Husk mig
▼ Indhold

Er resultater fra iskerneboringer til at stole på?


Er resultater fra iskerneboringer til at stole på?08-10-2007 13:09
manse42
★★★☆☆
(633)
Der førindustrielle niveau på 280 ppm CO2 er kun 100 ppm over det absolutte minimum af hvor planter kan udføre photosyntesen.

I løbet af en dag kan CO2 koncentrationen i væksthuse falde helt ned det 200ppm hvor photosyntesen er reduceret til et minimum. God ventilation kan kun udsætte faldet men ikke ophæve det. Væksthuse kan og bliver derfor kunstigt forsynet med CO2 i form af afbrænding af metan eller propan. Som hobbyvæksthusbruger ved man at man ikke kan opmå de gode vækstresultater uden grundig ventilation.

Iskerneboringer viser derimod at koncentrationen af CO2 i luften har været nede omkring og under de 200ppm da istiderne var på deres højeste.Her kommer så min påstan:
Iskærneboringer må derfor være misvisende, da der ikke ville have været nok CO2 i luften til at holde landliv kørende omkring i troperne. Ifølge grafen er der ved en koncentration på omkring 225 et fald på 75 % i fotosyntese, dermed også kun 25% af landdyrelivet, der er afhængig af landplanterne, tilbage.
Mange dyr og planter må været uddøet da koncentrationer på under 200 har eksisteret på jorden over en længere periode (10.000 år). Plantevæksten må have stoppet. Det meste af landet må derfor have været ørken. Kun havene og marint liv kan have overlevet istiderne hvis CO2 indholdet i luften virkelig har været så lavt over hele kloden.

Jeg ved, at de årstidsmæssige og lokale variationer af CO2 er meget store.

Jeg har gennempløjet internettet og ikke fundet henvisninger til dette problem som jeg mener dette udgør med en angivelse af hvad de faksiske CO2 koncentrationer i de tropiske områder har været.

Er der nogen der kan oplyse mig på dette område? Christoffer?

- m
08-10-2007 14:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
Spørg hellere en af eksperterne her!
08-10-2007 22:51
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
Interessant iagttagelse manse42.

CO2 har jo et kogepunkt på -78°C og da der jo under istiden var større områder dækket af is kunne man vel godt forestille sig at temperatursvingene over året var kraftigere med yderligere kulde om vinteren.

Dette skulle vel så betyde man ved de lave temperaturer vil opleve at luften var CO2 mættet og CO2 derved falder som sne, hvorved koncentrationen generelt vil falde.

Umiddelbart ikke en beskrivelse jeg har hørt før men analogien til vanddamp passer da meget godt.09-10-2007 00:48
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Søren_Søndergaard skrev:
CO2 har jo et kogepunkt på -78°C og da der jo under istiden var større områder dækket af is kunne man vel godt forestille sig at temperatursvingene over året var kraftigere med yderligere kulde om vinteren.


Dette er lidt en misforståelse. Selvom det på vinterdage under istiden blev koldt så vil kultveilte fordampe igen om sommeren.

Der hvor man mener at kultveilte forsvinder er at trykket og temperturen får metan til at fryse i havbunden, derved fanges der meget metan under metan-isen.

Gradvist fanges der mere og mere metan under metan-is indtil at det en dag smelter, hvor efter temperturen stiger hurtigt og voldsomt og mere metan-is smeler.
09-10-2007 11:11
manse42
★★★☆☆
(633)
Søren Søndergård
Hvis det var tilfældet, så ville koncentrationen af CO2 omkring polerne være højere, da der på den måde som du antyder ville "falde" CO2 sne som kunne fanges af et lag "rigtigt" sne og dermed blive fanget.

Kulden-varmen
Jeg kender godt hvordan CO2 bliver fanget og lagret i oceanerne. Det jeg spørger om er hvordan der kunne opretholdes et landliv, hvis CO2 koncentrationen på hele kloden var nede på omkring 180 ppm da Istiden var på sit højeste.

Er der nogen der har undersøgt CO2 koncentrationen ved hjælp af stomata tælling på fossile planterester fra den amerikanske eller afrikanske urskov fra for 15.000 år siden? Jeg kunne ikke finde en sådan undersøgelse.

Jeg mener faktisk det er meget vigtigt, fordi sammenligningsgrundlaget for dagens CO2 koncentration er fuldstændig bundet op på iskerneboringer.
Hvad ville konsekvensen for teorien om drivhuseffekten være, hvis det skulle vise sig, at de faktiske data fra troperne viser koncentrationer på omkring 240, 265 eller 285 ppm, som ville være nødvendige for at hindre arters uddøend, og dermed viser at iskerneboringernes data er lokale og ikke repræsentative for hele verden?

-m
-m
09-10-2007 12:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Manse:
Mener du, at vi får hungersnød hvis CO2 koncentrationen falder til 180 ppm?
Hvor lille kan CO2 koncentrationen være, hvis jorden skal kunne brødføde alle individerne?
09-10-2007 14:18
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
kulden-varmen og manse42:

Skyd mig blot ned


Men hvad sker med CO2 i luften efterhånden som temperaturen nærmer sig -78°C?

CO2 niveauet vil vel efterhånden mættes og overskydende CO2 falde som sne.
Hvor det falder KV er da bestemt interessant men man kan vel godt forestille sig at der over polerne i vintermånederne danner sig områder med lavere CO2 koncentration, lidt ligesom fænomenet med ozon-hullet.

09-10-2007 14:33
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Det er kendt at mange plante arter saggens kan vokse langt hurtige end de gør. Spørgesmålet er derfor hvorfor gør de ikke det, når de burde have en fordel ved det?! En simpel forklaring er at når kultveilte koncentrationen falder til 180 ppm så uddør de hurtigt voksende arter, de bliver så at sige kvalt. Det er ikke så meget et problem for dyrene da de bare kan gå længer omkring efter føden. Og dyrene kan være meget spredt uden at de uddør. Dog må de store dyr gå længere efter føden, og derfor må de blive mindre da det koster energi at gå længere omkring. Man kender da også svingninger i dyrenes størrelse.

Ingen af nutidens afgrøder vil kunne overleve.

Det moderne menneske opstod for ca. 100.000 år siden, og man mener at have spor af landbrug i sidste mellemistid, men dette er ikke almindeligt underkendt, da man ikke kender landbrug igen fra før for 8.000 siden.

Da planterne trives bedre med mere kultveilte, og planterne fordamper vand og vand er en kraftig drivhusgas så kan man tænke sig at nogen af modellerne viser en korrekt effekt af stigene mænge af kultveilte, men effekten er indirekte via planternes fordampning og ikke en direkte effekt af kultveilte.

Iskernerne viser ikke kun koncentrationen af kultveilte men også støv fra store ørkener, og uhyre skovbrande. Disse skovbrænde kan forklares ved at træerne kvæles af kultveilte mangel samtidigt på alle kontinenter, og de mange døde træer er årsag til skovbrænde.

Der førindustrielle niveau på 280 ppm CO2 er kun 100 ppm over det absolutte minimum af hvor planter kan udføre photosyntesen.

Dette tror jeg ikke på at der findes et absolutte minimum, men at planterne gradvist kan udnytte sollyset dårligere jo mindre der er af kultveilte.

09-10-2007 15:13
manse42
★★★☆☆
(633)
Boe C-S
Ifølge den graf i mit indgangsindlæg, som i og for sig er repræsenativt for flere kilder, ville landjorden ikke kunne producere biomasse overhovedet, hvis CO2 mængden er under 180 ppm. Der er nogen planter der kan producere med lave co2 mængder, men det jeg har fundet er at den nedre grænse er 180ppm. Hvad den nedre grænse angår i forhold til mad bliver jeg dig et svar skyldig, men jo højere CO2, jo mere Biomasse
.
Jeg har stykket sammen at jorden er lige nu er i stand til at producere biomasse til en værdi af 6,7 ZJ (zetta- 10 i 21) om året, mens menneskets samlede energiforbrug (fossile brændstoffer) er i 2005 på 56 EJ (exa- 10 i 18)... Madefterspørgslen er ca 20 EJ ved 8000 kJ pr dag og person.
Hvis nogen kunne kontrollere mine tal bliver jeg glad.

Søren S.
Jeg ved ikke hvordan det forholder sig med CO2 i luften ved -78°, men jeg ved at H2O kan holde sig i luften selvom det ikke er 100° varmt...

09-10-2007 16:10
manse42
★★★☆☆
(633)
Kulden varmen
Så vidt jeg kan se er der ingen kilder der peger på en udrydning pga lavt CO2 inhold!
hvis du har nogen vil jeg gerne se dem...

-m
09-10-2007 18:32
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
En 'tommelfingerregel' siger at planter mistrives (ikke groe) ved omkring 160-180 PPM CO2 i atmosfæren

Jeg har selvfølgelig også undret mig over at iskernerne i både Arktis og Antarktis siger 180 PPM i de kolde perioder og ca. 280 i der varme perioder.

Jeg har ligeledes undret mig over at isens alder ofte er op til 3000 år ældre end gasserne, der er fanget i isen. Hvordan kan isen være 3000 år ældre end CO2'en??????

se endvidere http://www.glar.gl

Vi ved, at der fra ca. 1800 - 1880 var meget CO2 i luften, helt op til 440 PPM, men iskerne viser stadigvæk omkring 280 PPM men er dog jævnt stigende.

Så der er noget der ikke stemmer, et eller andet sted.


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
Redigeret d. 09-10-2007 18:50
RE: lavCO2 => mindre plantevægst => Kold og tør09-10-2007 18:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
@manse42

Jeg siger jo netop at dyrene bliver mindre hvis de mangler føde. Således kendes der bævere på 1,5m højde fra før Istiden. Bæverne er ikke uddøde. Derimod kan plantearter uddø hvis de tørrer og fryser.

Lavt indhold af kultveilte med føre mindre plantevækst og mindre plantevækst medføre et tørrer klima (fordi regnen løber i floderne), som med føre mindre plantevækst og et tørrer klima med mindre plantevækst medføre et koldere klima, som medføre mindre plantevækst, som igen medføre sandstorme som suger fugtighed ud af luften.

Vi har kun få naturlige træarter i Europa dette skyldes at arterne på en og anden måde er uddøde, da mange af arterne og slægter kendes som forsiler. Det er lidt dumt at forsøge at gætte om det var mangel på kultveilte, kulde eller tørke som slog dem ud, da disse jo følges ad. Det må bemærkes at mange af de slægter som har overlevet i andre verdensdele har kun overlevet i små områder, således den almindelige haveplanter vandgran og gingo.

Du mangler også en god forklaring på de globale skovbrænde.
10-10-2007 20:47
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
HER ER SVARET PÅ CO2 og FOTOSYNTESE


Takk for din henvendelse.

Det er hyggelig at noen leser det jeg har skrevet!

Du kan se både i artikkelen i "Science of the Total Environment" og i "Norsk Oljerevy", som kan nedlastes fra min webside:
http://folk.uio.no/tomvs
Klikk på "CO2 and the Greenhouse Effect Doom".

Der finner du at 250 ppmv CO2 i atmosfæren regnes som nedre grense for høyere ordens planters fotosyntese.

Paleobotanikere har ikke funnet noen utdøen av plantesamfunn i en stor del av Vostok-kjernens tid.

Derfor fester ikke jeg lit til at iskjernene kan være gode nok for prøvetegning av tidligere tider atmosfærer.

Dette kan du lese mer om i vår artikkel i "Science of the Total Environment".

Karbonisotoper viser at økningen i atmosfærisk CO2 ikke kan stamme fra brenning av fossile brensler, mer enn ca. 4-5%.

Økning i atmosfærisk CO2 må komme fra avgassing av havet, i henhold til isotopene.

En slik avgassing skulle vi vente hvis temperaturen i havet stiger, og havet ikke kan holde så meget CO2 i oppløsning lenger.

Dette kan du lese mer om i mine mange publikasjoner (hvorav noen kan lastes ned fra min webside).

Beste hilsen
Tom V. SegalstadKlima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
11-10-2007 00:01
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
[img]250 ppmv CO2 i atmosfæren regnes som nedre grense for høyere ordens planters fotosyntese.[/img]

Jeg holder på at du er gal på den. At du forveksler moderne landbrugs afgrøder, med alle højere planter. Når platens vækst stopper så er det jo fordi den pumper vand op. Hvis planten er vokset ved et lavt indhold af kultveilte, så er den meget mindre og skal derfor ikke pumpevandet så højt op. Men halv højde betyder 8 gange mindre rumfang.

Paleobotanikere har ikke funnet noen utdøen av plantesamfunn i en stor del av Vostok-kjernens tid.


Man har fundet lag med globale skovbrænde i Grønland, så det må være fordi Vostok-kjernen er taget på den sydlige halvkugle hvor der er langt til skovene.

Der er ikke noget urimeligt at tro at kultveilte kan bevæge sig rundt i isen, så at kultveilte kan være blandet så en top som vi kan se i dag vil være udjævnet. Alger i sneen kan også have optaget noget. Men dette ville man kunne se ved at samenlige flere iskerner, da solen i syd Grønland er stærkere end andre steder.

I en hvis dybte siver kultveilte ud i iskrystallerne og der er den altså bundet . Denne dybte er ikke konstant, da den afhænger af sneens struktur og snelagenes tykkelse.
11-10-2007 07:35
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hej Kulde Varmen

Nu er det ikke mig der kommer med udtalelser om en minimumsgrænse på 250 PPM i forbindelse med højere væksters beståen. Det er Prof. Tom V. Segalstad's svar i en mail til mig.


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
RE: Kildehenvisning, GLAR?11-10-2007 11:57
Kosmos
★★★★★
(5375)
Vi ved, at der fra ca. 1800 - 1880 var meget CO2 i luften, helt op til 440 PPM

- hvem er 'vi', der ved det, og hvor ved 'vi' dét fra??

Redigeret d. 11-10-2007 11:58
11-10-2007 23:50
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
@GLAR

Hvad var hans forklaring på at de højere planter har overlevet minimumsgrænsen på 250 PPM i mange tusinde år?
12-10-2007 09:09
manse42
★★★☆☆
(633)
Hej GLAR

Godt du fandt den kilde. Hvordan kan det være at amatører som os kan undre os og videnskabsmænd/kvinder bare kører derudaf med deres respektive teorier og ikke ser hvad andre forskere eller empiri fortæller

jeg kunne ikke finde kilden til det med de 250 ppm for højere væksters betåen. Kan du angive den så bliver jeg glad
, der er ret meget tekst på hans hjemmeside man kan læse igennem
-m
12-10-2007 09:42
manse42
★★★☆☆
(633)
GLAR

undskyld min opfordring. jeg fandt artiklen, den var jo skrevet i Tom V. Segalstads svar

...

Deltag aktivt i debatten Er resultater fra iskerneboringer til at stole på?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kan man stole på DMI ?18815-12-2021 11:44
Er greentown nogle man kan stole på?106-05-2021 20:19
COP24 resultater..?415-12-2018 18:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik