Husk mig
▼ Indhold

Er fri forskning truet?Side 2 af 2<12
08-04-2013 15:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
ja , jeg må også erkende, at jeg intuitivt har svært ved at acceptere at drivhusgasser skulle have mere signifikant betydning end skyer -


Jeg må indrømme, jeg intuitivt har lidt svært, ved at tage drivhus-teoretikernes postulater om øget forcing i en vis størrelse alvorligt, når man faktuelt med sikkerhed kan påvise, at denne energi som denne forcing ville afsætte, at den ikke er at finde noget sted på jorden!

Eller! The missing Heat!
Redigeret d. 08-04-2013 16:33
10-04-2013 14:00
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Det viser sig, sjovt nok, at forskningen er RET ligeglad med pifpafpuf's og delphi's "intuition". Hvem skulle have troet det...

Anyway, en artikel som rent faktisk er relevant for trådens emne og for diskussionen om anvendelsen af forskningsmidler til klimavidenskab og -teknologi i USA: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/04/09/three-charts-that-show-the-u-s-spends-too-little-on-energy-research/

Bemærk, at fjerde graf burde være i G$, og ikke M$ som den er i artiklen.
12-04-2013 10:07
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Du kan ikke ødelægge mit humør Haldrup!

Jeg har nu, efter egne standarder, kunnet drikke rødvin til aftensmad i 2. mdr. (siden 18-2), hvor global sea ice area anomaly sneg sig over 0.

Volatiliteten på den nordlige halvkugle ser ud til at være for kraftigt nedadgående og stabiliserer sig vel igen på 'normalt' niveau inden for et par år.

Jeg har fortsat stærk tro på, at jeg drukner som følge af umådeholden rødvinsforbrug før smeltende havis gør det af med mig
12-04-2013 10:58
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Da rødvin er en pragtfuld ting, så håber jeg ikke for dig, at du kun drikker rødvin når den globale havis-anomali er over nul....for, hvis det er tilfældet, så spår jeg, at du går en tørlagt sommer&efterår i møde
14-04-2013 18:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du demonstrerer derudover en betydelig vanskelighed ved at læse indenad, da grafen jo ellers tydeligt nok er delt op i udgifter til forskning og udgifter til teknologi, hvilket jo direkte betyder, at midlerne i den lyseblå graf IKKE går til "klimarelateret videnskab", som du kalder det.... Som beskrevet ovenfor, så udgør de klima-relaterede forskningsudgifter i øvrigt blot 2-3% af det amerikanske forskningsbudget, og selv hvis man kigger på de 5G$ til "climate technology" (dvs. specifikt ikke forskning, de penge er jo i den blå graf...), så er der tale om et ret beskedent beløb. Det står mig efterhånden klart, at talforståelse ikke er din kernekompetence, men 5G$ oversat til "danske forhold", med 1/50-del af den amerikanske befolkning, svarer det til, at den danske stat brugte 600 millioner på et eller andet. Det lyder af meget, men er i virkeligheden blot en fjerdedel af, hvad det koster at bygge en motorvej mellem Herning og Holstebro og for eksempel langt under en tiendedel af Københavns Universitets samlede budget...og det samlede beløb på denne mystiske graf, 7G$, er ifølge dit eget link i øvrigt blot 0.2% af det amerikanske budget. Håndører, set i forhold til et national-budget.


Kære Kristoffer. Jeg har nu haft lidt mere tid til at sætte mig ind i din vanlige inkompetente fremstilling af faktuelle forhold! Du forstår simpelthen ikke at tolke og behandle tal-materiale i relation til virkeligheden, og herunder langt fra objektivt.

Og din evne til at læse indenad eller tolke det du læser er udeblivende! Som der står på grafen, og som det fremføres: klimarelaterede udgifter seEller det som selvsagt er interessant er, hvad brugte man i USA før klimahysteriet, og hvad bruger man i dag samlet til ting som har med klima at gøre!

Eller din argumentation med om det er forskning eller ej.. Hvad kommer det i det hele taget sagen ved!


Omtalte graf: Her er de faktuelle årlige budgetforhold, som samlet giver de 7000 mio $/år, som bruges på klimarelaterede forhold i USA se http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_money.pdf

I bunden af dokumentet er de forskellige referencer til de faktuelle udgiftsposter!

Det du så åbenlys ikke forstår! At det er tendensen som er vigtig, og om der i USA bruges forholdsvis få penge pr. borger til Klimarelaterede forhold over det Amerikanske statsbudget, det er sådan set uden betydning..

Hvis man ser på de danske offentlige udgifter til klimaforskning og klimatiltag i bred forstand, så vil hovedposterne helt sikkert være at finde under energi- og undervisningsministeriets budgetter, og det vil du selvsagt stille dig tilfreds med. Men selvsagt vil der være udgifter i forhold til kommunernes bloktilskud, forsvarsministeriets budgetter, landbrugsministeriets budgetter osv. som har faktuelle udgifter som kan relateres til klimatiltag i bred forstand. Men det evner du bare ikke at forstå!

Derfor!

Det du står sammen med klimavidenskaben som eksponent for, er den vanlige fordrejning og 'skyklappe'-metode i forhold til foreliggende tendenser og talmateriale mm. Eller bruge hvad man med rette kan kalde sund fornuft, det er ikke en tendens du eller klimavidenskaben gør brug af overhovedet!

F.eks. når det af de 'officielle kanaler', som verdens universiteter, offentlige metrologiske institutter i verdens lande og jo altså landes statslige administrationer og ikke mindste forskningsinstanser med tilknytning til IPCC, op til Københavnermødet COP15 i 2009, kan lægges til grund for succes i København, at hvis udviklingen i verdens co2-udledning følger dette udviklingsforløb seFra video med Richard Muller https://www.youtube.com/watch?v=VbR0EPWgkEI

Så vil verdens gennemsnitlige temperaturstigning holdes under 2 grader!

Det er jo selvsagt fuldt og helt umulig! Dels at holde verdens co2-udledning nede på en 4-dobling i forhold til 1990-niveau inden 2040, også samtidig holde temperaturstigningen under 2 grader.. Hvis man ellers mener drivhusteorien er en reel faktor, så kan alt det ekstra co2 ikke virke at holde temperaturstigningen på under 2 grader.. Eller det er selvsagt fuldt og helt modstridende! Så meget mere co2 i atmosfæren, og så mene at man kan holde temperaturstigningen under 2 grader, når man tror på det som Eigil Kaas fremfører her se http://video.ku.dk/video/7820637/eigil-kaas-professor-i-meteorologi-og eller fuldt og helt Anders-And-sank af mand fra KU, som vel bekender sig til trosbekendelsen i IPCC's skrifter!

Og jeg ved udmærket godt, at når du ikke kan få et link til et officielt dokument, som bekræfter Richard Mullers påstande i Videoen omkring forløbet af grafen for co2-udledning fra foredraget af Richard Muller! Ja så kan du jo selvsagt ikke forholde dig til dette.. Og det forhold at en hver med bare nogenlunde indsigt i realpolitiske forhold, kan sige sig selv at KIna, Indien og alle udviklingslande, under alle omstændigheder skal gennemleve en udvikling, som kræver meget mere energi og dermed co2-udledning, og at det realpolitisk ikke på nogen måde står til at forhindre, ved nok så mange møder som det i Kæbenhavn! Og uanset hvor meget de industrialiserede lande reducerer deres udledning, vil de kraftige forøgelser udviklingslandene afsætter til atmosfæren i form af co2, langt overstige denne reduktion (se grafen). Eller med andre ord Københavner-aftalen er fuldt og helt utopi, hvis man mener co2 er en faktor, som øger verdens temperatur massivt (og det gør de videnskabsmænd, som Eigil Kaas mf, som laver eller står bag oplægget til Københavner-mødet). Forhold som dette evner du bare ikke at forholde dig til!

Og at det i pressen under mødet i København er fremført, at verdens lande skulle reducere deres CO2-udledning, er ene og alene en fordrejning af de faktiske forhold, nemlig at landene skulle reducere væksten i deres årlige udledning! Eller med andre ord denne eksplosive udvikling seskulle ikke være helt så kraftig for Kina efter en aftale i København i 2009! Men altså under alle omstændigheder en kraftig forøgelse af mængden af co2 i atmosfæren fra verdens landes kraftige stigningstakt i udledningen af co2 frem mod 2040, som altså reelt via Københavner-aftalen skulle rede verden fra den altødelæggende temperaturstigning forårsaget af co2!

Redigeret d. 14-04-2013 18:52
16-04-2013 20:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kristoffer Haldrup skrev:
Argh, 0.6 W/m2, selvfølgelig


JA Selvfølgelig!

Se http://ing.dk/artikel/koldere-verdenshave-forvirrer-klimaforskere-86610

Altså oceanerne afsætter effekt til luften, ismasserne og landmasserne når oceanerne køles og drivhuseffekten afsætter ekstra effekt også til landmasserne, luften og isen som optøs, over de 5 år fra 2003 til 2008

Og verdens temperatur er konstant over de 5 år.Gad nok vide hvor al den energi som oceanerne afsætter (når de køles) og de 0,6 w/M^2 ekstra fra drivhuseffekten, hvor mon al den energi er at finde, for den er ikke i havet eller luften, og den minimale mængde is der er optøet over de 5 år står på ingen måde i forhold til de enorme mængder energi der er tale om fra havet og drivhuseffekten.
17-04-2013 18:46
John Niclasen
★★★★★
(6512)
pifpafpuf skrev:
Jeg har nu, efter egne standarder, kunnet drikke rødvin til aftensmad i 2. mdr. (siden 18-2), hvor global sea ice area anomaly sneg sig over 0.

Når man checker havisen i disse dage, f.eks. på Cryosphere Today, så holder niveauet omkring Sydpolen sig ganske pænt over normen for denne tid på året. Den er senest angivet til +822 tusind km^2. Niveauet omkring Nordpolen er lidt under normen for denne tid på året, pt. -242 tusind km^2, men vi nærmer os den tid, hvor den kan komme meget tæt på normen, som f.eks. var tilfældet sidste år.

Der er altså for tiden 822 - 242 = 580 tusind km^2 mere havis på Jorden i forhold til normen. (Når man angiver det på den måde, som de gør på Cryosphere Today.) Det svarer til 580 / 43 ~= 13,5 gange Danmarks størrelse, eller mere end 2 gange Storbritanniens størrelse.

Der kan komme til at gå mange måneder, før du må vinke farvel til det daglige glas rødvin. Pas nu på, din krop kan holde til det! I fornuftige mængder skulle det være sundt nok, og på den anden side, så er der ikke så meget at sige til, man tager sig en lille én i denne tid, hvor vores politikere gør alt hvad de kan for at smadre vores energigrundlag, og dermed grundlaget for Danmark.
17-04-2013 19:53
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
....En masse udråbstegn....


19 udråbstegn i eet indlæg, impressive!


-Mange tak for henvisningen til Joanne Novas "Climate Money"-dokument, det har længe undret mig hvor folk har fisket den graf op fra, og jeg synes i den grad det kvalificerer diskussionen at kende til det oprindelige kildemateriale, så tak for det


-Jeg har ikke her tænkt mig at svare på alle dine mange påstande i indlægget ovenfor (prøv at google "gish-gallop"), da tid trods alt er en begrænset ressource
Men lad mig da lige sige, at jeg tror, at vi er aldeles enige i, at det er et urealistisk mål at begrænse vores CO2-udledninger i overenstemmelse med Copenhagen Accord. Dermed bliver målet med at begrænse temperaturstigningen til 2 grader også urealistisk, hvilket jeg frygter bliver temmeligt trist for rigtigt mange mennesker.
17-04-2013 20:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
19 udråbstegn i eet indlæg, impressive


Ups og jeg som gik efter 20!!
17-04-2013 20:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men lad mig da lige sige, at jeg tror, at vi er aldeles enige i, at det er et urealistisk mål at begrænse vores CO2-udledninger i overenstemmelse med Copenhagen Accord. Dermed bliver målet med at begrænse temperaturstigningen til 2 grader også urealistisk, hvilket jeg frygter bliver temmeligt trist for rigtigt mange mennesker.


NU et det jo lige som ikke det, som er min pointe, om man kan begrænse udledninger i overensstemmelse med københavneraftalen eller ej!

MIn pointe er derimod at den videnskabelige udredning som lægger til grund for det politiske beslutningsdokument, er aldeles selvmodsigende og noget simpelt makværk, hvis man mener co2 har alle de negative virkninger i atmosfæren..

Og det fordi at en fuld besluttet og efterlevet (af alle lande) aftale, vil minimum 4-doble udledningen i forhold til 90-niveau i 2040, og det vil bevirke at mængden af co2 i atmosfæren er det dobbelte af i dag.. Og når de som ønsker en københavneraftale, mener co2 har de markante negative virkninger til energiopbygning på jorden, så kan en stigende udledning hen mod 2040 på op til 4 gange så meget co2 årligt, ikke holde temperaturstigningen under 2 grader..

Hvis man som Du, Eigil Kaas, James Hansen mf. mener drivhuseffekten er markant og ude af kontrol som det fremføres, så skal co2-ledningen stoppes her og nu, og tiltag iværksættes som reducerer mængden af co2 i atmosfæren. Hvorimod københavneraftalen er stik i den modsatte retning!
18-04-2013 01:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer Haldrup skrev:
-Jeg har ikke her tænkt mig at svare på alle dine mange påstande i indlægget ovenfor (prøv at google "gish-gallop"), da tid trods alt er en begrænset ressource
Men lad mig da lige sige, at jeg tror, at vi er aldeles enige i, at det er et urealistisk mål at begrænse vores CO2-udledninger i overenstemmelse med Copenhagen Accord. Dermed bliver målet med at begrænse temperaturstigningen til 2 grader også urealistisk, hvilket jeg frygter bliver temmeligt trist for rigtigt mange mennesker.


Kristoffer - så kan du måske overveje at svare på, hvorfor Danmark har en lov om, at afbrænding af biomasse ikke udleder CO2 ?

Og hvorfor dansk klima og energipolitik bygger på "gish-gallop", og om disse halve politiske sandheder skader eller gavner klimadebatten ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
18-04-2013 09:38
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Kristoffer - så kan du måske overveje at svare på, hvorfor Danmark har en lov om, at afbrænding af biomasse ikke udleder CO2 ?

Nu tvivler jeg lidt på, at Danmark har en lov der dikterer at dette er tilfældet, men du må da gerne vise mig at jeg tager fejl på dette punkt
Men, der kan da nok sagtens være en flok love, der har det som en grundantagelse, at biomasse er CO2-neutralt. -Hvilket giver absolut god mening, hvis man over en årrække anvender kortlivede planter som energi-pil til brændsel, eller sørger for at få genplantet f.eks. mere langlivede træer, hvis det er sådanne, der er grundlag for brændslet, og betragter CO2-regnskabet over nævnte træers levetid.
19-04-2013 16:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer - du kan jo starte med at læse lovgivningen for CO2-kvoter:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144102#Kap1

§ 26. Driftslederen eller luftfartsoperatøren er ansvarlig for årligt senest den 31. marts at rapportere verificerede udledninger af drivhusgasser for det foregående år fra produktionsenheder eller luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for, til klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Driftslederen eller luftfartsoperatøren er endvidere ansvarlig for, at rapporteringen registreres i EU-registeret inden for fristen i stk. 1.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om rapportering.

Stk. 4. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler anses udelukkende for at være biomasse og berettiget til at anvende en emissionsfaktor på nul, hvis de er dokumenteret bæredygtige. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed, herunder om dokumentation af biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-04-2013 12:18
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Kristoffer - du kan jo starte med at læse lovgivningen for CO2-kvoter:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144102#Kap1

Jamen det er jo fint nok. Der står jo præcis hvad jeg havde regnet med ovenfor, nemlig at biomasse kan være berettiget til at anvende en emissionsfaktor på nul i beregningerne af CO2-kvoter. Det er 1) ikke det samme som at det altid er tilfældet at emisionen=0 og 2) en fin antagelse, hvis biomassens oprindelse er f.eks. kortlivede planter og anlægget er bare rimeligt fornuftigt skruet sammen.
30-04-2013 13:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så kan du vel også forklare mig, hvorfor afbrænding af biomasse i f.eks. en ko udleder CO2, når afbrænding af samme type biomasse i en kedel på et kraftvarme-/kraftværk ikke udleder CO2. For det er netop det der sker, når spørgsmålet om udledning af CO2 bliver gjort til en politisk beslutning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-04-2013 13:46
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Så kan du vel også forklare mig, hvorfor afbrænding af biomasse i f.eks. en ko udleder CO2, når afbrænding af samme type biomasse i en kedel på et kraftvarme-/kraftværk ikke udleder CO2. For det er netop det der sker, når spørgsmålet om udledning af CO2 bliver gjort til en politisk beslutning.

Jamen det kan jeg da


I specialtilfældet "kraftværk" omdannes organisk materiale til, primært og relevant her, CO2 og energi(*). Den CO2 som udledes ved denne proces modsvarer aldeles nøjagtigt den mængde CO2 som det organiske udgangsmateriale har optaget fra atmosfæren under væksten. Set over tidsrummet vækst+opbevaring+afbrænding er processen derfor praktisk talt CO2-neutral.

I specialtilfældet "ko" er der tale om en forholdsvis ineffektiv omsætning af organisk udgangsmateriale til (blandt andet) energi, CO2, mere ko og, ikke mindst, metan. Metan er en betydeligt mere potent drivhusgas end CO2, og ved oversættelse til CO2-ækvivalenter kommer der derfor "ubalance" i CO2-regnskabet. -Hvis koens forbrænding/stofskifte havde været "perfekt" ville der i sidste ende komme lige så meget CO2 ud, som der var gået til at gro det græs som den har ædt for at vokse sig stor og blive til herlige bøffer. Så hvis vi tog en "perfekt forbrændende ko" og brændte den effektivt af efter endt opvækst ville der være balance i regnskabet igen. Imidlertid udleder de hersens virkelige køer en (bogstavelig!) røvfuld metan undervejs, og derfor medvirker køer til en øget drivhuseffekt.

(*) Og vand selvfølgelig, plus små mængder af alle mulige andre mere eller mindre spændende stoffer. Det samme gør koen

Redigeret d. 30-04-2013 13:52
30-04-2013 23:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Du mener altså, at en forbrænding ved høj temperatur er mere klimavenlig end en forbrænding ved lav temperatur - så er det lidt mærkeligt, at naturen ikke har indrette planteæderne så forbrændingen sker med en høj temperatur.

Du fastholder også, at CO2-neutral kan gradbøjes alt efter, hvad der bedst passer ind i din teoretiske verden - for det kan vel ikke tænkes, at du har glemt tidsfaktoren - altså hastigheden hvormed kraftsværkskedlerne afbrænder biomassen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-05-2013 00:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
§ 2. I denne lov forstås ved følgende:
1) Biomasse: Brændsler, som efter bilag 1 har en CO2-udledningsfaktor på nul, samt tilsvarende brændsler af biologisk oprindelse, lossepladsgas, slam og lign.


https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=117147

Husk at læse bilag 1.
01-05-2013 13:40
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
§ 2. I denne lov forstås ved følgende:
1) Biomasse: Brændsler, som efter bilag 1 har en CO2-udledningsfaktor på nul, samt tilsvarende brændsler af biologisk oprindelse, lossepladsgas, slam og lign.


https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=117147

Husk at læse bilag 1.

Igen: Der er tale "CO2-udlednings-faktorer", ikke om hvor meget CO2, som bliver udledt ved afbrændingen. Dvs., groft sagt, så hvor meget ekstra CO2 som der ved afbrændingen af det pågældende materiale bliver tilført atmosfæren, under hensyntagen til den mængde CO2 som der er blevet fjernet fra atmosfæren over de sidste ~100 år ved at danne det pågældende materiale.

-I tilfældet "træ" balancerer det regnskab og udledningsfaktoren bliver derfor nul. I tilfældet "kul", så vil der netto blive tilført atmosfæren CO2 og udledningsfaktorn bliver 95 kg/CO2 pr. GJoule produceret ved afbrændingen.
01-05-2013 15:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Og igen fremfører du, at afbrænding af biomasse ikke udleder CO2 - du og andre tager fortidens CO2-indfangning til indtægt og gradbøjer dermed CO2-neutral på en yderst beklagelig måde - klimaet og klimaforandringer er total ligeglad med fra hvilket materiale CO2-udledningen kommer fra.

Når der afbrændes kulstofholdigt materiale udledes der CO2, og hvis menneskeskabt CO2-udledning giver grund til bekymring for det fremtidige klima på kloden, så stop afbrændingen i stedet for at brænde noget andet af.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-05-2013 15:31
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Og igen fremfører du, at afbrænding af biomasse ikke udleder CO2 - du og andre tager fortidens CO2-indfangning til indtægt og gradbøjer dermed CO2-neutral på en yderst beklagelig måde - klimaet og klimaforandringer er total ligeglad med fra hvilket materiale CO2-udledningen kommer fra.

Nej.

Hvis CO2-"indholdet" er blevet hevet UD af atmosfæren sidste år, og bliver givet TILBAGE til atmosfæren i år, så er nettopåvirkningen af klimaet nul. -Det er ikke tilfældet hvis gigantiske mængder af kulstof blev hevet ud af atmosfæren over årmillioner for hundreder af millioner af år siden, og bliver leveret tilbage til atmosfæren over nogle få hundrede år som det sker lige nu med de fossile brændsler. I det sidste tilfælde stiger CO2-indholdet i atmosfæren ganske betragteligt over årene...
Redigeret d. 01-05-2013 15:34
01-05-2013 16:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej - Kristoffer - så er CO2eq-indholdet i atmosfæren stadig steget med den mængde CO2eq, der er udledt. Hvis der ikke blev udledt CO2eq, og planter mv. bliver ved med at optage/indfange CO2eq, så vil CO2eq-indholdet i atmosfæren falde.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-05-2013 13:19
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nej - Kristoffer - så er CO2eq-indholdet i atmosfæren stadig steget med den mængde CO2eq, der er udledt. Hvis der ikke blev udledt CO2eq, og planter mv. bliver ved med at optage/indfange CO2eq, så vil CO2eq-indholdet i atmosfæren falde.


Svar givet i anden tråd: http://www.klimadebat.dk/forum/co2-neutral-energiproduktion-d20-e2301.php#post_35909
02-05-2013 13:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg ved ganske udmærket at jo oftere en usandhed bliver gentaget, jo vanskeligere er det at få afsenderen af usandheden til at ændre mening. Det er et meget benyttet fif i de politiske kredse.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-05-2013 23:27
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg ved ganske udmærket at jo oftere en usandhed bliver gentaget, jo vanskeligere er det at få afsenderen af usandheden til at ændre mening. Det er et meget benyttet fif i de politiske kredse.

04-05-2013 19:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
StudstrupværketI 2010 omsættes 9 Twh kul.

Fra skove og naturstyrelsen Link

Citat: Vedmassen i de danske skove er 74 millioner m3 fordelt på 45 millioner m3 nåletræ og 28 millioner m3 løvtræ. Tilvæksten i skovene i perioden 2000- 2009 anslås at blive på godt 5 millioner m3 årligt. Aktuelt er årshugsten på kun 2.0 millioner m3. Tilvækst og hugst kan ikke umiddelbart sammenlignes. Ikke al tilvækst vil kunne hugges, og en del vedmasse registreres ikke ved hugst, men efterlades i skovbunden efter hugst. Der er dog næppe tvivl om, at der sker en vedmasseopsparing i skoven, som anslås at have et niveau på 1- 2 millioner m3 årligt. (Skovtælling 2000)

Den samlede træmasse i de danske skove er 74 Mio M3.

1 M3 træ indeholder 2 Mwh energi.

Så når stupstrup har erstattet kul med det fossilfri træ, som udleder 25 % mere co2 end kul, så skal der 4,5 Mio m3 træ gennem værket årligt.

Fynsværket og Nordjyllandsværket lægger beslag noget nær den samme mængde.

SÅ efter 4 - 5 år så er der ikke mere skov i Danmark når alle landets kulkraftværker erstatter kul med træ, og co2 udledningen er eksploderet.
Redigeret d. 04-05-2013 19:54
10-05-2013 19:46
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@delphi

Unægteligt heldigt, at der ikke er nogen der foreslår at fælde alle DK's skove og putte dem i kraftværkerne!
Redigeret af branner d. 10-08-2013 16:34
10-05-2013 20:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Unægteligt heldigt, at der ikke er nogen der foreslår at fælde alle DK's skove og putte dem i kraftværkerne!


Næhe! Men hvis man gider sætte sig lidt ind i co2/kulstof-cyklusen fra co2 i luften til co2 (via fotosyntes) bundet som kulstof i planten og herunder kulstof bundet i jordmassen (rødder, bakterier, dyreliv i jorden osv).

Eller sådan se http://jobbank.ku.dk/job/162953/institut-for-jordbrug/msc-sporing-af-oekosystem-co2-balance

Eller når vedmassen fjernes (nedlægning af store skovareler) over jorden så vil kulstoffet over tid sive fra jordmassen som co2 til atmosfæren.

Eller med andre ord, når man vil øge efterspørgslen med 20 mio m^3 træ til erstatning for 40 Twh kul årligt i de centrale kraftværker, det vil gøre sin virkning mhs. til co2-opbygning i atmosfæren når enorme skovarealer ryddes til golde ødemarker i den afrikanske regnskove til stepperne langt ind i langbortistans uvejsomme urskove..

Eller når træmassen i studstrupværket har afsat 25 % ekstra co2 i forhold til kul, så begynder co2 at sive til atmosfæren, fra de skovarealer som den russiske mafia har nedlagt med god profit i Hviderusland. Træmasse betalt af fjernvarmebrugerne i Århus
Redigeret d. 10-05-2013 21:49
12-05-2013 17:08
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
@delphi

Jeg anbefaler, at du monterer en sølvpapirshat, så du ikke bliver inficeret med flere æterbårne konspirationsteroier...

Redigeret af branner d. 10-08-2013 16:34
12-05-2013 17:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg anbefaler, at du monterer en sølvpapirshat, så du ikke bliver inficeret med flere æterbårne konspirationsteroier...


Verdens samlede skovareal er 4 mia ha og det reduceres årligt med 7,3 mio ha.

Se http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Fakta/VerdensSkove/

Hvis man har en lille smule realitetssans og man kender leveomkostninger og sociale vilkår i Hviderusland og danske kraftværker tilbyder 150 - 200 kr/mwh for træmasse.. Hvad mon der så sker med træ og skove i Hviderusland.

Eller med andre ord, mon ikke en så enorm efterspørgelse af træ på 10 mio ton årligt, og der betales en så relativ høj pris for træet, at det samlet set vil bevirke mere skovnedlæggelse på verdensplan.
Redigeret d. 12-05-2013 17:36
12-05-2013 17:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Det er mig ufatteligt(*), at du ikke kan begribe, at der ikke er nogen som taler om, at basere vores fremtidige energiforsyning på træ fra den slags kilder.

-Jeg selv har her på siden diskuteret biomasse baseret på etårsvækst, og det fremgår f.eks. også aldeles tydeligt i de dokumenter som Boe C.S. linkede til ovenfor, at det anvendte træ skal være bæredygtigt, for at f.eks. kraftværkerne kan indregne emissionsfaktoren på nul i deres CO2-regnskab. De politikere som udarbejdede den for emnet relevante lovgivning er aldeles klar over hvordan markedskræfter virker, og at det selvfølgelig skal sikres, at der ikke kan skabes økonomisk gevinst på at drive rovdrift på naturskove, hverken i DK eller andetsteds.

(*) Eller, for et år siden ville det have været mig ufatteligt. Efter at have læst dine skriverier her på stedet i nu et års tid, er jeg faktisk ikke særligt overrasket.
12-05-2013 17:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Folketinget har med det sidste energiforlig fra 2012 vedtaget at kul i de centrale kraftværker skal erstattes med biomasse, som skal ske inden 2020 og med delmål inden 2015.

Jeg syntes da det er udmærket, at du kan leve i den illusion, at der kan produceres 20 mio m^3 træ bæredygtigt som et-års-afgrøde.

Er du i det heletaget klar over, hvor ekstrem store arealer der vil skulle til, at erstatte de enorme mængder kul med træ!

Ved en årlig tilvækst på 20 M^3/ha skal der lige bruges 1.000.000 Ha jord til sammenligning er det samlede landbrugsareal 2,5 mio Ha. i DK..

Når du så har tygget lidt på det! Hvad tror du så det koster!
Redigeret d. 12-05-2013 18:00
12-05-2013 18:02
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
For starters kan du jo læse denne: http://www.biopress.dk/PDF/Nyhedsbrev_27-2012.pdf

Og derudover også indregne 1) Bidraget fra kombinere biobrændsel med gylle, 2) Øget andel af andre vedvarende energikilder i primærproduktionen.

Have fun
12-05-2013 18:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
10 mio ton biomasse ekstra i Følge KU. 10 mio ton er ca 40 Twh. Det årlige Danske samlede energiforbrug er 240 Twh.

Bare et biogasanlæg lægger beslag på 0,65 mio ton de næste mange år se http://www.maabjerg-bioenergy.dk/fakta/

Fuld udbygget lægger biogassektoren vel beslag på 6 - 8 Mio ton biomasse årligt.

Herunder har biogassektoren afskreven de ekstra arealer til dyrkning af biomasse som KU ønsker at anvende, af den simple grund: Der kan ikke køres på dem med tunge maskiner, simpelthen fordi der er for blødt (enge moser mm).

Øget biomasse ved mere halm fra andre kornsorter: Det er jo håbløst! For i takt med at kul udfases, udfases halm også ved de centrale kraftværker og erstattes i praksis med importeret træpiller se http://ing.dk/artikel/vi-importerer-traepiller-i-tonsvis-og-lader-halmen-radne-pa-markerne-105947

Det faktuelle forhold er at halm kan kun afbrændes sammen med kul i de centrale kraftværks kedler. Når kul udfases, så er det ikke muligt at brænde halm sammen med træ i de store værkers kedler.

KU's forstillinger om 10 mio ton ekstra, er langt overvejende en luftkastel...

Maabjerg-bioenergy havde herunder et stort projekt hvor de ønskede at indsamlede biomasse fra Kommunens vejkanter, og i praksis græs og træ mm! Det forbød embedslægen pga. forhøjet indhold af tungmetaller i materialet pga biludstødning.
Redigeret d. 12-05-2013 18:40
12-05-2013 18:40
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
KU's forstillinger om 10 mio ton ekstra, er langt overvejende en luftkastel...

Jeg er sikker på, at delphi fra Jylland har et mere kvalificeret bud og glæder mig til at høre det, eventuelt bakket op med en fin hjemmelavet tegning og et foto


-But, in any case, så er det da rart, at vi nu har bevæget os væk fra din skingre insisteren på, at den den danske energipolitik vil afskove det halve Rusland (og regnskoven med), og dermed faktisk diskuterer egentlig energipolitik fremfor dine drømmerier. Vil det på den baggrund ikke være formålstjenstligt at flytte den videre diskussion over i en til formålet eksisterende debat-tråd?
12-05-2013 18:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg er sikker på, at delphi fra Jylland har et mere kvalificeret bud og glæder mig til at høre det, eventuelt bakket op med en fin hjemmelavet tegning og et foto


Det er da glædeligt at du og folkene ved KU mener at andre kornsorter kan yde mere halm, når danske landmænd i dag lader halm ligge og rådne på marken fordi mindre og mindre halm afsættes til de centrale kraftværker når kul udfases, alt i mens DONG og Vattenfall henter enorme mængder træpiller i Balticum.

Hvordan syntes du selv det går med realitetssansen og jordforbindelsen!
12-05-2013 19:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Energistyrelsens estimat for udvikling af forbruget af brændselstyper til den danske energiforsyning (fra 2010 før energiforliget) seFra http://ing.dk/artikel/vi-importerer-traepiller-i-tonsvis-og-lader-halmen-radne-pa-markerne-105947
Redigeret d. 12-05-2013 19:12
12-05-2013 19:29
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Svar flyttet til andet tråd med mere passende titel...
03-07-2013 11:10
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
pifpafpuf skrev:
Du kan ikke ødelægge mit humør Haldrup!

Jeg har nu, efter egne standarder, kunnet drikke rødvin til aftensmad i 2. mdr. (siden 18-2), hvor global sea ice area anomaly sneg sig over 0.

Volatiliteten på den nordlige halvkugle ser ud til at være for kraftigt nedadgående og stabiliserer sig vel igen på 'normalt' niveau inden for et par år.

Jeg har fortsat stærk tro på, at jeg drukner som følge af umådeholden rødvinsforbrug før smeltende havis gør det af med mig

Du har vel lagt rødvinen på hylden for de næste par måneder? Havis-anomalien har været solidt i det negative et godt stykke tid nu...
03-07-2013 18:02
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
...og det lige efter at jeg havde åbent en sommerferie 3l. dunk - det er helt galt det her
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Er fri forskning truet?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Svensmark overdriver betydningen af egen forskning...1522-10-2020 07:38
Henrik Svensmarks forskning8707-12-2019 05:26
Den nyeste forskning viser....102109-03-2018 14:18
Artikler
Truede dyrearter
Hvad skal der gøres for at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi?
NyhederDato
Ny forskning: Skovene kan tilpasse sig15-11-2010 08:21
Meget lidt forskning i klimatilpasning31-03-2009 08:52
Også tropiske dyr truet af den globale opvarmning10-10-2008 13:16
Hver femte planteart i Tyskland truet af klimaforandring19-08-2008 08:01
Havenes liv truet af klimaforandringer12-06-2008 13:30
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik