Husk mig
▼ Indhold

Et svar til regnedrengene.


Et svar til regnedrengene.07-01-2014 10:40
Niels-Simon larsen
☆☆☆☆☆
(21)
Mht. flere af de svar jeg fik på mit indlæg af 1/1 "Er klimademinstrationer umulige? Dette:

Det er klart, at klimaskeptikerne kan erobre en hjemmeside, når de simpelthen ikke vil erkende, at væksten har en grænse. Dermed bliver debatten infantil. Regnedrenge af Asberger-ADHD-typen vil hele tiden diske op med detaljer af andre af den slags drenge. At 97 % af verdens videnskabsfolk mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte betyder intet, når 3% snævertsynede sidder inde med den absolutte intelligens.
Smalt er åbenbart godt. At se problemer i en større politisk sammenhæng evner disse 'regnemaskiner' ikke, for så langt rækker deres intelligens ikke. Det bliver smalsporede diskussioner, der ikke hører hjemme i det brede forum. At vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor mennesket kun er en produktionsfaktor, forstyrrer dem ikke.
Hvis vi ikke har en bredere debat for øje, kommer vi ingen vegne. Klimadebat er for os, der mener, der er noget i vejen, at lokummet brænder og vil gøre noget for at slukke ilden. Er man ikke enig i det, skal man holde sig væk, for hvad skulle formålet være med at deltage? Der er jo intet formål udover at kunne drille andre infantilt. Nøjagtigt som man ser her.

Kære Regnedrenge. Tag nu og bliv voksne. Få jer en politisk indstilling og kom frem med den. Selvfølgelig lugter I langt væk af Liberal Alliance, men I skal også gøre jer tanker om filosofi og religion og det rotteræs, I sikkert selv deltager i hver dag. Er I tilfredse?
07-01-2014 11:44
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
...som en sand Aspie spiller jeg naturligvis skak.

Det foregår god ro og orden - for 250 kr. i kvt. I voksenskakken missionerer vi ikke og vi får ingen offentlige tilskud. Med andre ord - min hobby er MIN hobby.

Der findes også en ungdoms skakorganisation, der promoverer skak på skoler. Blandt andet med forskning, der viser at skak er sundt for et bredt publikum. Denne forskning bliver naturligvis brugt til til at promovere skakken blandt podernes forældre. Men mest af alt bruges denne forskning til at hive penge ud af det offentlige - for dernæst at ansætte så mange som muligt i forskellige stillinger inden for denne ungdomsskakorganisation. Konsulenter og administratorer - you name it. At kunne spille skak , er nogen gange en kvalifikation....

Hvad er problemet for jer? - Hvorfor skal nogen menneskers hobby og forestillingsverden blive til en offentligt finansieret industri?

Hvorfor fan' kan så mange af jer ikke bruge jeres egne penge på jeres egne hobbies?

Problemet, for ikke få, af de mennesker , du nævner , der deltager i klimadebatten uden at 'tro' på klimaforandringer - er at pengene bliver trukket op af lommerne på alle danskere , når klimaforandringsmafiaen skal have konsulentløn.

Så hvis du gerne vil være alene med dine vrangforestillinger om jordens snarlige undergang – så må du betale selv.
07-01-2014 13:19
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er klart, at klimaskeptikerne kan erobre en hjemmeside, når de simpelthen ikke vil erkende, at væksten har en grænse

- hvorfor er dét 'klart'??

Regnedrenge af Asberger-ADHD-typen vil hele tiden diske op med detaljer af andre af den slags drenge

- javist, de er sikkert systemafvigere, som det hed i den nu hedengangne 'Servietunion', og den slags skal jo 'behandles' i dertil indrettede institutioner, ikk'?


Jeg er ivørigt ganske enig med ppp: Hvis man vil undgå debat, må man holde sig inden for menigheden!
RE: Pifpafpuf og Kosmos07-01-2014 14:26
Niels-Simon larsen
☆☆☆☆☆
(21)
Pifpafpuf og Kosmos, hvorfor bruger I åndssvage navne og ikke jeres rigtige. På den anden side kan jeg godt forstå, at I er bange for at blive genkendt på gaden. Det ville jeg også være, og hvorfor? Fordi det er totalt indholdsløst, det I skriver. I beder mig bare om at klappe i.
Kosmos spørger mig om, hvorfor det er klart, at klimaskeptikerne kan erobre hjemmesiden. Jamen forstår du slet ikke, at I er for trættende og umodne at debattere med. I fører jer frem med kedelige regnestykker. I er gennemført kedelige i jeres måde at skrive på. Der er ingen kultur og swung over jeres indlæg.
'Systemafvigere'? Ha, der er ingen mere konforme end jer. I klistrer jer op ad dem, der har pengene i samfundet. En smule selvstændighed har I ikke, og politisk er I højreorienterede dværge, hvis man overhovedet kan se jer. Man må godt være alt muligt, men man skal bare kunne argumentere for det, fornuftigt. Prøv det for en gangs skyld!

Og ham der Pifpafpuf, væk med den beskidte luf, bruger sit indlæg til at give mig en parabel i skakformat. Så du synes, at det er os, der får pengene? Ha, se hvor pengene går hen i dette kapitalistiske samfund. Til dig og dine venner. Hvor har du lært at argumentere henne? Undskyld, dumt spørgsmål, for det er netop det, du ikke gør. Tag dig sammen, mand!
07-01-2014 16:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Niels-Simon Larsen

En typisk alarmists verdensbillede er meget enkelt.
Menneskene imiterer drivhusgasser og er derfor skyld i den kommende klimakatastrofe.
En dekarbonisering er derfor tvingende nødvendig.
Man forestiller sig,at politisk handling skal underkaste sig de naturvidenskabelige erkendelser.

Mit verdensbillede som skeptiker er noget mere nuanceret.Der findes kort sagt forskellige muligheder til at interpretere fakta.
Man kan ikke forudsige fremtiden.Mange forskellige scenarier synes plausible og for hver af disse muligheder kan forskellige politiske strategier tages i anvendelse.
Det første skridt er at stille spørgsmålet,om der ikke mangler viden om klimasystemet.
Kan man helt udelukke naturlige faktorer,som ikke kan være påvirket af menneskene,og som på forskellige tidsskalaer virker i samme omfang som den menneskeskabte emission?
Muligvis påvirker naturlige processer den antropogene CO2 emission.
Muligvis eksisterer faktorer,som opvarmer jordoverfladen,selvom vi sænker emissionen radikalt.
Under alle omstændigheder skal vi tilpasse os klimaforandringerne ved politisk at vedtage forskellige forholdsregler,om de så skyldes menneskenes ageren elller naturlige forhold er ligegyldigt.

Er man derimod af den overbevisning,at den klimatiske udvikling i de kommende årtier udelukkende skyldes den menneskelige CO2 emission,skulle man gå mere i detaljer.
Hvad sker der helt nøjagtig?
Hvordan ville en klimakatastrofe ytre sig?
Bliver vejret dårligere - eller bedre?
Og hvordan og hvor?
Globale middelværdier interesserer ikke menneskene,overalt i verden har menneskene tilpasset sig de klimatiske forhold.
Såfremt man ikke kan sige om den regionale infrastruktur,produktionskæder og byer er robuste eller forberedte,kan man ikke uden videre gå ud fra at det vil føre til regionale katastrofer p.gr. af klimaforandringer.
Hvis man forestiller sig,hvormeget verden mht. sociale-,økonomiske- og teknologiske ændringer,har forandret sig de sidste 100år og påvirket menneskene på godt og ondt gennem krige og folkevandringer,er der næppe nogen der i den tid på planeten har bemærket, at den globale temperatur er steget med knap 1 gr.
Skrækscenarierne om de kommende katastrofer på grund af temperaturstiginger på 2-3 gr. taber på denne baggrund sin effekt.
Idag er vi blevet rigere end tidligere og er bedre rustet til at modstå katastrofer af en hver art,vi har en infrastruktur og tekniske systemer,som fungerer i alle klimazoner.

Den menneskeskabte klimakatastrofe opstår dog ikke af sig selv.Der skal store anstrengelser til at udlede de store mængder CO2,der skal transporteres og bruges store mængder fossile råstoffer.
Disse mængder råstoffer er værdiskabende og med til at skabe velstanden.
IPCCs-projektioner for en varm verden er samtidig også den for en rigtig rig verden.
Hvis vi fortsætter i samme tempo,kunne indbyggerne i u-landene om 100 år,være lige så velhavende som en gennemsnits dansker idag.

Som det ses,hvad nogle videnskabsfolk betegner som en klimakatastrofe,kan ikke i virkeligheden betegnes som en sådan.

Forhøjelsen af den menneskeskabte CO2 fører ikke umiddelbart i en katastrofe.
I videnskaben drejer det sig om skelnen mellem rigtig eller forkert.I politik kender man derimod ikke sådanne kriterier.

Menneskene anklages for at være skyldige,i en klimakatastrofe,som først vil indfinde sig engang i fremtiden,men det er netop kun et indicienbevis,baseret på henvisninger som i andre sammenhænge også kan modsiges.

Vi vil ikke vide om klimakatastrofen indtræder,vi kan ikke vide det.Alligevel griber politik ind i vores daglige liv med forskellige indgreb,hvis berigtigelse og nyttevirkning der hersker stor tvivl om.
Her er det,at den politisk motiverte skepsis begynder.
Redigeret d. 07-01-2014 17:31
RE: @Keld Jul07-01-2014 17:40
Niels-Simon larsen
☆☆☆☆☆
(21)
I og for sig et ganske ædrueligt svar, men jeg er ikke blot alarmist, jeg er også klimahysteriker og klimafanatiker, så du glemte noget.
Jeg kan ikke vente på at se, hvem af os der får ret. Når jeg får det, er det for sent for dig og dine at gøre noget. I bliver nødt til at nyde udsigten til de katastrofer, der efter jeres beregninger ikke kunne komme. Har du i øvrigt set Lars von Triers, Melancolia? Der kommer flere og flere film af det, du vil kalde skrækpropaganda, ikke just fordi der er penge i skidtet, men flere og flere mennesker får en fornemmelse af, at noget er galt. De kan måske ikke forklare sig, men uorden i vejrsystemerne giver dem en fært.

Som skeptiker er du "mere nuanceret". Selvfølgelig er du det, meget endda. Du er nok ikke til at ryste.

"Man kan ikke forudsige fremtiden". Fortæl det til økonomerne og ikke til mig.

"Viden om klimasystemet". Sidder du måske inde med denne viden?

Jeg kunne fortsætte på denne måde, men det har jeg ikke tid og lyst til. Du mener jo ikke, at der er noget galt. Du befinder dig godt med det politiske system, vi har. Du sover roligt. For dig er verden ikke skæv og sindssyg, og du har tillid til de 3% af videnskaben, der giver dig de nødvendige lykkepiller. For mig er du uinteressant, en nikkedukke bag et skolebord, der luller andre ind i en verden langt fra virkeligheden. Alligevel bliver jeg nysgerrig efter at vide, hvilket parti du stemmer på, din religion og din livsanskuelse. Der er nemlig noget monomant over jer skeptikere, en slags tremmekalvementalitet, og det undrer mig til stadighed.
07-01-2014 18:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Niels Simon Larsen

Med den retorik bliver det vist vanskeligt at finde deltagere til din demonstration.
07-01-2014 18:47
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
"Et ganske ædrueligt svar" - "For dig er verden ikke skæv og sindssyg"

De som ser verden som skæv og sindssyg er altså fordrukne? Lyder rimeligt...
RE: Kjeld07-01-2014 19:46
Niels-Simon larsen
☆☆☆☆☆
(21)
Det kan du da være ligeglad med, eller det kan du da kun glæde dig over.

Igen et debatmæssigt tomt svar. Det her er ikke et erklæringsforum, men et argumentationsforum. Man er velkommen til at give udtryk for sine politiske synspunkter (alt er for så vidt politisk) i fald de er interessante og ikke barnagtige. Det er dér, jeg angriber jer skeptikere. I kedeliggør debatten og dræber den. Sjældent har I humor, højst sarkasme. I er ringe debattører, når I ikke viser jeres værdigrundlag og kun flueknepper på tal og grafer.
RE: pif07-01-2014 19:50
Niels-Simon larsen
☆☆☆☆☆
(21)
Så er det dig med den beskidte luf.
Her har du virkelig haft noget at tænke over, kan jeg se, og hvor er du dygtig til at vende ting på hovedet, men det er vel også derfor, at du er klimaskeptiker.

Du burde ikke have tid til at skrive sådant et tomt svar. Med din intelligens burde du kunne gøre det bedre. Hvor har du gået i skole og hvilken klasse gik du ud af?
07-01-2014 20:08
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Niels-Simon - så er jeg for en gang skyld enig med dig - men det er så også et problem?

Du er vanskelig at gøre tilfreds :-)
Deltag aktivt i debatten Et svar til regnedrengene.:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik