Husk mig
▼ Indhold

Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?


Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?27-02-2023 17:39
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Det sidste, jeg hørte, er, at global opvarmning og klimaændringer bare er skøre religioner. Hvis du har hørt andet, så post venligst den utvetydige definition af "globalt klima" her i denne tråd.
18-03-2023 17:46
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0622-6


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
18-03-2023 19:16
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Robert Wagner skrev:[ikke-videnskab udgår]

Så du har ingen videnskab, som du kan skrive her i denne tråd. Alt hvad du har er kirkelitteratur i den anden ende af et link.

Når du får noget videnskab, der understøtter din vanvittige religiøse overbevisning om global opvarmning eller klimaændringer, skal du sende det her direkte i denne tråd. Det er trist, at du formodentlig er en voksen voksen, og du har aldrig lært, at et link ikke er videnskab.

Ingen links. Kun post videnskab, her, i denne tråd. Vis os, hvad du har.

---------------------------------------------------------------------------

So, you have no science that you can post here in this thread. All you have is church literature at the other end of a link.

When you get some science that supports your insane religious beliefs in Global Warming or Climate Change, post it here directly in this thread. It's sad that you are presumably a grown adult and you have never learned that a link is not science.

No links. Only post science, here, in this thread. Show us what you have.
Redigeret d. 18-03-2023 19:46
18-03-2023 19:33
Kosmos
★★★★★
(5221)
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.
18-03-2023 19:45
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.

Helt forkert. Ideen afvises summarisk.

For det første skal du utvetydigt definere dette "globale klima" ... og det har intet menneske nogensinde gjort. Grunden til, at ingen nogensinde har gjort det, er, at klimaforandringer bare er en mærkelig, marxistisk religion og ikke har noget grundlag i virkeligheden.

For det andet skal du entydigt definere, hvordan et globalt klima overhovedet kan ændre sig. Du kan ikke hævde, at der skete en udefineret ændring af en udefineret ting.

For det tredje skal du tydeligt vise, at denne ændring i det globale klima fandt sted.

De har ikke gjort noget af dette. Din påstand er kasseret.
-------------------
Completely incorrect. The idea is summarily rejected.

First, you need to unambiguously define this "global climate" ... and no human ever has. The reason no one ever has is that Climate Change is just a strange, Marxist religion and has no basis in reality.

Second, you need to unambiguously define how a global climate can possibly change. You don't get to claim that some undefined change occurred to some undefined thing.

Third, you have to clearly show that this change to the global climate occurred.

You have done none of this. Your assertion is discarded.
18-03-2023 19:56
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.


Dette "manifest" er intet andet end en religiøs bøn, der ligner den nikænske trosbekendelse. Det er i det væsentlige en liste over, hvad tilbederen hævder at tro, og viser offentligt sin tro i et dydssignalritual.

Intet af det er baseret på virkeligheden. Du vil bemærke, at der ikke er nogen videnskab eller matematik. Man må være en fast troende på den pågældende religion for at værdsætte den højtidelige trosbekendelse.

--------------------------------
This "manifesto" is nothing but a religious prayer, similar to the Nicene creed. It's essentially a list of what the worshiper professes to believe, publicly displaying his faith in a virtue-signaling ritual.

None of it is based on reality. You'll notice that there is no science or math. One must be a firm believer in that particular religion to appreciate the solemn profession of faith.
26-03-2023 13:44
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
Kosmos skrev:
Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer

- det kan du have ret i: Det andelen af de menneskeskabte ændringer (ift. de naturlige ditto) samt betydningen heraf, der debatteres.


Pt. er andelen af de menneskeskabte forcingsaltovervejende.

Hvis man nægter det, ligesom fjolset IbDaLooser, så aner man intet om palæoklimatologi.


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
RE: Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.27-03-2023 01:57
Oildriller1
☆☆☆☆☆
(32)
Tilstår Herrn Wagner - jeg er et af fjolserne.

Kommer nok ikke bag på dig.

Synes nu nok du burde koncentrere dig om den tyske klimadebat- tror Berlinerne er ved at indse hvor tåbeligt og afgrundsdybt en misfortolket klimadebat kan afspore et helt folk. Nu ved jeg jo ikke om det harmonerer med din tidligere beskæftigelse i det østlige.
Klimapalæontologi.....come on! Hvis du har bare lidt forståelse for fortidens klima ville du også vide hvad jorden har gennemgået i 4 milliarder år af klimamæssige udsving. Det interessante er Kvartæret, de glaciale og interglaciale tider som står os nær. Igen, ingen er i stand til at give os en fornuftig forklaring på deres opståen og forsvinden - teorierne er mangfoldige, og du kan sikkert bidrage. Faktum er, det forbliver teorier, men at jordens klima forandres, er udenfor diskussion - akkurat ligesom den såkaldte "lille istid" altid har været en torn i øjet på klima fanatikere som dig selv. Hvordan "hulen" skal man forklare et temperaturfald på 1.5 grader over en 300-500 års periode, når menneskelig indblanding jo kan udelukkes (Pånær ekstremister der kan henføre samme til Columbus og den "sorte død").
27-03-2023 12:03
Euro
★☆☆☆☆
(135)
Jeg kan godt med videnskaben i baghånden sandsynliggøre, at vi ville have haft global opvarmning, selv hvis der aldrig havde eksisteret mennesker. Men forstå samtidig, at jeg IKKE siger, at mennesker IKKE påvirker global opvarmning.
Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, der skete der noget med temperaturen, måske pga solen. Men DET var et tipping point, der gjorde, at isen begyndte at smelte. De første år var det måske meget lidt der smeltede, men jo mere der smeltede, jo varmere blev jorden, og jo mere smeltede der. På den måde har afsmeltningen en selvforstærkende effekt.
Og uanset om menneskeheden stoppede med at bruge energi fra i dag, så ville isen stadig smelte!
I øvrigt så blev landingsbane 1 i Kastrup luftavn anlagt i sin tid, så den pegede på 1grad tilbage i tresserne, men der ligger den ikke mere, nu ligger den på 6grader. Det betyder at de magnetiske poler flytter sig.
Hvis i har set hvordan temperaturskel bølger hen over jordkloden, så vil i forstå, at vi kan have haft en længere periode med kulde over Grønland, men hvis vi flytter kuldeskellet 6grader så ligger det ude i havet, hvor det ikke kan fryse saltvandet nok til at skabe is. Samtidigt bliver der varmere inde over land, som forstærker smelte effekten.
27-03-2023 22:11
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
Oildriller1 skrev:
Tilstår Herrn Wagner - jeg er et af fjolserne.

Kommer nok ikke bag på dig.

Synes nu nok du burde koncentrere dig om den tyske klimadebat- tror Berlinerne er ved at indse hvor tåbeligt og afgrundsdybt en misfortolket klimadebat kan afspore et helt folk. Nu ved jeg jo ikke om det harmonerer med din tidligere beskæftigelse i det østlige.
Klimapalæontologi.....come on! Hvis du har bare lidt forståelse for fortidens klima ville du også vide hvad jorden har gennemgået i 4 milliarder år af klimamæssige udsving. Det interessante er Kvartæret, de glaciale og interglaciale tider som står os nær. Igen, ingen er i stand til at give os en fornuftig forklaring på deres opståen og forsvinden - teorierne er mangfoldige, og du kan sikkert bidrage. Faktum er, det forbliver teorier, men at jordens klima forandres, er udenfor diskussion - akkurat ligesom den såkaldte "lille istid" altid har været en torn i øjet på klima fanatikere som dig selv. Hvordan "hulen" skal man forklare et temperaturfald på 1.5 grader over en 300-500 års periode, når menneskelig indblanding jo kan udelukkes (Pånær ekstremister der kan henføre samme til Columbus og den "sorte død").


Vrøvl fra enden til anden. Du aner intet om palæoklimatologi. Hverken den lille istid eler den medival varme periode er en torn i øjet for nogen klimatolog, det er simpelthen lokalt begrænsede hændelser.


I det østlige? Hvad snakker du om?


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
27-03-2023 22:27
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
Euro skrev:
Jeg kan godt med videnskaben i baghånden sandsynliggøre, at vi ville have haft global opvarmning, selv hvis der aldrig havde eksisteret mennesker. Men forstå samtidig, at jeg IKKE siger, at mennesker IKKE påvirker global opvarmning.
Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, der skete der noget med temperaturen, måske pga solen. Men DET var et tipping point, der gjorde, at isen begyndte at smelte. De første år var det måske meget lidt der smeltede, men jo mere der smeltede, jo varmere blev jorden, og jo mere smeltede der. På den måde har afsmeltningen en selvforstærkende effekt.
Og uanset om menneskeheden stoppede med at bruge energi fra i dag, så ville isen stadig smelte!
I øvrigt så blev landingsbane 1 i Kastrup luftavn anlagt i sin tid, så den pegede på 1grad tilbage i tresserne, men der ligger den ikke mere, nu ligger den på 6grader. Det betyder at de magnetiske poler flytter sig.
Hvis i har set hvordan temperaturskel bølger hen over jordkloden, så vil i forstå, at vi kan have haft en længere periode med kulde over Grønland, men hvis vi flytter kuldeskellet 6grader så ligger det ude i havet, hvor det ikke kan fryse saltvandet nok til at skabe is. Samtidigt bliver der varmere inde over land, som forstærker smelte effekten.


Så tager du fejl. Vi var faktisk på vej mod en ny glacial periode og teknisk set er vi stadig i en istid.

https://www.researchgate.net/figure/Global-mean-surface-temperature-from-the-Temperature-12k-database-using-different_fig3_342558147


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
Tilknyttet billede:

28-03-2023 13:03
Euro
★☆☆☆☆
(135)
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.
28-03-2023 14:08
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
Euro skrev:
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.


Bortset fra at det faktisk er de sidste 12.000 år, tja, så kan man jo altid benægte data, når de ikke passer ind i ens billede. Det bliver man bare ikke mindre fjols af.


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
28-03-2023 15:05
Robert Wagner
★★★★☆
(1412)
Euro skrev:
Når folk viser mig en graf der viser gennemsnitstemperaturen i hele verden over de sidste 2000 år, så siger jeg, dont P on my leg and tell me its raining.


Og forresten, så har du allerede godkendt temperaturdata flere tysind år tilbage, ved selv at referere til det.

Da den store istid havde sit koldeste punkt og var mest udbredt, ...


Det er kun fjolser, der cherrypicker hvad de godtager...


Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer.
30-03-2023 19:01
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Robert Wagner skrev:Hvis man nægter det, ligesom fjolset IbDaLooser, så aner man intet om palæoklimatologi.

Jeg kan se, at du stadig hævder at være alvidende som en passende erstatning for din videnskabelige analfabetisme.

I see you still claim to be omniscient as a suitable substitute for your scientific illiteracy.
30-03-2023 19:14
IBDaMann
★★★☆☆
(483)
Robert Wagner skrev:Og forresten, så har du allerede godkendt temperaturdata flere tysind år tilbage, ved selv at referere til det.

Du kan ikke erklære, hvad andre skal acceptere. Han afviser dine påstande om alvidenhed. Håndter det.

You cannot declare what others must accept. He rejects your claims of omniscience. Deal with it

Robert Wagner skrev:Det er kun fjolser, der cherrypicker hvad de godtager...

Hvis du ikke var videnskabeligt analfabet, ville du vide, at den videnskabelige metode udelukkende er baseret på kirsebærplukning. Videnskabeligt analfabeter som dig selv mener, at udtrykket "cherry picking" er et trumfkort, der automatisk vinder en debat. Videnskabsdiskussioner vil aldrig ende godt for dig.

If you were not scientifically illiterate, you would know that the scientific method is based entirely on cherry picking. Scientifically illiterate people like yourself believe that the term "cherry picking" is a trump card that automatically wins a debate. Science discussions will never end well for you.
Deltag aktivt i debatten Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Arktis vil bare ikke smelte230-04-2022 00:30
Jens Robdrup: Ytringsfrihed - vi må bare ikke ytre os!111-07-2020 18:28
Hvad forgår der, er det mig der er dum eller er bare den verden vi lever i.327-12-2019 20:55
Hvis bare olieprisen ville stige igen602-12-2008 16:12
Artikler
Jakob Wolf: Mere religion i klimadebatten, tak!
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik