Husk mig
▼ Indhold

Den Store LøgnSide 50 af 69<<<4849505152>>>
21-04-2023 21:53
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
[quote]Robert Wagner skrev:'Det, der kan hævdes uden beviser, kan afvises uden beviser.'
'What can be asserted without evidence can be denied without evidence.'
Robert Wagner skrev: Det må du gerne uddybe...
Hvad er det specifikt, der er pseudovidenskabeligt?
You may elaborate on that... What exactly is pseudoscientific?

Det er lidt mærkeligt. Du anerkender på forhånd, hvorfor global opvarmning (og klimaændringer) kan afvises uden beviser, men så ser du ud til at glemme det i den næste udtalelse ved at spørge, hvorfor dit WACKY religiøse dogme er ikke accepteret som "solid videnskab".

Jeg vil fortælle dig hvad, jeg vil med glæde gennemgå hvert ord i din yndlingsbøn og vise dig, hvordan det er komplet køje. Bare post din yndlings klimabøn her i denne tråd, og jeg vil gennemgå det med dig.
/quote]

Jeg har leveret evidens, du leverer varm luft.

"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: CO2 Baring Head22-04-2023 09:12
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I fortsættelse af CO2 Svalbard 21-04-2023 09:57

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren bliver også målt ved Baring Head, NIWAs station nær Wellington i New Zealand.

Vedhæftet er seneste graf fra dette sted.

Kilde: Daily CO2 measurements from NIWA's atmospheric monitoring station at Baring Head

Klima-aktivister vil ivrigt angribe enhver, som påviser denne positive udvikling, som vi mennesker er medårsag til, når vi graver kul, olie, og gas op og brænder det af.

På samme måde, for 100 år siden, angreb datidens idioter alle dem, som talte imod eugenik.

Ligesom eugenik bygger klima-alarmismen også på pseudovidenskabeligt nonsens.

Det er veldokumenteret viden, at området omkring Sydpolen ikke har varmet op i mere end fire årtier. Dette faktum betyder, at der ikke har været global opvarmning i denne periode. Hypotesen om nutidig global opvarmning siger, at der skal være global opvarmning grundet udledning af planteføden, CO2. Da dette ikke er tilfældet, bygger klima-alarmismen på pseudovidenskabeligt nonsens.

Ligesom eugenik gjorde det.
Tilknyttet billede:

22-04-2023 12:54
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
John Niclasen skrev:
Hypotesen om nutidig global opvarmning siger, at der skal være global opvarmning grundet udledning af planteføden, CO2. Da dette ikke er tilfældet, bygger klima-alarmismen på pseudovidenskabeligt nonsens.


Jegventer stadig på en uddybelse af den påståede pseudovidenskab....

Det, der kan hævdes uden beviser, kan afvises uden beviser.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Climate Experts March23-04-2023 09:05
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Med til Den Store Løgn hører også elementer af nyreligiøs kult.

Climate Experts March In London @ rumble.com

Nogle mennesker formår ikke at se gennem en masse nonsens og årtiers hjernevask.
Tilknyttet billede:

23-04-2023 10:36
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Jegventer stadig på en uddybelse af den påståede pseudovidenskab...

Eller hvad den påståede hjernevas går ud på.

Det, der kan hævdes uden beviser, kan afvises uden beviser.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: CO2 Udledninger24-04-2023 10:00
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Med til Den Store Løgn hører også forkrøbling af den vestlige verdens energiforsyning, mens den største udleder, Kina, og store udledere som Indien, har lov at fortsætte med at gøre Jorden grønnere ved at udlede planteføden, CO2. (Det er bl.a. en del af Paris-aftalen.)

Vedhæftede graf viser de årlige udledninger af CO2 fra Kina, USA, EU-27, og Indien.

Kilde: Global CO2 emissions from fossil fuels @ Our World in Data

Kina er langt den største udleder af kuldioxid.

Bemærk hvordan USA, EU-27, og selv Indien havde et dyk i udledningen af kuldioxid i 2020, hvor store dele af Verden lukkede ned grundet skrækkampagnen med Kina-virusen, Corona.

Kina havde ikke et dyk i udledningen af CO2 i 2020, men en stigning fra 2019.

Kuldioxid (CO2) er et grundelement i fotosyntesen og derfor livsvigtigt. CO2 er starten på alle fødekæder og derfor essentielt for livet på Jorden.

Nogle tosser bilder sig selv og andre ind, at kuldioxid er farligt, selvom der er alt for lave koncentrationer af det i atmosfæren til, at planterne kan vokse uhindret. Det er derfor, der er så mange ørkener på Jorden. Der er mangel på CO2.

Klima-vanviddet drejer sig ikke om at gøre noget godt for Jorden.
Det handler om at få Vesten, den frie verden, ned med nakken.
Klima-vanviddet er rendyrket ondskab.
Det er det største og dyreste bedrag i historien.

Med internetter har vi heldigvis dokumentation, når korthuset falder sammen, og der skal ryddes op. Forvent at alarmisterne bliver endnu mere skingre i deres retorik, og endnu mere ødelæggende i deres handlinger.

De største fjender af den frie verden er ikke Kina og lande som Iran, der råber død over Vesten. De største fjender af den frie verden findes i regeringer i Vesten og i internationale organisationer.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 24-04-2023 10:04
24-04-2023 16:44
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:Nogle tosser bilder sig selv og andre ind, at kuldioxid er farligt, selvom der er alt for lave koncentrationer af det i atmosfæren til, at planterne kan vokse uhindret. Det er derfor, der er så mange ørkener på Jorden. Der er mangel på CO2.

Dette er et afgørende punkt. Vores atmosfære er ved at løbe tør for planteføde. Vi har for meget planteliv til at atmosfærisk CO2 kan stige, og planter over hele kloden vil begynde at dø ud, hvis ikke mere planteføde bliver pumpet ud i atmosfæren. Den store løgn er rapporteringen om, at CO2 er stigende. Det er ikke. Alle målingerne er specifikt taget ved en vulkan for at få flest mulige kunstigt skæve tal. Offentligheden bliver aldrig informeret om, at den sande atmosfæriske CO2 ved havoverfladen er mindre end 380 ppm, eller at planter har brug for omkring 1000 ppm for at trives. Efterhånden som verdensbefolkningen fortsætter med at vokse, vil der være behov for mere mad, og det betyder, at der bliver brug for flere planter, hvilket betyder, at der bliver brug for mere planteføde i atmosfæren. Menneskeheden vil ikke være i stand til at klare sig godt, hvis det globale planteliv begynder at dø ud.

Men eksistensen af ​​ørkener skyldes lav nedbør, ikke utilstrækkelig atmosfærisk CO2, ellers ville hele planeten være ørken.

This is a crucial point. Our atmosphere is running out of plant food. We have too much plant life for atmospheric CO2 to rise, and plants across the globe will begin to die out if more plant food is not pumped into the atmosphere. The big lie is the reporting that CO2 is increasing. It is not. All the measurements are specifically taken at a volcano to get as many artificially skewed numbers as possible. The public is never informed that the true atmospheric CO2 at sea level is less than 380 ppm or that plants need about 1000 ppm to thrive. As the world population continues to grow, more food will be needed, and that means more plants will be needed, which means more plant food will be needed in the atmosphere. Humanity will not be able to do well if global plant life begins to die out.

But the existence of deserts is due to low rainfall, not insufficient atmospheric CO2, otherwise the entire planet would be desert.

John Niclasen skrev:Klima-vanviddet drejer sig ikke om at gøre noget godt for Jorden. Det handler om at få Vesten, den frie verden, ned med nakken. Klima-vanviddet er rendyrket ondskab. Det er det største og dyreste bedrag i historien.

Dette er et andet afgørende punkt. Marxister betragter religion som massernes opiat. De har skabt religionerne Global Opvarmning og Klimaforandringer for at kontrollere masserne. Det grundlæggende, underliggende mål for enhver marxistisk ideologi er at ødelægge kapitalismen, og den bedste måde at gøre det på er ved at målrette global energi og ødelægge alle verdens økonomier. Når først de dæmoniserer termodynamikkens anden lov, som producerer vores CO2 fra brændstoffer, er der intet håb om normalitet. At dræbe verdens fødevareforsyning ved at dræbe alle planterne er en fin bonus.

This is another crucial point. Marxists view religion as the opiate of the masses. They have created the religions of Global Warming and Climate Change to control the masses. The basic, underlying goal of any Marxist ideology is to destroy capitalism, and the best way to do that is by targeting global energy and destroying all the world's economies. Once they demonize the second law of thermodynamics, which produces our CO2 from fuels, there is no hope for normality. Killing the world's food supply by killing all the plants is a nice bonus.
24-04-2023 20:24
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Dette er et afgørende punkt. Vores atmosfære er ved at løbe tør for planteføde

Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

24-04-2023 20:50
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:[fabricated church material deleted]

Du har tilsyneladende ingen modbevisning. Det er det smarteste du har sagt i denne tråd.

You seem to have no rebuttal. That's the smartest thing you've said in this thread.
24-04-2023 21:39
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:[fabricated church material deleted]

Du har tilsyneladende ingen modbevisning. Det er det smarteste du har sagt i denne tråd.

You seem to have no rebuttal. That's the smartest thing you've said in this thread.


Siger tumpen der på engang påstår, at målinger fra Maona Lao ikke kan bruges til noget, men også påstår, at atmosfæren løber tør for CO2.

So, which one is it, troll?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
25-04-2023 15:41
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Siger tumpen der på engang påstår, at målinger fra Maona Lao ikke kan bruges til noget, men også påstår, at atmosfæren løber tør for CO2.

Den første del er korrekt. Mauna Loa data er afvist. Ups, det er alle de data, du har. Det er faktisk ret uheldigt.

Den anden del er en falsk stilling, som jeg ikke har. Du tildelte mig den stilling, åbenbart af desperation, så du ville have noget at angribe. Jeg har aldrig påstået, at atmosfæren på en eller anden måde er ved at løbe tør for CO2. Jeg sagde, at planter vil begynde at sulte, når niveauerne bliver for lave.

The first part is correct. Mauna Loa data is rejected. Oops, that's all the data you have. It's actually quite unfortunate.

The second part is a fake position that I don't have. You assigned me that position, obviously out of desperation, so you would have something to attack. I have never claimed that the atmosphere is somehow running out of CO2. I said plants will start to starve when the levels get too low.
25-04-2023 21:29
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:

Den første del er korrekt. Mauna Loa data er afvist.


Du mener du kan afvise målinger fra Mauna Lao, fordi det ligger ved en Vulkan. Nej, då enkelt er det ikke. Det skal du levere bedte grunde. De stopper nemlig bare målingerne, når vinden står I den forkerte retning, så de målinger er skam god nok.

Den anden del er en falsk stilling, som jeg ikke har. Du tildelte mig den stilling, åbenbart af desperation, så du ville have noget at angribe. Jeg har aldrig påstået, at atmosfæren på en eller anden måde er ved at løbe tør for CO2. Jeg sagde, at planter vil begynde at sulte, når niveauerne bliver for lave.


Et det? Så lad os da lige se, hvad den løgnagtige trold skrev...

IBDaMann skrev:
Dette er et afgørende punkt. Vores atmosfære er ved at løbe tør for planteføde. Vi har for meget planteliv til at atmosfærisk CO2 kan stigeDette er et afgørende punkt. Vores atmosfære er ved at løbe tør for planteføde. Vi har for meget planteliv til at atmosfærisk CO2 kan stige


Tja lille løgnagtige trold, nu er du fanget i dit eget 'spin(d)'.

Fordrer du nu, hvorfor jeg siger du lider under vrangforestillinger?

Nej, stadig ikke?

Din vrangforstilling er, at su er smart. Provlemet er at du
er fummere end vådt bølgepap og langt dummere end du tror jeg er og jeg har lige bevist det uigenkaldeligt.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
26-04-2023 14:36
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Du mener du kan afvise målinger fra Mauna Lao, fordi det ligger ved en Vulkan. Nej, då enkelt er det ikke.

Ja, så enkelt er det. Datasættet er så dårligt, som det bliver. Der kan ikke drages gyldige konklusioner. Alle konklusioner fra disse data afvises summarisk. I stedet for at der indsamles gyldige prøver på millioner af punkter rundt om i verden, indsamles meget skæve data kun på ét punkt.

Mauna Loa-data afvises grundigt, selvom John Niclasen ønsker at basere alle sine argumenter på det.

Yes, it's that simple. The dataset is as bad as it gets. No valid conclusions can be drawn. All conclusions drawn from these data are summarily rejected. Instead of valid samples being collected at millions of points around the world, highly skewed data is collected at just one point.

Mauna Loa data is thoroughly rejected, even though John Niclasen wants to base all his arguments on it.
26-04-2023 21:57
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Ja, så enkelt er det. Datasættet er så dårligt, som det bliver. Der kan ikke drages gyldige konklusioner. Alle konklusioner fra disse data afvises summarisk. I stedet for at der indsamles gyldige prøver på millioner af punkter rundt om i verden, indsamles meget skæve data kun på ét punkt.


Nej, løgnagtige lille trolde kan ikke bare afvise noget, uden at fremlægge beviser.

Vis evidens, eller fis af, trold.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-04-2023 15:55
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Nej, løgnagtige lille trolde kan ikke bare afvise noget, uden at fremlægge beviser.

Kort sagt kan alt, der ikke understøttes, afvises.

Du præsenterede aldrig engang de "Data", som alle dine konklusioner er baseret på, fordi du er en gibbende trold.

Dine "Data" ser ikke ud til at eksistere.

Dine påstande vedrørende "Data" afvises summarisk.

Som et resultat skal alle dine konklusioner kasseres.

Du har heller ingen videnskab.

Du er aldrig kommet ud over dette punkt. Du har aldrig været i stand til at komme ud af startporten.

In short, anything that is not supported can be rejected.

You never even presented the "Data" that all your conclusions are based on because you are a gibbering troll.

Your "Data" does not appear to exist.

Your claims regarding "Data" are summarily dismissed.

As a result, all your conclusions must be discarded.

You have no science either.

You have never gotten beyond this point. You've never been able to get out of the starting gate.
27-04-2023 18:06
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Jeg har præsenteret data, det er bare dig der er for dum til at følge referencer i artikler og 'papers'.

Og hvad det nu du siger, løgnagtige trold, stiger eller falder CO2 koncrntration i atmosfæren, du har påstået begge ting.

Og hvilke data har du at tilbyde?

Nada, løgnagtige trolde kommer aldrig selv med valide data.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 27-04-2023 18:07
RE: Statens politiske propaganda01-05-2023 11:58
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I fortsættelse af Statens politiske propaganda, del 2 14-09-2022 14:29

Med til Den Store Løgn hører også kæmpe stats-ejede virksomheder, der spreder den politiske propaganda.

DSB har en ny reklame. Vedhæftede billeder er fra denne reklame.

1) Først vises i et tog en rejsende, som ikke kan åbne dørene. Dette er et velkendt fænomen, som begyndte, da DSB for år tilbage fjernede funktionaliteten til at åbne dørene ved at trykke på en knap. I stedet skal man vifte med armene for at åbne døren. Dette er virkelig dårligt design, da det er unormalt at skulle vifte med en arm/hånd for at åbne en dør. Når jeg en sjælden gang kører med DSB, ser jeg altid uden undtagelse personer, som har besvær med at komme igennem en dør i et DSB tog.

2) Reklame-videoen fortsætter med, at personen endelig formår at komme igennem døren ved at vifte med en arm. DSB skriver så:

Vi åbner dørene for over 450.000 grønne rejser hver dag.
Og jo flere der vælger toget, jo mindre CO2* udleder vi.

3) Til sidst vises så DSB's logo og slogan "Rejs med".

----------
Det er ikke blot landet, der er styret af idioter, der hører hjemme på en tosse-anstalt (eller i fængsel for de brud på grundloven, vi har været vidner til). Store stats-ejede virksomheder som DSB er styret af idioter, der finder det som en god idé at påpege deres manglende evne til at implementere så simple handlinger, som at åbne en dør.

Dertil kommer, at DSB følger op med politisk propaganda, som at man udleder mindre CO2, og dermed er en politisk korrekt grøn lemming, hvis man tager toget. DSB henviser til siden, dsb.dk/miljo, hvor de dokumenterer deres påstande. Jeg vil ikke gå i dybden med, om det er korrekt eller ej, at der udledes mindre CO2 ved at tage toget. Det er ikke pointen! Lad os antage, at det er korrekt, hvad DSB skriver, at der udledes mindre CO2 ved at tage toget. Jamen det er da så et glimrende argument for ikke at tage toget! Der er mangel på CO2 i Jordens atmosfære, og man gør en god gerning, når man graver kul, olie, og gas op, og brænder det af, så der udledes planteføden, den livsgivende CO2, som der kan dannes nyt liv af.

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Klima-tosserne viser igen og igen, de er idioter. Det er ok at være en idiot, hvis man ikke gør skade på andre (og på sig selv).
Men klima-tosserne gør skade på en masse mennesker, når de kører samfund i sænk med deres handlinger.
Idioti og ondskab går ofte hånd i hånd.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-05-2023 12:06
01-05-2023 14:57
Euro
★★★☆☆
(449)
Den store løgn i sammenhæng med klimaet er vel nærmere, at det er lykkedes venstrefløjen i Europa, at fordreje verdensbilledet ved at bilde Jer ind, at det her er en kamp for eller imod CO2.
Det er det ikke!!!
Det er en kamp om at dominere ressourcerne, og ved at skabe dyr energi, som man ovenikøbet mange steder lægger ekstra afgift plus moms på for at gøre varen ekstra dyr, så sikrer man at lav indkomstgrupper holdes så meget nede at store dele af befolkningen på trods af umiddelbar velstand, får taget muligheden for at opleve luksus ud af virkeligheden.
Kort sagt. Politikerne stjæler borgernes penge.
Hvis rige og fattige skal betale de samme overpriser for en vare alle har brug for, så rammer pris forhøjelsen den fattige 1000% hårdere end den gennemsnitlige 20% rigeste del af befolkningen.
Rød blok er nogle hyklere - de tror de opkræver skatter fra alle for at give højere løn til nogle få, det er ikke blå blok der ønsker afgifter! Det er rød blok som gør alt hvad de kan for at ødelægge lavindkomstgruppernes liv med nye afgifter, der kan tvinge danske familier (og ofte i EU) til at leve deres liv på en bestemt måde.
Det drejer sig ikke om CO2, det drejer sig om at kontrollere store gruppers evne til at opnå luksus. Derfor hæver man priserne til unaturligt niveau på de ting alle har brug for, energi, vand, transport ja endog mælk.
Klimakampen er blot blevet et nyttigt våben for venstrefløjen, fordi argumenter for klimaet giver accept for dyrere energi og nye afgifter og mere kontrol.
01-05-2023 16:31
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Politikerne stjæler borgernes penge


...den danske stats nettoformue har langt oversteget 400 milliarder og er, ikke mindst som følge af kæmpe overskud på statsfinanserne, hurtigt på vej til at andrage 100.000,- pr. borger - spæd som gammel.

Det vil sige at en normal børnefamilie snart vil have op mod 1/2 million stående på det offentliges konto.

Og det er så ikke engang hele sandheden - staten og kommuner udelader behændigt at opgøre værdien af sine ejendomme (skoler, hospitaler osv.) og heller ikke værdien af de almennyttige boliger er inddraget her - præcis som alle mulige selvejende institutioners besiddelser heller ikke er opgjort til trods for at de er under fuld demokratisk kontrol - hvis det skulle være.

Det kunne derfor være rigtig rart at få værdisat alle aktiver, der ikke er i privateje her i landet. Tænk hvis et privat virksomhed undlod at medtage en fabriksbygning i aktivopgørelserne under henvisning til at den ikke var til salg eller midlertidigt udlejet.

Sidst en politiker forsøgte at aktivere de passive investeringer af ejendomme i det offentliges besiddelse var vel Brixtoftes pensionistrejser - og selvom det gik vel muntert for sig, så burde vi borgere jo egentlig vide hvad det hele summer op til. Og så skylle forbløffelsen ned med en selvbetalt rødvin - og måske et par hveder eller 2 hvis vi eller kan nå at handle ind efter arbejde til næste år.
01-05-2023 16:45
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
...og atp's formue er på 950 milliarder eller godt 150.000 pr. borger.
01-05-2023 19:53
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Jeg har præsenteret data, ...

Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Du ville ikke engang vide, hvordan det ville se ud. Du er matematisk inkompetent.


You have never provided the valid data sets required to support any of your conclusions. None of them.

You wouldn't even know what it would look like. You are mathematically incompetent.
02-05-2023 06:17
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Jeg har præsenteret data, ...

Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Du ville ikke engang vide, hvordan det ville se ud. Du er matematisk inkompetent.


Jeg har leveret data indirekte gennem de artikler jeg har linket til.
Du imod har aldrig linket til noget relevant, løgnagtige troll.

Har du besluttet dig om CO2 koncentrationen I atmosfæren stiger eller falder og kan du selv præsentere et dataset?

https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_weekly_mlo.txt


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
02-05-2023 19:28
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Jeg har præsenteret data, ...

Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Du ville ikke engang vide, hvordan det ville se ud. Du er matematisk inkompetent.


Jeg har leveret data indirekte gennem de artikler jeg har linket til.
Du imod har aldrig linket til noget relevant, løgnagtige troll.

En af de mange måder, du meddeler, at du er en trold på, er, at du aldrig har nogen støtte for dine påstande, som altid er absurde. Du skal give al din støtte lige her i tråden og kun bruge links som supplerende information, hvis det ønskes. Du har aldrig nogen support, så du poster links, der altid er totalt spild af tid, og hævder så fejlagtigt, at du har "givet" al den nødvendige support.

At være en trold giver du aldrig støtte her i tråden, hvor du skal sætte den, fordi du ikke har nogen støtte i første omgang.

I stedet bliver du ved med at nævne, at andre ikke har støttet argumenter, der ikke er fremsat, og at du på en eller anden måde afviser de argumenter, der aldrig blev fremsat.

One of the many ways you announce that you are a troll is by never having any support for your claims, which are always absurd. You must give all your support right here in the thread, and only use links as supplementary information if desired. You never have any support, so you post links that are always a total waste of time, and then falsely claim that you have "provided" all the necessary support.

Being a troll you never give support here in the thread where you should put it because you have no support in the first place.

Instead, you keep mentioning that others have not supported arguments that were not made, and that you are somehow dismissing the arguments that were never made.
02-05-2023 20:12
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
[quote]Robert Wagner skrev:
[quote]IBDaMann skrev:
[quote]Robert Wagner skrev:Jeg har præsenteret data, ...

Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Jeg har præsenteret data, det har du ikke. Du leverer kun varm luft og løgne, trold


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Elprisens himmelflugt15-05-2023 19:45
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Med til Den Store Løgn hører også påstanden om, at elprisens himmelflugt de seneste par år skyldes Ruslands seneste invasion af og følgende krig i Ukraine.

Ruslands invasion i denne omgang begyndte 24. februar, 2022.

Hvis denne begivenhed var årsag til elprisens himmelflugt, så vil man se, at prisen på elektricitet først begyndte at stige efter d. 24. februar, 2022. Men elprisen var allerede begyndt at stige næsten et år tidligere i det sene forår, 2021:Grafen er tidligere vist med henvisning i flg. indlæg:

Elpriser pr. Uge 30-12-2022 11:34

Flg. graf viser de årlige elprisers himmelflugt:Grafen er tidligere vist med henvisning i flg. indlæg:

Høje årlige elpriser 18-04-2023 09:18

Elprisens himmelflugt er en konsekvens af årtiers forfejlet energipolitik.

Tilhængere af klimakulten, som længe har arbejdet på at gennemtvinge den grønne omstilling med bøllemetoder er i mange tilfælde mentalt syge mennesker. De lyver og bedrager, og de går langt for at få den virkelige verden til at passe til deres vrangforestillinger.

Det lider videnskaben under.
Det lider vi alle under.
Meget tyder på, det vil fortsætte, indtil vanviddet stoppes med magt.
Redigeret d. 15-05-2023 20:25
15-05-2023 20:01
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Jeg har præsenteret data, det har du ikke. Du leverer kun varm luft og løgne, trold

Hvilket bekræftende argument har jeg fremsat, som jeg skal støtte?

Du har på den anden side ikke givet tilstrækkelig støtte til nogen af ​​dine bekræftende argumenter.

Jeg er tilfreds med, at ingen af ​​vores argumenter holder. Du er den eneste med bekræftende argumenter.

What affirmative argument have I made that I need to support?

You, on the other hand, have not provided sufficient support for any of your affirmative arguments.

I am satisfied that none of our arguments hold. You are the only one with affirmative arguments.
16-05-2023 08:58
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev:Du har aldrig leveret de gyldige datasæt, der kræves til at understøtte nogen af ​​dine konklusioner. Ingen af ​​dem.

Jeg har præsenteret data, det har du ikke. Du leverer kun varm luft og løgne, trold

Hvilket bekræftende argument har jeg fremsat, som jeg skal støtte?

Du har på den anden side ikke givet tilstrækkelig støtte til nogen af ​​dine bekræftende argumenter.

Jeg er tilfreds med, at ingen af ​​vores argumenter holder. Du er den eneste med bekræftende argumenter.

What affirmative argument have I made that I need to support?

You, on the other hand, have not provided sufficient support for any of your affirmative arguments.

I am satisfied that none of our arguments hold. You are the only one with affirmative arguments.


Du kommer med masser af påstande og du kan ikke bekræfte en eneste, trold.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Solkonstanten16-05-2023 11:46
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Med til Den Store Løgn hører afvisning af andre forklaringer og alene fokusere på koncentrationen af CO2 i atmosfæren som være styrende for Jordens temperatur.

I et tidligere indlæg,
Albedo ændring 22-06-2017 00:47
foretog jeg beregningen for, hvad en 2,2% ændring af Jordens albedo (evne til at reflektere Solens lys) ville betyde for temperaturer målt på Jorden. Jeg kom frem til flg.:

Hvis albedo ændrer sig ca. 2,2%, så ændrer den effektive temperatur sig ca. 2 grader.

Man benytter flg. udgave af Stefans formel:

sigma T^4 = F_sun (1 - Ab) / 4

, hvor sigma er Stefan-Boltzmanns konstant, T er temperaturen, F_sun er solkonstanten, og Ab er albedo (bond albedo). Isolerer man temperaturen, T, får man for en planet den effektive temperatur:Solkonstanten, F_sun, og albedo, Ab, bliver oplyst på flg. side:

Earth Fact Sheet @ nasa.gov

Albedo ændrer sig, når f.eks. mængden af skyer eller arealet dækket af sne, is, og havis ændrer sig.

Hvad hvis solkonstanten ændrer sig, og kan den det?

The variation in the solar constant has been about 0.1% over a period of about 30 years. Some researchers have tried to reconstruct this variation, by correlating it to sunspot numbers, back over the last 400 years, and have suggested that the Sun may have varied in its power output by up to one percent. It has also been suggested that this variation might explain some terrestrial temperature variations. It is interesting to note that the average G-type star (the class of star the Sun falls into) typically shows a much larger variation of about 4%.

Kilde: The Solar Constant @ Australian Space Weather Forecasting Centre

Man har altså direkte målt, at solkonstanten har ændret sig omkring 0,1% over en 30 års periode. Desuden har man foreslået, at solkonstanten har ændret sig med 1% over de seneste 400 år ved at sammenholde det med antallet af solpletter.

I astronomien klassificerer vi Solen som en type G stjerne, og direkte målinger af andre type G stjerner i Mælkevejen har vist, at type G stjerner over tid ændrer deres udstråling med op til 4% (iflg. denne kilde).

Hvilken temperaturændring vil 4% ændring i solkonstanten bevirke?

w> (F_sun * (1 - 0.306) / 4 / sigma) ** 0.25
== 254.035
w> (F_sun * 104% * (1 - 0.306) / 4 / sigma) ** 0.25
== 256.5382

4% ændring i solkonstanten vil bevirke en temperaturændring på ca. 2,5 K (samme som 2,5°C).

Klima-alarmismen fokucerer stort set entydigt på udledning af planteføden, kuldioxid.
Klima-alarmismen har elementer af nyreligiøs kult og politisk aktivisme.
Klima-alarmismen har stort set intet med videnskab at gøre.

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Redigeret d. 16-05-2023 11:54
16-05-2023 16:26
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
John Niclasen skrev:
Med til Den Store Løgn hører afvisning af andre forklaringer og alene fokusere på koncentrationen af CO2 i atmosfæren som være styrende for Jordens temperatur.

I et tidligere indlæg,
Albedo ændring 22-06-2017 00:47
foretog jeg beregningen for, hvad en 2,2% ændring af Jordens albedo (evne til at reflektere Solens lys) ville betyde for temperaturer målt på Jorden. Jeg kom frem til flg.:

Hvis albedo ændrer sig ca. 2,2%, så ændrer den effektive temperatur sig ca. 2 grader.

Man benytter flg. udgave af Stefans formel:

sigma T^4 = F_sun (1 - Ab) / 4

, hvor sigma er Stefan-Boltzmanns konstant, T er temperaturen, F_sun er solkonstanten, og Ab er albedo (bond albedo). Isolerer man temperaturen, T, får man for en planet den effektive temperatur:Solkonstanten, F_sun, og albedo, Ab, bliver oplyst på flg. side:

Earth Fact Sheet @ nasa.gov

Albedo ændrer sig, når f.eks. mængden af skyer eller arealet dækket af sne, is, og havis ændrer sig.

Hvad hvis solkonstanten ændrer sig, og kan den det?

The variation in the solar constant has been about 0.1% over a period of about 30 years. Some researchers have tried to reconstruct this variation, by correlating it to sunspot numbers, back over the last 400 years, and have suggested that the Sun may have varied in its power output by up to one percent. It has also been suggested that this variation might explain some terrestrial temperature variations. It is interesting to note that the average G-type star (the class of star the Sun falls into) typically shows a much larger variation of about 4%.

Kilde: The Solar Constant @ Australian Space Weather Forecasting Centre

Man har altså direkte målt, at solkonstanten har ændret sig omkring 0,1% over en 30 års periode. Desuden har man foreslået, at solkonstanten har ændret sig med 1% over de seneste 400 år ved at sammenholde det med antallet af solpletter.

I astronomien klassificerer vi Solen som en type G stjerne, og direkte målinger af andre type G stjerner i Mælkevejen har vist, at type G stjerner over tid ændrer deres udstråling med op til 4% (iflg. denne kilde).

Hvilken temperaturændring vil 4% ændring i solkonstanten bevirke?

w> (F_sun * (1 - 0.306) / 4 / sigma) ** 0.25
== 254.035
w> (F_sun * 104% * (1 - 0.306) / 4 / sigma) ** 0.25
== 256.5382

4% ændring i solkonstanten vil bevirke en temperaturændring på ca. 2,5 K (samme som 2,5°C).

Klima-alarmismen fokucerer stort set entydigt på udledning af planteføden, kuldioxid.
Klima-alarmismen har elementer af nyreligiøs kult og politisk aktivisme.
Klima-alarmismen har stort set intet med videnskab at gøre.

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.


4% Ændring i solindstrålingen ville ændre temperaturen, den har bare ikke ændret sig med mere end 0,1% ...

Alle andre kendte mekanismer er undersøgt, og det er kun menneskets påvirkning af jordoverfladen og atmosfæren (CO2, methan, partikler, etc ) tilbage som årsag.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 16-05-2023 16:28
16-05-2023 19:22
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:4% Ændring i solindstrålingen ville ændre temperaturen, den har bare ikke ændret sig med mere end 0,1% ...

Hvordan ved du det? Påstår du igen alvidenhed?

How do you know? Are you claiming omniscience again?

Trold Robert Wagner skrev:Alle andre kendte mekanismer er undersøgt, og det er kun menneskets påvirkning af jordoverfladen og atmosfæren (CO2, methan, partikler, etc ) tilbage som årsag.

En sådan effekt er ikke engang blevet defineret, meget mindre undersøgt. Ingen årsager blev undersøgt, og ingen er blevet elimineret. Der er ikke noget gyldigt datasæt om sagen. Der er ingen grund for nogen rationel voksen til at tro på noget, du siger.

Der har kun været dine påstande om alvidenhed.

Such an effect has not even been defined, much less studied. No causes were investigated and none have been eliminated. There is no valid dataset on the matter. There is no reason for any rational adult to believe anything you say.

There have only been your claims of omniscience.
16-05-2023 19:34
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:4% ændring i solkonstanten vil bevirke en temperaturændring på ca. 2,5 K (samme som 2,5°C).

Nej. En ændring i solens stråling vil vise sig som en variabel ændring i jordens temperatur, afhængig af jordens aktuelle temperatur. Efterhånden som Jordens temperatur stiger, falder enhver resulterende ændring i Jordens temperatur for en given ændring i solindstrålingen.

No. A change in the sun's radiation will show up as a variable change in the earth's temperature, depending on the earth's current temperature. As Earth's temperature increases, any resulting change in Earth's temperature for a given change in solar irradiance decreases.
16-05-2023 22:27
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev:4% Ændring i solindstrålingen ville ændre temperaturen, den har bare ikke ændret sig med mere end 0,1% ...

Hvordan ved du det? Påstår du igen alvidenhed?

How do you know? Are you claiming omniscience again?Måske skulle du bare læse det indslag jeg har kommenteret, istedey gor at gøre dig delv tik grin, trold...

"Man har altså direkte målt, at solkonstanten har ændret sig omkring 0,1% over en 30 års periode. Desuden har man foreslået, at solkonstanten har ændret sig med 1% over de seneste 400 år ved at sammenholde det med antallet af solpletter."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Global temperatur17-05-2023 10:32
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Med til Den Store Løgn hører også begrebet global temperatur.

NCAR skriver:

WHAT IS THE AVERAGE GLOBAL TEMPERATURE NOW?
...
That calculation comes from NASA and NOAA. Other agencies may come up with a slightly different number because there are several techniques for calculating a global average, depending on how one accounts for temperatures above the data-sparse oceans and other poorly sampled regions.

Man har altså flere forskellige værdier for global temperatur.

Videre skriver de:

Since there is no universally accepted definition for Earth's average temperature, several different groups around the world use slightly different methods for tracking the global average over time, ...

De erkender, der ikke er en accepteret definition på Jordens gennemsnitstemperatur.

Kilde: WHAT IS THE AVERAGE GLOBAL TEMPERATURE NOW? @ ucar.edu via archive.org

Jamen hvad så med FN's mål om, at den globale temperatur ikke må stige mere end 1,5 grader (eller var det 2 grader tidligere)?

Og videre:

The important point is that the trends that emerge from year to year and decade to decade are remarkably similar—more so than the averages themselves.

Virkelig!?

Afdelingen af NASA, som beskæftiger sig med emnet, er ikke engang enige med sig selv, som dokumenteres her:

The Global Temperature Record Is A Farce

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien!
Det vil fortsætte, indtil man fjerner økonomisk støtte til dette pseudovidenskabelige nonsens.
Tilknyttet billede:

17-05-2023 16:29
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:Afdelingen af NASA, som beskæftiger sig med emnet, er ikke engang enige med sig selv ...

NASA har ikke en afdeling, der beskæftiger sig med emnet. Det er den store løgn. NASA er et regeringsbureaukrati med kun én opgave: administrere kontrakter for at sætte tingene i kredsløb. Der er ingen "klima"-afdeling. NASA administrerer kontrakter.

NASA does not have a department that deals with the subject. That is the big lie. NASA is a government bureaucracy with only one job: manage contracts to put things into orbit. There is no "climate" department. NASA manages contracts.
RE: Gavin skriver om gætteri17-05-2023 16:59
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I fortsættelse af Global temperatur 17-05-2023 10:32

Gavin Schmidt skriver:

Global temperature anomaly estimates are a product, not a measurement

The first thing to remember is that an estimate of how much warmer one year is than another in the global mean is just that, an estimate. We do not have direct measurements of the global mean anomaly, rather we have a large database of raw measurements at individual locations over a long period of time, but with an uneven spatial distribution, many missing data points, and a large number of non-climatic biases varying in time and space.

Kilde: NOAA temperature record updates and the 'hiatus' @ RealClimate
(PS! det er ikke virkelig videnskab)

De såkaldte 'forskere' fra GISS erkender selv, man ikke måler nogen ændring et nogen global temperatur fra et år til det næste. Man estimerer.

Gavin Schmidt er chef for NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), et laboratorie i Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administration's Goddard Space Flight Center (GSFC).

Kilde: About GISS @ nasa.gov

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
17-05-2023 20:50
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
John Niclasen skrev:Gavin Schmidt er chef for NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), et laboratorie i Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administration's Goddard Space Flight Center (GSFC).

Ingen steder i Gavin Schmidts domæne, og heller ikke nogen steder hos NASA, måles/udregnes Jordens gennemsnitlige globale temperatur. Der er ikke noget, der hedder Jordens temperaturanomali.

Nowhere in Gavin Schmidt's domain, nor anywhere at NASA, is the Earth's average global temperature measured/calculated. There is no such thing as an Earth temperature anomaly.
30-05-2023 18:47
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
IBDaMann skrev:
There is no such thing as an Earth temperature anomaly.


Because you said so?Sure, troll. Anything you don't like doesn't exist.

Crawl back to your cave, troglodyte.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Keelingkurven01-06-2023 12:02
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I fortsættelse af Keelingkurven 18-04-2023 09:31

Seneste tal fra Keelingkurven angiver, at man på en vulkan på Hawaii nu har målt de højeste koncentrationer af planteføden, kuldioxid, i atmosfæren i nyere tid, siden disse målinger begyndte tilbage i slutningen af 50'erne.

Politikere har nu i årtier ved internationale aftaler forsøgt at reducere koncentrationen af planteføden, kuldioxid, i atmosfæren, men koncentrationerne stigere blot hurtigere og hurtigere.

For os som forstår hvor lidt CO2, der faktisk er i atmosfæren, er det naturligvis en glædelig nyhed, at der er mere planteføde nu, end der har været i lang tid i Jordens historie.

Men alle politiske tiltag har slået fejl.
Hvad har det kostet? ... og uden resultat!

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

01-06-2023 16:57
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
John Niclasen skrev:

Men alle politiske tiltag har slået fejl.
Hvad har det kostet? ... og uden resultat!Nå, uden resultat? Hvorfor rr væksten i emissioner så stagneret?

Og som astrophysiker burde du kende til indflydelsen af atmosfærens sammensætning på gennemsnitstemperaturen.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Søren Hansen Interview01-06-2023 22:45
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I fortsættelse af Tom Moser Interview 17-03-2023 10:28

Tom Nelson har et meget seværdigt interview med danske Søren Hansen om den grønne omstilling's umuligheder:

Soeren Hansen: Why wind and solar will not work | Tom Nelson Pod #110 @ rumble

Klima-hysteriet er det største og dyreste bedrag i historien, og
den grønne omstilling er umulig og vanvittig!

Der er mangel på planteføden, CO2, i Jordens atmosfære.
At dæmonisere planteføden, kuldioxid, er lige så dumt som at dæmonisere rent vand.
Tilknyttet billede:

Side 50 af 69<<<4849505152>>>

Deltag aktivt i debatten Den Store Løgn:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den større løgn3119-09-2023 07:49
Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme at813-12-2019 01:12
Politiker løgn2902-09-2018 21:19
Bedrag, fup, svindel, løgn (dagpresse & medier)1108-02-2009 22:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik