Husk mig
▼ Indhold

Det eldrevne samfundSide 12 af 15<<<1011121314>>>
12-08-2019 13:27
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Kosmos skrev:
Tyskland og Danmark ligger fint på hhv. 1. og 2. pladsen i EU, når det drejer sig om forbrugerpriser på el. Danmark ligger på en suveræn førsteplads, når det drejer sig om afgift på elektricitet

- ved du, om tyske 'erhvervskunder' (industri mv.) er begunstiget på tilsvarende vis som danske?

Nej det ved jeg ikke, men det ville da ikke undre mig hvis det var tilfældet.
12-08-2019 13:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I 2019 ligger gennemsnitsprisen i Tyskland på 30 euro cent.
Deraf er 55% skatter og afgifter
23,6% EEG Umlage - tilskud til vind og sol
25,6 % vederlag til distributører
Det er de tyske private husholdninger, der betaler mest .
12-08-2019 13:41
Kosmos
★★★★★
(5374)
men det ville da ikke undre mig hvis det var tilfældet

- det ville forundre mig (meget), hvis der ikke var tilsvarende, tyske ordninger!
12-08-2019 13:46
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Kjeld Jul skrev:
I 2019 ligger gennemsnitsprisen i Tyskland på 30 euro cent.
Deraf er 55% skatter og afgifter
23,6% EEG Umlage - tilskud til vind og sol
25,6 % vederlag til distributører
Det er de tyske private husholdninger, der betaler mest .

Relevante oplysninger, men det er aldrig lykkedes for mig at finde ud af, hvad den gennemsnitlige produktionspris på el. er i de forskellige lande. Det er altid kun handelsprisen vi hører om.
12-08-2019 13:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fordelingen af EEG
Industri 31%
Handel 33%
Transport 1%
Private husholdninger 35%

Produktionspris udgør 11% eller ca. 3,4 Ct/kWh
Redigeret d. 12-08-2019 14:08
12-08-2019 14:19
Kosmos
★★★★★
(5374)
det ville forundre mig (meget), hvis der ikke var tilsvarende, tyske ordninger

- lidt yderligere info:

Im Jahr 2017 beträgt der Strompreis für die Industrie in Deutschland 7,6 Cent pro Kilowattstunde. Die abgebildeten Werte sind ohne auferlegte Steuern. Werden diese berücksichtigt, beträgt der Strompreis für industrielle Verbraucher im selben Jahr rund 17,09 Cent pro Kilowattstunde

- så tilsyneladende kr. 1,30 - 1,40/kWh; hvordan mon det flugter med DK?
13-08-2019 07:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Tidlige var der flere, der troede det ville koste store milliardbeløb at indføre 1 million elbiler i Danmark.
Denne antagelse er efterhånden blevet pillet godt og grundigt fra hinanden.
Tager vi højde for, at ikke alle oplader samtidig – og giver dem incitamenter til at lade på forskellige tidspunkter – er der altså intet til hinder for, at det nuværende danske elnet kan forsyne én million elbiler, som kun ville være 38 procent af de biler, vi har i dag.

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/elnettet-kan-forsyne-mange-flere-elbiler-end-hidtil-antaget?fbclid=IwAR1VXlbUCXKgRGT9mIzLTj46wjWN16IKz47vbOWrhf4GMvsU4j5qH59aqn4
13-08-2019 08:30
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Havvind indtager verden...
Én omdrejning på de største havvindmøller producerer strøm nok til at dække en husstands forbrug i 29 timer.
De danske havvindmøller producerer strøm i 98 procent af tiden.
Nye havvindmøller producerer optimalt ved vindstyrker på 12-14 meter pr. sekund (hård vind) og derover. Ved vindstyrker på mere end 25 m/s stoppes møllerne normalt af sikkerhedshensyn.


Fra pionér-projekter til storindustri
Som industri er havvind endnu tidligt i sin livscyklus med en pipeline, der først nu er ved at være stabil.

For eksempel har Storbritannien for nyligt vedtaget en plan om, at havvindmøller skal producere en tredjedel af Storbritanniens el i 2030 svarende til en kapacitet på 30 GW. Det betyder, at der alene i Storbritannien skal holdes udbud hvert andet år op gennem 2020'erne og tilføjes 1-2 GW om året.

I 2050 peger analyser fra EU-Kommissionen på en havvind-kapacitet på over 400 GW i EU.

2. Fra Europa til verden
Havvind har indtil nu næsten udelukkende været et europæisk fænomen med Storbritannien, Tyskland og Danmark som de væsentligste 'first movers'.

I de senere år er flere lande som Holland og Frankrig kommet til, og samtidig er USA og Taiwan trådt ind med omfattende udbygningsplaner oven i de cirka 23 GW kapacitet, der er opført i alt indtil nu, ifølge Global Wind Energy Council (GWEC). Oven i kan ny teknologi som for eksempel flydende fundamenter åbne helt nye markeder.

3. Internationalt samarbejde
Havvind åbner nye muligheder for internationalt samarbejde om energiforsyning. For eksempel skal den danske havmøllepark Kriegers Flak forbindes til både Danmark og Tysklands el-transmissionsnet, og møllerne kan dermed sende strøm i forskellige retninger
alt efter pris og behov. Samtidig har landene omkring Nordsøen en vision om en ny kæmpe havvindscentral med en kunstig ø ved Doggerbanke. I alt har Nordsøen ifølge Ørsted potentiale til at dække 80 procent af Europas behov for strøm.


Prisen for havvind er på 3 år (2014 til 2017) faldet fra 156euro/MWh til 62euro/MVh.
Lagringsteknikker for VE er udviklet til rimelige priser.
Redigeret d. 13-08-2019 08:31
13-08-2019 11:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Prisen på vind er da vigtig - men driften er endnu vigtigere - møllen kører kun indenfor en bestemt vindstyrke - blæser det for lidt ingen produktion, over en vis vindstyrke bliver vingerne frakoblet.
Her må de termiske kraftværker træde i karakter og sørge for strømforsyningen.
Havvindmøller i Nordsøen har kun 3500 fuldlasttimer om året - et kernekraftværk 8000.

9.8.19.var der et strømnedbrud under Rush hour i London og naboregioner, hvilket skyldtes til dels udfald af vindkraft
Redigeret d. 13-08-2019 11:27
13-08-2019 12:06
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Prisen for havvind er på 3 år (2014 til 2017) faldet fra 156euro/MWh til 62euro/MVh.
Lagringsteknikker for VE er udviklet til rimelige priser.

Det ser da ud til at gå den rette vej. Fra kr. 1,18/kWh til kr. 0,47/kWh på tre år. Er det salgs- eller produktionspriser du her referer til? Har du en aktuel produktionspris for vindenergi her i landet?
Hvis de 47 øre/kWh er produktionsprisen, er den jo ikke særligt konkurrencedygtig på dagens el-marked.
Kunne du ikke komme med et link til et af de lagringssteder du siger er udviklet? Samt prisen for lagring af el. sådan et sted. Den pris skal jo lægges oven i produktionsprisen.
Redigeret d. 13-08-2019 12:48
13-08-2019 12:14
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Tidlige var der flere, der troede det ville koste store milliardbeløb at indføre 1 million elbiler i Danmark.
Denne antagelse er efterhånden blevet pillet godt og grundigt fra hinanden.

Jeg tror, de manglende indtægter fra registreringsafgifterne, de grønne ejerafgifter, samt de manglende afgifter fra salget af benzin/diesel er smuttet i dit regnskab.
Redigeret d. 13-08-2019 12:17
13-08-2019 13:49
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Krutzou skrev:
Peter Villadsen skrev:
Tidlige var der flere, der troede det ville koste store milliardbeløb at indføre 1 million elbiler i Danmark.
Denne antagelse er efterhånden blevet pillet godt og grundigt fra hinanden.

Jeg tror, de manglende indtægter fra registreringsafgifterne, de grønne ejerafgifter, samt de manglende afgifter fra salget af benzin/diesel er smuttet i dit regnskab.


Nej. Diskussionen var: hvad koster det i omkostninger at implementere 1 million elbiler i det danske elnet.

Krutzou: et 2 ciffret milliardbeløb.
Mig: 3 milliarder.
Nu ser det ud til, at det end ikke bliver 3 milliarder, men billigere.
13-08-2019 14:03
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Krutzou skrev:
Peter Villadsen skrev:
Tidlige var der flere, der troede det ville koste store milliardbeløb at indføre 1 million elbiler i Danmark.
Denne antagelse er efterhånden blevet pillet godt og grundigt fra hinanden.

Jeg tror, de manglende indtægter fra registreringsafgifterne, de grønne ejerafgifter, samt de manglende afgifter fra salget af benzin/diesel er smuttet i dit regnskab.


Nej. Diskussionen var: hvad koster det i omkostninger at implementere 1 million elbiler i det danske elnet.

Krutzou: et 2 ciffret milliardbeløb.
Mig: 3 milliarder.
Nu ser det ud til, at det end ikke bliver 3 milliarder, men billigere.

Det var jo ikke den påstand du fremkom med i dit forrige indlæg, vel? Vores tidligere diskussion om el-infrastrukturen fik vi jo ikke afklaret, så du kan ikke blot lade som om, det spørgsmål er afgjort mellem os. Jeg tror ærligt talt, at du glemmer, at de manglende afgifter, jeg nævner i mit seneste indlæg, ikke er engangsudgifter, som kan opfattes på samme måde som anlægsudgifter til den fremtidige infrastruktur, men er penge vi ikke vil se mere, og som vil komme til at mangle i enhvert fremtidigt nationalt budget.
Redigeret d. 13-08-2019 14:05
13-08-2019 15:23
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Diskussionen om afgifter, manglende indtægter til staten mm er overhovedet ikke startet endnu.
Vi må gå ud fra, at den nye regering vil komme med et udspil inden længe.
Der er mange værktøjer, der kan tages i anvendelse, og emnet egner sig ikke til diskussion før forslag og finansiering ligger klart.
13-08-2019 15:35
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Diskussionen om afgifter, manglende indtægter til staten mm er overhovedet ikke startet endnu.

Det er diskussionen om infrastrukturen heller ikke, så lad os afslutte vores indbyrdes diskussion og afvente udviklingen.
I mellemtiden kunne du måske finde tid til at besvare mine spørgsmål til dit indlæg om priserne på vindenergi.
Redigeret d. 13-08-2019 15:51
13-08-2019 15:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Flere beregninger bl.andre fra IEA, viser , at den primære energi til strømproduktion i mange årtier endnu på globalt plan vil komme fra fossile brændsler.
Sålænge det er tilfældet, vil elbiler ikke medvirke til en global CO2 reduktion.
Så vidt kunne vi fortsætte flere år endnu med forbrændingdmotorer i Danmark - det er ikke nødvendigt hovedkuls at kaste Danmark ud i et stort milliard hul i statskassen - vi har tid til batteriomstillingen
13-08-2019 17:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Kjeld Jul: det er ganske enkelt ifølge anerkendte undersøgelser, helt forkert, hvad du skriver.
jeg tror ganske enkelt ikke på dine udokumenterede påstande.

https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
Redigeret d. 13-08-2019 17:13
13-08-2019 17:28
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Det er en omgang sludder. Selv med en lav andel af vedvarende energi i energimikset vil elbiler have et lavere CO2-udslip i forhold til konventionelle biler. Så elbiler vil medvirke til en global CO2 reduktion.

Som eksempel kan nævnes Singapore, hvor en stor del af energiforsyningen kommer fra naturgas. Her kan man halvere CO2-udslippet ved at skifte fra en konventionel bil til en elbil, ifølge en lokal energiaktør.

But Goh Chee Kiong, head of strategic development at Singapore energy utility SP Group noted that Vonno's view reflected a misconception around the use of EVs in the city-state, where between 95 and 98 per cent of electricity is generated from natural gas. According to figures from the Energy Market Authority, solar power accounts for under 1 per cent of installed energy production capacity.

"Singapore has already adopted the cleanest form of fossil fuel-based power generation. When you convert from a normal internal combustion engine vehicle to an EV [that uses this electricity], effectively you've halved the carbon emissions," said Goh, who was a panellist for the discussion on how innovation drives sustainability at the BMW World Corporate Forum.


Desuden kan vi lige tage et kig på den undersøgelse, som jeg henviste til i foråret i debattråden elbiler, der viser reduktioner for forskellige typer af energimiks.
Tilknyttet billede:

13-08-2019 18:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Lad os nu se, om Kina markerer sig ved en CO2 reduktion - endnu kan det ikke eftervises.
Her kører nu omkring 3.mio biler med el, færrest rene elbiler, da der mangler lademuligheder, flest plug in.
Produktionen af bilerne og batteriet er baseret på mere end 70%.fossil brændsel.
13-08-2019 20:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Hvad koster strømmen i EU - land for land produktionspriser og afgifter anskueliggjort.
Bemærk at Danmark også betaler omkring 2 milliarder DKK pr år subsidier til olieindustrien.
Endvidere: produktionsprisen på el er ikke specielt høj i Danmark sammenlignet med mange andre EU lande.
Derimod har vi høje afgifter og moms.
https://www.enerdata.net/about-us/company-news/energy-prices-and-costs-in-europe.pdf
Redigeret d. 13-08-2019 20:27
13-08-2019 22:23
Kosmos
★★★★★
(5374)
Bemærk at Danmark også betaler omkring 2 milliarder DKK pr år subsidier til olieindustrien

- då na na...fortæl, fortæl!
16-08-2019 13:42
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Kosmos skrev:
Bemærk at Danmark også betaler omkring 2 milliarder DKK pr år subsidier til olieindustrien

- då na na...fortæl, fortæl!

Det kan Villadsen ikke fordi han har læst dokumentet i sin egen henvisning som Fanden læser bibel. Han har også undladt at forklare sig om et postulat i et af sine tidligere indlæg om "eksisterende, billige" lagringsmuligheder for el-energi. Yderligere ser det ud til, at han ikke kender forskel på begreberne produktionspris og markeds- handelspris.
Redigeret d. 16-08-2019 13:44
16-08-2019 14:01
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Det skrider lige så småt fremad med Ørsteds "grønne" omstilling. Her er deres egne tal for 2018. En lille forbedring i forhold til 2017. Men man undlader igen, på samme side i folderen, at gøre opmærksom på, at de to blå cirkler er ønsketænkning.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-08-2019 14:19
16-08-2019 18:01
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Krutzou skrev:
Kosmos skrev:
Bemærk at Danmark også betaler omkring 2 milliarder DKK pr år subsidier til olieindustrien

- då na na...fortæl, fortæl!

Det kan Villadsen ikke fordi han har læst dokumentet i sin egen henvisning som Fanden læser bibel. Han har også undladt at forklare sig om et postulat i et af sine tidligere indlæg om "eksisterende, billige" lagringsmuligheder for el-energi. Yderligere ser det ud til, at han ikke kender forskel på begreberne produktionspris og markeds- handelspris.


Beskæmmende for debatten, Krutzou, at du ikke læser links og ikke husker tidligere opslag.
Jeg har tidligere bragt et link om lagring af VE, ikke dyrt, men du fulgte ikke med og tror nu, at du kan få mig til at give link igen; find det selv!
Så Krutzou er den, der ikke rigtigt kan læse og forstå.
Med hensyn til produktions og markedspriser er jeg den eneste i dette stærkt begrænsede forum der dels forstår begreberne og dels har bragt seriøse kilder med data på bordet.
Derudover, Krutzou, så beskæftiger jeg mig ikke med debattører, der bruger baby sprog.
16-08-2019 18:25
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Så synes jeg du skulle svare på Kosmos spørgsmål. Så kan vi altid vende tilbage til mine.
16-08-2019 18:30
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Krutzou skrev:
Så synes jeg du skulle svare på Kosmos spørgsmål. Så kan vi altid vende tilbage til mine.


Kan Kosmos ikke selv læse den ret grundige undersøgelse udsendt af EU?

Jeg har sådan set bragt temmelig mange detaljer ind i debatten, men får ingen seriøs respons?
16-08-2019 19:03
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Det er nok fordi dine påstande ikke er seriøse. Og fordi du, vanen tro, ikke besvarer de spørgsmål du bliver stillet.
Redigeret d. 16-08-2019 19:04
16-08-2019 21:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Krutzou skrev:
Det er nok fordi dine påstande ikke er seriøse. Og fordi du, vanen tro, ikke besvarer de spørgsmål du bliver stillet.


Nej, det er fordi du og Kosmos ikke gider sætte jer ind i materialet og bare stiller dumme spørgsmål.
16-08-2019 21:49
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Måske skulle I koncentrere jer om indholdet i stedet for at kommentere debatstilen hos modparten. Det ville også hjælpe med flere debattører i klimadebatten.

I øvrigt citerede jeg nogle passager fra en artikel i ovenstående indlæg om elbiler, men jeg fik desværre ikke angivet et link til artiklen. Her er et link til hele artiklen:

https://www.eco-business.com/news/can-evs-be-green-if-they-run-on-fossil-fuels
16-08-2019 22:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Jesper-Midtfyn skrev:
Måske skulle I koncentrere jer om indholdet i stedet for at kommentere debatstilen hos modparten. Det ville også hjælpe med flere debattører i klimadebatten.


Fuldstændigt enig.
Er du også med på ingen personfnidder mere, Krutzou?
Redigeret d. 16-08-2019 22:00
17-08-2019 11:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Grossistpriser på det danske el-marked Link

Priser for Vest i årMht. erhvervslivets priser på strøm så skal der oveni en betaling til Energinet med 10 øre/KWh og en betaling til det lokale el-selskab med mellem 10 og 30 øre/Kwh afhængig af hvor i landet strømmen forbruges.

Så skal virksomhederne betale PSO til og med 2021 seDvs. i 2022 vil en virksomhed have en el-pris mellem 50 og 70 øre/Kwh hvis markedsprisen er 30 øre/KWh
Redigeret d. 17-08-2019 11:24
17-08-2019 13:41
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jesper-Midtfyn skrev:
Måske skulle I koncentrere jer om indholdet i stedet for at kommentere debatstilen hos modparten.

Udmærket forslag Jesper.
17-08-2019 13:43
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:

Fuldstændigt enig.
Er du også med på ingen personfnidder mere, Krutzou?

Ja, lad os for Guds skyld starte en våbenhvile.
17-08-2019 13:50
Krutzou
★★★☆☆
(515)
delphi skrev:
Grossistpriser på det danske el-marked Link

Priser for Vest i årMht. erhvervslivets priser på strøm så skal der oveni en betaling til Energinet med 10 øre/KWh og en betaling til det lokale el-selskab med mellem 10 og 30 øre/Kwh afhængig af hvor i landet strømmen forbruges.

Så skal virksomhederne betale PSO til og med 2021 seDvs. i 2022 vil en virksomhed have en el-pris mellem 50 og 70 øre/Kwh hvis markedsprisen er 30 øre/KWh

Godt med en ekstra debattør i denne tråd.
Tallene for markedspriserne afslører desværre ikke produktionspriserne for fremstillingen af el. fra hhv. vind, biomasse, kernekraft og kul. Har du adgang til sådanne oplysninger? Vi ved jo, at biomassen, i form af træpiller og flis, får indirekte tilskud til fremstillingen fordi den, ifølge Ingeniøren, er fritaget for afgiften på kul.
Redigeret d. 17-08-2019 13:56
17-08-2019 18:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Atom koster med reference til Hinkley point 80 øre/KWh ved en kapacitetsfaktor på 90.

Comby cycle gaskraftværker ved gas til 200 kr/Mwh, kapacitetsfaktor 90, 2 %, 25 år og 45 kr/MWh (el) til O&M koster 41 øre/KWh.

Offshore wind Fra https://www.windpoweroffshore.com/article/1525362/europes-offshore-wind-costs-falling-steeplyVed 60 kr/MWh til O&M, 2 %, kapacitetsfaktor 50 og 25 år giver det en el-pris 27 øre/KWh.

Landvind ser vi flere og flere 20 årige PPA'er der lukkes til 2 cent/KWh eller 14 øre/KWh. Den seneste se https://masdar.ae/en/masdar-clean-energy/projects/dumat-al-jandal i Saudi Arabien til 2,1 Cent/KWh

Kulstrøm her er kapitaludgiften meget stor og strømprisen er langt over alt andet pga. som ved atom der skal investeres meget store beløb for at etablere anlægget som skal afskrives efterfølgende.

Biomasse koster ved 100 kr/MWh til o&m, 2%, 25 år, og flis til 190 kr/MWh 1 kr/kwh.
Redigeret d. 17-08-2019 19:17
17-08-2019 18:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Produktionsprisen fra kernekraftværket Leibstadt i Schweiz er 4o øre/ kWh.
Kapfak. 90.
De tyske resterende kkv ligger på et lignende niveau.
Redigeret d. 17-08-2019 19:52
18-08-2019 08:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
https://www.politico.com/story/2019/08/15/climate-china-global-translations-1662345

Rollen som leder af den grønne omstilling flytter fra Washington til Beijing i disse år.

China is responsible for a third of wind turbines and solar panels in the world — and its investments have had the side effect of driving down the global price of solar and wind technologies by nearly three-quarters in the last decade, Finamore said.

These efforts have allowed China to reduce the share of coal in its overall energy mix from 80 percent to 60 percent, she said, after having grown coal use by double digits for a decade. (By contrast, coal accounts for less than 30 percent of the U.S. energy mix, according to the Energy Information Administration.) And the NRDC published a report in January suggesting that if China continues to fully implement the policies that it already has in place to cut coal consumption — and ramps up its energy efficiency efforts — the nation could cap its coal consumption by as early as next year.

China has also pursued electrification at an eye-popping pace. It now has almost half the world's electric vehicles, half the world's charging infrastructure, and 99 percent of the world's electric buses, according to Finamore. "It has brought the cost of electric vehicle batteries down by two-thirds in just five years, to the point where electric vehicles can become cost-competitive with your gas-guzzling car," Finamore added.

"China has installed more renewable capacity than any other country in the world," said Jonathan Pershing, who was a special envoy for climate change under the Obama administration. America's failure to tackle renewable energy on a national scale has longterm economic implications, said Pershing, now a program director at the Hewlett Foundation.
18-08-2019 08:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kina betragter også kernekraft, som vedvarende energi.
Kina er det land, hvor der bygges flest nye moderne kernekraftværker - generation 3+
18-08-2019 10:10
Kosmos
★★★★★
(5374)
Rollen som leder af den grønne omstilling flytter fra Washington til Beijing i disse år

- host!


Et lille reality check:

Building work has restarted at hundreds of Chinese coal-fired power stations, according to an analysis of satellite imagery.
The research, carried out by green campaigners CoalSwarm, suggests that 259 gigawatts of new capacity are under development in China.
The authors say this is the same capacity to produce electricity as the entire US coal fleet.
The study says government attempts to cancel many plants have failed.
According to this study, there was a surge in new coal projects approved at provincial level in China between 2014 and 2016. This happened because of a decentralisation programme that shifted authority over coal plant construction approvals to local authorities.
The report says that at present China has 993 gigawatts of coal power capacity, but the approved new plants would increase this by 25%
18-08-2019 10:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En ny rapport fra Energy Economics and Finsncial Anslysis - IEEFA - viser , at Kina finansierer kulkraft med mere end 100 mia. US dollar, ikke blot i Kina, men også i mange andre lande.
Ja ,Xie Jinping er sandelig trukket i den grønne førertrøje.
Redigeret d. 18-08-2019 10:49
Side 12 af 15<<<1011121314>>>

Deltag aktivt i debatten Det eldrevne samfund:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Uddannelse og overgang til fossilfrit samfund420-10-2022 19:19
Det gode grønne samfund12508-10-2019 08:17
Det papirløse samfund429-11-2013 13:55
Brint-samfund325-03-2008 10:08
Artikler
Omstillingen i nationale samfund
NyhederDato
Batteriskift testes på eldrevne taxier i Tokyo04-09-2009 10:11
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik