Husk mig
▼ Indhold

For vore børn og børnebørns skyldSide 1 af 3123>
For vore børn og børnebørns skyld14-12-2015 23:07
Carsten Dybkjær
☆☆☆☆☆
(2)
Jeg har skrevet om klimahåb for vore børn og børnebørn i avisen, Kronikken blev bragt i Fyens Amtsavis
Lad os omstille vores levevis
Klimatopmøde
mitfyn.dk
Hvis du ikke kan logge ind på Fyens.dk så får du teksten her: Kronik/Synspunkt i anledning af Cop21 klimatopmødet i Paris
Af Carsten Dybkjær, cand.theol. , redaktør for Kirkepartner, tidligere sognepræst i Hesselager
Børn og børnebørn elsker at være ved danske strande, hvor de frit kan gå på opdagelse og finde krabber og muslinger. Jeg spekulerer ofte på hvordan det vil blive for vores kære børn og børnebørn, når de bliver voksne. Vil havet være steget, så der bliver bygget diger rundt i hele landet og de dejlige åbne strande forvansket til høje mure af cement. Og hvordan vil det gå ude i verden, vil øer blive oversvømmet og små lande forsvinde? Vil tørke og oversvømmelser brede sig, så vi vil se en uendelig strøm af klimaflygtninge, der søger væk fra naturkatastroferne og op til de nordiske lande?
Jeg er bange for at vi vil se mange katastrofer, før vi får vendt udviklingen. I disse dage samles mange af verdens ledere til Cop21 Klimatopmødet i Paris. Mon de får lavet en aftale der begrænser temperaturstigningerne til 2 procent?
Jorden som vores fælles hjem
Pave Frans har udsendt rundskrivelsen Laudato Si' – lovet være du. Den handler om omsorgen for jorden, som er vores allesammens fælles hjem. Vi kan vælge at være herremand over jorden og udnytte den uden nogen skrupler. Vi kan også vælge at lytte til Frans af Assisi (pave Frans' navnebror), der siger, at naturen er vores søster. Hvis vi anlægger det syn, at jorden er vores søster, så bliver det sværere at udnytte den – det ville vi ikke gøre som en god bror. Det afhænger altså af, hvordan vi ser på jorden. Er den blot en ressource eller er jorden et familiemedlem, vi holder af?
Der bliver lyttet til paven, fordi han ikke kun er en tilfældig kirkelig leder, men også videnskabsmand (professor i kemi). I skrivelsen redegør pave Frans for, hvad de fleste videnskabsfolk er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Frans redegør også for de politiske tiltag. Men det mest interessante er hans moralske vinkel på problemerne og hans opfordring til, at hvert enkelt menneske ser det som sit ansvar at tage ansvar for jorden, fordi jorden er vores fælles hjem. Og hvem vil skide i sin egen rede? Vil vi med vores grådighed lægge jorden øde, så det bliver meget vanskeligt at overleve for kommende generationer. Er det den verden vi vil efterlade os? Nej, det er vores ansvar at vi efterlader en planet, som er beboelig for vore efterkommere.
Paven har mødt mange politiske ledere. Jeg håber især på, at de danske ministre Lars Christian Lilleholt og Eva Kjer Hansen, der også var i audiens hos paven, har lyttet til de kloge ord.
Desværre er der ikke meget, der tyder på det, efter at regeringen har reduceret klimamålene og præsenteret tiltag som Grøn realisme. For mig at se betyder det et tab af biodiversitet og dårligere vilkår for insekter, fisk og fugle omkring vandløb. Og kysterne, Danmarks eneste vilde natur, bliver truet af hotelbyggeri. De naturkyster, der tiltrækker mange turister vil efterhånden komme til at ligne det hotelbyggeri, vi kender fra Middelhavet, hvor det mange steder ikke er til at komme ned til vandet, hvis ikke man betaler for det. Er det sådant et Danmark, vi ønsker? At udsætte et par elsdyr er kun symbol politik, der kan camouflere, at man andre steder presser naturen ud over bristepunktet.
Grænser for vækst
Regeringens tiltag bygger på en forældet ideologi, der hedder vækst. Vækst var fornuftigt i de dage, hvor vi byggede samfundet op. Men nu er vi nået til et punkt, hvor der er grænser for vækst. Jorden har begrænsede ressourcer. Fortsat vækst vil ske på bekostning af vores fælles hjem. En vækst nu er en kortsigtet gevinst. På længere sigt bliver der en regning at betale, og den bliver dyr.
Håb på trods
Der er en historie om Martin Luther. Han blev en gang spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at verden gik under i morgen. "Så ville jeg plante et æbletræ i dag " svarede han. Det er håb på trods.
Pave Frans slutter ikke sin skrivelse i desperation, men med håb: "Lad os gå syngende fremad. Vor kamp og vor bekymring for denne planet vil aldrig fratage os glæden ved at håbe."
Lad os håbe at Klimatopmødet i Paris munder ud i et godt resultat, der giver håb om at få stoppet klimaforandringerne.
Men hvis politikerne ikke kan enes, så er det op til dig og mig. Lad os omstille vores levevis for vore børn og børnebørns skyld. Og det kan vi gøre, hvis vi bliver som børn igen. Børn der glæder sig over at betragte nogle høns eller kaniner. Børn, der glæder sig over at gå tur ved de vilde danske kyster og samle muslinger og måske et stykke rav. Det er dansk hygge at sidde og læse højt af Rasmus Klump og klatre i træer og finde modne blommer eller et rødt æble. Det er koster ikke mange ressourcer. Det er ikke kortsigtet økonomisk grådighed – men glæde i det enkle i en harmonisk global familie.
14-12-2015 23:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det lyder jo altsammen smukt og tilforladeligt - men hænger det også sammen?

Mon de får lavet en aftale der begrænser temperaturstigningerne til 2 procent?

- nej dét man da ikke håbe!: Jordens aktuelle middeltemperatur er vist af størrelsesorden 288 K, så 2% stigning ville være ret voldsomt!


Men nu er der jo i mellemtiden indgået en aftale - omend en særdeles luftig en af slagsen - der som målsætning har en stigning <2 grader.

Vil havet være steget, så der bliver bygget diger rundt i hele landet og de dejlige åbne strande forvansket til høje mure af cement

- siden 'den lille istid' er oceanerne steget omkring 3 mm/år (de senere år lidt mindre), så der går sikkert en del generationer, før cementmurene omkranser det hele, specielt for Danmarks vedkommende, da det meste af området er under langsom landhævning.

De naturkyster, der tiltrækker mange turister vil efterhånden komme til at ligne det hotelbyggeri, vi kender fra Middelhavet, hvor det mange steder ikke er til at komme ned til vandet, hvis ikke man betaler for det

- omend overdrivelse fremmer forståelsen, er du da vist her i gang med at male en vis herre på væggen!?


Regeringens tiltag bygger på en forældet ideologi, der hedder vækst. Vækst var fornuftigt i de dage, hvor vi byggede samfundet op. Men nu er vi nået til et punkt, hvor der er grænser for vækst

- alene i dag har jeg hørt om (stort) behov for mere forskning (= flere ressourcer!) ifm. for tidligt fødte spædbørn og ifm. diverse misbrugsproblemer. Men du mener åbenbart, at vort samfund har rigeligt med ressourcer til at imødegå sociale problemer, håndtere flygtninge, sikre sundhedstjeneste, uddannelse mv. til alle sine borgere? Det må du vel mene, siden du advokerer for 'vækststop'!??

Og det kan vi gøre, hvis vi bliver som børn igen. Børn der glæder sig over at betragte nogle høns eller kaniner. Børn, der glæder sig over at gå tur ved de vilde danske kyster og samle muslinger og måske et stykke rav...

- kunne du være lidt mere konkret vedr. dine omstillingsvisioner? Som her skitseret forekommer de 'lidt' svære at forholde sig til!

Redigeret d. 14-12-2015 23:44
15-12-2015 07:33
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kosmos skrev:
- siden 'den lille istid' er oceanerne steget omkring 3 mm/år (de senere år lidt mindre), så der går sikkert en del generationer, før cementmurene omkranser det hele,


Lidt mindre?
http://sealevel.colorado.edu/
Er jeg den eneste, der har svært ved at se det ud af den graf?

Hvor mange generationer mener du så det er tålelig der må gå før vi er nød til at bygge diger?
Nu kom der lige et nyt studie den anden dag, der siger det er muligt vi kan smelte Øst-Antarktis på 1000 år (10 gange hurtigere end forfatterne selv havde forventet).

..specielt for Danmarks vedkommende, da det meste af området er under langsom landhævning.


Ja - og til gengæld, så ligger vi tilpas langt fra Antarktis til at det er her størstedelen af effekten vil mærkes, når isen ikke længere er dernede til at trække i oceanet. (tyngdekraften, du ved).
15-12-2015 19:13
Carsten Dybkjær
☆☆☆☆☆
(2)
Hej Kosmos! Mange tak for din respons. Tak for rettelsen. Det skal selvfølgelig være 2 grader.

Mht kysterne. Ja, det er allerede nu nødvendigt at bygge diger - det mærker vi vort eget sommerhus og alle kommuner forbereder sig på havstigninger. Jeg lytter til sagkundskaben på området og har ikke selv nogle bud på hvor meget og hvornår.

At der bliver bygge cementmure er min reaktion på, at regeringen nu giver tilladelse til opførsel af hoteller mm ved kysterne (foreløbig 10 forsøgsområder) og jeg frygter at det vil betyde, at vi flere steder ikke får den frie passage ved kysterne som vi har nu.

Mht vækst så mener jeg at der er grænser for vækst i den forstand at der er begrænsede resourcer på vores fælles jord. Da jeg var i Afrika hørte jeg en historie om en lille dreng der brokkede sig, fordi hans storebror tog det største stykke af lagkagen. Moderen svarede ikke: vi skal dele så I får lige store stykker, nej hun sagde: når du bliver stor, så kan du få det største stykke. Det er et billede på os, der er de store = de rige i verden, som tager det største stykke af lagkagen, og der er meget lidt tilbage til de fattige i verden. Og det bliver aldrig nogensinde muligt for de fattige at få et lige så stort stykke af lagkagen som vi får nu. Der er begrænsede med resourcer og derfor kan vi ikke bare fortsætte med at forbruge mere og mere olie, mineraler, træ osv. Derimod kan vi skrue op for forbrug af service - det belaster ikke jorden, men giver andre mennesker en løn. Jeg efterlyser nogle der er klogere end mig på økonomi, men jeg er overbevist om at de nuværende økonomiske vækstteorier ikke kan fortsætte i vores tid.
Jeg anlægger moralske betragtninger på klimaområdet fordi jeg mener at vi ikke kan overlade det vigtige spørgsmål til politikere, teknokrater og økonomer. Jorden har vi arvet af vores børn og børnebørn.
15-12-2015 19:34
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hej Carsten! Tak for hurtig tilbagemelding.

I modsætning til dig tror jeg ikke rigtigt på, at vi kan 'løse' vort samfunds betydelige problemer på en lang række områder uden flere ressourcer ('vækst').
Til gengæld tror/håber jeg, at vi med fornøden snilde ('effektivisering') kan opnå vækst uden at udtømme naturressourcerne!


Men det vil givetvis blive nødvendigt - på globalt plan - at nedbringe befolkningstilvæksten!
15-12-2015 20:03
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Peter, du skriver:

"
Nu kom der lige et nyt studie den anden dag, der siger det er muligt vi kan smelte Øst-Antarktis på 1000 år (10 gange hurtigere end forfatterne selv havde forventet).
...

Ja - og til gengæld, så ligger vi tilpas langt fra Antarktis til at det er her størstedelen af effekten vil mærkes, når isen ikke længere er dernede til at trække i oceanet. (tyngdekraften, du ved)."


Er det .. eget ræsonnement ? Forfriskende :-)
Maen?? Er du sikker? Er det "dokumenteret" ?

Iøvrigt viser både havtemperaturer omkring Antarktis og satellittemperaturer over Antarktis at der ikke er stigende temperaturer derned, måske endda tvært imod.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
15-12-2015 21:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Carsten Dybkjær skrev:

Mht vækst så mener jeg at der er grænser for vækst i den forstand at der er begrænsede resourcer på vores fælles jord.


Carsten

Det kommer du til at uddybe. Mig bekendt kan klodens grundstoffer ikke forbruges og er lige som energi en konstant. Så for at øge væksten, når klodens "ressourcer" ikke slår til, skal der blot opfindes metoder til, at omforme grundstofferne i den form og den sammensætning, der ønskes.

(Når vi afbrænder kulstof (C) - så omformes kulstoffet til bla. CO2 - men kulstoffet er ikke forsvundet.)


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-12-2015 21:16
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Boe >
Carsten
Det kommer du til at uddybe.


Vækst er øget aktivitet. Al aktivitet er energi. Energi er varme.
Kan du ikke gætte dig til resten?

.
15-12-2015 21:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
crank skrev:
.

Boe >
Carsten
Det kommer du til at uddybe.


Vækst er øget aktivitet. Al aktivitet er energi. Energi er varme.
Kan du ikke gætte dig til resten?

.


Det er rigtigt, at al energi på et tidspunkt ender som varme, men al energi er ikke varme.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-12-2015 21:52
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Boe >
OK - anvendt energi, så.


.
15-12-2015 22:31
Kosmos
★★★★★
(5375)
Der bliver lyttet til paven, fordi han ikke kun er en tilfældig kirkelig leder, men også videnskabsmand (professor i kemi)

- det sidste er nu 'lidt' af en overdrivelse (der fremmer forståelsen?). Wiki oplyser:

He attended the technical secondary school Escuela Técnica Industrial N° 27 Hipólito Yrigoyen,named after a past President of Argentina, and graduated with a chemical technician's diploma. He worked for a few years in that capacity in the foods section at Hickethier-Bachmann Laboratory where his boss was Esther Ballestrino. Before joining the Jesuits, Bergoglio worked as a bar bouncer and as a janitor sweeping floors, and he also ran tests in a chemical laboratory

- så 'professoratet' er tilsyneladende mere à là professor Tribini!


En anden prælat, Peter Forster, biskop af Chester, har kommenteret det pavelige hyrdebrev. Forster se sør'me (også) kemiker - måske endda 'lidt mere' end Paven:

Forster was educated at the town's Tudor Grange Grammar School and Merton College, Oxford, where he graduated BA in chemistry, promoted to Master of Arts in 1973. At Edinburgh University, he graduated as a Bachelor of Divinity in theology in 1977 and as a Doctor of Philosophy in 1985


Forster (og en medforfatter) har - som omtalt - skrevet en længere kommentar til Pavens hyrdebrev; konklusionen lyder:

Overall, the encyclical strikes us as well-meaning but somewhat naïve. Its gentle idealism longs for a world in which cats no longer chase mice, a world in which species do not kill and eat each other (most do), a world in which species no longer become extinct, despite the firmly established scientific fact that most of the species that have existed have already become extinct through the normal operation of the evolutionary process. Much of what he recommends in his 'ecological spirituality' – a regular day of rest, an economic market that is our servant and not our master, and a proper recognition of the rootedness of human life in the wider natural world – is valuable and commendable. But to regard economic growth as somehow evil, and fossil fuels as pollutants, will only serve to increase the very poverty that he seeks to reduce.
(Min kursivering)
Redigeret d. 15-12-2015 22:33
15-12-2015 22:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
crank skrev:
.

Boe >
OK - anvendt energi, så.


.


Ikke nødvendigvis - og ikke nødvendigvis varme, hvis temperatur medvirker til at påvirke klodens klima og slet ikke noget, der har indflydelse på klodens ressourcer.

Hvis vi kan finde ud af, at få klodens ressourcer af grundstoffer tilbage i en form og sammensætning, så de kan bruges/anvendes igen og igen - så har vi løst mange af de problemer, som vi pt. tumler med.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-12-2015 22:42
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Altså Boe .. Pedanteri er ikke argumentation.

Jo. Anvendt energi giver nødvendigvis varme. Og AL varme her på kloden påvirker klodens temperatur.

Vækst ER sikker nedtur!

.
15-12-2015 23:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-
Jeg håber der bliver sät mere fart på investeringer til forskning i videreudviklingen af fission og senere fusion energi,så menneskeheden kan være forsynet med en effektiv tæt energi til afløsning for den fossile i århundrede i fremtiden.
Ved rigelig.energi og proces temperaturer på 1000C vil.vi kunne fremstille syntetiske brændstoffer uden at skulle anvende afgrøder.til.fødevarer .
Vi vil også have bedre.mulighed for at udnytte Jordens råstoffer når vi.Har rigelig med energi samt.til.at.drive fordampningsanlæg.til.fremstilling af ferkvand fra havvand,Der Er utallige muligheder når vi.har rigelig energi til at bringe mere vækst til verdens u-lande.
15-12-2015 23:31
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Kjeld >

Hvor skal vi gøre af al den varme, vi dermed vil udvikle?

.
15-12-2015 23:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Crank-
Simpel,vi skal.have arbejde udført.
15-12-2015 23:41
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Kjeld >
Arbejde afgiver da også varme.
- bedre, du slapper af.

.
15-12-2015 23:43
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Carsten Dybkjær skrev: Grænser for vækst
Regeringens tiltag bygger på en forældet ideologi, der hedder vækst. Vækst var fornuftigt i de dage, hvor vi byggede samfundet op. Men nu er vi nået til et punkt, hvor der er grænser for vækst. Jorden har begrænsede ressourcer. Fortsat vækst vil ske på bekostning af vores fælles hjem. En vækst nu er en kortsigtet gevinst. På længere sigt bliver der en regning at betale, og den bliver dyr.


Det er interessant du betragter vækst som noget som har været fornuftigt engang, men ikke er det længere. Men hvad er pointen med vækst egentlig? Som jeg har forstået det bygger regeringens politik på vismændenes anbefalinger om at forsøge at fastholde en vækst på 2-3 % fordi alle beregninger og erfaringer har vist at en lille beskeden vækst som 2-3 % i realiteten er, danner det allerbedste grundlag for en optimal balance i et givent samfund. Det er ikke er udtryk for at nu skal de fattige, naturen, jorden eller luften skal ned med nakken. Det er såmænd "bare" et udtryk for at af opnå eller fastholde en balance som gør det muligt for os at blive ved med at kunne tilbyde de svageste borgere den samme standard som vi frem til nu, har opnået. Tilbyde børnene den samme standard skolegang, tilbyde de ældre samme standard omsorg, syge samme, nej bedre (fordi vi kan mere), standard. Jeg tror pointen er tydelig nok. Jeg kan godt se det kan virke lidt pudsigt at den lille vækst har nogen betydning. I realiteten er den jo kun et udtryk for at de værdier som skabes i samfundet, og som kan beskattes, stiger lidt. Jeg tror det har noget at gøre med at den fungerer på samme måde som olie fungerer i en motor. Den smører og får tingene til at glide. Det betyder ikke vi ikke kan undvære den, på samme måde som en motor i princippet godt kan køre uden tilførsel af olie. En tid, i hvert fald. Men på længere sigt vil der ske noget som kan mærkes. Det scenarie er ikke noget vismændene behøves sidde og regne på, for der findes nok af eksempler fra den virkelige verden at se på. Og eksempler som indtil videre eksisterer viser desværre alle, at det har ramt de svageste hårdest. Det synes jeg er bekymrende at tænke på, når talen falde på at bekæmpe væksten og det skal hedde sig at den er ødelæggende for vores liv på jorden. På samme måde som jeg nødig vil overtage en bil som har kørt uden olie, ønsker jeg heller ikke at overlade et samfund som kører på minus vækst, til mine børn. Og angående jorden, har jeg tillid til at den er skabt til at klare belastningen. Om nogle få år vil befolkningstilvæksten på jorden blive negativ, og sammen med den teknologiske udvikling vil mennesket og jorden finde en fornuftig balance som kan fortsætte så længe der skal til.
Redigeret d. 15-12-2015 23:50
15-12-2015 23:46
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >
Kan du argumentere for alle de påstande?

.
15-12-2015 23:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Vismændene kan...

...men alt kan jo diskuteres. Som også klimavidenskaben kan det

Redigeret d. 15-12-2015 23:52
15-12-2015 23:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Nu er det meste at det jeg skrev ikke postulater, men en analyse af samfundsforhold.
15-12-2015 23:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
[quosamfund med en te]crank skrev:
.

Kjeld >
Arbejde afgiver da også varme.
- bedre, du slapper af.

.[/quote]

Crank-
Du er et vrøvlehoved eller.overtræt,varme Er termisk energi.som kan omformes til.elektricitet og dermed.udføre mange.arbedsopgaver,som Er.vigtige for.et.vækstsamfund med en stabil levestandard.
15-12-2015 23:59
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >
Nu er det meste at det jeg skrev ikke postulater, men en analyse

Hvis jeg også kom med postulater, ville det ligeledes være mine 'analyser'.
Forskellen på os to er, at jeg ikke bruger det til at forplumre debatten med.

.
16-12-2015 00:09
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kjeld Jul skrev:

Crank-
Du er et vrøvlehoved eller.overtræt,varme Er termisk energi.som kan omformes til.elektricitet og dermed.udføre mange.arbedsopgaver,som Er.vigtige for.et.vækstsamfund med en stabil levestandard.Varme er energi, ja. Og energi er varme. Det gør overhovedet ingen forskel, at energi kan omdannes til elektricitet.

Verden har ikke mere brug for vækst, men omfordeling.

.
16-12-2015 00:38
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kjeld Jul skrev:
Boe-
Jeg håber der bliver sät mere fart på investeringer til forskning i videreudviklingen af fission og senere fusion energi,så menneskeheden kan være forsynet med en effektiv tæt energi til afløsning for den fossile i århundrede i fremtiden.
Ved rigelig.energi og proces temperaturer på 1000C vil.vi kunne fremstille syntetiske brændstoffer uden at skulle anvende afgrøder.til.fødevarer .
Vi vil også have bedre.mulighed for at udnytte Jordens råstoffer når vi.Har rigelig med energi samt.til.at.drive fordampningsanlæg.til.fremstilling af ferkvand fra havvand,Der Er utallige muligheder når vi.har rigelig energi til at bringe mere vækst til verdens u-lande.


Enig, og når jeg skriver, ovenover, at jeg har tiltro til at jorden nok skal klare belastningen af os mennesker, er det netop i tillid til at disse teknologier forbedres og udvikles


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
16-12-2015 00:43
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >

Jeg kan se, at jeg er nødt til at gentage mit spørgsmål:

Hvor skal vi gøre af al den varme, vi dermed vil udvikle?

.
16-12-2015 00:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
crank skrev:
Morten >Jeg kan se, at jeg er nødt til at gentage mit spørgsmål:
Hvor skal vi gøre af al den varme, vi dermed vil udvikle?


Jeg har hverken læst elle hørt om at teknologien som sådan tilfører varme af betydning til naturen, men i givet fald kan der kun være tale om den som kommer fra fissionsværkerne. Ved du det Kjeld? Hvis det kan måles burde det jo påvirke den globale opvarmning og fratrækkes den opvarmning som CO2en får skylden for.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 16-12-2015 00:55
16-12-2015 03:19
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Ja, det kvantum fossilt materiale, man har brændt af, må da have udviklet en varme. Jeg er med på, at noget af varmen har forladt atmosfæren, men vel ikke det hele?

.
16-12-2015 03:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Rent faktisk kan der trækkes varme (energi) ud af at fryse vand til is, men det bliver kloden vel ikke varmere af.
16-12-2015 09:30
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Rent faktisk kan der trækkes varme (energi) ud af at fryse vand til is, men det bliver kloden vel ikke varmere af.


Ja, der er varme nok over det hele. Den skal bare skilles ud fra kulden
.

>Crank
Varmen du spørger til, forsvinder ud i rummet, med lidt forsinkelse. Det er ikke sådan at varmen vi producerer i sig selv skaber en opvarmning som giver anledning til bekymring. Og det faktum at vi gerne forsøger at holde på den i vores huse, bidrager heller ikke til bekymring. Det som den videnskabelig teori, drivhuseffekten, handler om, og som nogen elsker at frygte, er at drivhusgasserne virker som et envejsfilter på solens stråler, sådan at energien stadig slipper lige uhindret ind, men ikke længere helt så uhindret ud igen. Reelt sker der det at energien optages af fx CO2, som er en drivhusgas. Dette er beviseligt, og danner ikke grundlag for nogen som helst uenighed mellem skeptikere og alarmister, idet alle er 100% enig i dette fænomen. Og for lige at slutte "historien" af, så opstår uenigheden blandt forskerne, i den udregning som handler om nogle processer som samlet set påstås at forstærke effekten af den varme som CO2en holder på. Det er altså "kun" de afledte processer, og deres betydning som skiller videnskaben ad, mellem alarmister og skeptikere. Hvem der har ret kan ikke afgøres i noget endegyldigt forsøg, da man jo ikke kan lave en kopi af jorden og atmosfæren, hvor man kan udføre forsøget. Til gengæld kan man måle temperaturer på jorden, men da jordens klima varierer af naturlige årsager, giver denne metode først et endegyldigt svar når vi kender alle de naturlige variationer til bunds. Det gør vi imidlertid ikke, hvorfor helle debatten dybest set hviler på postulater. Det er derfor klart at det gavner alarmisternes sag når der kan påvises at målte temperaturer på jorden er stærkt stigende og har været jævnt stærkt stigende, i takt med at CO2en er øget i atmosfæren. Af samme grund er der kommet flere skeptikere i takt med at temperaturerne er blevet ændret uden nogen fornuftig argumentation, sådan at de netop former sig så de passer ind i alarmisternes påstand. Tvivlen om disse ændringers rigtighed bliver ikke mindre af, at mange alarmister mere eller mindre åbenlyst giver udtryk for at det er helt i orden at tviste videnskaben, fordi de synes sagen er for vigtig til at almindelige mennesker skal kunne vurderer tingene ud fra den uforfalskede viden som kunne være til rådighed. Hvis du nu forsøgte at læse de lange og tydeligvis, for dig, uforståelige indlæg på klima.dk vil du kunne se at de ofte handler om at forsøge at finde ud af hvad den uforfalskede viden, overhovedet er, for det er bestemt ikke let at vide længere. Det er vi nogen som synes er noget rigtigt møg, for at sige det ligeud, mens andre tilsyneladende jubler hver gang røgsløret gøres tykkere. Og det gør det jævnligt. Alarmisterne har således nok at juble af, mens det må siget at se ret sort ud for skeptikerne. Nu håber jeg dette lille resume af de seneste års udvikling indenfor klimakrigen har hjulpet dig til bedre at forstå hvad det hele mere præcist går ud på.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 16-12-2015 09:35
16-12-2015 09:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Morten Riber skrev:
crank skrev:
Morten >Jeg kan se, at jeg er nødt til at gentage mit spørgsmål:
Hvor skal vi gøre af al den varme, vi dermed vil udvikle?


Jeg har hverken læst elle hørt om at teknologien som sådan tilfører varme af betydning til naturen, men i givet fald kan der kun være tale om den som kommer fra fissionsværkerne. Ved du det Kjeld? Hvis det kan måles burde det jo påvirke den globale opvarmning og fratrækkes den opvarmning som CO2en får skylden for.

Morten-
Summen af alle energiformer i universet er konstant.
Varmeenergien overgår til andre energiformer her på Jorden.
Feks, opstår der varme ved al bevægelse,vindmøller udvikler også varme,udviklingen af varme på Jorden indgår.i energiregnskabet.
CO2 har den egenskab at den tilbageksster noget af den langbølgede stråling til Jorden,hvor meget.Er der stor uenighed om.
16-12-2015 09:59
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >
Energien 'optages' af CO².

Så må CO²en da være teM'li varm efterhånden?

---

Kjeld >
Varmeenergien overgår til andre energiformer her på Jorden.

Eh? Hvilke former, f.eks.? Skove? 'Sover' varmen så i træerne, indtil de igen brændes? Eller hvad?

---

Jeg forlanger ikke, i er svarparate - undres bare.
Og jeg må nok til at læse noget om CO².

.
16-12-2015 10:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
crank skrev:
.

Morten >
Energien 'optages' af CO².

Så må CO²en da være teM'li varm efterhånden?

---

Kjeld >
Varmeenergien overgår til andre energiformer her på Jorden.

Eh? Hvilke former, f.eks.? Skove? 'Sover' varmen så i træerne, indtil de igen brændes? Eller hvad?

Crank-
Ad. Planter,kemisk energi til fotosyntese,beliggenhedsenergi(potentiel)
og bevægelsesenergi(kinetisk) til at transportere vand fra jorden op i planterne.
---

Jeg forlanger ikke, i er svarparate - undres bare.
Og jeg må nok til at læse noget om CO².

.


Mit svar blev blandet ind i dit spørgsmål.

Redigeret d. 16-12-2015 10:18
16-12-2015 10:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Crank-
Uden varme ingen.bevægelsesenergi heller ikke bevægelse af luftmasser som giver energi til at bevæge vindmøllerne,som.igen producerer varme og elektricitet osv osv
16-12-2015 11:03
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kjeld Jul skrev:
Crank-
Uden varme ingen.bevægelsesenergi heller ikke bevægelse af luftmasser som giver energi til at bevæge vindmøllerne,som.igen producerer varme og elektricitet osv osv


Ja, jeg er med på, at al aktivitet giver varme. Måske lige bortset fra fotosyntesen, som jeg ikke skal kloge mig alt for meget på - mener, den 'bruger' solvarme?
.

Summen af alle energiformer i universet er konstant.

OK; men det er vel ikke ligemeget, om varmen befinder sig ved jorden eller ej.

.
Redigeret d. 16-12-2015 11:16
16-12-2015 11:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Crank-
Også fotosyntese udvikler varme,det gør alle kemiske processer.
16-12-2015 11:27
Jakob
★★★★★
(9325)
­­
@Carsten Dybkjær


Man må da glæde sig over det, når Paven siger noget rigtigt.
Men jeg må på den anden side advare kraftigt imod, at man lærer klimamoral af den katolske kirke.
Den er med sin moraliserende modstand i forhold til prævention og fri abort stærkt medskyldig i verdens overbefolkningsproblem og dermed også i fattigdom og klimaproblemet, og jeg har ikke set, at det er noget, den har tænkt sig at ændre på.

Efter min mening er religion i det hele taget noget møg, når klimaproblemet skal løses. En gavnlig effekt har jeg endnu aldrig set.

Franz af Assisi var nok heller aldrig blevet kendt, hvis han ikke havde stjålet store værdier fra sin far og delt dem ud blandt de fattige.
Og jeg tror ikke, at det er en tyveknægt som Robin Hood, der skal løse klimaproblemet. Ej heller tror jeg, at Vatikanet er de rette til at lære folket om nøjsomhed.Du skriver "børn og børnebørn" i overskriften. Hvor langt mener du, at de nulevende bør føle ansvar..?
Er det kun 2 generationer frem..?
Eller hvorfor overhovedet, når der står i bibelen, at vi ikke skal bekymre os om i morgen..?
Op til COP 15 havde vi endda en finansminister, som mente, at det er Gud, der styrer klimaet.

I mine øjne er kirken så langt bagefter virkeligheden, at det er ganske vanskeligt for mig at se, hvad den kan nytte.
Det er vel egentlig heller ikke længe siden, at den katolske kirke indrømmede, at den tog fejl, da den dømte folk for at være kættere, der skulle brændes på bålet, hvis de mente, at det var solen og ikke jorden, der var i centrum af vores solsystem..?Er du katolsk præst..?


@crank

Solens indstråling og udstrålingen fra kloden er så enorm, at det, vi brænder af, betyder så lidt som ingenting.
Det er i hvert fald, hvad jeg har ladet mig overbevise om.
Men jeg kan dog stadig godt komme lidt i tvivl om f.eks. kølevand fra atomkraftværker.
­
­
16-12-2015 11:28
Morten Riber
★★★★★
(2298)
crank skrev:
Morten >
Energien 'optages' af CO².
Så må CO²en da være teM'li varm efterhånden?


Njaa, det er sådan at når CO2en har optagen en vis mængde preller resten af. Det er noget forskerne har helt styr på, og som sagt ikke noget som skaber uenighed. Alle er enige om at øget CO2 danner grundlag for en temperaturstigning, hvor stor den kan være, og at den i sig selv ikke vil skabe problemer som vi behøves være nervøs for.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
16-12-2015 11:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jakob skrev:
­­
@Carsten Dybkjær


Man må da glæde sig over det, når Paven siger noget rigtigt.
Men jeg må på den anden side advare kraftigt imod, at man lærer klimamoral af den katolske kirke.
Den er med sin moraliserende modstand i forhold til prævention og fri abort stærkt medskyldig i verdens overbefolkningsproblem og dermed også i fattigdom og klimaproblemet, og jeg har ikke set, at det er noget, den har tænkt sig at ændre på.

Efter min mening er religion i det hele taget noget møg, når klimaproblemet skal løses. En gavnlig effekt har jeg endnu aldrig set.

Franz af Assisi var nok heller aldrig blevet kendt, hvis han ikke havde stjålet store værdier fra sin far og delt dem ud blandt de fattige.
Og jeg tror ikke, at det er en tyveknægt som Robin Hood, der skal løse klimaproblemet. Ej heller tror jeg, at Vatikanet er de rette til at lære folket om nøjsomhed.Du skriver "børn og børnebørn" i overskriften. Hvor langt mener du, at de nulevende bør føle ansvar..?
Er det kun 2 generationer frem..?
Eller hvorfor overhovedet, når der står i bibelen, at vi ikke skal bekymre os om i morgen..?
Op til COP 15 havde vi endda en finansminister, som mente, at det er Gud, der styrer klimaet.

I mine øjne er kirken så langt bagefter virkeligheden, at det er ganske vanskeligt for mig at se, hvad den kan nytte.
Det er vel egentlig heller ikke længe siden, at den katolske kirke indrømmede, at den tog fejl, da den dømte folk for at være kættere, der skulle brændes på bålet, hvis de mente, at det var solen og ikke jorden, der var i centrum af vores solsystem..?Er du katolsk præst..?


@crank

Solens indstråling og udstrålingen fra kloden er så enorm, at det, vi brænder af, betyder så lidt som ingenting.
Det er i hvert fald, hvad jeg har ladet mig overbevise om.
Men jeg kan dog stadig godt komme lidt i tvivl om f.eks. kølevand fra atomkraftværker.
­
­


Jacob-

Vindmøllevinger giver.en enorm friktionsvarme.
16-12-2015 12:37
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

50 års afbrænding af helt ufattelige mængder fossilt brændsel.
Har det slet ingen effekt på GW udover CO²-udledingen?

.
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten For vore børn og børnebørns skyld:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Børn tegner håb...017-11-2023 12:03
Vore børn og børnebørn1117-06-2018 19:40
Mere sol giver færre børn og børnebørn011-01-2015 01:55
Verden skal overleve sammen med vores børn720-06-2010 16:24
NyhederDato
Nordisk klimadag for børn11-11-2010 05:10
25 millioner flere børn vil sulte i 205001-10-2009 12:50
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik