Husk mig
▼ Indhold

Drop fokus på demokrati


Drop fokus på demokrati12-05-2014 14:34
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Følgende er sendt til diverse dagblade, så nu håber jeg min stemme kommer til at gøre en forskel:

Der er for meget fokus på demokrati. Når befolkningen i bananrepublikker og andre diktatoriske stater gør oprør er lægges der alt for meget vægt på at få indført demokrati. Det er en fatal fejl som begås af både oprører, politikere fra demokratiske, vestlige lande og resten af dem som gør sig kloge på medierne.

Demokrati er godt nok, det er slet ikke det der er pointen her. Problemet er demokrati som udgangspunkt, når en befolkning kommer fra en styreform som ikke har leveret en ordentlig retssikkerhed, og retssikkerhed kan der aldrig være tale om når der ikke er lighed for loven. Hvad nytter det at få en demokratisk valgt regering som bare fortsætter hvor diktatoren slap med at favoriserer sig selv og sine egne udvalgte? Hvis den demokratisk valgte regering sætter sig på både den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt i landet sådan som det fx skete for i Egypten? Eller som det er sket i Rusland og mange andre steder?

Det er et problem for den vestlige verden at der jubles over det Arabiske forår, når det straks afløses af vinter igen, for hvordan vender får vi så vendt retorikken, så vi pludselig også kan bifalde at den demokratisk valgte regering væltes? Argumenterne var og er alt for svage når vi skal forsvare det nye overgangsstyre i Ukraine, overfor Putin, idet han kan holde på at afsatte demokratisk styre var et udtryk for befolkningens suverænitet, hvorfor overgangsstyret er illegalt. Løsningen på det retoriske problem er at nedgradere ønsket om demokrati til punkt to eller tre på dagsordenen, og altså ind, efter kravet om at få indført lighed for loven.

Har befolkningen den tryghed at leve i et land hvor der er lighed for loven, er de allerede godt på vej til at opnå en egentlig retssikkerhed. Noget som fx ikke findes i et land som Rusland. Et argument som dette står klippefast, stærkt når det skal forsvares at Ukraine afsatte den pro russiske præsident, Viktor Fedorovych Yanukovychv uden helt at følge de gældende regler, idet han tilsidesatte dette krav i stort omfang. Samtidig vil fremførelsen af dette argument virke svækkende på Putin selv, idet der findes masser af eksempler på at han selv har tilsidesat dette princip.

En anden ting er det nye fokus som kan sættes på den overgangsregering som sidder i Ukraine og nog gerne vil genvælges. Hvordan arbejder den selv på at overholde princippet og lighed for loven? Hvad hvis de viser sig ikke at være et pluk bedre en Yanukovychv? Det skal der da fokus på, så hurtigt som muligt, og det er da oplagt at bede Putin om at vende sin fokus derhen sammen med os, og så lad de da være underordnet at det der med demokrati, som alligevel kan vise sig at være en fuser. Arbejder overgangsregeringen derimod på at sikre borgernes retssikkerhed, vil den platform som regeringen står på styrkes, og dens berettigelse og autoritet vokse, uanset det lykkedes at få afholdt et demokratisk valg eller ej.

Endnu en vigtig pointe går på den evne og mulighed for at stabilisere et opdelt land, og her gælder pointet på i høj grad også på alle de mange stater som rummer en opdelt befolkning uanset om det skyldes bander, stammemæssige, religiøse eller måske etniske forskelle. En regering som arbejder på at fremme retssikkerheden og princippet om lighed for loven, bør som det første sikre at der foretages den velkendte 3 deling af magten, således at den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt kommer til at ligge hos tre suveræne instanser. Noget som vi tager som en selvfølge herhjemme, men som helt sikker er en mangelvare mange steder, men læg mærke til at det sagtens kan indføres og håndhæves i et land uden demokrati i øvrigt, og personligt ville jeg hellere lave i et land med en solid tredeling af magten, uden demokrati, end det modsatte.

Men nu tilbage til Ukraine som eksempel. Hvis den splittede befolkning skal komme til at fungere sammen er det bydende nødvendigt at ordensmagten, altså politiet, som i en periode vil skulle kunne råde over dele af militæret, kommer til at opererer som en selvstændig og suveræn magt, som på ingen måde handler efter ordre fra regeringen, ud over det overordnede, at holde orden i henhold til gældende lov. Samtidig skal det sikres at retsvæsenet justeres og styrkes til ligeledes på eget initiativ at kunne løfte den omfattende opgave det må være at ekspedere de mange domme der logisk vil komme. Lovgivningsmæssigt vil der muligvis skulle foretages nogle midlertidige lempelser hvor visse typer forbrydelser begået i en bestemt periode vil blive dømt mildt, således befolkningen i vil kunne komme videre uanset hvilken side af de står på. Selvfølgelig er det vigtigt at de tre udøvende organer så vidt muligt kommer til at indeholde en god blanding af alle minoriteter, og der fx i videst mulige omfang vil være en Tatar medvirkende til stede når der udøves en domfældelse over en anden Tatar. Dette øger både korpsånden og forståelse for dommen og dommens eksekvering. Retssikkerheden øges yderligere og samfundet stabiliseres. Foretages der nu valg til et nyt og demokratisk styr er det blot som creme på kagen, men husk, creme uden kage svæver underligt i luften. Det er noget nær vor tids største problem at alt for mange glemmer dette.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Deltag aktivt i debatten Drop fokus på demokrati:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kan oplyst demokrati løse klimaproblemerne ?6510-10-2019 17:25
Klimaspørgsmål og demokrati1608-10-2007 11:51
NyhederDato
Førende forsker: Drop kul og fyr i stedet med træ17-09-2008 11:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik