Husk mig
▼ Indhold

Er klimadebatten egentlig så vigtig som nogen gerne vil gøre den til ?


Er klimadebatten egentlig så vigtig som nogen gerne vil gøre den til ?30-12-2018 05:57
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(28)
Jeg kunne da egentlig godt tænke mig et fagligt svar på hvorfor debatten om global opvarmning i det store "klode" perspektiv er så vigtig. I min verden er befolknings tilvækst en langt større trudsel for kloden.
Jorden har tidligere være meget varmere !
Og ja opvarmningen vil forandre verden, måske til det bedre !
Og ja opvarmningen vil være bagdel for nogle, men en fordel for andre !
Og bliver vi egenlig ikke bare drevet rundt ved næsen af forskellige interesser,, som i sidste ende har spændt global opvarmning foran profittens vogn ?
Lad mig høre en faglig begrundelse med lidt bredde.
Jens
30-12-2018 10:40
Kosmos
★★★★★
(5375)
Lad mig høre en faglig begrundelse med lidt bredde

- din opfordring favner jo ganske vidt, og jeg ved ikke, om du med 'bredde' mener afvejede ('pro et contra') overvejelser?
Samtlige områder, du henviser til, har været indgående belyst og debatteret i dette forum, og det er i praksis ikke muligt at summere dem op i en enkelt kommentar!

Bortset fra befolkningsstørrelsen og dens forventelige udvikling er hovedspørgsmålet vel, hvor stor en del af den nyere tids temperaturstigning, der hidrører fra menneskelig aktivitet (primært udledning af 'drivhusgasser' til atmosfæren), hvor stor en fortsat stigning (om nogen?), der kan forventes (afhængigt af større eller mindre fremtidig 'udledning'), og hvor omfattende (skade)virkninger, der vil følge med, både som resultat af temperaturændringer og som følge af mulige ændringer i andre 'klimaparametre' (nedbør, storme mv.).

Svarene må du (desværre?) nok selv finde - mange af dem spredt rundt omkring i dette forum, endnu flere i anden tilgængelig litteratur om emnet.

Selv har jeg i de seneste dage 'læst' ('skimmet', hvis jeg skal være helt ærlig!) et par interessante indlæg, som adresserer en lille delmængde af de mange relevante spørgsmål

"Recently Dropping Global Temperatures Demonstrate IPCC Claims are Impossible"

og

"The Little Boy - El Nino and natural cilmate change"

Godt nytår - god læselyst!

Redigeret d. 30-12-2018 10:42
30-12-2018 11:38
Jakob
★★★★★
(9325)
­@skovbaekgaard


Jeg ved ikke, om lægmand er kompetent til at give en faglig vurdering. Men vi skriver snart 2018, benytter du ikke radio og TV..?

Hvordan definerer du "en bedre verden"..?

Blev verden f.eks. bedre af 1. og 2. Verdenskrig i din optik, og derfor behøver ingen måske at modvirke den 3. ?

Er total havdød en bedre verden..?

Overbefolkningsproblemet, som du nævner, det er ikke et andet problem end klimaproblemet. De to problemer hænger sammen som ærtehalm, fordi flere mennesker vil udlede flere drivhusgasser, især i disse år forstærket både af fattige lande, som higer efter at opnå det samme svinske forbrug, som Vestens, og af Vesten selv, som hverken vil skære ned eller omstille til VE i tilstrækkeligt tempo.


Jorden har tidligere være meget varmere !


Ja, og om 200 millioner år bliver den så varm, at havene koger, og er det hele så ligegyldigt for de næste tusinder generationer, eller er det faktisk et problem, som har betydning..?
Det er også et samvittighedsspørgsmål.
Det er samme samvittighed, som gør, at vi ikke bare låner 100 milliarder i udlandet og solder op. Det vil skabe lidelser for de næste generationer, og det vil de ældre ikke være bekendt. Når motivationen er mindre angående klima, så må det skyldes, at det går langsommere og alt for mange endnu ikke har fattet, hvad der foregår.


Og ja opvarmningen vil være bagdel for nogle, men en fordel for andre !


Så det er fint nok, at f.eks. Danmark og Holland drukner, når det bare kommer til at gå bedre for Russisk landbrug, eller hvor vil du hen..?


Og bliver vi egenlig ikke bare drevet rundt ved næsen af forskellige interesser,, som i sidste ende har spændt global opvarmning foran profittens vogn ?


Med den nuværende samfundsindretning, så vil profitten altid blive jagtet. Jeg tror ikke, at GW vil gøre mennesker mindre grådige. Men uanset global opvarmning, så må det være mere ansvarligt, at nogen tjener på VE end på hensynsløst at afbrænde de sidste fossile brændsler, så verden intet har tilbage, når den næste istid kommer.­
30-12-2018 11:42
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(28)
Med bredde mener jeg ikke et enkelt isoleret perspektiv, men en fællesnævner, som understreger hvorfor global opvarmning er så vigtig at undgå.
Alternativet er en myriade af forskellige mere eller mindre lødige isolerede agendaer, som ikke er gennemtænkt og som i sidste ende er skidt for kloden og isoleret set måske også for menneskeheden.
Lad os kalde en spade for en spade og droppe klimadebatten og begynde at tænke på hvorledes vi får reduceret befolkningstallet. Men det er måske en menneskeret at formere sig. Tager jeg fejl ?
jens
30-12-2018 13:30
Jakob
★★★★★
(9325)
­skovbaekgaard skrev:
Lad os kalde en spade for en spade og droppe klimadebatten og begynde at tænke på hvorledes vi får reduceret befolkningstallet. Men det er måske en menneskeret at formere sig. Tager jeg fejl ?


Du kan evt. prøve at se her:
https://www.klimadebat.dk/forum/overbefolkning-er-det-stoerste-problem-d7-e443.php

Hvis det ikke havde været for klimaproblemer, miljøproblemer og et helt uanstændigt råstofforbrug, så ville jeg f.eks. slet ikke være motiveret til at deltage i sådan en debat. Det ER klimadebat..!
Men desværre kan det se ud til, at du ikke tager særlig meget fejl af de opblæste menneskerettigheder, som nok i høj grad er funderet i noget så eventyrligt som religion. Og det skal vi ligesom mange andre dårlige vaner og sutteklude gerne have ændret på meget hurtigt, og det er ikke nemt. Især ikke, hvis der sideløbende skal opkøres et hav af forskellige religions- og kulturkonflikter imellem fanatiske sekter.

­

­
30-12-2018 14:55
Jakob
★★★★★
(9325)
­


Jakob skrev:
­Men desværre kan det se ud til, at du ikke tager særlig meget fejl af de opblæste menneskerettigheder, som nok i høj grad er funderet i noget så eventyrligt som religion.
­


Og han burde måske have tilføjet, at det i dag også er grelt forstærket af ønsket om profit, fordi flere lønslaver ofte kan gøre den større.
Hele mit liv har jeg hørt politikere råbe op om, at danskerne føder for få børn. Men i samme periode er Danmarks befolkningstal kun gået opad..!!
Jeg mener ikke, at f.eks. De Radikale eller f.eks. et parti som Venstre er religiøst fanatisk og derfor synes, at prævention burde være forbudt, eller at folk bør føde børn af pligt overfor Gud. For dem handler det nok primært om, at der skal være råd til at passe de voksne ( deres egen generation ) og give dem optimal velfærd, når de bliver gamle. Virker det utiltalende..? Det må være forståeligt ( selvom man gør alt, hvad man kan for at drukne dem i hårdt arbejde ) og ønskværdigt for verden ( men også en historisk flovmand til de grådige ældre ), når de yngre begynder at sige 'nej holdt stop bak'..!
­
01-01-2019 12:41
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Hej Jens,
du finder måske et fyldestgørende (oveni købet humanistisk) svar herinde:
Why global warming would be good for you
01-01-2019 14:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En virkelig spændende artikel med rigtig mange gode pointer. Den kan helt klart anbefales.
01-01-2019 17:24
skovbaekgaard
☆☆☆☆☆
(28)
Det var noget i den stil jeg manglede - jeg skal lige bruge lidt tid på at nørde den. Tak Ulrike.

Men jeg mangler stadig en klar pointe, som understreger hvorfor. Det hele er noget rodet. Jeg frygter at rigtig mange i klimadebattens hellige navn - i god eller ond tro - bringer os på vildspor og vi om 100 år vil sige, at klimadebatten var ligegyldig. Det store problem var noget andet og klimadebatten "bare" var en brændende platform for at få "fårene" drevet i en retning, bestemt af andre interesser.
01-01-2019 18:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
En virkelig spændende artikel med rigtig mange gode pointer...

- ja, den ser interessant (og langt!) ud...jeg er endnu ikke nået ret langt med læsningen. Men dette:

around 6,000 years ago the earth sustained temperatures that were probably more than four degrees Fahrenheit hotter than those of the twentieth century

undrer mig alligevel! Og JA, jeg har noteret, at der står Fahrenheit - men alligevel: Kan dét mon passe??
02-01-2019 03:37
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
­
Og ja opvarmningen vil være bagdel for nogle, men en fordel for andre !


Så det er fint nok, at f.eks. Danmark og Holland drukner, når det bare kommer til at gå bedre for Russisk landbrug, eller hvor vil du hen..?
­


Med 2mm/år havstigning ved kysterne, og landhævning så er det ikke noget vi mærker.

Hvis hele Grønland smelter så vil det tager mindst 17000 år og vandet vil løbe om til det sydlige stillehav.
02-01-2019 23:08
Jakob
★★★★★
(9325)
­


kulden-varmen skrev:
Hvis hele Grønland smelter så vil det tager mindst 17000 år


Det er kun få år siden, at klimabenægter skribenterne i dette forum var meget enige om, at indlandsisen nok aldrig ville smelte.
Hvis de nu i stedet har ændret det til 17.000 år, hvor meget har de så ændret mening på disse få år, sådan rent procentuelt..?

Om jeg er meget interesseret i deres videre ukvalificerede gætterier, som typisk går ud på at demotivere politisk handling..? ... Gæt selv...

­
03-01-2019 11:50
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Hej Jakob.
1. Hvordan kan man være benægter, når man lige netop undersøger årsagen for at klimaet ændrer sig? Jeg synes det er et meget mærkeligt (og ukvalificeret) ordvalg!
2. Når vi nu taler om indlandsisen, så ved jeg ikke hvem der skrev at den "aldrig" ville være helt væk. "Aldrig" passer ikke til det forudsigelige scenario, at solen på et tidspunkt begynder at ekspandere og brænder alt af hvad der er tilbage, inden den bliver til en kold klippeblok.
3. De 17.000 år er lige så kvalificeret som alle IPCC modellers temperaturgrafer, som opfordrer til politisk handling. Fordi, det er et "MODEL-baseret" tal. For at gøre forskellen klar: Du kan via DMI's hjemmeside finde daglige data (=ægte målinger) om snenedbør og afsmeltning af indlandsisen på Grønland. Der falder mere sne end der smelter. Men så har DMI også et MODEL for at beregne indlandsisens massebalance, hvor der indgår et tal der udtrykker raten af kælvning af gletsjere i gennemsnit over de sidste 10 år. Hvis man regner den med ind, kommer man til konklusionen, at der går mere is væk end der dannes. Dette gennemsnitstal er en ren model for, at kælvningen fortsætter (at raten er konstant). Tallet er helt afgørende for udfaldet af massebalancen, og dermed om man kan forvente at indlandsisen tager til eller af.

4. Den politiske handling, som du fordrer, er I DEN GRAD baseret på modeller, med virkelig ukvalificerede gætterier.
03-01-2019 13:30
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Og for at sætte et godt eksempel, vil jeg også lige henvise til kilden af min sidste debatindlæg: Aktuel massebalance på Grønlands indlandsis

Jeg vil henvise til, at siden oplyser rigtigt meget (og godt!), men at den ikke siger, hvad den antagede størrelse af raten for kælvningen er - kun at Grønland mister masse med ca 200 Gt/år (dette er altså netto resultatet af modellen, med alle data om afsmeltning og nedbør tilgængelige, men kælvningsraten som den ukendte i ligningen...).
Hvis der er nogen med lidt flere oplysninger her i forum, vil jeg være taknemmelig for et svar på netop dette emne.

Og så vil jeg lige tilføje, at der har været perioder, hvor indlandsisen smelter ind, og hvorfor skulle nogen fornægte det? Den kausale sammenhæng formodes i solens "puls", dvs. styrken i den magnetiske aktivitet, hvor vi lige har oplevet maksimum (med toppen sidst i 90erne). Hvorfor dette skal give anledning til politisk handling, andet end at man er nødt til at forberede sig på, at det bliver koldt nu (et minimum følger et maksimum), det må du selv finde ud af.

Mine forældre i Tyskland som har været i Alperne flere uger hvert år de sidste 50 år, de har i år fortalt mig, at Alpegletsjerne er blevet hvidere, og ikke er skrumpet på det seneste... om det er ukvalificeret eller ej, synes jeg det er noget at glæde sig over.
03-01-2019 16:46
Jakob
★★★★★
(9325)
­@UlrikePielmeier

Jeg mener endda at huske, at nogle påstod, at der blev mere og mere indlandsis, fordi der falder mere sne, end der smelter is.
Men det kan være, at du har ret, jeg var måske lidt for hurtig.
Jeg kan f.eks. til min forbløffelse se, at Jørgen Petersen for ca. 3 år siden havde en stund, hvor han skrev således:
https://www.klimadebat.dk/forum/jordskaelv-d13-e475.php#post_46905
Med den nuværende afsmeltning er der således is nok til 14.500 års afsmeltning.


De sidste estimater med et mere pålideligt videnskabeligt fundament ligger, så vidt jeg ved, nærmere på omkring det halve, og så er vi tilbage igen...

Men det er faktisk ikke så meget klimabenægteres konspirationsteorier og deres alternative videnskab, jeg finder interessant. Jeg hæfter mig mere ved den voksende alvor, som videnskabsfolk med indsigt skriver og taler om problemet. Klimabenægterne har travlt med, at nogen vil sprede panik af religiøse, økonomiske eller politiske årsager. Jeg læser det stik modsat, at den blåstemplede videnskab generelt er overforsigtig i sin vurdering for ikke at skræmme befolkningen, og derfor bliver den for ikke at miste troværdighed gang på gang nødsaget til at tegne et billede af en mere risikobetonet fremtid. Og hvergang er der blevet spildt endnu mere tid på helt utilstrækkelige politiske handlinger.

Hvis du eller andre er i tvivl om forholdene angående isen og ønsker en opdatering, så kan det måske være en idé ved lejlighed at lytte til, hvad en professor i klimaforandringer er nået frem til.
https://www.klimadebat.dk/forum/rosenkjaerprisen--d35-e3507.php#post_70644
­
04-01-2019 11:49
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Han er også hovedforfatter på sjette rapport fra FN's klimapanel, der kommer i 2021.
... fra videnskab.dk
Det siger sig selv, at han ikke kan modsige offentligt klimapanelets officielle budskaber.
Men nu, for at du kan se, at jeg læser: her en abstract fra en publication i 2014:
Abstract

In this study, observed annual mass-balance data series from 1970 to 2009 for 29 land-terminating glaciers and ice caps in the northern North Atlantic region are presented to highlight their spatio-temporal variability. The glaciers and ice caps mass-balance data are compared with various zonal latitude bands of regional near-surface air temperature time series, large-scale atmospheric and oceanic circulation indices, as well as with North Icelandic sea-surface temperature records, since variations in mass-balance conditions are related both to variations in surface weather conditions and to atmospheric and oceanic circulations. The purpose is to explore statistical and physical relations based on the hypothesis that the general atmospheric and sea-surface warming trends are potential drivers of the ongoing regional glaciers and ice caps mass change. Our analysis shows that the mean observed northern North Atlantic glaciers and ice caps annual mass balance was mostly negative during the first decade of the twenty-first century, with a variability in glaciers and ice caps loss from c. 860mm water equivalent yr-1 for Southeast Greenland and Iceland to c. 380mm water equivalent yr-1 for Svalbard and Scandinavia. For Iceland and Scandinavia, variations in the North Atlantic oscillation seem to be important for mass-balance conditions, whereas overall for the entire northern North Atlantic region the mass-balance time series was significantly correlated with both NASA's Goddard Institute for Space Studies regional near-surface air temperature and Atlantic multidecadal oscillation time series, individually. © 2014 Swedish Society for Anthropology and Geography.


Det er jo alt rigtigt. Men igen, den kausale sammenhæng mellem opvarmning og solens aktivitet har en anden fremragende dansk forsker og professor undersøgt, nemlig Henrik Svensmark. Og den anerkendte videnskabelige praksis er at lave observationer - opstille en teori af signifikante kausale sammenhæng - og efterprøve teorien eksperimentelt. Alt det har han gjort. Der findes ikke alternativer. Drivhuseffekten, er aldrig i eksperimentel praksis blevet eftervist! Ikke på jorden, dog på Venus - som har en anden atmosfære...
Efter min mening som privatperson, så læner Sebastian Mernild sig for langt ud med at sige, at tørkeperioden i 2018 var bevis på global warming. Det er problematisk, fordi det er ikke det han undersøger eksperimentelt, han kobler bare 2 forskellige observationer sammen. Men afkøling er også påvist at det fører til mere ekstremt vejr: ekstrem tørke, ekstrem kulde, mindre nedbør.

Jeg synes i øvrigt, igen som privatperson, at du kaster stærke ord omkring dig. Klimabenægtere, konspirationsteorier, alternativ videnskab... Hvis der er noget "alternativt" (=anderledes end den måde man plejer) i klimadebatten, så burde du beskæftige dig engang med evolutionen som de datasæt og computermodeller tog, som har dannet basis for IPCC's klimarapporter.

Jeg vedhæfter "State of the climate 2017" fra Norsk Prof. emeritus Ole Humlum. Lad mig høre, om du også synes, dette er "alternativ videnskab" -
Hilsen Ulrike
04-01-2019 11:52
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Hovsa, filen var for stor. Beklager.
Her er link til download. State-of-the-climate
Deltag aktivt i debatten Er klimadebatten egentlig så vigtig som nogen gerne vil gøre den til ?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvordan måles tykkelsen af Arktis egentlig?519-09-2009 07:44
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik