Husk mig
▼ Indhold

Den stratosfæriske afkøling og troposfæriske opvarmning vs sol/co2 teorien?


Den stratosfæriske afkøling og troposfæriske opvarmning vs sol/co2 teorien?19-01-2016 13:55
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Opretter denne her tråd i håb evt. for at få en debat omkring ændringer i de forskellige lag af atmosfæren, men primært de to nederste lag som er Troposfæren og Stratosfæren, hvad fortæller det os omkring teorier som, sol-teorien, Co2-teorien og Ozon-teorien? for tænker de især er de to lag man skal kigge efter tegn der kan være med til at be eller afkræfte dvs teorier?.

det jeg indleder med er blot skrevet efter bedste evne og så se hvad der kommer ud af det,

troposfæren er det nederste lag i atmosfæren og indgår i biosfæren som er den del vi mennesker og andet liv befinder sig, gennemsnitstemperaturen jordoverfladen/standardmosfæren er +15,0 graders celsius, og derefter falder temperaturen i gennemsnit 6,5 grader pr kilometers stigning, dette temperaturfald fortsætter indtil vi når tropospausen, her er gennemsnitstemperaturen -50,0 gr celsius.

Troposfæren tillader solens kortbølgede stråling at passere ned igennem laget, noget af den absorberes af hhv. kontinenterne, Oceanerne, Skyer, og af drivhusgasserne, imens resten reflekteres tilbage af selv samme dele, kaldet albedo.

og netop troposfæren har oplevet en opvarmning de sidste 150 til 200 år, med omkring 0,8 graders temperaturstigning ved jordoverfladen, i samme periode har vi se en stigning i solens aktivitet, og fra 1958 til 2008 har vi oplevet det man kalder for det moderne maksimum.
Siden industrialiseringen i 1850 har mennesket øget indholdet af drivhusgaser, først rigtig i efterkrigstiden hvor mange lande oplevede et industrielt boom, og co2 indholdet er siden steget eksplosivt, i alt er co2 indholdet i troposfæren steget fra ca. 200/280ppm til omkring 400 ppm i dag, det vil sige indholdet er fordoblet, og en god del af dette kan tilskrives menneskelig afbrænding af fossile brændsler.
oven i det har vi også andre naturlige klimafaktorer som ocean cirkulationerne.
Så det syntes for mig at se at være svært at sætte en finger på hvor meget der er skabt af naturlige cyklusser eller kan være pga. menneskeskabt co2 udledning.Et af de såkaldte carbon footprint jeg ved er meget omtalt er det
'Tropiske Hotspot hvor man ifg co2 teorien skal se en større opvarmning end ved jordoverfladen, grundet øget indhold af drivhusgasser, men er usikker på hvor vidt man har fundet det eller ej, syntes der hersker lidt uenighed, og sammentidlig kan man heller ikke bruge det argument som afvisning af andre ting kan være hel eller delvis årsag til den globale opvarmning?.

som jeg fandt lidt om her.

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/


omkring årsagen til dem troposfæres opvarmning og det tropiske hotspot anser jeg ikke det for at være ligeså relevant set fra co2 versus sol teorien, som fks den stratosfæriske afkøling som jeg mener er en af dem der mest interessante hvis man skal se på hvor meget der er skabt af menneskelig udledning af drivhusgasser og naturligt som solen, eller om der kan være tale om en kombination af dem begge.

Ser man på stratosfæren, så falder temperaturen modsat i troposfæren med højden, og når en gennemsnitstemperatur på omkring +10,0 graders celsius ved stratospausen, grunden til temperaturen stiger med højden er det er her langt det meste af atmosfærens ozon, omkring 90% befinder sig i stratosfæren, så det er her det vi kalder for ozonlaget ligger.
Ozon og ilt molekylerne i ozonlaget absorbere omkring 95 til 99,9% af solens farlige ultraviolette stråler, og denne process sørger for stratosfæren bliver varmere jo højre man bevæger sig op.

Siden 1979 hvor vi via satellitter og radiosondeballoner har kunne måle temperaturen bla i stratosfæren, har man observeret at den nedre stratosfære er blevet gradvist koldere, med små korte opvarmninger som følge af vulkansk aktivitet som har sendt aerosoler op i stratosfæren som blokeret for solens lys og dermed skabt en opvarmning af den nedre stratosfære og omvendt kølet troposfæren.hmmm...

Men netop den stratosfæriske afkøling er det man betragter som et modbevis for solen og naturlige klimafaktorer skulle være årsagen til den globale opvarmning, men passer ualmindelig godt med co2 teorien

Som skrevet før opvarmes stratosfæren med højden grundet ozonlagets absorbering af UV stråler og en anden ting vi også godt ved, er mennesket fra midten af det 20ne århundrede har udsendt store mængder af CFS gasser som har en ozonnedbrydende effekt op i atmosfæren.

om CFS som er en forkortelse af Chloro-Fluoro-Carbon.

https://da.wikipedia.org/wiki/CFC-gas

I samme periode er ozonlaget også blevet væsentligt mindre.Når ozonlaget nedbrydes, absorberes der også mindre af solens UV stråler og dermed også en mindre opvarmning af stratosfæren, som så gradvist vil blive koldere.

I 1987 lavede man Montreal protokollen, og op igennem slut 80erne og starten af 1990erne blev der gjort en stor indsats for at begrænse eller helt forbyde udledning af CFS gasser, Industrilandene har det været forbudt siden 1996 og i udviklingslandene går udviklingen samme vej, men det en anden debat.

http://www.klimadebat.dk/ozonlaget-ozonhullet-bionyt-500-svar-om-klima-r64.php

Fra slutningen af 1990erne kan man også fornemme at temperaturen i stratosfæren ikke længere falder men er fladet ud og ikke afkøles længere, sammentidlig kan man se tykkelsen af ozonlaget ikke længere mindskes i samme periode - kan man så sige en hvis del eller mit indtryk en god del af den stratosfæriske afkøling kan være på grund af ozonnedbrydning, som nu gradvist vil gendanne sig?.


Hvad med aerosoler?.

man mener at den globale afkøling er fandt sted fra 1942 til 1977 kunne være på grund af øget indhold af aerosoler i stratosfæren, aerosoler har en kølene effekt da de skygger for solens lys, som køler troposfæren hvorimod stratosfæren derimod opvarmes.

Så i teorien hvis temperaturfaldet i midten af det 20ne århundrede skyldtes øget indhold af stratosfæriske aerosoler, så må omkring selv samme del af opvarmningen efter 1977 frem mod århundredskiftet skyldtes færre stratosfæriske aerosoler eller hur?.

Har også fks været tale om et stort tab af vanddamp, da koldere luft kan indholde mon

god eftermiddag til jer alle sammen, håber det kan skabe lidt debat og måske lede til en bedre forståelse hos mange af os? måske det et kompliceret emne.

Mvh.
Redigeret d. 19-01-2016 14:47
19-01-2016 14:45
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Det var en ordentlig mundfuld, og jeg har ikke læst det hele. Men jeg kan se, hvor du vil hen ad.

Jeg vil anbefale dig først og fremmest at forstå Dry Adiabatic Lapse Rate, der fortæller, hvordan temperaturen ændrer sig gennem en atmosfære, når der ikke er vanddamp (derfor Dry), og alt er i ro. Formlen er overraskende enkel:

Gamma_d == - dT / dz = g / c_P

Man benytter det græske bogstav, Gamma, for Dry Adiabatic Lapse Rate. Subscriptet, 'd', angiver blot, det er denne lapse rate, da der findes flere. (Man ser også DALR angivet for denne lapse rate.)

(dT / dz) betyder blot, at temperaturen (T) ændrer sig med højden (z). Der er minus foran, fordi temperaturen falder, når højden stiger. Det dobbelte lighedstegn (==) betyder, at Gamma_d blot er defineret sådan. (g) er tyngdeaccelerationen, som ændrer sig med højden, så det skal man tage højde for, hvis det skal være præcist. (c_P) er varmekapaciteten af gassen i atmosfæren ved et bestemt tryk. Varmekapaciteten er afhængig af temperaturen, og da trykket også ændrer sig med højden, så skal man kende den korrekte varmekapacitet op gennem atmosfæren.

Et eksempel:

Tyngdeaccelerationen ved Jordoverfladen er ca. 9.8 m/s^2, og varmekapaciteten af luft er ca. 1003.5 J/(kg K) ved havoverfladen og 0 grader C. Så bliver Dry Adiabatic Lapse Rate:

9.8 / 1003.5 = 0.0098 K/m eller 9.8 K/km.

Altså temperaturen falder ca. 9.8 grader pr. kilometer. Den målte lapse rate på Jorden er mindre, fordi vi bl.a. har vanddamp. Denne lapse rate er også kun gældende i den nedre tættere del af atmosfæren, hvor idealgasligningen nogenlunde holder (den holder ret godt for f.eks. Venus). Længere oppe går trykket og tætheden mod nul, og så bryder idealgaslignigen sammen.
19-01-2016 15:02
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Hej John, er med på det langt, men vil især samlet lidt af hvad argumenter man skal kigge efter i bla. troposfæren og stratosfæren ud både co2 og sol teorien, og tænker om nogle med større viden end jeg skeptikere såvel som AGW tilhængere kan forklare disse ting dybere og langt bedre end mig.

hæfter primært ved at de to nederste lag i atmosfæren er her man skal se efter noget man kan bruge til at se disse teorier efter, tror dog ikke det vil lede til en fælles forståelse eller enighed, men måske blot få et overblik over hvad for argumenter der til at bakke dvs teorier op eller modbevise dem.

Den formel du kommer med lyder som en jeg rigtig gerne vil forstå og lære mere om så det vil jeg klart bruge mere tid på, men er ikke så stærk i det, så tager sin tid, men kan vende tilbage der hvis jeg har spørgsmål, men du skal have tak for informationen John


Ville have vist denne her graf i mit indlæg, men på en eller anden måde kan jeg ikke få det til og virke, prøver lige her igen.
Go eftermiddag.

Mvh.
19-01-2016 16:52
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det var en ordentlig mundfuld, og jeg har ikke læst det hele. Men jeg kan se, hvor du vil hen ad
- jeg er enig med John, selvom jeg endnu ikke har få et det hele 'fordøjet'!


Der er dog nogle trivielle småting, som jeg synes, vi lige bør være enige om:

...indtil vi når tropospausen, her er gennemsnitstemperaturen -50,0 gr celsius

- der er kun ét s i tropopause (og stratopause), og iflg. min 'barnelærdom' er tropopausetemperaturen i 'standardatmosfæren' (ICAN) = -55 gr. C.

(Jeg faldt iøvrigt tilfældigt over denne gamle meningsudveksling, om temperaturens variation med højden).

Ser man på stratosfæren, så falder temperaturen modsat i troposfæren med højden, og når...

- det ser forvirrende ud: Du må mene, at temperaturen stiger (med højden) i stratosfæren!(?).

om CFS som er en forkortelse af Chloro-Fluoro-Carbon

- her må du mene "CFC som er en forkortelse af..."(?).
19-01-2016 17:15
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kosmos skrev:
Det var en ordentlig mundfuld, og jeg har ikke læst det hele. Men jeg kan se, hvor du vil hen ad
- jeg er enig med John, selvom jeg endnu ikke har få et det hele 'fordøjet'!


Der er dog nogle trivielle småting, som jeg synes, vi lige bør være enige om:

...indtil vi når tropospausen, her er gennemsnitstemperaturen -50,0 gr celsius

- der er kun ét s i tropopause (og stratopause), og iflg. min 'barnelærdom' er tropopausetemperaturen i 'standardatmosfæren' (ICAN) = -55 gr. C.

(Jeg faldt iøvrigt tilfældigt over denne gamle meningsudveksling, om temperaturens variation med højden).

Ser man på stratosfæren, så falder temperaturen modsat i troposfæren med højden, og når...

- det ser forvirrende ud: Du må mene, at temperaturen stiger (med højden) i stratosfæren!(?).

om CFS som er en forkortelse af Chloro-Fluoro-Carbon

- her må du mene "CFC som er en forkortelse af..."(?).en der var mere vågen, tak kosmos
skrev noget af det igår aftes og sådan lidt i etaper hvor tiden var der og dels fik tænkt meningen lidt igennem (mere havde nok gjort underværker her i tråden)

jo i stratosfæren mener jeg naturligvis stigene temperatur med højden, .

og jo der skulle stå CFC frem for S.

desværre kan det ikke rettes længere.

Men i så fald håber jeg man kan få belyst lidt af de ting der skal til for at af eller bekræfte sol eller co2 teorien osv.

god aften.

mvh.
Redigeret d. 19-01-2016 17:16
19-01-2016 18:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men i så fald håber jeg man kan få belyst lidt af de ting der skal til for at af eller bekræfte sol eller co2 teorien osv.

- det har du helt afgjort ydet et udmærket bidrag til - hvis du også kunne fortælle os, hvilke 'højdebånd' (trykintervaller), graferne refererer til ('Lower Troposphere' etc.), ville det være helt fint!


god aften - også til dig.
19-01-2016 20:00
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kosmos skrev:
Men i så fald håber jeg man kan få belyst lidt af de ting der skal til for at af eller bekræfte sol eller co2 teorien osv.

- det har du helt afgjort ydet et udmærket bidrag til - hvis du også kunne fortælle os, hvilke 'højdebånd' (trykintervaller), graferne refererer til ('Lower Troposphere' etc.), ville det være helt fint!


god aften - også til dig.så må vi se hvad det kan kaste af sig af argumenter


er ikke et emne jeg 100% stærk i sådan helt nøjagtigt men Ang. grafen der viser temperaturen i de forskellige højder, håber jeg at de spm der måtte være kan findes i denne artikkel, hvis man ruller lidt ned.

http://www.eoearth.org/view/article/153658/

Eller denne:

http://accessipcc.com/AR4-WG1-3.html


Jo tak kosmos og lige over du


Mvh.
19-01-2016 22:12
Kosmos
★★★★★
(5375)
Ang. grafen der viser temperaturen i de forskellige højder, håber jeg at de spm der måtte være kan findes i denne artikkel, hvis man ruller lidt ned

- det er åbenbart sværere end som så, og i praksis er der åbenbart også tale om vægtning af data fra forskellige højder(?). Den vedhæftede tabel viser, at der for alle højder synes at være tale om ret begrænsede ændringer.
Der er lidt flere detaljer her, samt noget mere 'nørdet' her!
Tilknyttet billede:

19-01-2016 22:30
Kosmos
★★★★★
(5375)
Tilknyttet billede:

- interessant, at den (numerisk) største ændring er i 'nedre stratosfære', jf. vedhæftede grafer, som iøvrigt tydeligt viser pausen. Ikke så sært, at Mann & Co. gerne vil ha' nogle 'justeringer'!

Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Den stratosfæriske afkøling og troposfæriske opvarmning vs sol/co2 teorien?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
En ny peer-reviewed rapport afslører 1982-2006 afkøling.4307-10-2017 17:15
Hvad har vi spildt, hvis CO2-teorien er forkert?1907-04-2010 23:21
Hvad skete der med Global Cooling-teorien?1912-01-2010 00:01
Hvor svækket blev AGW-teorien af ClimateGate?7631-12-2009 00:47
Problemer med CO2 teorien?2407-03-2009 23:39
Artikler
Teorien om en økonomi i dynamisk ligevægt
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik