Husk mig
▼ Indhold

Forfejlet energipolitik


Forfejlet energipolitik18-03-2007 21:00
tina
☆☆☆☆☆
(1)
Høj el pris er en stor fejl.
vi skal spare på energien, men den ernergi vi brugere skal bruges mest miljørigtigt. Det er den almindelige bogre ikke i stand til derfor skal det være en central udnytelse. prisen på benzin og olie skal op også for industrien (de kan så få pengene tilbage på anden vis så deres konkurenseevne ikke skades) vedvarende energi kilder og co2 neutrale skal stå for al el produktion og fjernvarme, det lyder utopisk, men det er det ikke, da der er mange uudnyttede resurser at trække på. biobrændsel, vind, bølge, affald, flis og gylletørstof blot for at nævne nogle
18-03-2007 21:58
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Hi Tina,

Der er dem som ville sige at de fleste vil kun ændre vaner og spare på el når det rammer der hvor det går mest ondt (deres pengepung)


Jeg har læst at noget vedvarende energi kilder er ikke stabile nok til at bruge til alle el productionen. Kan være at disse (fx. vind) kunne bruges til at producere brint som kan opbevares og bruges efter behov. Jeg har kun lidt forstand på det - kan være der er udelukkende ulemper med det...
Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Forfejlet energipolitk,nej, forfejlet afgiftspolitik, ja10-06-2007 19:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der er ikke noget galt med energipolitikken - vi har ingen!

Vi har en el-politik, en fjernvarmepolitik og en naturgaspolitik.

Der er meget galt med afgiftspolitikken!

Der afgiftsbelæggers over en kam, uden hensyntagen til hvad der er miljørigtigt.

El produceret på en miljørigtig måde f.eks på biogas, vand, vind, bølgeenergi skal ikke afgiftsbelægges på samme måde, som el produceret på fossile brændsler.

Afgifterne skal afstemmes efter brændslets forurening pr. kWh, og ikke som i dag vilkårligt og med stor hensyntagen til erhvervslivet.

Ved det optimale afgiftsmix slipper vi også for, at give tilskud til "vedvarende" energi - det er indbygget i afgiftssystemet.
19-12-2007 10:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Skilsmisser øger energiforbruget, så tænk en ekstra gang først.

http://fpn.dk/liv/article1206613.ece
RE: Flere fejl?19-12-2007 11:17
Kosmos
★★★★★
(5366)
Læs evt. her.
19-12-2007 13:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad mener I om afgifts- og PSO fritagelse af el til fjernvarmeproduktion via el-patroner?
Den el, der er tale om, er overløbs-el, fortrinsvis fra vindmøller, vindmøllerne har i forvejen fået tilskud via PSOen til denne unødvendige el-produktion.
Den manglende PSO betaling bliver fordelt mellem de øvrige el-forbrugere.
Ovenstående er vedtaget i finansloven for 2006 (L81) og godkendt i EU den 12/11-2007 og træder i kraft den 1/1-2008 med en 4 årige forsøgsperiode.
Redigeret d. 19-12-2007 13:03
19-12-2007 17:57
Kosmos
★★★★★
(5366)
Hvad mener I om afgifts- og PSO fritagelse af el til fjernvarmeproduktion via el-patroner?

- jeg ved snart ikke!?
Som jeg før har skrevet, opfatter jeg hele tilskuds-/afgiftsjunglen omkring dansk el-produktion/-distribution som noget nær et skoleeksempel på sovjet(russ)isk planøkonomi - mens den var værst!


Derfor er økonomien i praksis næsten uoverskuelig - men jeg er dog tilbøjelig til at mene ( i hvert tilfælde for de allerede opstillede møller!), at det må være at foretrække at udnytte en del af overløbet til noget fornuftigt hertillands, i forhold til at eksportere det hele til spotpris og holde møllejerne skadesløse via PSO-midler!(?)

For endnu ikke opstillede møller ville jeg fortrække en forudgående 'rydning af underskoven' i junglen - men dét er givetvis vildt urealistisk!

Redigeret d. 19-12-2007 18:02
19-12-2007 18:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
men jeg er dog tilbøjelig til at mene ( i hvert tilfælde for de allerede opstillede møller!), at det må være at foretrække at udnytte en del af overløbet til noget fornuftigt hertillands, i forhold til at eksportere det hele til spotpris og holde møllejerne skadesløse via PSO-midler

Jeg er for så vidt enig, men hvorfor så producere fjernvarme via en el-patron, 1 til 1 udnyttelse, hvorfor ikke producere fjernvarme via varmepumper, 1 til 4 udnyttelse.
Samtidig opfatter jeg det, som en indrømmelse af at vi ikke kan bruge el fra vindmøllerne. Det kan ikke indpasses i et energisystem, der også bygger på størst mulig udnyttelse af "spildvarme" fra kraftvarmeværker.
"Spildvarme" i gåseøjne fordi det er nødvendig at reducere kraftvarmeværkernes el-produktion med 20 % for at få "spildvarme" med en temperatur på 80 grader.
Personlig vil jeg nok købe en el-generator og begynde min egen el-produktion, anvende spildvarmen til rumopvarmning, så er mit elforbrug også fritaget for PSO-betaling mv.
19-12-2007 19:52
Kosmos
★★★★★
(5366)
...hvorfor ikke producere fjernvarme via varmepumper, 1 til 4 udnyttelse

- godt spørgsmål! Mit gæt er, at varmepumper medfører større anlægsomkostninger end elpatroner(?), og da der jo kun vil være overløbs-el til rådighed en del af tiden, risikerer pumperne måske at blive urentable?

...det er nødvendig at reducere kraftvarmeværkernes el-produktion med 20 % for at få "spildvarme" med en temperatur på 80 grader

- jovist; men jeg opfatter da varmeproduktionen for at udgøre deres egentlige eksistensberettigelse(?)

Personlig vil jeg nok købe en el-generator og begynde min egen el-produktion...

- lad gå da! Forudsat naturligvis, at den er pedaldreven, hestetrukken el. lign.!
20-12-2007 19:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Da samproduktionspligten mellem el og fjernvarme er ophævet for år siden, og nok alle kraftvarmeværker har en gaskedel eller lignende til rådighed for ren fjernvarmeproduktion, undres jeg over tilbagevendende el-overløb. Kraftvarmeværkerne kunne jo i disse situationer producere fjernvarme uden samtidig el-produktion, jeg fristes til at påstå, at de selv skaber problemet for at få "gratis" el til fjernvarmeproduktion. De fleste kraftvarmeværker har også et varmelager, de kan trække på.
En anden årsag kunne være, at kraftvarmeværkerne, for at være backup for vindmøllerne i tilfælde af vindstille eller for meget vind, er nødsaget til at holde en minimumsproduktion hele tiden, men så kan vindmølle-el ikke indpasses i det danske energisystem.

Jeg mener, det er idioti at bruge vind-el støttet af de danske elforbrugere via PSO opkrævningerne til fjernvarme i forholdet 1 kWh el til 1 kWh varme, for at tabe op til 50 % af varmeenergien i rørledningerne ud til fjernvarmekunderne.
Der er mere energiøkonomi i at ændre alle danske opvarmningssystemer til dualistiske systemer, f.eks. fjernvarme +en el-patron hos hr. og fru Danmark. Så kan hr. og fru Danmark også få glæde af "gratis" vindmølle-el.

20-12-2007 22:25
Kosmos
★★★★★
(5366)
Der er mere energiøkonomi i at ændre alle danske opvarmningssystemer til dualistiske systemer, f.eks. fjernvarme +en el-patron hos hr. og fru Danmark.

- jeg betaler p.t. ~ kr.500/MWh fjervarmeenergi - så hvis det skulle være privatøkonomisk attraktivt for mig at installere el-patron, 'styrelogik' mv., måtte det forudsætte en kWh-pris for overløbs-el på noget under 50 øre; jeg ved ikke, om det er realistisk?
Redigeret d. 20-12-2007 22:26
02-01-2008 20:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alt er da realistisk, men uanset hvad man gør så vil overskudstrømmen, hvis den skal omsættes enten ved private eller i kraftværkernes via store el-patroner koste staten meget betydelige afgiftsindtægter. Når en el-patron ved privat eller i fjernvarmeværker kun kan udnyttes 500 – 1000 timer pr. år og den kostpris fjernvarmeværkerne har fra kraftvarmeproduktionen er under 300 kr/ Mwh så kommer det til at koste staten meget betydelige beløb at igangsætte udnyttelse af overskudsstrømmen. En el-patron på 1 Mw til et kraftværk koster 700.000.- kr. ex. installation.
02-01-2008 20:52
Kosmos
★★★★★
(5366)
En el-patron på 1 Mw til et kraftværk koster 700.000.- kr. ex. installation

- interessant! Har du nogen idé om dens 'levetid' {~ 'samlet varmeproduktion'}?

Gad vidst, hvor mange fjernvarmecentraler, der er udstyret med et 'lokalt' el-net, som klarer 1 MW??
Redigeret d. 02-01-2008 20:54
02-01-2008 21:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En el-patron kan mig bekendt holde nærmest evigt. Virkningsgrad 98% (overført effekt til fjernvarmevandet).
Jammen man vil placer el-patronen (altså en stor dybkoger) ved fjernvarmeværket feks. Viborg 55 Mw el-patron i et hus ved værket.

02-01-2008 21:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Varmepumper via Siemens Turbo kompressorer (som i Stokholm 11 Mw) i kaskade med ammoniakanlæg koster under 1,2 Mill pr. Mw kapacitet kan omkring standart kølehuskompressor (ammoniak) fra feks. www.yorkkoeleteknik.dk let yde effektforøgelse bedre end 6 (afhænnig af kølekilde) omkring den modtagende overskudsstrøm ved fremløbstemperatur op til 70 c'. Marstal fjernvarme afsætter 30.000 Mwh til byen ved denne temperatur uden problem. Altså københavn kunne udmæket forsynes med varmepumper.
Denne damsolfanger i Havnebassin i Randers. Under solfanger er akkumuleringskapacitet i 200.000 Kbm vand. Opstillingen vil sammen med kondensatenergine i røggasen fra kraftværket kunne yde byen 50 % af dennes energiforbrug sammen med varmepumper se. www.xc1.dk/dokk/Fjernvarme/ggf33.htm
Og netop forbruge strøm via varmepumperne når der er overløb i nettet.
Redigeret d. 02-01-2008 23:09
02-01-2008 23:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der er faktisk udviklet en varmepumpe med CO2 som drivmiddel, det giver et temperaturspænd fra 80 til 110 grader, mere end rigeligt til højtemperaturfjernvarme. CO2-varmepumpen har, hvis jeg husker rigtigt, en virkningsgrad på over 4.
Når et kraftvarmeværk skal tage hensyn til en vandtemperatur på over 80 grader, reduceres el-produktionen fra værket med ca. 20 %, så fjernvarme er ikke og har aldrig været udnyttelse af et spildprodukt.
Den nye lov som trådte i kraft den 1/1-08 er lidt grotesk. DONG, der ejer flere kraftvarmeværker, kan faktisk med loven i hånden producere både el og varme på et værk for så at bruge el-produktionen med afgiftslettelse til fjernvarmeproduktion på et andet værk.
De manglende energiafgifter bliver pålagt el-forbruget hos hr. og fru Danmark, så staten går ikke glip af afgiftsindtægten fra el brugt til fjernvarmeproduktion - først giver hr. og fru Danmark tilskud til el-produktion fra vindmøller, decentrale kraftvarmeværker og biogasfyrede kraftvarmeværker, når el-produktionen så overstiger el-forbruget og medfører overløbs-el, så giver hr. og fru Danmark tilskud til at fjerne overløbs-el/fjernvarmeproduktion.

02-01-2008 23:39
Kosmos
★★★★★
(5366)
først giver hr. og fru Danmark tilskud til el-produktion fra vindmøller, decentrale kraftvarmeværker og biogasfyrede kraftvarmeværker, når el-produktionen så overstiger el-forbruget og medfører overløbs-el, så giver hr. og fru Danmark tilskud til at fjerne overløbs-el/fjernvarmeproduktion.

- små beretninger fra hverdagslivet som denne må da kunne kalde nostalgiens tårer frem i øjenkrogene hos enhver ex-sovjet(russ)isk planøkonom!
02-01-2008 23:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja velfærdsamfundet/demokrati har mange lyksaligheder. Ps. de svinestreger Auken bedrev over for de som fik barmarksværker (tab i ledningsnet)

Det er lidt svært at opgøre hvor stort tilskuddet til vindmølleindustrien via pso'en har været men 60 Milliarder kr. er et kvalificeret gæt.

Hertil øget balanceregulering pga møller som statens systemansvarlige eltra og elkraft har stået for gennem årene det har kostet anselige milliardbeløb til generatorer mm.

Udbygning af det overordnede ledningsnet (forbindelse over Storebælt)

Styring af det overordnede net omkring de pulser som møller giver ved ind og udkobling. En gentagede begivenhed når eltra omkring opkobling til jævnstrømskablet til Norge i Tjele må kasser et projekt i 200 Mill. kr. klassen for at udjævne disse pulser.

Alt i alt et forsigtigt gæt 100 Milliarder som vindmølle, Barmarksværker mm har kost det danske samfund.

Det er jo så hvad det er. Har vi så fået noget for denne astronomiske investering altså CO2 reduktion.

Hvis man korrigere for at 1/3 af kraftværkernes brændsel er omlagt til gas (1/2 CO2 af kul) og hertil den stigning der har været i el-forbruget over de sidste 15 år, så kan det netop konstateres at der har været en stigning pga. denne eksorbitante investering i møller mm, netop pga. de konflikter der er i det danske forsyningsnet omkring kraftvarme og møller.

Hellere komme galt af sted end slet ikke komme af sted
Redigeret d. 03-01-2008 00:48
03-01-2008 00:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe@
Der er faktisk udviklet en varmepumpe med CO2 som drivmiddel, det giver et temperaturspænd fra 80 til 110 grader, mere end rigeligt til højtemperaturfjernvarme. CO2-varmepumpen har, hvis jeg husker rigtigt, en virkningsgrad på over 4.

www.Bitzer.com laver disse pumper det er meget langt fra realistisk prismæssigt.
Derimod Turbokompressorer. En siemens kompressor med en 3 Mw elmotor til 3 Mill. kr. (ex. varmeveksler) i en opstilling som denne se.
Via disse plastborde

kan gartneriet forbruge alt energi ved 25 c'. Der kan opstillingen yde 27 Mw. Uha vis det skulle laves via Co2 varmepumper. Et gartneri som forbruger for 25 mill. kan afskrive opstillingen ved møllestrøm til 600.- kr/Mwh på 8 mdr. ved install. fyringssæsons begyndelse. Produktionspris efterfølgende 85/Mwh. mod 300 - 350 kr/mwh. Vedligehold: olieskift på gear.
Følgende gælder ved varmepumper som henter energi ved vands overgang til is.

Redigeret d. 03-01-2008 11:53
03-01-2008 00:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe@
Når et kraftvarmeværk skal tage hensyn til en vandtemperatur på over 80 grader, reduceres el-produktionen fra værket med ca. 20 %, så fjernvarme er ikke og har aldrig været udnyttelse af et spildprodukt.
Den nye lov som trådte i kraft den 1/1-08 er lidt grotesk. DONG, der ejer flere kraftvarmeværker, kan faktisk med loven i hånden producere både el og varme på et værk for så at bruge el-produktionen med afgiftslettelse til fjernvarmeproduktion på et andet værk.

Det er altså ikke rigtig meget langt fra.
03-01-2008 11:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er altså ikke rigtig meget langt fra.


Hvad er det der ikke er rigtigt?
03-01-2008 12:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Et gasturbineanlæg som herhvor udstødningsgassen driver dampkedel, hvor der er lavtryksdamp og turbine og højtryksdamp og turbine. Her bevirker en stigning af kondenseringstemperaturen (højere fjernvarmetemp) og dermed tab i kondensattrykket omkring typisk lavtryksturbine: typisk 1 % el-energi pr 15 grader øgning i fjernvarmetemperatur over 100 c'. Under 100 c' er tabet meget begrænset. Se. damptabel. http://www.xc1.dk/dokk/dok/Damp.htm
Jeg ved ikke konkret hvad der er vedtaget 1/1 2008. Men for to år siden vedtog folketing afgiftsnedsættelse fra 550 til 160 kr/mwh ved overløb i net af møllestrøm. For at decentrale værker skulle install. el-patroner.
Man kan ikke få økonomi i at omsætte el i 500 timer pr. år i en enhed til 700.000.- kr/Mw kapacitet (ex. installation) selv hvis el-afgift er 0 kr/mwh. For det kan lade sig realiser skal nogle af de tiltag du selv er inde på hvor energien omsættes direkte ved brugeren så tabet i fjernvarmenettet ikke forekommer. Eller skal staten betale værkerne for at install. disse patroner. Du omtaler at der skal et selvstændigt el-net til, hvorfor skal der dog det. Nye afregningsenheder som er opkoblet til central via mobilenhed kan udmærket via enhed fra fjernvarmeværk styre dette uden problem.
At Dong skulle producer el og så omsætte det i el-patron i et andet værk for at lave fjernvarme her. Hvorfor de ikke vil gøre det er der mange grunde til men væsentligt at de har jo ikke nogle særlige effektive værker omkring el-virkningsgrad.
Men det rører jo ikke ved de pointer du fremfører som er rigtige, og at forsyning møller > kraftvarme > central forsyning lægger i ruiner og er et total kaos. Men hvad værst er de løsninger man fremkommer med øger stort set kaos.
Redigeret d. 03-01-2008 16:59
04-01-2008 16:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Reduktionen på produktion af el på ca. 20 % har jeg fra Skærbækværket. Hvor mange af ovenstående anlæg findes i Danmark?
04-01-2008 19:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu kender jeg kun Jylland Men bla. Silkeborg, Viborg har det. Kraftværker hvor der er to kedler (høj og lav tryk) der er det ikke noget problem at øge kondensatortemperaturen for fjernvarme feks. Randers. Jeg kender kraftværket ved NOvopan træindustri hvor der tages damp ud ved 180 c' til flistørring der er et tab af el-effekt på ca 1 % pr 15 grader som kondensatortemp stiger.
På de centrale store kraftværker med tre trin, høj, mellem, og lavtryksturbiner, kunne jeg godt forestille mig at differenstrykket i lavtryksturbinen det bliver så lavt at den ikke virker, når den er udlagt til lav kondenseringstemperatur hvor havvand anvendes som "kølekilde". Så hvis de i Skærbæk må koble den ud giver det et betydeligt tab. Men langt de fleste decentrale værker har jo gasmotorer hvor temp er underordnet.
Men det du kommer ind på: at man effektreguler i fjernvarmenettet ved at øge temperatur i stedet for at øge flow, det er en væsentlig faktor omkring tab i nettet. Og det forhold at mange byer har varmevekslere mellem hovedledning og under ledninger og nogle gange yderligere varmevekslertrin og hertil varmeveksler i de enkelte boliger dette betinger en meget høj fremløbstemperatur og hertil bevirker det en høj returtemperatur.
12-01-2008 18:18
Uffe
☆☆☆☆☆
(5)
Skærbækværket og Nordjyllandsværket er to værker der producerer ca. den samme mængde energi (~442MW). Den i Skærbæk kører på gas, den i Nordjylland kører på kul.

Der er ikke kun 2 turbiner i de værker. De har både høj-, mellem- og lavtryksturbiner. Deres virkningsgrad ved ren el-produktion er 47% og med kombineret el- og fjernvarmerproduktion er effektiviteten oppe på 97%. I Skærbæk snyder de så ved at hive energi ud af gasledningen ved at sætte en turbine på tryksiden. Der står så en pumpe et andet sted og trykker som de udnytter.

Jeg skrev projekt på mit ingeniørstudie sammen med Elsam på en overheder på deres Skærbæk kraftværk.

PS: Denne side vil måske fange jeres interesse: http://www.elmuseet.dk/dkkort/DK2006.html
Redigeret d. 12-01-2008 18:23
12-01-2008 19:02
Kosmos
★★★★★
(5366)
PS: Denne side vil måske fange jeres interesse:

- ja, meget interessant og overskuelig!

Lige nu (kl. 19) importerer 'Sjælland' ~780 MW - og eksporterer samtidigt ~550 MW! Det kunne være (mere) interessant, hvis også priserne var anført!
12-01-2008 19:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Uffe. For mig er en samlet virkningsgrad el + varme på hele 97 %, meget. Og, på et forholdvist gammelt værk som Skærbæk. En betingelse for at det skal kunne lade sig gøre, er at anlægget er monteret med absorptionsvarmepumper for at optage energien (Kondensat) i Røggassen.

Se forslag til absorptionsvarmepumpeopstilling for optagelse af spildenergi fra kraftværk (Min: 100.000 Mwh I silkeborg pr. år) og hvor en solfangerpose levere energi via turbokompressor. Opstillingen vil typisk kunne fordoble fjernvarmeproduktionen fra et værk som i silkeborg. Da turbokompressor som varmepumpe med meget store kapaciteter ved overskudsstrøm, kan hente energi i lav temperatur damme, kan der netop gemmes betydelige energimængder fra solfanger pose, i billige damme, så netop betydelige mængder overskudsstrøm kan omsættes i turbokomrpessoren.

I Silkeborg kunne typisk udlægges 50.000 Kwm solfanger pose til 10 Kr/Kwm. se.

Se i øvrigt Lavpris Akkumuleringsdam i Marstal Se. http://www.xc1.dk/dok/dok1/solfanger/Work/Marstal/marstal.htm
For stort Billede Se. http://www.xc1.dk/fg51/Dok2.htm

Redigeret d. 12-01-2008 19:57
12-01-2008 20:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos: Se.
www.energinet.dk/da/menu/Marked/Udtræk+af+markedsdata/Udtræk+af+markedsdata.htm
Eller priser som de er handlet på Nordpool for i Morgen Se. http://www.nordpool.dk/marketinfo/keyfigures/denmark/keyfigures.cgi
Redigeret d. 12-01-2008 20:13
13-01-2008 19:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Når i besøger Nord Pools hjemmeside så prøv også at se på:
http://umm.nordpool.com/marketinfo/umm/web/index.cgi
http://www.nordpool.com/marketinfo/balance/denmark/regulate/balance.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true
http://www.nordpool.com/specialinfo/lastmessages.cgi

De ovenstående links kan også findes via "fanebladene" på Nord Pools hjemmeside.

Med hensyn til el-produktion/-forbrug kan jeg bedre lide energinet.dks hjemmeside, på kortet i øverte højre hjørne kan man se den øjeblikkelige produktion, forbrug mv. både total for Danmark med også for Øst og Vest Danmark, hvilket er vigtigt så længe der ikke er en kabelforbindelse mellem Øst og Vest.
Redigeret d. 13-01-2008 19:06
13-01-2008 21:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! det er et tungt emne el-forsyning i Danmark. Det er ikke bare sådan lige.
RE: Flere fejl?08-02-2008 16:16
Kosmos
★★★★★
(5366)
Biobrændstof slipper mere CO2 ud end almindelig benzin.
Nye undersøgelser viser, at det kan tage årtier eller endda århundreder at tilbagebetale den CO2-gæld, der opstår ved at rydde arealer til at dyrke bioafgrøder.

- læs videre her.
12-02-2008 09:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos kommer det bag på dig, at biobrændstof har et større CO2-udslip?
Så længe det drejer sig om første generation af biobrændsler kan det ikke undre at det samlede CO2-udslip er højere end for fossile brændsler. Det bliver ændret med anden generations biobrændsler, biobrændsler af affaldsprodukter.
Man kan jo også påstå, at moderne dyrkning af fødevarer har et stort CO2-udslip, skal vi så holde op med at dyrke jorden og lade naturen råde?
Deltag aktivt i debatten Forfejlet energipolitik:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Dansk energipolitik er massemord.51205-04-2018 15:03
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik