Husk mig
▼ Indhold

DMI afkræver betaling for data


DMI afkræver betaling for data10-02-2012 17:21
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har bedt om nogel data fra DMI vedr. tidvandsmålinger fra Gedser og Hornbæk , og fik følgende slagtilbud:

Data er tilgængelige, men det er ikke noget som vi har lagt op på vores hjemmeside. Vi skal derfor ind og trække data og det er noget vi tager betaling for, samt at data koster 0,3 kr pr stk.

Prisen vil derfor være,

DATA: 12576 kr
Arbejdstid: 1,5 time af 605 kr = 907,5
ekspeditionsgebyr: 350 kr

I alt ex moms kr. 13833,50 kr.

Umiddelbart dyrt hvis det blot er af nysgerrighed.

Med venlig hilsen
Danmarks Meteorologiske Institut
Data & Klima Information

Thor Hartz


Her er måske en sag , hvor der kan skabes enighed melllem debatører på Klimadebat om, at det er lidt for dyrt.

Jeg har data fra 1892-2005, ca 1. mio målinger hvert sted, men vil gerne have tidsserien forlænget til 2011 for at vurdere hvor høj 100 års og 1000 års vandstanden er. Ved at få de sidste år med, har jeg mulighed for at undersøge den seneste stigning i vandstanden. DMI har også GPS-målinger for de to steder, men her kan jeg måske forstå, at de ikke vil slippe dem til fordel for egne forskere.

Det kan jo være at DMI har regnet forkert. Der kommer en artikel til Klimadebat på et tidspunkt - mangler blot at skrive den, idet jeg har analyseresultaterne.

Syntes I det er rimeligt DMI's priser ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
10-02-2012 18:07
pifpafpuf
★★★☆☆
(769)
Jeg er meget ked af den tendens, som man ser overalt i det offentlige, at man forsøger at tjene penge ved at etablere en lille nebengeschäft. Det burde faktisk også være ulovligt.

Det gør det komplet uigennemskueligt hvad vores skattekroner bliver anvendt til. DMI er en borgerservice - som biblioteket.

Når det så er sagt, så kan jeg muligvis godt forstå at man må tage betaling for arbejdstid og forsendelse. Men at tage betaling for data er "helt hen i vejret".

Det er dine og mine data om Danmark.


(btw. - er lige så utilfreds med at se reklamer på deres hjemmeside!)
Redigeret d. 10-02-2012 18:12
11-02-2012 08:56
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Det er vist blevet en ret almindelig situation for de fleste danske forskningsinstitutioner. For et par år siden gik de jo fra at være fuldt betalt på finansloven til skulle skaffe 40-50 % af deres årlige budget selv via konsulentarbejde, eksterne fonde mm.
Jeg kender lidt til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), som har kemiske data på fx bjergarter i hele Grønland og grundvandsboringer i Danmark etc., foruden at de har produceret en lang række geologiske kort, bøger og rapporter som de også sælger.

Jeg ved ikke om situationen er den samme på alle forskningsinstitutioner og hvor høj indtægt de selv skal generere, men der er klart at de bliver nød til at tage sig betalt når staten ikke længere vil sikre deres overlevelse.
Det betyder jo at de ansatte forskeres opgaver er skiftet fra fri forskning til konsulentarbejde. Det er der vist ingen der har gavn af, men staten sparer jo en masse penge..


Et helt andet problem som også begrænser adgangen til viden og data er de skyhøje priser som de videnskabelige journaler opkræver fra forskningsinstitutioner: http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-boykotter-tidsskriftgiganten-elsevier
Det betyder at man ikke har råd til at have adgang til alle journaler og derfor ikke kan være fuldt opdateret selv indenfor ét bestemt felt.

Det lader ydermere til at der er en generel tradition indenfor klimaforskningens verden at man ikke gør de rå data offentlig tilgængelige når man publicerer. Jeg kan sige at man i geokemiens verden altid skal tilføje sine data som tabeller ved publikationer, så andre kan arbejde med disse og bygge direkte videre på det grundlag.

I klimaverdenen holder forskerne derimod ofte sine kort tæt til kroppen for at andre ikke skal kunne se dem efter i sømmene. Det er jo fx. grunden til hele "climategate".
Hvis alle forskere spillede med åbne kort ville det jo ikke være muligt at vildlede politikere og mere end halvdelen af jordens befolkning..
11-02-2012 10:11
Kosmos
★★★★★
(5366)
Her er måske en sag , hvor der kan skabes enighed melllem debatører på Klimadebat om, at det er lidt for dyrt

- ja, jeg synes, det 'lyder' meget for dyrt! Man får en mistanke om, at DMI i virkeligheden ikke gider bøvle med det her, hvorpå de (arbitrært?) fastsætter en afskrækkende pris!(?).
Jeg er ellers ikke talsmand for mere bureaukrati, men hvis offentlige virksomheder, der (som i dette tilfælde) i praksis har et monopol på at levere sådanne data, skal have sådanne ydelser 'indtægtsdækket', er der næppe nogen vej uden om et 'nævn' (måske forbrugerombudsmanden?), der kan dele sol og vind nogenlunde rimeligt!
11-02-2012 10:13
Kosmos
★★★★★
(5366)
Det betyder at man ikke har råd til at have adgang til alle journaler og derfor ikke kan være fuldt opdateret selv indenfor ét bestemt felt

- hvortil komme yderligere omkostninger, som her omtalt!
11-02-2012 11:14
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@KFL

Det lyder underligt!
Data bør ikke koste penge hos det offentlige, til gengæld er arbejdsløn og ekspeditionsgebyr ok, dog virker de noget i overkanten.

Ombudsmanden burde inddrages her, men retteligt bør nærmere forklaring på, hvorfor DATA koster penge hos DMI nok først undersøges nærmere!

Har vi DMI folk her på debatten, der kan forklare dette nærmere?

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Klima-, energi og bygningsministeriet, hvorfor ministeriet nok vil være den rigtige vej at gå!
Således havner ansvaret hos Martin Lidegaard, som vi alle jo kender særdeles godt!Med venlig hilsen

Den Bekymrede
11-02-2012 11:26
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Flere af DMI kerneområder skal dækkes af indtægtsgivende virksomhed (på visse områder helt op til 50%).

På data området mener jeg at det er gratis, hvis DMI er involveret i projektet.

Data til privat brug betales efter gældende regler.
11-02-2012 13:09
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
@Palle Miliam

GEUS hører også under Klima-, energi og bygningsministeriet og her skal der ligeledes betales for data mm. fordi det betragtes som konsulentarbejde.
Når staten har valgt at beskære disse forskningsinstitutioner med 50% må de jo få pengene ind på en anden måde.
Det lyder dog umiddelbart som et højt beløb når der næppe kan tjenes yderligere penge på den type data i modsætning til fx. GEUS data om Grønlands undergrund.
11-02-2012 13:35
kfl
★★★★★
(2167)
Det er åbenbart, at DMI ikke skal efterkomme alle dataønkser, men hvis data er indgået i en forskningspublikation, bør de efter min mening være offentlige tilgængelige for alle brugere.

International er der sket det modsatte, nemlig at der er offentlig adgang til næste alle klimadata. Derfor er det overraskende, at DMI er restriktive med offentlighedens adgang til deres til data.

Jeg er ikke klimaforsker, men kun matematiker og statistiker og agter er bruge en del tid på analyser af klimarelaterede emner, herunder også at chekke forskningsresultater inden for klima. Jeg har viden og væktøjer til det.

Nu tilbage til tidevandsmålinger ved Geser og Hornbæk.

I det idelle verden burde jeg også få gratis adgang til målingerne fa perioden 2006-2011 og også til GPS- højede målingerne af de to målestationer. Data findes.

Desuden kunne jeg tænke mig også at få adgang til tidevandstabellerne fra perioden 19892-2011 samt lufttrykket for den samme periode. Dermed kan jeg kan jeg få fjernet kendte virkninger på tidevandmålingere og komme frem til den korrigerede vandstand.

Når det gælder GPS-højde målingerne fra Gedser og Hornbæk, vil jeg kunne forstå, at de ikke vil slippe data umidddelbart, idet DMI i første omgang vil holde dem tilbage af hensyn til egne forskere og publikationer.

Når det gælder tidevandstabeller, vil jeg måske med hård hård arbejde kunne beregne dem selv.

Når det drejset sig om lufttrykket, er det ikke sikkert at DMI har dem for alle hele perioden og det vil også være tidkrævende at fremstille data.

Resume:
Jeg vil kunne acceptere, at DMI holder svært tilgængelige data tilbage så som tidevandstabeller og lufttryksmålinger for periode 1892-2011 for de to lokationer, idet vil kræve en del arbedje at tilvejebringe disse data. Det vil for en stund også være acceptabel at holde GPS-målingerne tilbage af hensyn til egen forskere.

Jeg syntes ikke det er rimelig, at holde vandstandsmålingerne tilbage for Gedser og Hornbæk, idet der er relavant for diskussionen om oversvømmelserisikoen for hele Lolland/Falster/Møn. Desuden er der mig bekndt ikke forsket i oversvømmelsesrisikoen for disse områder i strøee stil.

DMI har skønnet at oversvømmelsen vedLolland/Falster/Møn i 1872 på 3 m over dagligvande er en 1000 år begivenhed.

Mit forløbige skøn ud fra en statistik analyse på data for perioden 1892 -2005 er på er på ca 312 cm korrigeret for den voksende vandstand også i de danske farvande. Mere om dette på et senere tidspunkt.

Vedlagt følger et billede fra den seneste oversvømmelse ved Nyord dvs den 14.januar 2012.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-02-2012 13:51
12-02-2012 13:21
kfl
★★★★★
(2167)
Det er ganske utroligt, men det er lykkedes mig at finde GPS højedmålinger for to steder i Danmark, nemlig Gedser og København.

De kan findes på hjemmesiden: http://www.sonel.org/?lang=en

Her data fra Gedser:og København:Næste problem:
Hvorfor er der variationer i højdemålingerne af den viste størrelsesorden ?

Er det et kalibreringsproblem ?
Deltag aktivt i debatten DMI afkræver betaling for data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klog på Klima med DMI2323-09-2022 07:46
Kritik af DMI's hjemmeside529-03-2022 21:36
Kan man stole på DMI ?18815-12-2021 11:44
DMI kan også fuske med data009-12-2021 19:16
Foredrag i Dansk Meterologisk Selskab-DMI torsdag den 17/11 kl. 19215-11-2016 22:45
Artikler
DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik