Husk mig
▼ Indhold

Er det OK at kalde en debattør for "løgner"?


Er det OK at kalde en debattør for "løgner"?30-01-2009 17:34
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
I de ophidsede diskussioner mellem helios og CBH har det fløjet med beskyldninger om "løgn" og især CBH kalder igen og igen helios for "løgner".
Det er ikke ligefrem noget, der bidrager til en god stemning på Klimadebat.dk - så måske det er på tide at høre, hvad folk egentlig synes, der er acceptabelt?

Jeg har tidligere skrevet:

CBH's beskyldninger om løgnagtighed, accepterer jeg som del af "offensiv debatadfærd" (jf. Retningslinjer, nr. 3)). Så længe argumentet lyder: "NN siger noget forkert, derfor er NN en løgner" og ikke "NN er en løgner, derfor siger NN noget forkert", så vil jeg som grundregel ikke gribe ind.

Jeg mener ikke, det kan være min opgave at vurdere rent fagligt/teknisk, hvem der har ret i de enkelte tilfælde. Det har jeg ganske enkelt ikke den fornødne autoritet eller videnskabelige uddannelse til, og det ville også være en vanvittig rolle at påtage sig. Det håber jeg også, at helios kan se, selvom han skriver:

Det er ganske ufatteligt, at den ansvarshavende af dette sites tillader dig at svine folk til med beskyldning om løgn. Løgn er en bevidst usandt udsagn.

Spørgsmålet er derfor, om der skal være et generelt forbud mod at bruge ord som "løgner", "bedrager" osv. herinde? Jeg mener, det er en dårlig idé. Men jeg vil da gerne høre jeres holdninger ...
30-01-2009 18:50
Kosmos
★★★★★
(5374)
Et svært spørgsmål!

Som ethvert andet sted, hvor holdninger og personligheder mødes, er det på Klimadebat.dk nødvendigt med et overordnet reglement for at undgå ubehagelige sammenstød og gnidninger og bevare en god og sober tone

- står der smukt i klimadebattens retningslinier, og jeg finder ikke, at CBH bidrager {'ret udpræget'} til opretholdelse af en sådan tone!


Men som jeg før har skrevet, er han (beklageligvis) en af debattens få fagligt velfunderede alarmister, så uden ham ville der ikke være megen debat.
Derudover tror jeg ikke rigtigt, at 'forbud' for alvor ville batte noget i et forum som dette, så jeg synes, at vi i stedet (for 117. gang!) unisont bør tilskynde CBH til 'gang efter bold - ikke mand'!
Kan/vil han ikke efterleve dette, agter jeg i fremtiden ignorere indlæg, der ikke 'holder kammertonen'!
30-01-2009 21:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man må til CHB's ros sige: han gennem den seneste tid har gjort sig umage for at fremførere sine argumenter så de er (mere) forståelige, med regneeksempler henvisninger osv. For 6 mdr siden var det mere eller mindre for de indforståede han skrev, og så altid: et hav af henvisninger til faglitteratur, publikationer af klimaforskere mm. Hvor man endte med at opgive!

Thanks! Christoff.
30-01-2009 22:31
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Jeg tror ikke der kommer noget ud af at forbyde specifikke ord, der kan omformuleres osv... Men det bør da være en retningslinie og god skik om, at man begrunder brugen af den slags ord, når det rettes mod en anden debattør. Også formuleringer, der minder om injurier.
Redigeret d. 30-01-2009 22:35
31-01-2009 00:36
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
NU er 'løgner' jo ikke en beskyttet stillingsbetegnelse og jeg håber da et brugerne af KLIMADEBAT.DK selv er i stand til at fortolke de nymodens ord der ind imellem bruges i en overophedet situation.

Det kan simpelthen ikke undgås at der falden en 'finke' af panden i ny og næ...og Gud ske lov for det, kald det sprogfornyelse eller injurie.

Mvh
S-e-l-v-fø-l-g-e-l-i-g er det uproblematisk at kalde en løgner for en "løgner".31-01-2009 01:38
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej alle,

Jeg er generelt ikke ret interesseret i disse metadebatter om, hvem der føler sig trådt over tæerne, for jeg synes ikke, at de bidrager til noget for nogen - og jeg kan blot generelt sige, at diverse folks beklagelser heller ikke denne gang gør spor indtryk på mig. Men når vi nu har den oppe igen, så ulejliger jeg mig med at skrive et lidt længere indlæg, som forhåbentlig kan gøre min holdning lidt klarere.

Lad mig for det første komme med en lille forklaring af, hvad et ad-hominem-angreb er, og hvad det ikke er:

A: Ad-hominem: Du tager fejl, fordi du er et fjols.

B: Ikke ad-hominem: Du tager fejl pga. X, Y og Z - og så er du i øvrigt et fjols.

Førstnævnte er naturligvis uacceptabelt. Men jeg benytter mig kun af sidstnævnte, og det kan jeg som sagt - mange gange - ikke se problemet i.

Derudover kalder jeg Per A. Hansen for en løgner, fordi det ud fra en fuldstændig objektiv analyse er, hvad man er, når man som han beviseligt fremturer med forkerte påstande igen og igen og trækker ting ud af den blå luft - jeg har redegjort meget udførligt for det i mange tråde, bla. her, her, her og her. Er der nogen, der i ramme alvor vil prøve at argumentere for, at Per ikke lyver? Jeg er lutter øren? Hvis nogen lyver, og man alligevel ikke må kalde dem for løgnere, er det meget svært at føre en fornuftig diskussion efter min mening.....?

Og medmindre Branner kommer med en direkte ordre om noget andet, har jeg tænkt mig at fortsætte med dette, så længe Per bliver ved med at lyve og føre sig frem på den måde, som han gør. Lev med det, Per - eller hold evt. op med at lyve.

Det kan aldrig være det primære formål med et forum som klimadebat.dk at skabe god stemning, hykle en respekt for folk, der på ingen måde har krav på dette, og skabe en illusion om, at det hele ikke er så alvorligt, og at vi jo skal være her allesammen, og i virkeligheden er vi jo ikke så uenige osv. osv. For jo, der er en grundlæggende uenighed her mellem "skeptikere" og "alarmister", som går meget dybere end til bare årsager til klimaforandringer. På den ene side er der benægtere, sammensværgelsesteoretikere, overtillidsfulde amatører samt dem, der bare af politiske årsager ikke kan lide udsigten til flere grønne afgifter - og på den anden side dem, der insisterer på de almindelige krav til videnskabelig dokumentation. Som man gør i lægevidenskaben, i genetikken, i bromatologien eller i strålingsfysikken. "Skeptiker" er en meget vildledende betegnelse.

Lad mig gøre klart, at der er klare - omend få - undtagelser. Mikkel R. er f.eks en ærlig og velunderrettet "skeptiker", som jeg har betydelig respekt for. HikerJens er måske ikke altid så velunderrettet, men han er modtagelig over videnskabelige input - og mere forlanger jeg slet ikke. Der findes også modsat "alarmister", der presser citronen udover, hvad videnskaben kan bære.

Men langt de fleste "skeptiske" debattører her på klimadebat.dk lever i mere eller mindre bizarre parallelverdener. Hvor verden er styret af løgnagtige medier, hvor IPCC er et led i etableringen af New World Order, og hvor folk i ramme alvor bruger oceaner af tid på at forsvare Nils-Axel Mörners ønskekviste, eller benægte, at Alfred Wegener var meteorolog. Hvor tilfældige amatørers bittesmå tanker, naive plots og banale misforståelser ophøjes, mens professionelle, samvittighedsfulde forskeres livslange, møjsommelige og omhyggelige arbejde i felten og laboratoriet, affejes, benægtes eller mistænkeliggøres fuldstændig ubegrundet. Hvor skråsikre amatører fuldstændig uanfægtet kører videre med de samme misforståelser trods talløse påpegninger af ret enkle ting, de har overset. Hvor kvalificerede videnskabsmænd, der ulønnet laver IPCC-arbejde, konstant får deres motiver beklikket, mens Exxon-finansierede lobbyisters påstande tages for pålydende. Hvor folk som Tim Balls og Richard Lindzens påviselige løgnehistorier fra aviser fremføres som "åben og ærlig" videnskab. Hvor ukvalificerede folk lønnet af yderligtgående politiske tænketanke som CEI, CATO eller MARSHALL-institutterne uden at blinke beskylder NASAs forskere for at være politisk snarere end videnskabeligt motiverede. Og hvor Roy Spencer, der er kreationist, som den største selvfølgelighed beskylder sine kolleger for at være drevet af "religion".

Efter min mening kan man ikke for alvor diskutere fornuftigt med dem, der fuldstændig er gledet over i denne parallelverden. Jeg vil på ingen måde benægte eller bortforklare min afgrundsdybe foragt for denne parallelverden. Man har aldrig krav på andres respekt - man kan højst arbejde på at gøre sig fortjent til den. Det eneste - og jeg mener: Det eneste! - der interesserer mig, er, at bidrage til at få skabt klarhed om, hvad der er sandt, og hvad der er sludder i klimadebatten. Forhåbentlig bidrager det også til at gøre det klart for klimadebat.dks heldigvis mange andre fornuftige besøgende, hvad skeptikernes parallelverden er lavet af, også selvom det naturligvis ikke gør indtryk på disse skeptikere selv.

Men selv bortset fra det forstår jeg ikke, hvordan man rent menneskeligt med rimelighed kan forvente at få høflige og venlige svar også på sit 37. indlæg til forsvar for Moncktons forkerte beregninger (uden noget nyt og uden forholden sig til modargumenterne) eller på den 117. gentagelse af påstanden om, at det er bevist, at ønskekviste virker (til forsvar for Mörner). Jeg mener overhovedet ikke, at det kan være en administrators opgave at tage sig af den slags klynkeri, og det kan aldrig være "ånden" i retningsliniernes omtale af at undgå "ubehageligheder", at man ikke må kalde en spade for en spade - eller en løgner for en løgner.

Mere har jeg ikke at tilføje til denne debat. Heller ikke i fremtiden, hvis nogen til den tid skulle føle sig trådt over tæerne af samme årsager.

P.S. For resten, Per: Fik jeg nævnt, at du var en løgner og et helt igennem anstrengende bekendtskab, der ikke tilfører denne side noget af interesse (eller andre, for den sags skyld)? Nå, ok.........

Redigeret d. 31-01-2009 02:30
31-01-2009 02:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvis vi helt undtagelsesvist så sprog gå så lavt som "løgner" etc. så kunne jeg acceptere at "i kampens hede". shit happends.
Men der bliver jo skudt med den slags ekstrem undsindede sprog til højre og venstre.

Jeg har set debatter i hele verden, men aldrig noget hvor sproget synker så dybt som dette, bliver så hadefuldt. Og det trods at folk naturligvis alle andre steder også synes at deres meddebatører er helt galt på den.

Jo, jeg tror det vill gøre sitet mere indbydende hvis den slags var forbudt.
31-01-2009 02:43
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank - jeg mener, som du ved, at du er helt galt på den, men du er bestemt ikke en løgner - det kunne jeg derfor ikke drømme om at kalde dig.

Men når Per beviseligt lyver, hvorfor i alverden må jeg så ikke kalde ham for en løgner? Må man heller ikke kalde folk, der mener, at andre racer er mindreværdige, for racister? Det er ikke spor hadefuldt eller noget, jeg skriver i et øjebliks ophidselse - det er en simpel analytisk betegnelse ud fra Nudansk Ordbogs definitioner. Jeg forstår vitterlig ikke problemet. Synes du, at det er ok at lyve?
31-01-2009 09:38
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej alle
Det korte svar er ja, det længere følger.

Lad os se... enig med Branner, MikaelH, Delphi og GLAR... samt delvist Frank og Christoffer.

Er ikke helt enig med Frank i omfanget af finker og ondsindet sprog på klimadebat men tilgengæld enig med den første del af;
Jo, jeg tror det vill gøre sitet mere indbydende hvis den slags var forbudt
Nu er jeg jo ikke den store videnskabsmand udi klimarelateret halløj og holder mig generelt fra at blande mig i den del af samme årsag. Dog læser jeg trådene fordi det da er interessant og man lærer jo noget af debatterne. Her er det korrekt at læsværdigheden og hvor meget information man hiver ud af indlæggene falder som tonen bliver hårdere og der er unødigt mange lidet positive superlativer i teksten. I det mindste min oplevelse som en der blot læser med over skuldrene på andre i de teori-tunge tråde og forsøger at interesse-lære lidt.

F.eks. læser jeg gerne climateaudit.org - pga. interesse for R og fokus på metode fremfor teori – men også fordi siden er dejligt fri for de allerværste gloser. Wattsupwiththatt er derhen af mht. sprogbrug også. Realclimate læser jeg også men bliver til tider udendeligt træt af tonen og sprogbrug. Det er så helt uanset det kvalitative indhold de forskellige steder. Vil blot frem til noget med at grunden til at debattere i et halv-offentligt forum dels er, at påvirke "modspillerne" men også læserne – ikke at lade ting stå uimodsagt man mener er forkert. Eller hur? I så fald betyder almen kommunikationsteori og nogenlunde voksent sprogbrug også noget er det jeg mener. Har dog ikke ligefrem et problem med det herinde.
Er dog ikke enig med Frank i det burde være "forbudt" med specifikke ord. Udover at Branner jo ikke kan lege sprogpoliti 24/7 er jeg enig med MikaelH og GLAR om dette.

Enig med Christoffer i at det kan være nødvendigt/ er "naturligt", at benytte ordet "løgner" og lign. såfremt det illustreres/forklares og man forhåbentligt er voksen nok til, at give en undskyldning hvis man ikke kan. Men det er jo ikke for at lege hyggestue der debatteres omend mange tråde da kan være hyggelige. Det er så specielt de mere eksplorative hvor der er færre deciderede naturvidenskablige svar og man hører andre om viden. Men generelt; et debatforum for voksne mennesker må kunne regulere sig selv nogenlunde. Debattører har da en form for "ansvar" for en nogenlunde kammertone men også samtidig, at man ikke bliver for tyndhuddet.

Skal vi endeligt pege fingre bliver det bare en ond cirkel og "hvem startede" vs. "hvem er værst" og bla. bla. bla. bla. Mindes da også at Christoffer er blevet kaldt mindre pæne ting det sidste halve års tid??

Så min holdning til denne "metadebat" er meget lig Christoffers. Bare ærligt der er nogen der føler sig trådt over tæerne en gang imellem. Så længe man ikke sparker folk i skridtet er det ok ikke at påtvinge folk at benytte listesko
.
Dog ikke enig med Christoffer i at "metadebat"/overvejelser slet ikke bidrager til noget. Det gør det evt. for læseren. Som Delphi skrev tidligere er det langt lettere, at forstå noget og lære lidt pointer hvis ting forklares bare nogenlunde fremfor blot med henvisninger til journaler jeg ikke har adgang til (karrikeret). Sprogbrug har også noget med læsværdigheden og hvor meget indhold der kommunikeres videre. Skal man benytte ordet "løgner" kan det sagtens gøres uden for mange andre superlativer, hvilket jeg så heller ikke syntes er reglen.Hej Branner

Var det ikke en ide til bruger og gæste afstemning?
Hvordan syntes du debattonen er på klimadebat?
* Super-duper – bogstaverne er nærmest lyserøde at læse og der er en cyber-duft af blomster. Ren hopsa-galopsa.

* Helt almindelig – som andre net-fora med god bid i argumenterne til tide

* Lidt skarp til tider – men ikke et generelt problem, kun i enkelte tråde

* For meget personfnidder – indholdet lider under indforstået debatstil og unødvendige personlige angreb

* Helt af h... til – jeg kommer aldrig tilbage men holder mig til Ekstrabladets "Nationen" hvor folk kan snakke ordenligt til hinanden


Bare lige for at finde ud af om der overhovedet er nogen grund til dybe meta-overvejelser.Hej Christoffer

Lad mig gøre klart, at der er klare - omend få - undtagelser. Mikkel R. er f.eks en ærlig og velunderrettet "skeptiker", som jeg har betydelig respekt for.

Takker for de pæne ord og kan da sende den retur at dine skriblerier absolut er blandt dem jeg har lært mest af herinde mht. det videnskabelige stof.

Derudover bare lige for at gøre det klart. Jeg er hverken "skeptiker" eller" AGWer" eller hvad vi nu skal kalde "lejrene". Var nok "halv-skeptiker" en gang i slutningen af 90erne indtil jeg rationelt overvejde, at jeg ikke besider et rationelt standpunkt at være det fra. Kender ikke til videnskaben, fysikken osv., osv., hvorfor jeg blot accepterede, at det strengt rationelle for mig så er at lytte til IPCC/sagkundskaben. Præcist som jeg lytter til lægen når han har banket mig på ryggen og lyttet til mine lunger.

Den "skepsis" jeg besider går på noget mht. videnskablig metode, data-kvalitet, brug af statistik og modeller, fremskrivning og det helt basale omkring gennemsigtighed. Det har intet /meget lidt med min tillid til resultaterne at gøre, men er lige så meget et udslag af interesse, læring og principper at gøre. Derudover klart jeg da håber Hansen et al. tager fejl. Hvem gør ikke det??? Skal så også forstås som "tage fejl" relativt og ikke absolut. Ville blot være rart hvis det endte med at opvarmningen går langsommere, bliver mindre end forudsagt, at temperaturkurverne ikke flytter sig synderligt de næste mange år eller endda falder en smule. Det kan jeg ikke se noget galt i at håbe på. Men det er håb og ikke hvad jeg tror. Sådan en har jeg slet ikke et fundament for.

Dertil af "forsigtighedsprincip", sammenfald med andre gode årsager som ressource-effektivitet, olie-afhængighed og international sikkerhedspolitk osv. er det helt ok for mig "at gøre noget" hvilket for mig i det mindste er spørgsmålet mht. debatten.

MEN, jeg er tilgengæld dybt skeptisk overfor Kyoto og halvdelen af de ting vi foretager os i klimakampens navn. Specielt de politiske – og dermed også overfor IPCCs politiske del. De skulle holde sig til videnskaben fremfor at forfalde til "hybris" og glemme deres faglige styrke. Kyoto opstod jo nærmest direkte på anbefaling fra IPCC. Ja, undskyld mig. Hvad ved en knaldhamrende dygtig "klimakategoriseret" forsker (eller pop-musiker) om hvordan energiproduktion, international handel eller samfundsstrukturer virker??? (altså fagligt ikke bare som lægmand). Den vej rundt er det ok at beskrive mig som "skeptiker" – men ikke mht. videnskaben. Her følger jeg blot IPCC. Alarmist er jeg (som dem) heller ikke idet jeg ikke gider høre på hvordan enhver varm dag, enhver isbjørn på dybt vand eller enhver flok fugle der flyver ind i et fly skyldes "global opvarmning" eller hvordan filmen "The Day After Tomorrow" er et realistisk fremtidsscenarie. Så hvad bliver det? En form for forsigtig anti-alarmist politisk irriteret. Lige til at få personlighedsspaltning over dimensionerne i det her.....


Men står gerne ved, at jeg mener Kyoto og dens politiske tiltag er spild af såvel tid som ressourcer. Politiken sagde det så fint forleden; Obama er nu nøglen til COP15 fordi EU er gået døde. Vi som i næsten 10 år har hyldet os selv for at være proaktive har malet os ind i et buerokratisk hjørne af spild, korruption, detailrytteri og fastlåsthed. Kyoto er en af de største og mest vidtrækkende politiske tiltag i nyere tid og der er stort set intet debat om den – i europa forstås. (udover måske UK). Det er jeg dybt forarget over. Så lidt modspil der er fra pressen, eksperter osv.. Mener selv det bla. skyldes den hårde tone i hele klimadebatten hvor man hvis man udtaler sig politisk imod et cykeltiltag er man pludseligt "fuldblodsskeptiker" (karrikeret). Dertil at vi mht. politk bare har en uendelig dårlig debat-kultur i Danmark hvor alting kategoriseres i farver og som regel kun blå eller rød.

Udover det er jeg aboslut skeptisk overfor vrøvl om Gaia og får knopper over, at Ehrlich stadigt tages seriøst af nogen. Har studeret international politik, økonomi og finans og mener da selv jeg har fattet bare lidt af det her globaliseringshalløj. Der er uendeligt mange der slåt plat på noget de har set som overskrift men ikke gidet sætte sig ind i. Endnu værre er der andre der hopper med på vognen og i "panik" snakker om samfundsomvæltninger. Og så dem der bruger det som middel til at fremme andre dagsordener. Man skal ikke være blind overfor historien og hvad den slags sludder kan føre til. I min verden er metode og diagnose to forskellige omend selvsagt relaterede diskussioner. "Metoden" er i et demokrati politisk og her er det historisk tydeligt, at alle ideer ikke er lige effektive. Så må det også være muligt at diskutere dem.

Men altså som sagt: "Skeptiker" er jeg ikke i klimaforstand i den forstand det knytter mig til en af de famøse "lejre".
Derudover syntes jeg saft suse edder goddylme mig i alle er nogen løgnagtige fisende svinehunde, tølpere, klamhuggere og fjollehoveder der kraft peter sparkeme bare kraftstejlme og gudfader på lokum skulle tage sig godylt sammen!


Mvh
Mikkel
Redigeret d. 31-01-2009 10:01
31-01-2009 10:14
manse42
★★★☆☆
(633)
God tone kan ikke skade men det kan dårlig.
Og det er op til admin at sanktionere.
31-01-2009 11:31
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej alle,

Branner stiller spørgsmålet, om det er OK at beskylde andre for "løgn", "løgner", "lodret løgn" , med henvisning til Christoffer Bugge Harders almindelige sprogbrug overfor specielt undertegnede.

"Løgn" er en bevidst udtalt usandhed. Det er ikke løgn, hvis man siger en usandhed, hvis det skyldes manglende viden.
Når man beskylder andre for løgn, må man til enhver tid kunne dokumentere det.
I den aktuelle sag er det Christoffer, der har bevisbyrden. Jeg har uden held efterlyst dokumentation i 14 tilfælde, Christoffer Bugge Harder lader som intet og fortsætter ufortrødent med nye beskyldninger om løgne.

Min holdning er den, at her må den ansvarlige for sitet kunne pålægge vedkommende at føre et ordentligt bevis. Så kan andre tage stilling til om dokumentationen er holdbar - hvis ikke må han beklage eller undskylde.
At give grønt lys for ukvemsord kan ikke være rigtigt i et seriøst forum som dette.

Man bør have respekt for andres indlæg, uanset om man er enig eller ej. Uden uenighed var der ingen diskussion - så hurra for uenighed.

Jeg skal dog nævne, at jeg ikke tager Christoffers gadedrengeagtige stil så højtideligt. Min erfaring siger mig, at år en person begynder at råbe højt, så er det fordi argumenterne er fror svage eller manglende - eller fordi man har så stort er ego, at man ikke tåler at andre får ret.

Tak for ordet.
31-01-2009 12:26
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg kom lige til at nærlæse CBHs indlæg i denne tråd.

Uha...

og så var jeg overe på WUWT hjemmeside hvor Frank har CO2 indlæget og kiggede på kommentarene:
http://wattsupwiththat.com/2009/01/30/co2-temperatures-and-ice-ages/#comments

Det er de mest sobre kommentarer jeg har læst i lang tid. Det ser ud til At Franks pæne sprog smitter af også på engelsk. Det kan kun være et spørgsmål om tid før CBH selv begynder at tale pænt...
Redigeret d. 31-01-2009 12:44
31-01-2009 23:20
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Per: Din argumentation her er den samme som i de konkrete debatter: Du efterspørger dokumentation, hvorefter jeg leverer den, hvorefter du kører videre helt uanfægtet.

Det er rigtignok ikke løgn at skrive noget forkert, hvis det blot skyldtes mangelfuld viden. Du er kommet med mange forkerte påstande, hvor det var tydeligt at se, at du blot ikke vidste bedre - og her har jeg ikke kaldt dig for løgner.

Men når du så bliver ved med at gentage forkerte påstande trods tilbagevisninger, er det derimod løgn - og at trække påstande ud af den blå luft er under alle omstændigheder løgn. Og det har du helt hinsides enhver indvending gjort i talrige diskussioner. Jeg skal blot fremdrage et par eksempler (som vi alle har haft oppe flere gange før).

1. Her skriver du f.eks, at Arrhenius lov handler om opløselighed - hvilket er tåbeligt, eftersom enhver lynhurtigt kan tjekke op og se, at den handler om reaktionshastighed. Første gang kan du undskylde dig med uvidenhed - men hvad gør du efter at du har fået det forklaret? Du erkender ikke din misforståelse, men kører bare videre med en masse tågesnak om, at du godt vidste det, og at jeg fyrer "imponatorer" af. Hvis du godt vidste det, hvorfor skrev du så sådan noget vrøvl? Og hvis du ikke vidste det, hvorfor erkender du det så ikke bare i næste post?

2.
det glæder mig da også du endelig har fundet ud af, at .... de næste 285 ppm CO2 bidrager yderligere med ca. 4 W/kvm. Jeg erindrer mit første indlæg om denne værdi, hvor du 2-3 gange blev ved at efterlyse dokumentation inden du fik fat i meningen - jeg ser med tilfredshed at du nu benytter samme tal som jeg anførte i mit første indlæg i tråden om CO2-følsomhed.


Alt, du skriver her, er pure opspind. Den debat, Per henviser til, kan findes her. Enhver kan selv tjekke (hvis han gider), at

- jeg krystalklart fra starten hele tiden havde skrevet, at 2xCO2 leder til 4 W/m2s øget forcing,
- at Per/Helios åbenbart var overrasket over, at de 4 W/m2 var IPCCs egne tal
- at Per/Helios ikke var klar over, at IPCC anvendte en logaritmisk sammenhæng mellem co2 og temperatur.

Det er løgn, at jeg efterspurgte nogen som helst dokumentation af den slags, som Per påstår; jeg har hele tiden benyttet de samme tal; jeg har ikke "endeligt fundet ud af de 4 W/m2" og jeg omtaler heller ikke nogen af disse nævnte tal fra vores gamle diskussion, endsige ændringer heraf, i den omtalte tråd.

Her er ingen misforståelser - det er alene Per, der trækker påstande helt ud af den blå luft. Per deltog jo i sagens natur i diskussionen og ved selvfølgelig godt, at dette ikke passer - og alligevel fyrer han sine talrige forkerte påstande af. Dette kan ifølge Nudansk Ordbog kun betegnes som løgn.

3. Og så er der selvfølgelig Monckton igen-igen

Monckton påstår, at IPCC har overdrevet forcingen 20 gange pga. en fejl i Stefan-Boltzmann-loven. Men SB-loven bruges slet ikke til at regne forcing ud - IPCCs beregning stammer fra en helt anden lov. Selv om man brugte en lambda-værdi på 0,22-0,3, som Monckton vil, i stedet for IPCCs 0,64, giver det aldrig en 20 ganges forskel - det må du simpelthen kunne se. Det er snart 20. gang, jeg skriver dette til dig - SÅ FAT DET DOG, MENNESKE!!!!!

Og hvis jeg skal være venlig, er det selvfølgelig fuldt ud muligt, at du ikke kan forstå dette. Men når du bliver ved med ikke at forholde dig til mine ret klare (synes jeg selv) argumenter, men igen og igen gentager, at det er mig, ikke Monckton, der blander lovene sammen, bliver det til løgn. På samme måde, som du nu bortforklarer, at du (og Monckton) havde brugt en forkert procentuel udregning af koncentrationen i stedet for den korrekte logaritmiske formel, med en masse udenomssnak.

4.
Dels har jeg ikke skrevet side op og side ned (dokumentation - tak) - dels har jeg på intet sted nævnt at IPCChar overset den logaritmiske sammenhæng (dokumentation - tak) .


Okay:

Per/Helios: Jeg tror klimapanelet overser artikler, hvor man tager hensyn til klimagassernes absorbtion. [...]

Såfremt klimamodellerne regner med en lineær sammenhæng vil det give et fortegnet billeder af CO2s rolle.


Du sagde sidenhen tak for påpegningen af, at IPCC faktisk anvendte en logaritmisk sammenhæng - men så gik du alligevel sidenhen tilbage til at påstå, at IPCC alligevel ikke anvendte en logaritmisk sammenhæng!!! -- og skiftede endda til at påstå noget endnu mere underligt:

Per/Helios: Klimamodellerne anvender ikke en logaritmisk funktion ved beregningen af CO2s følsomhed, funktionene er derimod eksponentiel, hvilket er noget ganske andet.


Og på dette tidspunkt vidste du godt, at det var forkert. Det er muligt, at du i dit hoved ganske enkelt er så forvirret/forstyrret, så du i din egen parallelverden slet ikke kan se, at det er lodret løgn, når du fyrer alle mulige påstande af, hvor du er helt ligeglad med at tjekke, om noget er sandt eller ej - men set objektivt udefra kan man ikke sige andet end, at folk, der mange gange har fået sandheden at vide, endda har forholdt sig til den, og alligevel fortsætter med de gamle forkerte påstande (og endda trækker en ny løgn om eksponentielle sammenhænge ud af ærmet), lyver.

Per, du er en løgner. Længere er den ikke. Jeg tror helt oprigtigt udmærket, at alle godt kan se det, og så længe du fortsætter med at lyve, vil du naturligvis blive kaldt for en løgner.

P.S. Jeg bliver overhovedet ikke ophidset over Pers "argumenter" - jeg sover helt roligt ved tanken om, at det er den slags latterligheder, skeptikerne må klynge sig til, og jeg tror udmærket, at alle kan se, at Pers argumenter alle er svage eller ikkeeksisterende - men når jeg hele tiden skal spilde en masse tid på at tilbagevise Pers talrige gentagne løgnehistorier, bliver jeg simpelthen så træt. Jeg har ingen problemer med argumenter på baggrund af facts, men jeg indrømmer gerne at blive ophidset over folk, der kører uanfægtet videre uanset hvad de får forevist af ting sort på hvidt.

P.P.S: Og til alle I andre, der flæber over, at jeg kalder Per for det, han er: Hvad er mest ødelæggende for debatklimaet på denne side: 1) Folk, der lyver, eller 2) Folk, der påpeger løgnehistorierne og kalder løgnerne ved deres rette navn?

Tag jer sammen, indstil flæberiet og kig på argumenterne. Og lad os stoppe med at spilde mere tid på denne diskussion. Selvfølgelig er det helt uproblematisk at kalde en debattør for løgner - og jeg forstår helt ærligt slet ikke, hvorfor nogen vil gøre det til et problem. Klimadebat.dk er til for at hjælpe folk med at skille skidt og kanel - og det gøres bedst ved i umisforståeligt klare vendinger at få skrællet vrøvl, fejl og løgn fra. Hvorfor "bør" man have respekt for andres indlæg, hvis de er fulde af vrøvl? Og hvorfor i himlens navn skulle man dog have respekt for andres indlæg, når de er fulde af løgn? Løgnere skal naturligvis have af grovfilen og deres indlæg tværes ud.

Det er en stor gevinst for klimadebat.dk, en som "Filosoffen", der ikke vidste, hvad drivhuseffekten gik ud på, men i indlæg efter indlæg argumenterede med, at drivhusgasser ikke kunne skabe varme i sig selv, er skredet. Det ville ligeledes være en stor gevinst for www.klimadebat.dk, hvis folk som Peter Ole Kvint eller Per A. Hansen, der kun bidrager til at skabe forvirring, blev smidt af eller skred.
Redigeret d. 01-02-2009 00:24
01-02-2009 00:21
manse42
★★★☆☆
(633)
hvem flæber?

meget apropos genså jeg Starwars III "revenge of the sith"

Uha... jeg ryster allerede ved tanken om Darth Bugge
Redigeret d. 01-02-2009 00:32
01-02-2009 00:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Klimadebat.dk er til for at hjælpe folk med at skille skidt og kanel - og


@CBH

Skal dit seneste indlæg forstås på følgende måde:
CBH har alle svarene, og alle der ikke indordner sig er dumme?

Hvis du gerne ville skille skidt og kanel - hvorfor lærer du så ikke, at argumentere på en mere pædagogisk måde?
Det kan godt være du har indsamlet en masse information og klima og klimaændringer, nu mangler du at bevise, at du har forstået og bearbejdet dem, først når du har det kan du begynde at belære andre.
Jeg bliver ikke imponeret af din tilgang til debatten - jeg bliver end ikke beriget med ret meget brugbart i dine debatindlæg. Din debatform lægger op til at alle, der ikke har samme mening som dig enten er dumme, løgnagtige og totalt har misforstået årsagen til klimaforandringerne.
Så CBH lær at lære fra dig i stedet for at komme med udfald mod de debatører, som har en anden mening eller en anden indfaldsvinkel.
Hvis emnet var så enkelt og simpelt, som du gerne vil gøre det til, hvorfor så i det hele taget have en debat, er debatten ikke netop udtryk for, at klimaforandringer er mere kompliceret og ikke kun kan tilskrives en forklaring.
01-02-2009 00:59
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg bliver nødt til at komme af med den:

Darth Bugge: He, who brings the balance back to the forcings


Redigeret d. 01-02-2009 00:59
01-02-2009 13:37
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Noget der i det mindste ville kunne fungere, var vel hvis den der ved at han/hun har ret, siger tingene som de er, men i øvrigt ikke forfølger sagen med div. invektiver? - bruger "den professorale ton".

Læserne kan forhåbentlig så selv vurdere, selv om ord evt. står mod ord, i første omgang selve sagen, men også hvorvidt det ene skribent skulle have større troværdighed, hvad der vel lidt delvis også gavnes af den tone man bidrager til.
Redigeret d. 01-02-2009 16:09
01-02-2009 14:01
manse42
★★★☆☆
(633)
Sören

Jeg har været med i snart to år, og problemet er Bugge. Vi havde en astrofysiker med i debatten og han er bare holdt op med at kommentere, bl.a. fordi Bugge ikke holder sig til en ordentlig tone. Pr. egen definition tager han aldrig fejl, hvis han bare læner sig op ad den del af Peer Review og videnskaben der støtter hans mening. Han vil ikke diskutere, han vil bare fornærme dem der ikke deler hans opfattelse. Det kan man se på hans retorik og diskurs og at han ustandseligt forfølger de skænderier han selv har tændt.
Han er en troll
Andre diskussionfora blokker dem eller sletter deres indlæg. Men siden han er den på alarmist siden der indimellem kommer med en del substans ville det være et tab for klimadebat.
At han skader den sag han ønsker at støtte er han slet ikke bevidst om. Han tror stadig at hæslige punchlines frem for sjove er vejen frem.

-m
Redigeret d. 01-02-2009 14:07
01-02-2009 14:57
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Christoffer Bugge Harder skrev:

Lad mig for det første komme med en lille forklaring af, hvad et ad-hominem-angreb er, og hvad det ikke er:

A: Ad-hominem: Du tager fejl, fordi du er et fjols.

B: Ikke ad-hominem: Du tager fejl pga. X, Y og Z - og så er du i øvrigt et fjols.

Førstnævnte er naturligvis uacceptabelt. Men jeg benytter mig kun af sidstnævnte, og det kan jeg som sagt - mange gange - ikke se problemet i.


Der eksisterer også en sidste mulighed:

C. Du er ikke et fjols - men du tager fejl.
Redigeret d. 01-02-2009 14:58
01-02-2009 16:12
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
MikaelH skrev:
Christoffer Bugge Harder skrev:

Lad mig for det første komme med en lille forklaring af, hvad et ad-hominem-angreb er, og hvad det ikke er:

A: Ad-hominem: Du tager fejl, fordi du er et fjols.

B: Ikke ad-hominem: Du tager fejl pga. X, Y og Z - og så er du i øvrigt et fjols.

Førstnævnte er naturligvis uacceptabelt. Men jeg benytter mig kun af sidstnævnte, og det kan jeg som sagt - mange gange - ikke se problemet i.


Der eksisterer også en sidste mulighed:

C. Du er ikke et fjols - men du tager fejl.


og så D. Du tager fejl pga. X Y og Z (og jeg tænker - men siger ikke - du er et fjols)
Redigeret d. 01-02-2009 16:14
01-02-2009 16:40
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg er glad for, at størstedelen af jer er enige i, at jeg ikke bør gribe ind over for brugen af ordet løgner.
Jeg synes ikke, vi skal tærske mere langhalm på den diskussion. Jeg var nødt til at reagere på helios' kritik af min mangel på indgriben, derfor denne tråd.
Hvis en person med den rette uddannelsesmæssige baggrund kan give helios ret i, at CBH ikke har noget grundlag for at kalde ham en løgner, så lad mig det vide, og vi står med en anden sag. Jeg vil ikke gå ind og vurdere den enes ord mod den andens, som det er nu.

Mikkel R skrev:
Hej Branner

Var det ikke en ide til bruger og gæste afstemning?
Hvordan syntes du debattonen er på klimadebat?


Jo, det er noteret

Jeg har selv forhørt mig rundt omkring, og den udbredte opfattelse er, at tonen er meget hård.
Interessant nok har jeg dog også hørt fra flere, at det netop er den hårde tone, der får dem til at være faste læsere herinde (simpelthen fordi de synes, det er underholdende!!)
Desværre betyder det dog også, at disse læsere ikke selv er aktive skribenter (de er bange for at blive blæst omkuld).
Redigeret d. 01-02-2009 16:41
01-02-2009 17:28
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
[langt citat fjernet]

http://www.flayme.com/troll/moderators.shtml
Tilknyttet billede:


Redigeret af branner d. 17-02-2013 00:31
01-02-2009 17:55
manse42
★★★☆☆
(633)
@ MichaelH

jeg har heldigvis aldrig været i den situation at skulle tage stilling til en troll fra en moderators side. Da trafikken på min hjemmeside er meget lav og der ikke er så mange diskussioner igang behøver jeg kun tage stilling til "spam"/"ikke spam"

super link!
01-02-2009 18:57
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
manse42 skrev:
Da trafikken på min hjemmeside er meget lav....


Tja, du kan kan jo begynde med at smide ind et link. Hehe...
01-02-2009 19:22
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg synes, at det mest sigende i denne debat er, at samtlige "skeptikere" bruger oceaner af tid på at svælge i forargelse over brugen af ordet "løgner" - og ikke én forsøger at forholde sig til min temmelig udførlige redegørelse for, hvor Per beviseligt lyver.

D´herrer har måske ikke noget problem med løgnehistorier, bare det tjener den rette sag?

Hvis man lyver, må man finde sig i at blive kaldt "løgner". Det er en meget simpel analytisk redegørelse. Hvad der har med "trolls", "spam" eller noget andet at gøre, begriber jeg vitterligt ikke.

Manse: Hvad Erik Micheelsen angår, ved jeg ikke hvorfor han forlod forummet - men mit gæt er, at hverken venner eller fjender tydeligvis fandt hans indlæg interessante, hvilket skyldtes, at han havde forbløffende lidt konkret at byde på af en astrofysiker at være. Jeg bemærkede flere gange overfor ham - venligt og høfligt - at han burde være den bedst kvalificerede af alle her til at forstå og redegøre for klimaforhold og opfordrede ham til at komme med noget mere konkret. Det noterede han sig efter eget udsagn - og siden hørte ingen noget til ham.

Og MikaelH: Jeg har skam overvejet dine to andre muligheder, men jeg tror, at jeg foretrækker at holde mig til "Du tager fejl pga. X, Y og Z, og du er i øvrigt et fjols". Når man nu har demonstreret, at nogen vitterlig er et fjols, hvorfor så ikke unde sig selv den herlige fornøjelse at drage den eneste logiske konklusion til ende?

Det vigtigste er det faktuelle indhold (X, Y og Z) - jeg er ikke selv spor sart. Hvis du vil påtage dig at bevise, at Per ikke tager eftertrykkeligt fejl, og ikke lyver i mine citerede eksempler, og derefter skulle få lyst til at kalde mig noget mindre pænt, er det helt fint med mig ("X, Y og Z er forkerte, og du kan selv være et fjols") - i så fald ville jeg ærligt selv have været ude om det.

Men flæberi over debatniveauet fra folk, der ikke kan eller ikke gider forholde sig til det faktuelle indhold, har jeg kun overbærende hovedrysten tilovers for. Hvis du vil have mig til at undlade at benytte nedsættende men analytisk fremkomne betegnelser om visse debattører her, så må du vise mig sort på hvidt, hvorfor mit grundlag for at bruge disse betegnelser er forkert.

Og at du - uden at argumentere for noget som helst - bare slynger etiketter som "troll" eller "spammer" af sted, følger skabelon 1: "du tager fejl, fordi du er et fjols/spammer/etc". Se, det er et ægte ad hominem-angreb jvfr. definitionerne. Det kunne jeg vælge at skrive et langt selvretfærdig gang flæberi om - men det gider jeg ikke. Hvad du mener, er mig ganske enkelt for ligegyldigt til, at jeg kan hidse mig op over det.
01-02-2009 19:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
CBH

Jeg synes, at det mest sigende i denne debat er, at samtlige "skeptikere" bruger oceaner af tid på at svælge i forargelse over brugen af ordet "løgner" - og ikke én forsøger at forholde sig til min temmelig udførlige redegørelse for, hvor Per beviseligt lyver.


Du har jo mange forbindelser inden for klimavidenskaben. Du må da kunne fremtrylle en med en vis autoritet her i landet eller fra et udenlandsk universitet, der kan underbygge dine påstande eller?

For det er altså umulig for vi udenforstående at afgøre hvem der har ret!
01-02-2009 20:04
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)

Christoffer Bugge Harder skrev:
Og at du - uden at argumentere for noget som helst - bare slynger etiketter som "troll" eller "spammer" af sted...


Nu ved jeg ikke hvem 'du', du referer til, da du først skriver Manse: og så MikaelH:. Hvem taler du til?

Jeg har ikke sagt du er troll (endnu), men henviser blot Admin til et link, hvordan man som moderator generelt kan forholde sig til den slags. Det er relevant for dette indlæg, ik? Det handler ikke kun om dig, ik?

Jeg synes, at det mest sigende i denne debat er, at samtlige "skeptikere" bruger oceaner af tid på at svælge i forargelse over brugen af ordet "løgner" - og ikke én forsøger at forholde sig til min temmelig udførlige redegørelse for, hvor Per beviseligt lyver.


Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg har faktisk ikke reageret på indlæg eller kommentarer der bruger ordet 'løgner' om en anden debattør. Jeg har ikke givet det andet end en tanke - før nu.
Når det er sagt, så er også den slags spild af tid og ressourcer. Det håber (og tror) jeg også mange andre mener, især nye besøgende, der ikke gidder deltage, af samme grund.

Hvis du vil påtage dig at bevise, at Per ikke tager eftertrykkeligt fejl, og ikke lyver i mine citerede eksempler, og derefter skulle få lyst til at kalde mig noget mindre pænt, er det helt fint med mig ("X, Y og Z er forkerte, og du kan selv være et fjols) - i så fald ville jeg ærligt selv have været ude om det.


Som sagt, gidder jeg ikke spilde tid den slags. Jeg er her for at sige min mening - ikke for at vinde et argument, for fornøjelsens skyld (på bekostning af andre) eller for guds skyld (SKAL absolut have ret). Jeg gidder ikke deltage i personlige drama, og hvis en anden "lyver", kan jeg godt se det selv i argumenterne, uden at nogle behøver fortælle mig det. Dette er debat om klima - ikke hvem der er fjolser.

Hvad der har med "trolls", "spam" eller noget andet at gøre, begriber jeg vitterligt ikke.

Jeg har skam overvejet dine to andre muligheder, men jeg tror, at jeg foretrækker at holde mig til "Du tager fejl pga. X, Y og Z, og du er i øvrigt et fjols". Når man nu har demonstreret, at nogen vitterlig er et fjols, hvorfor så ikke unde sig selv den herlige fornøjelse at drage den eneste logiske konklusion til ende?


Taler for sig selv...
Man kan sagtens vinde et argument eller bevise at en anden lyver. Helt ok, og helt legitimt.
Men at trolle handler ikke reelt om at vinde argumentet eller bevise at en anden lyver. At trolle handler om det personlige motiv og ens adfærd overfor debattør og gruppe.
Jeg vil sige - når du nu selv skriver det sort på hvidt - at unde sig selv den herlige fornøjelse, trækker ikke ligefrem nedad på trollskalaen...
Redigeret d. 01-02-2009 20:21
01-02-2009 20:18
manse42
★★★☆☆
(633)
@ CBH:
narjh da
du er da over hovedet ikke på nogen som helst mulig måde ansvarlig for, at du ikke fører et fornuftigt skriftsprog der indgyder respekt hos dine meddebattanter. Det er de andre der får dig til det. Som Filosoffen eller HikerJens som bare er åh så idiotiske, at du bare bliver nødt til at sige den åbenlyse sandhed om deres gabende store fejl og mangler og deres lave intelligenskvotient og den dertil hørende totale mangel på dannelse hhv. uddannelse.
For du er jo klimaenskatastrofens messias og alle dem som ikke vil høre undergangens evangelium vil få læst og skrevet og prædiket dine kostbare (eller kostelige) ord og du dømmer dem til at blive stegt på CO2-forcingens bål.
Hvad har du overhovedet bidraget med andet end at messe IPCCens katekismus?

Hvis der er nogen der kan siges at mangle dannelse, er det dig. På igen måde viser du at du er dannet. Du har aldrig optrådt venligt og høfligt. Det er en frase du ikke på nogen måde kan sige om dig selv. Du er en ubehøvlet fulderik der ved et uheldigt tilfælde er kommet i besiddelse af en akademisk grad som du udnytter til på nederdrægtig måde med et ordvalg der hører hjemme i havnebodegaer nedgør andre uden at tage stilling til deres bidrag.
Hvis du en gang til bruger ordene venlig og høflig om dig selv, kan det være du er heldig at jeg falder død om af grin.

Du er så indskrænket at du ikke har fattet at de fleste skeptikere her har forsøgt at tage dig i forsvar i håb om at du finder ud af at bruge et pænere sprog, i stedet for at kræve at du blev smidt ud. Personligt synes jeg at "løgner" er noget af det mere harmløse.

Du er en troll og en crackpot, og det prædikat har du med sikkerhed fået andre steder, og jeg har på fornemmelsen at du også er blevet banlyst andre steder. Det er kun formodninger, men hvis jeg var admin på et sted hvor jeg skulle tage stilling til takt og tone var du for længst røget ud.
Jeg har tidligere skrevet til dig og sagt dig min mening i min personlige stil, men jeg har ikke syntes det var nødvendigt at svine dig til i et offentligt forum. Men du har slet ikke fattet budskabet. Ikke dengang og ikke nu.

Fuck, hvor du er underfrankeret!
Redigeret d. 01-02-2009 20:52
01-02-2009 20:57
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
MikaelH:

min eneste interesse er rent faktisk at få skabt klarhed omkring nogle forhold i klimadebatten. Du kan bryde dig om min polemiske stil eller ej, men du kan vanskeligt nægte, at jeg gør mig store anstrengelser for altid at give udførlige kildehenvisninger til alle mine påstande.

Det er da fint, at du sådan bare lige generelt vil give Branner et tip om, hvordan han skal håndtere "trolls" og "spammers", og at det åbenbart slet ikke havde nogen relevans for denne specifikke debat om, hvorvidt det var OK for mig at kalde Per for en løgner? Jeg er mere end enig i, at alt ikke handler (eller rettere: ikke burde handle) om undertegnede, men nu er denne debat altså startet af den specifikke årsag, at en hel masse folk ikke kunne tåle at høre Per kaldt ved sit rette navn. Jeg føler overhovedet intet behov for at forsvare mig selv eller diskutere min person på dette forum, men det er jo vanskeligt at komme udenom, når folk hele tiden brokker sig over min stil og aldrig nogensinde forholder sig til substansen!!!

Debat omkring, hvilke tillægsord man bør bruge eller ej, når man ellers har fremført sine argumenter og beviser, interesserer mig som sagt mange gange ikke. Du foretrækker, at man lader folk selv se tingene og pakker det pænt og høfligt ind - fint nok, men jeg foretrækker modsat at kalde tingene ved deres rette navn. Det er to æstetiske præferencer, hvor vi så bare må enes om at være uenige. Så længe enhver påstand står og falder med det faktuelle indhold, synes jeg, at du skal øve dig i at se bort fra karakteristikker, som ikke falder i din smag, og koncentrere dig om indholdet.

Jeg illustrerede forskellen ved ordet "fjols", men jeg mener bortset fra det ikke, at jeg rent faktisk har brugt dette ord som karakteristik - jeg har udelukkende kaldt Per for en løgner efter at have dynget en ordentlig røvfuld eksempler op på, hvor han lyver. Det er fuldstændig itråd med det, du kalder legitimt. Jeg forstår stadig ikke, hvordan dette kan falde nogen for brystet - medmindre de da mener, at det er helt ok at lyve? Og jeg kan heller ikke se, hvordan du med rimelighed kan sige, at dette på nogen måde falder ind under spam eller "trolleri"?
01-02-2009 21:09
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Du har jo mange forbindelser inden for klimavidenskaben. Du må da kunne fremtrylle en med en vis autoritet her i landet eller fra et udenlandsk universitet, der kan underbygge dine påstande eller?

For det er altså umulig for vi udenforstående at afgøre hvem der har ret!


Hej Delphi,

du behøver slet ikke gå ret meget ind i substansen for at afgøre, om Per lyver:

Kig på dette eksempel:

Per: Dels har jeg ikke skrevet side op og side ned (dokumentation - tak) - dels har jeg på intet sted nævnt at IPCChar overset den logaritmiske sammenhæng (dokumentation - tak) .

CBH
kay:

Per/Helios: Jeg tror klimapanelet overser artikler, hvor man tager hensyn til klimagassernes absorbtion. [...]

Såfremt klimamodellerne regner med en lineær sammenhæng vil det give et fortegnet billeder af CO2s rolle.


CBH: Du sagde sidenhen tak for påpegningen af, at IPCC faktisk anvendte en logaritmisk sammenhæng - men så gik du alligevel sidenhen tilbage til at påstå, at IPCC alligevel ikke anvendte en logaritmisk sammenhæng!!! -- og skiftede endda til at påstå noget endnu mere underligt:

Per/Helios: Klimamodellerne anvender ikke en logaritmisk funktion ved beregningen af CO2s følsomhed, funktionene er derimod eksponentiel, hvilket er noget ganske andet.

CBH: Og på dette tidspunkt vidste du godt, at det var forkert.


- og sig mig,

1) om Per har ret i, at han "på intet sted har nævnt, at IPCC overser den logaritmiske funktion", og

2) om det er rigtigt, at Per "på intet tidspunkt har påstået andet" end, at IPCC anvender en logaritmisk sammenhæng i co2/temperatursammenhængen, som ligger til grund for klimamodellerne?

Nu anvender IPCC en logaritmisk sammenhæng, som vi har haft oppe mange gange - men uanset om man er inde i denne substans eller ej, kan enhver jo selv meget nemt læse, at Per kommer med tre fire forskellige påstande, som alle er indbyrdes modstridende. Og når han gør det flere gange efter hinanden og benægter, at han har skrevet det, jeg citerer ham sort på hvidt for at have skrevet, hvordan kan noget menneske ved sine fulde fem så påstå andet end, at han er fuld af løgn?

Det er i realiteten det eneste substantielle, man skal tage stilling til i denne tråd. Jeg vil meget gerne høre din og andres mening, Delphi.


Mvh

Christoffer
01-02-2009 21:31
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
@Christoffer Bugge Harder

Nu hedder overskriften: "Er det OK at kalde en debattør for "løgner"? - ikke "er det OK at kalde Per en løgner"

Det forholder jeg mig til, selv om du bliver brugt som ex. Og der er ingen der taler om spam?

Selvfølgeligt - mener jeg - at du skal forsvare dig, og at man generelt ikke skal forbydes at bevise en løgn osv..

... Men du afslører jo dig selv, når du siger "hvorfor så ikke unde sig selv den herlige fornøjelse.."

Den slags fornøjelser/personlig hån betragter jeg sadistisk. Og det falder absolut i kategorien 'troll'.
Og iøvrigt: når man tiltaler en anden debattør med ens navn, der har fravalgt at bruge rigtigt navn - ligemeget hvor man har den info fra - er det farligt tæt på kategorien 'stalker'....

--------
Hele den her diskusion er egentlig absurd, for alt der behøves er sund fornuft. Og kort proces fra admins side - hvis problemet opstår. Lad os hellere svine Lubos Motl og James Hansen

Redigeret d. 01-02-2009 21:39
01-02-2009 21:43
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Så stopper diskussionen, venner!
Jeg har lukket denne tråd for flere indlæg. Den indholdsmæssige diskussion omkring logaritmiske sammenhænge m.m. kan I fortsætte i en anden tråd.

(tilføjelse: helios' svar til CBH, efter denne tråd er blevet låst, kan læses her)
Redigeret d. 02-02-2009 22:06
Deltag aktivt i debatten Er det OK at kalde en debattør for "løgner"?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik