Husk mig
▼ Indhold

Dyr hvis levevilkår er forandret?


Dyr hvis levevilkår er forandret?08-10-2008 19:02
lund
☆☆☆☆☆
(3)
Hej.

Jeg ville høre, om der er nogen der kender til konkrete tilfælde, hvor dyr eller planters levevilkår er blevet ændret? Og dyrene er derfor blevet nødsaget til at tilpasse sig forandringerne.
Tilfældene skal være nogen der foregår lige nu.

Håber der er nogle der kan hjælpe.

- Lund

Redigeret d. 08-10-2008 19:20
08-10-2008 20:32
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Forandringen i dyrearter sker så langsom at ingen kan se hvad der foregår lige nu, det er først om millioner af år at vi kan se forandringen.
08-10-2008 21:35
lund
☆☆☆☆☆
(3)
Tak for dit svar kulden-varmer.

Det var nu ikke så meget forandringen i dyrearter jeg tænkte på, men mere biologiske forandringer som gør at dyr bliver nødt til at tilpasse sig. Der er eksempelvis blevet observeret planter, der bevæger sig opad bjergsider, for at komme op i koldere luftlag hvor de kan overleve. Den stigende temperatur gør at de bliver nødt til det. Så det var mere, om der var nogen der kender til tilfælde hvor dyr ligeledes må søge nye steder hen for at kunne overleve.

08-10-2008 22:36
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Planterne har rødder i jorden og er derfor bevægelige. Der er derfor aldrig observeret planter, der bevæger sig opad bjergsider, for at komme op i koldere luftlag hvor de kan overleve. I de sidste 100 år er trægrænsen rykket opad i Norge, men fyretræerne kan godt overleve længere nede. Skovfyren vokser også i Spanien og er plantet mange steder i Californien.
09-10-2008 01:01
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Lund
Er det til en opgave af en slags?
Min første tanke var 'dræbersnegle' der pga. mildere vintre og vådere sommere har haft mulighed for at brede sig nordpå.
Faldt i den forbindelse over
Så det var mere, om der var nogen der kender til tilfælde hvor dyr ligeledes må søge nye steder hen for at kunne overleve.

Istedet for kun at definere ændringen i habitat og biodiversitet negativt/defensivt kan du inkludere det positivt/aggresivt. (Ikke positivt som en overordnet opfattelse men set fra artens synspunkt).
Du kan så udvide det til, at den klassiske skovsnegl kommer under pres pga. 'dræbersneglene'. Lidt kort indledende info: http://www.frontlinien.dk/Hovedsider/Sporgsmaalogsvar/Svar/snegle_i.asp

Kom derefter lidt tænketid til at overveje fisk og fugle. En hurtig søgning om fugle gav dette – at "lysbuede knortegæs"
er blevet påvirket af fødeudvalg: "De fleste af disse forskydninger i udbredelsesmønstre skyldes forandringer i tilgængeligheden af ålegræs på rastepladserne" – fra http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_afdelinger/3_vibi/projekter2.asp?ID=9292
Sikker på en henvendelse direkte til ornitolgisk forening, eller hvad den nu end hedder, kan give dig noget viden om fugle under 'pres' og henvisning til materiale.

Ellers er fisk værd at overveje. Du vil ofte finde tal for forekomst længere tilbage end for f.eks. fugle da fiskeri er et klassisk fødevare-erhverv og derfor i højere grad tidligt har fanget forskeres opmærksomhed.
Danmarks Fiskeriundersøgelser har lavet en længere rapport; "Nordatlantiske havøkosystemer under forandring - effekter af klima, havstrømme og fiskeri", http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf

Som eksempel beskrives ændringer i torsk/reje bestand udfra lokale ændringer i temperaturer. Ved blot marginalt varmere temperatur trives torsk hvorimod rejer trækker længere nordpå – og omvendt. Tilsyneladende er havet omkring Grønland interessant da det er henholdvist nord- og sydgrænse for levevilkår for en del forskellige arter.


Om torsk/rejer fra side 18 og fremefter hvor det bliver mere og mere detaljeret/kompliceret med inddragelse af reproduktionsvilkår, overfiskeri osv.

Håber noget af det kunne bruges.
09-10-2008 01:57
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Mikkel R skrev:


Ellers er fisk værd at overveje. Du vil ofte finde tal for forekomst længere tilbage end for f.eks. fugle da fiskeri er et klassisk fødevare-erhverv og derfor i højere grad tidligt har fanget forskeres opmærksomhed.
Danmarks Fiskeriundersøgelser har lavet en længere rapport; "Nordatlantiske havøkosystemer under forandring - effekter af klima, havstrømme og fiskeri", http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf

Som eksempel beskrives ændringer i torsk/reje bestand udfra lokale ændringer i temperaturer. Ved blot marginalt varmere temperatur trives torsk hvorimod rejer trækker længere nordpå – og omvendt. Tilsyneladende er havet omkring Grønland interessant da det er henholdvist nord- og sydgrænse for levevilkår for en del forskellige arter.


Om torsk/rejer fra side 18 og fremefter hvor det bliver mere og mere detaljeret/kompliceret med inddragelse af reproduktionsvilkår, overfiskeri osv.

Man opfisker torsken og forsætter med dens fødegrundlag?! Nej, der er tidligere sket tilsvarnde ændringer.
Håber noget af det kunne bruges.

Det viser en global afkøling, det skal vise en opvarme. Det er en bundet opgave!
09-10-2008 14:45
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Man opfisker torsken og forsætter med dens fødegrundlag?! Nej, der er tidligere sket tilsvarnde ændringer.
Håber noget af det kunne bruges.

Det viser en global afkøling, det skal vise en opvarme. Det er en bundet opgave!

Ikke sikker på jeg helt forstår hvad du mener med 'bundet opgave'? – men mht. global opvarmning siger rapporten dette. - husk grafen ovenfor er for en enkelt banke, ikke et overordnet geografisk område.
Til trods for den generelle globale klimaopvarmning har temperaturen ved Vestgrønland været generelt lavere og faldende efter 1968, hvilket er et udtryk for at den globale opvarmning ikke er jævnt fordelt på kloden (f.eks. Serreze, 2000; Stern & Heide-Jørgensen, 2003). Den faldende og mere svingende temperatur med periodevis meget kolde vintre efter 1968, resulterede i forringede vækstvilkår for torsk, som sammen med overfiskeri resulterede i at torsken stort set forsvandt fra Vestgrønland efter 1992 (Fig. 8).
Lavere temperatur og øget ismængder ved Vestgrønland (i Davisstrædet og Baffin bugten) har forandret habitater og levevilkår til det bedre for nogle organismer og forringet dem for andre. Øget isudbredelse har muligvis været medvirkende årsag til de øgede rejeforekomster, fordi isudbredelse og rejeproduktion synes at være positivt korrelerede og måske koblet til fødebetingelserne for rejerne (Parsons & Colbourne, 2000; Ramseier et al., 2000).

Fra siderne 25-26

Dog selvsagt du har ret i 'top-down' effekt i fødekæden ved fiskeri. Dette kommer rapporten også ind p å og anerkender som en årsag for bedre livsvilkår for rejer (manglende 'top-down' effekt). Ligeledes at 'top-down' effekt er medvirkende til, at holde torsken væk idag - pga. sæler havner de unge torsk nederst i fødekæden. (no pun intended
)

Prædationsdødelighed fra sæler kan også være en medvirkende årsag til at torsken ved Vestgrønland har svært ved at komme tilbage. Den eksisterende viden om struktur og funktion i det vestgrønlandske økosystem tyder imidlertid på, at overfiskeri, og især bifangst af torsk i rejefiskeriet, i øjeblikket er den største trussel mod torskens tilbagevenden til Vestgrønland ([4, 13, 18, 22]; ICES, 2003).

S24.

At fiskeri er medvirkende årsag udelukker dog ikke effekt af ændret lokalt 'klima' – de to kan sagtens være komplimentære. Hvis temperaturskift forværrer reproduktionsvilkårne og forbedrer dem for rejer imens der fiskes bliver den samlede reducerende effekt på torskebestanden mindre. For at illustrere svingende torskebestand før overfiskeriet.

Torskeforekomsterne ved Vestgrønland har svinget mellem torskefattige og torskerige perioder. Fra 1800-tallet kendes med sikkerhed kun to perioder med mange torsk, nemlig en i 1820erne og en anden i slutningen af 1840erne. Torsken bredte sig i disse perioder mod nord, men perioderne varede kun nogle få år, så blev torsken sjælden igen. I de torskefattige perioder var der dog enkelte fjorde, der havde små lokale bestande, og ved et enkelt sted, Fiskenæsset i Sydgrønland, kom torsken til kysten næsten hvert år og fiskedes til hjemmeforbrug af befolkningen (Hansen & Hermann, 1953). I årene omkring 1920 bevirkede en klimaforandring mod et generelt varmere klima, at havtemperaturen steg med følger for udbredelsen af bl.a. havets fisk (Jensen, 1939). Boreale fiskearter blev mere almindelige ved Vestgrønland og samtidigt trak arktiske arter længere nordover. Det varmere klima resulterede i god rekruttering og vækst i torskebestande ved Vestgrønland. Torsken bredte sig nordover og blev talrig.

Fra samlet konklusion i rapporten.
Tidligere var Grønlands vigtigste fiskeriressource torsk. I dag er torsken forsvundet og langt den vigtigste fiskeriressource er dybvandsrejen. Skiftet i ressourcegrundlaget fra torsk til rejer i havøkosystemet har bl.a. følgende årsager: 1) De senere års forholdsvis kolde og varierende klima ved Vestgrønland har givet dårlige vækst- og overlevelsesbetingelser for torsk. 2) Samtidig er torsken blevet overfisket, især fordi den blev taget som bifangst i rejefiskeri. 3) Rejeyngel har større tolerance, vækst og overlevelse end torskeyngel, i perioder når vandet er koldt. 4) Mange af rejernes naturlige rovdyr (især torsk og andre fisk) er væk, eller de er blevet kraftigt reduceret i antal, som følge af koldt klima og fiskeri. 5) Fordi rejens naturlige rovdyr i disse år er få, og der samtidigt er stor produktion af føde for rejerne, vokser bestanden af rejer.

Side 108

Vil slet ikke udelukke jeg har misforstået noget omkring det her? Men er det ikke korrekt at global opvarmning ikke udelukker lokal afkøling? (eller lokalt uændret temp. for den sags skyld). Overfiskeri og temperatur-effekt er ikke gensidigt udelukkende forklaringer men kan sagtens være komplimentære?

Er ikke klima-videnskabsmand eller fiske-ekspert, ville blot gøre Lund opmærksom på et muligt emne til hvad han forespørger.
09-10-2008 15:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hej Lund

Du kan så finde redegørelserne fra de 2 gamle havvindmølleparker i Danmark.
Havvindmøllerne er en konsekvens af menneskelig aktivitet pga., påstås der, den globale klimaforandring. Havvindmøllernes indvirkning på det naturlige dyreliv i disse områder, kan derfor relateres til klimaforandringer.

Du kan google på Rødsand, Horns Rev og havvindmøller god søgelyst.
09-10-2008 18:36
lund
☆☆☆☆☆
(3)
Mange tak for hjælpen Mikkel R og Boe Carslund-Sørensen!!

Ja, jeg skal bruge det til en opgave.

10-10-2008 05:17
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Hej lund, her kan du lytte til Professor Carsten Rahbek, 'Klimaets rolle for livet':

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Udsendelser/2007/03/05113839.htm

Her er et paper fra Rahbek og co.:
http://journals.royalsociety.org/content/01k316x105281474/

...og en artikel:
http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/forskerne_kan_ikke_forudsige_spredning_af_liv_pa_jorden

Håber det giver inspiration til din opgave

Redigeret d. 10-10-2008 05:22
Deltag aktivt i debatten Dyr hvis levevilkår er forandret?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvorfor nævnes respirationen (mennesker,dyr) ikke som problem?4323-08-2021 21:15
Store dyr og små dyr005-01-2009 16:00
El-sparepærer kan blive en dyr fornøjelse730-06-2007 20:41
Artikler
Konsekvenser for dyr (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Klimaet har forandret den indiske monsun04-10-2010 08:55
Slap klimaaftale bliver dyr for vindsektoren10-11-2009 09:14
Også tropiske dyr truet af den globale opvarmning10-10-2008 13:16
Global opvarmning tvinger dyr væk10-06-2008 13:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik