-komponent molekyler i atmosfæren (fortrinsvis H2O) har vibrationsenergier lave nok til, at de kan påvirkes af varmestråling ved disse temperaturer, vi som regel finder på Jorden. Så noget af energien går til at vibrere disse molekyler. Det er et kvante-fænomen. Noget af strålingen rammer skyer, som spreder eller absorberer strålingen. 2- og 3-komponent molekyler kan rotere, som også er kvante-fænomener, og noget af energien går til det. Desuden kan alle materialer (incl. gasser) udsende varmestråling, og kan derfor også absorbere varmestråling. Dette er dog en mindre del, da atmosfæren næsten er transparent for mange bølgelængder. Tænk på varmekapacitet og frihedsgrader som translation, rotation og vibration.

En atmosfære uden såkaldte drivhusgasser vil også absorbere noget stråling, da sådan en atmosfære også udsender stråling, da der er en temperatur.

Så er der vanddamp med fordampnings og smeltevarme, der frigøres i atmosfæren, hvorfra den varme vel så er en del af de 64%, der stråles til rummet fra skyer og atmosfære.

De 64% er summen af de 16% og 3% af den indkomne stråling, der absorberes i atmosfæren, og de 7%, 23% og 15% nedefra.

Kort de udgående procenter lader sig vist ikke addere til 100.

Jo. Af de 100% indkommen stråling, reflekteres 6% + 20% + 4% = 30%, mens 64% + 6% = 70% først har været gået til at varme Jorden op. 30% + 70% = 100%.

Burde måske kun svare til de 49% af det indgående, som ikke absorberes af oceaner og jord, tjah. Gad vide hvor store varmemængder solen afleverer med blivende effekt målt i Gigajoule.

Der er over tid balance, så 100% af Solens stråling, som krydser den øvre atmosfære, der er Jordens grænse til rummet, også stråler tilbage igen til rummet.

Nogle videnskabsfolk (indenfor termodynamik) kalder sådan en situation for steady state.
Redigeret d. 04-12-2017 22:32
05-12-2017 15:18
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2591)
John Niclasen skrev:
Der er over tid balance, så 100% af Solens stråling, som krydser den øvre atmosfære, der er Jordens grænse til rummet, også stråler tilbage igen til rummet.

Nogle videnskabsfolk (indenfor termodynamik) kalder sådan en situation for steady state.


Nej der er aldrig fuldstændig balance, så 100% af Solens stråling stråler tilbage igen til rummet. Derfor vil en anden halvdel af dobbelt mellemistid blive varmere end en enkel mellemistid.
05-12-2017 16:54
John Niclasen
★★★★★
(6116)
kulden-varmen skrev:
John Niclasen skrev:
Der er over tid balance, så 100% af Solens stråling, som krydser den øvre atmosfære, der er Jordens grænse til rummet, også stråler tilbage igen til rummet.

Nogle videnskabsfolk (indenfor termodynamik) kalder sådan en situation for steady state.

Nej der er aldrig fuldstændig balance, så 100% af Solens stråling stråler tilbage igen til rummet.

Der er sjældent fuldstændig balance på et givet tidspunkt, men der er over tid balance.

Hvis der ikke var balance over tid, så ville Jorden enten have lidt varmedøden eller kuldedøden for længe siden.

I nogle periode optager Jorden mere energi fra Solen, end der stråler væk igen, og klimaet bliver så varmere. Det sker f.eks., når Jorden går fra glacial periode (istid) til interglacial periode (mellemistid), eller fra Den Lille Istid til nutiden. I andre perioder optager Jorden mindre energi fra Solen, end der stråler væk, og klimaet bliver så koldere. Det sker f.eks., når Jorden går fra interglacial periode (mellemistid) til glacial periode (istid), eller da vi gik fra den varme periode på Vikingetiden til Den Lille Istid. Nogle af disse klimaforandringer skyldes ændringer i Jordens bane om Solen (Milanković-cykler).

100% af den indstrålede energi fra Solen ender med at forlade Jord-systemet igen ... på et eller andet tidspunkt.

Der er over tid balance.

Det er også en god tilnærmelse at antage, at der er balance over kortere tidrum, selvom klimaet altid ændrer sig over kortere eller længere tidsrum.
Redigeret d. 05-12-2017 16:54
05-12-2017 20:41
Kosmos
★★★★★
(5366)
At en aktivist i forklædning af videnskabsmand har gjort som James Hansen, er efter min mening utilgiveligt. Det går ud over videnskaben generelt, og det går ud over vores samfund, der har overreageret på disse løgne

- interessant udvikling:

Justice Department lawyers are quietly courting climate scientists for a simmering legal fight that could have massive implications for government global warming policies.

In recent months, Department of Justice officials have met with Ken Caldeira, an atmospheric scientist in the Department of Global Ecology at the Carnegie Institution for Science, as well as Judith Curry, a professor emeritus at the Georgia Institute of Technology's School of Earth and Atmospheric Sciences who has broken with many of her colleagues in the field by questioning the extent of humanity's role in climate change.

The Justice Department officials questioned the scientists about the level of certainty in climate science, possibly in an effort to help formulate a legal argument that would maintain that climate change is not enough of a dire threat to require immediate government action. The case has the potential to be one of the first Trump administration legal showdowns over climate science. For now, the department is casting a wide net, consulting with climate scientists, environmental law experts and economists, according to the researchers...
(min kursivering)
Redigeret d. 05-12-2017 20:42
05-12-2017 21:20
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
undskyld, men i kultiden må planterne dog via fotosyntesen have absorberet enorme mængder af solenergi, en proces der vel stadig foregår, hvis biomassen forøges.
Via afbrænding af fossilt brændsel fører vi vel gammel solenergi tilbage til rummet?

Hvis der smeltes mere is end der fryser, så vil smeltevarmen vel også være udtryk for ophobning af solenergi.
06-12-2017 09:17
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2591)
Niels Olsen skrev:
undskyld, men i kultiden må planterne dog via fotosyntesen have absorberet enorme mængder af solenergi, en proces der vel stadig foregår, hvis biomassen forøges.
Via afbrænding af fossilt brændsel fører vi vel gammel solenergi tilbage til rummet?

Hvis der smeltes mere is end der fryser, så vil smeltevarmen vel også være udtryk for ophobning af solenergi.


Du må har huske at 20 millioner år er lang tid. Det er kun en lille del af mange års solstråling som er blevet gemt, som stenkul eller olie.
06-12-2017 10:37
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Niels Olsen skrev:
undskyld, men i kultiden må planterne dog via fotosyntesen have absorberet enorme mængder af solenergi, en proces der vel stadig foregår, hvis biomassen forøges.
Via afbrænding af fossilt brændsel fører vi vel gammel solenergi tilbage til rummet?

Jep! Afbrænding af gammel dødt plantemateriale, herunder kul, olie og gas, er genbrug af solenergi. Det bliver ikke mere rent.


Din pointe er, at der så ikke er balance.

Jamen, når plantematerialet er brændt, energien frigivet igen og er strålet tilbage til rummet, så er der da balance.

Dannelse af kul foregår over så mange år-millioner, at det er en god tilnærmelse at antage, at energi-strømmene er i balance. Du kan ikke måle denne ubalancen på et givet tidspunkt, da det foregår over så lang tid.

Hvis der smeltes mere is end der fryser, så vil smeltevarmen vel også være udtryk for ophobning af solenergi.

Ja. Som jeg skrev, er der ubalance i 'korte' tidsrum, f.eks. når Jorden går fra glacial til interglacial periode og tilbage. Over flere sådanne perioder på 100.000 år hver, dvs. over tid er der balance.

Man kan godt gå ud fra, som på illustrationen fra NASA, at der er balance i Jordens energibudget. Den energi, Jorden modtager, slipper også væk igen på et tidspunkt. Hvis der altid var ubalance til en af siderne, så ville Jorden enten koge over eller fryse til overalt. Dette sker ikke, og det er aldrig sket i Jordens historie. (Nogle vil så nævne Snowball Earth, at Jorden skulle være frosset til før Kambrium. Jorden var ikke frosset helt til, og der er delte meninger om denne periode i geologien. Tegnene er med andre ord ikke tydelige og entydige.)
Redigeret d. 06-12-2017 10:44
06-12-2017 17:39
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Hej John
Så er jeg med, bare giv tid. ellers ville det vel gå som på Venus, der lyser så klart på himlen takket være de tætte skyer, som åbenbart reflekterer al sollyset, mens det som jeg forstod alene var det enorme lufttryk, der var årsag til de høje temperaturer. Den balance er så også "årsagen" til nul vind etc på Venus, mens kortvarige ubalancer og vel også lokale ubalancer på jorden er årsag til mange vejrfænomener, hvis systemet arbejder frem mod termodynamisk ligevægt.
I forbindelse med klimaforandringer vil jeg dog mene, at de kortvarige ubalancer må være en mulig forklaring.
06-12-2017 18:12
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
John Niclasen skrev:

Jamen, når plantematerialet er brændt, energien frigivet igen og er strålet tilbage til rummet, så er der da balance.


Du glemmer jo lige at fortælle, at når man tager 'solenergi', der er akkumuleret over millioner af år - og futter det af på bare 100-200 år - så bliver der hedt som helvede! 'Balancen' får du derfor aldrig at se..


06-12-2017 19:32
John Niclasen
★★★★★
(6116)
Niels Olsen skrev:
..., mens kortvarige ubalancer og vel også lokale ubalancer på jorden er årsag til mange vejrfænomener, ...

Ja, f.eks. drejer Jorden en omgang på et døgn. Dvs. ca. halvdelen af døgnet varmes et givet sted på jordoverfladen op, mens det køles af ca. den anden halvdel.

Hvis du sejler, så kender du den ofte sete situationen med pålandsvind om dagen, mens luften inde over land varmes op og stiger til vejrs, og vindstille omkring det tidspunkt, hvor Solen går ned.

Jorden kommer ikke i nærheden af termodynamisk ligevægt, så længe den drejer, og vi har en Sol.
RE: Great Lakes14-12-2017 13:25
John Niclasen
★★★★★
(6116)
For 25 år siden, i 1992, forudsagde klimaforskere ved hjælp af computersimulationer, at vandstanden ville falde flere meter i de store søer i Nordamerika p.gr.a. global opvarmning.12 Feb 1992, Page 7 – Star Tribune at Newspapers.com

Umiddelbart efter deres forudsigelser steg vandstanden først en smule og faldt så til et niveau i godt 10 år. De seneste 5 år er vandstanden steget igen i de store søer.

Der er ingen trend for vandstanden i de store søer på grænsen mellem USA og Canada over de seneste 100 år. Det går til tider lidt op og ned.

Beviserne er overvældende for, at klimavidenskab er overtro - ikke videnskab.

Fundet via: Falling Credibility Of Scientists Predicted In Global Warming Junk Science

Vedhæftede graf viser vandstanden i de fire store søer, Lake Superior, Lake Michigan-Huron, Lake Erie, og Lake Ontario.

Kilde: The Great Lakes Dashboard
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-12-2017 13:27
Side 34 af 64<<<3233343536>>>

Deltag aktivt i debatten Den Store Løgn:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den større løgn3119-09-2023 07:49
Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme at813-12-2019 01:12
Politiker løgn2902-09-2018 21:19
Bedrag, fup, svindel, løgn (dagpresse & medier)1108-02-2009 22:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik