Husk mig
▼ Indhold

Fremtiden for vandkraft..?


Fremtiden for vandkraft..?29-11-2016 00:10
Jakob
★★★★★
(9271)
­Hvordan må vi forvente, at GW vil påvirke vandkraftværkernes energi lagre f.eks. i Norge og Sverige..?


Jeg hørte Jarnvig flygtigt i vejrudsigten i aftes, og jeg forstod det sådan, at Norge må forvente mindre vandkraft i fremtiden.

­
04-12-2016 18:22
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Det væsentligste pt er måske, at der er usikkerhed, og det bør motivere Norge og Sverige til at hjælpe dansk vindkraft frem til en større kapacitet..?

Og en følgevirkning af dette kan være, at det bliver mindre akut nødvendigt at gemme vindenergi i Danmark.
Vindstrømmen vil opnå en OK mindste pris alligevel.
­
04-12-2016 19:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Der er store udfordringer for verden de kommende 50 til 100 år.Enorm mangel på energi,overbefolkning,flygtninge,migranter,sult,sygdomme,milliardærer opkommende og krævende middelklassen,vand,brændstof,klima etc. etc.
Op mod en tredjedel af menneskeheden lever idag uden adgang til elektricitet,uden tilstrækkelig energi i det hele taget.
Ustabil og dyr vind-,bio-,og solenergi vil aldrig kunne levere mere end ganske få procent af verdens energi behov.
Verdens elektricitet produktion vil stige fra 2.500 GW i 2010 til måske 10.000 GW i år 2100.
Hver GW betyder et Kæmpe
kraftværk.
Den mængde energi kan kun produceres med fossile-,eller nuklear brændsel.
At forestille sig ,at VE kan være et alternativ er en utopisk og naiv tankegang.
,
04-12-2016 19:32
Jakob
★★★★★
(9271)
­­


@Kjeld Jul

Ved du godt, at spørgsmålet handler om vandkraftens fremtid i forbindelse med GW..?
Eller glemte du helt, hvad du skulle svare på, og så satte du bare en tilfældig plade på for at få tiden til at gå..?
­
04-12-2016 19:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Mit indlæg var velvalgt,hydro indgår i VE og den fremtidige produktion kan man kun gisne om,om der kommer mere eller mindre nedbør fx i Norge i fremtiden ved man ikke.
En hydro produktion vil dog aldrig nå en størrelse der batter noget mht det globale energi behov,som jeg lige har redegjort for.
06-12-2016 21:33
Jakob
★★★★★
(9271)
­@Kjeld Jul


Du har ikke redegjort for en hujende fis..
Men ønsker man mere atomkraft og kulkraft, så er dette da bestemt en vigtig tråd at forplumre.


Ved du, hvor meget vandkraft udgør af f.eks. Sveriges EL-forbrug..?

Eller hvor meget vindkraft vi har i Danmark..?


Og det spændende er, at de to kan supplere hinanden med en forholdsvis god virkningsgrad.

Hvis Nordens vandkraft taber kapacitet, så må vi nok forvente, at det vil regne endnu mere med guld ned over de danske landvindmøller, og det vil gavne hele sektoren og hele verden.


Om vandkraft som lagringsmiddel for vind og solkraft bør redde hele verden, tvivler jeg nok på. Et vandkraftværk i bagagerummet er vist ikke en god idé. Det er et atomkraftværk og et kulkraftværk i øvrigt nok heller ikke.

Men det er vel heller ikke nødvendigt at kunne løse alle problemer, før det kan være relevant at diskutere lokal GW påvirkning af en bestemt teknologi..??
Ofte vil der netop gennem en fordybelse i lokale forhold kunne udspringe idéer og koncepter, som også kan benyttes andre steder.
.. men uha da... bevares..., hvis det er for småt for eder...


­
­
06-12-2016 21:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Måske ødelægger jeg din nattesøvn,men i Sverige er de politiske partier blevet enige om ikke at lukke de igangværende kernekraftværker,og dertil bygge 10 nye,som skal være i drift efter 2040,i Sverige bliver kernekraft nemlig ligestillet med vind,bio og hydro.
06-12-2016 23:41
Kosmos
★★★★★
(5371)
i Sverige er de politiske partier blevet enige om ikke at lukke de igangværende kernekraftværker,og dertil bygge 10 nye,...

- som jeg læser aftalen, er der tale om 10 reaktorer! Men det forekommer noget uklart, hvor de implicerede part(i)er reelt 'står'!
07-12-2016 08:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos-
Ja,du har ret,det er 10 reaktorer,så ,hvis et anlæg har 2 reaktorer er det kun 5 kraftværker.Effekten står der ikke noget om.
07-12-2016 10:50
Jakob
★★★★★
(9271)
­Kjeld Jul skrev:
Måske ødelægger jeg din nattesøvn,men i Sverige er de politiske partier blevet enige om ikke at lukke de igangværende kernekraftværker,og dertil bygge 10 nye,som skal være i drift efter 2040,i Sverige bliver kernekraft nemlig ligestillet med vind,bio og hydro.Så bliver det måske alligevel relevant at diskutere.

Hvad synes nabolandene om deres atomprojekt..?

Det kan nok blive noget uheldigt for alle parter, hvis atomkraften skal benytte vandkraftværker til lager.

Måske ødelægger det din dag, men hvis et atomkraftværk skal konkurrere på fair vilkår med en dansk landvindmølle om at fylde vand på lager, så kan atomkraftværket ligeså godt begære sig selv konkurs, før det er bygget.
Det kan blive meget dyrt og ærgerligt for svenskerne.
­
07-12-2016 11:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Er det ikke herligt,at Danmark så fortsat kan få strøm fra svenske kernekraftværker, når de danske vindmøller "strejker"?
07-12-2016 12:27
Jakob
★★★★★
(9271)
­Kjeld Jul skrev:
Er det ikke herligt,at Danmark så fortsat kan få strøm fra svenske kernekraftværker, når de danske vindmøller "strejker"?Hvorfor er det kun mig, der skal svare på spørgsmål..?

Men nej, det er det bestemt ikke..!
Jeg vil da til enhver tid foretrække vindstrøm lagret i deres vandkraftanlæg, og jeg mener, at svenskerne ( måske i den bedste mening ) igen har udvist en slap moral til skade for sig selv og hele verdens omstilling til bæredygtig drift.
­
Redigeret d. 07-12-2016 12:27
07-12-2016 18:41
Jakob
★★★★★
(9271)
­Det er en træls udfordring oveni alle de andre, men jeg mener faktisk nok, at Danmark i nær fremtid skal sige nej til import af atomstrøm.
Og hvis Danmark ikke kan få det til at fungere, så vil jeg anbefale borgere og virksomheder, at de går planmæssigt off-grid.

Man behøver næppe en stor krystalkugle for at se en verden, der kæmper for mere bæredygtighed, og i den verden vil råstoffer til atomkraft blive den næste torn i øjet. Det er især klimapanikken og manglende vilje til VE, der midlertidigt har givet atomkraft ny vind i sejlene.
Men hvor vindkraft kan benyttes er tidspresset også i dens favør.

De lande, som formår at holde sig fri, vil senere stå med et paradigmisk forspring, mens de andre står tilbage med en kæmpe stor spand farligt affald, som de ikke kan slippe af med. Plus de ikke kender prisen på energi. Plus dårligere afsætningsmuligheder for deres varer. Plus dårlig samvittighed, fordi de uden god grund har forbrugt ædelt brændstof, som burde tilhøre fremtiden. Plus evt., hvis uheldet er ude, en uafhjælpelig forurening af landet samt nogle enorme erstatningskrav fra fortvivlede og edder rasende nabolande.
Det tilkommer måske ikke Danmark at diktere nabolandes energipolitik, men når det er en potentiel trussel, så står det nok lidt anderledes, og i hvert fald mener jeg, at Danmark skal lægge afstand til det.Angående forskning i lagring af vindenergi, så må vi nok alligevel hellere give den hele armen.
Kjelds statssponsorerede atomkraft skaber øget usikkerhed og kan kaste udenlandsk grus i VE maskinen, så det må være klogest af Danmark at forberede sig på selv at stå for lagringen også.
Det kan komme til at gøre lidt ondt på pengepungen i nogle år, men derefter vil Danmark stå betydeligt stærkere og mere frit til at kunne hjælpe resten af verden.
Hvordan Norge stiller sig kan dog stadig få stor betydning.­
­
07-12-2016 20:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ikke lige emnet,men,men-----,
Borgerne i Schweiz har efter en afstemning besluttet at beholde kernekraft.
EU's skove fælles for at skaffe bio brændsel.
08-12-2016 08:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Meningen er at skovene forsvinder,fældes.

Redigeret d. 08-12-2016 08:43
03-01-2017 13:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vind-og vandkraft.
Betragtninger vedr. Danmarks energiforsyning december 2016.


Vindkraften har et uomgængeligt problem,nemlig sin ustabilitet.Dette har hidtil ikke været noget større problem for den danske vindkraft,idet vi har kunnet udveksle vindkraft og vandkraft med vores nordiske naboer,Norge og Sverige.

Men da det nu er begyndt at komme efterspørgsel efter back-up kapacitet fra blandt andre Tyskland,Holland,Belgien og Storbritannien,vil Danmarks særlige fordele forsvinde.

Norge og Sverige producerer i gennemsnit 30 GW,hvoraf de 20-25 GW er let regulerbar vandkraft.Danmarks elforbrug var i jan. til okt. 2016 i gennemsnit 3,8 GW,under en femtedel af det norske og svenske forbrug.

I Tyskland arbejder man med andre størrelsesordener,idet den tyske vindkraft i 2015 varierede mellem 32,6 og 0,15 GW.En svingning, som umuligt ville kunne udjævnes ved hjælp af svensk og norsk vandkraft.

De eksisterende kabler fra Norge til Jylland,har kun en kapacitet på 1700 MW.

England,Holland og Belgien har heller ikke nævneværdige vandkraftkapaciteter.
I alle landene arbejdes der på egnede back-up projekter.

Det danske elforbrug er jævnt faldende,hvilket er betænkeligt,idet et "fossilfrit samfund" nødvendigvis må få en meget stor del af sin energi i form af elektricitet.De "fossilfri" skove rundt omkring i verden er naturligvis tilstrækkelige til at forsyne Danmark med brændsel og back-up energi,men de rækker langt fra til at dække Verdens behov.

Sjælland har i over 100 år været forbundet med det svenske elsystem og Jylland i godt 50 år med både det norske og svenske system,dog via en jævnstrøms forbindelse og i 2010 fik Sjælland en jævnstrøms forbindelse via Storebælt til det øvrige Danmark.

Men med den stigende mængde vindkraft i Nordeuropa bliver der rift om den skandinaviske vandkraft,og Danmark vil derfor ikke kunne regne med lige så gunstige muligheder for svensk/norsk back-up til den danske vindkraft som hidtil.

Dette kan blive alvorligt,for vandkraft er sammen med termiske/fossile værker og kernekraft den eneste anvendelige back-up til den ustabile vindkraft,der hidtil er opfundet.
03-01-2017 17:01
John Niclasen
★★★★★
(6422)
Kjeld Jul skrev:
Vindkraften har et uomgængeligt problem, nemlig sin ustabilitet. Dette har hidtil ikke været noget større problem for den danske vindkraft, idet vi har kunnet udveksle vindkraft og vandkraft med vores nordiske naboer, Norge og Sverige.

Er dette ikke netop et stort problem for Danmark?

Når vinden blæser er der for meget el. Det er købers marked, og prisen falder. Norge køber billigt el fra Danmark og benytter den til at pumpe vand op i vandreservoirer.

Når vinden så ikke blæser, er der for lidt el. Det er sælgers marked, og prisen stiger. Norge sælger nu dyrt el tilbage til Danmark.

Nyt milliardkabel til Norge

Vi vil så at sige kunne lagre vores vindmølle-strøm i de norske vandmagasiner, når det blæser og så købe den tilbage senere.

Kronik: Danske vindmøller er en god forretning – for Norge

Så dansk vindenergi er en rigtig god forretning – for nordmændene!
03-01-2017 18:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I fremtiden bliver det et problem for Danmark når det ikke blæser,fordi Danmark ikke er alene om at få back- up fra Norge og Sverige,men skal dele deres vandkraft kapacitet med Tyskland,Holland,Belgien og Storbritannien.Det kan blive endnu dyrere for Danmark at købe el fra Norge og Sverige da de vil sælge til de højst bydende og her vil Tyskland stå stærkt.
03-01-2017 19:42
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Kjeld Jul skrev:
Danmark ikke er alene om at få back- up fra Norge og Sverige,men skal dele deres vandkraft kapacitet med Tyskland,Holland,Belgien og Storbritannien.Det kan blive endnu dyrere for Danmark at købe el fra Norge og Sverige da de vil sælge til de højst bydende og her vil Tyskland stå stærkt.


Det er rent gætværk.
Det er ikke normalt, at en vare bliver dyrere, fordi produktionen vokser, med mindre der f.eks. er mangel på råstoffer.
Er der meget mangel på bjerge i Norge..?

Det med den højest bydende bliver kun aktuelt, hvis der bliver mangel. De har næppe glæde af at gemme vandlageret til året efter.
Og de næste mange år har Danmark stadig fossil backup, som med almindelig handelsmekanisme kan hjælpe med at sørge for, at nordmændene ikke bliver for grådige. Og bliver de for umulige, så finder vi på noget helt tredje.
Men det er jo i alles interesse at bekæmpe GW, så jeg vil ikke afvise, at Norge kan finde på at optræde som et hædersland, der kun ønsker at holde skindet på næsen. I hvert fald så længe de samtidigt voldpumper olie.


­
­
­
10-01-2017 22:49
Jakob
★★★★★
(9271)
­
https://ing.dk/artikel/danske-vindmoller-og-norsk-vandkraft-er-perfekt-match-110130
»Vindkraft og vandkraft i Norden, hvor nedbør om vinteren falder som sne, samt vindkraft og det overordnede forbrugsmønster i Norden kan næsten ikke passe bedre sammen,« lyder det i rapporten.
Selv om vindmøllerne leverer op til en fjerdedel af strømmen i Vestdanmark, der er et andet el-marked end Østdanmark, så er de kun en dråbe i det norske vandkraft-hav. Norske vandkraftværker alene producerer ti gange så meget strøm som alle de jyske og fynske vindmøller.

»Vandkraften kan varieres med få omkostninger på kort sigt. Produktionen kan sættes kraftigt op i længere tid ad gangen og også indstilles for de producenter, der har et vandkraftmagasin,« fremhæver ministeriet. Dermed kan vandkraften benyttes som backup for vindmøllerne, der leverer strømmen uregelmæssigt.

Skatteministeriet fremhæver også, at det nordiske elforbrug er meget større om vinteren end om sommeren, og udsvingene er langt større end herhjemme. Det passer godt med, at vinden gennemsnitligt er kraftigst i vinterhalvåret, hvor vandkraft-søerne endda gradvist tømmes, indtil de bliver fyldt om foråret, når sneen smelter.

­
­
11-01-2017 09:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,vandkraft er sammen med fossil og kernekraft den eneste betydelige stabile energiforsyning.
Vindkraft kan ikke undvære hydro,og Danmark er ikke det eneste land i Europa, som er opmærksom på den norske vandkrafts værd.
11-01-2017 09:59
Kosmos
★★★★★
(5371)
Vindkraft kan ikke undvære hydro,og Danmark er ikke det eneste land i Europa, som er opmærksom på den norske vandkrafts værd

- 'problemet' er, set med danske øjne, at der er cool cash involveret i el-udvekslingen...og der er desværre ofte en tendens til, at overskydende dansk vind-el står i lav kurs på den norske/skandinaviske el-børs, hvorimod underskud i det danske elnet må afhjælpes vha. norsk vand-el og/eller svensk A-el til ofte ganske høje priser!

Kunne vi skrue tiden 203 år tilbage, da kunne 'udvekslingen' mellem norsk vandkraft og dansk vind-el måske forløbe noget lettere!?
11-01-2017 11:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det bliver interessant at se el prisen på vindkraft når Tyskland begynder at blande sig i det norske udbud af vandkraft.
11-01-2017 12:29
Kosmos
★★★★★
(5371)
...når Tyskland begynder at blande sig i det norske udbud af vandkraft

- sælgers marked, formentligt!?
Deltag aktivt i debatten Fremtiden for vandkraft..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Omvendt vandkraft6308-06-2023 16:40
Grønlandsk vandkraft?109-09-2007 11:17
Artikler
Vandkraft
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik