Husk mig
▼ Indhold

Derfor bliver man skeptisk!Side 3 af 22<12345>>>
04-02-2012 11:00
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
Evidence - who needs evidence?

Mennesket har behov - som Maslow har afdækket i sine teorier.

Og vi er vel nået til den erkendelse at eksempelvis undertrykkelse af menneskets seksualdrifter er skadeligt for individet. Spørgsmålet er om ikke vi mennesker har et lige så stærkt behov for religiøs og spirituel forløsning?

Men også om ukontrolleret forløsning kan være lige problematisk, i både kønsakten, som i den religiøse udlevelse?

Ved murens fald søgte mange tidligere kommunister, og venstreorienterede generelt, til kirkerne. Formentlig på grund af kristendommens stærke medmenneskelige budskaber, og i søgen efter en større årsag. Et større formål med livet, nu hvor troen på socialismen havde lidt et knæk.

Men ligeså mange var formentlig fortsat skræmt af den intellektuelle elites hundrede år lange kamp mod religion. Og dermed blev disse "klassisk religionsaverse" mennesker, i mangel på alternativer, let bytte for spiritualisterne bag bevægelsen mod den globale opvarmning (AGW).

AGW gav tilhængerne afklaring på tunge moralske spørgsmål, såsom nødvendigheden af at udvise næstekærlighed og mådehold. Kendte budskaber fra Kristendommen, nu sat i en tilsyneladende videnskabelig kontekst.

Millioner af mennesker har formentligt dermed også haft et bedre liv, et spirituelt forløst liv, med AGW religionen, end uden. Fred være med dem.

Problemet var bare at vi solgte den vestlige verdens aller fornemste asset på AGW's alter.

Nemlig den videnskabelige metode.

Vi lod de nyreligiøse 'global opvarmnings' aktivister forandre klimavidenskaben fra at være en åbenhjertig faktabaseret vilje til konstant, og fordomsfrit, at forandre og forbedre teorier. Nu til en søgen efter bekræftelse på naturens (guds) vrede, blandet med selektive fortielser, opdigtet konsensus, og nogle gange også direkte løgne.

Man gjorde en videnskab til en ny religion.

Men nu efter 15 års stagnerende temperaturer, og rekordstore emissioner, må selv de meget ihærdige, og tidligere så AGW tro, engelske klimaforskere nu erkende, at solens forventede dvale de næste dekader, sol cyklus 25, kan få langt større betydning for klimaet end drivhusgasserne nogensinde får. Ikke mindst Nordvesteuropa må forvente vintre, i den ikke så fjerne fremtid, som da Themsen frøs til, og da Svensken gik over Øresund.

Det er den nye teori, et sandt klima paradigmeskifte. Det bliver ikke varmt i fremtiden, men bidende koldt. Lad os derfor nu se om denne teori, i modsætning til teorien om den globale opvarmning, er videnskabelig holdbar, og lader sig efterprøve i den virkelige verden og dermed ikke kun i drømme. Lad os samtidigt håbe at forskerne igen tager fejl. Kuldeperioder har altid haft voldsomme konsekvenser for samfundsudviklingen.

AGW var desværre alene det nyeste eksempel på elitære gruppers forsøg på at indføre totalitaristiske regimer ved at spille på menneskets latente behov for religiøs udlevelse.

Heldigvis lykkedes det altså heller ikke denne gang at genindføre teokratiet, men vi burde blive klogere for hver gang vi mennesker lader os besnære. Denne gang nåede menneskeheden frem til at genindføre afladsbrevene, co2 kvoterne.

Vi må derfor aldrig undervurdere vore religiøse drifter. Vanviddet tager hurtigt fart.

SF forsøgte sig i sidste måned med alternative forslag til Kirkeministeriets navn. Turde man forslå: "Kirke- og klima-ministeriet"?
Redigeret d. 04-02-2012 11:36
04-02-2012 12:10
Kosmos
★★★★★
(5392)
AGW gav tilhængerne afklaring på tunge moralske spørgsmål, såsom nødvendigheden af at udvise næstekærlighed og mådehold. Kendte budskaber fra Kristendommen, nu sat i en tilsyneladende videnskabelig kontekst

- ja, 'Klimakirken'!
Prøv også at kigge lidt her.
04-02-2012 12:24
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Pifpafpuf

Jeg synet det er en god analyse du har lavet. Problemet er nok bare at de mennesker det er rettet imod, nok ikke opfatter religion på samme måde som du lægger op til i analysen. Venstreorienterede danskere forbinder først og fremmest religion med kristendommen og bare den mindste antydning af at deres klima/miljøbevidsthed på nogen måde skulle sættes i forbindelse med noget religiøst opfatter de som tågesnak. De kan simpelthen ikke se forbindelsen.

Jeg vil gerne udbygge med mit kendskab til venstreorienteredes forhold til religion som oftest er overvejende relateret til kristendommen. Kristus prædikener med hovedvægt på næstekærlighed. Derfra skal vi fokusere på kærlighed som ud over at rettes sig mod det modsatte køn også retter sig mod de svage og fattige. Denne kærlighed forenes videre med den gamle klassekamp som iblandet noget misundelse (indrømmes ikke) fører til en kamp imod de velstillede som sidder på produktionsapparatet og andre magtpositioner som knytter sig til industrien. Ved at lade sine kærlighedsfølelser brede sig til også at omfatte den urørte natur, jorden, og dyrene som den svage part, er alibiet for at udplyndre de velstillede på plads. Det er ikke religion på den "syge" måde som du fremstille det på. Det er religiøsitet på den (næste)kærlige og hellige måde, hvor man er de svages beskytter. Altså ikke noget nyreligiøst, overtrosagtig noget, men en logisk moderne omsætning af kristendommen, frigjort fra kapitalens og magthavernes interesser. Ren kærlighed som udleves af det enkelte menneske selv, og der er intet ønske om at blive knyttet sammen i en nogen egentlig religion som sådan, for religion har jo alle dage være en undertrykkende institution i samfundet set med den venstreorienteredes øjne.
Redigeret d. 04-02-2012 12:32
04-02-2012 12:42
Kosmos
★★★★★
(5392)
Venstreorienterede danskere forbinder først og fremmest religion med kristendommen og bare den mindste antydning af at deres klima/miljøbevidsthed på nogen måde skulle sættes i forbindelse med noget religiøst opfatter de som tågesnak. De kan simpelthen ikke se forbindelsen..

- lidt OT hørte jeg i DR just en 'miløbevidst forbruger' brokke sig over, at en liter økologisk mælk kunne købes for ~8 kr., mens en mere 'bæredygtig' af slagsen stod i ~18 kr.; hans kommentar var noget i retning af: "Det kan da ikke passe, at man skal betale mere for at købe bæredygtigt"!
Implicit påstår han altså, at vareprisen skal være uafhængig af produktions- og distributionsomkostningerne - at altså hans mindre 'miløbevidste medforbrugere' skal betale for hans specielle - ideologisk betingede - produktkrav!
04-02-2012 13:58
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
Tak for kommentaren Morten Riber,

Jeg har stor respekt for medmenneskelig adfærd og handling uanset i hvilken moralsk sammenhæng det udleves – også inden for socialismen. Det samme gælder for vores forhold til naturen.

Jeg mener blot at hvis vi mennesker, tilsyneladende, kan have en tilbøjelighed til at lader det gode løbe af med os. Den ukontrollerbare godhed kan have forfærdelige konsekvenser, på samme vis som seksualdriften kan på det personlige plan. Det er min præmis.

At jeg så mener, at den danske folkekirke har forstået og arbejder i respekt for de kræfter de har mellem hænderne, kan der være stor uenighed om blandt os danskere. Men jeg mener altså at diverse 'new age' lignende alternativer til kristendommen tydeligvis mangler den stopklods, og har det med at gå over gevind - som AGW.

Jeg mener altså ikke, at det er sygeligt at tro på godhed og bevarelse naturens skønhed og diversitet. Jeg mener blot vi mennesker kan fortabe rationalet i bar iver.

Seneste eksempel er Magasins afvisning af salg af pelsprodukter af moralske årsager.

Jeg synes naturligvis ikke at det er en moralsk gerning, at sætte en af de mest udsatte danske befolkningsgrupper, de grønlandske fangere, uden for afsætningsmuligheder i en af Københavns største tøj og mode varehuse. Jeg synes derimod det er dybt amoralsk af Magasin.

Bare endnu et eksempel på en elitær godhedsideologi, som har taget en udsat befolkningsgruppe som gidsel, i et irrationelt mantras navn.
04-02-2012 15:03
Kosmos
★★★★★
(5392)
Seneste eksempel er Magasins afvisning af salg af pelsprodukter af moralske årsager

- det var som pokkers! Jeg bor 'i provinsen' og havde ikke lige hørt dén 'nyhed' - nå, det bli'r så sikkert en af 'caffe latte segmentet's sidste krampetrækninger*)!?


(Iøvrigt er jeg meget enig i, hvad du her skriver, ppp).

*) Weekendavisen bringer i denne uge en fin nekrolog over 'den kreative klasse' - på bagsiden af 'Bøger'.
04-02-2012 15:45
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Pifpafpuf

Jeg kom ikke med noget angreb på det du skrev. Og jeg er jo også enig. Jeg kom bare med en forklaring på hvorfor kritikken ikke siver ind hos dem der gjorde en videnskab til en religion. De ser verden anderledes alla det jeg skrev. Desværre.
06-02-2012 09:54
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Hej igen kfl

Som et stort tak for dine mange henvisninger til mig er der lige lidt tilbagebetaling her


Som opfølgning til din sidste henvisning om WSJ-artiklen, er der her een, som jeg finder meget velafbalanceret, håber du er enig?!

God læsning for alle på begge sider af "frontlinien"!

http://www.thegwpf.org/science-news/4902-sunday-times-why-has-it-warmed-so-much-less-than-ipcc-predicted.html

Som appetizer her citater taget lidt ude af kontekst:
Whitehouse accepts this point. "The records do show that global temperatures have risen by about 0.4C over the past three decades, most of it in the 1990s," he said.

"I accept that CO2 is a greenhouse gas that might warm the world but the key issue is how strong the effect is and how the data compare with the models used to predict the future."


Længere nede i artiklen

For the critics of climate science this is a crucial point — but why? The answer goes back to the 2001 and 2007 science reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change that had predicted the world was likely to warm by an average of about 0.2C a decade. The implication was that temperatures would rise steadily, not with 15-year gaps. The existence of such gaps, the critics argue, implies the climate models themselves are too flawed to be relied on.Med venlig hilsen

Den Bekymrede
06-02-2012 10:17
Kosmos
★★★★★
(5392)
The answer goes back to the 2001 and 2007 science reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change that had predicted the world was likely to warm by an average of about 0.2C a decade

- og i DR2-udsendelsen i går aftes med Clement og 'Connie Hedelaar' havde de stadig den go'e gamle 6 gr. stigning i 2100, såfremt 'business as usual' {CO2nies aktuelle mantra?
} opretholdes!
10-02-2012 16:56
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Derfor bliver man skeptisk!

Die CO2-Lüge Mangel på evidens stopper ikke greenpeace samt WWF folk i at skabe dommedagsprofetier, så det er på tide, at vi er nogle, der siger fra overfor denne politiske vildførelse, der foregår netop i disse år. Vedvarende energi er en god ting, men ikke for alt i verden og ikke uden, at der først forskes yderligere i udnyttelsengraden, således at pengene ikke smides ud af vinduet til skade for de kommende generationer. Folk har det med at glemme, at pengene kun kan bruges een gang! Lige nu smider vi penge ud af vinduet, som vi formentlig aldrig igen kommer til at se skyggen af. Lidt omtanke med hvad midlerne bruges til ville klæde denne debat og i særdeleshed politikerne.

Til jer, der endnu ikke har forstået grunden til, at jeg stiller mig meget skeptisk overfor CO2-hypotesen samt IPCC, så er her en anden professor, der på nærmeste hånd har oplevet, hvad det vil sige ikke at arbejde videnskabeligt korrekt.

Tidligere alarmist nu skeptiker, den velansete tyske professor Fritz Vahrenholt, har indset galskaben i den videnskabelige uredelighed IPCC medvirker til. Læs her hvad DR formentlig aldrig vil fortælle jer, endnu en historie om den manglende videnskabelige evidens hos IPCC for ikke at sige vildledning!

Dette begyndte, da han var reviewer i IPCC i 2010. Her oplevede talrige fejl som til sidst blev sammenfattet af greenpeace til hvad der bedst af alt kan betragtes som makværk!

"Fritz Vahrenholt: Ja, ich war ein aktiver Verfechter der CO2-Theorie. Doch dann hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse, die mich zum Überprüfen meiner Position angeregt haben.


Vahrenholt first began to smell a rat two years ago when he was asked to review an IPCC report on renewable energy. According to blogger P Gosselin he was not impressed:"He found hundreds of errors. When he pointed them out, IPCC officials simply brushed them aside. Stunned, he asked himself, "Is this the way they approached the climate assessment reports? Vahrenholt decided to do some digging. His colleague Dr. Sebastian Lüning also gave him a copy of Andrew Montford's The Hockey Stick Illusion.

He was horrified by the sloppiness and deception he found. Persuaded by Hoffmann & Campe, he and Lüning decided to write the book. Die kalte Sonne cites 800 sources and has over 80 charts and figures. It examines and summarizes the latest science. Conclusion: climate catastrophe is called off.

Han går endda skridtet videre og støtter åbenlyst Svensmarks teorier om solens indflydelse på jordens klima:

des dänischen Physikers und Klimaforschers Prof. Henrik Svensmark. Der fand starke Hinweise dafür, dass die Wolken auf der Erde im Takt der Sonnenaktivität abnehmen und quasi einen von der Sonne ferngesteuerten Strahlenschirm bilden. In meinen eigenen Arbeiten, die von Svensmark motiviert waren, fand ich weitere Beweise für die Klima-Relevanz der Sonnenaktivität.kilder:
http://www.energytribune.com/articles.cfm/9784/Germanys-Godfather-of-Green-Turns-Skeptic
http://www.bild.de/politik/inland/globale-erwaermung/die-co2-luege-klima-katastrophe-ist-panik-mache-der-politik-22467268.bild.html
http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13853684/Geht-die-Klimakatastrophe-an-der-Erde-vorbei.html


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
10-02-2012 17:33
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Fritz Vahrenholts bog "Die kalte Sonne" har sin egen hjemmeside her:
http://www.kaltesonne.de/

Her ses under "Die Gastautoren" også Henrik Svensmarks navn.

Mon denne nyopstået tyske klima-uro vil brede sig hertil?
Vi går i hvert fald en spændende tid imøde, hvor debatten formentlig vil nå nye højder og lærdommen ligeså!


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
10-02-2012 19:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En spændende tid går vi i hvert tilfælde i møde.

Bare vi ikke løber ind i frustrationer p.g.a. bekostelige og uigennemtænkte politiske beslutninger.
11-02-2012 10:52
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Der sker virkelig meget i Tyskland fortiden:

Two More Prominent German Climate Scientists (Latif and Marotzke) Break Ranks – Concede Natural Causes!

Prof. Mojib Latif of the Leibniz Institute of Marine Sciences and Prof. Jochem Marotzke of the Max Planck Institute for Meteorology have come out and conceded in newspaper interviews in the recent days that natural factors do have significant impacts on climate.

Latif says that half of the 0.8°C of global warming we've seen since 1850 is due to natural causes. Marotzke says that ocean cycles stopped the warming over the last 12 years.


Dette er nok også forklaringen på, hvorfor computersimulationerne er så ubrugelige.

CO2 is disappearing as a major climate factor with every passing day – making the IPCC models obselete!


Til gengæld vinder Svensmark igen respekt:


In the middle of the last decade, former UN Secretary Kofi Annan handed down the final verdict: 'The few skeptics who are left and trying to sow the seeds of doubt should be seen for what they are: out of touch, depleted of arguments and washed up.' Since then, much has changed"

But today, once written off skeptical scientists are now re-emerging. Maxeiner and Miersch write:


Svensmark, whose research in this field had long been ignored, is now causing people to change their minds. Those who are convinced of anthropogenic climate change have suddenly gotten much more careful. And those who kept their doubts hidden, have suddenly become braver."


CO2´s dage som alt afgørende faktor ser ud til at være talte, hvad med IPCC samt politikernes???
Det bliver formentlig en meget svær selverkendelsesproces!


Tiden er ikke inde til uovervejede beslutninger, til gengæld skal de såkaldte klimaforskerne tilbage til skrivebordet og politikerne skal give dem arbejdsro!


Alle citater er fundet via http://www.kaltesonne.de
Bemærk: Forfatterne har valgt at lave denne hjemmeside for at komme alle tænkelige beskyldninger imøde, der uvilkårligt vil komme efter bogens udgivelse. Det ser ud til, at de har lært noget af den turbulens Richard Muller var udsat for efter BEST-studiet.


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
11-02-2012 11:01
Kosmos
★★★★★
(5392)
Alle citater er fundet via http://www.kaltesonne.de

- interessant læsning! Hvor finder man de engelsksprogede uddrag??
11-02-2012 11:23
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@ kosmos

Jeg foretrækker personligt at læse på tysk, når dette er originalsproget, men når en tekst på siden fx. henviser til P. Gosselin, så kan du via links finde hans side og læse det hele der på engelsk!

http://notrickszone.com/

Således kan du komme ud på mange afstikkere fra cnetrum, som er Die kalte Sonne.
Måske kan google oversæt også hjælpe, jeg har dog ikke prøvet!
11-02-2012 11:55
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Latif går direkte imod IPCC´s beregninger om Radiative forcings for CO2 på (1.66 W/m²) og solens på (0.12 W/m²), disse vist tidligere her på tråden. Han mener således, at de naturlige klimafaktorer har meget mere at skulle have sagt, end IPCC påstår.

Marotzke fra Max Plank Institutet for Meteorologi i Hamburg siger, at den globale opvarmning er stoppet grundet oceanernes cyklus, hvilket er hvad Vahrenholt og Latif også mener.

Med andre ord, den entydige CO2-årsag til global opvarmning i perioden ca. 1975 til 2000 er fiktiv. Der findes mange andre faktorer som først er ved at nå offentlighedens lys nu!

In an interview on February 9, 2012, with the Austrian daily Die Presse, renowned climate scientist Prof. Mojib Latif confirmed 2 fundamental assumptions made in the book "Die kalte Sonne". Latif thus openly agrees with the view of authors Vahrenholt and Lüning that natural climate factors are responsible for about half of the 0.8°C of warming since the start of industrialization in 1850. A similar 50/50 ratio of anthropogenic vs natural climate drivers is also assumed by Professor Nicola Scafetta of Duke University in North Carolina (see page 135 in the book) as well as by physicist Prof. Nir Shaviv of Jerusalem (see page 86) in their models.

Here Latif is clearly positioning himself in contradiction to the claims made by the IPCC, which pegged the natural climate factors as having an influence of only single digit percentages. The all important magnitude of the so-called radiative forcings are for CO2 (1.66 W/m²) and the sun (0.12 W/m²), and are thus worlds apart.

Moreover, Latif confirmed in the interview that the stop in global warming over the last 12 years was caused by ocean cycles. Authors Vahrenholt and Lüning have the very same opinion in their book. Anything else would be surprising as the book itself is in part based on Latif's work. Interestingly, even climate scientist Prof. Jochem Marotzke of the Max Plank Institute for Meteorology in Hamburg said in an interview yesterday with the TAZ daily that ocean cycles were the main reason for the stopped global warming since the year 2000. Thus the darling aerosol joker used by the IPCC is stripped of it's importance.Med venlig hilsen

Den Bekymrede
11-02-2012 12:35
Kosmos
★★★★★
(5392)
Jeg foretrækker personligt at læse på tysk, når dette er originalsproget, men når en tekst på siden fx. henviser til P. Gosselin, så kan du via links finde hans side og læse det hele der på engelsk!

- enig! Jeg spurgte, fordi jeg overvejede at lede en engelsksproget bekendt på sporet, og vedkommende læser næppe tysk(?) (skønt han hedder Pielke!).
Jeg har ikke eksperimenteret så meget med 'Google oversæt' - men jeg fornemmer, at en del nuancer 'står af i svinget'(?)
24-02-2012 14:35
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
16 Concerned Scientist gensvarer Trenberth et al i The Wall Street Journal 21. februar 2012
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203646004577213244084429540.html?mod=opinion_newsreel

Artiklen har mange gode pointer og bør læses i sin helhed, men her uddrag derfra:

These projections were based on IPCC computer models of how increased atmospheric CO2 should warm the earth...............................
From the graph it appears that the projections exaggerate, substantially, the response of the earth's temperature to CO2 which increased by about 11% from 1989 through 2011. Furthermore, when one examines the historical temperature record throughout the 20th century and into the 21st, the data strongly suggest a much lower CO2 effect than almost all models calculate.Her en pointe jeg også tidligere har nævnt i dette link:
The Trenberth letter tells us that "computer models have recently shown that during periods when there is a smaller increase of surface temperatures, warming is occurring elsewhere in the climate system, typically in the deep ocean." The ARGO system of diving buoys is providing increasingly reliable data on the temperature of the upper layers of the ocean, where much of any heat from global warming must reside. But much like the surface temperature shown in the graph, the heat content of the upper layers of the world's oceans is not increasing nearly as fast as IPCC models predict, perhaps not increasing at all. Why should we now believe exaggerating IPCC models that tell us of "missing heat" hiding in the one place where it cannot yet be reliably measured—the deep ocean?
Konklusion:
The computer-model predictions of alarming global warming have seriously exaggerated the warming by CO2 and have underestimated other causes. Since CO2 is not a pollutant but a substantial benefit to agriculture, and since its warming potential has been greatly exaggerated, it is time for the world to rethink its frenzied pursuit of decarbonization at any cost.Dette gensvar belyser vel meget godt skeptikernes holdning til den nuværende evidens og hvorfor det ikke er nok blot at tager andres ord herfor jvf. henvisningen til Royal Society of Great Britain:

nullius in verba—take nobody's word for it.


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
09-05-2012 21:30
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Fysiker og meterolog Klaus-Eckart Puls er ude med riven igen. Han forklarer i et interview, hvordan det hele har udviklet sig til absurditeter i klimadebatten, hvor "klimafakta" ikke er fakta!

På tysk:
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/dafuer-schaeme-ich-mich-heute/

eller på engelsk her:
http://notrickszone.com/2012/05/09/the-belief-that-co2-can-regulate-climate-is-sheer-absurdity-says-prominent-german-meteorologist/

Jeg skammer mig også over den videnskabelige uredelighed, der foregår generelt i klimadebatten. Jeg forundres over, hvorfor så mange mennesker, der burde vide bedre ikke ser dette ganske klart. Mediernes manglende dækning deraf, gør det blot endnu værre.

At der ikke findes sammenhængende videnskabeligt belæg for, at CO2 har forårsaget global opvarmning de seneste 100 (30) år, er i denne sammenhæng alarmerende!

Hvad det i fremtiden får af politiske og økonomiske konsekvenser er svært bekymrende at tænke på!

Naturen gør dog sit til at modbevise CO2-hypotesen og dem som ikke har fulgt meget med i diverse debatter kan jo selv se efter på diverse temperaturkurver. Det er fortsat nok den bedste måde at tackle skræmmescenarierne på!


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
10-05-2012 00:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Jeg forundres over, hvorfor så mange mennesker, der burde vide bedre ikke ser dette ganske klart. Mediernes manglende dækning deraf, gør det blot endnu værre.

Ja, hvis der er noget, der er alarmerende, så er det det, du pointerer. Men det er set før, f.eks. teorien om Eugenics i store dele af verden for omkring 100 år siden, og som først endte i forb. m. 2. verdenskrig. Eller Lysenkoism i Soviet, der begyndte i slutningen af 1920'erne og først endte i 1964.

Men vi har meget bedre mulighed for udveksling af information i dag med internettet. Teorien om katastrofal menneskeskabs global opvarmning skal stoppes, inden det for alvor løber løbsk.

Naturen gør dog sit til at modbevise CO2-hypotesen og dem som ikke har fulgt meget med i diverse debatter kan jo selv se efter på diverse temperaturkurver. Det er fortsat nok den bedste måde at tackle skræmmescenarierne på!

Og metoden er uddannelse og oplysning, som du er inde på.
Redigeret d. 10-05-2012 00:40
10-05-2012 00:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
John Niclasen skrev:
Jeg forundres over, hvorfor så mange mennesker, der burde vide bedre ikke ser dette ganske klart. Mediernes manglende dækning deraf, gør det blot endnu værre.

Ja, hvis der er noget, der er alarmerende, så er det det, du pointerer. Men det er set før, f.eks. teorien om Eugenics i store dele af verden for omkring 100 år siden, og som først endte i forb. m. 2. verdenskrig. Eller Lysenkoism i Soviet, der begyndte omkring 1920 og først endte i 1964.

Men vi har meget bedre mulighed for udveksling af information i dag med internettet. Teorien om katastrofal menneskeskabs global opvarmning skal stoppes, inden det for alvor løber løbsk.

Naturen gør dog sit til at modbevise CO2-hypotesen og dem som ikke har fulgt meget med i diverse debatter kan jo selv se efter på diverse temperaturkurver. Det er fortsat nok den bedste måde at tackle skræmmescenarierne på!

Og metoden er uddannelse og oplysning, som du er inde på.


Sorry - den oplysning og uddannelse der bedrives omkring "menneskeskabt global opvarmning" har mere karakter af hjernevask - prøv blot at læse klummeskribenternes indlæg.

At EU har fået øjnene op for, at biodiesel kan være mere skadelig end fossildiesel er kkun et lille skridt på vejen.

Direkte adspurgt om "klimaforandringerne" kan kende forskel på CO2 udledt fra afbrænding af fossile brændsler og CO2 udledt af afbrænding af biobrændsler, svarede Jesper Theilgaard (metrolog / klimaforsker) klart og tydeligt nej!

Ikke desto mindre indgår en omlægning af det danske kulforbrug til biomasse i det nye energiforlig, en omlægning der med større sandsynlighed vil medføre en øget CO2-udledning samtidig med, at vi kommer til at fælde meget mere skov, for at kunne tilfredsstille vore energihunger.

Det kan undre, at vores CO2-forskrækkede politikere tror, at vi ustraffet kan udskifte 4 millioner tons kul med 6 til 7 millioner tons biomasse, uden at det - hvis man tror på CO2 indvirkning på klimaet - vil medføre endnu mere stigende globale temperaturer.

Helt galt bliver det, når en tilsvarende mængde kul, som det vi så ikke brænder af i Danmark, kan brændes af i EU pga. EUs CO2-kvotesystem.

Jeg kan godt forstå, at Martin Lidegaard griner smøret - for han har ført en stor del af befolkningen bag lyset, blot for at han kan fremstå på en eller anden klimakonference og skamrose de "grønne" tiltag, der gennemføres i stakkels lille dumme Danmark.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
RE: CO2-neutral12-05-2012 01:17
paw
☆☆☆☆☆
(9)
Jeg forstår godt forvirringen omkring begrebet CO2-neutral. Jeg var selv ansat i Miljøministeriet da man brugte det for første gang til at få folk til at gå over til brændeovne selv om man vidste at de var mere forurenede.
Det blev oprindeligt defineret udfra følgende logik.
'Den CO2 plantemateriale udvikler ved forbrænding svarer til den CO2 det har absorberet gennem levetiden, så det går lige op'.
Problemet er bare at det kun gælder for lukkede systemer, og klimaet er ikke et lukket system. Et simpelt eksempel: da kviksølv er et grundstof er den samlede mængde konstant. Så det kviksølv der ligger på Hansens' jord er blot fjernet et andet sted fra, så det går også lige op. Det er den måde man anvender det på indenfor klima. Det er dog ikke det eneste problem. Da olie kul og gas alle stammer fra planter og opfylder ovennævnte definition er de nøjagtig lige så CO2-neutrale som de andet plantemateriale. Så medmindre at man politisk infører en tidsgrænse mellem absorbtion og emission i definitionen, er begrebet meningløst.
RE: hvordan politik kan korrumpere forskning14-05-2012 08:43
paw
☆☆☆☆☆
(9)
Det er rart at se en klimablok baseret på sund fornuft, og jeg er enig med de fleste indlæg. At klima ligesom dioxin i 80'erne, hullet i ozonlaget i 90'erne er politisk skabte problemer med en faglig dokumentation der ligger et sted imellem tvivlsom og ikke eksisterende er jeg ikke i tvivl om. Hvis man betragter det fænomen at rent politiske regler har større vægt end videnskabelige som korruption, er det heller ikke noget problem at kalde klima korrupt. Det er absolut ikke et nyt fænomen, klima er faktisk en del af miljøet, og miljø har været politisk korrupt i 20 år. De faglig mest betændte dele at klima stammer slet ikke fra klimaforskningen men fra miljøsektoren i den periode hvor fagligheden kom under pres.

Hvis man skal forstå¨klimaforskningen er det afgørende vigtigt at man har følgende 3 rent politiske regler i baghovedet.
1 en minister vælges udfra rent politiske kriterier og behøver ikke at vide noget om det han er minister for.
2. af samme grund har alle ministre et ministerium under sig hvis vigtigste opgave er at rådgive ministeren i beslutningsprocessen og støtte ministeren efter neslutningen er taget.
3. for at undgå forvirring er der også følgende ufravigelige regel. Et ministerium har kun 1 officiel holdning.
Alle 3 regler er hanske fornuftige set fra et demokratisk synspunkt, men der en en alvorlig ulempe.
Ingen ansat der arbejder i en institutuon der er underlagt et ministerium kan udtale sig mod den officielle holdning. Det er ikke bare fyringsgrund men direkte bortvisningsgrund. Og bliver man bortvist fra et ministerium på grund af illoyalitet vil man næppe få et andet job.
Da alle klimaministerier blev oprettet på grund af AGW- teorien er holdningen her selvfølgelig fastlagt, og hvis der samtidig sker det at potentielt 'farlige' institutioner som F.eks DMI i Danmark bliver lagt ind under ministeriet og dermed underkastet samme regler, er der grund til at være opmærksom.
Dette skal selvfølgelig ikke forstås sådan at alle ansatte under et ministerium er upålidelige, men hvis enten ministeren eller andre har meldt ud med en officiel holdning til et bestemt problem fanger bordet. Det er også derfor politikere har så travl med at snakke om konsensus. At spørge en klimaforsker underlagt et klimaministerium om han er enig i AGW teorien er det samme som at spørge ham om han vil bevare sit job.

Da klima og miljø hænger sammen på godt og ondt kan det være nyttigt og se på udviklingen indenfor miljø.
Miljø startede som en græsrodsbevægelse, hvor 'fjenden' var kemikere der deponerede affald. Den fik påpeget nogle vigtige problemer og fik hurtigt succes. Politikere fra venstrefløjen var de første der så mulighederne i det og kaprede nærmest miljøbevægelsen.
Herefter skete de første paradigmeskift, og det dogme der kom til at dominere miljøpolitik blev skabt. Det lyder i al sin enkelthed.:
I 60'erne havde vi den bedste af alle tænkelige verdener, og alle ændringer er pr. definition miljøskader og menneskeskabte.
Videnskabeligt set er det selvfølgelig noget vrøvl, men set ud fra et politisk synspunkt er det strengt logisk. Man kan ikke lægge afgifter på naturen eller gavnlige ændringer. Det betød også at et rent juridisk begreb som ejendomsretten fik afgørende betydning for en 'videnskabelig' miljøvurdering. Eks. gylle fra en gris er en menneskeskabt forurening, men kun hvis den er ejet af en landmand. Hvis grisen lever det frie liv i naturen er det bare en del af naturens kredsløb. Eller et andet eksempel som formentlig vil forbavse nogen. I en periode var mit job for grønlandministeriet at analysere oliepotentialet i østgrønland. Det var forholdsvist nemt, for det meste lå på overfladen. Mængden var langt større end selv de største oliekatastrofer kunne præstere. Nu kunne man selvfølgelig få tanken at en olie i de mængder i et arktisk område var et miljøproblem, men det kan man godt glemme. Da ingen havde ejendomsret over området var det blot et naturstof og ikke en forurening. Situationen ændrede sig dog radikalt da olieselskaber begyndte at bore. Den olie der kom op, var den samme som lå der i forvejen og kunne ikke skelnes med videnskabelige metoder. Men der var en afgørende forskel, den olie der lå der i forvejen var et harmløst naturstof, men den anden var en menneskeskabt forurening. Faktisk er det sådan, at hvis en ansat går ud i naturen og løfter en sten og lægger den ned igen, er olien i stenen ikke længere et naturstof, men en menneskeskabt forurening.
Årsagen til at jeg brugte plads på disse eksempler er naturligvis at det ovennævnte politisk skabte dogme er det, der danner hele arbejdsgrundlaget for klimaforskningen.
Når klimaforskere betegner periden fra 60'erne og 70'erne som en 'normal' og CO2 koncentrationen i den periode som ideel, er der intet videnskabelig belæg for de påstande. At de også automatisk betragter ændringer som skadelige og endda katastrofer stammer også fra ovennævnte dogme. Når man indenfor et felt skelner mellem menneskeskabt og naturligt er det altid politisk. Forskellen har stor politisk betydning, men naturen er ligeglad.
Begge ovennævnte eksempler har også en analog indenfor klima. At landmandens køer prutter metan er et klimaproblem, men ikke de tilsvarende udledning fra drøvtyggerne på afrikas sletter.
Den omtalte olie fra overfladen i grønland nedbrydes langsomt og udvikler CO2, men det er ikke noget klimaproblem. Det er kun olien fra olieselskaber der er et problem. Det sker iøvrigt mange andre steder i verden, både på overfladen og på havbunden.

For miljøforskningen var det dog kun begyndelsen, det blev langt værre. I sidste halvdel af 80'erne udsendte den norske statsminister den berømte Brundtlandsrapport. I den forbindelse kom der et nyt paradigme, som i al sin enkelhed lød: Tvivlen skal komme miljøet til gode. Overfladisk set ser det meget tilforladeligt ud da det jo rent sprogligt ligner retsprincippet: tvivlen skal komme anklagede til gode. Men ren faktisk er det det diamentralt modsatte, det er jo aldrig miljøet der er anklaget, men mennesker der er anklaget for at skade miljøet. Men den vigtigste skadevirkning var imidlertid, at polikerne nu ikke længere behøvede dokumentation for at handle, men kunne nøjes med at tvivle. Forskernes indflydelse på miljøpolitiken blev kraftigt reduceret. Mange projekter der skulle skabe større klarhed blev nedlagt, især hvis man havde mistanke til at resultatet blev 'ukomfortabelt'.

I Danmark blev udviklingen dog forsinket da Jens Kampmann havde været forudseende nok til at sikre at miljøstyrelsen ikke var underlagt ministeriet, men sidestillet, og dermed ikke underlagt ovennævnte restriktioner. I den periode kunne fagfolkene i miljøstyrelse tale nogenlunde frit også selvom det var imod ministerens holdning, hvis de vel og mærke havde dokumentationen i orden.

Det stoppede imidlertid brat da den radikale Lone Dybkjær blev minister. Hun var ikke indstillet på at faglige argumenter skulle have indflydelse, og det første hun gjorde var at fjerne alle Kampmanns fagfolk og samle dem under navnet DMU som blev underlagt hendes ministerium. Samtidig fandt hun den mest primitive embedsmand og gjorde ham til direktør. Derefter kom der en udrensning der var Stalin værdig, 6 ud af 7 fastansatte faglige chefer røg det første år, og blev erstattet af midlertidig ansatte. Medarbejderne blev truet med nedlæggelse af hele afdelinger hvis de ikke makkede ret, eller bare direkte fyret. Da fagfolkene dermed var under politisk kontrol tabte hun fuldstændig interessen for DMU. Faglighed og interesse for miljø forsvandt og den politiske korruption blev mere og mere markant. Det kulminerede under Svend Auken. Svend Auken var kun interesseret i at profilere sig, Miljøministeriet interesserede han sig ikke for. Dermed opstod der en kronisk modstrid mellem det ministeren sagde og det hans ministerium gjorde. Vigtige miljøinitiativer fra både EU og FN blev saboteret, selv FN-konventioner Danmark havde underskrevet blev modarbejdet. Dermed var der kun en mulighed tilbage for hæderlige fagfolk, at tage deres afsked.

Hermed blev de normale miljøproblemer i Danmark uinteressante også for pressen, og basis var lagt for et nyt politikere kunne bruge, nemlig klima. Her havde man endda den fordel at de fleste fagfolk var under enten direkte eller indirekte kontrol fra starten.

Det er også karakteristisk at forarbejdet blev lavet af Al Gore der var politiker og medejer af et firma der regner med at tjene over en milliard dollars på området. Konsolideringen skete under FN, som er en ren politisk organisation og fik et gammelt ønske opfyldt om at få et 3 cifret milliardbeløb overført fra den rige til den fattige verden, angiveligt som kompensation for vores CO2 udledning. EU ansatte straks en klimakommisær, og regner med at tjene et tilsvarende beløb på CO2 kvoter.

Man må også undre sig over at et felt der er centreret omkring CO2 beskæftiger sig så lidt med de største faktorer der har kontrollet koncentrationene gennem tiden. Selv hvis vi brændte samtlige oliefelter i verden af ville den førøgede mængde CO2 kun udgøre omkring en promille af den CO2 der blev fjernet i kridttiden via små skaldyr og som stadig ligger i undergrunden. Hvorfor løb klimaet ikke løbsk i kridttiden, med de store koncentrationer der var dengang.

Det virker heller ikke betryggende på mig at man baserer et felt på en politisk skabt illusion som den ovennævnte fra miljø, og ved hjælp af et andet politisk indført begreb som CO2 neutral, ender med at konkludere at det lille stykke natur som olieselskaberne ejer er den eneste årsag til alle ulykker. Især ikke da den politiske venstrefløj som stadig dominerer miljø tilfældigvis altid har haft olieselskaber som deres hadeopjekt nr. 1.
Der er simpelthen for mange politiske elementer indbygget i klima til at jeg kan betragte det som seriøst.

Med internettet som eneste undtagelse vil der ikke komme en seriøs klimadebat så længe de fleste klimafolk er underlagt eller financieret af politikere. Det er bydende nødvendigt at der er flere folk fra de frie forskningsinstitutioner som f.eks Henrik Svendsmark, der er en af de få jeg er stødt på indenfor klima, som både i sit arbejde og sin optræden opfører sig som en ægte forsker.
14-05-2012 09:15
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Interessant analyse fra 'paw'. Årtiers politisk og ideologisk manipulation beskrevet så alle (bortset fra de aller mest frelste) kan forstå det. Observationer og rationale uden luftige teorier og computermodeller. Tak for det.
14-05-2012 09:52
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
En lille kommentar til Paw's meget flotte indlæg...

Jeg mener at venstrefløjen er ansvarlige for at definere naturen som svag part i forhold til produktionen, på samme vis som de har defineret individet, arbejderen, som den svage part over for produktionen og kapitalen.

Det er i mine øjne en korrekt definition og legitim politisk dagsorden. Naturen skal ikke belastes unødigt af produktionen, på samme vis som arbejderen skal have ordentlige vilkår.

Hvis jeg skulle give bonuspoint til venstrefløjen – som rendyrket borgerdyr - så er det her de skulle falde.

Men omkring AGW er noget gået helt galt.

Hvis vi i vesten skal være stolte af noget vi har frembragt, så er det oplysningstidens videnskabelige metode - som var forudsætningen for industrialiseringen.

Videnskaben er ikke demokratisk og konsensus søgende af natur. Den er derimod elitær og dogmebrydende.

Dermed står de videnskabelige institutioner i stærk kontrast til de øvrige af demokratiets institutioner. Denne kontrast skal respekteres og værnes.

Med politikernes overfald på AGW, har de ophøjet en teori til en absolut sandhed. De har ukrænkeliggjort co2 teorien på samme vis som man har gjort med menneskerettighederne.

Dermed har de reelt legitimeret at man i denne del af videnskaben nu alene leder efter bekræftelser, i stedet for, som videnskabsteorien tilsiger, søger efter alternativer - falsifikation.

Man har tilladt at videnskaben vender det blinde øje til - man har tilladt gryende korruption og svindel.

Dermed bliver politikernes overgreb på AGW, også et overgreb på det fineste vi ejer i vesten - forudsætningen for vores velstand - den videnskabelige metode.

Så denne debat handler altså ikke bare vores el-regning, og hvilke afgifter vi skal betale, men om fundamentet for vores velstand.

Man behøver ikke være betalt lobbyist af olieindustrien for at være bekymret for udviklingen inden for AGW...
Redigeret d. 14-05-2012 09:59
14-05-2012 10:43
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Masser af god information. Kudos til paw.

Konsolideringen skete under FN, som er en ren politisk organisation og fik et gammelt ønske opfyldt om at få et 3 cifret milliardbeløb overført fra den rige til den fattige verden, angiveligt som kompensation for vores CO2 udledning.

Jeg kommer ofte til at tænke på en påstand, der er at finde i en præsentation, daværende dekan på Københavns Universitet, Katherine Richardson, stod for i forb. med COP-15 i Danmark i 2009. Hun skrev med stor rød skrift:

"COP-15 is NOT about agreeing reductions! It's about sharing global resources!"

Kilde: http://klima.ku.dk/pdf/Prof._Katherine_Richardson_-_KU_7dec_FINAL.ppt/
Fundet via: http://universitetsavisen.dk/videnskab/det-handler-ikke-om-co2-reduktioner-men-om-dele-verdens-ressourcer

Det lyder jo godt at dele, men hvad mente hun egentlig?

Den omtalte olie fra overfladen i grønland nedbrydes langsomt og udvikler CO2, men det er ikke noget klimaproblem.

Findes der en god henvisning, hvor denne olie på overfladen er beskrevet?
14-05-2012 10:49
Kosmos
★★★★★
(5392)
Det lyder jo godt at dele, men hvad mente hun egentlig?

- utvivlsomt, at dersom konsensus skulle opnås, ville det være nødvendigt at 'smøre' ulandene (incl. 'BRIK'?) godt og grundigt. NB: For vestlige skatteyderes penge! ("White man's burden", you know)
14-05-2012 10:53
Kosmos
★★★★★
(5392)
Så denne debat handler altså ikke bare vores el-regning, og hvilke afgifter vi skal betale, men om fundamentet for vores velstand

- ja, og hvis ikke dogmet om 'grøn vækst' som fundament for fremtidig økonomisk revitalisering bliver passende 'trimmet', risikerer det tværtom at forkvakle vore efterkommeres eksistensgrundlag endnu mere!


Også tak til paw herfra for den korte og præcise redegørelse vedr. 'de faktisk forhold i miljø-/klimaindustrien'

Redigeret d. 14-05-2012 10:56
14-05-2012 11:31
pifpafpuf
★★★☆☆
(778)
"White man's burden", you know...


or to narrow it down: "White male's burden"

or to nail it: "Straight white male's burden"
14-05-2012 12:20
Kosmos
★★★★★
(5392)
or to nail it: "Straight white male's burden"

...oops!
14-05-2012 16:02
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Et glimrende eksempel på hvor ensidig og manipulerende "klimaforskningen" er blevet er den artikelserie der kører på Videnskab.dk for tiden under navnet "Grønland - en tikkende klimabombe":

http://videnskab.dk/genre/serie-gronland-en-tikkende-klimabombe

Det er tåkrummende læsning som i den grad fastholder uvidende læsere i den illusion at vi står overfor dommedag, hvis ikke vi øjeblikkeligt stopper al udledning af CO2.

At denne serie er ment som undervisningsmateriale gør det ikke mindre skræmmende da det mest af alt har karakter af Greenpeace-propaganda.
Med deres egne ord:

"Her kan du få overblik over de faktorer, der styrer klimaet, samt de udfordringer Arktis står overfor, hvis den globale udledning af CO2 ikke reduceres".

Der er åbenbart ingen grund til yderligere forskning, fordi der er helt styr på de faktorer som styrer klimaet..
14-05-2012 16:04
SRJ
★★★☆☆
(462)
Jeg bliver skeptisk overfor de selvudnævnte "klimaskeptikere" når jeg ser hvordan de gang på gang accepterer hver ny forskningsartikel, når blot den giver andet end CO2 skylden for klima-forandringer - på trods af artiklen er baseret på dårlig analyse. Et eksempel er artiklen af Kilifarska diskuteret her:
http://www.klimadebat.dk/forum/sol-cyklus-laengde-og-global-opvarmning-falsificeret-d12-e1961.php#post_30235

Eller den artikel der henvises til her:
http://www.klimadebat.dk/forum/bemaerkelsesvaerdige-citater---d12-e11-s440.php#post_30197

Hvis man ser på flere af de påstande som "klimaskeptikerne" ofte fremhæver er de direkte selvmodsigende, f. eks. argumenteres der ofte for at MWP var varmere end i dag, og at klimasensiviteten er lav (baseret på f. eks. Lindzens forskning), et eksempel er her:
http://www.klimadebat.dk/forum/naturen-roeber-at-verden-varmer-op-d13-e1444-s80.php#post_30305

Hvis MWP var varmere kræver det en høj klimasensivitet fordi den eksterne forcing var lav på det tidspunkt, se diverse data her:
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html

På WUWT er der jævnligt artikler som modsiger hinanden når der gives alternative forklaringer på klimaets variation.

En anden selvmodsigelse man ofte måder er når det påstås at de globale temperatur-serier er upålidelige pga. UHI/justeringer osv. Samme skeptiker kan så derefter påstå "at der ikke har været global opvarming i 10 år" - baseret på de temperaturserier som åbenbart er upålidelige.
14-05-2012 16:09
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Ang. "Grønland - en tikkende klimabombe", jeg er meget enig!

Hvad kan man gøre?

- Man kan skrive en eller flere kommentar(er) til hver artikel, hvor man forsøger at påvise den uvidenskabelige nonsens, hver artikel står for.
- Man kan sørge for gentagne gange at påpege overfor forfatterne, at deres profetier ikke holder, når det kommer dertil. Man burde egentlig huske forfatterne og påpege det overfor dem, når de skriver nye artikler eller på anden måde ytrer sig i fremtiden.
- Man kan prøve at give politisk indflydelse til dem, der vil ændre samfundet, så propagandaen kan stoppes. Det gavner ikke nogen, tværtimod. Jeg er ikke inde i, hvordan midler fordeles, men den på enhver tid siddende regering må da have noget at sige et eller andet sted.
- Andre forslag?
14-05-2012 16:41
Kosmos
★★★★★
(5392)
Jeg bliver skeptisk overfor de selvudnævnte "klimaskeptikere" når jeg ser hvordan de gang på gang accepterer hver ny forskningsartikel, når blot...

- det forstår jeg ikke (helt):
Du skriver:

Det bliver spændende at se om hendes forudsigelser holder stik


, mens Kjeld Jul (som lancerede omtalen) skriver:

Det bliver spændende at se,hvordan diskussionen om Kilifarskas model udvikler sig i de næste måneder og år


De to udsagn synes da ret ækvivalente!(?)

På WUWT er der jævnligt artikler som modsiger hinanden når der gives alternative forklaringer på klimaets variation

- ihh dog, er der virkelig?

Havde du forventet, at Anthony Watts skulle definere 'den rette lære' én gang for alle og derefter tilrette nye indlæg derefter? WUWT er et debatforum, hvor diverse gæsteskribenter nu og da inviteres til at skrive, fx. af og til Frank Lansner, som vi også kender her.
14-05-2012 17:11
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
SRJ skrev:
Jeg bliver skeptisk overfor de selvudnævnte "klimaskeptikere" når jeg ser hvordan de gang på gang accepterer hver ny forskningsartikel, når blot den giver andet end CO2 skylden for klima-forandringer - på trods af artiklen er baseret på dårlig analyse.


Ak ja, hvis forskellige skeptikere ikke er enige, så må de jo alle sammen tage fejl. Eller?

Og hvis en skeptiker drager en fejlslutning så må de øvrige skeptikere omgående og kollektivt
stilles til regning for fejltagelsen. Eller?

Beklager meget. Men efter min vurdering er virkeligheden er noget mere nuanceret end det du giver udtryk for.
14-05-2012 17:17
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kosmos skrev:
Jeg bliver skeptisk overfor de selvudnævnte "klimaskeptikere" når jeg ser hvordan de gang på gang accepterer hver ny forskningsartikel, når blot...

- det forstår jeg ikke (helt):
Du skriver:

Det bliver spændende at se om hendes forudsigelser holder stik


, mens Kjeld Jul (som lancerede omtalen) skriver:

Det bliver spændende at se,hvordan diskussionen om Kilifarskas model udvikler sig i de næste måneder og år


De to udsagn synes da ret ækvivalente!(?)

Ja, men kun fordi du har taget min sætning ud af en sammenhæng. Det meste af mit indlæg brugte jeg på en kritik af den statistiske metode i artiklen. Jeg havde troet at man ud fra den kritik kunne forstå at jeg ikke ser nogen værdi i den opstillede model. I bagklogskabens klare lys burde jeg nok have sat spændende i anførelsestegn, det var ironisk.
I mit næste indlæg uddybede jeg kritikken ved at pointere at man kan udskifte ozon med CO2 i Kilifarskas model og få ca. ligeså godt fit.
Det eneste spændende ved den artikel er hvor lang tid der går før forudsigelsen er falsificeret. Men da artiklen er baseret på dårlig statistik er det ikke engang særlig spændende...
14-05-2012 17:36
SRJ
★★★☆☆
(462)
yaknudsen skrev:
SRJ skrev:
Jeg bliver skeptisk overfor de selvudnævnte "klimaskeptikere" når jeg ser hvordan de gang på gang accepterer hver ny forskningsartikel, når blot den giver andet end CO2 skylden for klima-forandringer - på trods af artiklen er baseret på dårlig analyse.


Ak ja, hvis forskellige skeptikere ikke er enige, så må de jo alle sammen tage fejl. Eller?

Og hvis en skeptiker drager en fejlslutning så må de øvrige skeptikere omgående og kollektivt
stilles til regning for fejltagelsen. Eller?


Nej generelt efterlyser jeg blot mere skepsis fra "skeptikerne". En artikel som Kilifarskas der i modstrid med konventionel viden påstår at ozon er forklaringen på stigningen i temperaturen bør mødes med skepsis.

Og jeg mener faktisk at samme "skeptiker" ofte er inkonsistent. Jeg henviste til en tråd hvor samme bruger både hævdede at MWP var varmere end nutiden og at klimasensiviteten er lav. Hvilket er en modstrid givet de estimater af forcingen under MWP som eksisterer.
Eksemplet med temperaturmålingerne har jeg også oplevet i diskussioner online hvor begge påstande optræder i samme indlæg.
14-05-2012 17:45
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Og jeg mener faktisk at samme "skeptiker" ofte er inkonsistent. Jeg henviste til en tråd hvor samme bruger både hævdede at MWP var varmere end nutiden og at klimasensiviteten er lav. Hvilket er en modstrid givet de estimater af forcingen under MWP som eksisterer.
Eksemplet med temperaturmålingerne har jeg også oplevet i diskussioner online hvor begge påstande optræder i samme indlæg.

Der findes en omfattende samling af peer-reviewed studier, der viser, at MWP var varmere end nu, og at det var globalt. Jeg er sikker på, du nok kender til samlingen.

Hvor er din skepticisme? Hvis studier viser, MWP var varmere, mon så det er muligt, at teorier om de forcings, du henviser til, er forkerte? Er der faktorer, man ikke kender så meget til, der kan ændre klimaet udover kendte forcings? Skyer? Andet?
14-05-2012 18:03
SRJ
★★★☆☆
(462)
John Niclasen skrev:
Der findes en omfattende samling af peer-reviewed studier, der viser, at MWP var varmere end nu, og at det var globalt. Jeg er sikker på, du nok kender til samlingen.

Hvor er din skepticisme? Hvis studier viser, MWP var varmere, mon så det er muligt, at teorier om de forcings, du henviser til, er forkerte? Er der faktorer, man ikke kender så meget til, der kan ændre klimaet udover kendte forcings? Skyer? Andet?


Den samling af studier kender jeg ikke til. Henvis gerne.
Den nyeste NH rekonstruktion for de sidste 1200 år jeg kender til er:
http://www.clim-past.net/8/227/2012/cp-8-227-2012.pdf
hvor man fandt at temperaturen i er indenfor det interval den har varieret i de sidste 1200 år, men at den stigning der er fra 19. til 20. århundrede er den hurtigste set i de sidste 1200 år.

I øvrigt, nu kommer vi jo ind på en anden modsætning, nemlig proxyer. Alle estimater af MWP temperaturer baserer sig på proxyer, og om proxyer skrev du:

Der er bare ret mange problemer med mange proxymålinger, især træ-ringe, koraller, mv.

Men de gode nok til at vi præcis kan vide at det var varmere for 1000 år siden end i dag?

Hvis MWP var varmere så tyder det på at klimasensitiviten nok ikke er så lav som eks. Lindzen argumenterer for - eller at de forcings man har beregnet er under-estimeret.
Men givet alle de andre estimater der er af klimasensitiviteten (f.eks. Schmittners) så er det mest plausible efter min mening at klimasensiviten ikke er lav - og ikke at de nævnte forcings er under-estimeret.
14-05-2012 18:36
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Den samling af studier kender jeg ikke til. Henvis gerne.

Medieval Warm Period Project

Er blevet benyttet i en tråd her på klimadebat:
historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og...

I øvrigt, nu kommer vi jo ind på en anden modsætning, nemlig proxyer. Alle estimater af MWP temperaturer baserer sig på proxyer, og om proxyer skrev du:

Der er bare ret mange problemer med mange proxymålinger, især træ-ringe, koraller, mv.

Men de gode nok til at vi præcis kan vide at det var varmere for 1000 år siden end i dag?

Nej, 2 ting:

- Problemer med mange proxymålinger. Det er ikke det samme som alle proxymålinger. Problemet med f.eks. træringe er, at træers vokseevne, og dermed tykkelsen af træringene, påvirkes af nedbør (vand), mængden af CO2 i atmosfæren, mængden af sollys og temperatur. Men også f.eks. jordens surhedsgrad og sikkert mange andre ting. Hvis man ser, at træringe er blevet tykkere i nyere tid, kan det meget vel være fordi mængden af CO2 i atmosfæren er steget, altså ikke en indikation for temperatur. Et træ kan også have stået i styggen af et større træ i noget tid, hvorefter det store træ falder omkuld, hvorefter det lille træ pludselig vokser meget hurtigere. De mest præcise proxymålinger, jeg kender til, er fra iskerner. Se flg. lille film: We Are Living In Cold Times

- Der er mange andre måder at sige noget om temperaturen for 1.000 år siden, end ved proxymålinger. Hvis man finder vikingebopladser i Grønland, og ser, at de har dyrket markerne, så er det nok fordi, det var varmere end nu. Hvis man ved, man har dyrket vin i England, og man finder spor af vin i Canada ("Vinland" som vikingerne kaldte det område), så er det nok fordi, det var varmere end i dag. osv osv
Side 3 af 22<12345>>>

Deltag aktivt i debatten Derfor bliver man skeptisk!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Derfor er der ingen grund til at være skeptisk I183522-06-2024 19:29
Derfor bliver man skeptisk II123130-01-2023 09:18
Klimaskeptiske argumenter - en oversigt420-10-2020 09:58
Er klimaskeptikere bedre videnskabsmænd?3023-10-2019 18:51
Skeptiker eller benægter?615-08-2019 18:34
NyhederDato
Danskerne mere skeptiske over for klimaproblemet21-01-2011 12:50
Voldsomme advarsler gør folk klimaskeptiske06-01-2011 05:02
700 forskere i kampagne mod klimaskeptikere09-11-2010 12:30
Klimaskeptikere skal mere til orde i BBC14-10-2010 11:39
Antallet af klimaskeptikere vokser09-02-2010 05:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik