Husk mig
▼ Indhold

Douglas J. Keenan – en uforskammet kritiker, der skyder på alt og alle


Douglas J. Keenan – en uforskammet kritiker, der skyder på alt og alle12-02-2016 19:38
kfl
★★★★★
(2167)
Douglas J. Keenan – en uforskammet kritiker, der skyder på alt og alle
Douglas J. Keenan er med i kredsen af klimaskeptikere, der er centreret om WUWT. På hans hjemmeside kan man læse de mange analyser, som han har foretaget gennem tiden, jf.Infomath. Man kan bedst beskrive hans aktiviteter, som én der skyder på alt og alle og er meget uforskammet. Dog er der - så vidt jeg kan se – i nogle tilfælde noget om dette skyderi, men det rammer ham i nogen grad selvv.

Specielt har han angrebet IPCC temperaturanalyser Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report.

Han har også angrebet Phil Jones og Met Office Met Office svar på Douglas Keenan's angreb

På WUWT's hjemmeside har han angrebet BEST's temperaturanalyser A mathematician's response to BEST.

Han anklager specielt klimavidenskaben for ikke at anvende korrekte statistiske analyser af den globale temperaturudviklingen. Han har fremsat grove anklager mod Phil Jones, Met Office, som f.eks., på side 16 i Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report:

The current head of research at CRU is Phil Jones, who is considered by many people to be the most eminent climatologist in the UK. Jones' specialty is analysing climatic data. From my reading of some of Jones' research publications, though, I concluded that Jones has negligible competence at data analysis. For that reason, I stated the following, during the debate.

I think people are really overestimating the competence and the skill of some of these scientists. Phil Jones, for example, could absolutely not pass an examination in an introductory undergraduate course in statistical time series.

After the debate, Davies told me that Jones could pass such an examination. I then offered to pay £500/minute to have Jones write the examination. My offer was not accepted. Thus, Davies seemed to implicitly admit that one of the world's leading specialists in analysing climatic data did not have any competence at statistically analysing such data.


Douglas Keenan's angreb har virkelig igangsat reaktioner fra klimaforskernes side, men det er ikke det jeg primært er interesseret. Derimod er det Keenan's kritik af de statistiske analyser af de globale temperatureserier som HAD, GISS og NOAA.

Hans kritik er hverken gyldige eller objektiv, faktisk er den efter min mening bygget på uvidenhed om statistiske analyser i sammenhæg med grove personligt angreb.

Ved alle naturvidenskabelige analyser må man være klar over, at Alle modeller er forkerte, men nogle modeller er mere nyttigt end andre. Det betyder, at man i mange tilfælde, hvor observationsperioden er begrænset, befinder sig i en gråzone, hvor flere forskellige modeller kan anvendes.

Man må også være klar om, at man skal anvende den model, der bygger på færrest forudsætninger, jf Occam's razor.

Endelig må man inddrage viden om, hvorvidt en model strider mod fysiske og kemiske forhold, der styrer klimaet. De statistiske analysemodeller, der har været på tale, er følgende:

1)ARIMA(1,0,0)+trend
2)ARIMA(1,0,1)+trend
3)ARIMA(3,1,0)+trend

Se ARIMA-modeller.

En forklaring på en ARIMA(1,0,0) model kan ses her Autoregressive Order one process introduction and example.

Der er på forhånd usikkerhed hvilken model, der er bedst egnet, men den mindst troværdige model er model 3 på grund af de konsekvenser denne model har. Denne model kan alt andet lige føre til meget store temperaturstigninger eller fald blot ved tilfældighedernes samspil, der ikke er begrundet i strålingsbalancerne.

Ud fra data fra NOAA, er det ikke muligt med de eksisterende statistisk analyseværtøjer med sikkerhed at skelne mellem disse modeller. Med værktøjer menes plot af data, plot af ACF og PACF både for observationerne og for residualerne, BOX-Ljung tests etc.

Resultatet af at anvende disse modeller på temperatur data fra NOAA er følgende:

Trend=0.0068+/-0.001960
Trend=0.0068+/-0.002352
Trend=0.0068+/-0.008820

Analyse resultaterne af disse tre modeller ligger tæt på hinanden. Trenden er beregnet til 0.0068 i alle tre analysemodeller, men det er kunne i model 1)+2), hvor trenden er signifikant forskellig fra nul. Forklaringen herpå ligger i at ARIMA(3,1,0)-tillader meget store udsving i temperaturen.

Forklaringen på at Douglas Keenan vælger at se på en ARIMA(3,1,0) model kan ligger i, at man i forbindelse med økonomisk tidsserier så som efterspørgsel, salg etc. ofte ser på difference dvs. delta(i)=x(i)-x(i+1) for at opnå en stationær proces.

Den globale temperaturudvikling er analyseret, som et eksempel, af to af eksperterne inden for området, nemlig Schumway & Stoffer i bogen Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Her ser man både på selve data, på de detrendede data og første differencerne. Hvis man kun ser på de rå data, kan man godt få det indtryk, at temperaturudviklingen kan beskrives med en random walk med drift, men jeg mener ikke, at dette holder ved en nærmere analyse jf ovenfor.

Jeg mener, at jeg ligger på linje med hvad andre statistikere vil mene om udviklingen og til dels noget af det Douglas Keenan har refereret til i sin kritik af AR5, men at beskrive MET OFFICE og IPCC's analyser som fejlbehæftede er et skud langt ved siden af. Det er Dougla Keenan , der er uduelig!

Jeg forbeholder mig ret til at æde mine egne ord i mig igen efterhånden, som jeg trænger dybere ned i emnet og lærer mere om emnet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
12-02-2016 19:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jeg mener at kunne konstanter at de fleste modeller skyder for højt når de skal finde klima følsomheden af CO2.
RE: Han har ret.13-02-2016 15:50
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Douglas J. Keenan har meget tit ret i hans kritik. Det skyldes at der er for mange rygklapper i forskningen. Alle forskere forsker i at bevise rigtigheden af deres teori. Og når flere arbejder for at bevise den samme teori så fordamper usikkerhederne i det kollegiale sammenhold.

Hvis der sker en klimaændring, så sker det ved at klimazonerne flytter sig.
Hvis klimaet bliver varmere så kan nordatlanten blive subtropisk, 8K varmere og nordatlanten kan blive 8K koldere under en istid.
Store dele af jorden ændre næsten ikke temperatur under en klimaændring.

Det for passer dette billede ikke til en klimaændring. Og den globale opvarmning må derfor være en fejl.
Tilknyttet billede:

14-02-2016 13:13
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Måske det er fordi kfl ikke er i stand til at fremsætte en sammenhængende kritik. Der er hverken hoved eller hale i det, han skriver. Hvad er det præcist, at kfl mener, at Keenan har uret i? Vi ved det stadig ikke.

Vi kan forstå, at kfl mener, at Keenan er uforskammet. Måske, men det er ikke en hemmelighed, at Phil Jones ikke er noget matematisk geni. Det er han såmænd selv enig i.

Jeg kender ikke Douglas Keenan. Men jeg kender kfl og hans forvrøvlede indlæg uden nogen central pointe. Dette er et glimrende eksempel.

Jeg forbeholder mig ret til at æde mine egne ord


Men kfl du har ikke sagt noget som helst meningsfuldt af nogen art eller rettet nogen specifik kritik af Keenan, så vi kan allerede nu sige, at du behøver ikke æde ord, medmindre da, at du skulle få lyst til at sætte dit vævende og usammenhængende vrøvl på menuen.
14-02-2016 13:30
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Phil Jones, CRU kan ikke beregne en simpel lineær trend i Excel:

I keep on seeing people saying this same stupid thing. I'm not adept enough (totally inept) with excel to do this now as no-one who knows how to is here.
What you have to do is to take the numbers in column C (the years) and then those in D (the anomalies for each year), plot them and then work out the linear trend. The slope is upwards. I had someone do this in early 2006, and the trend was upwards then. It will be now. Trend won't be statistically significant, but the trend is up.


Jeg vil godt tro, uden at have kigget dem igennem selv, at Phil Jones' publikationer afspejler, at han ikke er en haj til dataanalyse. Er det uforskammet at påpege det? Næhh. Ok indrømmet, det er måske en lidt uforskammet måde at sige det på.
14-02-2016 18:21
Kosmos
★★★★★
(5391)
Douglas J. Keenan er med i kredsen af klimaskeptikere, der er centreret om WUWT

- 'centreret omkring' er måske også lige i overkanten!?:

Han ser ud til at have haft et 'gæsteindlæg' i 2013, og omtales derudover kun ifm. omtale fra andre blogs - i hvert tilfælde efter en hurtig søgning at dømme(?).
14-02-2016 19:26
kfl
★★★★★
(2167)
Phil Jones (climatologist)

Education
Jones obtained a B.A. in Environmental Sciences (1973) from the University of Lancaster, an M.Sc. in Engineering Hydrology (1974) and a Ph.D. in Hydrology (1977) from the Department of Civil Engineering at the University of Newcastle upon Tyne. His doctoral thesis was titled, A spatially distributed catchment model for flood forecasting and river regulation with particular reference to the River Tyne.


Dette skal ses i sammenhæng følgende udsagn fra en debatør:

Jeg vil godt tro, uden at have kigget dem igennem selv, at Phil Jones' publikationer afspejler, at han ikke er en haj til dataanalyse.

Redigeret d. 14-02-2016 19:29
15-02-2016 20:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
Phil Jones (climatologist)

Education
Jones obtained a B.A. in Environmental Sciences (1973) from the University of Lancaster, an M.Sc. in Engineering Hydrology (1974) and a Ph.D. in Hydrology (1977) from the Department of Civil Engineering at the University of Newcastle upon Tyne. His doctoral thesis was titled, A spatially distributed catchment model for flood forecasting and river regulation with particular reference to the River Tyne.


Dette skal ses i sammenhæng følgende udsagn fra en debatør:

Jeg vil godt tro, uden at have kigget dem igennem selv, at Phil Jones' publikationer afspejler, at han ikke er en haj til dataanalyse.


Hvorfor skal vi gætte os til, hvad din pointe er kfl? Lad mig (bemærk at han kalder mig "en debattør" - den krukkede kfl, vil ikke skrive mit navn) spørge dig, mener du, at dit Wikipedia-link viser, at Doug Keenan har uret i, at statistisk analyse af tidsseriedata ikke er Phil Jones' stærke side?

Jeg går ud fra, at du har læst, hvad Phil Jones har lavet, siden du kan sige, at Doug Keenan er uforskammet, når han udfra sin læsning af Phil Jones, konkluderer, at han ikke har den store (læs meget lille) statistiske viden. Kan du fortælle os, hvordan du når til den modsatte konklusion?
RE: Douglas J. Keenan: Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report18-02-2016 21:32
kfl
★★★★★
(2167)
Douglas J. Keenan: Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report

Douglas J. Keenans udgangspunkt er hans arbejde som analytiker på Walls Street, hvor han har mange års erfaring. Han har ingen formel uddannelse i sandsynlighedsregning, statistik eller klimavidenskab, men ifølge ham selv er han en flittig selvstuderende. Med denne baggrund har han udarbejdet publikationen Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report, hvor han angriber IPCC meget hårdt.

Douglas J.Keenan starter sit angreb på IPCC med en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik ved at gå helt tilbage til fundamentet for sandsynlighedsregning og statistik, nemlig et møntkast eksperiment eller terningkast eksperiment. Ud fra disse eksperimenter når han frem til via en lang omvej, at der ikke findes personer inden for klimavidenskaben, der er i stand til at analysere tidsrækker. Derfor er hans påstand, at den globale opvarmning skyldes tilfældige udsving. Intet andet. Heri ligger selvfølgelig, at Douglas J.Keenan mener sig selv kompetent til at udføre analyse af tidsserier i modsætning til alle andre.

Det fremgår ingen steder af hans analyser, at ARIMA(3,1,0)+trend er den bedste model, der beskriver den globale temperaturudvikling. Modellen er tilsyneladende plukket ned fra himlen.

Douglas J Keenan angreb minder om de mange forsøg, der bl.a. været på at skyde Einsteins relativitets teori ned, at bevise Goldbach's conjecture eller Fermat's Last Theorem . Disse forsøg er blevet gjort af personer uden faglig uddannelse eller indsigt. Disse personer ser helt bort fra en etableret viden, som kommer til udtryk i tekstbøger og videnskabelige artikler eller faglige organisationer. Deres visdom udbredes via internettet til den øvrige verden. En fællesbetegnelse for denne type personer er en scientific crackpot. Det florerer med disse videnskabelige crackposts inden for klimavidenskaber.

Douglas J Keenan har i publikationen Contest 1000 skrevet følgende:

It has often been claimed that alarm about global warming is supported by observational evidence. I have argued that there is no observational evidence for global-warming alarm: rather, all claims of such evidence rely on invalid statistical analyses.


Statistical incompetence has misled climate scientists into believing that they can distinguish between purely random series and series generated with a trend. The purpose of the Contest is to show that such a belief is false, at least for the series of global temperatures.


I think people are really overestimating the competence and the skill of some of these scientists. Phil Jones, for example, could absolutely not pass an examination in an introductory undergraduate course in statistical time series.


Der kan findes mange andre hårrejsende anklager. Ovenståeden er kun et et udpluk.

Der mange tidsserier inden for den finansielle verden, hvor man er nødt til at se på 1.differencerne (delta(t)=x(t)-x(t-1)) for at opnår en stationær tidsrække, som f.eks. bruttonationalproduktet. Her til kommer, at man af økonomisk fagligt årsager ofte ser på 1.differencer, som f.eks. de årlige salgstal. Der er derimod ingen argumenter for, at se på 1.diferencerne af den globale temperatur for at opnår en stationær tidsserie. Den globale temperatur ser umiddelbar ud til at være stationær hvert fald de sidste 135 år. Det har kun akademisk interesse eventuelt se på 1.differencerne og det er der i flere der har gjort.

Det bemærkes lige, at en stationær tidsrække er en tidsrækker, der i ethvert udsnit af serien har de samme statistiske egenskaber som alle andre udsnit.

Når Douglas J Keenan ser på første differencerne, kan de formodentlig tilskrives hans erfaringer fra Wall Street og han manglende kendskab til klimavidenskaben i forbindelse med at kunne rejse en uberettiget anklage mod klimavidenskaben. Uberettigede anklager er en sportsgren blandt klimaskeptikerne - åbenbart også for Douglas J.Keenan.

Hvis det virkelig forholder sig således, at den globale temperatur er en random walk, som Douglas J Keenan påstår, med eller uden drift, vil det stride mod termodynamikken 1.lov, idet temperaturen blot ved tilfældigheder kan vokse eller aftage ud over alle grænser uden at der sker ændringer i forcingen. Dette argument fremgår bl.a. af Testing Doug Keenan's methods. Derfor må Douglas J Keenan model afvises.

På hvilket punkt er der nogen om Douglas J. Keenan kritik of klimavidenskaberne?
Det er korrekt, at det er svært at skelne med sikkerhed mellem de forskellige ARIMA modeller, som anvendes til at beskrive den globale temperatur med, men det har intet med klimaforskningen at gøre, men ligger ovre i statistikkens verden.

At påstå, at der i Met Office ikke er en statistisk fagkundskab tilstede er en overraskende påstand, idet store dele af det matematisk statistik blev grundlagt af englænderen Sir Ronald Fisher. Det er usandsynligt, at statistikken ikke er en væsentlig del af uddannelse af bl.a. engelske forskeres og at der ikke er nogen der er specialister i analyser af tidsrækker. Klimaforskere og meteorologer, der arbejder på Met Office og for øvrigt også på Danmarks Meteorologiske Institut eller på Niels Bohr Instituttet er meget kompetente inden for statistik. Derfor er det galmandsværk af Douglas J. Keenan at skrive som han skriver. Derfor må man betragte Douglas J. Keenan, som en Scientific Crackpot. Der kan læses mere her A Brief Field Guide to Scientific Crackpots.

Hvilke modeller kan beskrive den globale temperatur udvikling?
Der er set ud fra min verden er der i hvert fald 5 modeller, der kan komme påtale i forbindelse med analyser af den globale temperatur, idet man på forhånd udelukker den model, som Douglas J Keenan hævder er den eneste rigtige, nemlig

ARIMA(1,0,0)+trend
ARIMA(2,0,0)+trend
ARIMA(3,0,0)+trend
ARIMA(4,0,0)+trend
ARIMA(5,0,0)+trend

Det viser sig , at det er modellen ARIMA(4,0,0)+trend, der giver det mindste værdi af AIC Akaike information criterion og derfor bør vælges fremfor andre modeller . Der er desuden andre teststørrelser, der viser denne model er at fortrække. Dette fremgår af følgende graf:Denne model giver en trend 0.6785 Celsius pr 100 år og et konfidensinterval [0.3820;0.9750] Celsius pr. 100 år. Dette konfidensinterval indeholder ikke nul og derfor er trenden signifikant større end nul.

Til sammenligning vises nedenfor den sammen statistik, men nu med den af Douglas J. Keenans foretrukne model:Denne model giver en trend 0.6842 Celsius pr. 100 år og et konfidensinterval [-0.1959;1.5640] Celsius pr 100 år. Altså et noget bredere konfidensinterval end fra den forrige model. Dette konfidensinterval indeholder nul således, at trenden ikke er signifikant forskellig fra nul. Dermed kan den globale temperatur opfattes som en random walk unde trend. Altså under forudsætningen er Douglas J. Keenans model holder.

Rent visuelt er der ikke de store forskelle mellem de to grafer.

Man kan naturligvis spørge og dette ikke ryster grundlaget for analysen af den globale temperatur ved hjælp af ARIMA-modellerne? På ingen måde. Det viser sig nemlig, at modellerne giver næste samme resultat mht. trenden. Den er beregnet til 0.68 °Celcius pr. 100 år. Også modellerne ARIAM(1,1,0)+trend til ARIMA(5,0,0)+trend giver næsten samme resultat som ovenfor, men med et større konfidensinterval.

Nu vil nogle af mine kritikere hævede, at jeg tidligere har brugt ARIMA(1,0,0)+trend uden at nævne, at en ARIMA(4,0,0)+trend formodentlig er at foretrække. Helt korrekt. Jeg er først nu undersøgt de øvrige ARIMA-modeller+trend, men min gæt er at det ikke flytter på resultaterne.

I og for sig burde jeg takke Douglas J. Keenan for han provokationer uanset, hvor stupide og provokerende de end er. De har nemlig tvunget mig til at undersøge hans argumenter og derigennem opdaget noget nyt om den globale temperaturudvikling. Tak for det.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 18-02-2016 21:39
18-02-2016 22:52
Kosmos
★★★★★
(5391)
...at bevise Goldbach's conjecture eller Fermat's Last Theorem . Disse forsøg er blevet gjort af personer uden faglig uddannelse eller indsigt. Disse personer ser helt bort fra en etableret viden, som kommer til udtryk i tekstbøger og videnskabelige artikler eller faglige organisationer

- dét fatter jeg ikke en brik af!?:

For det første blev Fermats sidste sætning bevist i 1994, af Andrew Wiles, som mig bekendt er fuldt kvalificeret matematiker (bachelor 1974, ph.d 1980). Dernæst er det min opfattelse at 'ser helt bort fra en etableret viden, som...' ingen mening giver, når talen er om matematik, hvilket vel du af alle (her) burde vide!
19-02-2016 07:33
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Hvorfor er det vi skal høre om denne Doug Keenan?
Er der nogen på Klimadebat, som bruger ham og hans resultater?
Du har åbenbart ikke tænkt dig at svare på, hvorfor du mener, det er uforskammet at sige, at Phil Jones har en meget begrænset viden om datanalyse og statistik.
19-02-2016 09:01
kfl
★★★★★
(2167)
En af årsager til at Douglas Keenan's vendetta vendt mod klimaforskerne er af interesse, er, at han rejser nogle spørgsmål - ganske vist på er grov og fornærmede stråmands facon -vedr. klimaforskningen, som er mere kvalificeret end hvad man normal ser fra klimaskeptikere.

Hertil kommer , at han har udlovet 100,000 USD i et væddemål vedrørende den globale temperatur. Det var dette væddemål, som fangede min interesse. For at forstå baggrunden for dette væddemål begyndt jeg at læse om ham på nettet.

Jeg kommer tilbage til dette væddemål.
19-02-2016 09:13
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmos skrev:
...at bevise Goldbach's conjecture eller Fermat's Last Theorem . Disse forsøg er blevet gjort af personer uden faglig uddannelse eller indsigt. Disse personer ser helt bort fra en etableret viden, som kommer til udtryk i tekstbøger og videnskabelige artikler eller faglige organisationer

- dét fatter jeg ikke en brik af!?:

For det første blev Fermats sidste sætning bevist i 1994, af Andrew Wiles, som mig bekendt er fuldt kvalificeret matematiker (bachelor 1974, ph.d 1980). Dernæst er det min opfattelse at 'ser helt bort fra en etableret viden, som...' ingen mening giver, når talen er om matematik, hvilket vel du af alle (her) burde vide!


Kære Kosmos

Endnu et af dine drillende modposter.....

Selv om Fermat sætning blev bevist i 1994, har det ikke tidligere afholdt folk fra at bevise eller modbevise denne sætning.

Jeg kan oplyse, at jeg har fået to boggaver om beviset for Fermat sætning - en dansk og engelsk version.

Inden for matematik findes der sandelig også mange crackpots, der forsøger at løse cirklens kvadratur, en vilkårlig vinkels tredeling, etc.

I kilmadebatten er der også en lang række crackpots så som Niel Axel Mörner, Lord Moncton, Lomborg,etc

Intet videnskabelig områder er fri fra disse personer.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-02-2016 09:42
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
I kilmadebatten er der også en lang række crackpots


Ja, som den, der mod al fornuft påstår, at der er tidevandscykler i Colorado-universitetets data for global vandstand - over en 3-4 lange indledende indlæg...og som end ikke trækker sit vås tilbage, da han får vist, at den artikel, han siger han tog udgangspunkt i, siger ham imod...

Ja, den slags møder man i klimadebatten. Man behøver ikke bevæge sig udenfor klimadebat.dk for at finde dem...
19-02-2016 20:35
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
..er der iøvrigt ikke også 1 million $ til den, der viser at de naturlige tal er en random walk?

Så hvorfor ikke også klimaet ... (millennium problems)
Deltag aktivt i debatten Douglas J. Keenan – en uforskammet kritiker, der skyder på alt og alle:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik