Husk mig
▼ Indhold

Er nationalismen odiøs..?


Er nationalismen odiøs..?19-11-2016 15:52
Jakob
★★★★★
(9324)
­Er det negativt, eller kan det også være positivt at være tilhænger af nationalisme..?

Kan nationalisme i nogle tilfælde måske ligefrem være en nødvendighed..?( Pas på, det kan være en fælde.
)
­
21-11-2016 19:10
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:
­
Er det negativt, eller kan det også være positivt at være tilhænger af nationalisme..?
Kan nationalisme i nogle tilfælde måske ligefrem være en nødvendighed..?

( Pas på, det kan være en fælde.Ja, Jakob, det swinger lidt. Nationalsocialisme (nazisme) er ugodt. Især, når socialisme/humanisme ikke gælder alle.

Menes der derimod decentralisering og nærdemokrati, tror jeg, det kan være løsningen på mange af tidens problemer.
.
22-11-2016 11:18
Jakob
★★★★★
(9324)
­@crank


Jeg forstår udmærket, hvad du mener. Men læser man definitionen grundigt, så er det som om, det alligevel ikke vil "swinge" en disse.Ikke i følge definitionen, som den pt kan findes på Internettet, hvor tilfældige mennesker slås om at skrive leksikon. Eks.:


Nationalisme:

https://da.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
Nationalisme er en ideologi, der anskuer nationen som den primære identitetsskabende faktor for grupper af mennesker. Nationalismen er oftest knyttet til opfattelsen om et 'hjemland', hvor nationen med dennes særlige kendetegn (sprog, levevis-kultur, fælles skæbne) har sin kerne (undertiden mytiske oprindelse), samt ideen om et 'folkeligt' eller etnisk tilhørsforhold til dette land[1]. Det er derfor ifølge denne ideologi vigtigt, at nationens fællestræk (som tolket i den konkrete situation) bevares og styrkes, og at nationalstaten, hvor der er en sådan, har størst mulig suverænitet.

Nationalismen er en slags følelse af, at ens eget land, folk og kulturelle værdier er særegne og som sådanne fortjener at blive forsvaret imod ydre trusler. Nationalister kæmper for, hvad de anser for at være deres nations interesser, eller de reagerer måske på kolonialisme.

Men i Gyldendals røde fremmedordbog, som alle danske skoleelever undervises efter:

Nationalisme:

Overdreven nationalfølelse forbundet med had til eller undervurdering af andre nationer.
Og så bliver det pludselig meget mere vanskeligt at benytte ordet til beskrivelse af en positiv nationalfølelse. Jeg ved ikke, om det overhovedet lader sig gøre..?


Vi må altså finde andre ord.
"Fædrelandskærlighed" vil de fleste nok godtage, men samtidigt finde det poppet eller måske teatralsk.
"Patriotisme" er nok bedre, men i praksis har jeg vist kun mødt ordet i skønlitteratur, som handlede om terror.

Er der flere muligheder..?Og hvad med "internationalisme"..?
Det må vel logisk set også være et negativt ladet ord..?
( Pas på, det kan være endnu en fælde.
)­

­
22-11-2016 13:23
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:

Er der flere muligheder..?

Og hvad med "internationalisme"..?
Det må vel logisk set også være et negativt ladet ord..?
( Pas på, det kan være endnu en fælde.
Jeg kan føle mig hjemme et sted. For mig er det mest min barndomsegn ved Limfjordens enge.

Men lad mig slå helt fast, at jeg elsker ikke nogen fuckin' nation! Danmark og danskere er på ingen måde bedre end andre.

Internationalisme kan vel være nærdemokrati uden grænser?.
22-11-2016 15:14
Jakob
★★★★★
(9324)
­Internationalisme:

Princippet om internationalt samarbejde til fælles bedste; international indstilling, internationalt præg, væsen osv.
Så "nationalisme" er altså pr. definition noget møg, mens "internationalisme" er så positivt, at man dårligt kan sige nogetsomhelst dårligt om det.

Måske lidt spændende, hvor meget der så konkret i praksis beviseligt er internationalisme og ikke noget andet..?

@crank

Danmark og danskere er måske ikke en disse bedre eller mere økologisk indstillet end andre.
Men behøver vi at blive stemplet som nationalister, hvis vi synes, at vi skal arbejde på at blive det og nogle steder kan se det lykkes..?
PS: Jeg må hellere tilføje, at min fremmedordbog er 8. udgave, og definitionerne kan teoretisk set godt have rykket sig siden. Dog næppe særlig meget, men enhver er selvfølgelig velkommen til at bringe opdateringer fra en nyere udgave.­
22-11-2016 18:10
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:
­
Men behøver vi at blive stemplet som nationalister, hvis vi synes, at vi skal arbejde på at blive det og nogle steder kan se det lykkes..?­


Næh, eksemplets magt kan jo være ganske effektivt.

----

Ja, internationalisme går an, så længe man ikke nævner ordet kommunisme. Uha.

Søger man derimod på globalisering popper det op som det frie marked og internethandel. Det må jo være det modsatte af internationalisme, når det ikke er terrorisme? Eller har Google en finger med i spillet?.
23-11-2016 12:46
Jakob
★★★★★
(9324)
­
@crank


Ja, hvis ikke det gode eksempels magt er tilladt, så ser det virkelig skidt ud.
Så nu tager jeg endnu et skridt og ser, hvad der sker, hvis jeg påstår, at danskerne er et økologisk herrefolk, det er bare ikke kommet så meget til udtryk endnu.
Med det gode klimaeksempel bliver nationen bedre end andre nationer, og så må folket også være det førende folk. I hvert fald ud fra en økologisk betragtning.

Er det ok at formulere det sådan..?
Jeg synes, at det er for nemt at falde i vandet og blive misforstået, fordi nogle ord er blevet politisk betændte.Kan du huske argumenterne for den kolde krig..?

"Det ligger jo i deres program, at kommunismen skal være for hele verden, og vi alle skal tænke ens. Derfor er de meget farlige..!"
­
https://da.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
Den proletariske internationalisme – at alle proletarer har samme interesser uanset deres nationale tilhørsforhold og derfor bør samarbejde imod undertrykkerne, hvilket fører til overvindelse af nationale modsætninger


Danmark så ikke dette som internationalisme i nutidens forstand, men derimod som en imperialistisk trussel.


Men Vesten vandt den kolde krig, og hvad skete der så med internationale..?

Internationalisme er ikke engang oprettet på dansk wiki endnu:
https://da.wikipedia.org/w/index.php?search=internationalisme&title=Speciel:S%C3%B8gning&go=G%C3%A5+til&searchToken=bdb5huei4j6jdg4dq14112fdo


Men se, hvem der nu er helt fremme i skoene for at udbrede sit system til hele verden:
https://da.wikipedia.org/wiki/Liberal_internationalisme


Mon de andre lande ser dette som internationalisme i nutidens forstand, eller nærmere som en imperialistisk trussel..?

Det er måske lige værd at skænke en tanke, før vi som monarki starter flere krige med henblik på at lege befriere ved at udbrede demokrati/liberalisme til lande, som ikke er parat til det.

Vi bør måske forudse, at ordet "internationalisme" om få år kan blive ligeså betændt som "nationalisme"..?
(Måske bliver det ligefrem redefineret: Internationalisme = en overdreven trang til at brede sin egen nations kultur og lovgivning ud over andre lande for på den måde at vinde indflydelse og herredømme i kampen om global magt, kultur og råstoffer)


Hvis jeg skal forklare mere klart i dybden, hvordan jeg tænker om balancen imellem fædrelandskærlighed og kærligheden til hele verden, så vil det nemmeste og sikreste måske være at definere et helt nyt ord.­
­
23-11-2016 13:03
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:
­Hvis jeg skal forklare mere klart i dybden, hvordan jeg tænker om balancen imellem fædrelandskærlighed og kærligheden til hele verden, så vil det nemmeste og sikreste måske være at definere et helt nyt ord.­Det behøver du ikke. Jeg tror, jeg har fattet din tankegang!
.
24-11-2016 00:56
Jakob
★★★★★
(9324)
­@crank

Det bliver måske også for lommefilosofisk, men hvis jeg forstår din reaktion, så kunne den ellers godt se ud til at bekræfte behovet.
Når vi vinder EM i fodbold, så må vi gerne gå glade rundt i gaderne og synge "Tyskland er et tegneseriehold".
Men når det kommer til at vinde et kapløb om at etablere økologisk bæredygtighed, så må der ikke gælde den samme nationale vilje til at vinde og føle sig bedre og hovere provokerende overfor taberne. Hvorfor ikke..?
Der kommer f.eks. næppe flere landvindmøller op for klimaet, fordi der kommer en fremmed forbi og fortæller, at det er en god idé. Det er noget, som vi selv skal gøre med danskere i Danmark, og derfor må æren også tilfalde dem og nationen.
Hvis der skal mere fart på omstillingen, så er det mit skøn, at nationalfølelsen er en vigtig drivkraft, som bør have plads.
Men det er selvfølgelig først aktuelt at prale, hvis der bliver noget at prale med.

­
27-11-2016 13:15
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Jeg prøver lige at udkaste disse to spørgsmål for at se, hvor det fører hen:Er det efterhånden alment accepteret, at mennesket er egoistisk og kun kan handle ud fra dette kår..?

Eller er der stadig nogen, som mener, at det er muligt at gøre noget godt udelukkende for andres skyld..?­
27-11-2016 15:54
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Tror du selv på næstekærlighed (altruisme)?
Dem, der har prøvet at gøre noget godt for andre, helt gratis, hævder jo, at det fører til (personligt) velvære.
Og det er vel ikke så galt endda?.
30-11-2016 13:56
Jakob
★★★★★
(9324)
­­Jeg tror generelt, at mennesker handler på den måde, som de har det bedst med.
Og de har det bedst med sig selv, hvis de er i harmoni med både deres biologiske arv og den moral, som de er opdraget til at følge.

Det er rendyrket egoisme, men er opdragelsen god nok og samfundet ikke alt for forarmet, så vil det ikke vise sig som den negative, primitive og småt begavede form for egoisme, som vi alle kender alt for godt.

Er det et uforstyrret menneske, som er opdraget til næstekærlighed, så kan vi forvente næstekærlighed.
Ganske enkelt fordi personen er egoist og har det bedst med at udøve næstekærlighed.
Kun hvis man skaber uorden i systemet eller presser personen så hårdt, at andre opdragelsesmæssige, sociale eller biologiske behov kommer til at veje tungere, vil han handle anderledes og måske vende kløerne til.


Dette er meget forkortet og firkantet skåret ud, men kan ordets anvendelse og logikken accepteres..?
­
­
09-12-2016 21:49
Jakob
★★★★★
(9324)
­Og så et stort og farligt sprogligt kvantespring, hvor forhold, som gælder den enkelte, bredes ud over hele nationen:


Egoisme -> "Nationalegoisme"


Kan det så bruges til noget fornuftigt..?

Ja, jeg mener, at det kan bruges til at få et lidt mere nuanceret sprog omkring fædrelandskærlighed og andre nationale følelser.

Egoisme bygger f.eks. ikke implicit på had til andre eller en bevidsthed om, at man er bedre end andre.
Man kan godt være en selvglad idiot uden tanke for andre, uden man absolut behøver at hade dem eller føle sig bedre.
På den måde må "nationalegoisme" være betydeligt mindre odiøs end "nationalisme".

Og som crank var inde på, er der også sandsynlighed for, at egoismen vil føre til gode gerninger, fordi mange egoer trives godt i lyset af at have gjort noget godt.

Måske er en stor del af empatien og behovet for at yde omsorg ganske enkelt nedarvet til begge køn og alle racer gennem yngelplejeinstinktet.
Men meget er også et spørgsmål om opdragelse og kultur.

Et interessant spørgsmål for Danmark kan måske være, om egoismen i forbindelse med kristendom bliver eller er blevet transformeret over i en sekulær egoisme, som vil være ligeså god for omgangen med andre mennesker og lande..?

Du må ikke have andre guder, og Gud siger, at du skal være næstekærlig. Er du et Guds barn, så får du evigt liv i paradis.
Det er en kristen religiøs truende logik, som kan motivere kristne folk til at opføre sig ordentligt.

Vil mennesker stadig opføre sig ligeså pænt, hvis de ikke frygter Gud..?

Kan man overbevise mennesker om, at moralen stadig er at foretrække også uden Gud og paradis, fordi mennesker ganske enkelt bliver mere tilfredse med deres ego og får det bedre selv, når de arbejder efter næstekærlighed frem for primitiv egoisme..?

Ja, hvorfor ikke..?

Men om man har med det ene eller det andet at gøre, er ikke altid nemt at afgøre.


F.eks.:

Hvis du er kaptajn på en Titanic redningsbåd, som er næsten fuldt lastet med mennesker, og du hører skrig fra en flok, som er tæt på at drukne, vil du så sejle derhen med risiko for at blive trukket ned, så alle drukner..?
Hvad vil være det mest næstekærlige valg i sekulær forstand..?

­
09-12-2016 22:23
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:
Hvis du er kaptajn på en Titanic redningsbåd, som er næsten fuldt lastet med mennesker, og du hører skrig fra en flok, som er tæt på at drukne, vil du så sejle derhen med risiko for at blive trukket ned, så alle drukner..?

Hvad vil være det mest næstekærlige valg i sekulær forstand..?­Hop i havet?.
10-12-2016 20:03
Jakob
★★★★★
(9324)
­


crank skrev:

Hop i havet?Mange vil måske synes, at det ville være egoistisk på den dårlige måde, og så nemt skulle du ikke have lov til at slippe.

Tænk også, hvis alle de andre følger eksemplet, så er der ingen til at ro tilbage til dem, der skriger, og når redningsholdet når frem, så finder de kun en tom redningsbåd.


Jeg kan godt se, at selvom det umiddelbart er et simpelt eksempel, så er der alligevel mange ubekendte, som kan gøre det vanskeligere at tage stilling. Men det er jo egentlig også min pointe.


­
11-12-2016 11:32
Jakob
★★★★★
(9324)
­@crank


Men med dit svar har du måske alligevel ramt en lidt pudsig forskel på den sekulære og den kristne moral.
Det kan måske være af mindre betydning, når resultatet bliver det samme, men det er min vurdering, at de kristne dogmer vil blande sig i de næstekærlige vurderinger og ganske enkelt forbyde et hop, så der slet ikke bør være noget at overveje i den retning.Vil du se en forklaring på, hvordan Trump omgik vælgernes nationalegoistiske behov for at følge deres empatiske sans og dermed vandt præsidentvalget..?


­
Deltag aktivt i debatten Er nationalismen odiøs..?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik