Husk mig
▼ Indhold

Flere og flere videnskabsmænd sætter spørgsmålstegn ved global opvarmning


Flere og flere videnskabsmænd sætter spørgsmålstegn ved global opvarmning25-12-2007 11:28
galoredk
☆☆☆☆☆
(41)
LINK til Senats rapport: Over 400 Prominent Scientists Disputed Man-Made Global Warming Claims in 2007

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=f80a6386-802a-23ad-40c8-3c63dc2d02cb

Her taler vi klima forskere, nobelpristager og videnskabmænd med tusindevis af videnskablige artikler i deres erfaringsgrundlag.

Jeg synes det er på tide at nogle begynder at tage disse ting alvorligt, også politisk.
Redigeret af branner d. 08-12-2012 16:21
27-12-2007 15:50
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
På overfladen kunne denne lange liste af skeptiske forskere tolkes som om at der er en "silent majority of skeptical scientists".

Bemærk dog, at kritikken fra disse i rapporten listede personer oftest består af:
1) Mindre/moderat (og ofte uklar/ukonkret) kritik af IPCCs rapporter for teknikaliteter i deres rapporter, herunder fx. manglende inddragen af andre mulige klima-påvirkende faktorer (fx. solaktivitet eller andet).
2) Kraftig (og givetvis berettiget) kritik af den ofte overdrevne/overdramatiserede fremlægning af klima-effekterne som diverse medier/meningsdannere fremfører.

Går man imidlertid blot en smule "i dybden" med kilderne, så gælder det at for mange (hvis ikke for langt de fleste) kritikere gælder, at de reelt ikke kan tilbagevise den meget solide videnskabelige evidens som ligger bag IPCCs rapporter, og at de (fx. for Eigil Friis-Christensen og Henrik Svensmark, begge Danmarks Rumcenter, Niels Bohr Instituttet som åbenbart er anført i denne liste som "klima-skeptiske") medgiver at CO2 udledningerne utvivlsomt er medvirkende faktorer til temperatur-stigning.

Denne "senats-rapport" rykker således ikke i alt væsentlighed ved det forhold at (hæderlige) klima-forskere udtrykker en bred grad af "consensus" i forhold til IPCCs rapporter.Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
RE: Kejserens skæg!27-12-2007 17:23
Kosmos
★★★★★
(5366)
Denne "senats-rapport" rykker således ikke i alt væsentlighed ved det forhold at (hæderlige) klima-forskere udtrykker en bred grad af "consensus" i forhold til IPCCs rapporter

- enig! Såfremt du i 'bred grad af "consensus"' lægger, at skeptikerne ikke frakender 'drivhusgasser' (især menneskeskabte) enhver form for klimaindflydelse, da har du ret - og hvad så?: Det er vel lissom omkring den kvantitative vurdering af forholdet mellem 'naturlige' og 'menneskabte' klimafaktorer uenigheden helt fundamentalt består, ikke sandt?

Redigeret d. 27-12-2007 18:35
27-12-2007 21:58
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
det skal forstås som ........(hæderlige) klima-forskere udtrykker en bred grad af "consensus" i forhold til IPCCs rapporter, herunder også IPCCs konklusion: "Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely [.i.e. probability greater than 90%] due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations." ('Climate Change 2007: The Physical Science Basis,' Summary for Policymakers, IPCC, February 2007, page 10; http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf)


Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
Redigeret d. 27-12-2007 22:05
27-12-2007 23:24
Kosmos
★★★★★
(5366)
...herunder også IPCCs konklusion

- i så fald er jeg uenig i påstanden om 'bred enighed': Da er fx. Svensmark/Friis Christensen ikke længere 'med på vognen' (hvis jeg da ellers tolker dem nogenlunde korrekt?).

Og det er der såmænd mange andre, der heller ikke er!
28-12-2007 10:15
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hvad folk mener uden at kunne underbygge det med videnskab, er uendelig uinteressant - lister med så og så mange skeptikere, der ikke kan lide Kyoto o.lign, er ikke noget, man behøver at tage alvorligt. En meget forhenværende forsker, Tim Ball, mener f.eks, at det er blevet koldere siden 1940, hvorimod termometrene, både på Jorden og i troposfæren, kan fortælle, at det er blevet varmere. Her forekommer det mig rimeligt, at de seriøse forskere opfordrer Ball om at koncentrere sig om sit otium.

Det eneste interessante spørgsmål i forbindelse med "enighed" er i hvilket omfang, at denne enighed afspejler den faktuelle dokumentation.

- kun et mindretal af de nævnte skeptikere er forskere
- endnu færre er aktive forskere
- næsten ingen af disse har støttet deres skepsis op med videnskabelige indvendinger
- at disse meget få videnskabelige indvendinger i høj grad vedrører relativt marginale usikkerheder (omfatter 95%-intervallet for sensitiviteten 6 grader, skal isafsmeltning medtages i beregningen af vandstandsstigningerne osv.), eller
- er i stejl modstrid med et væld af empirisk forskning (Lindzens iris-effekt, solpletter som forklaring på den nuværende opvarmning)

- at deres virvar af udokumenterede påstande er indbyrdes modstridende (Tim Ball mener, at det er blevet koldere siden 1940, Lindzen anerkender co2s rolle for den nuværende temperaturstigning, men tror ikke temperaturen vil stige så meget mere, mens Svensmark vil forklare store dele af stigningen med sine solpletter, og McKittrick (der i øvrigt slet ikke er forsker) ikke mener, at der overhovedet findes en global temperatur)

kan man roligt konkludere, at disse indvendinger kun i meget beskedent omfang har med seriøs videnskab at gøre. Bortset fra måske Svensmarks og Shaviv kan samtlige disse indvendinger helt uproblematisk ledes tilbage til modstand mod co2-reguleringer.

Der eksisterer således ikke seriøs videnskabelig uenighed af betydning. Det er sådan set ikke noget, vi kan sidde her og være enige eller uenige i - det er blot en kendsgerning, som man må erkende, hvis man ønsker at forholde sig til den virkelige verden.

Det, vi så kan diskutere, er, hvad man så skal drage af konklusioner på kendsgerningerne. Her er der rigtignok stor og legitim uenighed - fair nok, men så bør man også spille ærligt ud og ikke forsøge at maskere sin politiske uenighed et tyndt videnskabeligt dække.Redigeret d. 28-12-2007 11:05
RE: Verden iflg. CBH:28-12-2007 11:52
Kosmos
★★★★★
(5366)
Der eksisterer således ikke seriøs videnskabelig uenighed af betydning

- nej, 'tihvertifald' ikke 'af betydning' iht. CBHs opfattelse!


deres virvar af udokumenterede påstande er indbyrdes modstridende

- ta' dig nu lige sammen!: Du kan da godt få endnu et par pejorativer klemt ind i dén sætning, hvis du anstrenger dig en anelse mere!


For mit eget vedkommende kan jeg nu ikke lige gennemskue, hvilke lugubre interesser, fx. professor Ole Humlum fra Universitetet i Oslo repræsenterer, når han - baseret på konkrete registreringer af temperaturudviklingen - skriver:

None of the existing global climate models have, however, forecasted the apparent temperature break around 1998. In a scientific context the present temperature break therefore is a classic example of what is known as empirical falsification, disproving the hypothesis on the dominant influence of greenhouse gasses on the global temperature.

Redigeret d. 28-12-2007 11:55
28-12-2007 14:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
ta' dig nu lige sammen!: Du kan da godt få endnu et par pejorativer klemt ind i dén sætning, hvis du anstrenger dig en anelse mere!


Helt sikkert (du skulle bare vide....
).....

- men efter min mening er det ikke pejorativer, men analytiske karakteristika. Hvis du er uenig, ville jeg gerne høre, om du kunne redegøre for, om der var noget forkert i min sætning?

Jeg ville nemlig stadig meget gerne høre din forklaring på, præcis hvad der efter din mening skal tages som seriøse indvendinger jvfr. dine skeptikerlister. Er det

- Jaworowski, der ikke mener, at co2-niveauet overhovedet er særlig højt, men anerkender opvarmningen?
- Ball, der mener, at det er blevet koldere siden 1940, men anerkender det menneskeligt forårsagede co2-niveau?
- Lindzen, der anerkender både opvarmning og co2, men ikke tror, at sensitiviteten er så høj?
- Lubos Motl, der ikke mener, at der er meget mere opvarmning i vente, fordi forsinkelsen mht. opvarmningen af havene er mindre, end IPCC mener?
- Svensmark/Shaviv, der vil forklare både betydelige dele af opvarmningen med kosmisk indflydelse samt bortforklare den manglende sammenhæng i de sidste 20-30 år med større forsinkelser i havopvarmningen, end IPCC regner med?

Det forekommer mig, at "indbyrdes modstridende" er en fuldstændig objektiv betegnelse for bare dette beskedne udpluk af skeptiske påstande?

Og mht. dokumentationen, så er der mig bekendt - bortset fra Shaviv - intet af dette, der er offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, ligesom selv Shavivs dokumentation foreløbig er meget enkeltstående og kraftigt kritiseret.


Er det så ikke en korrekt opsummering af situationen at sige om det ovenstående:


Deres virvar af udokumenterede påstande er indbyrdes modstridende.


???

Vi behøver slet ikke diskutere lugubre interesser, vi kan bare forholde os til d´herrers egne påstande. Jeg vil stadig meget gerne høre dit svar.

P.S: Helst ikke noget med, at alt-andet-end-IPCC-er-uvidenskabeligt-i-dine-øjne, vel? "Min definition" på videnskab er helt ukontroversiel og anvendt på samtlige verdens universiteter.Redigeret d. 28-12-2007 14:06
RE: Citér retvisende, CBH!28-12-2007 19:05
Kosmos
★★★★★
(5366)
Jeg mener, at du forvansker de holdninger, du vil tillægge (nogle af) skeptikerne: Jeg forsøgte således at finde evidens for, hvad du fx. tilskriver Timothy Ball:

Ball, der mener, at det er blevet koldere siden 1940, men anerkender det menneskeligt forårsagede co2-niveau?

- jeg fandt i et par nylige interviews fx. følgende:

Temperatures declined from 1940 to 1980 and in the early 1970's global cooling became the consensus. This proves that consensus is not a scientific fact. By the 1990's temperatures appeared to have reversed and Global Warming became the consensus. It appears I'll witness another cycle before retiring, as the major mechanisms and the global temperature trends now indicate a cooling

Det finder jeg ikke overensstemmende med din gengivelse: '...mener, at det er blevet koldere siden 1940...'

Man kan så diskutere rimeligheden af: 'the global temperature trends now indicate a cooling' - her foretrækker jeg Humlums konstatering af 'manglende stigning' siden 1998.

Dog er Ball ikke alene med påstanden om afkøling - jf. fx. Pielke Sr.:

3. In the last four years, the sea surface temperature average between 60N and 60S has cooled.


{Jeg faldt forresten i skyndingen over endnu et interessant Ball-interview!
}
28-12-2007 22:24
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg mener, at du forvansker de holdninger, du vil tillægge (nogle af) skeptikerne: Jeg forsøgte således at finde evidens for, hvad du fx. tilskriver Timothy Ball.


Jeg forvansker overhovedet intet, og jeg tillægger heller ingen nogen som helst holdninger, de ikke selv udtrykkeligt har erklæret offentligt i det ovenstående. Og du har åbenbart ikke forsøgt at lede særlig ihærdigt efter evidens for, hvad Tim Ball mener?

I am in agreement with Sherwood and Craig Idso that there is no warming evident in the record since 1930.


og

Since 1940 and from 1940 until 1980, even the surface record shows cooling. The argument is that there has been warming since then but, in fact, almost all of that is due to what is called the "urban heat island" effect – that is, that the weather stations are around the edge of cities and the cities expanded out and distorted the record.


Fra wikipedia - og for mere kan du se her ellerher.

Dette finder jeg i fuld overensstemmelse med min gengivelse. Ja, jeg finder endda, at min gengivelse i forhold til Tim Balls første udmelding er for venlig.

Og jeg ser stadig frem til din redegørelse for, hvilke af dine skeptikere du tror på. For det kan da umuligt være alle de indbyrdes modstridende påstande på én gang, vel? Og hvordan forholder det sig med Balls og andres dokumentation efter din mening - du skylder snart et svar, synes du ikke? Du kan ligesom ikke blive ved med at citere løsrevne navne som "appel til autoritet", stikke halen mellem benene, når deres påstande bliver konfronteret med kendsgerningerne, og alligevel hive de samme navne frem igen i næste indlæg. Kom nu med noget substantielt eller indstil indvendingerne.

P.S: Trends over de sidste 5-6 år er meget lidt overbevisende - uanset, om de viser isafsmeltning eller byopvarmning.Redigeret d. 28-12-2007 22:26
29-12-2007 21:49
Kosmos
★★★★★
(5366)
Jeg ser faktisk intet problem ved, at Tim Ball i et interview (fra 2004) med det lokale hønseavlertidende {"Frontier Centre for Public Policy"} sætter sagen lidt på spidsen - sandsynligvis efter devisen '(lidt) overdrivelse fremmer forståelsen': Hans ærinde er jo klart at provokere til debat, idet han finder, at den brede offentlighed (for) bevidstløst annammer de statsautoriserede dommedagsprofetier!
Og konkret havde (og har) han jo en pointe i, at UHI-effekten er stærkt omdiskuteret (vælg 'UHI' i menuen tv.), mens havtemperaturerne mellem 60 gr. N og 60 gr. S er aftagende

Og jeg ser stadig frem til din redegørelse for, hvilke af dine skeptikere du tror på

- jeg ser nu intet behov for at vælge mellem 'mine skeptikere': Foreløbig vil jeg blot holde mig til de nøgne kendsgerninger:

For the past decade the world has not warmed. Global warming has stopped. It's not a viewpoint or a sceptic's inaccuracy. It's an observational fact.... So we are led to the conclusion that either the hypothesis of carbon dioxide induced global warming holds but its effects are being modified in what seems to be an improbable though not impossible way, or, and this really is heresy according to some, the working hypothesis does not stand the test of data.

- eller som Ole Humlum udtrykker det (vælg 'Global Temperature' i menuen tv.):

None of the existing global climate models have, however, forecasted the apparent temperature break around 1998. In a scientific context the present temperature break therefore is a classic example of what is known as empirical falsification, disproving the hypothesis on the dominant influence of greenhouse gasses on the global temperature.


Og så kan vi vel passende runde af for i aften med dette 'sprit-nye' link!

Redigeret d. 29-12-2007 23:50
30-12-2007 16:19
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg ser faktisk intet problem ved, at Tim Ball i et interview (fra 2004) med det lokale hønseavlertidende {"Frontier Centre for Public Policy"} sætter sagen lidt på spidsen - sandsynligvis efter devisen '(lidt) overdrivelse fremmer forståelsen': Hans ærinde er jo klart at provokere til debat, idet han finder, at den brede offentlighed (for) bevidstløst annammer de statsautoriserede dommedagsprofetier!


Hvad du ser og ikke ser et problem ved, skal jeg afholde mig fra at kommentere her, men nu var det ligesom ikke det, vi talte om, vel? Du påstod, at jeg citerede Ball forkert, og du kan vel vanskeligt påstå andet end, at mit citat var fuldstændigt korrekt - ja, han siger endda siden 1930 og ikke 1940?

At du nu vil forsøge at dreje snakken over på UHI-effekter smager ligesom lidt af udenomssnak, ikke?

Men bortset fra det: Selv hvis vi accepterer Michaels og McKittricks analyse af UHI-effekten(og jeg tror umiddelbart ikke Michaels over en dørtærskel), står vi stadig med en betydelig opvarmning på 0,2-3 grader, dokumenteret af både overflade- og satellitmålinger.

Hvordan vil du få det til at passe med Balls påstande om afkøling og at hele den målte opvarmning siden 1980 skyldes UHI-effekten?

Hvorfor egentlig ikke bare pakke Ball væk og erklære ligeud, at han ikke ved, hvad han taler om, og at han nok ikke har noget af interesse at bidrage til diskussionen med.......?

Hvis du ikke ser noget behov for at vælge mellem dine skeptikere, men tror på alle deres forskellige påstande, kan du så redegøre nærmere for, hvordan de citerede udsagn:


- Jaworowski, der ikke mener, at co2-niveauet overhovedet er særlig højt, men anerkender opvarmningen?
- Ball, der mener, at det er blevet koldere siden 1940, men anerkender det menneskeligt forårsagede co2-niveau?
- Lindzen, der anerkender både opvarmning og co2, men ikke tror, at sensitiviteten er så høj?
- Lubos Motl, der ikke mener, at der er meget mere opvarmning i vente, fordi forsinkelsen mht. opvarmningen af havene er mindre, end IPCC mener?
- Svensmark/Shaviv, der vil forklare både betydelige dele af opvarmningen med kosmisk indflydelse samt bortforklare den manglende sammenhæng i de sidste 20-30 år med større forsinkelser i havopvarmningen, end IPCC regner med?


kan bringes til at forliges? Jeg kan nemlig ikke se, hvordan man kan tro på alt dette uden at rode sig ud i mindst tre-fire krasse selvmodsigelser af den alvorlige slags? Men det vil du utvivlsomt forklare mig, ikke?RE: No problem, CBH!31-12-2007 10:50
Kosmos
★★★★★
(5366)
og du kan vel vanskeligt påstå andet end, at mit citat var fuldstændigt korrekt - ja, han siger endda siden 1930 og ikke 1940?

- du vil gerne ha' ret - og det får du så (på dette punkt!): Jeg burde selvfølgelig have googlet på 100% af, hvad hr. Ball (som jeg iøvrigt aldrig tidligere har intereseret mig for!) siden tidernes morgen monne have ytret!
Det var jeg for doven til, og således overså jeg dét citat, du tillægger så central betydning - beklager!


jeg tror umiddelbart ikke Michaels over en dørtærskel

- nå, det var da ellers et noget summarisk 'argument'!


Hvorfor egentlig ikke bare pakke Ball væk og erklære ligeud, at han ikke ved, hvad han taler om, og at han nok ikke har noget af interesse at bidrage til diskussionen med.......?

- men det har han da efter min mening i høj grad (tak fordi du henledte min opmærksomhed på ham!): Han fremhæver dén 'åndelige ensretning', som hele miséren omkring politisk styring af videnskabelig forskning er det begrædelige resultat af!


Men det vil du utvivlsomt forklare mig, ikke?

- næh! Faktisk vurderer jeg ikke, at en eneste af dem 'har 100% ret' (hvis man da overhovedet kan ha' det i blot nogenlunde komplekse spørgsmål?). Det er klart, at hvis én konklusion hviler på en præmis om fx. høj oceanisk varmekapacitet, mens en anden konklusion hviler på en præmis om lav oceanisk varmekapacitet - da kan ikke begge konklusioner opretholdes/underbygges (på denne vis, 'tihvertifald'!). Men såfremt du undersøgte revl og krat af, hvad samtlige bidragydere til 'IPPC-processen' har publiceret, ville du da givetvis også være i stand til at eftervise indbyrdes uforenelige synspunkter, hvilket formentligt endda også en sjælden gang(?) ville være tilfældet for den enkelte forsker, set over et passende tidsrum.

Men skeptikerne har alle det til fælles, at de ser kritisk på store dele af IPCC-outputtet - og deri mener jeg, de har ret, som fx. formuleret af Pielke Sr. (et al.)

Og hermed ønsker jeg et Godt Nytår for jer alle - med håbet om (mange) flere aktive debattører i 2008!
31-12-2007 11:54
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg burde selvfølgelig have googlet på 100% af, hvad hr. Ball (som jeg iøvrigt aldrig tidligere har intereseret mig for!) siden tidernes morgen monne have ytret!


Det siger jeg ikke, at du burde - men når du nu efter eget udsagn aldrig har interesseret dig for Tim Ball, skulle du måske liige kigge lidt grundigere efter eller spørge, hvor jeg havde citatet fra, inden du straks beskyldte mig for citatfusk, ikke?

Men ja, jeg tillægger da Tim Balls udtalelse om, at det er blevet koldere siden 1940, central betydning for min henvisning til, at det efter hans mening er blevet koldere siden 1940............

- men det har han da efter min mening i høj grad (tak fordi du henledte min opmærksomhed på ham!): Han fremhæver dén 'åndelige ensretning', som hele miséren omkring politisk styring af videnskabelig forskning er det begrædelige resultat af!


Videnskaben er fuld af "åndelig ensretning" i den forstand, at man ikke bare kan mene, hvad man vil, og forvente at blive taget alvorligt - man er nødt til at rette ind efter de fysiske realiteter. Evolutionsbiologien, mit felt, er så at sige "åndeligt ensrettet" efter evolutionsteorien, fordi alle kendsgerningerne helt entydigt peger på, at denne teori er korrekt. "Intelligent design"-bevægelsen synes også, at det er rigtig ubehageligt, at de ikke bliver taget alvorligt, bare fordi de ikke har nogen argumenter eller data, der støtter deres holdning, men sådan er
videnskab nu engang. Geografien og astronomien er også så frygtelig ensrettede, at man ikke bliver taget alvorligt, hvis man påstår, at Jorden er flad, eller at Månen er lavet af grøn ost.

På samme måde er klimavidenskaben ensrettet efter, at alle termometre både på satellitterne og jordoverfladen helt entydigt viser opvarmning siden 1940, uanset hvad man trækker fra af UHI-effekter eller hvordan man i øvrigt vender og drejer det. Hvis Ball synes det er åndelig ensretning, at man ikke bliver taget alvorligt, når man benægter termometrene eller påstår, at Månen er lavet af grøn ost eller at Jorden er flad, så må det være hans eget problem. Åndelig ensretning af den slags, der sorterer åbenlyst nonsens fra, er helt nødvendigt for videnskabelige fremskridt.

Faktisk vurderer jeg ikke, at en eneste af dem 'har 100% ret' (hvis man da overhovedet kan ha' det i blot nogenlunde komplekse spørgsmål?).


Det har du helt ret i. Det er meget nemmere, videnskabeligt set, at afgøre, om noget er forkert, end om det er rigtigt. Men dit problem er, at flere af dem vurderet på det foreliggende grundlag, beviseligt tager 100% fejl - og det er faktisk en ret enkel sag af afgøre i mange tilfælde.

Det er blevet varmere siden 1940. Det lader sig simpelthen ikke rationelt bestride. Og Co2-stigningen er menneskeskabt. Det er igen helt entydigt dokumenteret på linie med Tyngdeloven.

Folk, der påstår andet, kan uden videre rubriceres i samme kategori som dem, der tror, at Jorden er flad. Der er ingen grund til at lade den slags idioter spilde seriøse forskeres tid. Derfor beder IPCC dem naturligvis også om at smutte hen og lege et andet sted - og hvad er egentlig problemet i det?

Men såfremt du undersøgte revl og krat af, hvad samtlige bidragydere til 'IPPC-processen' har publiceret, ville du da givetvis også være i stand til at eftervise indbyrdes uforenelige synspunkter, hvilket formentligt endda også en sjælden gang(?) ville være tilfældet for den enkelte forsker, set over et passende tidsrum.


Ja, men det handler om ting, hvor der rent faktisk er betydelig videnskabelig usikkerhed og tilsyneladende modstridende data - det er helt legitimt. Det er f.eks højst usikkert, hvor meget vandstanden vil stige, hvordan og hvor meget indlandsis, der smelter eller om den arktiske havis vil smelte indenfor 10, 30 eller 50 år. Og hvor der eksisterer sådanne usikkerheder, lader IPCC da også være med at udtale sig med nogen større sikkerhed. Der er derimod ingen indbyrdes uoverensstemmelser omkring, at det bliver varmere, at det skyldes co2, og at det vil fortsætte, medmindre udslippet bringes under kontrol.

Og helt ærligt, Kosmos: Du kan da ikke i ramme alvor mene, at Tim Ball eller Jaworowski har krav på at blive taget alvorligt på dette grundlag?

Og hermed ønsker jeg et Godt Nytår for jer alle - med håbet om (mange) flere aktive debattører i 2008!


Her kan vi i det mindste være enige - både om det første og det andet! Godt nytår!


Deltag aktivt i debatten Flere og flere videnskabsmænd sætter spørgsmålstegn ved global opvarmning:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Der er ingen klimakrise - 500 uafhængige videnskabsmænd14907-11-2019 07:18
Kloge videnskabsmænd026-10-2019 14:42
Er klimaskeptikere bedre videnskabsmænd?3023-10-2019 18:51
Skeptiske videnskabsmænd bliver overhørt på Bali1520-12-2007 13:48
Artikler
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik