Husk mig
▼ Indhold

Er skattereformen grøn..?


Er skattereformen grøn..?23-06-2012 10:21
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Kampen om den nye skattereform var hård, og i Enhedslisten er de ikke glade for, at de endte med at blive vraget til fordel for Venstre og Konservative.
De siger, at resultatet er blevet meget blåt, og de finder det usympatisk, at arbejdsløse og førtidspensionister skal gå ned i indkomst og derved betale for store topskattelettelser til de mest velstillede.
Fronterne mellem rød og blå blev altså trukket skarpt op.
Men hvordan ser det egentlig ud fra den grønne synsvinkel..?

Er den nuværende skattereform pænt grøn, eller havde det alligevel været bedre for klima og miljø, hvis regeringen havde valgt Enhedslisten som støtteparti til skattereformen..?
Eller må vi nærmere erkende, at ingen af Folketingets partier overhovedet har været optaget af at gøre skattereformen grøn..?
.
23-06-2012 18:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Jeg opfatter ikke "skattereformen" som grøn, det kommer vi nok til at vente på, til afgifteskommissionen kommer med et udspil.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-06-2012 21:05
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:Jeg opfatter ikke "skattereformen" som grøn


Det gør jeg heller ikke.det kommer vi nok til at vente på, til afgifteskommissionen kommer med et udspil.


Nej, jeg kan ikke se, at vi skal vente på et særligt kapitel om afgiftspolitik for at vurdere, om skattereformen er grøn eller sort.

Og som du nok ser, indgår der også afgifter i udkastet til Enhedslisten.
Selvom det ikke fremgår af nedenstående dokumentation, så mener jeg, at de også havde forhandlet sig frem til en mindre EL-afgift.
Der har altså været gode muligheder for at lave en grøn skattereform, spørgsmålet er bare, hvem der gjorde mest ( eller noget overhovedet ) for at trække indholdet i den retning..?


I store træk skatteaftalen mellem Regeringen, Venstre og De Konservative:

http://jyllands-posten.dk/politik/article4731722.ece
Citat fra siden:
--------------------------------------
Aftalen betyder, at skatten på arbejde sættes ned med i alt lidt over 14 milliarder kroner frem mod 2022.

Den samlede skattenedsættelse er på cirka 7 milliarder kroner. Pengene skal findes hos forsvaret og ved et mindre i bidrag til EU.

Hovedpunkterne i aftalen er, at boligejerne og pensionisterne fredes.

De væsentligste skattenedsættelser består derudover af:

En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kroner til 467.000 kroner, når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kroner (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).
Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 procent til 10,65 procent i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kroner til 34.100 kroner i 2022.
Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kroner.
Den såkaldte "iværksætterskat" fra 2009 ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.
Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:
Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes, svarende til gældende lovgivning frem til 2020.
Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.
Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 procent som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.
Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.
Pengene skal findes ved besparelser på 2,7 milliarder kroner i forsvaret og 1 milliard kroner (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.

Øvrige elementer forudsættes gennemført som i regeringens udspil.

Parterne er enige om, at forøgelsen af det finanspolitiske råderum på cirka 2,7 milliarder kroner som følge af aftalen om en skattereform medvirker til at finansiere en offentlig forbrugsvækst på 0,8 pct. årligt.

De nærmere detaljer i aftalen fastlægges i løbet af de nærmeste dage.
--------------------------------------

I store træk den af Regeringen forkastede skatteaftale med Enhedslisten:

http://jyllands-posten.dk/politik/article4732058.ece
Citat fra siden:
--------------------------------------
Enhedslistens folketingsgruppe nikkede på et gruppemøde fredag kl. 11.15 ja til en aftale med regeringen om en skattereform, der ifølge Enhedslisten var socialt afbalanceret – og samtidig sikrede store skattelettelser og øget arbejdsudbud, som regeringen ønskede.

Aftalen ville ifølge regeringens beregninger betyde, at arbejdsudbuddet ville vokse med 9.300 personer. Det finanspolitiske råderum ville øges med 1,8 mia. kr., som skulle bruges til velfærd.


Regeringen havde accepteret, at:

Fjerne nedreguleringen af overførslerne for tre mia. kr. Det ville have sikret, at syge og mennesker med handikap samt ledige ikke bliver hægtet af samfundets økonomiske udvikling.
Fjerne beskæringen af folkepensionens grundbeløb, der også rammer folkepensionister med helt almindelige supplerende pensionsindtægter.
Fjerne de planlagte fedt- og sukkerafgifter.


Forbedringer:

Forøget ældrecheck
En ledighedspakke til 1,2 mia. kr. med bl.a. mere uddannelse til unge ledige og bedre muligheder for seniorjob til ældre ledige, der bliver ramt af efterlønsforringelserne.
Mulighed for frivillig overgang til den nye førtidspension for pensionister på den gamle ordning.

Skattelettelser:

Øget beskæftigelsesfradrag til 9,74 pct. samt øget loft til 34.100 kr.
Øget topskattegrænse til 455.000 kr.
Øget beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.
---------------------------------------
.
24-06-2012 14:25
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Hvis man forestiller sig, at danske politikere er troværdige, og man ser på de enkelte partier, så må man undre sig over, at den grønne politik ikke generelt er kædet meget mere sammen med en miljø- og klimabaseret politik. Alle partier talte om det i valgkampen, men når det kommer til realiteter, så fejes det af banen, fordi der andre ( modstridende ) interesser, som prioriteres højere.

Hvem hørte et ord om, at afskaffelsen af fattigdomsydelserne og en lempeligere udlændingepolitik var en fordel for klima og miljø..?
Det tror jeg ingen gjorde, og så vidt jeg kan se, er effekten da også den stik modsatte.

Hvem hørte et ord om, at skattereformen er en fordel for klima og miljø..?
Det tror jeg ingen gjorde, og så vidt jeg kan se, er effekten da også den stik modsatte.Men imens skattereformen blev forhandlet i hus af Finansministeren, stod Statsministeren i Rio og talte på vegne af Danmark og hele EU:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/467645:Danmark--Thorning--Groen-vaekst-er-den-eneste-vej
Citat:
---------------------------------
Kun grøn økonomi kan befri verden for fattigdom og bremse klima-forandringerne, sagde Helle Thorning-Schmidt på Rio+20
Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) talte om grøn vækst, grønne løsninger og grønne arbejdspladser, da hun i går eftermiddag på verdenstopmødet Rio+20 i Brasilien holdt tale på vegne af Danmark og EU.
---------------------------------Hvordan hænger det lige sammen..??
Jeg forstår det i hvert fald ikke.

Havde de øget skattetrykket for alle og især for de rigeste, som køber flest luksusvarer, så havde det i sig selv med stor sikkerhed været en fordel for miljø og klima.
De opkrævede penge kunne så bruges til den klimaøkologiske omstilling, og på den måde havde der været en dobbelt effekt.

Hvis man vil skabe grøn vækst og benytte skattelettelser som drivkraft, så kan min logik ikke følge med til, at det skal nytte, at man giver dem til alle. Man skulle selvfølgelig favorisere de grønne fag.
.
24-06-2012 21:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men hvordan ser det egentlig ud fra den grønne synsvinkel..?Jakob


NU indtager Danmark en suveræn 4 plads blandt lande hvis befolkninger der belaster verdens ressourcer mest og endda efter USA se http://ing.dk/artikel/129232-danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere Danmark er kun overgået af oliestater som Kuwait, de forenede arabiske emirater mf. OG det er overvejende pga. alt det fossilenergi og navnlig kul, vi sviner bort i håbløse energisystemer som bla. Svend AUken har stået fader til og Anders Fog havde en udtalt mulighed for at stoppe men blev så også fanget af vanviddet og åbnede statskassen og tvangsudskrev regninger til sagesløse energiforbrugere for at øge miljøbelastningen fra navnlig vindmøllerne når de skævvrider det samelde energisystem hvor resultatet er mere kul og gas gennem kraftværkerne..


NU har alle bygninger med fjernvarme ellers reduceret deres energiforbrug med hele 25 % efter man har lavet beregningsfaktoren om så fjernvarme nu i stedet for at miljøbelaste med en faktor 0,8 nu belaster med en faktor 0,6..


Men efter regeringens og oppositionens seneste energiforlig er der håb om at danmark giver Kuwait og Oman baghjul og at Danmark indtager en suveræn og urørlig førsteplads over verdens lande som miljøbelaster mest, det er nu en mulighed som er inden for rækkevide!


750.000 Ton træ fra Ghana til et håbløst kraftværk (til 1 mia) i Randers, som kun sviner brændsler bort pga alle de konflikter der er i det danske energisystem se http://www.verdo.dk/privat/nyheder/pressemeddelelser/biomasse%20fra%20gahna.aspx

Som en udløber af det netop vedtagne energiforlig skal der nu fremadrettet omsættes op til 10 mio ton træ i de danske centrale kraftværker årligt. Så vidt jeg husker yder en veltrimmet og effektiv dansk skov 25 m^3 træ årligt pr. Ha. som er lig 12,5 ton træmasse.

Biomasse yder 25 % mere co2 end kul ved afbrænding, som i mange år vil øge koncentrationen af co2 i atmosfæren ind til de planter som plantes til erstatning for de fældede træ de gror sig store og optager co2.
Men der hvor det virkelig går galt er som nu aftalen Randers har lavet med Ghana hvor træmasse fra plantager skal samles og sendes til Randers. Det i sig selv lyder jo meget fornuftig at man opsamler noget træ fra f.eks. en gummiplantage i Ghana og nyttiggør denne ressource i et kraftværk i Randers. Men bare lige bortset fra at kraftværket i RAnders opnår 20 - 25 % el af træmassen fra Ghana hvor et kraftværk i Ghana kunne opnå det dobbelte og udfase enorme mængder olie og kul.

Men der hvor det går fatalt galt når man i Ghana, Balticum, Rusland, Polen Ukraine osv efterspørger så enorme mængder træmasse og til gode priser, så vil det selvsagt skabe et marked i navnlig de fattige lande hvor lokalbefolkningen selvsagt fælder skove og navnlig regnskove hvor vedmængden pr. tilført 'arbejdsenhed' selvsagt er stor når man fælder et helt træ (eller mange træer) og hele skove.

Hvis bare 2 - 5 % af den samlede vedmasse som skal gennem de danske kraftværker kommer fra afdrift (hele skove lægges ned) hvor arealerne herefter er golde og eroderede golde landmasser, som det i dag er tilfældet med rovdrift på gavntømmer, så vil det ha' så enorme følgevirkninger på det samlede miljø som kan vise sig endog meget katastrofal.

Men en ting er i hvert fald sikkert og det er at Danmark fremadrettet indtager er suveræn førsteplads blandt verdens lande, som det land hvis borgere miljøbelaster markant mest.
Redigeret d. 24-06-2012 21:21
24-06-2012 22:17
Jakob
★★★★★
(9326)
.@delphi


Hvor er det, at dit svar omtaler den skattereform, som tråden handler om..?
Kan du ikke bare citere en lille bitte sætning af det, for jeg kan selv med min bedste vilje ikke finde et eneste ord om det..
24-06-2012 22:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor er det, at dit svar omtaler den skattereform, som tråden handler om..?
Kan du ikke bare citere en lille bitte sætning af det, for jeg kan selv med min bedste vilje ikke finde et eneste ord om det.


NU var det jo sådan set underforstået at det man gør i danmark det er så katastrofal hvor den samlede miljøbelastning at det er tid at stoppe op og ikke begynde at lave nye altødelæggende tiltag via skattetilretninger mm.
25-06-2012 14:54
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Skattereformen ser ud til at være stærkt motiveret af tanken om, at pengene ligger bedst i borgernes lommer.
Alt andet lige er staten altså blevet svækket ( se tilknyttet billede ), og dermed er statens handlemuligheder i forhold til at fremme den klimaøkologiske omstilling også blevet svækket.

Som jeg umiddelbart kan vurdere det, er det et problem, som gør sig gældende for alle de skatteforslag, der har været fremlagt, uanset partifarve.
Det generelle træk ligner en flok egoistiske gribbe, der alle bare vil rane til sig og have mest muligt i pengeposen til egne vælgere.
Sådan falder den grønne dagsorden til jorden og bliver til de gode forsætter, der brolægger vejen til helvede.

Enhedslisten trækker dog måske moralsk og grønt det længste strå af tre årsager.
Dels fordi det blev blå bloks grådighed, der løb med sejren, og nu i virkeligheden ligger til skue for alle.
Dels fordi deres forhandlingsresultat var mere lighedsskabende, og det ville senere gøre det nemmere at få afgifter på klima- og miljøskadelige stoffer til at virke i alle samfundslag.
Og dels fordi deres forhandlingsresultatet måske ville føre til lidt mindre vækst, og mindre vækst generelt må være en stor fordel for klima og miljø.

Den tidligere Statsminister satte i sin nytårstale mere rigdom op som det vigtigste for Danmark, fordi flere penge vil skabe mulighed for at gøre alt det gode.
Men den teori holder ikke.
De store eller små håndører, som man kan tjene ekstra ved at forurene, de vil på sigt aldrig kunne betale det, der skal til for at rette op på skaderne.
Og klima- og miljøfilmen må da også knække helt over, når man ser, at meningen i virkeligheden var, at de i forvejen mest velstillede skal have endnu mere råd til deres private luksusforbrug.


De fleste ved nok godt, at det er De Radikale, der har trukket skattereformen til højre uden heller i den forbindelse at nævne konsekvenser for klima og miljø.
Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der lagde mærke til, hvor meget netop De Radikale før valget talte om alt det, der skulle gøres for klima og miljø ved hjælp af økonomiske virkemidler.
I det stykke må man i denne forbindelse se De Radikale, som dem, der i højeste potens er løbet fra deres egen valgpropaganda.
Det må man håbe, at de radikale vælgere vil tænke over. De har lagt stemmer til en sort skatteaftale.
.
Tilknyttet billede:

27-06-2012 10:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som jeg umiddelbart kan vurdere det, er det et problem, som gør sig gældende for alle de skatteforslag, der har været fremlagt, uanset partifarve.
Det generelle træk ligner en flok egoistiske gribbe, der alle bare vil rane til sig og have mest muligt i pengeposen til egne vælgere.
Sådan falder den grønne dagsorden til jorden og bliver til de gode forsætter, der brolægger vejen til helvede.


Prøv lige og stå på en bro over Køgemotorvejen en eftermiddags time eller en morgentime og funder lidt over hvor mange biler og dermed arbejdsduelige personer som skal igang den dag for at slæbe ressourcer sammen som miljøbelaster ekstrem til et statsbudget på 1 billion!

Hvis fældesskabet holdt bare lidt igen med at trække på de overbebyrdede offentlige kasser ville effekten i miljømæssig hensende være markant når færre biler skal ind til København hver dag af Køgemotorvej. Altså flere penge i borgernes lommer til fordel for statskassen.
Redigeret d. 27-06-2012 10:12
29-06-2012 13:27
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Jeg kan på ingen måde se, at en grøn skattereform må putte flere penge i borgernes lommer.

Den skal tværtimod tage penge fra alle, så alle bliver mindre rige, og staten får bedre råd til den grønne omstilling.

De skattelettelser, som man i den nye skattereform har givet til visse grupper, burde i stedet have været en mindre skattestigning, mens alle de andre grupper skulle have haft en større skattestigning.

Slankning af den offentlige sektor kan på mange områder være gavnlig.
Nærmest alt det, der i daglig tale betegnes som "velfærd", skal der være mindre af til fordel for flere grønne investeringer og oprydning på fortidens synder.
Færre ansatte i den offentlige servicesektor vil også give et større arbejdsudbud i den private sektor til gavn for eksporten.
Importfirmaer kan pålægges en ekstra klima- og miljøskat og ligeså med private servicefag.
Der kan også indføres råstofafgift.

Det er ingen skam, at den samlede kage bliver mindre, når den samtidigt bliver grønnere.
En mindre kage til forbrug ( såkaldt velfærd ) vil i sig selv være et grønt tiltag.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/467519:Den-tredje-verden--Baeredygtighed---er-vaekst-en-del-af-problemet-eller-loesningen
Citat:
-------------------------------
det er stadig de rigeste 20 procent, der forbruger 80 procent af verdens ressourcer.
-------------------------------

http://ing.dk/artikel/129232-danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere
Citat:
-------------------------------
Sammen med tre oliestater topper Danmark WWF Verdensnaturfondens liste over lande med stort forbrug af ressourcer. Danskerne har det fjerdestørste økologiske fodaftryk i verden. I top-3 ligger Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.
-------------------------------


Jeg mindes med skam igen Connie Hedegaard, der slog sig op på mottoet: "Vi skal have de andre med."
Det er nok ligeså logisk, som hvis Gokke siger, at han hellere må holde lidt igen med slankekuren, fordi Gøg ellers bliver alt for fed i forhold til ham.Det er altså i store træk helt andre veje end de valgte, som man skal gå, hvis man vil have en grøn skattereform, og der er 1000 andre gode tiltag, som man kan tage fat på.
Mere afgift på fødevarer fra kemisk landbrug og kemiske produkter generelt.
Større afgifter på plastikflasker og engangsemballage, så glasflasker med pant bliver genindført.
Mere afgift på post og fragt, som ikke udføres af Post Danmark, så deres monopol i praksis genindføres.
Mindre afgift på lastbiltransport og mindre afgift på Bane Danmarks godstransport.
Mindre afgift på bæredygtige fødevarer fra økologisk og biodynamisk landbrug.
Mindre afgift på vindmøllestrøm, når der er rigeligt af den.
Mere afgift på al energi, som ikke er vedvarende.
Ekstra skat på arbejde i den fossile sektor og mindre skat på arbejde i de grønne brancher.
Grøn boligskat: http://www.klimadebat.dk/forum/boligskat-er-en-varm-kartoffel-d7-e1682.php
Osv. osv.
Det hele er blot så langt fra den politiske og demokratiske virkelighed, at det virker fuldstændigt håbløst at tænke seriøst i de baner.

Alle betydelige partier vil så gerne være grønne, når der er valgkamp eller topmøde om klima og miljø. Men når det kommer til realiteter, så vil de alle det modsatte, og heri ligger et historisk politisk bedrag, som jeg ikke kan finde større siden Münchenaftalen 1938.
.
Redigeret d. 29-06-2012 13:31
02-07-2012 09:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alle betydelige partier vil så gerne være grønne, når der er valgkamp eller topmøde om klima og miljø. Men når det kommer til realiteter, så vil de alle det modsatte, og heri ligger et historisk politisk bedrag, som jeg ikke kan finde større siden Münchenaftalen 1938.


Du glemmer da det exorbitante miljøsvineri udbygningen med møller har forårsaget som skiftende regeringer har varetaget, og begyndende med Aukens visioner som minister! Danmark er i dag det land i verden der bruger flest fossille energikilder til at yde landets den brugbare strøm der er brug for.
Redigeret d. 02-07-2012 09:32
03-07-2012 11:55
Jakob
★★★★★
(9326)
.
@delphi


Et skridt frem:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvorfor-ikke-bruge-moellestroemmen-d7-e2088.php#post_31348

og nu to tilbage...
http://www.klimadebat.dk/forum/er-skattereformen-groen--d7-e2062.php#post_31473

Sådan er det ofte med....
http://www.youtube.com/watch?v=QHRDZsBZlH0Med de latterligt få vindmøller, som du og din regering har villet opstille, så batter det jo ikke.
Især ikke, når energiforbruget i samfundet samtidigt er stigende.
Du kan se på det tilknyttede billede, at det især er energiforbruget til transport, der er steget.
Det kan modvirkes af mere godstransport med jernbane frem for med lastbil, og det kan gøres ved at genindføre Post Danmarks monopol på omdeling.
Det gøres i hvert fald ikke ved at 10 forskellige transportfirmaer dagligt kører land og rige rundt med halvtomme biler til de samme byer.
I grunden absurd så lidt fokus SDE har på dette, når man tænker på, hvor fanatisk optagede de er af, at der ikke må komme mere støj fra vindmøller.
I følge Ida Auken er mere end 28.000 boliger plaget af vejstøj.


http://www.dst.dk/OmDS/omweb/Emneord/search.aspx?keyword=energiforbrug&searchid=340
bruttoenergiforbrug: 333
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-07-2012 12:25
03-07-2012 23:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob og Delphi

Der er så mange paradokser i danske (energi)politik, jeg bliver derfor ikke overrakset over, at det køre efter devisen 2 skridt frem og 1 tilbage, så lidt til højre og lidt til venstre - så gør vi buggie vuggie og så går vi i ring.


For mange år siden besluttede vi at udfase sporvognene - der kørte på el - og erstatte dem med diesel busser - nu forsøger vi at omlægge persontransporten i de større byer til letbaner, metro, S-tog - metro og S-tog kører på el, mens letbanerne sandsynligvis bliver diesel-tog.

Vi har også udfaset de diesel/elektriske lokomotiver og erstattet dem med rene dieseltog C2, C3 og C4 - nu vil vi genoptage elektricificeringen af hele tognettet.

Problemet med ren el-drift af al kollektiv transport + øget godstransport på bane er, at vores elproduktionskapacitet slet ikke er gearet til så stor en efterspørgsel på el - så udover forsat investering i vindmøller, så skal vil også investerer i ny kraft-/kraftvarmeværker, der så jf. energiforliget kun skal fyre med bio-brændsler.

Vi har godt nok i dag en el-produktionskapacitet (inkl. vindmøller)på ca. 2,25 gange det maksimale el-forbrug, men det er ikke nok, hvis vi øger elforbruget 4 eller 5 gange - normalt skal den del af el-produktionskapaciteten, der både kan op- og nedreguleres være minimum 1,1 gange det maksimale el-forbrug. Desværre er der ingen, der pt. er interesseret i at investere i el-produktionsanlæg i Danmark, fordi politikerne ikke kan eller vil melde klart ud, at el-forbruget skal stige til det x-dobbelte - uden en sådan "garanti" er der ikke økonomi i at investere 50 til 100 milliarder i nye kraft-/kraftvarmeværker, og især ikke når elprisen svinger i takt med vindstyrken.

Til gengæld bliver der investeret i bio-brændselfyrede varmeværker, der ikke kan producere el - hvilket ikke er særlig energieffektivt, og i strid med EUs samproduktionsdirektiv.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-07-2012 14:50
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Det kan godt undre mig lidt, at Finansministeren sagde i Debatten, at de mest vellønnede ikke får noget nævneværdigt ud af skattereformen, og han brugte sig selv som eksempel.
Det stemmer dårligt med de beregninger, der nu løbende dukker op i pressen.

Der må derfor være ekstra god grund til at minde om, at større ulighed udhuler de grønne afgifters generelle effekt, og vi derfor må forvente mere forurening end ellers..
Tilknyttet billede:

08-07-2012 08:05
Jakob
★★★★★
(9326)
.
http://www.klimadebat.dk/forum/brug-stroemmen-om-natten-d24-e2094.php#post_31536
Jakob skrev:

Boe Carslund-Sørensen skrev:Hvorfor kan man ikke købe en fryser, der kan indstilles til f.eks. - 25'C om natten, men går op til - 18'C om dagen ?


Det er måske fordi fabrikanten ikke tror på, at han kan få kunderne til at betale 100 kr ekstra for en funktion, som de i dag ikke har nogetsomhelst privatøkonomisk incitament til at efterspørge.


Ja, måske endnu et godt lille eksempel på, hvordan en grøn skattereform kan opbygges.

Kun 5% ekstra afgift på frysere, som ikke kan indstilles til at fryse hårdere om natten. Det burde være tilstrækkeligt til at udfase den gamle type.
Indtægterne fra afgiften kan anvendes til forskning i vedvarende energi og endnu bedre frysere eller investeres i statsejede landvindmøller eller noget andet indenfor den klimaøkologiske omstilling.
Det må give bedre mening end at anvende indtægterne til skattelettelser, som skaber mere ulighed og hjælper med at gøre visse dele af befolkningen økonomisk immune overfor afgiften.
.
08-07-2012 09:11
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Det må nok være passende at døbe den nye skattereform som en "Magenta skattereform" skrevet med sort.

Når man blander rødt og blåt lys, så opstår farven magenta.
Og læg mærke til, at magenta er komplementærfarven til grøn.
Det vil sige, at magenta ophæver grøn.

Farvesymbolik kan i sig selv ikke bruges til særlig meget i politik, men i dette tilfælde passer den desværre så godt, at jeg ikke kunne modstå fristelsen..
Tilknyttet billede:

08-07-2012 12:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det må nok være passende at døbe den nye skattereform som en "Magenta skattereform" skrevet med sort.

Når man blander rødt og blåt lys, så opstår farven magenta.
Og læg mærke til, at magenta er komplementærfarven til grøn.
Det vil sige, at magenta ophæver grøn.

Farvesymbolik kan i sig selv ikke bruges til særlig meget i politik, men i dette tilfælde passer den desværre så godt, at jeg ikke kunne modstå fristelsen.


Alle klapper da ellers i hænderne af den nylig indgåede energiaftale som lægger skove og alt andet brændbart ned langt ind i de russiske skove, hvor alt brændbart omsættes i de danske kraftværker. Er det da ikke godt nok?
12-01-2013 05:48
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Magasinet Penge om skattereformens virkning i praksis:
http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-34


Ikke et ord om klima eller miljø, og det bekræfter desværre meget godt, at skattereformen overhovedet ikke er grøn.
Og selvom Holger K ( SF ) forsvarer den, så vil de fleste nok også have svært ved at få på den røde farve.
Den er mest blå, og det må skønnes, at den overordnet skader klima og miljø mere, end den gavner..
12-01-2013 17:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og selvom Holger K ( SF ) forsvarer den, så vil de fleste nok også have svært ved at få på den røde farve.


Jammen Holger er jo socialist, så er han sku' da ligeglad med miljøet, når han er kommet til fadet!
12-01-2013 23:17
Morten Riber
★★★★★
(2298)

Jammen Holger er jo socialist, så er han sku' da ligeglad med miljøet, når han er kommet til fadet!


Super godt set af DelphiguttenTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
13-01-2013 00:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Super godt set af Delphigutten


JO Morten! Men vi er jo sådan lidt nogle afsporede landsbytosser, vi har jo ikke den sande og rigtige tilgang til ting!
13-01-2013 01:34
Jakob
★★★★★
(9326)
.

delphi skrev:
Og selvom Holger K ( SF ) forsvarer den, så vil de fleste nok også have svært ved at få på den røde farve.


Jammen Holger er jo socialist, så er han sku' da ligeglad med miljøet, når han er kommet til fadet!


Ja, det kan måske ikke forbavse dig, selvom SF vil være Danmarks grønne parti.
Men er du ikke farveblind, så undrer det dig måske mere, at han, som jeg skrev, ser ud til at forsvare, at skattereformen nærmest heller ikke er rød, men derimod blå.
Ca. 150 kr pr. måned i skattelettelse til vareopstilleren i supermarkedet, mens topskattefamilier får langt mere. Det synes han er pænt.
.
13-01-2013 09:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ca. 150 kr pr. måned i skattelettelse til vareopstilleren i supermarkedet, mens topskattefamilier får langt mere. Det synes han er pænt.


Gad vide hvorfor man ikke bare beskatter højindkomsterne noget mere (meget mere) og så letter skatten til vareopstilleren
13-01-2013 12:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
delphi skrev:
Ca. 150 kr pr. måned i skattelettelse til vareopstilleren i supermarkedet, mens topskattefamilier får langt mere. Det synes han er pænt.


Gad vide hvorfor man ikke bare beskatter højindkomsterne noget mere (meget mere) og så letter skatten til vareopstilleren


Ja, eller hvert år til januar tog en ekstra halvdel fra de 2000 mennesker der var så heldige at tjente mest indefor et helt år. De må jo da virkelig have godt råd.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
13-01-2013 12:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, eller hvert år til januar tog en ekstra halvdel fra de 2000 mennesker der var så heldige at tjente mest indefor et helt år. De må jo da virkelig have godt råd.


JA Nemlig! Statsbudgettet er på lige over 1 billion = 1.000.000.000.000 kr årligt.. Det er jo alt alt for lidt! Der må 2 billioner til! Det må da som minimum være det mindste, et velfærdssamfund kan klare sig med, og herunder et samfund som skal omstilles til VE. Sådanne ting er skam ikke gratis.

Nej op med top-skatten, momsen og afgifter! En pakke smøger kan uden problem koste 500 kr og ditto en rød Ålborg.

Store biler som de rige svin kører rundt i (og miljøbelaster), de skal beskattes ind i himlen.
Redigeret d. 13-01-2013 13:02
13-01-2013 15:02
Morten Riber
★★★★★
(2298)
JA Nemlig! Statsbudgettet er på lige over 1 billion = 1.000.000.000.000 kr årligt.. Det er jo alt alt for lidt! Der må 2 billioner til! Det må da som minimum være det mindste, et velfærdssamfund kan klare sig med, og herunder et samfund som skal omstilles til VE. Sådanne ting er skam ikke gratis.

Nej op med top-skatten, momsen og afgifter! En pakke smøger kan uden problem koste 500 kr og ditto en rød Ålborg.

Store biler som de rige svin kører rundt i (og miljøbelaster), de skal beskattes ind i himlen.


Hør nu lige! Omstilling til VE er da ikke så dyrt og pengene kommer tilbage i hobevis førend du aner. Nej du, vi skal hædre det arbejdende folk med en pension på 300.000 årligt og pensionsalderen ned til 55 år.
13-01-2013 22:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hør nu lige! Omstilling til VE er da ikke så dyrt og pengene kommer tilbage i hobevis førend du aner. Nej du, vi skal hædre det arbejdende folk med en pension på 300.000 årligt og pensionsalderen ned til 55 år.


Nåhe ja forsatan!

5 mia bare til fjernvarmerør i 2013 se http://www.denoffentligesektor.dk/pressemeddelelser/fjernvarmen-investerer-gront-5-mia-kr-og-skaber-6000-arbejdspladser-i-2013

Og så lidt møller og andet godt! Det løber sikkert i 20- 25 mia. Det kommer så ind igen, forstås! Før end man aner det!

Men helt ærlig! Hvorfor ikke bare lige fra undomsuddannelsen over en offentlig forsørgelse og så på pension. Og så syntes jeg nu nok lige 300.000 kr det er lige i underkanten!
Redigeret d. 13-01-2013 23:01
14-01-2013 02:36
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Men helt ærlig! Hvorfor ikke bare lige fra undomsuddannelsen over en offentlig forsørgelse og så på pension. Og så syntes jeg nu nok lige 300.000 kr det er lige i underkanten!


Tjo, så længe de selvstændige bare kan nå at udføre det nødvendige arbejde der skal gøres. Det vel kun rimeligt at tilgodese lønmodtagerne hvis de selvstændige stadig skal have lov til at profiterer frit på samfundets bekostning, men måske skulle tænke på hvordan vi får sat en stopper for deres egoistiske fremfærd?
14-01-2013 10:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tjo, så længe de selvstændige bare kan nå at udføre det nødvendige arbejde der skal gøres. Det vel kun rimeligt at tilgodese lønmodtagerne hvis de selvstændige stadig skal have lov til at profiterer frit på samfundets bekostning, men måske skulle tænke på hvordan vi får sat en stopper for deres egoistiske fremfærd?


Ja Skadelige og Egoistiske fremfærd! De burde vel nationaliceres hurtigst muligt, og så på en eller anden opdragelsesanstalt for at lære hvordan samfundets hjul skal dreje!
14-01-2013 16:29
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ja Skadelige og Egoistiske fremfærd! De burde vel nationaliceres hurtigst muligt, og så på en eller anden opdragelsesanstalt for at lære hvordan samfundets hjul skal dreje!


Ja, og lære at udvise social ansvarlighed nemlig!
15-01-2013 00:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, og lære at udvise social ansvarlighed nemlig


Det er jo gruopvækkende med en sådan adfærd! Virksomhederne de bruger bare penge på produktudvikling, markedføring, kompetanceforbedringer mm. De penge skal sku' da ind i statskassen, så endnu flere kan komme på overførselsindkomst! Flere offentlige skrivborde kan se dagens lys. JA! Som du siger, de burde udvise større grad af samfundssind. Skide egoister!
15-01-2013 00:50
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det er jo gruopvækkende...

Jammen, det er det godtnok da. Tanken om at de faktisk slet ikke ønsker at være med i statsfællesskabet hvor der findes flere undskyldninger for ikke at lave en skid, end der er stjerner på himlen og hvor det ene land efter det andet flyder i mælk og honning, blot fordi vi alle sammen forstår det hele så godt. Man rystes grueligt i sine grundvolde.
15-01-2013 17:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tanken om at de faktisk slet ikke ønsker at være med i statsfællesskabet


HUha! Damen her vil nedsætte (intet mindre end) en Produktivitetskommission (BOB BOB ) seDet er nok noget som rykker, og det helt ud af de vante rammer!
Redigeret d. 15-01-2013 17:40
15-01-2013 17:42
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er nok noget som rykker, helt ud af de vante rammer!

- absolut: Nok noget af samme betydning som den tidligere regerings burkaudvalg!


Er der forresten nogen, der kender (substansen af) udvalgets betænkning?
15-01-2013 19:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos skrev:
Det er nok noget som rykker, helt ud af de vante rammer!

- absolut: Nok noget af samme betydning som den tidligere regerings burkaudvalg!


Er der forresten nogen, der kender (substansen af) udvalgets betænkning?


Måske en hentydning til den hovedbeklædning udvalgets medlemmer havde på under et givent udvalgsarbejdet!

Deltag aktivt i debatten Er skattereformen grøn..?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik