Husk mig
▼ Indhold

Energivinduer


Energivinduer11-04-2010 10:08
Neigaard
☆☆☆☆☆
(3)
Hej,

Omkring energivinduer, er her nogen som har erfaring på dette område, så jeg kan få lidt råd om valg af fabrikant. Jeg har stiftet bekendtskab med flere husejere, som er blevet skuffet over energiforbruget i deres nye huse. Disse nye huse har betydelige store vinduespartier, så min mistanke ligger i ruderne. Fælles for dem alle, er at det er en privat bygmester der har valgt energi vinduerne, så hvis man kan vælge et discount produkt, har bygmesterne måske valgt dette produkt?

Er der stor forskel på de enkelte fabrikater eller er de generelt ens, også i test?

(Jeg skal selv til at bygge nyt hus, så jeg har en del spørgsmål oppe i ærmet
)
11-04-2010 10:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Naigaard

Har du en høj varmeudgift. Det er en meget bekostelig måde at reducere udgiften til opvarmning, at isolere og opstille nye termoruder.
11-04-2010 11:04
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Neigaard


Man kan sikkert altid købe nogle dyrere og bedre vinduer, men selve ruderne skal nok være meget specielle, hvis de skal koste meget mere end standardenergiruder.


På denne side kan du prøve at indsætte forskellige eksempler og derved se prisforskelle:
http://www.glas-direkt.dk/rude.php?p_id=21

Varme kanter koster f.eks. lidt ekstra, men en lidt tykkere rude koster det samme.


En tidligere tråd angående energiruder:
http://www.klimadebat.dk/forum/energiruder-d24-e539.php.
11-04-2010 15:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Sammen med energiruder og deraf mindre træk skal man huske på luftudskiftning.

Jeg har selv haft energiruder fra Velfac (træ/alu) i 5 år og er for såvidt godt tilfreds med vinduerne, blot er der den lille hage, at jeg ikke har automatiskluftudskiftning, så gummilister mv. bliver let sorte pga. skimmelsvamp. Jeg oplever kun problemer med kondens fra sidst på efteråret til først på foråret - på alle andre tidspunkter dannes duggen på ydersiden af ruderne.
11-04-2010 22:11
Neigaard
☆☆☆☆☆
(3)
@delphi

Jeg skal personligt bygge nyt hus sidst på året, først i det nye år, så det er med henblik på mit eget valg af vinduer, jeg mangler gode råd og erfaring.

Tak for indlæggende.
11-04-2010 23:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Neigård

Hvis man vil sparer på varmen og reducerer sin udgift til opvarmning set i lyset af meget bekostelige opvarmningssystemer (olie, gas eller fjernvarme) man vælger i dag, så bør man isolerer sin bolig og sætte termoruder i boligen. Men ikke særlig meget isolering kan anbefales.

Men det er jo altså når olie og naturgas koster i nærheden af 20.000 kr for 20 mwh eller det en alm isoleret bolig forbruger. Fjernvarme koster afhængig af forsyningsområde mindre.

Ud fra en økonomisk synsvinkel, kan isolering forrente en del isolering, men ud fra en miljømæssig og miljøbelastnings synsvinkel kan og bør man ikke isoler sin bolig særlig meget.

Hvis man antog et hus som er totalt utæt og varmen fossede ud så giver det god mening at isolere boligen med måske 100 mm isolering og alm simple termoruder.

Man skal ikke bruge ret meget yderligere isolering og termoruder for at miljøreduktionen udebliver eller forværres, af den simple grund at huset dels bliver for tæt og der skal udluftes, og selve isoleringen er meget energikrævende ved produktion.

Og har man fjernvarme så flytter man overvejende energitabet over i fjernvarmenettet. Her skal man navnlig se på at over 90 % af den tilførte varme i fjernvarmenettet i sommerhalvåret ved varmeværket tabes i rørene og i tanke på varmeværket, simpelthen fordi vandet står stille i rørene i sommerhalvåret.

Et nyt hus: hvis man antog isolering ruder og tiltag som skal minimere varmetabet ved isolering, varmegenvinding, termoruder gode isolerede døre, isoleret sokler, isoleret tagkonstruktioner osv. Hvis man antager en meromkostning på måske 4 - 500.000 kr set i forhold til en meget lavisoleret bolig alla 60'er standart. Så er der jo dels enorme miljømæssige reduktioner ved ikke at bruge disse meget miljøbelastende byggematerialer. Og jo enorme pengebeløb at sparer for den enkelt.

Hvis det standarthus nu forbruger 30 mwh/år hvor det optimalt set brugte 10 mwh/år ved massiv isolering.

Så er opgaven nu bare at producere de 30 mwh så denne varmeenergi ikke forurener.

OG det kan varmepumper.

Eller centrale ssystemer som de kendte airconditionsanlæg kendt fra stor kontorbygninger hvor centrale kompressorer forsyner meget stor områder med køling. Her er systemet vendt om hvor man forsyner med varmepumpeteknologi, så en hel bydel forsynes via princippet fra en central varmepunpe.

Princippet her se.Systemet optager energi i luften og ved stort varmeforbrug risles vand ned over opbygningen og der optages energi i vands overgang til is. Systemet vægter en jordraditor hvor der tilføres jorden varme enten fra sol og vind eller via møllestrøm som producere varme ved isning hvor efter systemet ved stor anlæg kan øge den strøm som omsættes med en faktor på 20 når altså kraftværkerne producerer og det er hensigtsmæssigt at minimere strømforbruget fordi denne strømproduktion er miljøbelastende, hvorimod når møllerne forsyner el-nettet så stiger strømforbruget og jord opvarmes når der fryses is.

Altså: Når møllerne producerer miljøvenlig strøm og det er koldt så produceres varme til boligen og jorden opvarmes med energi fra processen. Når møllerne ikke producerer så hentes energi i den forholdsvise varme jord og strømforbruget er nu meget minimalt.

Ved enkel anlæg ved boligen er effektforøgelsen mindre men bedre end 10.
Den store effektforøgelse fremkommer når opstillingen henter energi i en forholdsvis varm jord og afsætter energi direkte i luftkondensatorer i boligen.

Et varmefoprbrug på 30 mwh vil ved store centrale anlæg nu kunne leverer dig varme til under 3000 kr pr år og til en etabelringpris på 10.000 kr til rør og komponenter men uden installation, nedgraving af rør mm.
Redigeret d. 12-04-2010 00:13
12-04-2010 23:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Energiruder koster ikke mere end alm. termoruder, samtidig er det efter hånden en betingelse fra Kreditforeningerne, at man montere energiruder i nybyggeri.
Jeg kender faktisk en person, som fik afslag fra en kreditforening, da han ikke havde købt energiruder.
Deltag aktivt i debatten Energivinduer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik