Husk mig
▼ Indhold

En alvorlig global økonomisk depression sandsynlig 2026


En alvorlig global økonomisk depression sandsynlig 202623-12-2010 12:03
Michael
★★☆☆☆
(196)
Store økonomiske depressioner kan forudsiges med præcision ved hjælp af kun én forklarings-variabel. Den forklaringsvariabel er med fuldt overlæg undertrykt af den venstre-radikale marxisme's politiske projekt og den borgerlige økonomi der startede med Adam Smith's usynlige hånd i 'Wealth of Nations" der var forkrøblet og aldrig har været et forsvar for den frie konkurrence.

Den ene økonomisk bortretoucherede forklaringsvariabel på depressioner jeg agter at fremhæve i denne tråd forklarer dig hvorfor den store depression i 1930'erne eller 'olie-krisen' i 1973 ikke adskiller sig fra 1991, 2008 eller sågar 1836.

"I 2007, vil Storbritanien og de fleste industrielle avancerede økonomier befinde sig i et jag af voldsom aktivitet på jordmarkedet svarende til hvad der skete i 1988/89. Jordpriser vil være nær deres 18 års højdepunkt, drevet af eksponentiel vækstrate, på kanten af kollaps ..."

Fred Harrison, 1997

"18 års cyklussen i USA og tilsvarende i andre lande giver den georgist-østrigske teori forudsigelse: den næste store boble sprænger 18 år efter nedturen i 1990 og vil være omkring 2008, såfremt der ikke er nogen større afbrydelse såsom global krig..."

Fred Emanuel Foldvary, 1997

Den eneste kriseteori der er konsistent med økonomisk historie har jeg illusteret med grafer og fortalt her:

der downloades på den gule knap

Der er kun én forklaringsvariabel på de store økonomiske depressioner. Der er kun én løsning, den har jeg også anvist.
Redigeret d. 23-12-2010 12:28
25-12-2010 15:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Michael

Der er kun én løsning, den har jeg også anvist.


Og det er en eller anden form for nationalisering, ikke?
25-12-2010 16:56
Michael
★★☆☆☆
(196)
Nej, og jeg advokerer mere konkurrence. Marxisme og kapitalisme har begge det tilfælles at begge systemer mangler objektiv feedback fra konkurrence. Fordi kapitalismen som system mangler konkurrence er systemet ustabilt og producerer derfor stat og nationalisering.
Redigeret d. 25-12-2010 17:05
25-12-2010 17:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Michael

Marxisme og kapitalisme har begge det tilfælles at begge systemer mangler objektiv feedback fra konkurrence. Fordi kapitalismen som system mangler konkurrence er systemet ustabilt og producerer derfor stat og nationalisering.


Umiddelbart nogle særdeles fornuftige betragtninger!

Ku' det være noget med at en given iværksætter promoverer og udvikler nogle systemer eller produktioner og herved skaber en betydelig formue.

Når dette er sket falder iværksætteren i søvn og placerer den tjente kapitalen i et eller andet som aktier, boliger eller evt jord som så med sikkerhed virker til de boligbobler og eksplosive prisstigninger på fast ejendom du påpeger og derefter et kollaps af bolig- og aktiemarkedet mm til følge som sker med en eller andet sikkert interval inden for en årrække.
Redigeret d. 25-12-2010 17:43
25-12-2010 22:05
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg er enig i at det er vigtigt med fri konkurrence, hvormed det derfor er vigtigt at undgå monopoler. Jeg vil også mene at der skal være flere regler omkring patenter af samme årsag.

For laves der et produkt som er afhængig af et patent og dette produkt er en simpel ting som bliver en del af en hel serie af produkter, så er det vigtigt at man ikke lader en virksomhed sidde på dette patent indtil den opkøbes eller gå fallit. Der skal være en udløbs dato på patenter, hvorefter de bliver frie, vil jeg mene.

Efter 50 år burde et patent være bortfaldet, det skal nok endda være hurtigere i disse tider, men under 20 år vil nok også være unfair. Der er jo potentielt lagt en del forskning i det før patentet blev købt.

Men der er så næste ting med patenter, for burde det være muligt at købe et patent bare fordi man har råd til det og vil sikre sig selv økonomisk? Som f.eks. burde der kunne tages patent på noget man ikke har opfundet? Der er jo dem som finder en opfindelse som opfinderen ikke har fået taget patent på, og så har den opfinder jo lidt et problem hvis det sker.

Jeg mener at copyright allerede forfalder efter 50 år som det er nu? Mener jeg i hvert fald. Jeg mener så også at der er meget fokus på at undgå monopoler allerede, men i nogen områder lader man det ske. Der er nogle former for medicin der er monopol på, men man har vidst næsten lært at monopoler helst skal undgås.
26-12-2010 00:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kblood

Et patent holder kun virksomhedens ophavsret i 20 år.

SE http://www.retssal.dk/?page=nyhed&id=504
28-12-2010 00:19
Michael
★★☆☆☆
(196)
Lige en uddybning:
Konkurrence presser priser på producerede kapitalgoder mod omkostninger for produktion (David Ricardo). Jordpriser produceres ikke (derfor ikke forankret i omkostninger for produktion). Jordpriser kommer fra forventninger til fremtiden med meget lidt objektiv feedback. Skat på jord i NUTIDEN er objektiv feedback om der holdes en resurse af værdi. Fordi kapitalisme mangler konkurrence på jordmarkedet knækker produktionssystemet. Trend mod økonomisk depression.

Til produktion medgår tre faktorer: arbejde, kapital og jord (lokation). Sidstnævnte allokeres ikke til markedet på basis af marginal produktivitet. Jordejere er for svagt motiverede.
01-01-2011 17:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Michael

Nu er det jo ikke lige kapitalismens manglende evne til at allokere produktion, men i højere grad kapitalismens evne til at producere alverdens ubrugelige bras som tåbelige forbrugere rask væk køber uden omtanke overhovedet. Som dog i højere grad siger noget om forbrugerne end det kapitalistiske system.

NU er det jo ikke kun jord som er passiv i forhold til produktion og faktuel værdiskabelse via omdannelse af jordens ressourcer til noget brugbart, det gælder guld stærke valutaer som kapital søger mod i bla krisetider, herunder mange af de spekulations objekter som kapitalismen ofte gør brug hvor værdiskabelse også er en form form 'fiktiv' værdiskabelse.

Vi er da enige om at prisdannelsen på jord og spekulation i øvrigt til alle tider ender med et brag og i værste fald med en økonomisk krise af dimensioner tilfølge for hele samfundet.

Det må jo i bund og grund være noget hos mennesket som ønsker denne sikkerhed i denne jord eller guld eller andet som til alle tider virker mod enorme prisstigninger på disse ting og efterfølgende kollaps.

Men grundlæggende er det kapitalistiske system med en fri markedsdannelse så absolut det bedste til at håndtere denne menneskelig griskhed. Socialistiske systemer trækker denne griskhed mod mere og mere pampervælde og isolerede magtstrukturer til skade for almenvældet.

Men! Kapitalismen som vi kender den er langt fra optimal! Feks.

Det er meget irriterende at den ene bankpakke efter den anden i Danmark og noget tilsvarende i udlandet redder banker og deres økonomi, selv om banker via deres långivning har og har været dynamoen for disse enorme prisstigninger på bla Jord, som alle ved ender en dag.

Det kan ikke være rigtigt at bankers ledelser kan tage samfundet som gidsler og lade statskassen garanterer deres eksistens når følgevirkningerne er at bankernes kollaps vil kører det samlede samfund i afgrunden.

Jeg forstår ikke hvorfor samfundet skal garanterer bankernes og deres aktionærenes eksistens efter en ublu udlånspolitik, som indirekte har virket til at hælde mere og mere benzin på det økonomiske generator som virker mod øget værdier i samfundet og her navnlig jordpriserne, som du så rigtigt påpeger er varm luft

Samfundet må kunne spænde et sikkerhedsnet ud under de grundlæggende økonomiske strukturer så samfundet kan videreføres når økonomien kollapser.

Hvis bankers og deres aktionæres penge i højere grad var i risiko for at tabes ville bankernes påpasselighed være større.
Redigeret d. 01-01-2011 17:34
03-01-2011 18:15
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Michael


Jeg har ikke læst den 15 siders pdf-fil, så jeg burde nok tie, men det er jo heller ikke så nemt.


Jeg forstår ikke, hvad det er for en konkurrence, du vil give kapitalismen.

Når priserne på landbrugsjord i Danmark er steget, så mener jeg blandt andet, at det skyldes EU-tilskud, hvor landmanden kunne opnå flere 1.000 kr i årligt tilskud pr. hektar blot for at tilså den med en bestemt afgrøde.
Dette gjorde det muligt at forrente større lån til jordkøb og alligevel få overskud, og så steg prisen på jord selvfølgelig.
Men når tilskud senere udhules, så går det ud over rentabiliteten.
Er det så tilmed kombineret med, at man har tilladt lån med variabel rente, og renten pludseligt stiger, og klimaforandringer skaber dårlig høst, og miljøproblemerne i kemikalielandbruget er tårnet op, så kan det hele vælte som et korthus, og det øvrige samfund og fremtiden får en gigantisk regning.

Så vidt jeg husker er det kun få årtier siden, at man slet ikke kunne optage jord- og boliglån med variabel rente, og man måtte heller ikke frigøre midler til luksusforbrug ved at belåne boligen op til skorstenen.

Frem for at give kapitalismen konkurrence er det så ikke i denne forbindelse mere relevant at dæmpe den på god gammeldavs socialdemokratisk vis ved at forlange bæredygtig drift og styrke den politiske styring af økonomien, så den i mindre grad frister borgerne til dårlige lån og hasar..?
.
04-01-2011 00:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er da rigtigt som Michael skriver at det er prisstigningen i sig selv som er drevet frem af troen på yderligere prisstigningen som ikke er en produktionstilvækst men bare varm luft, drevet frem af spekulation!
04-01-2011 06:50
Jakob
★★★★★
(9267)
.

delphi skrev:
Nu er det jo ikke lige kapitalismens manglende evne til at allokere produktion, men i højere grad kapitalismens evne til at producere alverdens ubrugelige bras som tåbelige forbrugere rask væk køber uden omtanke overhovedet. Som dog i højere grad siger noget om forbrugerne end det kapitalistiske system.Ja, det er egentlig et nogenlunde godt samfundssystem. Det passer bare ikke til mennesker.
Det er da rigtigt som Michael skriver at det er prisstigningen i sig selv som er drevet frem af troen på yderligere prisstigningen som ikke er en produktionstilvækst men bare varm luft, drevet frem af spekulation!Jeg ved ikke helt, om spekulation er det rette ord.
Det er det nok i nogle tilfælde, men man kan vel ikke fortænke en landmand i at forlange, hvad han kan få for sin jord, når han efter 30 år beslutter at sælge den igen..?
Det må også være vanskeligt både som kreditforening og som ny landmand at vurdere, hvor meget han må betale, hvis han samtidigt skal kunne tåle nogle år med dårlige tider.

Kan man med lov dæmpe dette chancespil på en god måde, så der bliver mere stabile priser uden markedet går i stå, så vil jeg finde det positivt.
Også på boligmarkedet har vi set meget svingende priser, og det giver nogle en ubegrundet stor fortjeneste, mens andre ( ofte unge ) nærmest bliver stavnsbundet i huse, hvor priserne falder.
Det er uretfærdigt, og det er ikke befordrende for et smidigt arbejdsmarked, hvor folk gerne skal have nemt ved at skifte bolig.

Når nogle politikere i dag taler om generationstyveri, fordi der er modstand mod straks at afskaffe efterlønnen for alle, så kunne det nok være interessant at vide, hvad de mener om, at et ældre ægtepar kan få 1 million kr for et hus, som de selv betalte 70.000 kr for i 1969, og som de unge mennesker nu ikke kan sælge igen, fordi det er for dyrt og belånt til op over skorstenen, og de bliver plukket i ejendomsværdiskat.
Jeg har engang selv smagt kamelen, og jeg kan godt fortælle, at den er ubehagelig at sluge.
Derfor er jeg også interesseret i at bore lidt mere i Michaels løsningsforslag. Jeg vil bare gerne have det mere ned på jorden ( om jeg så må sige ), så jeg har en chance for at følge med.


Måske bliver vores samfund en dag så gennemreguleret, at alle priser ligger fast..?
Når vi har udvundet det kobber, der skal udvindes, og vi har det hele lagt ind i en vugge til vugge cyklus, hvorfor skulle prisen så ændre sig igen..?
Det kan der stadig være flere årsager til, men måske kan vi med tiden også lære at styre disse årsager, så priser kan holdes stabile og konstante til glæde for alle andre end spekulanter og fætter højben..?
.
04-01-2011 10:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja, det er egentlig et nogenlunde godt samfundssystem. Det passer bare ikke til mennesker.


Ja eller de tåber af individer der skal forbruge alt mellem himmel og jord er ikke dette system værdigt.

Det er det nok i nogle tilfælde, men man kan vel ikke fortænke en landmand i at forlange, hvad han kan få for sin jord, når han efter 30 år beslutter at sælge den igen..?
Det må også være vanskeligt både som kreditforening og som ny landmand at vurdere, hvor meget han må betale, hvis han samtidigt skal kunne tåle nogle år med dårlige tider.


Stil nogle større krav til banker og kreditinstitutioner om hvor meget de skal kunne holde til at de udeståender de har (lån) hvor meget de kan holde til at tabe på disse.

I dag skal bankers egenværdi vist være omkring 10 % af det samlede udlån så skal banken jo ikke tabe ret mange penge før de sætter deres egenkapital over styr.

PÅ samme måde med kreditforeninger de må have en meget stor egenværdi i forhold til de penge de låner ud så de kan modstå tab hvis de måtte komme.

Herunder de spekulationssystemer hvor investeringer geares hvor de værdier som sættes som sikkerhed for lån de penge er også lånt -> så går det virkelig op i hat og briller.
Redigeret d. 04-01-2011 10:29
13-01-2011 17:33
Michael
★★☆☆☆
(196)
God intro (+6 minutter) (engelsk)

+ lidt grafer på 18 år cyklussen

13-01-2011 18:07
Michael
★★☆☆☆
(196)
Irland et land med en af europas laveste selskabsskatter har konkurrenceevne som Grækenland fordi væksten var baseret på fast ejendom:BOOM
Kapital fra Europa flød ind på det Irske ejendomsmarked.
14-01-2011 13:14
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Michael


Er dette dit bud på løsningen på problemet:


Citat fra side 12 i pdf-filen:
-------------------------------------------------
Homer Hoyt, en ejendomsøkonom i 1930'ernes Chicago, opdagede jordværdiernes
18 år cykliske bevægelse. Men det var Henry George's "Fremskridt og Fattigdom"
der testamenterede løsningen på at stoppe manien der skaber jordcyklussen.
Løsningen, den store reform der foreskrives, er en 100% skat på værdien af jord og
samtidig reduktion af andre skatter. Re-socialisering af jordværdier og re-
privatisering af løn. Jordværdierne der i øjeblikket styrer økonomien bringes fra den
spekulative margin tilbage til den produktive margin.
-------------------------------------------------


Vil du genstarte Retsforbundet i en ny version med turbo, eller hvad er det egentlig, du er ude på..?

.
16-01-2011 16:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad med at starte med at lade de pengespekulanter som skaber værdistigningerne når deres finanshuse, banker eller andet så kollapser eller er på konkursens rand at de selv bærer de konsekvenser og ikke lader skatteydere betale for deres handlinger, når staten i praksis skal rede deres kapitalgrundlag.
18-01-2011 11:25
Jakob
★★★★★
(9267)
.
delphi skrev:
Hvad med at starte med at lade de pengespekulanter som skaber værdistigningerne når deres finanshuse, banker eller andet så kollapser eller er på konkursens rand at de selv bærer de konsekvenser og ikke lader skatteydere betale for deres handlinger, når staten i praksis skal rede deres kapitalgrundlag.Ja, noget i den stil kunne være fristende.
Det må være dybt frustrerende for de fornuftige mennesker, som har optaget fastrentelån at se skattekroner fosse ind i bankerne for at holde den variable rente nede til glæde for de borgere og politikere, som selv har lån med variabel rente. F.eks sparede Lene Espersen og andre politikere selv flere 1000 kr om måneden på egne lån, da de indførte bankpakkerne.
Og tilmed må småsparerne også se på, at de nu får mindre rente af deres indestående.
Sådan en politik er jo nærmest en opfordring til, at folk skal være endnu mere uforsigtige i fremtiden.


Hvor sikre er vi i dag på, at der ikke kommer inflation igen..?
Efterhånden må risikoen for inflation vel næsten være det eneste, der kan forsvare, at man optager fastrentelån frem for lån med variabel rente..?
.
RE: Klimapolitik og depression18-01-2011 11:52
Jakob
★★★★★
(9267)
.
Men ser vi isoleret på klimapolitik og dagens politiske virkelighed, så handler det måske slet ikke om at afværge den næste depression, men nærmer om, hvordan vi kan fremskynde den og gøre den permanent.

Når samfundet ikke hurtigt vil omstille til vedvarende energi og bæredygtig produktion, så vil lavere vækst og et lavere forbrug nok være det bedste, vi kan håbe på.

Ja, det er nedslående, men er det ikke korrekt..?
.
RE: Spar og juster20-01-2011 07:12
Jakob
★★★★★
(9267)
.

Jeg vil gerne endnu engang anbefale alle danskere, at de hurtigt afvikler gæld, sparer op og konsoliderer deres økonomiske situation.


Der kommer altid en ny udfordring for samfundet, og der er kun een til at betale for løsningen på udfordringen, og det er dig.

I øjeblikket tårner udfordringerne sig op for Danmark, og det skal du ruste dig til at modstå.


@Michael

Du er vel godt klar over, at klimapolitik kan vride din kurve om til en sommerhat..?

.
Deltag aktivt i debatten En alvorlig global økonomisk depression sandsynlig 2026:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Økonomi (Bionyt: 500 svar om klima)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik