Husk mig
▼ Indhold

Fhv. statsgeolog og fhv, direktør for Forskningsstyrelsen: Tom Snak om Ny Syndflod


Fhv. statsgeolog og fhv, direktør for Forskningsstyrelsen: Tom Snak om Ny Syndflod04-11-2019 19:59
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
Jens Morten Hansen

fhv. statsgeolog, fhv. direktør for Forskningsstyrelsen
Jyllands-Posten 4. nov, 2019
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11727453/tom-snak-om-en-snarlig-syndflod/


Det hører til de absolutte sjældenheder, at en seriøs avis stiller en hel kronik til rådighed for nedladende og ensidig kritik af en enkelt navngiven forsker. Den ære er nu tilfaldet mig med Sebastian Mernilds kronik den 26/11 i Jyllands-Posten.

Hvis jeg skal skære den ejendommelige debat i Jyllands-Posten ud i pap, så handler den om, at jeg i min kronik (17/10) bl.a. bebrejdede IPCC, at man fravælger de mere end 2.000 århundredlange måleserier af vandstandsdata fra havne over hele kloden og erstatter de seneste 25 år af disse simple og derfor troværdige målinger med langt mere usikre satellitmålinger af oceanernes vandstand.

Det korte af det lange er, at havnemålingerne viser, 1) at havene langs kysterne kun stiger 1,0-1,5 mm om året, 2) at havstigningen gennemsnitligt har svinget i dette interval, siden havnemålingerne begyndte for mere end 200 år siden, og 3) at der ikke er nogen målbar acceleration i nutiden.

Satellitmålingerne påstås derimod at vise, at havene langt fra kysterne stiger hurtigere og hurtigere, og at vandstanden ude midt på oceanerne nu er oppe på en stigningstakt på 4,8 mm om året. Men Mernild giver ingen forklaring på, hvordan dette "bjerg" af vand ude på oceanerne skulle kunne undgå at flyde ned på kysterne og sætte sig spor i havnemålingerne.

Forklaringen er enkel: Satellitmålingerne er voldsomt fejlbehæftede.

Mernild hævder, at jeg selekterer urimeligt i data og fakta. Som det ses, forholder det sig præcis modsat. IPCC fravælger uønskede data, nemlig de 2.000 dataserier fra alverdens havne, som ikke giver belæg for en "syndflod", men som kunne give videnskabeligt sunde tjek af det gigantiske måleproblem, som det er at måle højden af oprørte have med millimeters nøjagtighed fra satellitter i flere hundrede kilometers flyvehøjde.

********************************************************************************************

https://www.facebook.com/jensmorten.hansen.73/posts/10217813256140760
05-11-2019 07:23
kfl
★★★★★
(2167)
Jens Morten Hansen skriver

Hvis jeg skal skære den ejendommelige debat i Jyllands-Posten ud i pap, så handler den om, at jeg i min kronik (17/10) bl.a. bebrejdede IPCC, at man fravælger de mere end 2.000 århundredlange måleserier af vandstandsdata fra havne over hele kloden og erstatter de seneste 25 år af disse simple og derfor troværdige målinger med langt mere usikre satellitmålinger af oceanernes vandstand.


Jeg mener ikke at denne påstand er korrekt jf IPPC Changes in Sea Level.

Jens Morten Hansen må præcisere hvad mener, idet IPCC går langt tilbage i et historisk overblik over vandstandsstignngerne .

Det korte af det lange er, at havnemålingerne viser, 1) at havene langs kysterne kun stiger 1,0-1,5 mm om året, 2) at havstigningen gennemsnitligt har svinget i dette interval, siden havnemålingerne begyndte for mere end 200 år siden, og 3) at der ikke er nogen målbar acceleration i nutiden.


Det er korrekt , at der ligger et paradoks i at vandstandsstigninger langs kysterne er mindre end i oceanernes midte. Det må nogen kunne redegør for.

Der er en tydlige acceleration i den globale vandstand:Church & White dataserie er stykket sammen ud fra tidevandsmålinger og satellitmålinger.

I den følgende graf er accelerationen beregnet med en steplængde på 20 år.
Der er perioder med en deacceleration.

Det er ikke kun på det globale niveau, at der er en acceleration. Det gælder ligeledes en række tidvandsstationer.
Redigeret d. 05-11-2019 07:58
05-11-2019 07:55
kfl
★★★★★
(2167)
Med hensyn til forskelle mellem satellitmålinger af tidsvandsmålinger er det behandlet flere steder bl.a. af David Pugh and Phillip Woodworth i bogen "Sea Level Science" på side 254 i afsnittet 10.2.3:

"Properly corrected, tide gauge and altimeter data complement each other well..."

Der ingen der kan anfægt de to forfattere faglig viden.
05-11-2019 11:12
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg skal lige sige, at man har undersøgt afvigelserne mellem vandstanden målt tidvandsstationer og ved satellitmålinger detaljer:

Recent sea level trends and accelerations: Comparison of tide gauge and satellite results

Abstract
A comprehensive set of 456 monthly tide gauge records is analyzed for trend and acceleration over the same period that satellite altimetry was analyzed (1993 to 2011). Additionally, a 90 tide gauge record subset is analyzed for which GPS data are available. The selection criterion for the tide gauge data is 85% data completion. All measurements are adjusted for vertical land motion. Results from 456 pairs of tide gauges, adjusted for Global Isostatic Adjustment, and satellite recordings located within 1° root-mean-square latitude and longitude separation differences are compared. The tide gauge trends and accelerations are adjusted for spatial bias using the more globally dense satellite data.

The average trends of the 456 and 90 gauge sets (3.26 and 2.68 mm/year, respectively) agree reasonably well with the global trend average of the satellite data (3.09 mm/year). Average trends for the 456 tide gauges are also in good agreement (within 95% confidence limits) with trends based on satellite data within the 1° satellite proximity criterion (3.26 and 3.31 mm/year, respectively). The trends for the 90 gauges with GPS nearby and qualifying satellite locations are 2.68 and 2.74 mm/year, respectively. For all datasets analyzed, the accelerations are quite strongly negative but the uncertainty is relatively large. Adjustment of the tide gauge trends for spatial bias modified both trends and accelerations significantly and decreased trend differences between the 456 and 90 gauge datasets. The spatially adjusted tide gauge trends (2.95 and 2.72 mm/year, respectively for the 456 and 90 tide gauges sets) are somewhat less than the 1° spatially adjusted satellite data (3.09 mm/year). Whether the increased sea level trend of approximately 3 mm/year measured by the satellites since the 1990's is a long-term increase from the 20th Century value of approximately 1.7 mm/year or part of a cycle will require longer records; however, the negative accelerations support some cyclic character.
05-11-2019 12:01
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet en artikel om den accelerende vandstand fra 2019:

Study finds that recent global sea level acceleration started in the 1960s

A new study led by the University of Siegen (Germany) finds an acceleration in sea-level rise starting in the 1960s that can be linked to changes in Southern Hemispheric westerly winds. The study, published on August 5 in the journal Nature Climate Change, examined a global set of coastal tide gauge records in combination with spatial information from satellite altimetry to retrace the acceleration in time and space.


"Since the early 1990s, satellites have measured sea level with high precision and good spatial coverage over almost the entire ocean, and scientists have found that its global average has been accelerating over the last 25 years, mainly as a result of increased melting in Greenland and Antarctica," says Sönke Dangendorf, a scientist at the University of Siegen and lead author of the paper. "But, so far, it has been unclear when this acceleration started, in which region it was initiated, and which processes contributed the most to it. Answering these questions was hampered by the fact that before the advent of satellite altimetry in 1992, our knowledge mainly relied on a few hundred tide gauges that record sea level along the world's coastlines, and that our available approaches for reconstructing sea levels globally from these records were too imprecise."
05-11-2019 13:19
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Det er korrekt , at der ligger et paradoks i at vandstandsstigninger langs kysterne er mindre end i oceanernes midte. Det må nogen kunne redegør for.


Dette skyldes at tyngdekraften er ulige fordelt. Havbunden er tunger end kontinenterne.
05-11-2019 18:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
kfl skrev:

"Det er korrekt , at der ligger et paradoks i at vandstandsstigninger langs kysterne er mindre end i oceanernes midte. Det må nogen kunne redegør for."

Når man hører at vandstandstigningerne i gennem længere tid er større ude i oceanerne end den er langs kysterne, så kan man kun tænke, at dette er en konstrueret forklaring, som er lavet, så man kan få tingene til at passe.

Her ud over så er det også et interessant spørgsmål: Hvordan kan satellitter, som svæver mange hundrede/mange tusinde kilometer over jorden, måle vandstanden i havene mere præcist en de landbaserede målinger kan?
07-11-2019 16:06
kfl
★★★★★
(2167)
En del af forklaringen mht.til afstemning mellem tidevands og satellite målingerne kan findes i følgende publikation

Trends and acceleration in global and regional sea levels since 1807

Man har fundet vandstanden fra 1277 tidevandsstationer helt tilbage til 1807 og sammenlignet satellite målinger og funder god overensstemmelser.

Man har også fundet en acceleration i vandstanden.

Her er resumeet:

Abstract
We use 1277 tide gauge records since 1807 to provide an improved global sea level reconstruction and analyse the evolution of sea level trend and acceleration. In particular we use new data from the polar regions and remote islands to improve data coverage and extend the reconstruction to 2009. There is a good agreement between the rate of sea level rise (3.2 ± 0.4 mm·yr− 1) calculated from satellite altimetry and the rate of 3.1 ± 0.6 mm·yr− 1 from tide gauge based reconstruction for the overlapping time period (1993–2009). The new reconstruction suggests a linear trend of 1.9 ± 0.3 mm·yr− 1 during the 20th century, with 1.8 ± 0.5 mm·yr− 1 since 1970. Regional linear trends for 14 ocean basins since 1970 show the fastest sea level rise for the Antarctica (4.1 ± 0.8 mm·yr− 1) and Arctic (3.6 ± 0.3 mm·yr− 1). Choice of GIA correction is critical in the trends for the local and regional sea levels, introducing up to 8 mm·yr− 1 uncertainties for individual tide gauge records, up to 2 mm·yr− 1 for regional curves and up to 0.3–0.6 mm·yr− 1 in global sea level reconstruction. We calculate an acceleration of 0.02 ± 0.01 mm·yr− 2 in global sea level (1807–2009). In comparison the steric component of sea level shows an acceleration of 0.006 mm·yr− 2 and mass loss of glaciers accelerates at 0.003 mm·yr− 2 over 200 year long time series.
07-11-2019 17:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det store spørgsmål er fortsat: Hvordan kan satellitter, som svæver mange hundrede eller mange tusinde kilometer over jorden, måle vandstanden i havene mere præcist en de landbaserede målinger kan?
07-11-2019 19:05
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Det korte af det lange er, at havnemålingerne viser, 1) at havene langs kysterne kun stiger 1,0-1,5 mm om året, 2) at havstigningen gennemsnitligt har svinget i dette interval, siden havnemålingerne begyndte for mere end 200 år siden, og 3) at der ikke er nogen målbar acceleration i nutiden.


Det kan jeg ikke få til at passe med de rapporter og forskningsartikler, som jeg har læst. Eksempelvis er der en del steder i kystområderne ved Nordsøen målestationer, der har en trend på 4 mm om året eller mere, så det indikerer en noget større trend i havstigningen end det, som refereres til i ovenstående.

Vil gerne uddybe det lidt på et senere tidspunkt når tiden tillader det.
07-11-2019 21:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det store spørgsmål er fortsat: Hvordan kan satellitter, som svæver mange hundrede eller mange tusinde kilometer over jorden, måle vandstanden i havene mere præcist en de landbaserede målinger kan?


GPS er vinkler modtageren modtager signaler fra minimum 3 sateliter og tiden strålen er om at komme fra sateliten til modtageren, og så sidder er et meget præcist ur i modtageren. Og hvis modtageren står stille så modtager modtageren 1000-vis af signaler og så er det gennemsnittet som angiver et meget meget præcis koordinatsæt for hvor modtageren og det er under 1/100 mm. nøjagtighed.
09-11-2019 19:59
kfl
★★★★★
(2167)
Se her:

Sea level measurement with satellite

Ved satellitmålinger finder man "Absolut sea level(ASL)". Se grafik.

Ved tidevandsstationerne finder man "Relativ sea level(RSL)"
Deltag aktivt i debatten Fhv. statsgeolog og fhv, direktør for Forskningsstyrelsen: Tom Snak om Ny Syndflod:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Snik snak - eller gøre noget NU?211-12-2015 08:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik