Husk mig
▼ Indhold

Franks og Jens Olaf Pepke Pedersens "artikel" i Energy & EnvironmentSide 2 af 4<1234>
04-03-2019 07:28
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Der er flere forskere, der kører deres eget løb, herunder har bidt sig fast i en ide, som de mener er et alternativ til drivhusteorien.
Om man tror på disse enkelt personer eller de 100vis af klimaforskere, der undersøger den samlede forskning står enhver frit for at vælge.
Sandsynligheden for, at de enkelte forskere er bedre til at overskue og forudsige fremtidige klimaændringer i forhold til den store majoritet af forskere, der mener, at drivhusteorien er kilden til opvarmning, er meget lille.
Dertil kommer, at de globale temperaturer er drevet op i samme periode som drivhusgas udledningerne er eksploderet, og at der overalt på kloden nu er tydelige beviser på, at opvarmning er igang.
Klimarealister tror, at fordi man ikke præcist har forudsagt hvornår Arktis er isfrit om sommeren, så tager forskningen fejl.
Det er latterligt at klandre videnskaben for manglende præcision.
Arktis skrumper, klimarealisterne ser normalt kun på udbredelsen af havis, til trods for, at forskningen i lige så høj grad hæfter sig ved istykkelsen, der ligeledes er faldende.
Som NASA fortalte: kolde vinde over Arktis kan meget hurtigt skabe store områder af ny tynd is.
Altså: udbredelsen kan hurtigt variere drastisk, mens tykkelsen fortæller mere om tilstanden.
klimarealister er over en bred kam smagsdommere, der ikke har tilstrækkeligt kompetancer til at vurdere klima eller forskningen bag.
Undtaget måske en pensioneret geolog og en enkelt forsker, der er klimaskeptiker.
04-03-2019 19:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kære Peter Villadsen

Jeg vil anbefale dig, at du sætter dig bedre ind i hvad du skriver om. Tingene er ikke så enkle som du forestiller dig.

For det første er det faktuelt forkert når du skriver:

"Dertil kommer, at de globale temperaturer er drevet op i samme periode som drivhusgas udledningerne er eksploderet,......"

Der er eksempelvis sket meget store temperaturstigninger fra det temperaturmæssige lavpunkt under Maunder Minimum (i slutningen af 1600-tallet) og frem til 1950. Denne temperatur stigning kan ikke være menneskeskabt, da vores CO2-udledning dengang var alt for lille til at kunne påvirke temperaturen. Se nedenstående diagrammer.

For det andet handler CO2- og klimaproblemet desværre ikke om kompetencer, som du gør det til. CO2- og klimaproblemet handler langt mere om troværdighed, ærlighed og objektivitet. Her er problemet, at IPCC med flere igen og igen har skudt langt over målet. Det har de gjort systematisk år efter år igennem årti efter årti. Jeg tror ikke det er nødvendigt at gentage hvad jeg skrev i går. Som følge af at de igen og igen har skudt langt over målet, har de mistet deres troværdighed.

Hvorfor det er kommet så vidt, er et godt spørgsmål. Det vi ved er, at både IPCC og universitetsforskerne hele tiden er afhængige af nye bevillinger. Unden disse bevillinger vil deres stillinger ophøre med at eksistere. Ved at fremsætte alarmistiske forskningsresultater og alamistiske prognoser, har de igennem mange år kunne opnå nye bevillinger. Dette må anses som den bagvedliggende årsag til, at både IPCC og universitetforskerne har skudt så meget over målet, som de har gjort.

Eksempelvis ville IPCC aldrig sige følgende: CO2- og klimaproblemer er ikke det problem, som vi troede for 10 eller 20 år siden. Hvis de sagde sådan, så ville politikkerne hurtigt lukke for bevillingerne, for politikkerne har masser af andre ting, som de gerne vil bruge penge på. Derfor ville IPCC aldrig sige sådan, selvom det måtte være deres opfattelse.
Tilknyttet billede:

04-03-2019 19:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og denne:
Tilknyttet billede:

04-03-2019 19:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og denne:
Tilknyttet billede:

04-03-2019 22:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
@Jørgen Petersen: nævn venligst 5 punkter, hvor IPCC har skudt langt over målet????
05-03-2019 08:37
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Hej Peter.
Det er latterligt at klandre videnskaben for manglende præcision.
Arktis skrumper, klimarealisterne ser normalt kun på udbredelsen af havis, til trods for, at forskningen i lige så høj grad hæfter sig ved istykkelsen, der ligeledes er faldende.
Som NASA fortalte: kolde vinde over Arktis kan meget hurtigt skabe store områder af ny tynd is.
Altså: udbredelsen kan hurtigt variere drastisk, mens tykkelsen fortæller mere om tilstanden.


Jo, vinden skaber hurtigt nyt is. Men tykkelsen er ikke faldende. Du kan følge med på DMI's "Polar Page" DMI's Polar Portal med havisens tykkelse - opdateres dagligt
Ligeledes har 2018/2018 været en aldeles kold og meget snerige vinter.
Tilknyttet billede:

05-03-2019 08:44
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Her kun et billede fra Europa-Asien i denne vinter, og sidste vinter. Jeg har taget den fra Ole Humlums climate4you.com side, men hvis du ikke bryder dig om en gammel professor, kan jeg trøste dig med, at du finder alle billeder på NASA's side, det er bare lidt mere arbejde at sammenligne 2018 med 2019, da NASA kun poster satellitbilleder enkeltvis. Hvis det er det, du ikke bryder dig om (at nogen kan finde på at stille billeder side ved side) kan man ikke hjælpe dig mere.
Tilknyttet billede:

05-03-2019 09:59
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
From the Finnish Meteorological Institute kommer denne aktuelle grafik over den usædvanlige snemængde vi har haft denne vinter:
Kan tilgås herfra (link fra Canadian Cryosphere Watch, University of Waterloo):
[url=Current Snow Cover]https://www.ccin.ca/ccw/snow/current?fbclid=IwAR1G_tuULCjdTXNDPQcaBm23uO3XC7Lb_IanEFLvmQTAmMwcTQF3Y7HBIz8[/url]
eller direkte her til den viste grafik:
Total snow mass for Northern Hemisphere
Tilknyttet billede:

05-03-2019 17:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du efterlyser 5 punkter hvor der skudt langt over målet. Dem har du allerede fået, men jeg vil da gerne sende dem igen:

* Afsmeltning af indlandsisen er i mange årtier blevet beskrevet som faretruende, alarmerende og katastrofal. Virkeligheden er at nettomassetabet fortsat kun er på ca. 200 GT pr. år. Det er absolut ingenting set i forhold til den samlede ismasse på omkring 2,9 mio kubikkilometer.

* Om Golfstrømmen er der blevet sagt mange gange, at den vil blive kraftigt svækket og evt. ophøre. Fakta er, at den strømmer i bedste velgående. Den kan sålede fortsat holde Nordatlanten isfri igennem hele vinteren helt op til Svalbard.

* Om isen ved Nordpolen er der blevet sagt mange gange, at den ville være væk om sommeren på nuværende tidspunk (år 2018 eller 2019). Men det er den langt fra. Der er fortsat så meget is på Ishavet ved Nordpolen, at Nordøst- og Nordvestpassagen kun bruges i et meget begrænset omfang til sejlars.

* Om havniveaustigningerne er der i mange årtier blevet sagt, at de vil stige meget kraftigt. Men hvad er der i mellem tiden sket? Havniveaustigningstakten ligger fortsat meget stabilt på ca. 3,5 millimeter pr. år.

* Om planteavlen og global opvarmning er der i mange år blevet sagt og skrevet, at globale opvarmning er til stor skade for planteavlen. Se f.eks. IPCC rapport nr. 5 fra 2015 afsnit 7. Virkeligheden er bare den stik modsatte. Produktionen af korn og andre vigtige landbrugsafgrøder stiger og stiger sideløbende med at der er sket en vis global opvarmning. I øvrigt er det meget let at påvise, at den globale opvarmning, som der har været i de sidste 50 - 60 år, har forøget det samlede areal på denne klode, som er egnet til planteavl, ganske væsentligt. Her ud over gavner er højere atmosfærisk CO2-indhold planteavlen via CO2-befrugtning.

Ud over ovenstående, så er det også en kendsgerning (som bl.a. vist nedenstående diagram) at IPCC igennem årene systematisk overvurderet de forventede temperaturstigninger.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 05-03-2019 17:14
05-03-2019 17:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som følge af at man igennem tiden har overvurderet de forventede temperaturstigninger, så har man nedjusteret estimaterne for klimasensitiviteten.
Se nedenstående diagram.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 05-03-2019 17:17
05-03-2019 17:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Bemærk venligst, at der er rigtig god sammenhæng i tingene. Temperaturen er steget mindre end forventet. Tilsvarende er afsmeltningen (nettomassetabet) på indlandsisen på Grønland også mindre end forventet. Tilsvarende er afsmeltningen af havisen ved Nordpolen mindre end forventet. Og tilsvarende er havniveaustigningstakten også mindre end forventet. Tingene hænger således rigtig godt sammen.

Som følge af disse forhold har man nedjusteret estimaterne for klimasensitiviteten som vist oven for. Det har man ganske enkelt været nødsaget til.
05-03-2019 18:37
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Jørgen Petersen skrev:
Ud over ovenstående, så er det også en kendsgerning (som bl.a. vist nedenstående diagram) at IPCC igennem årene systematisk overvurderet de forventede temperaturstigninger.

Den løgnagtige cherrypickergraf er jo forlængst blevet skudt ned, se f. eks animationen her, samt sammenligninger mellem forskellige temperatur-datasæt som viser et helt andet billede her, her og her.
Redigeret d. 05-03-2019 18:42
05-03-2019 18:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Situationen er bare følgende:

* Temperaturen er steget mindre end forventet.
* Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland er mindre end forventet.
* Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen er mindre end forventet.
* Havniveaustigningstakten er mindre end forventet.

De faktiske forhold taler således deres tydelige sprog. Teoretiske udsagn og betragtninger med mere kan ikke tilsidesætte den faktiske udvikling. Det er banale kendsgerninger.
05-03-2019 19:10
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Lars Buhrkall skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Ud over ovenstående, så er det også en kendsgerning (som bl.a. vist nedenstående diagram) at IPCC igennem årene systematisk overvurderet de forventede temperaturstigninger.

Den løgnagtige cherrypickergraf er jo forlængst blevet skudt ned, se f. eks animationen her, samt sammenligninger mellem forskellige temperatur-datasæt som viser et helt andet billede her, her og her.


Jeg er fuldstændigt enig, absurde påstande uden dokumentation er og bliver spild af alles tid.
05-03-2019 19:16
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
@ulrikepielmeier
Venligst læs om istykkelsen i Arktis i nedenstående link
https://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html

Blandt andet står der:

Decline in Arctic sea ice thickness

Sea ice thickness likewise showed substantial decline in the latter half of the 20th century (Rothrock et al. 1999). Using data from submarine cruises, Rothrock and collaborators determined that the mean ice draft (the ice extending below the water surface) at the end of the melt season in the Arctic decreased by about 1.3 meters between the 1950s and the 1990s.

A 2009 study examined sea ice thickness records from submarines and ICESat observations from 1958 to 2008 (Kwok and Rothrock 2009). Examining 42 years of submarine records (1958 to 2000), and a five years of ICESat records (2003 to 2008), the authors determined that mean Arctic sea ice thickness declined from 3.64 meters in 1980 to 1.89 meters in 2008—a decline of 1.75 meters. A study published in 2013 compared sea ice volume between two periods: 2003-2008 and 2010-2012. The researchers used data from ICESat, the Pan-Arctic Ice-Ocean Modelling and Assimilation System (PIOMAS) and the European Space Agency CryoSat-2 mission, and found that sea ice volume declined by 4,291 cubic kilometers at the end of summer, and 1,479 cubic kilometers at the end of winter (Laxon et al. 2013). CryoSat-2 continues to monitor sea ice thickness as researchers refine study methods (Ricker et al. 2014 and Kwok and Cunningham 2015).

Arctic Sea Ice Thickness ComparisonsArctic Sea Ice Thickness Comparisons: These graphs from Kwok and Rothrock 2009 compare sea ice thickness observations from submarine records and ICESat observations over time. The bar chart (left) compares sea ice thickness for six Arctic regions. The time series (right) shows submarine sonar measurements compiled in studies published 2008 and 2009 (designated as RA), and ICESat observations. Error bars on the February-March measurements appear as vertical blue bars.
Ice thickness mapsArctic Sea Ice Thickness from ICESat and CryoSat-2: The maps show Arctic sea ice thickness at the end of the winter melt season: 2004 through 2008 from ICESat, and 2011 through 2014 from CryoSat-2. The graph shows trends in sea ice thickness in winter and summer. Image courtesy Ron Kwok, Jet Propulsion Laboratory, adapted from Kwok and Cunningham 2015.
Sea ice thickness and uncertainty mapsCryoSat-2 thickness and uncertainty estimates: Estimated thickness maps appear on the left and corresponding uncertainties appear on the right. Image from Ricker et al. 2014.
Sea ice thickness and sea ice age are not the same thing, but sea ice age provides a proxy for thickness. A study published in 2007 found a dramatic change in the age of sea ice in the central Arctic Basin since the mid-1980s. In 1987, 57 percent of the ice pack was at least five years old, and a quarter of that ice was at least nine years old. By 2007, only 7 percent of the ice pack was at least five years old, and virtually none of the ice was at least nine years old (Maslanik et al, 2007). Multiyear ice coverage actually increased between March 2013 and March 2014, thanks to more ice surviving the summer melt season than had survived in the record-breaking summer of 2012. But overall, multiyear sea ice continues to decline in the Arctic (Perovich et al. 2014).
05-03-2019 19:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du kan ikke snakke dig fra følgende forhold:

* Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland er mindre end forventet.
* Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen er mindre end forventet.
* Havniveaustigningstakten er mindre end forventet.
* Temperaturen er steget mindre end forventet.

Jeg kan kun sige, at at ham der benægter fakta gør sig selv til grin.
06-03-2019 07:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
"Klimarealisterne" på Facebook har 1000 medlemmer.
De repræsenteres af en skeptisk klimaforsker, en pensioneret geolog og en række ukendte indenfor klimavidenskaben.
Nu er de gået igang med at diskutere, hvorfor de end ikke er enige, og om de har nogen berettigelse ?
Jeg mener svaret er: lad videnskaben passe sit arbejde og lyt istedet for at bilde sig selv ind at vide bedre end andre.

https://m.facebook.com/groups/243796556169211/permalink/419606935254838?sfns=mo
06-03-2019 08:10
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Klimadebat.dk er efterhånden så fuld af sludder, at det sjældent er umagen værd at prøve at bidrage med input fra den målbare virkelighed, men somme tider er der jo nogle, der skriver noget så ekstraordinært idiotisk-underholdende, at man bar lige er nødt til at give et par ord med på vejen.

[Jørgen Petersen skrev:]* Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland er mindre end forventet.


Rent vås:A NEW STUDY warns that Greenland's ice is melting faster than scientists previously thought. But perhaps the biggest surprise is that most of this ice loss is from the land-fast ice sheet itself, not Greenland's glaciers.

The new study, published January 21 in the Proceedings of the National Academy of Sciences, found that the largest sustained ice loss from early 2003 to mid-2013 came from Greenland's southwest region, which is mostly devoid of large glaciers.

Greenland, the world's biggest island, appears to have hit a tipping point around 2002-2003 when the ice loss rapidly accelerated, said lead author Michael Bevis, a geoscientist at Ohio State University. By 2012 the annual ice loss was "unprecedented" at nearly four times the rate in 2003, Bevis said in an interview.


* Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen er mindre end forventet.


Nej, den sker langt hurtigere end forudsagt, her fra f.eks Stroeve et al.:* Havniveaustigningstakten er mindre end forventet.
Uden yderligere kommentarer.


* Temperaturen er steget mindre end forventet.
Tsk, tsk.

Jeg kan kun sige, at at ham der benægter fakta gør sig selv til grin.


Det er til gengæld sandt nok. Og man kan selvfølgelig ikke gøre for, at man ikke har fået tildelt det helt store mellem ørene, men alle med en IQ på 80 og opefter er i stand til at forstå nogle helt simple kendsgerninger som de ovenstående, så ringe begavelse alene er ikke tilstrækkelig undskyldning for at vedblive med at fremture med glasklart nonsens på denne ret latterlige måde. Det må have krævet en helt særlig indsats af den slags, som Samuel Johnson sagde:

Such stupidity is not in nature; it can only have been produced by careful cultivation!

Redigeret d. 06-03-2019 08:20
06-03-2019 19:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Du er en sand mest i fordrejning og manipulation. Dette er der ikke noget nyt i, for disse evner har du vist mange gange tidligere.

Angående afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, så er der blevet meldt ud igennem mange årtier, at denne afsmeltning er både faretruende, alarmerende og katastrofal. Fakta er bare, at et nettomasse tab på ca. 200 GT pr. år er absolut intet set i forhold til den samlede ismasse på ca. 2,9 mio. tons.

Hvis der er fortsat er nogen, som mener, at denne afsmeltningen er bekymrende, faretruende eller alarmerende, så er det på tide, at man begynder at rette blikket mod nogle at de alvorlige problemer, som vi mennesker står overfor. Det vil f. eks. vil sige problemer, som koster mange tusind menneskeliv hvert eneste år. Eller som truer med at koste mange millioner menneskeliv. Det sidste kunne f.eks. være A-våbenproblemet eller problemet med dødbringende epidemier. Sådanne dødbringende epidemier har vi haft mange af tidligere, og de kan let komme igen.

Som bekendt har der været et meget lille massetab på indlandsisen i de 2 seneste år. Det vil sige i årene 2016/2017 og 2017/2018. Se nedenstående diagrammer. Det er derfor et ekstremt dårligt tidspunkt at tale om stigende afsmeltning af indlandsisen på. Et ringere tidspunkt kunne man umuligt have valgt.
Tilknyttet billede:

06-03-2019 19:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og denne:
Tilknyttet billede:

06-03-2019 19:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tilsvarende har der også været mange fejlslagene forudsigelser om, at Nordpolen skulle have været isfri på nuværende tidspunkt om sommeren. Se nedenstående oversigt. Dette er et godt bevis på, at man fuldstændigt har overvurderet afsmeltningen af isen ved Nordpolen. Mere tydeligt kan det ikke siges.
Tilknyttet billede:

06-03-2019 19:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tilsvarende har der også været rigtig mange forudsigelser om Golfstrømmens ophør. Fakta er bare at den fortsat flyder i bedste velgående.

Tilsvarende har man nedjusteret estimaterne over klimasensitiviteten betydeligt siden årtusindskiftet. Det har man gjort fordi, at de tidligere estimater var for høje. Hvis ikke estimaterne havde været for høje, så var der ingen grund til at nedjustere dem. Se vedlagte diagram.

Her er det igen de faktiske forhold, som taler for sig selv.
Tilknyttet billede:

06-03-2019 20:09
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Du efterlyser 5 punkter hvor der skudt langt over målet. Dem har du allerede fået, men jeg vil da gerne sende dem igen:

* Afsmeltning af indlandsisen er i mange årtier blevet beskrevet som faretruende, alarmerende og katastrofal. Virkeligheden er at nettomassetabet fortsat kun er på ca. 200 GT pr. år. Det er absolut ingenting set i forhold til den samlede ismasse på omkring 2,9 mio kubikkilometer.

* Om Golfstrømmen er der blevet sagt mange gange, at den vil blive kraftigt svækket og evt. ophøre. Fakta er, at den strømmer i bedste velgående. Den kan sålede fortsat holde Nordatlanten isfri igennem hele vinteren helt op til Svalbard.

* Om isen ved Nordpolen er der blevet sagt mange gange, at den ville være væk om sommeren på nuværende tidspunk (år 2018 eller 2019). Men det er den langt fra. Der er fortsat så meget is på Ishavet ved Nordpolen, at Nordøst- og Nordvestpassagen kun bruges i et meget begrænset omfang til sejlars.

* Om havniveaustigningerne er der i mange årtier blevet sagt, at de vil stige meget kraftigt. Men hvad er der i mellem tiden sket? Havniveaustigningstakten ligger fortsat meget stabilt på ca. 3,5 millimeter pr. år.

* Om planteavlen og global opvarmning er der i mange år blevet sagt og skrevet, at globale opvarmning er til stor skade for planteavlen. Se f.eks. IPCC rapport nr. 5 fra 2015 afsnit 7. Virkeligheden er bare den stik modsatte. Produktionen af korn og andre vigtige landbrugsafgrøder stiger og stiger sideløbende med at der er sket en vis global opvarmning. I øvrigt er det meget let at påvise, at den globale opvarmning, som der har været i de sidste 50 - 60 år, har forøget det samlede areal på denne klode, som er egnet til planteavl, ganske væsentligt. Her ud over gavner er højere atmosfærisk CO2-indhold planteavlen via CO2-befrugtning.

Ud over ovenstående, så er det også en kendsgerning (som bl.a. vist nedenstående diagram) at IPCC igennem årene systematisk overvurderet de forventede temperaturstigninger.


Jørgen Petersen:
Hvor præcist, hvilke sektioner, i IPCC rapporten, mener du ovenstående forhold er beskrevet?
Uden en kildehenvisning er din påstande varm luft!
06-03-2019 20:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nu er der mange andre end IPCC, som fremsætter alarmistiske dommedagsprofetier af den ene eller anden slags. Hvem der lige præcist gør hvad er for mig ikke så relevant.
06-03-2019 21:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen skrev:
Nu er der mange andre end IPCC, som fremsætter alarmistiske dommedagsprofetier af den ene eller anden slags. Hvem der lige præcist gør hvad er for mig ikke så relevant.


Du skriver bare noget, men ved ikke selv helt hvad.
06-03-2019 21:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg siger at folk bliver skræmt fra vid og sans uden at der er grund til det. Jorden er på ingen måde ved at gå under. Vi har tidligere haft det væsentligt varmere end nu. Derfor er der ikke grund til at frygte lidt global opvarmning.
06-03-2019 23:17
Kosmos
★★★★★
(5392)
Derfor er der ikke grund til at frygte lidt global opvarmning

- nej! Se interessant interview med Lennart Bengtsson:
"Jag har försökt att få människor oroa sig betydligt mindre".
07-03-2019 07:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg siger at folk bliver skræmt fra vid og sans uden at der er grund til det. Jorden er på ingen måde ved at gå under. Vi har tidligere haft det væsentligt varmere end nu. Derfor er der ikke grund til at frygte lidt global opvarmning.


Det jeg er mest bange for, er alle dem, der ikke forstår, hvad global opvarmning kan bringe med sig.
07-03-2019 17:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tak til Kosmos for en interessant henvisning til interviewet med Lennart Bengtsson.
07-03-2019 17:35
Kosmos
★★★★★
(5392)
Tak til Kosmos for en interessant henvisning til interviewet...

- selv tak; vil man have noget tilsvarende på dansk, kan man lytte til denne 'formaning' fra Jørgen Peder Steffensen!
07-03-2019 17:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kære Peter Villadsen

Jeg håber ikke, at du synes jeg er uhøflig, men jeg må sige lige ud, at det er både tragisk og komisk, at du er nervøs og bange for global opvarmning.

Skal man være nervøs, så er der da rigtig mange ting, som der en mere grund til at være bange for end global opvarmning. Skulle det blive varmere, så vil klimazonerne blot blive forskudt en lille smugle ud i mod polerne. I øvrigt har vi haft det væsentligt varmere tidligere f.eks. under Holocæn Klimatisk Optima.

Er du interesseret i at vide mere om fortidens klima, så kan du bl.a. læse om det her: http://www.dandebat.dk/klima7.htm

Bemærkes skal det også, at vi bliver hele tiden bedre og bedre til at beskytte os imod naturkatastrofer af både den ene og anden slags. Derfor vil der fremover omkomme færre og færre mennesker p.g.a. naturkatastrofer. Det kan/vil global opvarmning og klimaforandringer ikke ændre på.

Prøv at kigge på fortiden naturkatastrofer. Sådanne katastrofer vil vi p.g.a. af vores viden og teknik ikke opleve frem over. Du kan starte med at læse om den første og den anden store manddrukning.
07-03-2019 18:49
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Synes at Jørgen Petersens udsagn af og til bærer præg af at være grove generaliseringer og forenklinger og i nogle tilfælde i direkte modstrid med den seneste udvikling på forskningsområdet. Det får det hele til at virke en smule enfoldigt, når han folder sig ud og kommenterer på klimaområdet.

Eksempelvis når han skriver:

* Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland er mindre end forventet.


Det omvendte har faktisk været tilfældet i flere undersøgelser i det seneste års tid. Som det var tilfældet på baggrund af en artikel i Nature i december.

Om undersøgelsen skrives der under overskriften Published in Nature, Rowan-led research finds Greenland ice melting at unprecedented rates følgende:

"The article also reports that melt intensity found in Greenland ice cores over the past 20 years is roughly 250 to 575 percent greater than it was during the pre-industrial period and that the years 2004-2013 produced the greatest melt of any decade over the past 365 years.

While the article focuses largely on the past four centuries, Trusel said deeper ice cores taken from the Arctic suggest warming such as is now underway has not occurred for as long as 8,000 years.

"The numbers are staggering," said Trusel, "and part of why it's melting so fast now is that melting outpaces warming. For every degree Greenland temperatures increase, melting increases exponentially."

Trusel noted that scientists believe meltwater runoff from the Greenland ice sheet will exacerbate rising sea levels for centuries to come."


Hele artiklen er tilgængelig på:

https://today.rowan.edu/home/news/2018/12/05/published-nature-rowan-led-research-finds-greenland-ice-melting-unprecedented-rates
Redigeret d. 07-03-2019 18:54
07-03-2019 20:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I den pre-industielle tid (dvs. før 1850 under den lille is tid) var der jo intet massetab på indlandsisen på Grønland. At afsmeltningen nu er mange gange større kan således ikke undre.

I øvrigt vil jeg gerne fastholde, at vi har lige haft 2 år, med et meget lille masse tab på indlandsisen, så det er det absolut dårligste tidspunkt at tale om stigende afsmeltning af indlandsisen.

Samtidigt vil jeg også gerne gerne sige, at indlandsisen overlevede både varmen under Eem-varmeperioden og varmeperioden under Holocæn Klimatisk Optima. Indlandsisen er med andre ord ikke så følsom over afsmeltning som man umiddelbart skulle tro.

Bemærkes skal det i øvrigt også, at et nettomassetab på ca. 200 GT pr. år er absolut ingen ting sammenlignet med den samlede ismasse på 2,9 mio kubikkilometer. Det giver is nok til mere end 13.000 års afsmeltning. Prøv lige at få proportionerne på plads.
07-03-2019 21:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen: Jeg håber ikke, at du synes jeg er uhøflig, men jeg må sige lige ud, at det er både tragisk og komisk, at du er nervøs og bange for global opvarmning.

Du skal ikke undskylde, du er uhøflig.
Det er du.

Derudover så læser du ikke hvad der bliver skrevet, men kører rundt i ligegyldige forsøg på at være personlig på en lidt ubehagelig måde krydret med påstande, som du ikke selv kan finde ud af at redegøre for.

Kort sagt: du ødelægger det for dem, der er interesseret i faktuel viden.
Redigeret d. 07-03-2019 21:15
07-03-2019 21:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er et nettomassetab på ca. 200 GT pr. år absolut ingen ting sammenlignet med den samlede ismasse på 2,9 mio kubikkilometer. Det giver is nok til mere end 13.000 års afsmeltning.
09-03-2019 18:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Villadsen skrev:

"Kort sagt: du ødelægger det for dem, der er interesseret i faktuel viden."

Dette er så forkert som noget kan være. Jeg har fremlagt rigtig mange oplysninger, som er med til at give et værdifuld viden omkring indlandsisen og afsmeltningen af denne.

Eksempelvis har jeg den 6-3-2019 fremlagt 2 diagrammer, som viser at afsmeltningen i de seneste 2 år har været markant mindre end i de foregående år.

Jeg har også udførligt redegjort for, at en afsmeltning på ca. 200 GT pr. år er meget lidt set i forhold til en samlet ismasse på 2,9 mio. kubikkilometer.

Jeg har henvist til Holocæn Klimatisk Optima og oplyst, at det var væsentligt varmere dengang end det er nu. Jeg har også oplyst at indlandsisen ikke smeltede bort under under Eem-varmeperioden og under varmeperioden i Holocæn Klimatisk Optima.

Jeg kan yderligere oplyse, at der var væsentligt mindre is på Grønland da vikingerne med Erik den Røde i spidsen rejste til Grønland omkring år 1000. Dengang var det også varmere på Grønland end det er nu. Vikingerne og deres efterkommere dyrkede således korn (byg) på Grønland. Det kan man ikke nu. Det er der for koldt til.

Det kan man læse om her.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/vikingerne-dyrkede-korn-pa-gronland

Jeg kan yderliger tilføje, at størrelsen på ismassen på Grønland har svinget meget over tid. Disse store udsving er da også relevant at have kendskab til
når man skal vurdere afsmeltningen af indlandsisen.

Som du kan se, så har jeg fremlagt rigtig meget viden og information omkring afsmeltningen af indlandsisen.

Problemet er blot, at der er opstået en myte om, at afsmeltningen af denne indlandsis er faretruende, alarmerende og katastrofal. Dette er bare ikke korrekt. Faktuelle oplysninger omkring dette taler sit tydelige sprog.
09-03-2019 19:40
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Der er bare det ene problem i alle dine forklaringer, at du ikke forholder dig til det, som diskuteres overalt : hvordan ser det ud om 100 år?
Det eneste vi ved er, at temperaturen er steget 3 grader og at Grønlands ismasse derfor er doomed. Hov, det glemte du lige.
Jamen det er jo det, hovedparten af menneskeheden gerne vil vide. Hvordan i vikingetiden: jo, det er da interessant for videnskaben.
09-03-2019 22:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fortidens klima viser at indlandsisen ikke forsvinder selvom der skulle komme en hel del global opvarmning. Under Holocæn Klimatisk Optima som, varede i ca. 3.500 år og hvor det var 1-2 grader varmere end nu, forsvandt indlandsisen ikke helt. Tilsvarende under Eem-varmeperiode hvor det var endnu varmere forsvandt indlandsisen heller ikke helt.
10-03-2019 08:01
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Forsvandt ikke helt?
Tænk dig lige lidt om. Vi vil i dette århundrede nå temperaturer, der overstiger Holocæn varmeperioden.
Som sagt: Grønlands iskappe forsvinder. 7 meter øget vandstand.
Dertil komme stigningen fra varmeudvidelsen af oceanerne og Antarktis.
En temmeligt stor del af Danmark forsvinder. Samt kystnære områder overalt på kloden.
Bangladesh bliver undersøisk. Store dele af Florida ligeså.
Det hele skabt af en eneste art, der ikke kunne finde ud af at styre deres udledninger af drivhusgasser.
De fleste mennesker i Danmark ved idag godt, at vi er på vej mod en afgrund med mindre vi tager ansvar.
10-03-2019 08:45
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det du her lukker ud er da det mest tåbelige, som jeg har hørt i længe. Så kraftige temperaturstigninger kommer vi aldrig til at opleve. Forklaringen er simpel.

Overfladen på denne klode består af ca. 70% vand (primært hav). For at løfte temperaturen i atmosfæren, så skal vand/hav temperaturen med op. Det kan den ikke komme, for det kræver ufattelige mængder af energi at løfte hav-temperaturen. Der skal ca. 4.000 gange så megen energi til at hæve temperaturen x grader i en liter vand som i en liter luft.

Sagt på en anden måde, så vil havene hive varmen ud af luften så snart lufttemperaturen begynder at stige. Derfor kan du godt pakke alle dine dommedagsprofetier væk. Havniveaustigningstakten vil også fremover ligge stabilt på ca. 3½ millimer pr. år. Og skulle den på et tidspunkt stige til ca. 4 millimeter pr. år så er det ingen katastrofe.
Side 2 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Franks og Jens Olaf Pepke Pedersens "artikel" i Energy & Environment:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Studer GRACE's bidrag til forståelse af klimaændringer - nyskabende artikel228-09-2020 17:54
Lektor Jens Olaf Pepke Pedersen bandlysning1112-07-2020 22:27
Bill Gates og FN - En artikel med bid i524-08-2019 08:10
Landbrug & Fødevare om bier021-03-2019 12:13
Morano & Curran, "Climate Hustle" 2016/17011-09-2017 21:38
Artikler
Jens Olaf Pepke Pedersen: Menneskeskabte ændringer
GEF (Global Environment Facility)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik