Husk mig
▼ Indhold

Direkte sammenhæng mellem CO2 og Temperatur?Side 5 af 5<<<345
10-12-2019 15:34
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
1. Tror du det er korrekt, hvad Krüger her skriver om datamanipulation? Ole Humlum skriver meget omfattende og detaljeret om det samme i sin blog , og deres udsagn er enten korrekte, eller de er usande.

En af Ole Humlums mange beskrivelse af data-manipulation her:
https://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Temporal%20stability%20of%20global%20air%20temperature%20estimates

- og hvis de er usande, så er begge de to emeritus professorer slemt de-legitimerede; jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at de ville fremsætte påstandene, hvis de var ukorrekte.


Hej Mikkel,

det kan siges meget enkelt og hurtigt: De anklager om "data-manipulation", som Krüger og Humlum fremsætter, er de samme, vi har hørt i 50 år, og der er intet indhold i dem - overhovedet. Du kan læse de første 1000 indlæg af Frank Lansner, der alle sammen handler om, at der er justeret et eller andet obskurt sted, og at det nok er bevis på et eller andet væmmeligt/fusket.

Og lad det være sagt én gang for alle: Man kan fodre svin (og det, som værre er) med emeritus-professorer med alt for meget fritid, der fremsætter massevis af det samme trættende vrøvl - "klimamodeller tager ikke højde for vanddamp!", "CO2-stigningen er afgasset fra havet", "et vulkanudbrud kan udlede lige så meget CO2 på én dag, som mennesker har gjort i 250 år!" - som ikke blot er ukorrekt, men decideret vanvittigt og ikke sjældent fuldstændig grebet ud af den blå luft. Så din ærlige tillid til disse folk er aldeles ufortjent.


Uanset: Det, de tager fat i, er det velkendte, at næsten alle temperaturserier over flere årtier er nødt til at måtte justeres for at kunne give en troværdig trend - siden man f.eks begyndte at indsamle temperaturer på jordoverfladen i 1850 ved blot at sætte termometre ud på en træpind frit i luften, har man f.eks opfundet nyere og bedre termometre; ændret måletidspunkter (f.eks fra midt på dagen til om morgenen); er gået over til automatiske temperaturaflæsninger, har flyttet termometrene indenfor i afskærmninger (Stevenson-skærme), eller har flyttet hele målestationer væk fra byområder og ud på landet. Hvis man bare sætter de rå serier fra en station sammen over disse 150 år, får man noget for den enkelte station, der er helt meningsløst. Her er et (også her på siden) ofte fremhævet eksempel fra De Bilt-stationen i Holland, der minder meget om det, Krüger fremhæver:Omkring 1950 og få år frem ser man et pludseligt fald i GHCNs kurve (over de oprindeligt indrapporterede temperaturer) på næsten 4 grader, hvor den både før og efter er svunget pænt og nydeligt mellem 0,5 og højst knap 2 grader de foregående årtier. Hvis man skulle tage denne u-justerede serie for gode varer, skulle vi efter et årti bla. med de velkendte isvintre (ja, også i Hollands "Hongerwinter") under den tyske besættelse have oplevet, at temperaturen bagefter pludselig styrtdykkede med noget nær en halv ny istid og hvor den aldrig siden er nået helt op på niveauet fra 1940erne (!).

Men sagen er naturligvis, at man netop i 1950 pakkede De Bilt-stationens termometer ind i en Stevenson-skærm (og derudover gik over til at opgøre temperaturerne anderledes, med gennemsnit af 3 målinger + min- + max-temperatur i stedet for blot 3 målinger) - det kan man få oplyst ved at tage kontakt til Hollands svar på DMI, KNMI.

At flytte termometret fra solen til skyggen giver naturligvis en pludselig, kunstig afkøling fra 1950 og i årene fremefter - det kan ikke komme bag på nogen. Derfor er man, når man splejser hele serien for 100 år, nødt til at justere data før 1950 nedad, hvorved nutiden naturligvis bliver relativt varmere. Sådan er det for de fleste landtemperaturserier - de ændringer, man har gjort (måle flere morgentemperaturer end middagstemp., afskærme termometeret, flytte hele stationen længere ud på landet) gør alle de efterfølgende målinger relativt koldere. Og det er jo en helt kunstig afkølingseffekt, der handler om ændringer i metoder og udstyr, ikke i, hvad der rent faktisk sker derude.

Der er 80.000 stationer i GHCN-netværket, hvoraf næsten alle har været gennem én eller anden teknisk ændring (ikke mærkeligt på +100 år), og næppe én eneste person har 100% overblik over dem alle. Så man kan altid finde én eller anden station med en tilsyneladende underlig justering, og sige "hov! er det ikke snyd?". Og hver gang skal man så have fat i de lokale vejrtjenester, hvis man vil vide, præcis hvad der er foregået på én bestemt lokal station.

Men det er ikke umagen værd, for vi kan gøre det hele meget nemmere: Vi kan se på, om der er en stor generel forskel på justerede og ujusterede landstationer i GHCN-netværket, når man lægger dem alle sammen:- og det er der for det første slet ikke, som det ses.

Dernæst kan vi lægge mærke til, at HAVtemperaturerne er justerede den stik modsatte vej - her har man nemlig det modsatte problem, at de gamle temperaturer fra før 1940-50 er for kunstigt kolde, fordi man målte temperaturen i en indhentet spand vand, hvor vandet fordampede under målingen.Samlet betyder det, at når man lægger land og hav sammen som i NASAs land-hav-indices, får man, at justeringerne samlet set sænker den observerede opvarmning:- så hvis man i ramme alvor mener, at man fusker med justeringer for at overdrive opvarmningen, er klimatologerne tilsyneladende så talentløse manipulatorer, at de er kommet til at manipulere kurverne den forkerte vej ifht. det, de skulle bruge.


Omkring NOAA-sagen, som Krüger på trættende typisk emeritus-vis gentager, kan man helt enkelt afgøre sagen om, hvorvidt opvarmningen skulle være stoppet i 1998, og kun kunne genopdages ved at fuske med justeringerne, ved simpelthen at sammenligne de rå målinger med de justerede siden 1998:- ikke meget at være i tvivl om. Og for at føje spot til skade på en nærmest komisk sag, så viste det sig i en efterfølgende undersøgelse af John Bates anklager om utilstrækkelig kvalitetssikring i deres interne review-proces, at den var blevet igangsat og godkendt af ingen ringere end ham selv, under hans eget ansvar.

Og selv Bates selv har udtalt klart, at hans kritik slet ikke handler om beskyldninger om svindel:

"The issue here is not an issue of tampering with data," Bates said. [...] [There has been] "no data tampering, no data changing, nothing malicious" involved with his colleagues' study. "It's not trumped up data in any way shape or form," he said.


- så Krügers anklager om det modsatte i brevet til Løkke med henvisning til Bates er noget, han helt selv frit har opdigtet.

Igen, der er simpelthen end ikke én lille fjer, der kunne blive til fem høns her. Der er bestemt steder i klimavidenskaben med stor usikkerhed, men dette er ikke ét af dem. Vi kan med et hundrede procent sikkerhed afgøre én gang for alle, at anklager om fup med justeringer i de historiske måleserier er grebne ud af luften - og at dem, der udbreder dem, enten er uvidende eller uhæderlige. Frank forstår generelt ikke ret meget af det meste, der foregår omkring ham, og er helt sikkert naiv nok til ærligt at tro på alle sine småtosserier, og måske er Krüger blot gammel og forvirret og tror rent faktisk også selv på, hvad han siger - men jeg har selv haft et par udvekslinger med Ole Humlum, og det er forholdsvis nemt at se, at han ganske enkelt blot lyver (af årsager, kun han selv kender).

Humlum fupper selv med akserne i denne figur her, som du har set:Du kan (hvis du gider) læse en længere debat, jeg havde med Humlum på en populærvidenskabelig norsk videnskabsside i 2015 her. Ellers kan du hurtigere læse Stephan Rahmstorf her:

To illustrate the shenanigans of self-styled "climate skeptics", take for example the following graph, which has been circulating for a while on climate denier websites. It beautifully illustrates two of the favorite tricks of climate deniers: cherry picking and deceptive trick graphics.

If you look at the black arrows, do you have the impression that the 0.71 ° C temperature difference is mainly due to data adjustments? Because the arrow on the right is three times longer than that on the left? Far from it – can you spot the trick? In the vertical axis, 0.3 ° C is missing in the middle! The adjustment is actually only 0.26 °C. Even that is quite a lot of course – and that's because it is an extreme example. The January 1910 shown is the month with the second largest downward correction, obviously cherry-picked from the 1,643 months of the data series.

In the annual mean values and particularly for the temperatures since the Second World War, the corrections are minimal, as the following graph shows:
Det korte af det lange er, at Humlum har taget fat i én ekstrem forskel i justering for januar 1910 på 0,26C, skåret akserne kunstigt af, så der mangler 0,3C midt i, og helt arbitrært taget fat i en dataserie mellem 2008 og 2016, så det visuelt ser ud som om, at denne ene justering er hovedårsag til temperaturstigningen på 0,71C siden 1910. I realiteten er selve denne justering kun 0,26 - og det er for én måned for ét år, og det mest ekstreme eksempel på en justeringsforskel mellem datasæt. Og Humlum bruger dette ene år som om, det var en guldstandard, hvor alt andet kunne måles ud fra - som du kan se af kurven, har denne ene ekstreme forskel for én enkelt måned for +100 år siden ingen betydning overhovedet for trenden målt mellem disse to datasæt over hele det 20. århundrede. (Du kan se forskellene på årsbasis mellem NASAs 2003- og 2016-datasæt for 1910 på den nederste kurve - det er faktisk det eneste tidspunkt over +100 år, at der er en meget synlig uoverensstemmelse mellem de to serier, men det har ingen betydning overhovedet for hverken den moderne opvarmning eller for trenden i den 20. århundrede, som Humlum vil prøve at bilde dig ind).

Og det ved Ole Humlum i øvrigt også udmærket godt. Han håber bare, at du og andre tillidsfulde læsere ikke ved det. Så ja, der foregår bestemt manipulation med temperaturserier, men ikke af den slags, Krüger påstår.
Redigeret d. 10-12-2019 15:52
10-12-2019 17:45
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg har læst Uono & co.s artikel, og mht. skydækket for 1000vis af år siden er det ganske enkelt blot spekulation fra deres side.


The increased GCR flux would have induced an increase in low-cloud cover6,7,8, possibly resulting in intensification of the WM through an umbrella effect. [...]

It coincides with a magnetic dipole field decrease to <25% of the present strength (Fig. 4i), and thus may also reflect a GCR-induced cloud effect on the climate.
Og du lader ikke til helt at have forstået det grundlæggende problem i CERNs undersøgelser: Det helt banalt afgørende for, at teorien skal kunne virke, er, at de "skykondensationskerner", der skulle kunne dannes ved kosmisk stråling, kan medføre øget skydække. Det vil sige, at sådanne kerner i den normale atmosfære er en begrænsende faktor for skydannelsen, som øget kosmisk stråling så kan afhjælpe. Og Dunne et al.s (CERNs) konklusion på 10 års arbejde er, at der i forvejen er så rigelige mængder af brugbare naturlige og menneskeskabte kondensationskerner i atmosfæren, så det, der tilføjes af kosmisk stråling - selv under antagelse af, at effekten fungerer - ingen forskel gør i praksis.

Den indvending kan ikke tilbagevises med kurver, der påstår at finde en sammenhæng mellem kosmisk stråling, temperaturer og (hypotetisk) skydække. Der er masser af forskellige analyser, og oftest er det kun Svensmark og hans hold selv, der kan finde en sådan sammenhæng - men det adresserer slet ikke CERNs identificerede problem.

Der er bortset fra det ingen mangel på undersøgelser, der ingen sammenhænge generelt som Svensmark finder - f.eks Overholt et al. 2013, Calogovic et al. 2010, eller Sloan & Wolfendale 2008. Men uanset hvad er der ingen aktuel sammenhæng mellem kosmisk stråling og opvarmning i de sidste godt 35-40 år - så meget har selv Eigil Friis-Christensen sagt klart.

Og endelig kan du se hos Nir Shaviv - den eneste, der faktisk har forsøgt at kvantificere kosmisk strålings mulige bidrag til opvarmningen i det 20. århundrede - at selv han altså kommer frem til, at CO2s indflydelse er omtrent 50% større end kosmisk strålings:

We also show that a non-thermal solar component is
necessarily present, indicating that the total solar contribution to the 20th century global warming, of DTsolar = 0.27 ± 0.07 C, is much larger than can be expected from variation in the total solar irradiance alone. However, we also find that the largest contribution to the 20th century warming comes from anthropogenic sources.[min fremhævning, CBH].

[...]
Quantitatively, the total solar forcing and temperature contributions to the 20th century that we obtain are

DF solar = 0,8 +/- 0,4W/m2;
DT solar = 0,27 0,07 C:

The corresponding anthropogenic contributions are:

DF man = 2,0 0,3W/m2;
DT man = 0,42 0,11 C


- og det er altså under antagelse af både, at kosmisk stråling har den nævnte sammenhæng, og at mængden af skykondensationskerner er den begrænsende faktor. Han udregner i øvrigt som et led i sin argumentation også glimrende (men helt ukontroversielt) den rene effekt af CO2-fordobling på ~1,2K, som alle er helt enige om man får ud fra Bolzmanns lov.

Så forestillinger om, at kosmisk stråling skulle have en stor effekt på den aktuelle opvarmning ifht. CO2, er altså tæt på at være ren ønsketænkning - selv, hvis vi gør os nogle meget velvillige antagelser og lægger os tæt op af dens fortaleres faktiske forskning.

PS:

Menneskeskabt opvarmning:
Altså, vi udleder meget store varmemængder i atmosfæren fra kemiske forbrændingsprocesser, forbrænding af de fødevarer, vi spiser, kølevand til A-kraftværker, friktionsvarme i vindmøllevinger, osv. osv. Hvis nogen betvivler dette, er det nok klogt ikke at diskutere med dem.


Menneskets direkte opvarmning, som den du beskriver, er alt, alt for lille til overhovedet at kunne måles - hvori vores fejl så end består, har dette intet med sagen at gøre. De varmemængder, vi udleder, er en bittelille brøkdel af solindstrålingen - ifølge Key World Energy Statistics er vores samlede energiproduktion årligt på omkring 1,4*10^13 watts - fordelt over Jordens 5,1*10^14 m2 giver det blot 0,02 W/m2, mindre end 0,008% af solindstrålingen. Til sammenligning er den øgede effekt af det menneskeskabte CO2 - hvilket som sagt er helt ukontroversielt, også blandt Svensmark og hans støtter - på næsten 2 watt/m2.
Redigeret d. 10-12-2019 17:46
10-12-2019 19:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Med de tilladelser Fynsværket havde frem til 2015 fra 1990 afsatte det op til 500 MW ud i Odense fjord ved en opvarmning af kølevand 3 graderefter bare 24 dage har anlægget opvarmet de 250 mio. m3 vand der er i området 1 grad.

Hvis man ser på Fyn og navnlig alle de veje hvor der brændes energi af i biler og byer hvor der brændes meget energi.
Det samlede danske energiforbrug er noget med 200 TWh årligt i Danmark eller ca. 20 GW effekt løbende. Der skal ikke meget effekt til at opvarme nogle luftmasser på fyn enten via Fynsværket og kølevand ud i Odense Fjord, landesvejstranport eller aktivitet i byerne eller anden afbrænding af energi.

Hvor meget påvirker den markant øgede effekt fra menneskelig aktivitet over de sidste 30 år temperaturen på hele Fyn.
Redigeret d. 10-12-2019 19:52
10-12-2019 21:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
ifølge Key World Energy Statistics er vores samlede energiproduktion årligt på omkring 1,4*10^13 watts - fordelt over Jordens 5,1*10^14 m2 giver det blot 0,02 W/m2, mindre end 0,008% af solindstrålingen. Til sammenligning er den øgede effekt af det menneskeskabte CO2


Det samlede energiforbrug for hele verden er 157.000 TWh/år eller en kontinuerlig effekt på 17 TW.

Over de sidste 30 år er det ca. tilført landmasserne og luftmasser en næsten konstant effekt på 6 TW fra den øgede drivhuseffekt seSå er det jo rimelig meget at pumpe 17 TW ud i naturen fra menneskelig aktivitet og overvejede at denne energi pumpes ud på landområder og ikke over oceanerne. Selv om der er en løbende effekt ind fra solen som er langt større så vil energiudviklingen fra menneskelig aktivitet være koncentreret fra industrikomplekser og større befolkningskoncentrationer som vil påvirke luftens temperatur og dermed temperaturmålingerne for store områder netop fordi der i dag afsættes meget store effekter fra menneskelig aktivitet når der f.eks. brændes kul og olie.

Området her hvor industrialiseringen i Kina virkelig har taget fart over de sdiste 20 år pumpes 3 -4 TW energi ud i omgivelserne løbende seDet er et område på skønsmæssigt 2,2 mio. km2 eller en gennemsnitlig effekt fra menneskelig aktivitet på 1,8 w/m2 det er rimelig meget når den reelle effekt drivhuseffekten har afsat over de sidste 30 år er 0,4 w/m2 og langt overvejende i oceanerne og ved at tø is og kun en meget minimal del til at varme luftmasser.

Men overvejende er det mere forholdet at den menneskelige aktivitet vedr. udledning af energi har været ekstrem stigende over de sidste 30 årOg det sker netop i områder hvor der er mange temperaturmålere, som ligger til grund for de målinger som danner verdens middeltemperatur.
Redigeret d. 10-12-2019 22:01
10-12-2019 22:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Temperaturer for land og oceaner (fahrenheit)seKontinenternes temperatur kommer ca. fra 30 % af jordoverfladen og de trækker den samlede temperatur for jorden væsentlig op, så hvis disse temperaturer for landområderne i væsentlig grad er påvirket af den menneskelige afbrænding af brændsler så er den samlede reelle gennemsnitlige temperatur for hele jorden altså lavere.
Redigeret d. 10-12-2019 22:59
11-12-2019 15:10
MarcusR
☆☆☆☆☆
(9)

Det samlede energiforbrug for hele verden er 157.000 TWh/år eller en kontinuerlig effekt på 17 TW.

Over de sidste 30 år er det ca. tilført landmasserne og luftmasser en næsten konstant effekt på 6 TW fra den øgede drivhuseffekt seMed risk för felaktig tolkning pga språk (jag är från Sundsvall/sverige, dvs mellersta sverige) så undrar jag vad källan till 6 TW är (antar du avser globalt) ?

Om du läser exempelvis:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL071930
så framgår att ökningen i RF är (2016) 1,95 W/m2 (CO2), 0,62 W/m2 (CH4) och 0,18 W/m2 (N2O), totalt 2.75 W/m2. Med en jordyta på 510 072 000 km2 blir det 1403 TW. För 2011 års koncentrationer är motsvarande siffror 2.61 W/m2 eller 1331 TW.

Men som sagt, det är möjligt att jag tolkat din siffra på 6TW felaktigt.
11-12-2019 19:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Om du läser exempelvis:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL071930
så framgår att ökningen i RF är (2016) 1,95 W/m2 (CO2), 0,62 W/m2 (CH4) och 0,18 W/m2 (N2O), totalt 2.75 W/m2. Med en jordyta på 510 072 000 km2 blir det 1403 TW. För 2011 års koncentrationer är motsvarande siffror 2.61 W/m2 eller 1331 TW.

Men som sagt, det är möjligt att jag tolkat din siffra på 6TW felaktigt.


I Try in English.
If you take this summary of energy stored in the Earth's climate systems then the builtup is continuously and around 5 Zetta Joule annually seeAnd energy stored in the atmosphere and by heating land masses is approx. 0,15 Zetta Joule.

And 5 Zetta Joule annually is the same as 200 TW collected in the Earth's climate systems or 0.4 w / m2 on all square meters of the earth. And out of the 200 TW, 6 TW end up warming the ground and air and the 194 TW end up melting ice and warming the oceans..
Redigeret d. 11-12-2019 19:32
12-12-2019 10:43
MarcusR
☆☆☆☆☆
(9)

I Try in English.


Ok, then I interpreted you incorrectly since I thought that the 6TW refered to the changed RF due to increased levels of GHG's. Sorry for that.
12-12-2019 14:12
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Derudover, Mikkel:

Vær venlig først at forholde dig til billedet herunder. Det er en illustration af CO2's absorptionsspektrum, dvs. de frekvenser af elektromagnetisk stråling, som CO2 kan optage / opvarmes af, og siden emittere igen.
CO2-koncentrationen i atmosfæren er på ca. 410 ppm gennemsnitligt, og mig bekendt er koncentrationen af vanddamp ca. 4000 ppm.Hvis figuren er korrekt, vil de tilbagesendte varmestråler fra Jorden kunne optages / reflekteres af vanddamp i stort set hele det spektrum, hvor Jorden udsender denne langbølgede stråling. Inden for et meget snævert spektrum - som også "dækkes" af vanddamp, som altså findes i atmosfæren i 10 x højere koncentrationer -

Udgående varmestråling kan altså tilbagereflekteres enten af vanddamp eller CO2, men på baggrund af figuren må det antages, at vanddamp har en endog meget større reflektions/optageevne end CO2's. Dels fordi vanddamp optager et bånd, som er ca. 5 gange "bredere" end CO2 (når man alene kigger på den del af båndet, som dækker den relevante infrarøde stråling), dels fordi tilstedeværelsen af en øget mængde CO2 i det ret smalle spektrum, hvor CO2 kan optage/reflektere varmestrålingen vel ikke har så stor en effekt, når det i forvejen er "dækket" af vanddamps, som oven i købet findes i 4000 ppm koncentration mod CO2's ca. 400 ppm.


Denne figur har for det første det problem, at den tilsyneladende kun angiver noget kvalitativt - at der sker absorption - og ikke HVOR MEGET, forskellige molekyler absorberer ved en given bølgelængde. Her er en bedre figur med størrelser på:- og her kan du se, at CO2 absorberer meget stærkere end vanddamp netop i området omkring 12-15 nanometer, som er lige midt i Jordens infrarøde strålings emissionsspektrum.

Desuden skal du igen betænke, at vanddamp er ekstremt ujævnt fordelt både på Jordens breddegrader (meget mere i troperne end ved polerne) og i højderne (meget mere ved lave højder), mens CO2 er meget jævnt fordelt, fordi dens indhold i atmosfæren ikke reguleres på samme måde af temperaturen. Så det er helt rigtigt, at CO2 har en mindre betydning for IR-strålings absorption i 50 meters højde i Congo ifht vanddamp - men det har modsat en enorm betydning på Nord- og Sydpolen samt i 10 kms højde, hvorfra en stor del af Jordens stråling undslipper.

Derudover kender du måske ikke til det forhold, at gassernes absorptionsspektrene udvider sig som følge af trykket - men indsnævres, når trykket falder? Ved jordoverfladen er absorptionsspektrene som på graferne, men i højderne opstår der huller, som i et gitter - så mere CO2 også vil kunne optage en del af strålingen i de spektre, hvor vanddamp ellers "dækker helt" ved jordoverfladen.

Dine indvendinger var nogle af de første, Arrhenius hørte for snart 120 år siden - og vi har vidst, at de var forkerte i hvert fald siden 1950erne. Her er en god forklaring af Spencer Weart og Reymond Pierrehumbert.

Bortset fra det er der ingen, der er uenige i, at vanddamp er kvantitativt den vigtigste enkeltstående drivhusgas. Som du nok kan forstå, er det vanskeligt at opgøre en bestemt procentsats for hele Jorden for hver enkelt gas - lægger man dem alle sammen ud fra deres absorptionssprektre, får man langt over 100%, fordi de overlapper - men alt afhængigt af omstændighederne kan vanddamp ifølge NASA udgøre mellem 36 og 70%, mens CO2 kan være 9-26% af den samlede absorption.

Men derudover er der et helt tredje forhold med vanddamp, som gør, at det er mindre vigtigt ifht. CO2 og opvarmning: Dets opholdstid i atmosfæren er kun få uger eller måneder, fordi den så nemt fælder/regner ud afhængigt af temperaturen. Hælder man mere vanddamp på, vil det straks regne ud uden øget opvarmning - og trækker man mere ud, vil der straks frigives nyt fra havene. Vanddamp kan derfor ikke selv fremkalde nogen øget opvarmning - kun skubbe på en allerede eksisterende forcering (enten fra solen eller andre drivhusgasser). CO2 og CH4 (methan) har opholdstider på op til flere år eller årtier.

Men vanddamp er selvfølgelig netop meget vigtigt som feedback-effekt - varmere luft indeholder mere vanddamp. Som du er inde på her:

Et af problemerne er jo, at vanddamp både kan have en afkølende effekt (som reflektor af sollys) og en opvarmende effekt som reflektor af infrarød varmestråling fra jorden). Det har derfor stor betydning for tilbagekoblingseffekterne, om mere vanddamp i atmosfæren virker netto-opvarmende, eller det virker netto-afkølende. Hvis du er bekendt med et sikkert svar herpå, vil du sikkert fortælle mig det? At lavere albedo pga. mindre isdække betyder nettoopvarmning, er indlysende...


Fri vanddamp er en klar positiv tilbagekobling (feedback); mere opvarmning giver mere vanddamp i atmosfæren, og her er ingen afkølende effekt (frit vanddamp reflekterer ikke sollys). Det er også målt empirisk gennem årtier - tjek Brian Sodens og Andrew Desslers forskning. Det er den stærkeste effekt oveni CO2s egen på 1,2C. Mindre albedo fra smeltende is er også en positiv tilbagekobling, men den betyder mindre, fordi det kun er aktuelt ved polerne. Derudover har vi den kendte negative (afkølende) tilbagekobling, at Jorden udstråler mere varme, des varmere den bliver. Den store usikkerhed handler om skyer, for de kan, som vi har været inde på, både være opvarmende og afkølende. Flere lave skyer giver mere afkøling/reflektion, flere høje skyer mere opvarmning/absorption. Den aktuelle forskning er ikke helt afklaret om, hvad effekten er, men der er ingen, der har fundet andet end, at det i bedste fald kan være en svag negativ/afkølende tilbagekobling, som er mindre end den kendte, positive fra vanddamp. Derfor lander man også på, at den samlede følsomhed for 2xCO2 vanskeligt kan være meget lavere end små 2 grader.

Andrew Dessler her forklarer meget, meget pædagogisk (i en debat med Richard Lindzen) disse fire hoved-tilbagekoblingsmekanismer i Jordens klimareguleringssystem. Jeg vil meget anbefale dig at se hans 45 minutters foredrag.

Det er muligt, at der er taget tilstrækkeligt forbehold for dette forhold, når det beskrives, at CO2's drivhuseffekt alene øges logaritmisk med koncentrationen af CO2 - det spørgsmål har jeg ikke klarhed over, men det vil jeg gerne have afklaret. Hvis jeg mødes med overbevisende argumenter for, at fordobling af CO2 i atmosfæren vil medføre en stigning (og det må være i lufttemperaturen, for havenes varmekapacitet er for enorm til at dette er en mulighed) på ca. 1,2 grader, så vil jeg indtil videre tage dét til efterretning.


Alle drivhusgassers effekt er logaritmisk aftagende, fordi flere molekyler «skygger" for hinanden, så 10.000 molekyler i et rum ikke giver 10.000 gange effekten af et enkelt molekyle (ligesom en mørk væg, der får ét lag hvid maling, ikke bliver 10 gange hvidere end udgangspunktet af at få 10 yderligere lag maling). Men at CO2s isolerede effekt ved fordobling er knap 1,2K, er helt simpel og ukontroversiel fysik: Et sort legeme har en følsomhed på 0,3K pr 1W, der afsættes på dets overflade - det er Bolzmanns lov. Man kan empirisk konstatere, at CO2 har en absorptionskonstant på 5,35 W/m2, så en fordobling af CO2 giver ud fra formlen 5,35 *log(560/280)=3,7 W/m2. Hvis du ganger dette tal på 0,3 fra Bolzmann, får du knap 1,2 K.

Dette er anerkendt af alle, der ikke ligefrem benægter helt grundlæggende fysiske love (som også gælder for alt mulig anden fysik end den klimarelaterede) - også af Svensmark, Lindzen, Shaviv, Pepke Pedersen, Humlum, Roy Spencer m.fl.
Redigeret d. 12-12-2019 14:17
14-12-2019 17:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Temperstur stigning ved en fordobling af CO2 - uden feedbacks af andre atmosfæriske påvirkninger:

Ts= 1,1/3,7 * 5,35* ln( 560/280)* = 1,1 K

1,1/3,7 = klimasensitivitet = 0,3

Klimasensitiviteten såfremt man betragter temperaturstigningen mellem 1979 ( 336 ppm)og 2018( 410ppm) er på( 2,1/3,7) , som svarer til 2 ,1 K ved en fordobling af CO2.
Redigeret d. 14-12-2019 17:29
15-12-2019 13:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Humlum fupper selv med akserne i denne figur her, som du har set:Du kan (hvis du gider) læse en længere debat, jeg havde med Humlum på en populærvidenskabelig norsk videnskabsside i 2015 her. Ellers kan du hurtigere læse Stephan Rahmstorf her:


Se https://klimarealisme.dk/2018/12/19/ole-humlum/
RE: 1Mol. CO2 opvarmer 85.800 Mol luft??17-12-2019 01:02
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
https://youtu.be/GY_U_F_EfHA
17-12-2019 11:31
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
RE: 1Mol. CO2 opvarmer 85.800 Mol luft??

https://youtu.be/GY_U_F_EfHA


Et (næsten) lige så genialt-indsigtsfuldt spørgsmål: hvordan skulle 0,1 % alkoholmolekyler i en liter blod dog kunne gøre nogen forskel for min evne til at køre bil i forhold til de 60% vandmolekyler? Hva´? Hey! Tænk lige lidt på den, hva!

Det er godtnok fantastisk, hvad der kan komme af Sund Fornuft fra folkene med sølvpapirshattene nede fra deres "chemtrails"-sikrede kælderbeskyttelsesrum.

Redigeret d. 17-12-2019 12:22
17-12-2019 16:04
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Christoffer

Goddag, mand. Økseskaft!.

Jeg savner stadig fysisk bevis for, at 1 mol CO2 opvarmer 85.800 luftmolekyler - samt for, at CO2 overhovedet kan opvarme atmosfæren.

Atmosfærisk CO2-stigning er og bliver en følge af opvarmning.

Det ville interessere mig at vide hvem der betaler for dine tidsrøvende skriblerier uden sammenhæng med sagens kerne: Opvarmer 1 molekyle atmosfæren? - samt hvor meget!

Alkoholsvirkningsskala er fastlagt. Det er CO2´s ikke!

Der skal mere end en Per Degn til at vildlede os på Bjerget nu om dage (Erasmus Montanus af gamle Hoolberg ville være sund læsning for dig).

IPCC-Chef Pachauri vil jeg lige citere en gang til:"Klimaforskling" er politisk bestillings- og leveringsarbejde[/i][/i] - - som bekræftet til fulde fa Climategate.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms
18-12-2019 13:29
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Vi kan da godt tage den igen:

Her er CO2s "virkningsskala"(absorptionsspektrum), som har været fastlagt i omtrent 100 år, ikke meget forskelligt fra alkohols:CO2 absorberer kraftigt omkring 12-15 nm. Drivhuseffekten - altså absorption af infrarød stråling og tilbagelastning mod jordoverfladen - opvarmer Jorden med 33K ifht. ligevægten. CO2s samlede andel af dette er omkring 6K.

Igen: Af dine "85.800 molekyler" har de 85.700 ingen varmevirkning - ligesom tusindvis af vandmolekyler ifht. 1 af alkohol i dit blod heller ikke redder dig fra at blive beruset. Det lyder naturligvis så intuitivt, men det er helt ligegyldigt for drivhuseffekten, om der så var en million andre ilt-, kvælstof- eller argonmolekyler ifht. CO2 (eller CH4, H2O eller N2O).

Og igen-igen: Menneskeskabt CO2 er ikke 1%, men 40% af atmosfærens indhold. Prøv at forestille dig atmosfærens CO2-pulje som en bankkonto, hvis indhold svinger med mellem 0 og 10.000 kroner om måneden, fordi du hver måned den første får 10.000 ind, og har brugt dem alle den sidste dag - på denne måde er den i en forudsigelig ligevægt set over et års tid. Hvis din rare onkel så sætter 100 kroner ekstra ind hver måned, hvoraf du så bruger de 50, står der efter 7 år pludselig ikke 10, men 14200 på din konto den 1. i måneden.

Så kan du enten sige "Tak, du kære rare onkel, for, at jeg takket være dine 100 ekstra kroner gennem så mange år nu har 4200 kroner at bruge til lidt ekstra godt" - som de fleste fornuftige og betænksomme mennesker.

Eller også med Malcolm Roberts og din logik sige "Din elendige gamle gnier - dit bidrag er kun 1 ud af 85.800 kroner i hele bankens aktiekapital - det har INGEN virkning overhovedet! Og dine 100 kroner er kun 1% af min månedlige indkomst, så jeg savner stadig bevis for, hvordan det skulle kunne forklare, at der står 42% mere på min konto nu den 1., end der plejer? Og desuden er og bliver penge i banken en følge af bankens udbetalinger - det har INTET med indbetalinger at gøre!"


Atmosfærisk CO2-stigning er og bliver en følge af opvarmning.


Nej, det kan vi helt simpelt måle med hundrede procents sikkerhed ikke er tilfældet. Hvis CO2 i atmosfæren skulle stige som følge af opvarmning, skulle det være frigivet fra havene, og så skulle havenes CO2-indhold modsat være faldet svarende til det, der frigaves - og i stedet ser vi en samtidig stigning i havenes CO2 med den i atmosfæren.

Du mangler simpelthen at forklare, hvordan havene skulle have kunnet optage de ekstra 120 milliarder tons kulstof, man har målt, samtidig med, at de ifølge dig skulle have frigivet andre 120 milliarder tons til atmosfæren........


(Alt det yderligere med C12, C13 og C14-isotoper tror jeg, at vi hellere må gemme til næste time).


Hvis du stadig mener at "savne bevis for, at CO2 kan opvarme atmosfæren", er det kun et spørgsmål om ikke at have sat sig ordentligt ind i tingene.
Intet andet. Bedste hilsener, Christoffer

P.S. Det er skam en ren hyggefritidssyssel at prøve at opklare misforståelser i klima- og miljødebatter for mig. Og bare rolig, de banale misforståelser, du serverer her, har alle, der har fulgt lidt med i disse debatter, hørt 1000vis af gange før, og det røver ikke ret mange sekunder at pille dem fra hinanden den 1001ste gang heller. Læs evt. en grundbog i geografi for 2.G - jeg kan anbefale Willy Dansgaards "Klima, vejr og menneske".

P.P.S. Den store forfatter "Hoolberg". Den var ny, selv for en gammel dansklærer som mig.

Redigeret d. 18-12-2019 13:33
18-12-2019 15:00
MarcusR
☆☆☆☆☆
(9)

Alkoholsvirkningsskala er fastlagt. Det er CO2´s ikke!


Vetenskapen delar inte din ståndpunkt:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL071930
1,95W/m2 för ökningen av CO2. 0,62 W/mw för CH4 och 0,18 W/m2 för N2O. Rapporten innehåller även en hel del länkar till övrig publicerad forskning i området.
18-12-2019 16:14
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Christoffer

Hold nu op med dit udenomssnak og irrelevante grafer.

85.800 luft molekyler skal opvarmes, før jeg, jorden, vandet osv. kan mærke det.
Men du mener altså, at hvis man putter 1 molekyle ind i et lufttomt rum, vil det alene få temperaturen til at stige!

Det minder om Erasmus Montanus disputering.

Til Marcus: Hvilken temperaturstigning giver 1, 10, 100, 1000 molekyler CO2 (vi taler ikke om CH4) iblandt 85.800 luftmolekyler?
18-12-2019 23:35
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
anders bruun laursen skrev:
@ Christoffer

Hold nu op med dit udenomssnak og irrelevante grafer.

85.800 luft molekyler skal opvarmes, før jeg, jorden, vandet osv. kan mærke det.
Men du mener altså, at hvis man putter 1 molekyle ind i et lufttomt rum, vil det alene få temperaturen til at stige!

Det minder om Erasmus Montanus disputering.

Til Marcus: Hvilken temperaturstigning giver 1, 10, 100, 1000 molekyler CO2 (vi taler ikke om CH4) iblandt 85.800 luftmolekyler?


Du har - sagt helt uden forsøg på at gøre nar - alvorligt brug for at læse en grundbog i fysik/kemi for folkeskolens ældste klasser om dels, at forskellige molekyler har forskellige egenskaber; og dels, at global opvarmning ved drivhuseffekten naturligvis ikke handler om, at atmosfærens molekyler skal "opvarme hinanden" direkte, men om, at de absorberer infrarød stråling, som tilbagekastes mod jordoverfladen i stedet for at stråle ud i verdensrummet, hvorefter strålingen så omdannes til varmeenergi på jordoverfladen.

Du vedbliver som en båndoptager med ikke at fatte, at menneskeskabt CO2 kan måles meget præcist og direkte til at være mere end 40% af atmosfærens CO2, men lad os da for argumentets skyld holde fast ved dit nonsenstal for at gøre det så klart som muligt for dig: Ja, hvis du har et lufttomt, gennemsigtigt rum med infrarød udstråling fra gulvet nedenunder, og du sætter 85.800 kvælstof- eller iltmolekyler derind, vil det ikke gøre nogen som helst forskel, og den infrarøde stråling vil fortsætte lige uforstyrret gennem rummet, 85.800 iltmolekyler eller ej. For ilt og kvælstof er 100% gennemsigtige/transparente for infrarød stråling, så alle disse 85.800 molekyler har en effekt på nøjagtig 0,00 watt - og det har 1, 5 og 10 millioner af dem også. 1 molekyle af en polær gas - som CO2, H2O eller CH4 - vil derimod have en klar absorberende effekt, der er langt større end 85.800, 1, 5 eller 10 millioner ilt/kvælstofmolekyler.

Det er virkelig ikke svært at fatte. Dit argument er helt mage til at påstå: "Hvis sollys kan skinne lige igennem en 100 meter tyk glasplade, hvordan skulle en blyplade på 1 cm dog så kunne blokere for noget som helst sollys - hva´, hva´"?


P.S. Jvfr dit spørgsmål til Marcus, så giver enhver fordobling af CO2-niveauet en effekt på 3,7 watt pr. m2 - fra 2 ppm til 4 ppm, 4 til 8 ppm, 8 til 16, 16 til 32, 32 til 64, 64 til 128 og 128 til 256, og 256 til 512 og så videre. Hver fordobling giver ifølge Bolzmanns lov 1,2K opvarmning af et såkaldt sort legeme (som teoretisk absorberer al stråling og ingen tilbagekoblingseffekter har). Denne kæde af fordoblinger giver i teorien 9,6 graders opvarmning.

Om noget af dette er blandet op i 85.800, 1.000.000, 10.000.000 eller 100.000.000 ilt- eller kvælstofmolekyler, er fuldstændig uden effekt for strålingsabsorptionen. Ligesom det, hvis du indtager en pille med 100 mg stryknin, er fuldstændig ligegyldigt for resultatet, om du sluger den sammen med 1 ml, 100 ml eller 4 liter vand.
Derimod vil det have en effekt, hvis blot nogle få af disse 85.800 molekyler er af andre drivhusgasser - så vil CO2 betyde mindre. Ligesom, hvis du tager 100 mg af en modgift sammen med et giftstof.

P.P.S. Hvis du faktisk har læst Erasmus Montanus, husker du måske, hvordan han til slut ender med at give sine svigerforældre ret i, at Jorden er flad bare for at få dem til omsider at holde kæft, kunne gifte sig og få fred og ro fremover? Jeg indrømmer, at jeg faktisk af og til i mørke stunder har en flig af forståelse for Montani disputation på lige netop dette punkt.

Redigeret d. 18-12-2019 23:46
19-12-2019 01:15
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Christoffer.

Godt, så gør som Montanus.

"1 molekyle af en polær gas - som CO2, H2O eller CH4 - vil derimod have en klar absorberende effekt, der er langt større end 85.800, 1, 5 eller 10 millioner ilt/kvælstofmolekyler."

Bevis det kvantitativt.

Du mener altså stadig, at 1 molekyle CO2 retinerer så meget jordvarme, at 85.800 luftmolekyler opvarmes! For uden luftmolekylopvarmning ingen temperaturstigning.
Det er jo netop varmisternes påstand, at den atmosfæriske temperatur stiger pga. CO2s jordvarmerefleksion.

Men at chemtrail-cirrhusskyerne gør nøjagtigt dette ignorerer og latterliggør du.

Læs nu hvad The Royal Society of London skriver om "Geoengineering - taking control of Our Planets Climate"
https://web.archive.org/web/20170829232017/https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2010/geoengineering/.
Royal Society koordinerer geoengineering for "EU og regeringer".

I IPCCs Annual Report 5 kan man på side SPM21 læse: "If SRM (solar radiation management = chemtrails) were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing. CDR and SRM methods carry side effects and long-term consequences on a global scale" - https://web.archive.org/web/20180211140241/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf

Solaktiviteten ignorerer du også.

Selv om der var korrelation mellem atm. opvarmning og atm. CO2 - hvad der ikke er - er det ikke nødvendigvis udtryk for CO2-causalitet. Det kræver direkte fysisk kausalitetsbevis og ikke indirekte indicier.

Ingen har fysisk bevist at minimale mængder CO2 kan bevirke opvarmning/øge jordvarmerefleksionen.

Og her står jeg af i denne diskussion, Hr. Erasmus. Men Roberts video vil jeg henvise til igen og igen

God bedring
19-12-2019 08:47
MarcusR
☆☆☆☆☆
(9)
Til Marcus: Hvilken temperaturstigning giver 1, 10, 100, 1000 molekyler CO2 (vi taler ikke om CH4) iblandt 85.800 luftmolekyler?


Som anges i artikeln så är ökningen av CO2 halten i atmosfäre ökat RF med 1.95 W/m2. Kan vi börja med att vara överens med det så kan vi sedan gå över att diskutera hur denna energimöngd fördelar sig.
20-12-2019 07:35
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
MarcusR skrev:
Til Marcus: Hvilken temperaturstigning giver 1, 10, 100, 1000 molekyler CO2 (vi taler ikke om CH4) iblandt 85.800 luftmolekyler?


Som anges i artikeln så är ökningen av CO2 halten i atmosfäre ökat RF med 1.95 W/m2. Kan vi börja med att vara överens med det så kan vi sedan gå över att diskutera hur denna energimöngd fördelar sig.


Marcus,

jag tror inte, att Anders har någon aning alls om, vad "radiative forcing" är, eller vad "1 watt pr. kvadratmeter" vill säga. Du får börja annanstans med att berätta för honom hur ett enda vatten-, CH4- eller CO2-molekyl verkligen kan värma upp 10.000vis av andra molekylar som inte kan absorbera infraröd strålning.

Og Anders: At CO2, vand eller CH4 kan opvarme luft, selvom de findes ifht. N2 eller O2 i forholdet 1 til +10.000, er "bevist kvantitativt" i næsten hver eneste dansk 1 eller 2.G-klasse, når man i "naturvidenskabeligt grundforløb", geografi eller fysik laver eksperimentet med at måle temperaturen i et rør ed luft, hvor man først har rent kvælstof/ilt, og siden tilsætter en lille smule CO2 eller vanddamp - og ser temperaturen stige. Det virker muligvis ikke intuitivt for dig, men det er meget, meget nemt at bevise, og ret få af mine tidligere gymnasielever havde nogen problemer med at forstå dette. Prøv evt. at spørge, om du kan få lov at være med på en lytter på det lokale gymnasium næmest dig.

Der er bestemt ingen tvivl om, at højtliggende, tynde cirrus-skyer absolut bidrager til drivhuseffekten - det er jo vanddamp, og vanddamp er også en drivhusgas.

"Chemtrails" har bare intet med dette at gøre, da de ikke eksisterer - og dit påståede citat fra IPCC er også falsk og findes ingen steder i IPCC-rapporterne. Nogen har bundet dig noget på ærmet.


Og nej, ingen ignorerer solaktiviteten - den ser sådan her ud i de sidste 50-60 år:- og at den netop ikke har haft nogen klar trend i al den tid, er et af de bedste og lettest forståelige tegn på, at årsagen skal findes et andet sted.

Kan du ikke prøve at (gen)læse en grundbog i fysik/geografi for gymnasiet i stedet for at pludre løs her med sammensværgelsesteorier? Du forvirrer blot sagesløse skoleelever, der søger oplysning, og spilder de voksnes tid på denne her måde.
20-12-2019 08:39
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Contrails er en stærkt undervurderet faktor i temperaturudviklingen efter WW2

Contrails


Chemtrails er udledninger fra sølvpapirhatten

Chemtrails
RE: IPCC´s AR5 bekræfter svær geoengineering20-12-2019 18:28
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Markus.

Jeg behøver ikke nogen kemi- eller fysikbog. Jeg har skrevet biokemiske artikler om øjenlinsens energibalancer ved grå stær, som du næppe ville fatte en disse af.

Hvad jeg vil se, er ikke indirekte postulater men direkte bevis for at 1 eller 10 eller 100 eller 1000 molekyler kan forhindre opvarmning af 85.800 molekyler luft.

Og så griber du til det middel at benægte fakta om mit IPCC citat - skønt du havde kunnet læse det. Som en jysk politiker engang sagde, da han ikke forstod problematikken: "Hwis det er fagta, benejter a fagta".

Her følger nu kopi af AR5 SPM 21:

Twelfth Session of Working Group I Approved Summary for Policymakers IPCC WGI AR5 SPM-21 27 September 2013 indicate that the threshold is greater than about 1°C (low confidence) but less than about 4°C (medium confidence) global mean warming with respect to pre-industrial. Abrupt and irreversible ice loss from a potential instability of marine-based sectors of the Antarctic Ice Sheet in response to climate forcing is possible, but current evidence and understanding is insufficient to make a quantitative assessment. {5.8, 13.4, 13.5}  Methods that aim to deliberately alter the climate system to counter climate change, termed geoengineering, have been proposed. Limited evidence precludes a comprehensive quantitative assessment of both Solar Radiation Management (SRM) and Carbon Dioxide Removal (CDR) and their impact on the climate system. CDR methods have biogeochemical and technological limitations to their potential on a global scale. There is insufficient knowledge to quantify how much CO2 emissions could be partially offset by CDR on a century timescale. Modelling indicates that SRM methods, if realizable, have the potential to substantially offset a global temperature rise, but they would also modify the global water cycle, and would not reduce ocean acidification. If SRM were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing. CDR and SRM methods carry side effects and long-term consequences on a global scale. {6.5, 7.7
https://web.archive.org/web/20180211140241/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf

Cirrhusskyer reflekterer mere jordvarme til jorden end solvarme ud i rummet
https://eos.org/research-spotlights/clouds-dont-reflect-as-much-sunlight-as-previously-thought.


Vogt dig vel for de facto at kalde dine modstandere løgnere
21-12-2019 00:46
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg behøver ikke nogen kemi- eller fysikbog. Jeg har skrevet biokemiske artikler om øjenlinsens energibalancer ved grå stær, som du næppe ville fatte en disse af.


Tværtimod, du behøver i alvorlig grad en kemi/fysikbog for 1.G eller folkeskolens ældste klasser. Nu er jeg selv biolog/bioteknologisk forsker, og dine +30-40 år gamle artikler om grå stær ser absolut overkommelige ud mht. forståelse - men jeg kunne ikke drømme om at anfægte en gennem årtier oparbejdet forskningsmæssig konsensus blandt øjenlæger om, hvad der virker og ikke virker. Den mest almindelige fælde at falde i for forskere/eksperter er at tro, at fordi vi ved så meget om ét bestemt emne, så har vi nok også en overlegen indsigt sådan generelt indenfor alle mulige andre felter, vi ikke nødvendigvis egentlig ved nogetsomhelst om. Din biokemisk/medicinske viden forhindrer dig helt tydeligt ikke i at lave begyndermisforståelser, som du kunne få ryddet af vejen ved at tage et gymnasiesuppleringskursus i geografi/kemi/fysik:

Hvad jeg vil se, er ikke indirekte postulater men direkte bevis for at 1 eller 10 eller 100 eller 1000 molekyler kan forhindre opvarmning af 85.800 molekyler luft.


-for dette "direkte bevis" foretages som sagt i den daglige undervisning på gennemsnitlige gymnasier; jeg har sat sådanne lignende forsøg op flere gange. Her er f.eks et væksteksperiment med og uden CO2 i en flaske vand med luft i toppen, hvor CO2 findes i et forhold svarende til ~1:10.000 af andre molekyler.

Kan du se, at temperaturen i flaskerne med CO2 begynder med at være 20C - og ender på 44C, mod kun 35C for flaskerne uden kulsyre/H2CO3? Selvom der er 10000 gange flere ilt/kvælstofmolekyler end CO2 i begge flasker? Godt. Hermed kan vi så pakke dit og Malcolm Roberts misforståelser sammen én gang for alle, og komme videre til interessante diskussioner af reelle usikkerheder.

Og så griber du til det middel at benægte fakta om mit IPCC citat - skønt du havde kunnet læse det. Som en jysk politiker engang sagde, da han ikke forstod problematikken: "Hwis det er fagta, benejter a fagta".


OK, lad os bare læse efter. Her er det korrekte citat fra IPCC-rapporten:

If SRM were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing. CDR and SRM methods carry side effects and long-term consequences on a global scale.


- og det citat, du påstod, det indeholdt:

"If SRM (solar radiation management = chemtrails) were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing. CDR and SRM methods carry side effects and long-term consequences on a global scale"


"Solar radiation management" har intet at gøre med "chemtrails", og det står der (som sagt) intet om i IPCC-rapporten af den simple grund, at "chemtrails" stadig ikke eksisterer andre steder end i hovedet på folk, der har haft en stramtsiddende sølvpapirshat på liidt for længe.


Cirrhusskyer reflekterer mere jordvarme til jorden end solvarme ud i rummet
https://eos.org/research-spotlights/clouds-dont-reflect-as-much-sunlight-as-previously-thought.


Det har du da derimod fuldstændig ret i. Det er jo én af de faktorer, som IPCC inddrager som forstærkende virkning af CO2s effekt, altså et positiv tilbagekobling. Cirrus-skyer er noget ganske naturligt, som ikke behøver "chemtrails" - som altså stadig ikke eksisterer - for at kunne dannes.

Noget, man dog så undre sig over i afdelingen for logik og konsistens, er, hvordan vanddampsmolekyler/cirrus-skyer, der kun udgør ganske få promille af atmosfæren/1 ifht. 1000vis af ilt- og kvælstofmolekyler, skulle kunne opvarme 10000vis af andre molekyler - altså ud fra dine egne argumenter?
.

Vogt dig vel for de facto at kalde dine modstandere løgnere


Jeg tror bestemt ikke, at du lyver. Du fatter blot for lidt af det hele til, at det rigtigt giver mening, at du optager voksne menneskers tid; formentlig fordi, du har opholdt dig for længe med sølvpapirshat på i en lidt for tillukket kælder med sparsom iltforsyning.
RE: Biased amatørfysik21-12-2019 02:26
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@Christoffer

1. Sig mig nu til sidst engang: Kender du andre former for Solar radiation managemment end chemtrails? Jeg har læst meget om solar radiation management - og aldrig fundet andre metoder end chemtrailing. Og det har the Royal Society of London heller ikke
Captivation and store af CO2 er kun på tankeniveau.

Du har let ved at påstå uden at belægge, det du siger.

2. Af samme grund kan jeg ikke godtage dine amatørforsøg.
Hvorfor nævner du dem pludselig nu og ikke, da jeg efterhånden langt tilbage efterlyste kvalificerede forsøg.
Jeg udbeder mig unbiased og kvalificerede resultater - og det skal ikke være fra din bevist uærlige IPCC eller dig.

Jeg har nu fået nok af dine biased og utroværdige postulater.

Du vil fremoverpå grund af Roberts´video få rigelig lejlighed til at arbejde for Thunbergs, IPCCs og deres betalende arbejdsgiveres, vore politikeres, biased opfattelse af klimaet.

Og den er vi altså mange, der ikke kan sluge.

Thhunbergs mentor påstår endog, at hvert ord, der udgår af Thunbergs mund kommer fra Gud (i så fald den hornede gud), og at hun er Guds datter. https://www.nordfront.se/diakon-greta-thunberg-ar-guds-profet-i-var-tid.smr

Jeg kan simpelthen ikke tage jer alvorligt.


Og jeg orker ikke spilde mere tid på jer.
26-12-2019 15:09
MarcusR
☆☆☆☆☆
(9)
anders bruun laursen skrev:
Hej, Markus.

Jeg behøver ikke nogen kemi- eller fysikbog. Jeg har skrevet biokemiske artikler om øjenlinsens energibalancer ved grå stær, som du næppe ville fatte en disse af.

Hvad jeg vil se, er ikke indirekte postulater men direkte bevis for at 1 eller 10 eller 100 eller 1000 molekyler kan forhindre opvarmning af 85.800 molekyler luft.

Og så griber du til det middel at benægte fakta om mit IPCC citat - skønt du havde kunnet læse det. Som en jysk politiker engang sagde, da han ikke forstod problematikken: "Hwis det er fagta, benejter a fagta".

Her følger nu kopi af AR5 SPM 21:

Twelfth Session of Working Group I Approved Summary for Policymakers IPCC WGI AR5 SPM-21 27 September 2013 indicate that the threshold is greater than about 1°C (low confidence) but less than about 4°C (medium confidence) global mean warming with respect to pre-industrial. Abrupt and irreversible ice loss from a potential instability of marine-based sectors of the Antarctic Ice Sheet in response to climate forcing is possible, but current evidence and understanding is insufficient to make a quantitative assessment. {5.8, 13.4, 13.5}  Methods that aim to deliberately alter the climate system to counter climate change, termed geoengineering, have been proposed. Limited evidence precludes a comprehensive quantitative assessment of both Solar Radiation Management (SRM) and Carbon Dioxide Removal (CDR) and their impact on the climate system. CDR methods have biogeochemical and technological limitations to their potential on a global scale. There is insufficient knowledge to quantify how much CO2 emissions could be partially offset by CDR on a century timescale. Modelling indicates that SRM methods, if realizable, have the potential to substantially offset a global temperature rise, but they would also modify the global water cycle, and would not reduce ocean acidification. If SRM were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing. CDR and SRM methods carry side effects and long-term consequences on a global scale. {6.5, 7.7
https://web.archive.org/web/20180211140241/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf

Cirrhusskyer reflekterer mere jordvarme til jorden end solvarme ud i rummet
https://eos.org/research-spotlights/clouds-dont-reflect-as-much-sunlight-as-previously-thought.


Vogt dig vel for de facto at kalde dine modstandere løgnere


Du ville ha ej förklaring till frågeställningen i denna tråd.

Du fick den.

Det är inte svårare än så.
RE: Du er en sjov lille mand.28-12-2019 16:52
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
anders bruun laursen skrev:
@Christoffer

1. Sig mig nu til sidst engang: Kender du andre former for Solar radiation managemment end chemtrails? Jeg har læst meget om solar radiation management - og aldrig fundet andre metoder end chemtrailing. Og det har the Royal Society of London heller ikke
Captivation and store af CO2 er kun på tankeniveau.

Du har let ved at påstå uden at belægge, det du siger.

2. Af samme grund kan jeg ikke godtage dine amatørforsøg.
Hvorfor nævner du dem pludselig nu og ikke, da jeg efterhånden langt tilbage efterlyste kvalificerede forsøg.
Jeg udbeder mig unbiased og kvalificerede resultater - og det skal ikke være fra din bevist uærlige IPCC eller dig.

Jeg har nu fået nok af dine biased og utroværdige postulater.

Du vil fremoverpå grund af Roberts´video få rigelig lejlighed til at arbejde for Thunbergs, IPCCs og deres betalende arbejdsgiveres, vore politikeres, biased opfattelse af klimaet.

Og den er vi altså mange, der ikke kan sluge.

Thhunbergs mentor påstår endog, at hvert ord, der udgår af Thunbergs mund kommer fra Gud (i så fald den hornede gud), og at hun er Guds datter. https://www.nordfront.se/diakon-greta-thunberg-ar-guds-profet-i-var-tid.smr

Jeg kan simpelthen ikke tage jer alvorligt.


Og jeg orker ikke spilde mere tid på jer.


"Solar radiation management" er fremtidsmusik, som både IPCC og Bjørn Lomborg har gjort meget klart - det er f.eks Lomborgs förslag om at sprede store mængder svovldioxid (SO2), der virker afkølende(reflekterer sollyset), i luften for at modvirke CO2s opvarmende/absorberande rolle. Men det er som sagt endnu ikke i brug - og det har absolut intet med chemtrails at gøre. Chemtrails findes endnu engang kun i hovedet på uvidende småtossede sammensværgelsesteoretikere, og her er både IPCC, Lomborg, Theilgaard og Royal Society helt enige.

Og uanset hvad, man end bilder sig ind kunne spredes ved aldrig så mange flystriber, ville det være langt mindre end "1 ud af 85.800" molekyler - så med din egen og Malcolm Roberts logik kunne det slet ikke hverken opvarme eller afkøle atmosfæren alligevel. Når man spænder sølvpapirshatten stramt, bliver det med simpel logik åbenbart for svært.
30-10-2021 19:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Beviset på co2'ens evne som drivhusgas se https://www.youtube.com/watch?v=RSVPFaJSlEA&t=11s

I atmosfæren er der 0,04 % co2 og i forsøget pumpes tæt ved 100 % co2 ind i skålen.

Havde man lavet dette lidt mere realistiske forsøg med et rør, et lys og et IR-kamera..Først ren udtørret luft uden co2 ind i et rør med glas i hver ende. Herefter 1 % vanddamp som vil have en markant virkende hæmmende effekt på IR strålen.

Når der så pumpes store mængder co2 ind i den samlede gasmasse så vil virkningen være udeblivende, pga. vanddampens overherredømme i strålespekteret.


Redigeret d. 30-10-2021 19:42
30-10-2021 22:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Egentlig meget imponerende med Michael Mann' Hockey stickogDa de første menneskelig udledte co2-molekyler blev afsat i atmosfæren og koncentrationen steg over de 290 PPM fra før industrialiseringen, så vendes en 1000 årig nedadgående temperaturtrend til en voldsom stigende --> Junk science af værste skuffe.
Redigeret d. 30-10-2021 22:30
Side 5 af 5<<<345

Deltag aktivt i debatten Direkte sammenhæng mellem CO2 og Temperatur?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Glyphosat og levercancer. Er der en sammenhæng?605-10-2016 13:31
Manglende sammenhæng?1424-07-2013 10:15
Sammenhæng mellem meteornedslag og global opvarmning417-02-2013 23:04
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik