Husk mig
▼ Indhold

Erfaringer contra teorier.


Erfaringer contra teorier.23-01-2007 21:33
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Det virker besynderligt, at kun 2 indlæg omhandler, hvad man kan gøre for at formindske VIRKNINGEN af en global opvarmning.
Alle de øvrige indlæg handler om, hvad man (muligvis) kan gøre for at begrænse menneskets (teoretiske, men ubeviste) forøgelse af opvarmningen.

'Kulden-varmen' nævner højere diger, men det forbigås i tavshed af de øvrige brugere.

En anden bruger nævner atomkraft, men det betragtes som politisk uansvarligt at nævne dette. citat:'det kan misbruges til atomvåben'.

Opvarmningen siden 'den lille istid' kan vel betragtes som et faktum, det er jo en gentagelse af tidligere forandringer af den globale temperatur.

Hvis dette debatforum skal kunne tilføre noget positivt, så lad os forlade disse teoretiske diskussioner om detaljer, som alligevel ikke kan bevises, og i stedet komme med realisable forslag til at formindske de uheldige virkninger af den globale opvarmning.

Højere diger er et godt forslag, et andet kunne være, at ikke tillade nybyggeri nærmere havet end kote 'Normalvandstand + 10 meter'.

Filosoffen.
26-01-2007 12:47
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Filosoffen skrev:
Det virker besynderligt, at kun 2 indlæg omhandler, hvad man kan gøre for at formindske VIRKNINGEN af en global opvarmning.
Alle de øvrige indlæg handler om, hvad man (muligvis) kan gøre for at begrænse menneskets (teoretiske, men ubeviste) forøgelse af opvarmningen.
(...)
Hvis dette debatforum skal kunne tilføre noget positivt, så lad os forlade disse teoretiske diskussioner om detaljer, som alligevel ikke kan bevises, og i stedet komme med realisable forslag til at formindske de uheldige virkninger af den globale opvarmning.


Jeg er enig i, at diskussionen om, hvad der konkret skal gøres rent afhjælpende fylder for lidt.
Men hvis man mener, at mennesket spiller en vigtig rolle i den globale opvarmning, så er det da alt andet lige bedre at behandle årsagerne end symptomerne (idet det sidste vil være som at pisse i bukserne for at holde sig varm - det bliver så hurtigt koldt igen!)
Men hvis man, som du, mener at klimaændringerne er naturlige, så er det ganske rigtigt, at der fokuseres alt for meget på "teoretiske diskussioner" og alt for lidt på praktisk handling.
RE: Årsager til opvarmning26-01-2007 23:50
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Desværre har Branner misforstået mine indlæg derhen, at jeg er overbevist om, at opvarmningen alene (100 procent) skyldes naturlige årsager (Solen m.m.).
DET ER JEG IKKE.
Men derfra og til at være overbevist om, at opvarmningen 100 procent skyldes menneskets handlinger er et langt spring.
Som Branner i et tidligere indlæg har påpeget, kan man ikke BEVISE, hverken det ene eller det andet (Branner: det kan man kun i matematik).
Det drejer sig om indicier, som skal vejes mod hinanden, ligesom i en retssag. En mistanke er IKKE tilstækkeligt til at fælde en dom.
For at kunne fælde en dom, må man være sikker på, at der ikke kan rejses en rimelig tvivl ( engelsk: 'A reasonable doubt') mod det påståede hændelsesforløb.
I betragtning af jordens alder (4 milliarder år) og kendskabet til sammensætningen af jordens atmosfære i tidligere perioder, hvor atmosfæren indeholdt mere kuldioxid og mindre ilt end nu, og hvor vi har haft adskillige skift mellem istider og varme perioder, mener jeg, at det er videnskabligt ukorrekt, at ekstrapolere en periode på ca. 50 år til flere tusind år.
For øvrigt er det i dette spørgsmål ikke nødvendigt at fælde en dom om skyldig eller ikke skyldig. Vi ved ganske simpelt ikke nok.
Det vi bør gøre, er at forske videre på ALLE teorierne, ikke kun på drivhusteorien
I mellemtiden bør vi så sørge for, at følgerne af opvarmningen ikke ødelægger vort samfund (højere diger o.s.v.)
02-02-2007 20:33
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Filosoffen skrev:
hvad man kan gøre for at formindske VIRKNINGEN af en global opvarmning.


En ting jeg har længe syntes ville være en god ide til at modvirker virkningen af et ændrende klima, er lidt hjælp til naturen til at tilpasse sig. Dvs. dyr og planter skal har mulighed til at ud- og indvandre efterhånden som klimaet bliver varmere.

Flere grønne korridorer! Kommuner/Amter (Regioner) gøre lidt men er det nok?

Et kontroversiel forslag (hvis der er nogle landmænd der læser det her
). Rundt om og imellem alle marker i DK skal der være 2-3-4 meter hvor der vokses trærer og busker. Frivillig beplantning må godt begynde med det samme
. Indeværende EU regler at der må ikke sprøjtes med pesticider indenfor 2 m. af livende hegn må gerne overholdes


Der kunne være flere fordele:
1) Plads til 'naturen'
2) Plads til at naturen kunne ind- og udvandre medens klimaet ændre sig
3) Muligvis lidt opsugning af CO2 fra alle de voksende træer mm. (der må være flere km. mark kant i DK)
4) Læ til mig når jeg cykler over de store danske slette til og fra arbejde

5) Landmændene har noget at lave om vinteren (passe hæk osv.)

Og ja. Forslaget er 100% alvorlig!

Vh rick
03-02-2007 14:21
helios
★★☆☆☆
(314)
Filosoffen skriver:
En anden bruger nævner atomkraft, men det betragtes som politisk uansvarligt at nævne dette. citat:'det kan misbruges til atomvåben'.


Der er en lidt for overfladisk påstand.
Dels er det en kendsgerning, at atomenergien er den den energikilder, der har langt de største muligheder for at erstatte fossil energi - dels er det da ikke politisk uansvarligt at nævne det, bare fordi en enkelt mener det kan bruges til atomvåben.
Kim påstod det - men har ikke svaret på min opfordring til at nævne blot et eksempel på en nation, der har anvendt fredelig atomenergi som grundlag for at fremstille atomvåben. Sagen er den enkle, at der ikke er nogen sammenhæng mellem fredelig atomkraft og fremstilling af a-bomber, der fremstilles af specielle reaktorer, der ikke laver strøm - og udenfor civil kontrol.

Det er kun her i landet, man har politisk berøringsangst for atomkraft, i mange andre lande planlægges i stor stil at udbygge atomenergien.

Din opfordring til at komme med forslag om forslag til afbødning af virkningerne af højere vandstand er da udmærket. Det tager man ind i mange overvejelser allerede i dag.
Men vandstigninger er ikke noget nyt. Siden 1850 er havets vandstand steget ca. 40 cm., hvilket svarer nogenlunde til den, som IPCC estimerer vil ske om 100 år.
Jeg tror der er andre konsekvenser, der er mere påtrængende.


10-02-2007 22:53
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Filosoffen skrev:

Hvis dette debatforum skal kunne tilføre noget positivt, så lad os forlade disse teoretiske diskussioner om detaljer, som alligevel ikke kan bevises, og i stedet komme med realisable forslag til at formindske de uheldige virkninger af den globale opvarmning.


Der er en anden som tænker som dig:

'Global Warming: Get Used to It' (Newsweek 19/2 Issue):

http://www.msnbc.msn.com/id/17080934/site/newsweek/

(eller http://www.climateark.org/shared/reader/welcome.aspx?linkid=69054 )

"The most inconvenient truth about global warming is that we cannot stop it...if you accept all these facts and theories about global warming, it is difficult to see how any human response launched today can avert it...global warming is already baked into Earth's future.

Between them (China and India) are currently building 650 coal-fired power plants. The combined CO2 emissions of these new plants is five times the total savings of the Kyoto accords—that is, if the Kyoto targets were being adhered to by Western countries, which they are not.

No one likes to talk about adapting to global warming because it seems defeatist...Whether or not CO2 emissions are triggering certain reactions in the atmosphere, we can see that sea levels are rising. What are we going to do about it?

Many environmental advocates fear that talking about coping with global warming will hamper efforts to slow it down. In fact, we have no alternative but to do both."

vh rick
13-02-2007 12:24
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
rick_uk skrev:
Filosoffen skrev:

Hvis dette debatforum skal kunne tilføre noget positivt, så lad os forlade disse teoretiske diskussioner om detaljer, som alligevel ikke kan bevises, og i stedet komme med realisable forslag til at formindske de uheldige virkninger af den globale opvarmning.


Der er en anden som tænker som dig:
(...)


Og der er endnu en anden: Bjørn Lomborg!
Det er tydeligt, at Filosoffen er dette debatforums Lomborg, på godt og ondt

Filosoffens grundholdning er vel, at vi i alle situationer skal være pragmatiske og få "mest muligt for pengene". Eller tager jeg fejl?
I mange situationer kan dette være vejen frem, men problemet for mig at se er blot, at handling over for klimaændringer ikke kan udføres ud fra rent utilitaristiske, lomborgske overvejelser. Et sådant kvantitativt syn på problemet risikerer let at miste vigtige aspekter.
F.eks.: skal vi fokusere på det lange eller det korte sigt? Når der tales om at "formindske de uheldige virkninger", taler vi så 100 år? 1000 år? En sådan diskussion lader sig ikke gennemføre rent objektivt.
Og ligeledes: Hvad er vigtigst? At redde isbjørnen fra udryddelse, eller at give fattige lande lov til at bygge kulkræftværker for at skabe vækst?
Og et tredje eksempel: Selvom vi siger, at der kun er en minimal risiko for, at klimaændringer kan "trigge" havstrømme og f.eks. lukke ned for golfstrømmen, lad os sige 0,1%, skal vi så fokusere på dette, fordi konsekvenserne er så katastrofale? Hvis konsekvenserne f.eks. er 100 gange værre (hvordan måle dette?!) end noget, der er 10% sandsynlighed for, skal de to risici så behandles lige?
Den slags beregninger bliver let uhyre vanskelige, og viser for mig at se, at spørgsmål om handling over for klimaændringer ikke (kun) kan besvares ud fra lomborgske kalkyler...
Når alt dette er sagt, byder jeg selvfølgelig Filosoffens forslag velkommen, altså at komme med idéer til at formindske/afbøde de uheldige virkninger. Så længe dette blot ikke betyder mindre fokus på det vigtigste, nemlig at behandle årsagerne, og et skift til ren symptombehandling!
13-02-2007 17:28
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Nej, Branner, du har ikke misforstået min holdning, og jeg synes. at dine betragtninger er gode at fundere over.

Dog vil jeg gerne tilføje, at når vi ikke ved hvordan vi skal gøre
'det bedste' (at stoppe temperaturstigningen),
bør vi vel gøre 'det næstbedste' (formindske de skadelige virkninger af temperaturstigningen).

Se også nyt indlæg under 'klimanyheder'

PS: tak for komplimenten, selv om den nok er rigeligt overdrevet.
Redigeret d. 13-02-2007 17:35
01-05-2007 14:18
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvis man kan forhindre at havisen smelter så vil man kunne gøre noget effektivt.

Godt nok er den meget spredt, med det er kun i kanten at den smelter. Så hvis man kunne køle den med underafkølet ferskvand langs kanten i nogen få måneder om året så ville man kunne afkøle hele jorden.

Der er naturligt tågedis langs kanten, så der skal ikke så meget til. Det er jo derfor at den ikke er forsvundet naturligt.

Det ville være det langt det billigste. Bemærk at sod fra Rusland er et stort problem for at bevare isen. Dette kunne man da gøre noget ved.

01-05-2007 17:32
metjr
★☆☆☆☆
(71)
Jeg synes at det er et rigtigt godt emne Filosoffen tager fat i her!

Vi må dog hurtigt se at få løsningerne på bordet inden ippc kommer med deres rapport d. 4. maj om samme emne, for ikke at bliver beskyldt for at være medløbere på de magthungrendes konklusioner i rapporte


Når det så er sagt så tror jeg ikke at Danmark hører til de steder i verden hvor konsekvenserne af en "evt" global opvarmning bliver mest kritisk for mennesket.
Med hensyn til flora og fauna tror jeg at naturen nok skal indrette sig på længere sigt, men vi må nok se i øjenene at en del arter uddør eller flytter andre steder hen, mens der kommer både nye dyr og planter til.

Med andre ord jeg tror ikke vi kan gøre så meget for dyr og planter, og med hensyn til mennesket i Danmark tror jeg at VAND er det centrale emne i forhold til fremtidens klima. Det være sig højre vandstand, kraftigere nedbør (når den kommer) og grundvandsresourser.

Hvad hovedopgaverne i tilpasningen til fremtidens klima andre steder i verden kan være nogle andre. Der venter jeg på "eksperternes" bud d. 4 maj.

Jesper
01-05-2007 18:12
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
metjr skrev:
Med hensyn til flora og fauna tror jeg at naturen nok skal indrette sig på længere sigt, men vi må nok se i øjenene at en del arter uddør eller flytter andre steder hen, mens der kommer både nye dyr og planter til.

Med andre ord jeg tror ikke vi kan gøre så meget for dyr og planter,

Der venter jeg på "eksperternes" bud d. 4 maj.


Jeg påstår at alle næsten planter er så gamle at de har både overlevet koldere og varmere tider. Så de må kunne tåle det.
01-05-2007 22:55
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Erfaringer contra teorier.

Det 20 århundrede gav en temperatur stigning på +0.7 C, det er faktisk så lidt, at hvis det ikke var blevet målt havde vi aldrig opdaget det.

En temperaturstigning på +0.7 C er derfor det mest stabile århundrede i det globale klima's historie.
Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
01-05-2007 23:31
Kosmos
★★★★★
(5375)
En temperaturstigning på +0.7 C er derfor det mest stabile århundrede i det globale klima's historie

- jaså, hvad har da de globale temperaturændringer i andre sekler andraget??
RE: Alternativer ønskes02-05-2007 00:24
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Gang på gang taler nogle debattører her på klimadebat.dk for en formindskning af CO2 udledningen.

Desværre har jeg her på siden endnu ikke set nogen som helst realisable forslag til EL-produktion uden anvendelse af det fossilt brændstof .

Der argumenteres mod atomkraft med begrundelsen, at det er for farligt.
Vandkraft findes ikke i tilstrækkelig mængde.
Vindkraft kan kun benyttes som supplement, da den ikke altid er til stede (se indlæg om vindmøller).

Så, hvor bliver forslagene af ??????
02-05-2007 09:11
Kosmos
★★★★★
(5375)
Vindkraft kan kun benyttes som supplement, da den ikke altid er til stede (se indlæg om vindmøller

- så sandt! Ikke des mindre diverterede DR os i går aftes med en 'historie' om en ny og skelsættende aftale mellem Novo og DONG - iflg. hvilken Novos produktion skulle 'baseres 100% på vindenergi'! Det blev imidlertid ikke oplyst, om firmaet har til hensigt at standse produktionen i vindstille perioder - hvor ukritisk/uprofessionel journalistik skal vi efterhånden affinde os med?
02-05-2007 21:56
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Filosoffen skrev:
Desværre har jeg her på siden endnu ikke set nogen som helst realisable forslag til EL-produktion uden anvendelse af det fossilt brændstof .

Der argumenteres mod atomkraft med begrundelsen, at det er for farligt.


Ja, nogle argumenterer på denne måde - ikke alle!
Jeg tror, holdningen til atomkraft kommer til at ændre sig i takt med, at klima- og energiproblematikken i de kommende år trænger sig mere og mere på. Atomkraft er dog ikke løsningen, men den kan bestemt blive nødvendig for en overgangsperiode - det tror jeg også miljøorganisationerne kommer til at indse.

Vandkraft findes ikke i tilstrækkelig mængde.

Du stiller det op, som om kun én energikilde skulle dække hele forbruget. Vandenergi udgør da stadigvæk et vigtigt bidrag, selvom det ikke kan dække 100%! Husk nu: mange bække små, gør en stor å.


Vindkraft kan kun benyttes som supplement, da den ikke altid er til stede (se indlæg om vindmøller).

Det kunne være spændende om nogen med forstand på den side af sagen ville svare på det spørgsmål, du stiller i det pågældende indlæg. Hvor langt er man nået med brint-teknologien? Er det realistisk, at energien fra vindmøller i fremtiden bliver oplagret i brændselsceller? Og hvad er tidshorisonten?
02-05-2007 22:09
Kosmos
★★★★★
(5375)
Nogle af ovenstående spørgsmål behandles letforståeligt på disse udmærkede sider!
03-05-2007 09:10
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Filosoffen skrev:

hvad man kan gøre for at formindske VIRKNINGEN af en global opvarmningHvad med anvendelse af andre bygge materialer til at give en mere behagelig indeklima?


"Harvesting houses for the planet" (2/5-07) -

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6612381.stm


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
03-05-2007 17:56
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hej Cosmos

- jaså, hvad har da de globale temperaturændringer i andre sekler andraget??


Det er jo netop det der er pointen.....man kan ikke bruge en gennemsnitlig global temperatur til noget som helst. Man burde i stedet indføre Regionale gennemsnitstemperaturer, så ville man kunne se en eventuel påvirkning meget tydeligt.

Et simpelt spørgsmål til alle !

Mange grafer fortæller at solens indvirkning på den globale opvarmning er ret betydeligt, andre mener den ingen indflydelse har.

Hvis menneskeskabt CO2 er skyld i den globale opvarmning, er det så også menneskeskabt CO2 der har indvirkning på solens opførsel i takt med opvarmning/nedkøling ?
Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
RE: Ukritisk journalistik?07-05-2007 12:19
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg skrev (højere oppe):
Det blev imidlertid ikke oplyst, om firmaet har til hensigt at standse produktionen i vindstille perioder - hvor ukritisk/uprofessionel journalistik skal vi efterhånden affinde os med?

- jeg har senere fundet ud af, at den korrekte version var:
I 2014 skal medicinalvirksomheden Novo Nordisks elforbrug dækkes 100 procent af grøn energi for at reducere CO2-udslippet. Det skal en ny aftale mellem Novo Nordisk og Dong Energy hjælpe med til.
(kilde)

- hvilket jo unægteligt gør udmeldingen noget mere troværdig og realistisk; dog ved jeg ikke, om 'grøn energi' er et éntydigt defineret begreb?
Deltag aktivt i debatten Erfaringer contra teorier.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Svensmark og Friis-Christensens teorier1412-04-2016 21:31
James Lovelocks teorier og tanker (herunder Gaia)1323-11-2008 17:29
Solens aktivitet contra temperaturer2606-05-2008 11:11
Teorier - hvor finder jeg dem??104-02-2008 13:41
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik