Husk mig
▼ Indhold

Empiriske forsøgSide 2 af 2<12
17-12-2011 19:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hermed har et øget C02-indhold i atmosfæren ingen reel effekt.


@Jørgen

Hvis bare det gennemsnitlige skydække øges med 1 -2 % i gennemsnit over året vil det med sikkerhed annullerer alt co2'ens drivhuseffekt totalt næsten uanset hvor meget co2 der udledes.
18-12-2011 10:46
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet et link til en hjemmeside fra Københavns Universitet med materiale til undervisningen i folkeskolen over gymnasier:Info om klima.

Specielt har følgende artikel om drivhusgasser relavans i vore diskussion om Co2.

Bemærk litteratur henvisningen sidst i artiklen.

Desunden henvises til et forøg på Risø, der undersøger virkningen af en forhøjet CO2 koncentration på plantevæksten: Risø Climaite.

Dette forsøg beskrives kort:

CLIMAITE-centret tager sit udgangspunkt i de klimaforandringer som klimaforskere har forudsagt for Danmark år 2075. Ideen er helt enkelt at skrue tiden 70 år frem og kunstigt skabe fremtidens klima i et forsøgsområde ude i naturen og undersøge effekterne.

CLIMAITE er et samarbejde mellem 6 forskellige forskergrupper fra Risø DTU, Københavns Universitet, KU Life og Aarhus Universitet DMU.

CLIMAITE er primært støttet af VILLUM KANN RASMUSSEN fonden. Aktiviteterne støttes desuden af Air Liquid Danmark A/S, de involverede institutioner og en række private firmaer.

Læs mere om CLIMAITE her. climaite

Læs synteseartiklen her
Synteseartiklen er blevet udvalgt af det internationale panel "Faculty of 1000" til at være blandt de to procent vigtigste nyligt publicerede artikler inden for biologi.


Der er mere relevant at læse hvad forskerne skriver om klimaændringerne og deres konsekvenser end - næsten sygeligt - at gå op i konspirationsteorier. Desværre har klimadebat udviklet sig til et arnested for klimakonspirationser a la Lanser . Gid flere med en forskningsbaggrund ville deltage i debatten.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 18-12-2011 11:10
18-12-2011 11:30
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Gid flere med en forskningsbaggrund ville deltage i debatten.


De som har en forskningsbaggrund er nok for kloge til at indblande sig i noget som er politisk.


18-12-2011 12:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet med klimaforskere, er at de ikke kan se andre problemer end klimaproblematikke. Derfor må man desværre sige, at disse forskere er meget snæversynede. Jeg beklager ordvalget, men det er det ordvalg, som jeg synnes er mest dækkende.

På globalt plan har vi mennesker således langt større problemer en klimaproblemet. Behøver jeg at sige mere end sult, fattigdom, underernæring, syddomme, befolkningstilvæksten, den atomaretrussel osv.

Netop fordi det er utroligt bekosteligt at begrænse CO2 udledningen er det hul i hovedet, at bruge en masse penge på et relativt lille problem.

Her skal det yderligere bemærkes, at en eventuel havandsstigning kommer over lang tid. Dvs. over flere hundere år. Det vil således sige at en evt. havvandsstigninger kommer langsomt. Det betyder med andre ord, at de bygninger og lignende som ligger i farezonen, til den tid både er nedslitte og afskrevet. Betydningen heraf er derfor lille.

Hertil kommer at der er mange fordele ved et varmere klima. Fordelene er inddiskutable, og de kan langt hen af vejen opveje ulemperne. Beregninger viser endda at forelene er større end ulemperne for et nordligt beliggende land som Danmark.

Jeg spørgen bare, hvorfor være så bekymret for et relativt set lille problem?
18-12-2011 13:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

På globalt plan har vi mennesker således langt større problemer en klimaproblemet. Behøver jeg at sige mere end sult, fattigdom, underernæring, syddomme, befolkningstilvæksten, den atomaretrussel osv.


I den sammenhæng er det værd at bemærke, at den aftale som man forsøger at samle tilslutning til i København (cop15) i alt sin enkelhed går ud på at industrilande, skal reducerer deres emissioner. Men udviklingslandene skal derimod have ret til at udlede co2 og andre klimagasser, til de er oppe på vestlig industristade. Men disse udviklingslande skulle herefter forpligte sig til at reducere stigningen i udledning fra måske 10 % til 6 % af nettoudledningen (kan ikke lige huske de faktiske tal, men det er i den størrelse ) i denne udviklingsperiode.. Når så lande som Brasilien, Kina, Indien mf om 30 - 40 år har nået et højt industriel stade ved altså at bruge de billige fossille energikilder, herefter skulle disse lande som Europa USA mf så begynde at reducere udledningen af klimagasser.

Det var altså på den baggrund at videnskaben mente at man kunne holde 2 grader i dette århundrede, ved en så eksplosiv vækst i brugen af kul, olie og gas som godt nok er lidt mindre end denne udledning ville være uden en aftale.

Det er jo fuld og helt vanvid eller fuldstændig useriøst at tale om at temperaturen kan holdes under de mekanismer som drivhuseffekten afstedkommer (som man må gå nu fra disse videnskabsmænd tror på) ved en så enorm vækst i udledning af co2.. Alene Kina er på højde med USA's udledning i 2006 og har siden øget brugen af fossiler med omkring 10 % årligt. Der åbnes et 1 Gigawatt kul-kraftværk om ugen i Kina som hvis aftalen i København var indgået så ville det betyde at Kina kun måtte åbne 3 om måneden som så altså skulle kunne afværge klimakatastrofen....
Redigeret d. 18-12-2011 13:15
18-12-2011 14:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jørgen Petersen skrev:
Problemet med klimaforskere, er at de ikke kan se andre problemer end klimaproblematikke. Derfor må man desværre sige, at disse forskere er meget snæversynede. Jeg beklager ordvalget, men det er det ordvalg, som jeg synnes er mest dækkende.

Du har ret, men alle forskere er i dag eksperter inden for så snævert et emne at de ikke kan forstå store helheder. Alle mennesker er stadigt kun dyr. Løsningen på dette problem har været kikkert-syn, eller retter mikroskop syn, hvor man forsker i noget som man ikke kan se.

På globalt plan har vi mennesker således langt større problemer en klimaproblemet. Behøver jeg at sige mere end sult, fattigdom, underernæring, syddomme, befolkningstilvæksten, den atomaretrussel osv.

Netop fordi det er utroligt bekosteligt at begrænse CO2 udledningen er det hul i hovedet, at bruge en masse penge på et relativt lille problem.

Her skal det yderligere bemærkes, at en eventuel havandsstigning kommer over lang tid. Dvs. over flere hundere år. Det vil således sige at en evt. havvandsstigninger kommer langsomt. Det betyder med andre ord, at de bygninger og lignende som ligger i farezonen, til den tid både er nedslitte og afskrevet. Betydningen heraf er derfor lille.

Hertil kommer at der er mange fordele ved et varmere klima. Fordelene er inddiskutable, og de kan langt hen af vejen opveje ulemperne.

Når du taler om et varmere klima så er du gal på den. Da man så tænker på tørke. Men et varmer klima i Danmark skyldes at varmen ved ækvator transporteres imod polerne i form af vanddamp fra verdenshavene. Det er altså ikke hele jorden som bliver varmere men kun polerne og nætterne. Jeg må anbefale ordet: Klimaændringer.


Beregninger viser endda at forelene er større end ulemperne for et nordligt beliggende land som Danmark.

Jeg spørgen bare, hvorfor være så bekymret for et relativt set lille problem?


Svaret må være at vi har et behov for at være bekymret. Politikerne har et behov for at folk er bekymret.


18-12-2011 14:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Delphi

Det er en meget interessant tilføjelse, som du der kommer med. De tekniske detajler har du godt styr på, kan jeg se.

Fortsat god weekend
18-12-2011 14:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Kulden-varmen

Du har nok ret i, at folk har behov for at være bekymrede. I hvert tilfælde har det stor effekt, hvis der bliver kørt skræmmekampagne på noget som almindelige mennesker ikke kan gennemskue.
18-12-2011 16:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er en meget interessant tilføjelse, som du der kommer med. De tekniske detajler har du godt styr på, kan jeg se.


@Jørgen

Ja! Hvis man anderkender co2'ens miljøbelastning via drivhusteorien, så har man også sagt! Enten lever vi det ud og kommer omkring havstigninger høje temperaturer (som ellers til alle tider har været en stor fordel)! Herunder som du så rigtig er inde på, så behøver det langt fra være de store problemer som det ofte anvendt skræksenarie med Maldiverne i stillehavet som oversvømmes mm skal vise. Herunder at det tager meget lang tid inden havet stiger. Ellers! Har vi sagt at Kina, Indien eller de underudviklede lande skal fortsætte i armod..

Og der er ingen middelvej!

Og det vi i vesten med el-biler, møller, biobrændsler mm forsøger at iværksætte er kun til at forværre situationen. Netop fordi disse tiltag er så exorbitant bekostelige at vi faktuelt dræner vore samfund for velstand og dermed trækker på de underudviklede landes begyndende velstand i sidste ende.

Og der er kun en måde at erstatte fossil energi, og det er ved at finde en erstatning som er bedre og billigere!
Redigeret d. 18-12-2011 16:52
18-12-2011 16:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Delphi

Det har du fuldstændig ret i.
18-12-2011 17:00
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Jeg har fundet et link til en hjemmeside fra Københavns Universitet med materiale til undervisningen i folkeskolen over gymnasier:Info om klima.


På den side du henviser til er det forsøgt at forklare hvordan CO2 reflektere stråling.

Er der nogen der forstår det?

Hvis ja, så forklar hvorfor CO2 ikke sender stråling væk fra jorden.


18-12-2011 18:14
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:

Miljøordbog
CO2-ækvivalenter (CO2-equivalents)
Enhed for den vægtede sum af forskellige drivhusgasser. Gasserne er vægtet efter deres individuelle virkning på drivhuseffekten. Fx bidrager metan (CH4) 21 gange mere til drivhuseffekten end CO2, hvorfor 1 ton CH4 = 21 ton CO2 ækvivalenter.

http://www2.dmu.dk/1_om_DMU/2_akt-proj/ordspec.asp?ID=12255


Det på ingen måde muligt at beregne CO2 ækvivalenter.


Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Empiriske forsøg:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
biobrændsel forsøg SØGES!124-02-2020 23:46
Forsøg med fokus på indeklima816-03-2016 09:52
Forsøg der beviser CO2s klimaeffekt13607-10-2013 11:54
Forsøg om klima702-02-2010 22:55
En lille julesnestorm - forsøg to708-12-2009 12:22
NyhederDato
35 millioner kroner til forsøg med elbiler08-12-2008 08:23
Verdens største elbil-forsøg på Bornholm21-11-2008 08:11
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik