Husk mig
▼ Indhold

Et spændende årti forude


Et spændende årti forude03-01-2010 03:34
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Især til klimaskeptikerne her på siden:
Er det at tage munden for fuld, hvis man siger, at meget vil blive afgjort i de næste par år? At flere af teorierne omkring, hvad der driver klimaændringerne faktisk kan blive bekræftet eller falsificeret inden for en forholdsvis kort årrække? Jeg har på fornemmelsen, at det er en spændende tid, vi går i møde, hvad angår beviser eller manglen på beviser for både CO2, sol og havstrømme som forklaring. Det ville jo være fantastisk, hvis debatten rent faktisk kunne rykke sig på baggrund af de facts, som tidens gang giver os.

Solaktivitetens evt. indflydelse på skydannelsen burde vel snart kunne observeres i nogle målinger over en længere årrække? Og hvor lang tid skal der gå, før vi burde se et markant fald i temperaturen, når man tager den lavere aktivitet i betragtning? (er det, når den blå kurve her også begynder at falde? spændende, spændende...) Har Svensmark et problem, hvis cyklus 24 slet ikke kommer i gang, men temperaturfaldet udebliver? Og hvad hvis solen i løbet af 2010 vågner op til dåd - kan det så bruges til at falsificere teorien, hvis temperaturen ikke stiger voldsomt samtidig?
Er det nu, påstanden skal stå sin afgørende prøve, eller er det mere indviklet end som så?

Ligeledes med sammenfaldet af en ny El Nino og et endnu højere CO2-indhold end i 1998. Kan dette sammenfald bruges som prøveklud for nogle sammenhænge? Har CO2-forklaringen et problem, hvis temperaturen i 2010 ikke når over 1998-niveau?
Den megen snak om en pause i opvarmningen de sidste 10 års tid, og om hvorvidt den er statistisk signifikant, nærmer sig vel også en afgørelse. Det er selvfølgelig en glidende overgang, men alle er vel enige om, at temperaturen snart bør stige, hvis CO2-opfattelsen skal holde vand. Se også CBH's punkt fem her, hvor samme emne berøres.

Så kære skeptikere: Kan vi blive enige om, at de næste par år bliver meget afgørende? Lad os alle holde et øje med kurven her. Går den op, eller går den ned - det er, hvad det hele i sagens natur drejer sig om! Om der kommer isvinter i Danmark, og om der bliver slået en varmerekord i Sydøsteuropa, det er underordnet!

Og lad os ikke glemme, at flere teorier godt kan være rigtige samtidig...
03-01-2010 10:18
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Det bliver helt sikkert spændende, jeg tror allerede 2010 vil vise os at det er på vej imod koldere tider.

Og så må man håbe at vi stopper inden for kort tid at bruge penge på tåbelige klimakorstoge, og istedet bliver videnskabelige igen.
03-01-2010 15:09
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Branner: "Er det at tage munden for fuld, hvis man siger, at meget vil blive afgjort i de næste par år?"

Ja, det er helt afgjort at tage munden for fuld!

Branner: "Kan vi blive enige om, at de næste par år bliver meget afgørende?"

Nej, det kan vi bestemt ikke!

Hvis vi kigger på jordens klima over en længere periode, feks. de sidste 800.000 år ved vi at klimaet
svinger mellem varmeperioder og kuldeperioder. Cyklus tager ca. 100.000 år og består af en
varmeperiode på 20.000 - 30.000 år og en kuldeperiode på ca. 70.000 - 80.000 år.

Vi befinder os i øjeblikket ca. 10.000 år inde i den seneste varmeperiode, og vi kan med ret stor
sikkerhed sige at vi om 10.000 - 20.000 år vil bevæge os ind i den næste kuldeperiode (istid).

I de foregående varmeperioder har der været ganske store udsving, og der er ikke nogen grund til
at tro at udsvingene i den nuværende varmeperiode skulle opføre sig væsentligt anderledes end
i de tidligere varmeperioder.

En variation i den globale middeltemperatur på 2 graders celcius i en varmeperiode er snarere
normen undtagelsen. CO2 hypotesen er ikke modbevist ved at den globale temperaturstigning
har været fraværende i de seneste 10 år. Omvendt vil CO2 hypotesen heller ikke være bevist hvis
den globale middeltemperatur giver sig til at stige i de kommende år.

Jeg er hverken klimaskeptiker, eller klimaalarmist. Men jeg er skeptisk når nogen skråsikkert
proklamerer at de klimaændringer vi kan observere overvejende skyldes den menneskeskabte
CO2 udledning til atmosfæren. Jeg er ihvertfald ikke overbevist.

Men jeg har stadig tvivlen om effekten af menneskeskabt CO2 i mig. Så jeg prøver at tænke lidt
videre, og funderer lidt over hvad der vil ske hvis CO2 virkelig er den drivende kraft bag de
klimaændringer vi observerer.

Min konklusion er: Uanset hvad vi prøver at gøre for at styre klimaet, er det på forhånd dømt til at
slå fejl.

Planetens befolkning vil gerne have lys og varme (og køling), transport, køleskabe, og alskens
moderne bekvemmeligheder. Og det vil vi skaffe os på den letteste (billigste) måde. Så uanset
hvad vi i den vestlige verden vil gøre, så bliver der brændt fossilt brændsel af i andre dele af verden
indtil de fossile brændsel forekomster er så dyre at alternative energiformer bliver accteret som
den billigste og lettest tilgængelige løsning.

Hvorfor så ikke bare forberede sig på eventuelle konsekvenser af klimaforandringer, og droppe
den uproduktive diskussion om hvorvidt menneskeheden kan styre klimaet, og om CO2 har
betydning for klimaforandringer. Den kamp har vi tabt. Lad os i stedet vælge en kamp som vi i
fællesskab kan vinde.
RE: Spændende, ja03-01-2010 15:28
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Det er rigtigt spændende om tp fortsat stagnerer/falder i de næste 5 - 10 år, for dermed vil CO2-hypotesen i dens nuværende form være falsificeret. Dvs, netto-effekten af CO2 (incl feed-backs) er mindre end forudsat i modellerne, eller der er kendte eller ukendte kræfter som ikke er med i modellerne.

I så fald har du ret: Det vil være afgjort, at hypotesen er falsificeret. I modsat fald, altså hvis tp stiger voldsomt op på trenden, ja så er vi tilbage der hvor vi var for 10 år siden: Vi kan kun gætte på hvad denne tp-stigning skyldes, og CO2 kan være en årsag. Husk på, at stigningen startede for 200 år siden, og det er først i de sidste 30 år at CO2 kan have været den store synder.

Hvad vi VIRKELIG mangler her er jo, at forskerne tester de vigtigste alternative hypoteser grundigt igennem i modellerne. Her tænker jeg f.eks på den blå kurve du nævner over sol-aktivitets-proxi samt Svensmarks lave skyer, el Nino, la Nina etc. Endvidere, at de tester disse modeller over et længere tidsrum der inkluderer middelaldervarmen og lille istid.

På nuværende tidspunkt har vi nogle modeller der ikke kan forklare udviklingen op til forrige århundrede, og heller ikke udviklingen efter år 2000. For at kunne forklare tp-stigningen i perioden 1975 - 2000 forudsætter de en positiv feed-back fra vanddamp på 2-3 gange effekten fra CO2, hvilket er højst tvivlsomt, da netto feed-back lige såvel kan være negativ. Endvidere har vi ikke kunnet finde de hot-spots som CO2 i forening med voldsom positiv feed-back fra vanddamp skulle forårsage i højere troposfære, så den kaulsale sammenhæng imellem CO2 og global opvarmning er for så vidt allerede falcificeret.

Som amatører er det jo interessant at sammenligne kurver og gætte på en sammenhæng, selvom det er helt uvidenskabeligt. Men her mangler jeg en kurve for lavt skydække. Jeg tror simpelthen ikke den findes up-to-date. Eller tager jeg fejl? Findes der data for globalt lavt skydække frem til idag? Hvor? Det er jo afgørende for Svensmarks teori, og det siger lidt om hvor useriøst denne teori tages, at man ikke engang gider skaffe disse data. Eller tager jeg fejl?

Godt Nytår!
03-01-2010 17:21
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Henrik Svensmark's teori kan opleves 'live' i de kommende årtier, solens aktivitet er stærkt nedsat, det betyder en øget kosmisk indstråling der har indflydelse på skydækket.

http://www.glar.gl

Hvis Russernes pronoser holder ser det meget skidt ud for jordens almene helbredstilstand, og til den tid, 8-9 mia. mennesker. Et gennemsnitlig temperaturfald på 1 C over de næste 40 år vil medføre store humanitære og demografiske problemer for omkring 80 % af befolkningen. Selvom et sådant fald ikke ligger uden for hvad der kan kaldes naturlige udsving, så får det alligevel alvorlige konsekvenser, da ingen er forberedt på 'kulden'. Alle har bygget brystværn og forsvarsstillinger mod Syd (varmen) medens den virkelige fjende (kulden) kommer langsomt og ubemærket snigende fra Nord.

De kommende 2-3 måneders vintervejr vil berøre alt og alle der bor Nord for 30 grader Nord ifølge flere kilder, herunder weatheraction.com

Iøvrigt har DTU/SPACE opsagt samarbejdet med CERN CLOUD projektet. Det har vist sig at der ikke behøves dette 'stærke peak' for at påvirke ioniceringen og dermed danne kondensationskerner for vanddamp... Jeg glæder mig til at se de næste resultater, både fra CERN og DTU/SPACE.
03-01-2010 17:59
Jakob
★★★★★
(9317)
.
branner skrev:
Den megen snak om en pause i opvarmningen de sidste 10 års tid, og om hvorvidt den er statistisk signifikant, nærmer sig vel også en afgørelse. Det er selvfølgelig en glidende overgang, men alle er vel enige om, at temperaturen snart bør stige, hvis CO2-opfattelsen skal holde vand. Se også CBH's punkt fem her, hvor samme emne berøres.Så må det nok delvist blive "alle" uden mig.
Jeg er meget skeptisk overfor tanken om, at CO2-udslip skulle være uden nævneværdig betydning for jordens klima.

Mit helhedsindtryk af klima har dog aldrig været, at CO2 styrer det hele.

Man kan måske groft sige, at solen med variation løbende står for ca. 3/4 af jordens opvarmning, hvor resten styres af forskellige metoder til at holde mere eller mindre godt på solens varme.
Det er et kønt virvar, og vi må være i et følsomt område blandt andet på grund af albedoeffekten og øget metanudslip ved stigende temperatur.
Men da også den anden vej, da en hvidere klode vil bortkaste mere sollys, så den bliver endnu koldere og endnu hvidere og bortkaster endnu mere sollys osv.
Det er i grunden helt ufatteligt, at det er gået godt så længe, og det må være meget optimistisk at tro på, at det vil fortsætte længe endnu.

Men jeg mener, at det i dag ligger meget nagelfast, at CO2-udslip er et lod på vægtskålen, som peger i retning af varmere klima.
Nærmest uanset, hvor mange lodder der lægges i den anden skål, og hvor meget koldere det bliver, så vil CO2 stadig virke på samme måde.
Det er blot kun i en afbalanceret situation, at vi vil se det lille CO2-lod have afgørende betydning for udslaget.


Betyder det så, at vi nu kan slappe af og tage det roligt, hvis bare temperaturen falder..?
Nej, det mener jeg bestemt ikke.
Tværtimod mener jeg kun, at det bør begrunde endnu mere massive foranstaltninger for hurtig omstilling til bæredygtig VE.

Er der tale om et forbigående afkølende fænomen, som vi endnu ikke kender årsagen til, så vil CO2-effekten med forøget udslip kun slå endnu stærkere igennem bagefter.
Og kommer der en nådesløs istid, så får vi også brug for en masse bæredygtig VE.
Som jeg ser det, vil videre lurepasning på VE-området kun være til endnu mere skade for Rigets og folkets sikkerhed, uanset hvad vej klimaet går.


Men jeg er langt fra klimaekspert, og er der noget i min beskrivelse, som strider imod videnskabelige fakta, så vil jeg gerne vide det.--

Intern ref. ang. albedo, metan og tipping point:
http://politiken.dk/klima/faktaklima/article849821.ece
Citater fra siden:
----------------------
Albedo-effekt: Det fænomen, at lyse overflader reflekterer stråling og sollys tilbage i rummet. Dvs. at de arktiske områder med megen sne og is sender en stor del af strålingen fra solen tilbage ud i atmosfæren. Når polarisen så smelter pga. varmere temperaturer, efterlader den en mørkere overflade i form af enten hav eller jord, som opsuger mere varme end isen - og det får atter temperaturen til at stige, hvilket igen får mere is til at smelte - så opvarmningen atter forstærkes, osv.
--
Feedback-effekter: Selvforstærkende klimamekanismer, der kan føre os tættere på "tipping points", se disse. Eksempel: De stigende temperaturer får permafrosne områder på den nordlige halvkugle til at tø op. Derved frigives store mængder af den stærke drivhusgas metan, der slipper ud i atmosfæren og medvirker til at gøre kloden endnu varmere - så endnu større permafrosne arealer optøs og frigiver endnu mere metan, osv. Eller: Isen i Polarhavet smelter pga. varmen. Havoverfladen neden under er mørk og opsuger derfor mere varme end isen - så det bliver endnu varmere, hvorefter endnu mere is smelter, osv.
----------------------
03-01-2010 18:22
Kosmos
★★★★★
(5374)
Men her mangler jeg en kurve for lavt skydække. Jeg tror simpelthen ikke den findes up-to-date. Eller tager jeg fejl? Findes der data for globalt lavt skydække frem til idag?

- godt spørgsmål!: Jeg har lige googlet 'lidt' - uden specielt positive resultater!

Et af problemerne er, at de tilsyneladende interessante artikler kræver abonnement/betaling.
Men det er åbenbart også vanskeligt at måle pålideligt, såfremt større områder skal dækkes, se fx. 'Cloud Statistics Measured With the Infrared Cloud Imager' .
03-01-2010 18:34
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
METAR og TAF'erne giver et udmærket billede af både lave, mellem og høje skyer for hver ½ time døgnet igennem.

TAF'en er en forecast, METAR'en er en observation

FEW= 1-2/8
SCT=3-4/8
BKN=5-7/8
OVC= 8/8DMI Copenhagen 3/1/2010 17.25 UTC


EKBI/BLL BILLUND LUFTHAVN RWY: 09/27
031400 TAF-FT ekbi 031440z 0315/0415 23006kt 9999 bkn020 prob40 0318/0402
0600 fzfg sct020 tempo 0402/0409 2000 -sn br bkn004
becmg 0409/0411 29008kt=

031720 METAR ekbi 031720z 22002kt 9999 few018 sct220 m10/m11 q1020
09910195=

EKRN/RNN BORNHOLM/RØNNE RWY: 11/29
031400 TAF-FC ekrn 031440z 0315/0322 31010kt 9999 bkn020 tempo 0315/0322
-shsn bkn012=

031720 METAR ekrn 031720z 34003kt 9999 sct021 m06/m09 q1019 99910295=

EKEB/EBJ ESBJERG LUFTHAVN RWY: 08/26
031400 TAF-FC ekeb 031440z 0315/0322 vrb05kt 9999 sct020 tempo 0315/0322
-shsn sct012=

031720 METAR ekeb 031720z 17004kt 9999 -sn few025 bkn045 m05/m07 q1020
08450195=

EKKA/KRP KARUP - mil RWY: 09R/27L
031400 TAF-FC ekka 031440z 0315/0324 22003kt 9999 sct020 tempo 0320/0324
0200 fzfg vv001=

031720 METAR ekka 031720z 20009kt 9999 few020 m09/m10 q1018 59490195=

EKVD/ZBT KOLDING/VAMDRUP rwy: 01/19
031720 METAR ekvd 031720z auto 20003kt //// ///////// m13/m14 q1020=

EKCH/CPH KØBENHAVN/KASTRUP RWY: 04/12/22/30
031400 TAF-FT ekch 031440z 0315/0415 32010kt 9999 bkn016 tempo 0315/0320
-shsn becmg 0320/0322 25012kt tempo 0406/0409 4000 -sn
bkn010 tempo 0409/0414 24015g25kt 1500 sn bkn008=

031720 METAR ekch 031720z 25005kt 9999 few014 bkn023 m09/m10 q1019
04710175 54710163 12710182 nosig=

EKRK/RKE KØBENHAVN/ROSKILDE RWY: 03/11/21/29
031400 TAF-FC ekrk 031440z 0315/0324 28008kt 9999 bkn016 tempo 0315/0318
-shsn becmg 0318/0320 24005kt prob40 0318/0324 4000
mifg few010=

031720 METAR ekrk 031720z auto 27004kt 9999ndv bkn021/// m08/m08 q1019
99820190=

EKOD/ODE ODENSE/BELDRINGE RWY: 06/24

EKSN/CNL SINDAL rwy: 09/27

EKVJ/STA STAUNING LUFTHAVN rwy: 09/27

EKSB/SGD SØNDERBORG LUFTHAVN RWY: 14/32
031500 TAF-FC eksb 031500z 0315/0321 vrb04kt 9999 sct020=

031651 METAR eksb 031651z 25004kt cavok m08/m11 q1021 99910370=

EKGF/ TYRA ØST
031500 TAF-FC ekgf 031500z 0315/0322 31015kt 9999 bkn030=

031720 METAR ekgf 031720z 29009kt 9999 bkn033 02/m04 q1021=

EKSP/SKS VOJENS/SKRYDSTRUP - mil RWY: 11/29
031400 TAF-FC eksp 031440z 0315/0324 29003kt 9999 sct025 becmg 0315/0317
23005kt=

031720 METAR eksp 031720z 24004kt 9999 few022 m11/m12 q1021 79420095=

EKYT/AAL AALBORG RWY: 08/26
031400 TAF-FT ekyt 031440z 0315/0415 23005kt 9999 sct035 tempo 0320/0408
0300 fzfg bkn002 becmg 0407/0409 29006kt=

031720 METAR ekyt 031720z 22007kt 9999 few035 m08/m09 q1017 76920295=

EKAH/AAR ÅRHUS LUFTHAVN RWY: 10/28
031400 TAF-FT ekah 031440z 0315/0415 25006kt 9999 sct020 tempo 0322/0410
0200 fzfg vv001 becmg 0410/0412 30008kt=

031720 METAR ekah 031720z auto 22006kt 9999ndv few035/// m08/m10 q1019
99490252=
03-01-2010 19:04
Kosmos
★★★★★
(5374)
METAR og TAF'erne giver et udmærket billede af både lave, mellem og høje skyer for hver ½ time døgnet igennem

- jo da! Men hvis du skulle plotte variationerne i lavt skydække for fx. Europa fra 1950 - 2009 vha. METAR-data, ville du vist komme på lidt af en opgave, ikke?


Dernæst mener jeg, at Svensmark & Co. påstår, at det er mængden af lave skyer over oceanerne (de tropiske?), der især styrer temperaturerne - og de er endog meget svære at kortlægge vha. METAR/TAF!
03-01-2010 19:23
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Kosmos

Ja...det er et større arbejde, men der findes for de enkelte lande nogle års-rapporter der fortæller om skymængderne.

Mht til det tropiske bliver vi nok nødt til at stole på Lomborgs 1500 sky-skibe og hvor mange lave skyer de kan producere....når det er sagt, så er der udmærkede satellitoptagelser (IR) der i det mindste giver toppen på skyerne...men svært er det.

Godt Nytår
03-01-2010 21:46
Kosmos
★★★★★
(5374)
...men svært er det

- netop! Og dette læserindlæg befatter sig ikke direkte med skymængder - men interessant er det, alligevel!
03-01-2010 22:32
rick_uk
★★★★☆
(1140)
@ Nicolai,

Som amatører er det jo interessant at sammenligne kurver og gætte på en sammenhæng, selvom det er helt uvidenskabeligt. Men her mangler jeg en kurve for lavt skydække. Jeg tror simpelthen ikke den findes up-to-date. Eller tager jeg fejl? Findes der data for globalt lavt skydække frem til idag? Hvor? Det er jo afgørende for Svensmarks teori, og det siger lidt om hvor useriøst denne teori tages, at man ikke engang gider skaffe disse data. Eller tager jeg fejl?


Lad dig ikke bedrages - vi er alle amatørere her
selvom der er nogle som har ikke opdaget det endnu


"en kurve for lavt skydække" findes her:

http://www.climate4you.com/

I boksen til venstre klik på "Climate + Clouds" og så på "Cloud cover change observed for different cloud types"

Kurven kan sammenlignes med "kosmiske stråling" kurven der findes med at klikke på "Sun" i venstre boks og så "Cosmic ray intensity and sunspot activity". Good match, not?


Kurver af forskellige bud på jordens temp. findes under "Global Temperatures" i boksen til venstre (husk lige at kun GISS, NCDC, og HadCRUT3 er overflade temps.)


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
03-01-2010 22:57
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Branner,

Du er kommet ind til kærnen af forløbet!

Men du er for overoptimistisk hvis du tror at klima fornægtere forsvinder bare fordi jordens temp. fortsætter med at stige mens solens aktivitet falder! Solens aktivitet har været faldende siden sidst i 1950erne, kosmisk stråling har viste ingen tendens mens jordens temp. har stiget.

Deres argumenter og de midler de tager i bruge bliver bare længere og længere ude. Det er en sørgelig parallel verden de boer i....
04-01-2010 06:34
peterkp
☆☆☆☆☆
(4)
Det bliver helt sikkert interessant at følge temperatur-udviklingen de kommende år. Hvormange år vi skal følge før kilma-alarmisterne er overbeviste om at deres CO2 teori ikke holder, er dog et stort spørgsmål. Jeg mener nu har vi haft svagt aftagende global temperatur i 12 år, uden det egentlig har overbevist alamisterne. Så er det 20, 30 eller 50 år der skal gå med stagnation/fald før alarmisterne er overbeviste???

I øvrigt ligger der noget komisk i det mål på max 2C stigning i vistnok 2050?? som blev vedtaget (næsten vedtaget??) ved topmødet. At tro at vi mennesker på den måde kan styre temperaturen er simpelthen så naivt, at jeg ikke ved om jeg skal grine eller græde.
04-01-2010 10:34
Kosmos
★★★★★
(5374)
At tro at vi mennesker på den måde kan styre temperaturen er simpelthen så naivt, at jeg ikke ved om jeg skal grine eller græde

- menneskelige potentaters virkelighedsopfattelse kan være illusorisk, jf.:

Xerxes' first attempt to bridge the Hellespont ended in failure when a storm destroyed the flax and papyrus bridge; Xerxes ordered the Hellespont (the strait itself) whipped three hundred times and had fetters thrown into the water
(Kilde)


Redigeret d. 04-01-2010 10:37
04-01-2010 11:23
sg17a
★★☆☆☆
(378)
peterkp skrev:
Jeg mener nu har vi haft svagt aftagende global temperatur i 12 år


Det kommer an på hvilket datasæt man følger og hvilket beregningsmetode man benytter. I NOAA datasættet er der en signifikant mindre stigning i temperaturen de sidste 10 år end i perioden 1990-2000
Se evt http://www.klimadebat.dk/forum/har-vi-global-opvarmning-d12-e1283.php#post_18336


At tro at vi mennesker på den måde kan styre temperaturen er simpelthen så naivt, ....


Det er en meget spændende problemstilling.

For det første:
Jeg ser det som værende Klima = Funktion (Menneskets drivhusgasser og Solen, andre faktorer). IPCC mener at mennesket er drivkraften mens andre solen. Hvis solen holder en lille pause og man deraf for et fald i temperaturen så er det jo godt for videnskaben. Hvis AGW har betydning, så vil en aktivering af solen være skræmmende, idet man så får accelererende temperaturstigning, som til dels skyldes drivhusgasser men også en aktiv sol.


For det andet:
Klima = Funktion (temperatur, nedbør, andre faktorer). Indtil nu har man næsten kun været fokuseret på temperaturer. Det er en lidt svær størrelse, idet den er behæftet med store usikkerheder. Klima er for mig ikke kun temperatur, men mere et spørgsmål om hvilke afgrøder man man dyrke, hvilke dyrearter som trives optimalt etc. Debatten har været alt for meget fokuseret på en fysik størrelse som er svær at konkretiserer.

Diskussionen minder for mig om at stille spørgsmålet: Hvor meget vand kan vi tage fra et givet vandløb inden ørreden forsvinder? - Hvor meget må temperaturen ændre sig inden noget sker. Diskussionen bør egenligt ikke være på en fysisk størrelse, men på det globale klima som helhed.

Men ja, solens inaktivitet falder på et godt tidspunkt, og de næste 10 år kan helt sikkert sætte noget på plads på begge fløje. Tænk om man kunne få en mere enig videnskab ud af det!!!!


~thomas wernberg
RE: rick_uk04-01-2010 13:26
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Climate4you-linket har kun data indtil 2008. Data stammer fra The International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) http://isccp.giss.nasa.gov/index.html, og stopper i 2008. Måske findes der også nyere data, men jeg har ikke kunnet finde dem.

Så skriver du til Branner, at solens aktivitet har været faldende siden 1950erne. Muligvis en anelse, men intet imod det fald der kun lige er indledt, og fortsætter 30 år frem. Prøv at se om dette link virker, det virkede igår for mig, men ikke idag: http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html.
Solen har cykler på 11 år og 200 år, og det er 200-års cyklen der er interessant her. Artiklen forudser et fald i global temperatur på op til 1 grad i løbet af de næste 30 år

Dit link til kosmisk stråling er ligeså uinteressant, da det kun viser peioden 1958 - 2010.
04-01-2010 18:04
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Dit link til kosmisk stråling er ligeså uinteressant, da det kun viser peioden 1958 - 2010.

Kan dette hjælpe?

Long-Term Cosmic Ray Intensities: Physical Reconstruction
RE: Ja tak rick04-01-2010 20:06
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Ja tak Rick: I artiklens fig 1, del a) og b) kan vi se, at solaktiviteten var ekstremt lav fra midten af 1600-tallet og til begyndelsen af 1700-tallet (Maunder minimum). Hvis vi sammenligner med rekonstruerede temperaturer i denne figur: http://en.wikipedia.org/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison.png, kan vi se, at der er godt sammenfald for mange af rekonstruktionerne: Altså lave temperaturer under Maunder minimum.

Solaktiviteten er igen lav i begyndelsen af 1800-tallet, og vi ser, at tp dykker i denne periode.

Endelig ser vi, at solaktiviteten er høj fra 2. kvartal af 1800 og meget høj i hele 1900-tallet, og at dette falder sammen med stigning i tp i hele denne periode.

Som du selv påpeger, er solaktiviteten nu på vej nedad. Det samme er temperaturen, så pengene passer igen.
RE: Hvor er vi så på vej hen?04-01-2010 23:25
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Håber vi kan blive enige om, at solens aktivitet har været høj i 1900-tallet, og at den lige nu er lav, og at i hht 200-års svingningen er på vej ned. Da vi har passeret bunden af 11-års svingningen, en "langvarig" bund, er aktiviteten på vej op, men det interessante er, om de næste 2 toppe bliver lavere end de sidste 3, og om dette betyder faldende tp i de næste 30 år.

I det længere perspektiv taler al imperi for, at vi er på vej mod en istid: Jorden har idag istidsklima, hvor korte varmeperioder fortænger isen ca hvert 100.000 år. Vi befinder os i slutningen af en interglaciar varmeperiode, der normalt varer 10- 15.000 år. For 450 mio år siden havde jorden istid, mens CO2-koncentrationen var 12 x højere end idag, ca 4.400 ppm. Historisk og for-historisk følger CO2 efter tp, ikke omvendt, så intet taler for, at vi skal satse på CO2 som redningsplanken mod den kommende istid.

Selvfølgelig har jordens tp i de sidste 600 mio år i det meste af tiden været ca 10 grader højere end idag, og CO2-niveauet har været mellem 1000 og 7000 ppm det meste af tiden, men lige nu er vi altså i en kold periode med istider, og det er hybris at tro at vores prutter kan ændre på det. http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html.

Som Kevin Trenberth siger:
we are no where close to knowing where energy is going or whether clouds are changing to make the planet brighter. We are not close to balancing the energy budget.
05-01-2010 19:48
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Nicolai,

Sådan! Så er den klima ged barberet


Hvad mon verdens klimaforskere får dagen til at gå med


Jeg overlader at lede din opmærksomhed mod de kæmpe huller der er i din logik det til andreVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Barberet ged06-01-2010 09:15
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Nicolai,

Sådan! Så er den klima ged barberet smiley
Nemlig! Hvor svært kan det være!


Hvad mon verdens klimaforskere får dagen til at gå med smiley
Godt spørgsmål! Det er i hvert fald ikke med at forske i sol, skyer, kosmisk stråling, feed-back fra vanddamp, manglende hotspots, Urban Heat Islands, etc etc.


Jeg overlader at lede din opmærksomhed mod de kæmpe huller der er i din logik det til andre smiley smiley
Det kan jeg godt forstå. Det er nemlig ikke så nemt.
RE: Oversigt over temperaturer06-01-2010 12:19
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Denne figur er god at have, når vi snakker om forhistoriske temperaturer:Og her er detaljeret de sidste 180 mio år:

RE: Solen helt død09-01-2010 10:23
Nicolai Skjoldby
☆☆☆☆☆
(46)
Solens "geomagnetiske indeks" har nu nået det laveste målte nogensinde, så der vil være gode muligheder for at teste/falsificere Svensmarks teorier i de kommende år:

Bemærk i nedenstående figur, at det nuværende niveau = 1 er markeret med en vandret linie:

Vil solpletter forsvinde i 2015?Figurer hentet fra
http://wattsupwiththat.com/2010/01/07/suns-magnetic-index-reaches-unprecedent-low-only-zero-could-be-lower-in-a-month-when-sunspots-became-more-active/
09-01-2010 14:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kronik i JP:

Luftkastellet blev sprængt

http://jp.dk/opinion/kronik/article1941456.ece

Debatten under kronikken er også læseværdig.
10-01-2010 20:02
alphaomega
☆☆☆☆☆
(42)
branner skrev:
Er det at tage munden for fuld, hvis man siger, at meget vil blive afgjort i de næste par år?

Et par aar er for kort, men jeg haaber at de naeste 5-10 aar vil give os nogen vejledning m.h.t. hvordan klimaet opfoerer sig og om det bliver varmere eller koldere globalt. Nogle tegn er noedvedige. Jeg sidder her i Skotland og har lige laest http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6958093/Climate-change-the-true-price-of-the-warmists-folly-is-becoming-clear.html
Christopher Booker er ikke ligefrem en AGW fanatiker, men konsekvensen af at alle vore politikere tror paa AGW er forfaerdelige fra et oekonomisk synspunkt. Det kostede mig £600 gas+el for nogle faa aar siden. Nu er prisen naesten £2,000 og baseret paa disse forudsigelser det bliver snart £5,000.
Det er mit haab at de naeste faa aar vil bringe en bedre forstaaelse af om CO2 har den indflydelse som IPCC forudsiger eller det er mere som Dr Spencer/Professor Lindzen mener (20%) eller ingen indflydelse. Det bliver noedvendigt at aendre politikernes opfattelse foer al industri forsvinder i Europa og USA/Canada fordi CO2 afgifter driver al fabrikation til Kina og Indien.
Lige for oejeblikket er globale temperature stabile. Der er ingen ekstra varme i havene og havstandene er stabile fra 2006. Sydpolen klarer sig godt og sommeris har forbedret sig fra 2007 paa nordpolen. Det ser stabilt ud og det betyder at aendringer enten op eller ned over de naeste 5-10 aar kan maaske give en bedre ide om hvad der driver klimaaendringer.
10-01-2010 23:41
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@alphaomega
Enig for så vidt at jeg også tror det politiske liv er mindst lige så vigtigt som de klimatiske ændringer og opmålingerne af dem.
20-01-2010 18:28
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
Jeg havde problemet med at havets temperatur kan synke ved varmetider. Derfor har jeg falsifiseret soltheorien for mig selv. Vandet kan ikke falde i temperaturen ved højt solaktivitæt og samme jordkernprocesser. Dette er umuligt. Jeg har tilladt mig at danne en theori som forklarer alt dette og en lille del mere.

Og ja. Jeg formoder ret stærke at det bliver kulder. I ordets betydning.
20-01-2010 18:44
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Lyder spændende. Men jeg forstår desværre ikke hvad du mener, og hvordan din teori hænger sammen. Hvis du har lyst må du meget gerne forklare.
Deltag aktivt i debatten Et spændende årti forude:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Tunge, lange men spændende diskussioner5722-05-2018 19:25
Uhyggeligt spændende indlæg om slutforhandlingerne1617-01-2010 05:28
Spændende indlæg af Katherine Richardson124-04-2008 22:59
NyhederDato
2008 det koldeste år i dette årti08-12-2008 07:51
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik