Husk mig
▼ Indhold

Er flyvning så klimaskadelig, at den bør reduceres ved lov?


Er flyvning så klimaskadelig, at den bør reduceres ved lov?15-05-2011 14:53
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
Flyvning er klimaets værste fjende
– og tiltag for at reducere flyvning er nødvendige.


Flyvning bidrager rigtig meget til drivhusgasudledningerne. Skadevirkningerne for klimaet ved flyvning er derfor meget store, og de er i stadig stigning. Det er derfor på tide at
vi stiller os selv spørgsmålet om vi fortsat skal have uindskrænket "RET" til at flyve, hvis blot vi har råd til det?

Selvom frihedsrettigheder står meget højt på de vestlige demokratiers dagsorden, så har man historisk gennemført en række begrænsninger for vores frihed. Eksempelvis må vi ikke stjæle fra hinanden, og vi må ikke øve vold eller på anden måde skade eller forulempe vores medmennesker. Det er desuden ulovligt at indtage euforiserende stoffer, ligesom man kan straffes hvis man forurener jorden, luften eller vandet i naturen. Vi har et helt sæt af færdselslove, hvor det eksempelvis står at det er ulovligt at køre for stærkt på vejene, og helt generelt skal man jo overholde færdselsloven, da man ellers kan være til gene for sine medborgere. Senest er det – efter mange års videnskabelige tvister - blevet ulovligt at ryge på mange offentlige steder, fordi selv passiv rygning beviseligt medfører øget risiko for sygdom og død. Når flyvning udleder store mængder af drivhusgasser, og dermed er direkte årsag til klima-forandringer, ekstreme oversvømmelser, hedebølger, massiv afsmeltning af hav-is og gletsjere og tillige kan medføre flygtningestrømme grundet i hungersnød og oversvømmelser eller konflikter og krige, hvorfor begrænser vi så ikke flyvning på samme måde som vi begrænser rygning?

Skadevirkningerne for klimaet ved flyvning er så store, at det stiller spørgsmålet ved om vores "RET" til at flyve kan forsvares. Flyvning udgør en stigende del af vores CO2-udslip, og udgør en uforholdsmæssig del af vores samlede CO2-udslip, særligt når man ser på hvor lidt tid man opholder sig i flyvemaskinen eller på destinationen for flyveturen.

For at mindske flyvningen kan én eller flere af følgende initiativer besluttes af det danske folketing:

1. Udarbejdelse af retningslinjer for ansvarlig flyvning
Flyselskaberne/Forbrugerrådet/En kommission pålægges at lave en beskrivelse af såkaldt "ansvarlig flyvning". Beskrivelsen skal afdække hvilke type-flyrejser som kan betegnes som rimelige og ansvarlige, blandt andet med baggrund i hvad der findes af alternative offentlige transport-midler og i hvad der findes af alternative rejsemål og tele-kommunikations-teknologier. Der skelnes mellem arbejde og privat. Retningslinjerne skal indgå som et obligatorisk element i luftfartens og rejsebranchens formidling og salgsmateriale. Det forventes at flytte en del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.

2. Lovpligtig oplysning om flyvningens reelle skadesvirkninger
Vedtagelse af lovgivning om at al reklame/markedsføring af flyvning / rejsemål med fly-transport skal være ledsaget af tal for hvor meget CO2 der udledes (inkl. en faktor 2-3 for effekten af vanddamp) og hvor meget det udgør af en gennemsnits-danskers forbrug og af en global gennemsnits-borgers udslip. Den meget tydelige dokumentation af flyvningens meget store skadevirkning forventes at have en vis adfærdspåvirkning blandt de rejsende, og flytte en del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.

3. Forbud mod reklamer for flyvning
Ulovliggøre reklamer for alle typer af flyvning og for alle rejsemål hvor transporten foregår med flyvning. Fravær af markedsføring for flyvning forventes at sænke et (muligvis kunstigt skabt?) behov for flyvning og fjerne rejsemål, og flytte en del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.

4. Pålægge flyvning markant højere afgifter
Pålægge en afgift på flyvning som medfører en 30-50 % stigning i prisen på at flyve.
Større prisforhøjelser forventes at sænke antallet at flyrejser, og flytte en del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.

5. Forbud mod flyvning på udvalgte ruter
Ulovliggøre visse flyve-ruter (udvalgt med baggrund i alternative offentlige transport-midler, således at det især er kort-distance flyvning som ulovliggøres). Dette forventes at flytte en del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.

6. Moratorium mod flyvning
Alle typer af flyvning indstilles indtil luftfartsindustrien kan tilbyde flyvning som opfylder rimelige hensyn til økologisk, social og økonomisk bæredygtighed. Dette forventes at flytte en meget stor del af transporten over på mere miljøvenlige rejser og mere lokale rejsedestinationer.


Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
15-05-2011 16:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er det er ikke lidt i småtingsafdelingen.

DE centrale kraftværker i danmark forbruger 60 twh brændsler i dag, årligt.

Hovedparten af brændslerne er kul. OG netop dette kul ønsker man at udfase til fordel for træpiller. Måske 40 twh.

Hvis det er 40 Twh så vil en omlægning til træ forårsage en årlig udledning af co2 med intet mindre end 16,080 mio ton co2 eller 20 % mere end kul.

Altså: 16.080.000 ton co2.

Og denne mængde bør i praksis minimum fordobles fordi de enome skovområder som nu bare fældes eller store skovrydninger som er resultatet hvor træer og skovarealer nu ikke via fotosyntese kan omsætte eller optage co2. Eller at evnen til fotosyntese begrænses mærktbart alene det forhold at nye planter eller træer er mange år om at opnå den maksimale evne til co2 optagelse eller omsætning af co2 simpelthen fordi planter er for lille, selv når der plantes nye træer.

Så over 30 mio ton co2 ihvertfald i en årrække til nye træer virkelig kan omsætte denne udledte co2 fra kraftværker i danmark og minimum 25 - 30 år.

En boing 747 fuldt lastet med 150 ton brændstof har en energimængde på 1650 mwh ombord som udleder 435 ton co2 når tanken er tom efter endt rejse.

Under overstående forudsætninger svarer co2-udleningen fra de danske kraftværker som nu omlægges til biomasse til 72.000 flyrejser med en Boing 747 fuldt lastet, med brændstof..

Mon der ikke var andre steder man skulle sætte ind og minimere de ekstravagante milliardbeløb der bliver brugt i energisektoren i danmark på bare at øge co2udledningen.
Redigeret d. 15-05-2011 17:35
15-05-2011 20:48
Jakob
★★★★★
(9134)
.Jeg vil gerne støtte punkt 4 og foreslå, at pengene investeres i et dansk EL-tognet..
16-05-2011 11:12
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Thomas
hvorfor begrænser vi så ikke flyvning på samme måde som vi begrænser rygning?

Gør vi da ikke netop det? Via afgifter og restriktioner ad libitum mener jeg. Du kan da ikke seriøst være overrasket over det har præcist lige så lidt effekt som det har haft overfor rygning igennem 60-70 år?


Det du overser, er halvdelen af hele problematikken, nemlig at de magtgale (politikere) ikke benytter de inddrevne midler til noget som helst relateret det de indkræver afgiften for og ej heller kan finde på at belønne positive (relativt til status quo) løsninger inden for det afgiftspålagte emne. Dvs. ren stok og ingen gulerod. Sikken et fornuftigt "opdragelses" (incitament) princip vi kører med som samfund......

Ang. 1 til 6. Kan du konkretisere dem så de ikke er fulde af luftige væselord som "rimelige" og "ansvarlige" og løse påstande så der bliver noget faktuelt at tage stilling til?

Kan du godtgøre bare løst hvilken effekt du forventer det vil have på noget som helst mht. global forurening / opvarmning der jo er den underliggende præmis for at forslagene stilles? Mit bud er ca. 0,00 men kanske du vil give et bud?

Et par spørgsmål til dig:
1: Hvad er vigtigst for at opnå noget konkret - realpolitik eller signalpolitik?
2: har du på noget tidspunkt undersøgt hvad man gør inden for området?
3: Har du på noget tidspunkt undersøgt hvad der er sket inden for området de seneste 10, 20, 30 år?
4: Vil du mene indsigt i 2 og 3 har bare lidt relevans inden man begynder at slynge om sig med insinuationer koblet med opfordringer til forbud og indskrænkning af personlig frihed?

Mvh.
Mikkel
16-05-2011 22:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi yder 20.000 kr i tilskud til at gasfyret i boliger i Langå kan nedlægges og herved øge co2 belastningen med ca 50 % når boligen modtager fjernvarme, når næsten hele fjernvarmeproduktionen i Langå produceres ved en gaskedel på fjernvarmeværket da værkets gasmotor næsten ikke bruges. Og en kedel som ikke kan køle røggassen så godt som gasfyret i boligen kunne pga af det varmere fjernvarmevand fra byen i forhold til central varmeanlægget i boligen.

Og så endelig at fjervarmenettet i langå har et betydelig tab inden brugeren.

Altså tilskud til at øge miljøbelastningen i Langå...
Deltag aktivt i debatten Er flyvning så klimaskadelig, at den bør reduceres ved lov?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kosmos' lov?421-05-2022 23:41
Ingen Flyvning, Ingen SRM/Chemtrails, Køligt Solskin, Nattefrost, Ingen Regn023-03-2020 23:46
CO2 og Stefans-Boltzmanns lov225-07-2010 20:27
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik