Husk mig
▼ Indhold

Forbyd energisparepærer


Forbyd energisparepærer01-08-2008 20:45
Handyman2008
☆☆☆☆☆
(16)
Da energisparepære er fyldte med kviksølv, burde man forbyde dem...
Redigeret d. 01-08-2008 20:48
03-08-2008 13:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Da sparepærer forøger Co2 udslippet som følge af øget energiforbrug til opvarmening, som er langt større end den reduktionen pæren giver omkring strømforbrug. Derfor skal vi ikke bruge sparepærer!
Redigeret d. 03-08-2008 14:16
03-08-2008 14:42
Handyman2008
☆☆☆☆☆
(16)
Hej delphi,

Lad os lige få proportionerne på plads:
1 Ton kul kan enten give 7600 KWh varme eller
1 Ton kul kan give 2900 KWh EL + 2900KWh fjernvarme

Dvs. at hvis man ikke havde brug for EL(hvis det kom fra VE), ville det alt andet lig være bedst at bruge kullet til opvarmning, og ikke til EL varme = glødepære!

En glødepære giver ved 1KWh EL ca. 1KWh varme
Men hvis den samme mængde kul var brugt til fremstillet af varme, vil du havde fået 2,6KWh varme!!!

Så derfor skal man spare på EL!!!
03-08-2008 15:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Lad os lige få proportionerne på plads:
1 Ton kul kan enten give 7600 KWh varme eller
1 Ton kul kan give 2900 KWh EL + 2900KWh fjernvarme

Dvs. at hvis man ikke havde brug for EL(hvis det kom fra VE), ville det alt andet lig være bedst at bruge kullet til opvarmning, og ikke til EL varme = glødepære!

En glødepære giver ved 1KWh EL ca. 1KWh varme
Men hvis den samme mængde kul var brugt til fremstillet af varme, vil du havde fået 2,6KWh varme!!!

Så derfor skal man spare på EL!!!


Har du nogle data, der kan bekræft din påstand?
03-08-2008 16:07
Handyman2008
☆☆☆☆☆
(16)
Ja jeg kan da prøve at hjælpe dig her:

KUL til EL konvertering(svare ike helt til danske forhold, men er tæt på):
http://en.wikipedia.org/wiki/Coal#Energy_density
1 Ton kul = 2000 KWh (vi er lidt bedre end det, her i DK)

Kul til Varme:
1 Ton kul = 6670 kWh, jeg mener dog at det kul vi bruger her i DK er tætter på 7600KWh.

Eks. Link: http://nive.dk/index.php?module=faq&FAQ_op=view&FAQ_id=141


Håber dette hjælper dig noget?
03-08-2008 17:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Eks. Link: http://nive.dk/index.php?module=faq&FAQ_op=view&FAQ_id=141


Sp: Hvor meget energi er der i kul ?


Sv: Alt der er sort er ikke kul. Noget er kunstigt. F.eks. koks lavet af affald fra olieindustrien.
Kul kan også være mere eller mindre hårdt presset.
Det fineste og hårdeste hedder antracit (skinner som sorte glas klodser). Det dårligste hedder brunkul , der kan købes i briketter. Så kan man få alt der i mellem.
Almindelige polske kul indeholder fra 5 til 7,5 kWh per kilo. Til sammenligning skriver man ofte at olie indeholder 10 kWh , men i et dårligt oliefyr giver olie kun omkring 7 kWh per liter.(Der er lidt forskel mellem liter og kilo, men lad os lige glemme det). Så det er ikke bare valget mellem kul og olie, det er også hvor godt dit fyr udnytter brændslet.
Kunstig kul brænder godt ,men man ved ikke hvad der er i det. Der kan ligesågodt gemme sig ubehagelige affaldsstoffer , som industrien på den måde "sælger". Så alt hvad der er stenhårdt og sort og som kan brænde sælges som kul.

Nogle brændeovnsforhandlere kan oplyse hvor god netop deres ovn er til kul. Men den menneskelige faktor (hvor tit du fyrer og hvor meget) betyder nok mest.
Kul koster normalt cirka det halve af olie per kWh.

Ian

Hvis kul har et energiindhold på mellem 5 og 7,5 kWh, vil afbrænding give en samlet energi på mellem 5 og 7,5 kWh. Hvis halvdelen omformes til el vil resten være varme. Hvor bliver resten af i dit regnestykke? 2900 kWh el + 2900 kWh varme = 5800 kWh, dit udgangspunkt var 7600 kWh pr. ton kul, hvor er de sidste 1800 kWh henne?

Jeg kunne godt selv finde på at skifte til led-lamper, men kun for at nedbringe min el-regning! Hvilke nok er det eneste der bliver nedbragt, jeg har en forventning om at konflikten mellem vind-el og kul-el bliver større, og heraf får vi et større CO2-udslip.

Redigeret d. 03-08-2008 17:03
03-08-2008 17:10
Handyman2008
☆☆☆☆☆
(16)
Resten er tab ved EL produktion, som ikke kan omsættes til fjernvarme...
03-08-2008 17:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Resten er tab ved EL produktion, som ikke kan omsættes til fjernvarme...


Dvs. det er varme, der er sluppet væk, men det kan indfanges igen via noget som kaldes en varmepumpe og som kondenseringsenergi fra skorstenen og bruges til fjernvarme.
Elvirkningsgraden kan også øges ved ikke at tage hensyn til 80 til 100 C varmt fjernvarmevand.
03-08-2008 22:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Handyman

Handyman2008 skrev:

Lad os lige få proportionerne på plads:
1 Ton kul kan enten give 7600 KWh varme eller
1 Ton kul kan give 2900 KWh EL + 2900KWh fjernvarme

Dvs. at hvis man ikke havde brug for EL(hvis det kom fra VE), ville det alt andet lig være bedst at bruge kullet til opvarmning, og ikke til EL varme = glødepære!

En glødepære giver ved 1KWh EL ca. 1KWh varme
Men hvis den samme mængde kul var brugt til fremstillet af varme, vil du havde fået 2,6KWh varme!!!

Så derfor skal man spare på EL!!!


Ja! lad os lige få proportionerne på plads!

Det er overvejende sandsynligt, at når du sparer 1 Kwh ved at overgå til sparepærer så forøger du Co2 belastningen med den el-produktion som kommer fra 3 Kwh el.

Netop i et el-produktionssystem som det danske hvor vi har valgt at satse på kraftvarme (el+varme) og møller. Hertil har vi via støtteordninger animeret industrien til at lave procesvarme ved el-produktion hvor spild energien bruges til feks tørreriopstillinger eller egentlig opvarmning feks. ved gartnerier. ALtså produktion som ikke kan lukkes ned ved overproduktion af el.

Her produktion (el) forbrug, decentral og Central produktion (de store kraftværker) og Vindmølleproduktion (jan 2007 Jylland).Læg mærke til! Omkring 80 % af vindproduktionen forekommer i vinterhalvåret netop hvor vi forbruger lys!

Netop på det tidspunkt af dagen hvor vi forbruger lys, er netop! når industrien ikke efterspørger el som altså er aften og nat i vinterhalvåret.

Kraftværker: decentral og central må pga varmebehovet i fjernvarmenettet for de store byer København, Århus og alle mindre byer, producere netop fordi fjernvarmebehovet er stort i vinterhalvåret.

Den Central og Decentrale (industri mm) produktion er tilsammen konsekvent større end forbruget aften og nat netop hvor vi forbruger strøm til belysning.
Her har jeg prøvet at lave en graf som viser, hvor meget større produktionen: Central + Decentral og så Vind den er større end forbrug netop når forbruget er under 2500 Mwatt for jylland Jan 2007. De 2500 Mw passer meget godt med at det er perioder på døgent hvor vi forbruger strøm til belysning, altså hvor industrien ikke forbruger strøm. Se.Når værdier er negative er det fordi forbruget har været under 2500 Mw og produktion Møller og kraftværk har været mindre end forbruget hvorfor der er importeret strøm.

Prøv evt selv regneark og ændre grænsen for forbrug se. Link

Når kraftværkerne ikke kan afsætte tilstrækkelig el og de skal producere fjernvarme overgår de til at producere varme ved enten ren kul produktion eller olie/gas ved at afbrænde dette i kedel. Dette er jo Dobbelt slemt når op til halvdelen af denne varme forsvinder i fjernvarmenettet.

Derfor: den overvejende sandsynlighed for at en besparelse omkring el til belysning som netop sker i aften og nattetimerne hvor produktion fra kraftværkerne og møllerne langt overstiger forbruget som igen bevirker at varmeproduktion sker via kedelproduktion som er særdeles Co2 belastende, som er meget forkert netop når møllestrøm overvejende forekommer til overflod i "Lyssæsonen".

For olie og gasfyr i Boligen til opvarmning er det også meget forkert at spare på strømmen fordi mølleproduktionen netop i aften og nattetimerne volder kraftværkerne og det overordnede styring af el-nettet så store problemer at anvende fornuftigt. Netop den sparede el-energi (Co2 frie) skal olie fyret nu erstatte!

En samlet besparelse omkring strøm vil drive kraftværkerne mod uhensigtsmæssig Kedelprduktion i aften og nattetimerne hvor netop varmebehovet er størst også ved gas og olie fyr.
Redigeret d. 04-08-2008 09:28
09-08-2008 03:24
rexus4real
☆☆☆☆☆
(21)
Jeg har elsparepære som 7-9-13 har levet i over 3år( snart 4).... de virker umiddelbart som en god ide for mig og da jeg samtidig har haft alm. pærer som er gået hver 2.måned holder jeg mig stadig til dem...
30-12-2008 19:27
qluso
☆☆☆☆☆
(2)
Hej! Kom ved et tilfælde ind på jeres lille, men vigtige debat. Som jeg ser diskussionen handler det meget om her og nu. Hvad kraftværkernes produktion angår er det noget der kan ændres, hvis der ellers er politisk enighed om det. Men hvad forbrugerne angår tager det lang tid at ændre deres (vores) vaner. Det kan godt være at kraftværkerne ikke lige nu er gearet til et ændret forbrugsmønster, men forhåbentlig vil en større del af elproduktionen og senere varmeproduktionen, komme fra vedvarende energikilder, og gøre kraftværkerne mindre betydningsfulde (ja! jeg drømmer!!). Jeg vil dog påstå at vi har teknologien. Men så længe der ikke er politisk vilje til at presse eller påskønne energiproducenterne så sker det aldrig. Virksomheder har det jo med at fokusere meget på bundlinien. Miljøet kommer ofte kun i betragtning hvis der er en god forretning i det.

At den enkelte forbruger skal spare på elenergien skal også ses i lyset af at man i de enkelte hjem får flere elektroniske dimser og at det samlede forbrug derfor nok vil stige. Dette vil i fremtiden gøre det svært for elproducenterne at følge med og at der vil opstå mangel på strøm.
Udover en klimamæssig synsvinkel er der også en solidarisk synsvinkel. Vi kan i de rige lande ikke bare blive ved med at rage alt til os og overlade stumperne til udviklingslandene. Det vil de ikke blive ved med at finde sig i, med øgede konflikter til følge (tænk på hvad krig udleder af co2
)

Summa sumarum! Selvfølgelig er vi nødt til at gøre hvad vi kan for at spare på energien. Dvs. at vi også bør bruge energisparepærer. At produktionen så i øjeblikket ikke er tilpasset et ændret forbrugsmønster er noget man må kikke på. Det er i hvert fald nemmere at ændre energiproduktionen end folks vaner.
30-12-2008 21:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej qluso.

Summa sumarum! Selvfølgelig er vi nødt til at gøre hvad vi kan for at spare på energien. Dvs. at vi også bør bruge energisparepærer. At produktionen så i øjeblikket ikke er tilpasset et ændret forbrugsmønster er noget man må kikke på. Det er i hvert fald nemmere at ændre energiproduktionen end folks vaner.


Jo men summa sumaraum er at når du skifter din glødetrådspære på 100 w ud med en sparrepærer på 11 w så øger du miljøbelastningen.

Bor du i Århus skal kraftværket udtage damp uden om el-produktionen. Nu skal 89 watt udtages plus det tab der er i nettet måske 25 % altså 118 w og du fravælger den co2 fri møllestrøm for varmeproduktion i dit hjem. Den energimængde skal studstrupværket nu udtage af damp fordi nu øges dit varmeforbrug og mere kul skal afbrændes uden at afsætte el fordi el kan ikke afsættes netop fordi du spare på strømmen. Den møllestrøm som du ikke vil forbruge i din el-pærer kan nu eksporteres til tyskland fra møllerne og indirekte virke til at ødelægge en miljørigtig varmeproduktion i Tyskland eller møllerne kan stoppes.

Ku' du ikke se på at spare på energi derhen at man spare på resurser og man minimere miljøbelastningen, for det er bestemt ikke det samme at spare på el og reducere miljøbelastning i et el-net med møller. Du må vel gøre hele regnestykket op. Nu vil du jo så sige jammen! jeg vil også spare på varme. Men det er jo heller ikke gratis i "miljøbelastningshenseende". Isolering og opsætning er særdeles co2 belastende.

Eksempelvis: I stedet for at isoler et hus vil det altid være en fordel at bruge varmepumper hvor energien fra varmepumperne kan gemmes så kun møllestrøm anvendes. Nu øges forbruget måske men det er et forbrug som er markant mindre omkring miljøbelastning og det må vel være det vigtigste. Ergo sparer du på fossil energi og forbruger massiv varmeenergi men energi som er mangedoblet i varmepumpen og co2fri møllestrøm er forbrugt. Er det ikke ok! Eller hvordan?

I min optik er det langt vigtigere at se de synergier som forekommer, netop fordi de indirekte kan betale for de mølleudbygning som kan omlægge vor energiproduktion til VE.

Du vil aldrig kunne lave en energiproduktion som kan producere det el til lys i sparepæren og den varme som du skal bruge i din bolig, som via glødetrådspæren og hvor denne varme er mere energirigtig fordi co2 fri møllestrøm bruges, og de få perioder hvor et kraftværk må overtage produktionen er så minimal i "miljøbelastningshenseende" at alle andre tiltag langt fra kan udvise den samme miljøreduktion.

Ja til miljøreduktion og nej til reduktion for reduktionens skyld.
31-12-2008 15:45
qluso
☆☆☆☆☆
(2)
Jeg er nødt til at henvise til det jeg allerede har skrevet. Man er nødt til at ændre folks forbrugsvaner inden man kan ændre i måden man producerer på!

Mhs. til varmepumper er jeg helt med på dette. Jeg har lige selv installeret en. Det er bare en skam at det er så besværligt at få sat en mølle op der kunne dække energibehovet på min ejendom!
31-12-2008 17:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg går ud fra at du vil spare på strøm på grund af et eller andet pædagogisk eller "opdragelsesmæssigt" så befolkningen vendes til at spare på energi. Det er jo også et legitimt ærinde at være ude i, som man selvfølgelig må respektere. Om end det er noget miljøbelastende og her navnlig med co2. Om du bruger olie eller fjernvarme til opvarmning så er det co2-fri strøm som efter kl 16 hvor industrien lukker ned og ikke forbruger el, netop i vinterhalvåret der er der 90 % sandsynlighed for co2 fri møllestrøm i din stikkontakt. Hvis du fravælger el-energi via glødetrådspærer i vinterhalvåret så er det 100 % sikkert at enten dit oliefyr eller et kraftværk (hvis ikke du har brændeovn eller tilsvarende), skal producere denne varme ved fossil energi.

Det er altså vigtigt! at du forstår at der teknologisk om der så er nok så meget politisk velvilje til hvad som helst, så kan der ikke laves om på de fakta at strøm produceret ved kraftvarme og overført til varme i din bolig er mindre miljøbelastende end oliefyr eller fjernvarme i et produktionssystem hvor mange møller forekommer og det er vel at mærke de 10 % af tiden hvor møllestrøm ikke forekommer i det tidsrum hvor lys forbruges, og kraftvarme må producere denne strøm til glødetrådspæren. I de 90 % af tiden er de miljømæssiges fordele så udtalt positive fordi der omsættes vindenergi som ellers ikke kunne afsættes.

Når du så vælger at opsætte sparepærer må olie eller kul afbrændes på varmeværket og den co2-frie møllestrøm må nu fravælges og møller stoppes. Møllestrømmen er 100 % co2 fri hvor imod den stærkt co2 belastende varme som nu må produceres den tabes i fjernvarmenettet på vej til din bolig.

Jeg kan altså ikke se hvad det skader at vind som blæser forbi Horns Rev møllepark om denne vind forlader Parkens Område med en hastighed 5 M/sec under den hastighed den havde ved "ankomst" møllepark når altså alternativet er at olie skal afbrændes i et oliefyr eller kul skal afbrændes på et kraftværk.

Man må næsten spørge sig selv hvor oplagte teknikker til reduktion af co2 vil man se bort fra i sparsommelighedens hellige navn.

Det er jo noget andet med strøm i øvrigt til forbrug i boligen som man bør spare på og netop når strøm fra de centrale kraftvræker skal produceres uden behov for fjernvarme ved byerne som værkerne ligger ved. Modsat med el-pærer hvor sammenfaldet mellem forbrugstidspunkt og produktionstidspunkt for møllerne er så sammenfalden som tilfældet er omkring årstid og forbrugstidspunkt på dagen, og hvor altså der er et varmeforbrug.

Mhs. til varmepumper er jeg helt med på dette. Jeg har lige selv installeret en. Det er bare en skam at det er så besværligt at få sat en mølle op der kunne dække energibehovet på min ejendom!Den fortrinlige møllestrøm som forekommer i din husstandsopkobling til el-nettet hvad er der i vejen med den.
Redigeret d. 31-12-2008 23:35
02-01-2009 19:35
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
qluso skrev:
Mhs. til varmepumper er jeg helt med på dette. Jeg har lige selv installeret en. Det er bare en skam at det er så besværligt at få sat en mølle op der kunne dække energibehovet på min ejendom!


Hej qloso


Jakob skriver i en anden tråd jeg lige har svaret på:
http://www.klimadebat.dk/forum/ris-til-risoe--d7-e782.php

"Energistyrelsen og Energistyrelsens Godkendelsessekretariat på Risø har drøftet muligheden for at forsimple godkendelsesprocedurerne og har derfor lavet et ekspertudvalg, som skal se på reglerne for godkendelse af vindmøller på 25 kW og derunder."

Det er gode nyheder syntes jeg.


The time for doubt is over!
03-01-2009 20:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
El-pærer går op i giftig røg!

http://www.berlingske.dk/article/20090103/klima/701030083/

Er lavenergipærer en tikkende kviksølvbompe?
05-01-2009 12:40
Jakob
★★★★★
(9328)
.Er der også kviksølv i neonrør..?

Kan problemet ikke løses enkelt ved at tage pant for pærer..?


.
16-01-2009 11:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Lysstofrør er en massebetegnelse for lyskilder, der fungerer ved at en gas af kviksølvdampe og ædelgas i et glasrør udsender ultraviolet lys pga. en vedvarende elektrisk udladning (gasudladningsrør), som derefter passerer et fluorescerende stof på indersiden af røret. I det flourescerende stof omsættes en del af det ultraviolette lys til synligt lys. Det fluorescerende stof der kaldes "lysstoffet", giver lampetypen dens navn.

http://da.wikipedia.org/wiki/Lysstofr%C3%B8r
02-02-2009 11:26
Jakob
★★★★★
(9328)
 Tak for linket.  Men så er det jo på ingen måde et nyt problem.
Jeg synes da bare, at vi skal se at få indført pant på pærer og neonrør, så vi kan få styr på skidtet, indtil led eller noget andet kan tage over.

Det uanset, at problemet i følge dette citat fra siden faktisk er en forbedring:
-----------------------
På trods af kviksølvet er lysstofrør dog mere miljøvenlige end glødepærer på grund af det lavere energiforbrug. Alt efter hvilken type kraftværk elektriciteten fremstilles på, vil der ved produktionen af den ekstra energi til glødelampen udskilles mere kviksølv (på værket) end lysstofrøret indeholder. Udslippet af kuldioxid er også mindre for lysstofrør pga. det mindre energiforbrug.
----------------------- 
02-02-2009 15:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Du skulle prøve at læse nedenstående:

http://ing.dk/artikel/95142-elsparepaerer-sparer-ikke-energi?highlight=kviks%F8lv
14-12-2009 10:45
Jumper
☆☆☆☆☆
(1)
Pant på energi sparepære med kviksølv. (jeg tror dog at led pære i nær fremtid vil overtage dem) Men kan også bruge A-pære.

Ja varmen fra en pære indgår også i huset opvarmning, dog med en meget lille del, og ja den varmer jo også om aften når det er sommer. Varme fra en pære er spild varme, så jo mere varme de afgiver jo mindre effektiv er de.

Altså det er mere energi rigtigt at have en pære som ikke bliver varm og så skrue op for varmen når der er brug for det.

Mange tror også at halogen spot på f.eks. 35 w ved 12V er mere besparende end en 35 w pære ved 230V. Og igen nej 35W er 35W og vil koste det samme i forbrug.

Dog tror jeg at der skulle være mulighed for at finde en lyskilde i fremtiden som er så efektiv at den kan lade op ved almindeligt dagslys og på den måde have nok energi til en hel aften /nat.
14-12-2009 10:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Altså det er mere energi rigtigt at have en pære som ikke bliver varm og så skrue op for varmen når der er brug for det.


Det er mere energirigtigt at have en pære som bliver varm. Pæren og lysbehovet er forbundet med vinterhalvåret hvor møllestrøm forekommer.

Det er 80 % chance for at pæren omsætter møllestrøm i vinterhalvåret, hvor møllerne ellers må stoppes når der er overproduktion.

I den periode hvor møllerne producere ved glødetrådspæren overføres energien til boligen via el-nettet hvor tabet er nul %.

Når møllerne ikke producere: Hvis pæren ikke bruges til opvarmning skal kraftværket omsætte brændsler uden om den energirigtige transportvej nemlig el-nettet hvor tabet er nul %, nu skal kraftværket dels producere varme ved kedel og sende varmen ud i fjernvarmenettet hvor tabet er op til 50 %.

Så sparepærer er en rigtig dårlig ide!
Redigeret d. 14-12-2009 11:00
14-12-2009 11:10
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Når nu vi er ved spareprodukter, hvordan ser folk her inde på LED pærer?

http://ledpaerer.dk/ har lidt om det, men det kræver lidt mere arbejde at grave ned i produktionen af LED pærer.

Hvis nogen har noget paratviden på området så ville det være rart.
Jeg har umiddelbart overvejet at erstate mine sparepærer med LED lys, dels for at se hvordan lysmængden er, og dels for at få en yderligere besparelse på energiforbruget i hjemmet.
14-12-2009 12:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Gubisoul

Både elsparepære og ledlys er ok, blot de ikke bliver solgt, fordi de reducerer CO2-udslippet.

De reducerer elforbruget, men da el er omfattet af EUs CO2-kvoteordning udledes CO2en blot andet sted.
14-12-2009 12:24
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Jeg ville personligt aldrig købe noget som helst fordi det reducere co2 udslippet.

Men jeg vil gerne købe noget fordi det har en mindre miljømæssig påvirkning, både i produktionen og ved bortskaffelse.
Desuden vil jeg købe ting der for mig personligt kan have en økonomisk gevinst.
14-12-2009 13:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Gobisoul

Men jeg vil gerne købe noget fordi det har en mindre miljømæssig påvirkning, både i produktionen og ved bortskaffelse.


Det betyder så at når du omskifter alle dine pærer i din bolig hvor besparelsen er måske 500 w (forskel mellem glødetrådspæren og lavenergipærer). At du nu i 80 % af tiden fravælger co2 fri møllestrøm hvor alternativet er at kraftværket afbrænder fossil energi bare til varmeproduktion hvor op til 50 % tabes via fjernvarmerøret for at afsætte den varme som nu skal komme fra radiatorer og ikke fra møllestrøm via glødetrådspæren.

I de sidste 20 % har du så fravalgt en rigtig energitransport nemlig via el-nettet hvor tabet er nul. Her vælger du også at det fossil energi som produceres at det tabes med op til 50% i fjernvarmenettet.

Hvorfor er det så magtpåliggende at gennemfører et sådant miljøsvineri bare for at få lov til at bruge en masse penge
Redigeret d. 14-12-2009 13:23
14-12-2009 13:30
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Jeg kunne vel bare sætte elradiatorer op istedet, så er problemet løst ikke?
Hvem siger i øvrigt ikke at jeg bor i et hus med et oliefyr, eller jordvarme

Der er mange muligheder.
Hvis man aktuelt bare siger at hvis jeg påstår x, så må y og z også være sandt så er debat og dialog jo ligemeget.

Men nu er det selvfølgelig sådan at jeg bor i en andelslejlighed, der har fjernvarme, der er kun 50 kvm, og jeg har 2 fatninger hvor jeg kan have enten 60Watt eller noget strøm besparende i.
I de andre rum, er der faktisk spotlys, som varmer rigtig godt


Og gider du ikke godt skrive til mig istedet for en eller anden gobi ørken.
14-12-2009 13:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Gubisoul

Kun ved jordvarme kan sparepæren være ok. Ved oliefyr vil du også vælge fossilenergi i 80 % af tiden hvor alternativet er møllestrøm.


Hvis det er forkomfort så er det jo selvfølgelig et valg, man skal bare være sig bevist at man fravælger den fossilfrie møllestrøm.
Redigeret d. 14-12-2009 14:08
Deltag aktivt i debatten Forbyd energisparepærer:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Forbyd antidepressiv medicin1406-04-2024 21:46
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik