Husk mig
▼ Indhold

Elpriser på himmelflugt


Elpriser på himmelflugt06-03-2012 08:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sådan skriver MICHAEL STENVEI på EPN.dk i en artikel, der er offentliggjort 05.03.12 kl. 22:30

Elafgifter fylder mere og mere i danskernes husholdningsbudget. På fem år er afgifterne øget med 875 kr. til 5.038 kr. for en husstand.

Siden 2007 er elregningen for en typisk husstand vokset med 875 kr. - alene fordi skiftende skatteministre har øget elafgifterne med 21 pct.

De stigende udgifter for private og virksomheder vækker harme i Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE), der tæller op mod 50 af Danmarks største elforbrugende koncerner som Banedanmark, Dansk Supermarked og Aalborg Portland.

»Man bemyndiger bare en minister til at dreje på nogle knapper, og så kommer der penge i kassen. Det er helt tåbeligt,« siger Steen Vohlander, formand i FSE.

En malkeko
Han tøver ikke med at slå fast, at elafgifterne reelt er blevet en malkeko, som politikere tyer til, når der skal findes penge til at lukke huller i statskassen.

Dansk Energi er ikke utilbøjelig til at være enig.

»Afgiftsstigningerne skyldes, at det først og fremmest er lette penge. I en almindelig husstand løber elregningen måske op i 8.000-10.000 kr. Hvis man øger elafgifterne en smule, er det ikke noget, som folk opdager. Kun de færreste læser jo, hvad der står på elregningen. Dermed bliver afgiften usynlig for folk,« siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Dyrt bekendtskab
For virksomheder og private husstande har de øgede elafgifter været et dyrt bekendtskab. Siden 2009 er statens indtægter fra elafgifter vokset med 2,4 mia. kr., viser tal fra Skatteministeriet.

Hertil kommer en momsindtægt på 600 mio. kr., da afgifterne er pålagt moms.

Per Andersen, lektor i miljøøkonomi ved Syddansk Universitet, forklarer, at elafgifterne sjældent handler om at hjælpe miljøet. Det handler først og fremmest om at få penge i kassen.

»De historisk høje afgifter er ikke begrundet i særlige miljøhensyn. Det handler mere om, at man kan få nogle solide indtægter via elafgifterne,« siger Per Andersen.

Verdens dyreste
De høje afgifter gør ifølge nye tal fra det Internationale Energi Agentur (IEA) Danmark til verdens dyreste land målt på elprisen for private husstande.

Ifølge IEA betalte private elkunder i 2011 i gennemsnit 1,99 kr. pr. kilowatt-time. Det er dobbelt så meget som norske og finske elkunder, mens elprisen i Sverige lå på 1,22 kr.
06-03-2012 10:32
Kosmos
★★★★★
(5366)
De høje afgifter gør ifølge nye tal fra det Internationale Energi Agentur (IEA) Danmark til verdens dyreste land målt på elprisen for private husstande

- som Lidegaard & Co. nu vil hæve yderligere som resultat at energiforliget!
06-03-2012 11:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Derfor bliver vi nød til at protestere
06-03-2012 11:12
Kosmos
★★★★★
(5366)
Derfor bliver vi nød til at protestere, og det er jo også netop, hvad formanden for Parcelhusejernes Landsforening d.d. gør.
Men problemet er selvsagt, at der nu (næsten?) er 'indgået bred energiaftale' - og vi ved alle, at politikerne er glade for 'brede forlig', at de i praksis er særdeles svære at hugge/stikke i!
06-03-2012 11:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Derfor bliver vi nød til at protestere


Hvis vi skal protestere, skal vi gøre det på en begavet måde.

At stille sig op på Christiansborg slotsplads hjælper nok ikke, men hvis vi nu protesterer ved, at vi hver især installerede vores eget elproduktionsapperat - det kan være solceller, husstandsvindmøller eller minikraftvarmeværker, vil det kunne mærkes på statens indtægter fra elafgifter - det ville også tvinge en omstilling igennem, der ikke bliver styret af diverse energilobbyer, og det vel at mærke en omstilling, der reelt har en mulighed for at løse nogle af de problestillinger, der ligger til grund for den politiske energiaftale.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-03-2012 14:02
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Boe Carslund-Sørensen

Så er det bedre at stemme på LA for så behøves vi ikke gå på r.... først.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
06-03-2012 14:35
Kosmos
★★★★★
(5366)
Så er det bedre at stemme på LA for så behøves vi ikke gå på r.... først

- jovist; men der skal godt nok lægges 'manne' stemmer dér, hvis LA skal opnå mandattal til at omgøre energiforliget!
06-03-2012 18:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Så er det bedre at stemme på LA for så behøves vi ikke gå på r.... først

- jovist; men der skal godt nok lægges 'manne' stemmer dér, hvis LA skal opnå mandattal til at omgøre energiforliget!


Tja - men skal de ikke blot have en afgørende stemme?

Hvad er LA's energipolitik?

Jeg tror, at det er lettere at få befolkningen til at stemme med pengepungen, end at ændre et indgået energiforlig.

Det første der skal fjernes er kommunrnes of fjernvarmeselskabernes mulighed for med tvang, at få befolkningen til at betale for noget, der ikke virker.

Jeg sidder pt. og rbejder med en klagen over fjernvarmetvang i Silkeborg Kommune - en tvang der reelt betyder, at fjernvarmeselskabet skal brænde minimum 25 % mere naturgas af end det husstandene bruger i deres naturgasfyr i dag. Se det er energieffektiv anvendelse af energi! (Ironi kan forekomme)


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-03-2012 21:31
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hvad er LA's energipolitik?


De vil have renere energi og foreslår at vi genovervejer kernekraft fordi det er problematisk med møllerne der ikke lagre energien.
06-03-2012 22:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg viste godt, at LA vil have at vi genovervejer kernekraft - hvilket er ok set i lyset af, at vi bliver mere og mere afhængig af el - altså en stabil elforsyning.

Det kan diskuteres om kernekraft giver en renere energi - men en ting er helt sikkert ingen af de kendte elproduktionsmetoder kan lagre el - nogen af elproduktionsmetoderne kan op- og nedreguleres, så de hele tiden tilpasser elproduktion mod elforbrug.

Noget, der nok kommer bag på mange, er, at vi pt. betaler via elregningen for at opretholde elproduktionskapacitet på 2,2 gange vores maksimale elforbrug - omsat til økonomi betaler vi 2 gange mere en nødvendigt i kapacitetsomkostninger - og det selv om vi også er afhængig af backup via vores kabler til nabolandene.

Noget andet, der nok også kommer bag på mange, er, at dansk energipolitik ikke er sammenhængende, den er opdelt i 3 område, der politisk set er uafhængige af hinanden, mens virkeligheden tydeligt viser, at ændringer på ét af områderne indvirker på de to andre - og som oftest er det i negativ retning.

F.eks. vil en øget mængde vind-el i elforsyningen og elforbruget reducere andelen af samproduktion mellem el og varme, det til trods udvidere vi fjernvarmes andel af det samlede behovet for opvarmning og varmt vand fra de nuværende ca. 62 % til over 70 % - og ikke én, der kan tænke selv, ved hvor varmen til fjernvarmesystemet skal komme fra i 2020.

Så på den ene side vil vi have mere vind-el for at mindske CO2-udledningen og afhængigheden af fossile brændsler, hvor vi på den anden side øger afbrændingen af fossile og bio brændsler for at skaffe varme nok til fjernvarmesystemet - hvilket øger CO2-udledningen og energiforbruget.

Et eksempel fra den virkelige verden:
I Silkeborg Kommune har man besluttet at omlægge ca. 1.000 husstandes opvarmning fra eget naturgasfyr til fjernvarme - det lyder umiddelbart som en god ide. Fælles varmeproduktion burde give en bedre virkningsgrad, men virkeligheden er en helt anden.

Et alm. naturgasfyr til én bolig har en virkningsgrad på ca. 90 (når der regnes med et energiindhold pr. m3 naturgas på 11 kWh) Naturgasmotoren på værket har ca. en elvirkningsgrad på 42 og en varmevirkningsgrad på 53, mens naturgaskedlen på værket har en varmevirkningsgrad på ca. 100.

Desværre er der et ledningstab ud til varmeforbrugerne på ca. 20 % - så hvis varme produceres på værkets kedel, skal der produceres 1,25 kWh varme for at forbrugeren kan modtage én, hvilket selv med en bedre virkningsgrad betyder et merforbrug af naturgas.

For at naturgassen kan anvendes i motoren, skal der være behov for den øgede elproduktion, hvilket ikke har været tilfældet de sidste år, hvorfor naturgasværkerne er de første, der skiftes fra samproduktion til kedeldrift.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 06-03-2012 22:45
06-03-2012 22:57
Kosmos
★★★★★
(5366)
Det første der skal fjernes er kommunrnes of fjernvarmeselskabernes mulighed for med tvang, at få befolkningen til at betale for noget, der ikke virker

- og netop på dét punkt bliver jeg foruroliget over at se Venstres energiordfører lige her, endda i rollen som 'politisk næstformand'!

Redigeret d. 06-03-2012 22:57
07-03-2012 01:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos

Jeg deler tildels din bekymring - men jeg er faktisk mere bekymret for, at den adm. direktør for Dansk Fjernvarme er tidligere mf'er for S.

Jeg er meget mere bekymret for, den indflydelse Dansk Fjernvarme har i form af deres lobbyarbejde både i folketinget, Energistyrelsen, Energitilsynet, Ankenævnet på Energiområdet og Energiklagenævnet. Alle steder sidder der personer, der er eller har været tilknytte Dansk Fjernvarme. Bla. er den tidl. adm. direktør nyvalgt til Energitilsynet.

Der er derfor ingen tvivl om, at Dansk Fjernvarme har en meget stor indflydelse på den førte "energipolitik". Det eneste der pt. taler til forbrugernes fordel, er EUs nye forbrugerbeskyttelsesdirektiv, der træder i kraft i juni 2014. Desværre kan der laves meget "skidt" inden.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Elpriser på himmelflugt:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad gør i andre ved de stigende elpriser104-10-2022 09:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik