Husk mig
▼ Indhold

Den Store LøgnSide 23 af 69<<<2122232425>>>
21-06-2017 13:24
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Kjeld Jul skrev:
Det passer jo fint med Søren Nielsens iagttagelser ved Marmorbroen i København.
Marmorbroen ligger på den neutrale akse fra Øresund til Thyborøn.
Ved Marmorbroen kan der ikke fastslåes en nævneværdig ændring i vandstanden de sidste par 100 år.

Jeg er enig! Det passer fint med de observationer.

Hvor præcist nul-linien ligger afhænger af, hvordan man definerer nul. Er det nul for stigning/fald i vandstand, eller er det nul for afstand til Jordens centrum, eller noget helt 3.?

Vedhæftede grafik er fra et universitetskursus, "Exploration from Space", og viser landhævningen i Skandinavien. Nul ligger her lidt mere nordlig i Danmark, men er altså ikke mere rigtig eller forkert end andre nul-linier defineret på anden vis.

En vigtig pointe er, at man vil måle havstigning uden for dette område, fordi landet sænker sig uden for dette område.
Tilknyttet billede:

21-06-2017 16:18
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Næst efter køns-driften, er kontinental-driften den stærkeste drift på Jorden! (Frit efter JK Lauridsen, 1900).

-Vil disse voldsomme geologiske processer påvirke målingerne af Global-hav-niveauet (average Global sea-rise) ?

-Med andre ord, vil bassinet (verdenshavene) ændre form (volumen) ?

Vi kan måle hvor kontinenterne nærmer, og fjerner sig i fht. hinanden.
-Dette kan ses både på land (bjergkæder => havets areal vokser) og på havbunden (ridges, havbundsbjerge og vulkansk aktivitet => både større el. mindre bassin-volumen)

Vi ved også at havbundens højde-niveau påvirkes af plade-driften, samt de efterflg. magma udbulinger/udløsninger. -Bunden bølger så at sige.

Er disse parametre medregnet/belyst, når vi måler vandstanden i "badekarret"?

Er beholderen (havet) en konstant størrelse ? Bliver "bassinet" større eller mindre?

-Og fra samme skuffe. -Der aflejres både biologisk, og mineralsk sediment på havbunden, (sand, støv, biomass) som langsomt hæver bunden. Er det en faktor der skal medregnes/modregnes?

Det er svært at finde forsknings-data om dette emne.

VH. Søren.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-06-2017 16:29
21-06-2017 16:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Søren-
Et interessant område,du her angriber, -
det er klart at de geologiske processer ændrer hav volumet og vandstanden i et geografisk område.
Fx. når der opstår en ny vulkansk ø,vil vandvolumet ændre sig.
Sådanne undersøiske vulkanske forekomster opstår kontinuerligt på havbunden, bl.a. i Atlanterhavet.
Redigeret d. 21-06-2017 17:34
RE: Australien klima kamp 221-06-2017 17:28
John Niclasen
★★★★★
(6538)
I forlængelse af dette indlæg: Klima kamp Australien.

En australsk senator spørger australiens Chief Scientist, Dr. Alan Finkel, hvilken effekt reduktionen af CO2 for Australien vil få for klimaet.

Dr. Alan Finkel er ansvarlig for at designe et energisystem, der kunne få Australien til at overholde reducering af CO2-udledning iflg. Paris-klimaaftalen.

Video: DR. FINKEL EXPOSES CLIMATE POLICIES AS A SHAM

Svaret er "virtually nothing", altså så godt som ingen effekt.

Danmarks udledning af CO2 er næsten 1/10 af Australiens, så Danmarks reduktioner af CO2-udledning må så også have "ingen indflydelse" på klimaet iflg. denne videnskabsmand.
Tilknyttet billede:

21-06-2017 17:41
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hej Kjeld.

Jeg er altid yderst kritisk overfor usikkerheden i de essentielle data, der bruges som udgangspunkt i alle andre vigtige beregninger.

De "store" start-tal skal være præcise! -Tal såsom: -Global avg. temp., -Global Sea Level Rise(niveau!), -Incoming Solar Energy, -Outgoing Energy, -Total Ice Loss/Mass, osv.
-Er der uldne tal fra start af, kan man strikke hvad man vil, -freestyle..

Jeg er ikke tilfreds med de nuværende tal der bruges.
Specielt ikke når de bruges til langsigtede model-prognoser ! -Hvor bias bliver yderligere forstørret.

Jeg må give John ret i at der skal ryddes godt op i butikken!
Det er vigtigt for os alle, -at der kommer solide fakta på bordet og, -at fejlinformationer og tossede prognoser rettes op eller bedre, -standses helt.

Nyt spørgsmål:
-Data om energitabet ved fordampnings-processen (af hav, søer, jord, planter, is..) ?

VH. Søren.
Redigeret d. 21-06-2017 17:47
21-06-2017 18:38
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Nyt spørgsmål:
- Data om energitabet ved fordampnings-processen (af hav, søer, jord, planter, is..)?

Iflg. en lærebog i paleo-klimatologi, "Earth's Climate" af William F. Ruddiman, går der godt 99 W/m2 fra Jorden op i atmosfæren, og som er angivet som "latent and sensible heat" (fordampning og konduktion, og videre op i atmosfæren er der så også konvektion). Det er i bogen angivet som 29%, hvor 100% svarer til 342 W/m2, der er den effekt, hver kvadratmeter (af Jorden som et hele) i gennemsnit modtager fra Solen. Ca. 30% af dette reflekteres direkte ud i universet igen, hvis man angiver Jordens albedo til 0,3.

Hvis strålingen ændres, så er der samtidig ikke noget til hinder for, at denne anden energistrøm også kan ændres i modsat retning med uændret temperatur nær jordoverfladen til følge.

Drivhuseffekten er et dårlig valgt ord. Et drivhus lader stråling passere og forhindrer fordampning og konvektion. Der er ikke noget, der forhindrer fordampning og konvektion på samme måde i Jordens atmosfære.
21-06-2017 20:07
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Søren R Nielsen skrev:
Næst efter køns-driften, er kontinental-driften den stærkeste drift på Jorden! (Frit efter JK Lauridsen, 1900).

-Vil disse voldsomme geologiske processer påvirke målingerne af Global-hav-niveauet (average Global sea-rise) ?

-Med andre ord, vil bassinet (verdenshavene) ændre form (volumen) ?

Vi kan måle hvor kontinenterne nærmer, og fjerner sig i fht. hinanden.
-Dette kan ses både på land (bjergkæder => havets areal vokser) og på havbunden (ridges, havbundsbjerge og vulkansk aktivitet => både større el. mindre bassin-volumen)

Vi ved også at havbundens højde-niveau påvirkes af plade-driften, samt de efterflg. magma udbulinger/udløsninger. -Bunden bølger så at sige.

Er disse parametre medregnet/belyst, når vi måler vandstanden i "badekarret"?

Er beholderen (havet) en konstant størrelse ? Bliver "bassinet" større eller mindre?

-Og fra samme skuffe. -Der aflejres både biologisk, og mineralsk sediment på havbunden, (sand, støv, biomass) som langsomt hæver bunden. Er det en faktor der skal medregnes/modregnes?

Det er, selvfølgelig, en ting som de folk der beskæftiger sig professionelt med de her ting har overvejet. Den ultrakorte beskrivelser hvad der foregår kan findes her, og jeg er sikker på, at den bog som de henviser til har i bunkevis af referencer til den videnskabelige litteratur.


Det er svært at finde forsknings-data om dette emne.

Du skrev vist et eller andet sted her på siderne, at du beskæftiger dig med forskning? Hvis du gør, så har du sikkert adgang til Web of Science som er en *enormt* stærk søgemaskine for den videnskabelige litteratur. Jeg fandt i hvert fald ved hjælp af den de første 50-100 artikler om de emner, som du nævner ovenfor, uden at gøre mig særligt umage. -Jeg finder derudover selv Google Scholar lidt besværlig og mærkelig, men kender en del der bruger den service til litteratur-søgning.
21-06-2017 20:12
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Tak John.
Hvis du ikke har læst denne albedo-artikel af J. Curry, Mar 2015, så kan du nu.
https://judithcurry.com/2015/03/10/the-albedo-of-earth/

Meget spændende teori mht. albedo-symmetrien mellem polerne, og dennes effekt.

Sidst i artiklen:

"The implications of this paper strike me as profound.  Planetary albedo is a fundamental element of the Earth's climate.  This paper implies the presence of a stabilizing feedback between atmosphere/ocean circulations, clouds and radiation.
 -Climate models do not capture this stabilizing feedback.

The results of this paper also have interesting implications for ice ages, whereby the forcing that is predominant in one hemisphere is felt in the other.

The failure of models to reproduce this hemisphere synchronicity raises interesting implications regarding the fidelity of climate model-derived sensitivity to CO2."
----

-Der er mange balance-systemer, der udligner, og dæmper udsving. -Når de ikke indgår i moderne klima-modeller, bliver resultaterne (prognoserne) derefter !

-VH. Søren.
21-06-2017 20:47
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Tak Kristoffer for det lille link til CU Sea Level Research Group. Det er godt at se de har tænkt på dette.
Der korrigeres korrekt for det, også selvom det har lavere effekt (0,3mm/år) end usikkerheden på GRACE-metoden (0,4mm/år). -I like.

-Nej, jeg er ikke forsker, eller kender Web of Science.
Jeg elsker dog kringlede videnskabelige publikationer, -og følger godt med i bl.a. neutrino-forskningen(de er godt nok små og mærkelige!)

VH. Søren.
RE: A Year of Weather 201322-06-2017 00:01
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Meget spændende teori mht. albedo-symmetrien mellem polerne, og dennes effekt.

Jeg kom til at tænke på denne video, som er værd at se i relation til albedo:

A Year of Weather 2013
Tilknyttet billede:

22-06-2017 00:41
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kanon video! Mange tak. Der er noget at holde øje med... WOW.

Spændende med Asien-cyklonernes rester, der drænes opad til nordbæltet.

Meget fin. Se igen.
RE: Albedo ændring22-06-2017 00:47
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Hvor meget skal Jordens albedo ændre sig, før at den effektive temperatur ændrer sig 2 grader?

En planets effektive temperatur er den temperatur, planeten ser ud til at have målt fra rummet.

Man benytter flg. udgave af Stefans formel:

sigma T^4 = F_sun (1 - Ab) / 4

, hvor sigma er Stefan-Boltzmanns konstant, T er temperaturen, F_sun er solkonstanten, og Ab er albedo (bond albedo).

Jorden reflekterer ca. 30% af Solens lys, som så ikke går til at varme planeten op, dvs. albedo er 0,3.

w> F_sun * (1 - 30%) / 4 / sigma ** (1 / 4)
== 254.6057214847947
w> F_sun * (1 - 27.8%) / 4 / sigma ** (1 / 4)
== 256.5830411217307

Hvis albedo ændrer sig ca. 2,2%, så ændrer den effektive temperatur sig ca. 2 grader.
22-06-2017 07:41
Morten Riber
★★★★★
(2298)
John Niclasen skrev:
Søren R Nielsen skrev:
Nyt spørgsmål:
- Data om energitabet ved fordampnings-processen (af hav, søer, jord, planter, is..)?

Iflg. en lærebog i paleo-klimatologi, "Earth's Climate" af William F. Ruddiman, går der godt 99 W/m2 fra Jorden op i atmosfæren, og som er angivet som "latent and sensible heat" (fordampning og konduktion, og videre op i atmosfæren er der så også konvektion). Det er i bogen angivet som 29%, hvor 100% svarer til 342 W/m2, der er den effekt, hver kvadratmeter (af Jorden som et hele) i gennemsnit modtager fra Solen. Ca. 30% af dette reflekteres direkte ud i universet igen, hvis man angiver Jordens albedo til 0,3.

Hvis strålingen ændres, så er der samtidig ikke noget til hinder for, at denne anden energistrøm også kan ændres i modsat retning med uændret temperatur nær jordoverfladen til følge.

Drivhuseffekten er et dårlig valgt ord. Et drivhus lader stråling passere og forhindrer fordampning og konvektion. Der er ikke noget, der forhindrer fordampning og konvektion på samme måde i Jordens atmosfære.


Det er derfor global opvarmning skal måles i vandet, især verdenshavene, fordi elementerne er modtagelig for strålings energien, men ikke slipper den lige så let igen som atmosfæren. Og det er derfor, det er processerne, ude over verdenshavene, som er interessante at studerer for at forstå hvad som driver de globale temperaturer op og ned, hvilket Svensmark også er i gang med.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
22-06-2017 10:21
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
Hvis albedo ændrer sig ca. 2,2%, så ændrer den effektive temperatur sig ca. 2 grader.


Øh, her er en misforståelse. Jordens klima styres af havstrømme. Og hvis du ikke får en ændring af havstrømmene, så er der ingen klimaændring.

Havstrømmene har været meget stabile i hele denne mellemistid, fordi det nu er polarnatten som styre den største af havstrømmene.
22-06-2017 11:17
John Niclasen
★★★★★
(6538)
kulden-varmen skrev:
Øh, her er en misforståelse.

Ok!? Ligger misforståelsen hos dig eller mig?

Hvis albedo ændrer sig ca. 2,2%, så ændrer den effektive temperatur sig ca. 2 grader.

Det har jeg vist ved at regne det ud.
RE: Årsagen til klima(forandringer)22-06-2017 11:46
John Niclasen
★★★★★
(6538)
kulden-varmen skrev:
Jordens klima styres af havstrømme.

Årsagen til Jordens klima og klimaforandringer er i sidste ende Solen. Hvis der ikke var nogen sol, var der ikke klimaforandringer på Jorden.
22-06-2017 13:25
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvis der ikke var nogen sol, var der ikke klimaforandringer på Jorden

- næh, og strengt taget var der vel heller ingen Jord!?
22-06-2017 14:33
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Kosmos skrev:
Hvis der ikke var nogen sol, var der ikke klimaforandringer på Jorden

- næh, og strengt taget var der vel heller ingen Jord!?

Jorden kunne være blevet slynget ud af systemet, da det blev dannet, hvis f.eks. en planet af Jupiters størrelse skiftede bane ind i det indre Solsystem.

Man ville så have en Jord bevæge sig alene gennem Mælkevejen uden en sol i sin nærhed - og uden klimaforandringer.
23-06-2017 08:32
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
kulden-varmen skrev:
Jordens klima styres af havstrømme.

Årsagen til Jordens klima og klimaforandringer er i sidste ende Solen. Hvis der ikke var nogen sol, var der ikke klimaforandringer på Jorden.


Solen påvirker vejret, og vejret i en periode på 30 år eller mere er klimaet.

Men solen er den samme i dag som under istiderne og de andre mellemistider. Havstrømmen har derfor bestemte gir, som de køre i, i længere perioder.
Det er som regel langvarige vulkanudbrud, som får havstrømmene til at skifte, til et køligere gir. Og i en periode uden vulkanudbrud så vandre klimaet langsom imod et varmere klima.
RE: Glacial/interglacial Vostok23-06-2017 09:54
John Niclasen
★★★★★
(6538)
kulden-varmen skrev:
John Niclasen skrev:
kulden-varmen skrev:
Jordens klima styres af havstrømme.

Årsagen til Jordens klima og klimaforandringer er i sidste ende Solen. Hvis der ikke var nogen sol, var der ikke klimaforandringer på Jorden.

Solen påvirker vejret, og vejret i en periode på 30 år eller mere er klimaet.

Men solen er den samme i dag som under istiderne og de andre mellemistider. Havstrømmen har derfor bestemte gear, som de køre i, i længere perioder.

Uden Solen ville der ikke være havstrømme. Al vandet på Jorden ville være is.

Det er som regel langvarige vulkanudbrud, som får havstrømmene til at skifte, til et køligere gear. Og i en periode uden vulkanudbrud så vandrer klimaet langsom imod et varmere klima.

Det er ikke dette, man måler.

Man måler i iskerner (og andre borekerner på land og fra havbunden), at temperaturen skifter hurtigt fra glacial periode ('istid' i daglig tale) til interglacial periode ('mellemistid'). Derimod er skiftet langsommere fra varmere (eller mindre kold) interglacial periode til kold glacial periode.

Videnskab handler bl.a. om at forholde sig til det, man måler i den virkelige verden. Det er vejen til at tilegne sig viden.

Vedhæftede graf fra iskerner ved Vostok i Antarktis viser ændringen i temperatur over tid. Yderst til højre er den nuværende interglaciale periode, og man kan se temperaturforløbet knap 420.000 år tilbage i tiden. Jeg har markeret de hurtige skift.
Tilknyttet billede:

RE: Det er skide koldt!23-06-2017 12:16
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Med til Den Store Løgn hører også påstande om, at et varmere klima fører til katastrofe og skal undgås.

I denne foredrags-video, først anbefalet af Kosmos i dette indlæg, udtaler iskerneforsker, Jørgen Peder Steffensen, 10:55 inde flg.:

Geologisk set er Jorden i den koldeste periode, den har været i 270 mio. år. Man skal tilbage til en geologisk periode, der hedder Perm for at finde noget, der ligner det her. Så udgangspunktet er: det er skide koldt!

Vi ved, at der ikke er større ændringer i hastigheden, hvormed vandstanden stiger og falder forskellige steder på Jorden, hvor det direkte er målt i mere end 100 år.

Vi ved, at der ikke har været nævneværdig ændringer i temperaturen målt forskellige steder på Jorden i et par årtier. Faktisk er klimaet temmelig stabilt efter den Lille Istid for nogle hundrede år siden. Der er mindre ændringer, ligesom der altid har været klimaforandringer og naturlige variationer, men der er ingen antydninger af store forandringer, og der er ingen evidens for, at menneskelig udledning af CO2 har nogen negativ effekt, tværtimod.

For 20.000 år siden lå det sted, København ligger idag, under ca. 1km is. Dette kan ske igen om få tusinde år, hvis klimaet vil udvikle sig, som det har gjort i den seneste mio. år med glaciale og interglaciale perioder.

Og så råber alarmisterne op om, at det bliver varmere, at det er en katastrofe, at det er vores skyld, og at vi skal stoppe med udledning af CO2!?

Man skulle tro, det var løgn, men det er præcist det, de siger, og det er det mange politikere med vores statsminister i spidsen siger.

Billedet er fra foredraget med Jørgen Peder Steffensen.

23-06-2017 12:47
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hej John.
Du ved meget om solsystemer (Astronomi), har jeg noteret mig.

Venligst korrekt mig, hvis mine sætninger er forkerte/mangelfulde :

-Der er to overordnede kilder til varme :
1) -Intern, -Jordens kerneprocesser, energi som vistnok er meget konstant.
2) -Ekstern, -Solens stråling, energi som ikke er helt konstant, men kan variere over, kortere (små solar-cycles (årtier) og længere tidsrum (mange tusinde år)).

ad 2) - Tilførslen af solenergien afgøres sekundært af albedo-niveauet. Lidt højere albedo => lidt mindre energi tilførsel (der reflekteres mere energi tilbage til rummet).

Albedo er ikke konstant. Is-arealet på polerne har varieret enormt gennem tiderne (istider, store og små) og varierer selvfølgelig stadig sådan (naturlige svingninger). Der er også udsving i albedo på den kortere bane. Årlige variationer sky-dække, og selv daglige variationer ændrer albedo.

Albedo er sat til at være konstant på 0,30. Er dette en korrekt antagelse ?
-Altid samme isdække, og altid de samme skyer ?
-Hvad hvis skydækket "skygger" for lyse is-områder i stedet for at skygge for eks. mørke skovarealer ? -Det må da give en varians i total energi modtaget. Selv om skyerne "altid" er samme størrelse, er det da vigtigt hvad de skygger for..?

Disse cykliske variationer, både sol og albedo, afgør derfor : Energi modtaget.
Energi modtaget, er altså ikke konstant ?

Skole-kemi har lært mig at jo varmere vand bliver, jo mere fordampning ses. -Og jo mere CO2 frigives der (koldt vand binder jo mere CO2 end varmt vand).
Dette mønster ses bla. i alle iskernerne fra både -Vostok, -Greenland Ice Cores, og -EPICA Dome C (også Antarktis).

Når Energi(total) stiger (dvs. temperaturen), ser man efterfølgende (ca. 800 år forsinket), at CO2 niveauet stiger tilsvarende. Havet afgiver mere CO2 når det varmes op (skole-forsøget viser dette).

Vandamp er den vigtige Atmosfære-gas (ca. 95%), der "holder på vores varme" (Tak for det. Brrr koldt uden vores isolerende atmosfære).
-Vandampen danner også alle skyerne, der omvendt, skygger for indgående Energi.

Alle disse store essentielle systemer måles med særdeles ringe sikkerhed/præcision i dag !
-Noget er svagt undersøgt (sol-varians), og noget er sat til konstante værdier (effektive albedo).
Der mangler klare præcise tal for disse altafgørende effekter.

-Kan man derfor konkludere at CO2-niveauet i luften, -drives af temp. forskellene, -der igen er styret af solens cykliske intensitet og af albedo-effektivitetens varians ?

-Jeg kan ikke se hvordan CO2-conc. som er en brøkdel af atmosfærens indhold, kan styre opvarmningen!?
Men jeg kan logisk forstå, at mere CO2 i atmosfæren er et resultat af højere temperaturer.

Vi ved alle at der har været meget højere temperaturer, -og dermed højere CO2-niveauer, i fortiden. Det blev balanceret fint ud igen vha. ovenstående systemer. (Flere skyer=>mindre energi tilført=> køligere (højere is-albedo)=> mere CO2 bindes igen i koldt vand.)

-Der var "i rigtigt gamle dage" ikke problemer med mystiske irreversible tipping-points (Temp. eller CO2) der fik processerne (opvarmning) til at løbe løbsk.
-Der ses altid (historisk ) en aktiv balance vha. disse "simple" logiske systemer. Selv ikke ved 2000ppm, var der problemer for de fysisk/kemiske processer, der passer på jorden.

At tillægge CO2 en større betydning her, er vist stærkt overdrevet!

Lidt tal :

CO2 andel af alle "drivhusgasser" ~ 3,5% til 4% , her sat til 3,6%
Menneske-produceret andel af CO2'en er under 3,5%

3,5% af 3,6% = 0,126% CO2 er hvad Vi bidrager med til festen..

Vi ønsker at engang i fremtiden at kunne sænke dette tal 0,126%
med en procentdel.. Ikke alt (100%), da jorden så ville være stenalder!

-Nej nej, Vi ønsker(se klima-aftalen) kun en lille sænkning, langt ude i fremtiden.
Husk på, at CO2-udledningen stadig er stigende globalt (2017), og vil stige yderligere i mange år.

-Hvad effekten af den lille andel af de 0,0126%, er bergenet til, -er så lille, at den næsten forvinder i usikkerheden af beregningerne.

-Der tales om 0,3 grader mindre global opvarmning over 100 år.
Og dette kun hvis alle sejl sættes ind globalt, og udviklingen af de fattige lande standses helt!!

Prisen for dette "show" er absurd stor, både økonomisk, og menneskeligt.

Mere sol => mere CO2 => mere mad => mere udvikling => færre skæbner.

Hvorfor er CO2-frygterne så onde ? Hvad har de fattige lande dog gjort siden de skal straffes ? Er UN(IPCC) massemordere med slips på ?

VH. Søren.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-06-2017 13:23
23-06-2017 13:24
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Venligst korrekt mig, hvis mine sætninger er forkerte/mangelfulde :

-Der er to overordnede kilder til varme :
1) -Intern, -Jordens kerneprocesser, energi som vistnok er meget konstant.
2) -Ekstern, -Solens stråling, energi som ikke er helt konstant, men kan variere over, kortere (små solar-cycles (årtier) og, længere tidsrum (mange tusinde år).

Jeg tænker på det lidt anderledes. Der er de to nævnte kilder til energi. Varme er kinetisk energi, vi f.eks. kan måle med et termometer, som måler en stor mængde mikroskopiske bevægelser (vibrationer i faste materialer og hastighed af molekyler i gasser). Men der findes andre former for energi end kinetisk energi.

Derfor findes der endnu en årsag til de målte temperaturer ved Jordoverfladen ud over de to nævnte.

Solsystemet blev dannet af en kold sky af gas og støv, som begyndte at kollapse under sin egen tyngde, da dens temperatur nåede ned under ca. 10 Kelvin. Sådanne skyer mister energi ved varmestråing. Når skyen er kold nok er der så lidt bevægelse, at den kan falde sammen. Kerneprocesserne i Solen kræver et enormt tryk og en enorm temperatur. Hvordan blev den kolde sky varm nok til, at kerneprocesserne kunne gå igang? Svaret er, at potentiel energi omdannedes til kinetisk energi, da skyen faldt sammen. Der blev varmere og varmere og højere og højere tryk i centrum af skyen, som blev til Solen.

På samme måde er temperaturen ved en planetoverflade påvirket af mængden af atmosfære, som direkte bestemmer trykket. Hvis du fordoblede mængden af atmosfære på Jorden, ville temperaturen stige øjeblikkeligt nær Jordoverfladen. (Det er et tænkt eksempel, og man kan ikke fordoble mængden af atmosfære lige sådan.)

Varme fra Jordens indre har næsten ingen effekt på den målte temperatur.

Jordens atmosfære gør, at det ikke bliver så koldt, som på Månen, der er i samme afstand til Solen, men næsten ingen atmosfære har. Og Jordens atmosfære gør, at det ikke bliver lige så varmt, som det kan på Månen, igen fordi Månen næsten ingen atmosfære har.

Hvis du flytter en mængde luft op i atmosfæren (op i tyngdefeltet) udvider den sig, fordi trykket er lavere deroppe, og den bliver koldere. Hvis du flytter en mængde luft ned i atmosfæren (ned i tyngdefeltet), bliver den varmere. Ved sådanne flytninger ændrer energien sig mellem potentiel og kinetisk. Luften kan have samme totale energi, selvom temperaturen ændres.
RE: Albedo23-06-2017 13:36
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Albedo er sat til at være konstant på 0,30. Er dette en korrekt antagelse?

Det er et gennemsnit. På Earth Fact Sheet angives 0.306.

-Altid samme isdække, og altid de samme skyer?
-Hvad hvis skydækket "skygger" for lyse is-områder i stedet for at skygge for eks. mørke skovarealer ? -Det må da give en varians i total energi modtaget. Selv om skyerne "altid" er samme størrelse, er det da vigtigt hvad de skygger for..?

Ja.

Et indlæg om albedo.

Vedhæftede grafik fra en lærebog i Paleoklimatologi viser hvordan albedo ændrer sig henover året på forskellige breddegrader.
Tilknyttet billede:

23-06-2017 13:53
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Disse cykliske variationer, både sol og albedo, afgør derfor : Energi modtaget.
Energi modtaget, er altså ikke konstant?

Jeg er enig i, at energi modtaget ikke er konstant.

Alle disse store essentielle systemer måles med særdeles ringe sikkerhed/præcision i dag!
- Noget er svagt undersøgt (sol-varians), og noget er sat til konstante værdier (effektive albedo).
Der mangler klare præcise tal for disse altafgørende effekter.

Det kan man ikke, fordi de ændrer sig hele tiden. Man kunne så forestille sig, at man kunne få præcise tal-serier, der ændrer sig over tid. Men jeg kan ikke se, man af den grund kan forudsige klimaet særlig præcist. Klimaet har en komponent af kaos. Man kan sige noget generelt, men større præcision på disse tal tvivler jeg på vil ændre billedet i større grad.

- Kan man derfor konkludere at CO2-niveauet i luften, -drives af temp. forskellene, - der igen er styret af solens cykliske intensitet og af albedo-effektivitetens varians?

Der er også en menneskelig faktor for koncentrationen af CO2 i atmosfæren, da vi udleder CO2 i større og større grad, hvilket er godt, fordi Jordens atmosfære mangler CO2.

Der er ikke noget skidt ved at tage gammelt dødt plantemateriale og brænde det af, så der kan dannes nye planter af det. Det er til stor gavn, hvad vi gør.

- Jeg kan ikke se hvordan CO2-conc. som er en brøkdel af atmosfærens indhold, kan styre opvarmningen!?

Det kan jeg heller ikke, og det gør den heller ikke.

Der var istider i tidligere tider, hvor koncentrationen af CO2 i atmosfæren var langt højere end i nutiden.

Studér flg. graf fra dette indlæg.

23-06-2017 14:01
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
@John.
Tak for svarene.
Jeg brugte vist den populære betegnelse "varme" i stedet for den korrekte "energi", for simplicitet.
Det er altså endnu mere kompliceret at udregne energi-total, når man går ned i størrelse (molekyle bevægelser = E kin.).
Meget spændende.

-Og tak for forklaringen om planetdannelse der først starter ved 10 kelvin og under. (Kold(energifattig) gas falder hurtigere sammen, -det er jo logisk nok!.)

Det er aldrig forsent at lære mere!

VH. Søren.
23-06-2017 14:08
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Søren R Nielsen skrev:
Prisen for dette "show" er absurd stor, både økonomisk, og menneskeligt.

Jeg er fuldstændig enig! (foruden prisen for natur og miljø)

Hvorfor er CO2-frygterne så onde? Hvad har de fattige lande dog gjort siden de skal straffes? Er UN(IPCC) massemordere med slips på?

Det er tæt på!

Det er en kombination af flere ting, som jeg ser det: Kampen mod kapitalisme, økofacisme (tilbedelse af Moder Jord og at se mennesket som en ond pestilens), og holde de fattige nede så man selv sidder i toppen (magt-kampe).

Det startede med en kombination af det hele med Maurice Strong i 1972 i Stockholm, fik næring af konservative Margaret Thatcher, som ville gå fra kul- til kernekraft (vist af magt-politiske årsager, atomvåben), fik næring af pseudovidenskabelige forskere som James Hansen, fik yderligere næring af FN og venstre-fløjen især i 90'erne, og så er det bare kørt derudaf med at følge pengestrømmen og at føle sig frelst ved at redde Jorden. Danske konservative Connie Hedegaard, radikale Rasmus Helveg Petersen osv osv af politikere har gjort deres her i landet for at holde løgnen kørende.
Redigeret d. 23-06-2017 14:40
RE: Global Warming religion24-06-2017 10:03
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Med til Den Store Løgn hører også det religiøse aspekt.

Tony Heller fra realclimatescience.com har en ny video, hvor han fremfører denne påstand og underbygger den med henvisninger til datamanipulation, ClimateGate emails og artikler i populærvidenskabelige magasiner.

New Video : Global Warming Is A Religion, Not A Science

Når tilhængere af klimakulten giver respons på denne påstand, så går de som regel ikke efter indholdet - de går efter manden. Vi har set det igen og igen.

Dette underbygger yderligere, at Global Opvarmning virkelig er en religion, ikke videnskab.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 24-06-2017 10:42
25-06-2017 14:18
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Søndags-video. (På engelsk.)

-Herunder, et lille(10 min.) "morsomt" videoklip, fra 2015. -Senator Cruz(R) udspørger formanden for Sierra Club (magtfuld, 125 år gammel, miljøorganisation i USA, med 1 mia.DKR budget, og stærke politiske relationer til Obama/Clinton kampagnerne).

Formanden skal kun svare på et par simple spørgsmål, i ti minutter...

-Er der nogen CO2-forvirrede her på forum der kan svare bedre, end den stakkels formand kan?
Man må gerne ringe til en ven!

https://www.youtube.com/watch?v=Sl9-tY1oZNw
25-06-2017 15:39
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Meget sigende video for grundlaget for alarmismen.

Hvor mange gange sagde formanden for Sierra Club "97% af videnskabsfolkene siger ..."?

Hvor mange gange er dette forkerte argument benyttet i vores Folketing?
25-06-2017 16:27
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
For god ordens skyld, er her en video (5min.) hvor der faktisk gives en forklaring.(fra 2014, US hearing.)

-Chief climate scientist Heidi Cullen forklarer Senator Vitter om "varmen", og det ekstreme vejr.

Døm selv!

https://www.youtube.com/watch?v=hoCUe-BvX5I
27-06-2017 12:46
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Med til Den Store Løgn hører også trolde og fodsoldater for klimakulten, hvis mål det er at smadre enhver diskussion og ethvert forsøg på at skabe et mere nuanceret billede af virkeligheden.

De ses mange steder på nettet. Deres taktik er at nedgøre - de evige personangreb - og køre diskussioner ud i ekstremer, så andre der kunne finde frem til stedet, væmmes og holder sig væk.

Vi ser eksempler på det igen og igen. Jeg kommer frem til det samme hver gang.

27-06-2017 16:42
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
Det er ikke dette, man måler.

Man måler i iskerner (og andre borekerner på land og fra havbunden), at temperaturen skifter hurtigt fra glacial periode ('istid' i daglig tale) til interglacial periode ('mellemistid'). Derimod er skiftet langsommere fra varmere (eller mindre kold) interglacial periode til kold glacial periode.

Videnskab handler bl.a. om at forholde sig til det, man måler i den virkelige verden. Det er vejen til at tilegne sig viden.


Det er ikke det man måler i iskerner og i andre borekerner fra søer og fra havbunden. Det er ikke muligt at måle på landjorden fordi den er under nedbrydning, erosion.

Det man ser er at istiderne slutter langsomt, fordi isen virker afkølende når den smelter og havet er svært at opvarme. Selvom havstrømme skifter hurtigt, så forøger de samtidigt sne-mængderne og skyerne skygger. Det er for at der stadigt er istid i Grønland, trods de højere temperature.

Sidste istid begyndte i løbet af kun fire (4) år fordi havstrømmene ændre sig. Iskapperne var meget længe om at udvikle sig fordi klimaet var så ekstremt tørt. Dagtemperaturerne var måske ikke så lave, men nætterne var kolde og stjerneklare.

Videnskab handler bl.a. om at forholde sig til det, man måler i den virkelige verden. Og hvorfor vil du så ikke tro på at solen var den samme stjerne om der var istid eller mellemistid på jorden?
27-06-2017 17:11
John Niclasen
★★★★★
(6538)
kulden-varmen skrev:
John Niclasen skrev:
Man måler i iskerner (og andre borekerner på land og fra havbunden), at temperaturen skifter hurtigt fra glacial periode ('istid' i daglig tale) til interglacial periode ('mellemistid'). Derimod er skiftet langsommere fra varmere (eller mindre kold) interglacial periode til kold glacial periode.

Det er ikke det man måler i iskerner og i andre borekerner fra søer og fra havbunden.

Jeg viste dig en graf fra iskerner, som viser det, jeg siger.
Jeg har min viden bl.a. fra data og denne iskerneforsker:

2011 okt 4_Science & Cocktails_Jørgen Peder Steffensen3

Se 13:00 min. inde i videoen og frem. De måler, at vinden skiftede fra et år til det næste, og at temperaturen steg 14 grader i Grønland over 25 år.

Hvor har du din information fra? Har du data eller henvisninger til nogle forskere, det siger det samme, som du gør her?
Redigeret d. 27-06-2017 17:24
27-06-2017 19:31
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
Hvor har du din information fra? Har du data eller henvisninger til nogle forskere, det siger det samme, som du gør her?


Jeg har læst det på videnskab.dk jeg kan ikke lige finde det. Men leder stadigt.
Jeg fandt andre interessante links, som jeg ikke kunne lide at smide væk.
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/opvarmning-af-gronland-flyttes-4000-ar-tilbage
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/solens-puls-har-vaeret-uregelmaessig-siden-istiden
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/europa-fros-pa-et-ar
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/havet-driver-klimaforandringen
http://videnskab.dk/naturvidenskab/gammelt-spolebaand-afsloerer-hemmelige-data-om-solen
http://www.dandebat.dk/klima5.htm
https://da.sott.net/article/1603-Vulkanudbrud-under-et-minimum-af-solaktivitet-fik-mayaernes-romernes-og-kinesernes-samfund-til-at-kollapse
27-06-2017 20:45
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
https://ing.dk/artikel/danske-forskere-i-nature-gronlands-iskappe-smeltede-mindre-end-ventet-135798
dette er ikke det rigtige link, men nævner at Det var varmest de første 6.000 år af Eem-perioden, hvorefter temperaturen faldt først hurtigt og siden gradvist, før en ny istid begyndte.
RE: Doublespeak og Doublethink30-06-2017 11:28
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Med til Den Store Løgn hører også Doublespeak forårsaget af Doublethink. I denne video dokumenterer Tony Heller, hvordan det foregår i USA. Vi ser noget af det samme i Danmark, ligesom man oplever det i mange vestlige lande.

Climate Doublespeak : The Biggest Scam In History
Tilknyttet billede:

30-06-2017 13:33
Kosmos
★★★★★
(5375)
Med til Den Store Løgn hører også det religiøse aspekt

- præcis! Se denne interessante kommentar.
30-06-2017 14:15
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Tak for links.
Jeg har før omtalt det utilgivelige i at omskrive historien.
Historiske sejrherrer har kendt betydningen i tusinder af år. Fra faraoerne og frem til mere nutidige totalitære styreformer.
Destruktion af historik, skrifter, symboler osv. er alvorligt forkert.

Efter jeg så Johns link(tony H), anbefalede YouTube mig denne 3 dage gamle Tony Heller video, hvor han netop viser et eksempel på en ny bog, der omskriver fortiden..

27 juni, 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=dC_fVuJWZoY
RE: Water Vapor04-07-2017 12:55
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Med til Den Store Løgn hører også forfejlede klimamodeller. Ud over at klimamodellerne viser mere opvarmning, end det der bliver målt, så ser det også ud til, at virkeligheden ikke opfører sig som modellerne forudsiger m.h.t. vanddamp i atmosfæren.

Iflg. teorien, modellerne bygger på, så skal mere CO2 i atmosfæren forårsage en beskeden opvarmning, som skal føre til mere vanddamp i atmosfæren, som så skal give mere opvarmning. Det kaldes positiv feedback fra vanddamp.

Jeg har tidligere i dette indlæg vist flg. graf over total mængde vanddamp i atmosfæren målt med satellit sammenstillet med koncentrationen af CO2.En anden analyse af satellit-data, NASA Water Vapor Project (NVAP), giver flg. graf over total mængde vanddamp i atmosfæren fra 1988 til 2009. (Det sidste kraftige dyk i 2009 kan skyldes et forfejlet instrument.)Grafen er fra flg. videnskabelige artikel:

Weather and climate analyses using improved global water vapor observations

Blogger og højenergifysiker, Clive Best, gengiver en analyse af bl.a. disse data i flg. blog-indlæg:

Water Vapor Decline Cools the Earth: NASA Satellite Data

Original: NVAP_March2013.pdf

Konklusionen er:

Conclusion

Climate models predict upper atmosphere moistening which triples the greenhouse effect from man-made carbon dioxide emissions. The new satellite data from the NASA water vapor project shows declining upper atmosphere water vapor during the period 1988 to 2001. It is the best available data for water vapor because it has global coverage. Calculations by a line-by-line radiative code show that upper atmosphere water vapor changes at 500 mb to 300 mb have 29 times greater effect on OLR and temperatures than the same change near the surface. The cooling effect of the water vapor changes on OLR is 16 times greater than the warming effect of CO2 during the 1990 to 2001 period. Radiosonde data shows that upper atmosphere water vapor declines with warming. The IPCC dismisses the radiosonde data as the decline is inconsistent with theory. During the 1990 to 2001 period, upper atmosphere water vapor from satellite data declines more than that from radiosonde data, so there is no reason to dismiss the radiosonde data. Changes in water vapor are linked to temperature trends in the upper atmosphere. Both satellite data and radiosonde data confirm the absence of any tropical upper atmosphere temperature amplification, contrary to IPCC theory. Four independent data sets demonstrate that the IPCC theory is wrong. CO2 does not cause significant global warming.

Analysen indeholder som nævnt i konklusionen også radiosonde data over Global Relative Humidity (global relativ luftfugtighed), som jeg har plottet i vedhæftede graf. Data før 1960 vurderes som værende mindre pålidelige grundet dårlig global dækning og midre gode instrumenter. Jeg har derfor markeret data før 1960 med et gråt felt. Man ser en top i 70'erne og et fald siden da for mange af lagene i atmosfæren. Kurven for 1000 mb er nær jordoverfladen og faldende tryk er for højere og højere lag i atmosfæren.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 04-07-2017 12:57
Side 23 af 69<<<2122232425>>>

Deltag aktivt i debatten Den Store Løgn:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den større løgn3119-09-2023 07:49
Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme at813-12-2019 01:12
Politiker løgn2902-09-2018 21:19
Bedrag, fup, svindel, løgn (dagpresse & medier)1108-02-2009 22:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik