Husk mig
▼ Indhold

Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?Side 1 af 4123>>>
Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?27-02-2023 17:39
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Det sidste, jeg hørte, er, at global opvarmning og klimaændringer bare er skøre religioner. Hvis du har hørt andet, så post venligst den utvetydige definition af "globalt klima" her i denne tråd.
18-03-2023 17:46
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0622-6


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
18-03-2023 19:16
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:[ikke-videnskab udgår]

Så du har ingen videnskab, som du kan skrive her i denne tråd. Alt hvad du har er kirkelitteratur i den anden ende af et link.

Når du får noget videnskab, der understøtter din vanvittige religiøse overbevisning om global opvarmning eller klimaændringer, skal du sende det her direkte i denne tråd. Det er trist, at du formodentlig er en voksen voksen, og du har aldrig lært, at et link ikke er videnskab.

Ingen links. Kun post videnskab, her, i denne tråd. Vis os, hvad du har.

---------------------------------------------------------------------------

So, you have no science that you can post here in this thread. All you have is church literature at the other end of a link.

When you get some science that supports your insane religious beliefs in Global Warming or Climate Change, post it here directly in this thread. It's sad that you are presumably a grown adult and you have never learned that a link is not science.

No links. Only post science, here, in this thread. Show us what you have.
Redigeret d. 18-03-2023 19:46
18-03-2023 19:33
Kosmos
★★★★★
(5371)
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.
18-03-2023 19:45
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.

Helt forkert. Ideen afvises summarisk.

For det første skal du utvetydigt definere dette "globale klima" ... og det har intet menneske nogensinde gjort. Grunden til, at ingen nogensinde har gjort det, er, at klimaforandringer bare er en mærkelig, marxistisk religion og ikke har noget grundlag i virkeligheden.

For det andet skal du entydigt definere, hvordan et globalt klima overhovedet kan ændre sig. Du kan ikke hævde, at der skete en udefineret ændring af en udefineret ting.

For det tredje skal du tydeligt vise, at denne ændring i det globale klima fandt sted.

De har ikke gjort noget af dette. Din påstand er kasseret.
-------------------
Completely incorrect. The idea is summarily rejected.

First, you need to unambiguously define this "global climate" ... and no human ever has. The reason no one ever has is that Climate Change is just a strange, Marxist religion and has no basis in reality.

Second, you need to unambiguously define how a global climate can possibly change. You don't get to claim that some undefined change occurred to some undefined thing.

Third, you have to clearly show that this change to the global climate occurred.

You have done none of this. Your assertion is discarded.
18-03-2023 19:56
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.


Dette "manifest" er intet andet end en religiøs bøn, der ligner den nikænske trosbekendelse. Det er i det væsentlige en liste over, hvad tilbederen hævder at tro, og viser offentligt sin tro i et dydssignalritual.

Intet af det er baseret på virkeligheden. Du vil bemærke, at der ikke er nogen videnskab eller matematik. Man må være en fast troende på den pågældende religion for at værdsætte den højtidelige trosbekendelse.

--------------------------------
This "manifesto" is nothing but a religious prayer, similar to the Nicene creed. It's essentially a list of what the worshiper professes to believe, publicly displaying his faith in a virtue-signaling ritual.

None of it is based on reality. You'll notice that there is no science or math. One must be a firm believer in that particular religion to appreciate the solemn profession of faith.
26-03-2023 13:44
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.


Pt. er andelen af de menneskeskabte forcingsaltovervejende.

Hvis man nægter det, ligesom fjolset IbDaLooser, så aner man intet om palæoklimatologi.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.27-03-2023 01:57
Oildriller1
★☆☆☆☆
(101)
Tilstår Herrn Wagner - jeg er et af fjolserne.

Kommer nok ikke bag på dig.

Synes nu nok du burde koncentrere dig om den tyske klimadebat- tror Berlinerne er ved at indse hvor tåbeligt og afgrundsdybt en misfortolket klimadebat kan afspore et helt folk. Nu ved jeg jo ikke om det harmonerer med din tidligere beskæftigelse i det østlige.
Klimapalæontologi.....come on! Hvis du har bare lidt forståelse for fortidens klima ville du også vide hvad jorden har gennemgået i 4 milliarder år af klimamæssige udsving. Det interessante er Kvartæret, de glaciale og interglaciale tider som står os nær. Igen, ingen er i stand til at give os en fornuftig forklaring på deres opståen og forsvinden - teorierne er mangfoldige, og du kan sikkert bidrage. Faktum er, det forbliver teorier, men at jordens klima forandres, er udenfor diskussion - akkurat ligesom den såkaldte "lille istid" altid har været en torn i øjet på klima fanatikere som dig selv. Hvordan "hulen" skal man forklare et temperaturfald på 1.5 grader over en 300-500 års periode, når menneskelig indblanding jo kan udelukkes (Pånær ekstremister der kan henføre samme til Columbus og den "sorte død").
27-03-2023 12:03
Euro
★★★☆☆
(443)
Jeg kan godt med videnskaben i baghånden sandsynliggøre, at vi ville have haft global opvarmning, selv hvis der aldrig havde eksisteret mennesker. Men forstå samtidig, at jeg IKKE siger, at mennesker IKKE påvirker global opvarmning.
Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, der skete der noget med temperaturen, måske pga solen. Men DET var et tipping point, der gjorde, at isen begyndte at smelte. De første år var det måske meget lidt der smeltede, men jo mere der smeltede, jo varmere blev jorden, og jo mere smeltede der. På den måde har afsmeltningen en selvforstærkende effekt.
Og uanset om menneskeheden stoppede med at bruge energi fra i dag, så ville isen stadig smelte!
I øvrigt så blev landingsbane 1 i Kastrup luftavn anlagt i sin tid, så den pegede på 1grad tilbage i tresserne, men der ligger den ikke mere, nu ligger den på 6grader. Det betyder at de magnetiske poler flytter sig.
Hvis i har set hvordan temperaturskel bølger hen over jordkloden, så vil i forstå, at vi kan have haft en længere periode med kulde over Grønland, men hvis vi flytter kuldeskellet 6grader så ligger det ude i havet, hvor det ikke kan fryse saltvandet nok til at skabe is. Samtidigt bliver der varmere inde over land, som forstærker smelte effekten.
27-03-2023 22:11
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Oildriller1 skrev:
Tilstår Herrn Wagner - jeg er et af fjolserne.

Kommer nok ikke bag på dig.

Synes nu nok du burde koncentrere dig om den tyske klimadebat- tror Berlinerne er ved at indse hvor tåbeligt og afgrundsdybt en misfortolket klimadebat kan afspore et helt folk. Nu ved jeg jo ikke om det harmonerer med din tidligere beskæftigelse i det østlige.
Klimapalæontologi.....come on! Hvis du har bare lidt forståelse for fortidens klima ville du også vide hvad jorden har gennemgået i 4 milliarder år af klimamæssige udsving. Det interessante er Kvartæret, de glaciale og interglaciale tider som står os nær. Igen, ingen er i stand til at give os en fornuftig forklaring på deres opståen og forsvinden - teorierne er mangfoldige, og du kan sikkert bidrage. Faktum er, det forbliver teorier, men at jordens klima forandres, er udenfor diskussion - akkurat ligesom den såkaldte "lille istid" altid har været en torn i øjet på klima fanatikere som dig selv. Hvordan "hulen" skal man forklare et temperaturfald på 1.5 grader over en 300-500 års periode, når menneskelig indblanding jo kan udelukkes (Pånær ekstremister der kan henføre samme til Columbus og den "sorte død").


Vrøvl fra enden til anden. Du aner intet om palæoklimatologi. Hverken den lille istid eler den medival varme periode er en torn i øjet for nogen klimatolog, det er simpelthen lokalt begrænsede hændelser.


I det østlige? Hvad snakker du om?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-03-2023 22:27
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Euro skrev:
Jeg kan godt med videnskaben i baghånden sandsynliggøre, at vi ville have haft global opvarmning, selv hvis der aldrig havde eksisteret mennesker. Men forstå samtidig, at jeg IKKE siger, at mennesker IKKE påvirker global opvarmning.
Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, der skete der noget med temperaturen, måske pga solen. Men DET var et tipping point, der gjorde, at isen begyndte at smelte. De første år var det måske meget lidt der smeltede, men jo mere der smeltede, jo varmere blev jorden, og jo mere smeltede der. På den måde har afsmeltningen en selvforstærkende effekt.
Og uanset om menneskeheden stoppede med at bruge energi fra i dag, så ville isen stadig smelte!
I øvrigt så blev landingsbane 1 i Kastrup luftavn anlagt i sin tid, så den pegede på 1grad tilbage i tresserne, men der ligger den ikke mere, nu ligger den på 6grader. Det betyder at de magnetiske poler flytter sig.
Hvis i har set hvordan temperaturskel bølger hen over jordkloden, så vil i forstå, at vi kan have haft en længere periode med kulde over Grønland, men hvis vi flytter kuldeskellet 6grader så ligger det ude i havet, hvor det ikke kan fryse saltvandet nok til at skabe is. Samtidigt bliver der varmere inde over land, som forstærker smelte effekten.


Så tager du fejl. Vi var faktisk på vej mod en ny glacial periode og teknisk set er vi stadig i en istid.

https://www.researchgate.net/figure/Global-mean-surface-temperature-from-the-Temperature-12k-database-using-different_fig3_342558147


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

28-03-2023 13:03
Euro
★★★☆☆
(443)
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.
28-03-2023 14:08
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Euro skrev:
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.


Bortset fra at det faktisk er de sidste 12.000 år, tja, så kan man jo altid benægte data, når de ikke passer ind i ens billede. Det bliver man bare ikke mindre fjols af.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-03-2023 15:05
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Euro skrev:
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.


Og forresten, så har du allerede godkendt temperaturdata flere tysind år tilbage, ved selv at referere til det.

Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, ...


Det er kun fjolser, der cherrypicker hvad de godtager...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
30-03-2023 19:01
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Hvis man nægter det, ligesom fjolset IbDaLooser, så aner man intet om palæoklimatologi.

Jeg kan se, at du stadig hævder at være alvidende som en passende erstatning for din videnskabelige analfabetisme.

I see you still claim to be omniscient as a suitable substitute for your scientific illiteracy.
30-03-2023 19:14
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Og forresten, så har du allerede godkendt temperaturdata flere tysind år tilbage, ved selv at referere til det.

Du kan ikke erklære, hvad andre skal acceptere. Han afviser dine påstande om alvidenhed. Håndter det.

You cannot declare what others must accept. He rejects your claims of omniscience. Deal with it

Robert Wagner skrev:Det er kun fjolser, der cherrypicker hvad de godtager...

Hvis du ikke var videnskabeligt analfabet, ville du vide, at den videnskabelige metode udelukkende er baseret på kirsebærplukning. Videnskabeligt analfabeter som dig selv mener, at udtrykket "cherry picking" er et trumfkort, der automatisk vinder en debat. Videnskabsdiskussioner vil aldrig ende godt for dig.

If you were not scientifically illiterate, you would know that the scientific method is based entirely on cherry picking. Scientifically illiterate people like yourself believe that the term "cherry picking" is a trump card that automatically wins a debate. Science discussions will never end well for you.
31-03-2023 17:38
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Hvis man nægter det, ligesom fjolset IbDaLooser, så aner man intet om palæoklimatologi.

Jeg kan se, at du stadig hævder at være alvidende som en passende erstatning for din videnskabelige analfabetisme.

I see you still claim to be omniscient as a suitable substitute for your scientific illiteracy.


Jeg hævder ikke at være alvidende, så du har som altid ingen pointe.

De eneste videnskabelige analfabeter her er folk der påstår de nuværende klimaforandringer ikke overvejende skyldes menneskelig aktivitet.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
31-03-2023 18:36
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Jeg hævder ikke at være alvidende, så du har som altid ingen pointe.

Du hævder bestemt alvidenhed. Du hævder at kende detaljer om uobserverede begivenheder fra en fjern fortid. Du siger ikke, at disse detaljer er andres VILDE spekulationer. Du hævder specifikt at vide alt dette.

You certainly claim omniscience. You claim to know details of unobserved events from the distant past. You are not saying that these details are the WILD speculations of others. You specifically claim to know all of this.

Robert Wagner skrev:De eneste videnskabelige analfabeter her er folk der påstår de nuværende klimaforandringer ikke overvejende skyldes menneskelig aktivitet.

Åh se! Du har stadig ikke postet klare definitioner af det globale klima, "klimaændringer" og "menneskelig aktivitet." Indtil du giver alle de nødvendige entydige definitioner, har alle rationelle voksne intet andet valg end at afvise alt, hvad du prædiker.

Din Global Warming religion er noget seriøst WACKY lort.

Oh look! You still haven't posted clear definitions of the global climate, "climate change" and "human activity." Until you provide all the necessary unambiguous definitions, all rational adults have no choice but to reject everything you preach.

Your Global Warming religion is some seriously WACKY shit.
31-03-2023 22:28
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Jeg hævder ikke at være alvidende, så du har som altid ingen pointe.

Du hævder bestemt alvidenhed. Du hævder at kende detaljer om uobserverede begivenheder fra en fjern fortid. Du siger ikke, at disse detaljer er andres VILDE spekulationer. Du hævder specifikt at vide alt dette.

You certainly claim omniscience. You claim to know details of unobserved events from the distant past. You are not saying that these details are the WILD speculations of others. You specifically claim to know all of this.

Robert Wagner skrev:De eneste videnskabelige analfabeter her er folk der påstår de nuværende klimaforandringer ikke overvejende skyldes menneskelig aktivitet.

Åh se! Du har stadig ikke postet klare definitioner af det globale klima, "klimaændringer" og "menneskelig aktivitet." Indtil du giver alle de nødvendige entydige definitioner, har alle rationelle voksne intet andet valg end at afvise alt, hvad du prædiker.

Din Global Warming religion er noget seriøst WACKY lort.

Oh look! You still haven't posted clear definitions of the global climate, "climate change" and "human activity." Until you provide all the necessary unambiguous definitions, all rational adults have no choice but to reject everything you preach.

Your Global Warming religion is some seriously WACKY shit.


No, I don't claim omniscience. I don't claim to know everything and I don't even claim to know what temperature there was 2000 or more years ago. But I do claim to know what palæoclimatologists say about the climate in earths history.

So funny that you have to lie in your desperate attempts to make a point, I already presented you with a definition of global climate.

Well, human activity is human activity, or don't you not even understand plain English?

I'm not preaching anything but science, you should try some, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
31-03-2023 23:45
Euro
★★★☆☆
(443)
Wagner - istedet for at pive over at andre har et mere realistisk syn på verden en du selv, hvorfor kommer du så ikke med nogle løsninger på det du er bange for, i stedet for blot at angribe andre for simple synspunkter.
Det er kun i dit hoved og andre betalte klimatåber at man seriøst tror på at man kender hele jordens gennemsnits temperatur gennem 12000 år. Du kender blot temperaturen fra udvalgte boringer og så gætter man sig frem.
Jeg gentager gerne, jeg har ALDRIG sagt at mennesket ikke har indvirkning på global warming, det er kun i din fantasi. Da din fantasi om menneskets indvirkning på varmen da var vi måske 500mio mennesker der ikke brugte energi. Nu er vi 8mia der bruger energi hele tiden og de 8 mia i sig selv er omvandrende varmelegemer på 37grader.
Det er jo ikke det der er diskussionen. Diskussionen er kan DU vise os hvordan HELE verden kan ændre adfærd, så de scenarier du er bange for ikke opstår? Så vis os det, og sørg for at du fortæller os det på en måde så du har hele verdens opbakning.
Jeg mener at besidde ret gode bud på hvor verden bevæger sig henad, en ændret klode kræver en ændret levevis, i det mindste for nogen. Men det er jo ikke nødvendigvis dårligt, desværre er der ofte for få som vil investere i verdens fattigeste.
Men måske verden skal til at indrette sig på en anden måde med mindre forbrug, men hvor man prioiterer mad, samvær og bolig til alle, på bekostning af ferier og fornøjelser. Der bliver ikke ved med at være behov for alle. Ønsker vi et samfund hvor de få med arbejde kan lægge 90% af deres indtægt til side, mens 70% der er udenfor arbejdsmarkedet ikke kan få mad og bolig.
Robotter, AI, droner og førerløse taxaer vil bane vejen for at fyre massevis af mennesker de kommende år. Snart har vi brug for en ny samfundsorden...
01-04-2023 10:00
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Euro skrev:
Wagner - istedet for at pive over at andre har et mere realistisk syn på verden en du selv, hvorfor kommer du så ikke med nogle løsninger på det du er bange for, i stedet for blot at angribe andre for simple synspunkter.
Det er kun i dit hoved og andre betalte klimatåber at man seriøst tror på at man kender hele jordens gennemsnits temperatur gennem 12000 år. Du kender blot temperaturen fra udvalgte boringer og så gætter man sig frem.
Jeg gentager gerne, jeg har ALDRIG sagt at mennesket ikke har indvirkning på global warming, det er kun i din fantasi. Da din fantasi om menneskets indvirkning på varmen da var vi måske 500mio mennesker der ikke brugte energi. Nu er vi 8mia der bruger energi hele tiden og de 8 mia i sig selv er omvandrende varmelegemer på 37grader.
Det er jo ikke det der er diskussionen. Diskussionen er kan DU vise os hvordan HELE verden kan ændre adfærd, så de scenarier du er bange for ikke opstår? Så vis os det, og sørg for at du fortæller os det på en måde så du har hele verdens opbakning.
Jeg mener at besidde ret gode bud på hvor verden bevæger sig henad, en ændret klode kræver en ændret levevis, i det mindste for nogen. Men det er jo ikke nødvendigvis dårligt, desværre er der ofte for få som vil investere i verdens fattigeste.
Men måske verden skal til at indrette sig på en anden måde med mindre forbrug, men hvor man prioiterer mad, samvær og bolig til alle, på bekostning af ferier og fornøjelser. Der bliver ikke ved med at være behov for alle. Ønsker vi et samfund hvor de få med arbejde kan lægge 90% af deres indtægt til side, mens 70% der er udenfor arbejdsmarkedet ikke kan få mad og bolig.
Robotter, AI, droner og førerløse taxaer vil bane vejen for at fyre massevis af mennesker de kommende år. Snart har vi brug for en ny samfundsorden...


De eneste piver, er dem der nægter at anerkende virkligheden af menneskeskabte klimaforandringer.

Hvor får du den skøre ide fra at jeg er bange?

Man kan have synspunkter om fakta, men fakta er ikke synspunkter.

Boringer er ikke de eneste temperatur proxier man bruger.

Det er sjovt, som der altid henvises til palæoklima når det passer til ens overbevisning i stil med "Der har altid været natuglige klimaforandringer...", men så snart det ikke længere passer med overbevisningen, så duer det pludseligt ikke.

Den samlede energi som hele menneskeheden omsætter på et år svarer til den mængde energi, som jorden får tilført fra solen på ca. 1½ time.
Den afgørende faktor er forskel i ind og udstråling og den bliver påvirket af mængden af drivhusgasser.

En del af løsningen er massiv udbygning af VE, men det er jo heldigvis på vej, siden de fleste efterhånden har indset, at det er de billigste energiformer.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
01-04-2023 13:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De eneste piver, er dem der nægter at anerkende virkeligheden. Det vil sige at varme altid har været en fordel og kulde altid en ulempe. Kig f. eks. på de gunstige levevilkårene for såvel planter, dyr og mennesker, som der var under de historiske varmeperioder. Og tilsvarende kan man kigge på problemerne med fattigdom, sult og hungersnød under de historiske kuldeperioder.
01-04-2023 14:09
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Jørgen Petersen skrev:
De eneste piver, er dem der nægter at anerkende virkeligheden. Det vil sige at varme altid har været en fordel og kulde altid en ulempe. Kig f. eks. på de gunstige levevilkårene for såvel planter, dyr og mennesker, som der var under de historiske varmeperioder. Og tilsvarende kan man kigge på problemerne med fattigdom, sult og hungersnød under de historiske kuldeperioder.


Og endnu en der lider under virklighedsbenægtelse...
Der vil blive mere landbrugsjord der bliver ubrugelig pga. varme end der vil komme ny landbrugsjord der bliver brueligt, så nej, mere varme er ikke godt.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
01-04-2023 15:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jorden bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig.
Tilknyttet billede:

01-04-2023 15:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her.
Tilknyttet billede:

01-04-2023 15:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som følge at at jorden bliver mere og mere frodig stiger produktionen af alle de vigtige afgrøder.
Tilknyttet billede:

01-04-2023 17:16
Kosmos
★★★★★
(5371)
Som følge at at jorden bliver mere og mere frodig stiger produktionen af alle de vigtige afgrøder

- netop!
01-04-2023 17:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Mange tak for et link til en interessant artikel.

Man kan tilføje at som følge af en mindre opvarmning er der nu varmt nok til at man kan dyrke majs i lande som f.eks. Canada, Tyskland og Danmark. Det kunne man ikke for 100 år side.
01-04-2023 19:28
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Jørgen Petersen skrev:
Mange tak for et link til en interessant artikel.

Man kan tilføje at som følge af en mindre opvarmning er der nu varmt nok til at man kan dyrke majs i lande som f.eks. Canada, Tyskland og Danmark. Det kunne man ikke for 100 år side.


The direct effects of global warming alone are projected to lead to a 2-13% decline in yields of major crops (Wang et al., 2020) Jägermeyr et al. (2021), and yield losses could be more severe than previously thought, putting the old agricultural model under production pressure to meet the demands of the future. ...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
01-04-2023 19:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi har bare set en kæmpe stigning i høstudbyttet på alle de vigtige afgrøder i perioden fra 1961 og til nu. Resultaterne tale for sig selv.
Den største stigning er sket i lande med et køligt klima som f.eks. Canada, Danmark og Rusland.
01-04-2023 20:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Se feks. Canada
Tilknyttet billede:

01-04-2023 20:57
crankProfilbillede★★★★★
(2453)
Jørgen Petersen skrev:
Se feks. Canada


Det er klart, at når man har fældet en stor del af skovene, ser man en stigning i andre afgrøder.
Du ser kun det, du vil se.


.


01-04-2023 21:09
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Jørgen Petersen skrev:
Vi har bare set en kæmpe stigning i høstudbyttet på alle de vigtige afgrøder i perioden fra 1961 og til nu. Resultaterne tale for sig selv.
Den største stigning er sket i lande med et køligt klima som f.eks. Canada, Danmark og Rusland.


For det første tilskriver du stigning høst til varmen og ignorer alle mulige andre faktorer som forbedrede produktionsmetoder.
For det andet, hvad nytter at udbytte pr areal stiger, når det brugbare areal bliver mindre.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
01-04-2023 21:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det samlede areal der er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder stiger og stiger som følge af opvarmningen.

Som det ses bliver denne klode grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig.
Tilknyttet billede:

01-04-2023 21:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her
Tilknyttet billede:

02-04-2023 07:52
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
[quote]Jørgen Petersen skrev:
Det samlede areal der er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder stiger og stiger som følge af opvarmningen.

Disse illustrationer viser ikke ændring i landbrugsarealet men ændring i plantevækst.

Virklighedsfornægtelse.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
02-04-2023 08:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Når der bliver bedre vækstvilkår for de vilde planter, så bliver der også bedre vækstvilkår for kulturplanterne.

I en gold ørken kan der eksempelvis hverken vokse vildeplanter eller kulturplanter.
02-04-2023 09:05
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Jørgen Petersen skrev:
Når der bliver bedre vækstvilkår for de vilde planter, så bliver der også bedre vækstvilkår for kulturplanterne.

I en gold ørken kan der eksempelvis hverken vokse vildeplanter eller kulturplanter.


Det har stadig ikke noget med brugbart landbrugsareal at gøre.

Og så er der vel også områder, hvor der vokser vilde planter, men klimaet er ikke egnet til kulturplanter.


Så nej, din grafik har intet st høre med landbrugsarealet og prognoserne er at landbrugsarealet kommer til at skrumpe pga. klimaforandringer.

At påstå mere varme og CO2 kun er godt er ren virklighedsfornægtelse.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
02-04-2023 09:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Dine fejlagtige påstande bliver ikke mere korrekt af at blive gentaget mange gange.

Den opvarmning, som vi har haft igennem de sidste 300 år (dvs. siden at den lille istid var på sit koldeste) viser helt klart, at det samlede areal, der er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder stiger i takt med opvarmningen.

Nedenstående diagram over Nordamerika viser rigtig godt hvad der sker. Der er således ingen som forventer, at sydstater som f.eks. Florida, Georgia, Mississippi og Louisiana med flere bliver ufrugtbare.
Tilknyttet billede:

02-04-2023 13:14
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Dine fejlagtige påstande bliver ikke mere korrekt af at blive gentaget mange gange.

Den opvarmning, som vi har haft igennem de sidste 300 år (dvs. siden at den lille istid var på sit koldeste) viser helt klart, at det samlede areal, der er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder stiger i takt med opvarmningen.

Nedenstående diagram over Nordamerika viser rigtig godt hvad der sker. Der er således ingen som forventer, at sydstater som f.eks. Florida, Georgia, Mississippi og Louisiana med flere bliver ufrugtbare.


Det kan godt være at historisk set, så har varmen givet mere brugbart landbrugsareal, men det er en fejlslutning at tro, at det bare fortsætter.

Og det er ikke mig der siger at det ikke gør, men adskillige forskere.

Men du ved selvfølgelig bedre i din virklighedsfornægtelse.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Når bare det er kongeligt..013-03-2024 19:10
Arktis vil bare ikke smelte230-04-2022 00:30
Jens Robdrup: Ytringsfrihed - vi må bare ikke ytre os!111-07-2020 18:28
Hvad forgår der, er det mig der er dum eller er bare den verden vi lever i.327-12-2019 20:55
Hvis bare olieprisen ville stige igen602-12-2008 16:12
Artikler
Jakob Wolf: Mere religion i klimadebatten, tak!
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik