Husk mig
▼ Indhold

En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.Side 1 af 3123>
En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I det følgende gør jeg mit bedste for at gengive hændelserne og det kan ikke undgås at der i nogens øjne vil være fejl/upræcise detaljer etc. - Men debaten er jo åben


MEDIEVAL WARM PERIOD, er den varme periode ca år 900 - 1400 der viser at vore dages temperaturer ikke er usædvanligt høje.

I de sidste 8 år har IPCC da også udfordret MWP. En kamp om MWP udspiller sig med statistiske kugler flyvende om ørerne. Kampen om MWP er blot én af utallige fronter i klimadebaten mellem "alarmister" og "skeptikere", men afspejler meget godt klimadebaten.

IPCC 1990 - 2001 afspejler det daværende brede konsensus omkring MWP, Fig1:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 12:15
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Denne blev for første gang modsagt af IPCC anno 2001 med den berømte "Hockey stick" af Mann et al., Fig2:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:19
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
MWP er her forsvundet, Little Ice age og f.eks Maunder minimum ligeså. Denne fremlægning af middelalder temperaturer stred mod tidligere undersøgelser, historiske journaler, og alt hvad der lå til grund for den almene opfattelse af de historiske temperaturer indtil da.

På dette tidspunkt kan der ikke være tvivl om at grafen - fremstillet af Michael Mann et al. - tilhørte et mindretal af undersøgelser. Manns graf bestod også udelukkende af én metode (ud af 15-20 typisk brugte metoder) : Træringe.
På dette grundlag fremstillede IPCC nu de historiske temperaturer helt uden MWP og LIA.

Men "Hockey sticken" var også speciel idet den modsat tidligere IKKE var baseret på data og kun data. Michael Mann havde introduceret et system så faktiske data (udvalgt af Mann) skulle underkastes en computer behandling.

2003: Det lykkes efter meget slid for den Canadiske matematiker Steve McIntyre + McKitrick at få fingrene i Manns computerprogram. Uanset hvilke temperatur dataset man brugte som input, så var resultatet en temperaturhistorie med markant global warming trend i det 20´århundrede. Bruges en tilfældig flad temperatur som input i Manns "reconstruction"-program fås en markant global warming for det 20´ende århundrede, Fig3:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:34
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hockey sticken blev trukket tilbage af IPCC, og dette skete ved at Grafen "forsvandt" fra deres efterfølgende publiceringer uden kommentarer.

Hvordan kunne Manns arbejde gå glat gennem "objektiv", "uvildig" og "grundig" Peer Review? Glat gennem hele IPCC´s kæmpe maskineri ud til deres officielle rapport – et fuldstændigt centralt budskab der strider mod tidligere opfattelser af MWP? Ingen spørgsmål og undren internt?

Medieval Warm Period levede igen 2003 efter McIntyres afsløringer, men IPCC vender hurtigt tilbage, 2004:
IPCC kommer atter frem til at MWP er koldere end vore dage, men nu er dette opnået med data der ikke er ændret af en computer. Nu ligger hockeysticken i de dataserier de har valgt, Fig4:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
På figuren har IPCC forsynet trædata med en landbaseret temperatur graf, den sorte. Uden denne kan disse trædata kun lige akkurat vise varmere temperaturer i dag end i middelalderen. Grafen illustrerer, at de landbaserede temperaturer ikke understøttes af vidnesbyrd i naturen (her trægrafer) langt fra byer sent i det 20´ende århundrede.
(Et velkendt "problem" der benævnes "the divergence problem" som der gøres ange fprsøg på at forklare. Men det er svært idet langt overvejende alle metoder med beviser fra naturen ikke understøtter så store temperaturstigninger 1940-2000).

Flere publikationer på linie med IPCC´s version af de historiske temperaturer dukker op og argumentet mod MWP blev styrket. Senest kom "Kaufmann et al. 2009".

Striben af forskellige artikler der viser en MWP koldere end i dag, de artikler IPCC vælger at referere til, de bygger i høj grad på de samme undersøgelser, Fig5:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:35
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ovenstående artikler genbruges (også af Kaufmann 2009) , og der refereres overvejende til træserier fra den nordlige halvkugle. Det samlede udvalg af historiske temperaturundersøgelser, er dog stadig ikke nogen overbevisende støtte for at MWP var koldere end idag.
Af nysgerrighed har jeg afbildet den hidtil største samling af historiske temperatur trends, fig6:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 12:20
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Se evt: http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/04/making-holocene-spaghetti-sauce-by-proxy.pdf
Her indgår f.eks Briffa samt andre af de IPCC brugte resultater. Jeg hat vægtet trægrafers antal til kun ca 15% for at få det bredest mulige billede af historien der ikke afhænger af én metodes korrekthed. Opgørelsen indeholder nu ca 12-15 forskellige metoder.

Herunder www.co2science.org bud på samme:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:37
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:24
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Fig 7. www.co2science.org lavede for få år siden en tilsvarende opgørelse over bedre historiske temperatur undersøgelser, og fik at langt overvejende bekræftet en varmere MWP.
Om CO2science/ Craig Idso:
"The Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change has analyzed more than 200 peer-reviewed MWP [Medieval Warm Period] studies produced by more than 660 individual scientists working in 385 separate institutions from 40 countries."


I 2008 kom denne undersøgelse fra Loehle og McCullch hvor man så på 17 ikke-træ-serier og fik, fig8:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:43
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:25
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
IPCC fokuserer mest på trærings resultater, men disse er ikke helt uden problemer. Faktum er, at øget CO2 i atmosfæren medfører markant større plantevækst. Mervæksten er endda ofte flere gange større i områder hvor plantevækst er begrænset af manglende vand. Årsag: Planternes porer skal stå åbne for at indfange vand, derfor: Jo mere CO2 i atmosfæren, desto kortere tid skal planterne åbne deres porer og desto mindre vand taber planterne. Ekstra Co2 fungerer som en naturlig "kunstvanding", dvs plantevækst i ørkner og i bjerge boostes af ekstra CO2.
(Gad vide om IPCC har gjort denne velkendte sammenhæng helt klart for Afrikas beslutningstagere?).

IPCC rapport 1996:
" the possible confounding effects of carbon dioxide fertilization need to be taken into account when calibrating tree ring data against climate variations."


De enkelte træers historie kan være meget forskellig, og derfor er det nødvendigt med træringe at se bort fra "outliers", og altid kun se på trends i kvantitativt store puljer af data. Træet til højre herunder er flere hundrede år ældre end træet til venstre. Men klimaet har været ret ens de to steder... fig 9:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:42
RE: IPCC´s DATA for historiske temperaturer:16-10-2009 11:26
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
IPCC´s DATA for historiske temperaturer:
Flere forskere der bruges af netop IPCC nægter år efter år at udlevere deres forsøgsmateriale trods utallige opfordringer. Da IPCC data desværre i disse sammenhænge holdes tilbage er eksempelvis disse nu over 10 publikationer svære at validere helt. Men der er lykkedes for Steve McIntyre at få fingre i en del af data. Nedenfor er 3 serier brugt af IPCC (de røde) sammenholdt med fuldt tilgængelige resultater fra andre forskere.

Sammenligningerne er gode fordi der er tale om såvel samme område som samme metode, fig10:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 11:39
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Helt afgørende afvigelser mellem IPCC´s tilvalgte data grundlag og de øvrige.


Et nærmere kig på dataserierne brugt ovenfor:

1) Bristlecones, "MBH" USA Mann et al.
Nedenfor datagrundlaget der umiddelbart tager sig stort og dermed brugbart ud. Specielt NORAMERPC1 viser stærkt stigende temperaturer i det 20´ende århundrede. I forbindelse med Hockey sticken blev denne serie eksempeltvis vægtet 200 gange mere end visse andre af de brugte serier i MBH. fig 11:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
(Det bemærkes, at disse serier kun er afbildet fra år 1400, og den typiske MWP-varme toppede år 900-1300.)
2 serier, "NOAMERPC" og "Gaspe" i datagrundlaget afviger og bekræfter global warming. 20 serier gør dog ikke rigtigt.

"NOAMERPC" Langt overvejende er brugt data fra bjergtræsorten: "Bristlecones". Men hvorfor netop fokusere på træer fra bjerge? CO2 accelererer plantevækst, specielt i bjerge og ørkner. Er det da CO2 IPCC vil måle med disse træer?

Bondi et al. 1999/Wegmann report:
" [Bristlecones] "are not a reliable temperature proxy for the last 150 years as it shows an increasing trend in about 1850 that has been attributed to atmospheric CO2 fertilization." It is not surprising therefore that this important proxy in MBH98/99 yields a temperature curve that is highly correlated with atmospheric CO2. "


Man opererer med begreber som "robusthed" i sådanne resultat puljer. En høj robusthed i data er, hvis det samlede resultat ikke ændres uanset hvilke data serier man plukker ud af data mængden. Plukkes blot 2 serier ud af MBH98, ja, så er der ingen hockey stick. Manns MBH98-data er derfor ikke brugbare.

2) Polar Urals, Briffa, bjerg træserier igen.
Briffas resultater er her i modstrid med andres. Men bruges altså af IPCC.
Til sin rådighed havde Briffa 18 træserier "Schweingruber" data, fig12:


Og 10 træserier fra CRU, fig13 :


Briffa valgte data fra blot 10 træer - ganske enestående – og han nøjedes med dem fra CRU og undlod altså de resterende 18 træserier, fig14:Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 16-10-2009 11:42
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Igen, data er netop alt andet end robuste – man kan ikke plukke hvad som helst fra og samme resultat. Uvist af hvilken årsag refereres til disse undersøgelser som var det én af de vigtigste i verden af IPCC.
Og hele Briffa sagen bliver jo nærmest verdenshistorie når vi ser at det er ét eneste stykke træ der bevirker hele hans flittigt brugte bidrag til hockey sticken:
Den nu legendariske YAD061 – "Verdens vigtigste træ"


Der er rigtigt mange årsager til at et enkelt træ pludseligt kan få bedre hvilkår, f.eks at et større ældre træ der skygger forsvinder etcetc. Banaliteter der næppe kan have forbigået Briffas næse.

Briffas materiale går glat gennem peer review og ud i IPCC´s officielle data fremstilling.
(Peer review processen er derimod så hård ved skeptikeres arbejde, at selv en videnskabsmand Roy Spencer, Alabama University der bestyrer UAH sattelit målinger har pure opgivet overhovedet at få noget igennem.)

Naurzbaev et al 2004. konkluderede at trægrænsen I det polare Ural lå ca 150 m højere end i dag sv. Ca 2 grader varmere. Derfor er der intet der taler for IPCC´s favorit i området, Briffa.


3) Tornetrask.
Tornetraskdata (Nord Sverige) er blevet ændret af Briffa. Ændringen fremhæver opvarmning i det 20´ende århundrede (Rød er efter justeringer).
Uden Briffas justeringer havde hans Tornetrask resultater ellers mange ligheder med Grudd et al. 2006, fig 15.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2009 12:14
RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:31
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
4) Et kort kig på endnu en af IPCC´s ofte brugte serier: "Taymir" , ja.. det er minsandten også Briffas materiale der her bliver brugt så flittigt.

Et simpelt tjek viser at Briffa også har ændret på disse data. Briffa selv udtaler at han fundet grund til at inddrage visse data fra Avam regionen. Trods dette at Taymir sample grundlaget var langt større end f.eks hans Yamal serie, ja, så er det altså denne Taymir der skulle tilføres flere data. Her er hans år gamle 2000 udgave holdt op mod hans nyere udgave, fig 16:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:32
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Effekten af hans data-justering her ses på den nederste graf: MWP år 1000-1100 er voldsomt justeret ned, årene 1940-2000 er voldsomt justeret op. Nu støtter hans Taymir IPCC´s fremstilling både af historien

Altså flere forskellig arbejder fra Manns hånd bruges af IPCC og hele 3 forskellige Briffa serier brugt og genbrugt af IPCC alt mens der er hundredevis af forskere der publicerer sådanne undersøgelser. Og det ser i øvrigt ud til at Briffa netop har søgt midler til endnu en undersøgelse. Gad vide om denne også glider hurtigt ind i IPCC´s portefølje?

IPCC´s kommer så op med en ny "frisk" graf over de historiske temperaturer, fig17:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: - En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.16-10-2009 11:32
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Nu pludseligt viser den røde graf for temperaturer UDEN at synliggøre at de sidste 100 år stammer fra en anden målemetode (Landbaserede målinger) end de første 900 år (Træserier der jo ikke bekræfter den store stigning i det 20´ende århundrede). Og denne friske serie er ikke plukket fra deres sædvanlige kartotek af data, men derimod en Nordmand Hanno Sandvik. Men Hanno havde ingen anelse om at IPCC ville bruge hans graf, det var blot et billede han havde placeret på wikepedia, et billede han havde lavet netop på baggrund af de sædvanlige IPCC grafer. IPCC har måttet trække denne "Hanno 2009" tilbage. Han har også lavet billeder med en varmere MWP - dog ikke brugt af IPCC.

Så vidt opridsningen af kampen om MWP. Hvem vinder?Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 16-10-2009 11:41
16-10-2009 21:37
Bokazoit
★☆☆☆☆
(75)
Tak for den opridsning Frank. Jeg har da også tit undret mig over at vi i den grad benytter os af modeller, når det til trods for både velvilje og gode hensigter ikke er muligt at forecaste noget som er så komplekst ud fra få variable.

Det er trods alt tankevækkende at DMI som har en af verdens bedste computere til at beregne og forudsige vejret ikke kan forudsige vejret meget mere end én uge frem. Jeg har en ven som arbejder hos DMI som har sagt på et tidspunkt at alt over en uge er umuligt at bruge til noget.
RE: egetræernes vægst16-10-2009 21:58
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
@Bokazoit

Hvordan kan egetræernes vægst følge solpletterne med ca. et halvt års forsinkelse?


16-10-2009 22:27
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Lidt mere her: Video: Climate Denial Crock of the Week - "The Medieval Warming Crock" (Crock = noget vrøvl)
16-10-2009 23:59
Kosmos
★★★★★
(5391)
Lidt mere her: Video: Climate Denial Crock of the Week...

- bevar mig vel!: Nok et forkrampet forsøg på at kanonisere Mann!


Som om vi ikke havde set nok forsøg på fusk med træringe her på det seneste!
17-10-2009 00:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Rick
1000 tak for input.
Jeg bliver virkeligt forstemt af at se den video du viser. Hvor er det dog begrædeligt hvad der foregår.

Søde kære rare Rick. Jeg ved ikke om du siger god for den video du har anvist, men her et kvalmt og usandt citat. Der er et billede af den gamle 1990 graf. (den som IPCC i 2001 så modsagde):

Speakeren siger:


"Denialists" still insist that this early and incomplete picture is the most accurate and up to date snapshot of global climate history.


"Denialists" Helt ærligt Rick, får du ikke kvalme af at høre på sådan en sygelig undsindet hadefuld omtale af folk med and anden vurdering af tingene?? En skændsel.

og altså:
"Denialists" still insist that this early and incomplete picture is the most accurate and up to date snapshot of global climate history.

Speakeren antyder at skeptikerne sidder med et eller anden krøllet IPCC graf fra 1990 og så bare tror blindt på den i et eller andet fantasiland.
Men det er jo et helt usandt billede, Rick, kan du ikke se hvem det er der manipulerer??

Kig op på min opridsning en gang mere. Har speakeren fat i den lange ende?? Taler han sandt?? ELLER ER DET EKSTREMT USANDT????

Craig Idso DER SELV HAR LAVET 1 klasses studier, arbejder for Co2 science udtaler om grundlaget for deres vurdering af en varm MWP:

"The Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change has analyzed more than 200 peer-reviewed MWP [Medieval Warm Period] studies produced by more than 660 individual scientists working in 385 separate institutions from 40 countries."


Er det billedet som den speaker bilder folk ind?
Nej
Og hvorfor tror du at speakeren er i en situation hvor han bliver nød til at komme med et usandt billede?
Så hvem er en "Crock"?

Og når man tænker på at IPCC selv sidder og fedter med langt færre og iøvrigt dybt tvivlsomme grafer de genbruger igen og igen.

De insisterer uden argumenter på at deres ensidige syn partout skal tilbedes som en ufejlbarlig religion. Gør man ikke det åbner de op for tilsvining alla "Denialists". Mørk middelalder. Der er meget at kæmpe for.
Redigeret d. 17-10-2009 00:41
17-10-2009 00:58
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hvor er det dog begrædeligt hvad der foregår

- enig! Videoen burde nok snarere tituleres: 'Climate Alarmist Crap of the Weak'!
17-10-2009 11:36
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)

Er der nogen som kan finde denne graf i overstørrelse? Da den er historisk interessant.
19-10-2009 20:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
.... - og nu ser det ud til at cosmisk stråling påvirker trævækst mere end temperatur.. BBC "Cosmic pattern to UK tree groth
" :
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8311000/8311373.stm
19-10-2009 21:12
kfl
★★★★★
(2167)
Frank Lansner skrev:
MWP er her forsvundet, Little Ice age og f.eks Maunder minimum ligeså. Denne fremlægning af middelalder temperaturer stred mod tidligere undersøgelser, historiske journaler, og alt hvad der lå til grund for den almene opfattelse af de historiske temperaturer indtil da.

På dette tidspunkt kan der ikke være tvivl om at grafen - fremstillet af Michael Mann et al. - tilhørte et mindretal af undersøgelser. Manns graf bestod også udelukkende af én metode (ud af 15-20 typisk brugte metoder) : Træringe.
På dette grundlag fremstillede IPCC nu de historiske temperaturer helt uden MWP og LIA.

Men "Hockey sticken" var også speciel idet den modsat tidligere IKKE var baseret på data og kun data. Michael Mann havde introduceret et system så faktiske data (udvalgt af Mann) skulle underkastes en computer behandling.

2003: Det lykkes efter meget slid for den Canadiske matematiker Steve McIntyre + McKitrick at få fingrene i Manns computerprogram. Uanset hvilke temperatur dataset man brugte som input, så var resultatet en temperaturhistorie med markant global warming trend i det 20´århundrede. Bruges en tilfældig flad temperatur som input i Manns "reconstruction"-program fås en markant global warming for det 20´ende århundrede, Fig3:


Hej Frank

Det er ikke korrekt hvad du skriver. Hvordan kan du blive ved !!

Noget af det du skriver er direkte vås..


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-10-2009 21:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Kfl
Hej!
Som nævnt i de aller første linier: Der kan sagtens være fejl og upræcisheder, ikke mindst fordi der er så mange meninger om "sandheden" her.
Årsagen til jeg skrev dette indlæg var netop at dette emne i det hele taget er meget spredt, rodet og fragmenteret beskrevet undt omkring. Og jeg har researchet en del.

Der kan sagtens være fejl, kfl, men det helt overordnede billede kfl, har du ikke noget at sige til det? Ingenting?
Og ser du ingen fejl hos Briffa? Mann ? IPCC?

Og hvad er iøvrigt den fejl du finder vigtig at nævne?? Det glemte du at skrive.
Redigeret d. 19-10-2009 21:41
20-10-2009 00:03
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Til at illustrere forsk profetier om havstigninger bruger Niels Bohr institutet de historiske sea levels.
http://www.nbi.ku.dk/english/news/sea_level_rise_of_one_meter/

Havstigninger og højere temperaturer menes at gå hånd i hånd.
Det ses at sea levels har været markant højere i MWP.

Vi er i hvert fald et pænt stykke fra at nå sea levels fra Middelaldern /MWP.
Er dette ikke ensbetydende med at der var mindre is i MWP end idag? Det passer jo udmærket med at der idag dukker middelaldertin frem under den smeltende alpeis.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

20-10-2009 18:26
kfl
★★★★★
(2167)
Man kan i det midste forlange, at du gengiver hvad Mann et al skriver nogen lunde korrekt. Prøv at læse hvad han selv skriver !!

Desuden prøv at lytte til Crock of the week


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 20-10-2009 19:19
20-10-2009 19:41
manse42
★★★☆☆
(633)
@KFL
DU bliver spurgt om hvilke fejl DU finder vigtig at nævne og så henviser du til at man skal gengive Mann nogenlunde korrekt.
Din bemærkning af "prøv at læse hvad han selv skriver" er ikke nok for mig, og det er nok noget du må afmystificere for og fortælle hvor Frank tager fejl, for jeg kan ikke se hvor han har taget fejlcitater i brug, så det er så forvrængende, at du ikke føler, at du har behov for at svare et lille og berettiget spørgsmål.

OT:
Og mens vi hører på dogmatiske skyklappesalver uden indhold, kan jeg informere om at CBH over på sin blog på videnskab.dk har gravet Al Gores elevatorstilladseffekt frem for at debunke Milankovic
LOL

ROFLMAO

20-10-2009 22:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@kfl
Jeg får altså intet indtryk af at du går efter sandheden.

Du beskæftiger dig ensidigt med en eller anden påstået fejl hos mig i min gengivelse som det endnu ikke er lykkedes dig at udpege.

Men så spørger jeg igen:

Hvad med det helt overordnede billede kfl, har du ikke noget at sige til det? Ingenting?
Og ser du ingen fejl hos Briffa? Mann ? IPCC?
De ting IPCC og kompani har præsteret som, beskrevet i denne tråd er bogstaveligt talt GROTESKE og forfærdende - men alligevel er det eneste du forholder dig om jeg mon har lavet en eller anden fejl??

Så længe du ensidigt går efter at skyde på evt fodfejl hos mig kfl, så kan jeg 100% garantere dig: Du overbeviser IKKE EN ENESTE SKEPTIKER, tvært imod, så blive endeligt ved

Redigeret d. 20-10-2009 22:23
21-10-2009 00:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
DR2 har vist 2 interessante udsendelser den 20/10-2009.

http://www.dr.dk/DR2/Dokumentar/2009/1008135613.htm

20:00Viden Om: Sol i stikkontakten:
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/
21-10-2009 00:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
DR2 viden om i næste uge:

Viden Om i næste uge - De tre ispoler
Himalaya, Arktis og Antarktis er jordens tre ispoler. Smelter de? Vokser de? Hvor hurtigt går det? Viden Om drager i dette første program om jordens koldeste egne ikke kun til Antarktis - men også til Himalaya, den tredje pol. For i Himalaya-bjergene gemmer sig den tredjestørste ismængde i verden, så længe det varer. Ann Marker har sat to danskere forskere - en klimaskeptiker og en klimatilhænger - stævne til debat i Oslo Fjord.
26-10-2009 20:23
rick_uk
★★★★☆
(1140)
CICERO - Center for Klimaforskning. Norge.

Historien om en utskjelt hockeykølle

Bl.a.:

Selv om «hockeykølla» er blitt noe mer krokete etter hvert, er hovedkonklusjonen lite endret. Det er svært sannsynlig at den siste perioden er uvanlig varm sett i et perspektiv på godt over tusen år.


Findes blandt andre "Klimafakta" på CICERO's hjemside
26-10-2009 20:52
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Lidt mere om 'Hockeystaven':

"Hvad hvis...hockeystaven var forkert?"

"Myter contra fakta mht. hockeystaven"

Begge sider er desværre på engelsk men er oversat til dansk af Google HER og HER
RE: Dementi fra Frank Lansner ønskes !!!27-10-2009 19:13
kfl
★★★★★
(2167)
Frank Lanser skrev

MWP er her forsvundet, Little Ice age og f.eks Maunder minimum ligeså. Denne fremlægning af middelalder temperaturer stred mod tidligere undersøgelser, historiske journaler, og alt hvad der lå til grund for den almene opfattelse af de historiske temperaturer indtil da.

På dette tidspunkt kan der ikke være tvivl om at grafen - fremstillet af Michael Mann et al. - tilhørte et mindretal af undersøgelser. Manns graf bestod også udelukkende af én metode (ud af 15-20 typisk brugte metoder) : Træringe.
På dette grundlag fremstillede IPCC nu de historiske temperaturer helt uden MWP og LIA.


Fra følgede artikel The origin of the European"Medival Warm Period", der er skrevet i 2006 af bl.a. Michael E. Mann, har jeg oversat de første få linier af resumeet:

Resume:
Proxy målinger og resultater of 3 dimensional klimamodeller viser, at Europas sommer temperaturer for ca. 1000 år siden var sammenlignelige med de sidste 25 år af det 20. århundrede. Dette understøtter eksistensen af en sommer "Medival Warm Periode " i Europa. To relative milde perioder var adskilt af en kold periode, der ofte betegnes som "Little Ice Age". Modellernes resultater antyder, at de varme somre i begyndelse af det 2. årtusinde sammenlignet med klimaet i det 13. og 18. århundrede i vidt omfang skyldes en langtidsafkøling induceret af en ændring af arealanvendelsen....


Artiklen slår fast at Middelader varmen findes, som et Europæisk fænomen. Diskussion er derfor om denne også kan udstrækkes global.

Prøv selv at læse artiklen og sammenlign med hvad Frank Lanser skriver.

Flere forskere har fremsat det synspunk, at der findes en klimavippe mellem Nord- og Sydatlanten. Dette betyder, at klimaet på den nordlige og sydlige halvkugle kan svinger modsat. Hvis denne klimavippe findes, er det svært at argumentere for at MWP og LIA automatisk er globale fænomener.

Sprøgsmålet om klimavippen er behandlet af to forskere fra Niels Bohr Institutet, nemlig Marie Louise Siggaard Andersen og Sigfus Johnsen i tidsskriften Vejret, nr 111 fra 2007 på side 20.

I indledningen skriver de:

Iskerner fra Grønland og Antarktis har givet vigtige vidnesbyrd om klimaforandringerne tilbage i tiden. Nogle af de seneste resultater fra iskernerne viser, at selv voldsomme klimaforandringer ikke altid er globale.


Hvad lærer vi så af dette:

Det er ikke nogen selvfølgelighed, at MWP og LIA er globale fænomener.

Frank hvorfor skriver du, at MWP, LIA og Mauderminium er forsvundet ?

Frank hvorfor skriver du, at Michael E. Mann udelukkende benytter træringe, når det ikke forholde sig således ?

Du må komme med et dementi til begge påstande.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 27-10-2009 19:44
27-10-2009 20:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kfl!

Jeg vil lige kigge nærmere på de ting du spørger om, og jeg synes de ting du nævner virker relevante, tak for det. Og som jeg har skrevet indledningsvist, så kan der sagtens være upræcisheder endsige fejl i denne jungle af kilder og modstridende oplysninger.

Nu har du læst min opridsning (ikke sandt?). Du nævner nogle ting - tak for det - men jeg synes lidt der mangler noget i din respons.

Du nævner ikke noget om rækken af justeringer af data til fordel for global warming budskabet / en lang række eksempler hvor det ser ud til at IPCC vælger specifikt de data der viser deres budskab / de ekstremt små datagrundlag der ligger til grund for Briffas data / at den store organisation IPCC vælger undersøgelser fra så få forskere og ligger så meget fokus på træserier osv.

Så jeg spørger lige indledningsvist: Går du 100% efter "sandheden og hele sandheden"? - Bare nysgerrig
27-10-2009 22:08
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

du må lige forklare havd du mener med

de ekstremt små datagrundlag der ligger til grund for Briffas data
?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
27-10-2009 23:04
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Kfl
Du spørger: "Frank hvorfor skriver du, at MWP, LIA og Mauderminium er forsvundet ?"
Og du skriver at jeg må komme med et "dementi".

Rød kurve er IPCC op til 2001 og der ses stor MWP, Maunder minimum, Spörer minimum, LIA osv klart og tydeligt. Derefter, den blå kurve, tja der skal man da godt nok have de helt store briller på for at se disse udsving:Så skriver DU noget om at Mann i 2006 beskriver en lokal Europæisk MWP. – Men kære ven, jeg skrev jo om de globale IPCC grafer ..?! Og jeg kan da ikke dementere at MWP osv forsvandt fra disse grafer?? Det er da udmærket at du så kan supplere med at Mann siger at der var en europæisk MWP - men altså - nu var det jo de globale kurver jeg snakkede om.

Jeg har kigget lidt på hans skriv – dit link. Og manden gør jo ikke noget imponerende overmenneskeligt. Hans resultater er (som IPCC´s) blot det der kommer ud af at vælge måleserier hvor der ikke ses så meget varme i MWP.

Han ender således op med at finde en usædvanligt beskeden Europæisk MWP.

Bare et enkelt eks. Gæt hvilken serie Mann har valgt til sin analyse:

Mann har den orange med, men ikke den grønne. Suprice.

Men ja, Mann får en præmie-lille MWP for Europa, korrekt.

Så spørger du, Kfl.
"Frank hvorfor skriver du, at Michael E. Mann udelukkende benytter træringe, når det ikke forholde sig således ?"

Jeg skrev om Manns 1998-99 Hockey stick der blev brugt af IPCC i 2001.
Det er disse serier:


Min pointe er helt korrekt, nemlig at resultatet af disse serier var helt afhængige af bjergtræserierne med Bristlecones, ikke mindst fordi Mann havde vægtet disse træserier så voldsomt meget mere end andre serier. Det lykkedes i 2006 at få U.S. National Academy of Sciences at gennemgå Manns værk og her er deres ordrette konklussion:


En minoritet af trædata der viste global warming blev af Mann blæst op til at dominere hele billedet. Og dertil kommer altså hans fantastiske computer model der boostede varmen op mod år 2000.

Derfor vil jeg i øvrigt foreslå alle flg: Hvis der står "Mann" i en undersøgelse, spring den over. Han HAR misbrugt enhver tillid pt.

Så kfl, pricipielt har du ret, der er faktisk andet med end træserier, men det hjælper jo ikke meget når det undertrykkes af Mann.
Redigeret d. 27-10-2009 23:10
27-10-2009 23:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
KFL
Ja, det er velkendt at varme skubbes op via atlanterhavet således at det bliver koldere i syd mens det bliver varmere i nord. - og det betyder ikke overraskende, at det bliver gevaldigt varmt i Europa, det varme nordatlantiske vand strømmer videre nord på til Barents havet og langs den nord-Russiske kyst. Ikke overraskende en gevaldig impact på mængden af arktis havis der mindskes og Antarktis havis der forøges.
2 + 2 = 4.

En interessant ting herved er også, at varme trukket til den nordlige halvkugle breder sig ud over langt større landområder (der er mere land på den nordlige halvkugle) og derfor påvirker Atlanterhavet faktisk de globale temperatgennemsnit simpelthen ved blot at flytte rundt på varmen.

Man kan måle disse stømninger på mange måder, men mest typisk har vi "Atlantic Multidecadial Oscillation", AMO.KFL, du har ret i at disse ting er velkendt, men det helt bizarre er så, at pludseligt "Aaaaaner" man ikke hvorfor det bliver kolder på Antarktis, havisen dér vokser. Pludeseligt er det voldsomt chokerende at der smelter is når AMO-varmen presser sig på i nord.


Her sammenholdes havtemperaturer i Barentshavet med AMO:
Og her AMO vs Arktis havis:


Det varme vand stryger altså fra Atlanterhavet op gennem Barentshavet, og dette opvarmer luften i hele Arktis samt smelter isen ind mod Rusland.

Nå!

Disse tendenser over dekader ser imidlertid ikke ud til at støtte at der ikke skulle have været MWP hverken NH eller SH, her 55 (helt overvejende peer rev) undersøgelser hvor NH hhv SH kan ses.
Jeg kan blot konstatere at der er rigtigt mange undersøgelser der bekræfter MWP som Mann vælger ikke at tage med i sin vurdering, men det er hans valg og ændrer ikke at disse peer rev data der viser MWP er tilstede i overflod.


Redigeret d. 28-10-2009 00:16
28-10-2009 10:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Rick
du spørger til hvad jeg mener med
"de ekstremt små datagrundlag der ligger til grund for Briffas data"


Det står egentligt i tråden ovenfor, men Briffa bruger 10 (Skriver : "ti" ) stykker træ som grundlag for for en af de undersøgelser der citeres aller flittigst af IPCC og "IPCC-forskere". Og minsanden om ikke hans enorme varmetrend stammer primært fra ét træ:


Og den slags pro-globalwarming-budskab slipper glat gennem IPCC samt Peer review. Og når man har set for meget af den slags, så forsvinde tilliden til såvel IPCC, Peer Review og Briffa.

Jeg så du tidligere havde noget med Climate denier Crocks med. Den slags metoder ses også på skeptiker siden. Her er Briffa af ovenstående årssag røget ind på hall of fame, climate Crooks.

Her burde rigtigt mange andre navne også være med, f.eks Peterson (Ham der ved at sortere bygrafer sammen med landgrafer fik UHI ned på 0,05K, eller Gore himself osvosv)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-10-2009 10:23
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Årsager til Den varme middelalder - "The Medieval Warm Period"623-03-2014 20:55
MWP og LIA6429-07-2012 17:56
Hvornår var MWP og LIA?005-05-2012 14:17
Opdatering om middelaldervarmen (MWP)1810-03-2011 23:13
Artikler
IPCC
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik